Office
Aanmelden

Office 365-groepen beheren met PowerShell

Laatst bijgewerkt: 18 april 2018

In dit artikel vindt u de stappen voor het uitvoeren van algemene beheertaken voor groepen in Microsoft PowerShell. Het toont ook de PowerShell-cmdlets voor groepen. Ga voor informatie over het beheren van SharePoint-sites naar de pagina SharePoint Online-sites beheren met PowerShell.

Algemene taken voor het beheren van Office 365-groepen

Koppeling maken naar uw richtlijnen voor het gebruik van Office 365-groepen

Wanneer gebruikers een groep maken of bewerken in Outlook, kunt u hen een koppeling naar de gebruiksrichtlijnen van uw organisatie tonen. Bijvoorbeeld als er een specifiek voor- of achtervoegsel moet worden toegevoegd aan een groepsnaam.

Gebruik Azure Active Directory PowerShell om een koppeling te maken naar de richtlijnen voor het gebruik van Office 365 Groepen in uw organisatie. Zie Azure Active Directory cmdlets for configuring group settings (Azure Active Directory-cmdlets voor het configureren van groepsinstellingen) en volg de stappen in Instellingen maken op adreslijstniveau voor het definiëren van de hyperlink naar de gebruiksrichtlijnen. Nadat u de AAD-cmdlet hebt uitgevoerd, krijgen gebruikers de koppeling naar uw richtlijnen te zien wanneer ze een groep maken of bewerken in Outlook.

Maak een nieuwe groep met de koppeling voor gebruiksrichtlijnen

Klik op Richtlijnen voor het gebruik van groepen om de richtlijnen voor Office 365-groepen te zien

Gebruikers toestaan te verzenden als de Office 365-groep

U kunt dit ook in het Exchange-beheercentrum doen. Zie Leden toestaan e-mail te verzenden als of namens een Office 365-groep.

Als u uw Office 365-groepen de mogelijkheid 'Verzenden als' wilt bieden, gebruikt u de cmdlets Add-RecipientPermission en Get-RecipientPermission om dit te configureren. Wanneer u deze instelling hebt ingeschakeld, kunnen groepsgebruikers in Office 365 Outlook of de webversie van Outlook gebruiken om e-mail te verzenden en te beantwoorden als Office 365-groep. Gebruikers kunnen naar de groep gaan, een nieuwe e-mail maken en het veld Verzenden als wijzigen in het e-mailadres van de groep.

Opmerking: U moet het e-mailadres van de groep aan het veld CC toevoegen wanneer u het 'Verzenden als'-e-mailbericht opstelt, zodat het bericht naar de groep wordt verzonden en in groepsgesprekken wordt weergegeven.

Op dit moment kan het postvakbeleid alleen worden bijgewerkt via PowerShell.

 • Gebruik deze opdracht om de alias van een groep in te stellen.

  $groupAlias = "TestSendAs"
 • Gebruik deze opdracht om de alias van een gebruiker in te stellen.

  $userAlias = "User"
 • Gebruik deze opdracht om de groepsalias door te geven aan de cmdlet Get-Recipient om de details van de geadresseerde te verkrijgen.

  $groupsRecipientDetails = Get-Recipient -RecipientTypeDetails groupmailbox -Identity $groupAlias
 • Daarna moet de naam van de bedoelde geadresseerde (groepsnaam) worden doorgegeven aan de cmdlet Add-RecipientPermission. De gebruikersalias voor wie de machtiging Verzenden als wordt gegeven, wordt toegewezen aan de parameter Beheerder.

  Add-RecipientPermission -Identity $groupsRecipientDetails.Name -Trustee $userAlias -AccessRights SendAs
 • Nadat de cmdlet is uitgevoerd, kunnen gebruikers naar Outlook of de webversie van Outlook gaan om als groep e-mail te verzenden door het e-mailadres van de groep toe te voegen aan het veld Van veld.

Classificaties maken voor Office-groepen in uw organisatie

U kunt classificaties maken die de gebruikers in uw organisatie kunnen instellen bij het maken van een Office 365-groep. U kunt bijvoorbeeld toestaan dat gebruikers ‘Standaard’, ‘Vertrouwelijk’ of ‘Strikt geheim’ kunnen instellen voor groepen die ze maken. Groepsclassificaties zijn niet standaard beschikbaar, u moet ze aanmaken voordat uw gebruikers ze kunnen instellen. Gebruik Azure Active Directory PowerShell om een koppeling te maken naar de richtlijnen voor het gebruik van Office 365-groepen in uw organisatie.

Zie Azure Active Directory cmdlets for configuring group settings (Azure Active Directory-cmdlets voor het configureren van groepsinstellingen) en volg de stappen in Instellingen maken op adreslijstniveau voor het definiëren van de classificatie voor Office 365-groepen.

$setting[“ClassificationList”] = “Low Impact, Medium Impact, High Impact”

U kunt een omschrijving koppelen aan elke classificatie door het instellingenkenmerk ClassificationDescriptions te gebruiken.

$setting[“ClassificationDescriptions”] ="Classification:Description,Classification:Description", where Classification matches the strings in the ClassificationList.

Bijvoorbeeld:

$setting[“ClassificationDescriptions”] = "Low Impact: General communication, Medium Impact: Company internal data , High Impact: Data that has regulatory requirements"

Nadat u de bovenstaande Azure Active Directory-cmdlet hebt uitgevoerd om de classificatie in te stellen, kunt u indien gewenst de cmdlet Set-UnifiedGroup gebruiken om de classificatie in te stellen voor een bepaalde groep.

Set-UnifiedGroup <LowImpactGroup@constoso.com> -Classification <LowImpact> 

U kunt ook een nieuwe groep maken met een classificatie.

New-UnifiedGroup <HighImpactGroup@constoso.com> -Classification <HighImpact> -AccessType <Public> 

Zie Using PowerShell with Exchange Online (PowerShell gebruiken met Exchange Online) en Connect to Exchange Online PowerShell (Verbinding maken met Exchange Online PowerShell) voor meer informatie over het gebruik van Exchange Online PowerShell.

Zodra deze instellingen zijn ingeschakeld, kan de groepseigenaar een classificatie kiezen in de vervolgkeuzelijst in de webversie van Outlook en Outlook, en deze opslaan op de groepspagina Bewerken.

Kies Office 365-groepsclassificatie

Office 365 Groepen verbergen in de GAL

U kunt opgeven of een Office 365-groep in de algemene adreslijst (GAL) en in andere lijsten binnen uw organisatie wordt weergegeven. Als u bijvoorbeeld een groep voor de juridische afdeling hebt en u wilt niet dat deze op de adreslijst staat, kunt u ervoor zorgen dat de groep niet in GAL wordt weergegeven. Voer als volgt de commandlet Set-Unified Group uit om ervoor te zorgen dat de groep niet in de adreslijst verschijnt:

 Set-UnifiedGroup -Identity "Legal Department" -HiddenFromAddressListsEnabled $true

Instellen dat alleen interne gebruikers berichten mogen verzenden naar de Office 365-groep

Als u wilt voorkomen dat gebruikers van andere organisaties e-mails naar een Office 365-groep verzenden, kunt u de instellingen voor deze groep wijzigen. Alleen interne gebruikers kunnen dan e-mails naar de groep verzenden. Als een externe gebruiker een bericht naar deze groep probeert te verzenden, wordt het bericht geweigerd.

Voer als volgt de commandlet Set-UnifiedGroup uit om de instelling bij te werken:

Set-UnifiedGroup -Identity "Internal senders only" - RequireSenderAuthenticationEnabled $true

MailTips aan Office 365-groepen toevoegen

Steeds als een afzender een e-mail naar een Office 365-groep wil verzenden, kan er een MailTip worden weergegeven.

Voer de commandlet Set-Unified Group uit om een MailTip aan de groep toe te voegen:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailTip Group" -MailTip “This group has a MailTip”

U kunt ook MailTipTranslations voor de MailTip instellen, waarmee vertalingen aan de MailTip worden toegevoegd. Als u bijvoorbeeld de Spaanse vertaling wilt hebben, voert u de volgende opdracht uit:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailaTip Group" -MailTip "This group has a MailTip" -MailTipTranslations "@{Add="ES:Esta caja no se supervisa."

De weergavenaam van de Office 365-groep wijzigen

De weergavenaam geeft de naam van de Office 365-groep weer. Deze naam ziet u in het Exchange-beheercentrum of o365-beheerportal. Met de opdracht Set-UnifiedGroup kunt u de weergavenaam van de groep bewerken of een weergavenaam aan een bestaande Office 365-groep toewijzen:

Set-UnifiedGroup -Identity "mygroup@contoso.com" -DisplayName “My new group”

Foto’s van gebruikers in Office 365-groepen beheren

Naam van cmdlet

Beschrijving

Get-UserPhoto

Wordt gebruikt om informatie te bekijken over de gebruikersfoto die is gekoppeld aan een account. Foto’s van gebruikers worden opgeslagen in Active Directory.

Set-UserPhoto

Wordt gebruikt voor het koppelen van de foto van een gebruiker aan een account. Foto’s van gebruikers worden opgeslagen in Active Directory.

Remove-UserPhoto

De foto voor een Office 365-groep verwijderen.

De standaardinstelling voor Office 365-groepen voor Outlook wijzigen van Openbaar naar Persoonlijk

Als u Office 365-groepen aanmaakt in Outlook worden deze standaard ingesteld als Persoonlijk. Als uw organisatie Office 365-groepen voor Outlook bij het aanmaken ervan standaard wil instellen als Openbaar (of weer terug naar Persoonlijk), kunt u de syntax van deze PowerShell-cmdlet gebruiken:

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Public

Om ze als Persoonlijk in te stellen:

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Private

Om de instelling te controleren:

Get-OrganizationConfig | ft DefaultGroupAccessType

Zie Set-OrganizationConfig en Get-OrganizationConfig voor meer informatie.

Cmdlets voor Office 365-groepen

De volgende cmdlets zijn onlangs beschikbaar gesteld voor Office 365-groepen. Als u deze cmdlets niet kunt gebruiken, is uw Office 365-abonnement nog niet bijgewerkt met deze functionaliteit. Kijk voor meer informatie in het berichtencentrum en de routekaart van Office 365.

Naam van cmdlet

Beschrijving

Get-UnifiedGroup

Gebruik deze cmdlet om bestaande Office 365-groepen te zoeken en om eigenschappen van het groepsobject te bekijken.

Set-UnifiedGroup

Hiermee kunt u de eigenschappen van een bepaalde Office 365-groep bijwerken

New-UnifiedGroup

Hiermee maakt u een nieuwe Office 365-groep. Deze cmdlet ondersteunt een minimale set parameters. Gebruik Set-UnifiedGroup voor het instellen van uitgebreide eigenschappen nadat u de nieuwe groep hebt gemaakt.

Remove-UnifiedGroup

Hiermee verwijdert u een bestaande Office 365-groep.

Get-UnifiedGroupLinks

Hiermee kunt u gegevens van lidmaatschappen en eigenaren ophalen voor een Office 365-groep.

Add-UnifiedGroupLinks

Hiermee kunt u honderden of duizenden gebruikers, of nieuwe eigenaren, toevoegen aan een bestaande Office 365-groep.

Remove-UnifiedGroupLinks

Hiermee kunt u leden en eigenaren verwijderen uit een bestaande Office 365 Groep.

Voor meer informatie

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×