Office 365-CDN gebruiken met SharePoint Online

U kunt statische assets hosten in het Office 365-CDN (Content Delivery Network) om de prestaties van pagina's van SharePoint Online te verbeteren. Statische assets zijn bestanden die niet vaak veranderen, zoals afbeeldingen, video en audio, opmaakmodellen, lettertypen en JavaScript-bestanden. CDN werkt als een geografisch verspreide caching-proxy door statische assets dichter op te slaan bij de browsers die de assets aanvragen.

Als u al bekend met de werking van CDN's, hoeft u alleen de paar stappen uit te voeren die nodig zijn om ermee aan de slag te gaan. In dit onderwerp wordt uitgelegd wat u moet doen. Lees verder voor informatie over het Office 365-CDN en hoe u statische assets kunt hosten.

Terug naar Netwerkplanning en prestaties optimaliseren voor Office 365.   

Basisinformatie over Office 365-CDN

Het Office 365-CDN maakt deel uit van uw abonnement op SharePoint Online. U hoeft er dus niet extra voor te betalen. Office 365 biedt ondersteuning voor zowel persoonlijke als openbare toegang en u kunt statische assets hosten op verschillende locaties, ook wel origins genoemd. Het Office 365-CDN is niet hetzelfde als het Azure-CDN. Zie Content Delivery Networks als u meer wilt weten over de voordelen van een CDN of als u meer informatie wilt over algemene CDN-concepten.

Eindgebruikers toegang verlenen tot het CDN

Persoonlijke toegang tot statische assets in het Office 365-CDN wordt verleend via tokens die worden gegenereerd door SharePoint Online. Gebruikers die al toegang hebben tot de map of bibliotheek die wordt aangeduid met de origin, krijgen automatisch een token. In SharePoint Online is voor het CDN geen ondersteuning opgenomen voor machtigingen op itemniveau.

Als we bijvoorbeeld het bestand https://contoso.sharepoint.com/sites/site1/bibliotheek1/map1/afbeelding1.jpg nemen en dit de uitgangspunten zijn:

 • Gebruiker 1 heeft toegang tot map1 en afbeelding1.jpg

 • Gebruiker 2 heeft geen toegang tot map1

 • Gebruiker 3 heeft geen toegang tot map1, maar krijgt expliciet toegang tot afbeelding1.jpg via SharePoint Online

 • Gebruiker 4 heeft toegang tot map1, maar de toegang tot afbeelding1.jpg is hem expliciet ontzegd

Zijn dit de consequenties:

 • Gebruiker 1 en gebruiker 4 hebben via het CDN toegang tot afbeelding1.jpg.

 • Gebruiker 2 en gebruiker 3 hebben geen toegang tot afbeelding1.jpg via het CDN.

  Gebruiker 3 heeft echter nog wel rechtstreeks toegang tot de asset afbeelding1.jpg via SharePoint Online, terwijl gebruiker 4 deze mogelijkheid niet heeft.

Overzicht van het werken met het Office 365-CDN

Volg deze basisstappen om het Office 365-CDN in te stellen:

Als u klaar bent met de installatie en configuratie, kunt u het Office 365-CDN beheren via deze bewerkingen:

 • Assets toevoegen, bijwerken en verwijderen

 • Origins toevoegen en verwijderen

 • CDN-beleidsregels configureren

 • Het Office 365-CDN zo nodig uitschakelen

Bepalen waar u de assets gaat opslaan

Assets worden vanaf een zogenaamde origin overgebracht naar het CDN. In het geval van Office 365 is een origin een SharePoint-bibliotheek of map die toegankelijk is via een URL. U hebt erg veel mogelijkheden bij het opgeven van origins voor uw organisatie. Zo kunt u meerdere origins opgeven of maar één origin gebruiken voor al uw CDN-assets. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om zowel openbare als persoonlijke origins in te stellen voor uw organisatie. Dit is overigens het scenario dat door de meeste organisaties wordt gehanteerd.

Als u meer dan honderd origins definieert, heeft dit waarschijnlijk gevolgen voor de tijd die nodig is om aanvragen te verwerken. In dat geval is het zinvol om een andere architectuur te overwegen.

Origins openbaar of persoonlijk maken

Wanneer u een origin opgeeft, kunt u deze als openbaar of persoonlijk instellen. Ongeacht welke optie u kiest, doet Microsoft al het zware werk voor u als het gaat om het beheer van het CDN zelf. U kunt achteraf altijd nog van gedachten veranderen, nadat u het CDN hebt ingesteld en de origins hebt gedefinieerd.

Zowel de openbare als de persoonlijke variant biedt prestatieverbeteringen, maar elke variant heeft zo zijn eigen kenmerken en voordelen.

Kenmerken en voordelen van het hosten van assets in een openbare origin   

 • Assets die zijn opgenomen in een openbare origin zijn door iedereen anoniem toegankelijk.

  Belangrijk: Vertrouwelijke informatiebronnen mag u daarom nooit opslaan in een openbare origin of SharePoint Online-bibliotheek in het CDN.

 • Als u een asset verwijdert uit een openbare origin, is de asset mogelijk nog 30 dagen beschikbaar via de cache. We zorgen er echter voor dat koppelingen naar de asset in het CDN binnen 15 minuten onbruikbaar zijn.

 • Wanneer u opmaakmodellen (CSS-bestanden) host in een openbare origin, kunt u relatieve paden en URI's gebruiken in de code. Dit betekent dat u niet het volledige pad naar achtergrondafbeeldingen en andere objecten hoeft op te geven, maar dat u kunt volstaan met het pad ten opzichte van de locatie van de asset.

 • Hoewel u de URL van een openbare origin via code kunt vastleggen, wordt dit afgeraden. De reden hiervoor is dat als het CDN niet meer toegankelijk is, de URL niet automatisch wordt omgeleid naar uw organisatie in SharePoint Online en dit verbroken koppelingen en andere fouten tot gevolg kan hebben.

 • De standaardbestandstypen die worden opgenomen voor openbare origins zijn .css, .eot, .gif, .ico, .jpeg, .jpg, js, .map, .png, .svg, .ttf en .woff. U kunt aanvullende bestandstypen opgeven.

 • Desgewenst kunt u een beleid configureren om assets uit te sluiten die zijn geïdentificeerd door siteclassificaties die u opgeeft. U kunt zo bijvoorbeeld alle assets uitsluiten die zijn gemarkeerd als 'vertrouwelijk' of 'voor intern gebruik', zelfs als het een toegestaan bestandstype betreft en de asset is opgeslagen in een openbare origin.

Kenmerken en voordelen van het hosten van assets in een persoonlijke origin   

 • Gebruikers hebben alleen toegang tot de assets in een persoonlijke origin als ze hiervoor gemachtigd zijn. Anonieme toegang tot deze assets is niet mogelijk.

 • Als u een asset verwijdert uit een persoonlijke origin, is de asset mogelijk nog één uur beschikbaar via de cache. We zorgen er echter voor dat koppelingen naar de asset in het CDN binnen 15 minuten onbruikbaar zijn.

 • De standaardbestandstypen die worden opgenomen voor openbare origins zijn .gif, .ico, .jpeg, .jpg, .js en .png. U kunt aanvullende bestandstypen opgeven.

 • Net als bij openbare origins kunt u een beleid configureren om assets uit te sluiten die zijn geïdentificeerd door siteclassificaties die u opgeeft, zelfs als u jokertekens gebruikt om alle assets in een map of sitebibliotheek op te nemen.

Standaard-origins voor het Office 365-CDN

Tenzij u iets anders opgeeft, worden in Office 365 enkele standaard-origins ingesteld wanneer u het Office 365-CDN inschakelt. Als u deze origins in eerste instantie uitsluit, kunt u ze altijd nog toevoegen nadat de installatie is voltooid.

Standaard-origins voor persoonlijk gebruik:

 • */userphoto.aspx

 • */siteassets

Standaard-origins voor openbaar gebruik:

 • */masterpage

 • */style library

Het Office 365-CDN installeren en configureren met behulp van de SharePoint Online-beheershell

Voor de procedures in dit onderwerp moet u via de SharePoint Online-beheershell verbinding maken met SharePoint Online. Zie Connect to SharePoint Online PowerShell (Verbinding maken met SharePoint Online) voor instructies.

Voer deze stappen uit om het Office 365-CDN te installeren en configureren voor het hosten van uw statische assets in SharePoint Online.

Uw organisatie voorbereiden voor het gebruik van het Office 365-CDN

Gebruik de cmdlet Set-SPOTenantCdnEnabled om uw organisatie voor te bereiden voor het gebruik van het Office 365-CDN. U kunt uw organisatie instellen voor het gebruik van openbare origins, persoonlijke origins of beide typen origins met het CDN. U kunt tijdens het inschakelen van het Office 365-CDN ook aangeven dat u het instellen van standaard-origins wilt overslaan. U kunt deze origins altijd nog toevoegen aan de hand van de instructies die verderop in dit onderwerp worden beschreven.

In Windows Powershell voor SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType <Public | Private | Both> -Enable $true

Als u bijvoorbeeld in uw organisatie openbare en persoonlijke origins wilt gebruiken met het CDN, typt u de volgende opdracht:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Both -Enable $true

Typ de volgende opdracht als u zowel openbare als persoonlijke origins wilt gebruiken met het CDN, maar geen behoefte hebt om standaard-origins in te stellen:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Both -Enable $true -NoDefaultOrigins

Als u in uw organisatie openbare origins wilt gebruiken met het CDN, typt u de volgende opdracht:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Public -Enable $true

Als u in uw organisatie persoonlijke origins wilt gebruiken met het CDN, typt u de volgende opdracht:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Private -Enable $true

Zie Set-SPOTenantCdnEnabled voor meer informatie over deze cmdlet.

(Optioneel) De lijst met bestandstypen wijzigen voor het Office 365-CDN

Tip: Wanneer u bestandstypen definiëren met behulp van de cmdlet Set-SPOTenantCdnPolicy, overschrijft u de huidige lijst. Als u extra bestandstypen wilt toevoegen aan de lijst, gebruikt u de cmdlet eerst om erachter te komen welke bestandstypen al zijn toegestaan en neemt u deze vervolgens samen met de nieuwe bestandstypen op in de lijst.

Gebruik de cmdlet Set-SPOTenantCdnPolicy om statische bestandstypen te definiëren die kunnen worden gehost door openbare en persoonlijke origins in het CDN. Standaard zijn de gebruikelijke typen assets toegestaan, zoals .css, .gif, .jpg en .js.

In Windows Powershell voor SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnPolicy -CdnType <Public | Private> -PolicyType IncludeFileExtensions -PolicyValue "<Comma-separated list of file types>"

Gebruik de cmdlet Get-SPOTenantCdnPolicies om te zien welke bestandstypen momenteel worden toegestaan door het CDN:

Get-SPOTenantCdnPolicies -CdnType <Public | Private>

Zie Set SPOTenantCdnPolicy en Get-SPOTenantCdnPolicies voor meer informatie over deze cmdlets.

(Optioneel) De lijst met siteclassificaties wijzigen die u wilt uitsluiten van het Office 365-CDN

Tip: Wanneer u siteclassificaties uitsluit met behulp van de cmdlet Set-SPOTenantCdnPolicy, overschrijft u de huidige lijst. Als u extra classificaties wilt uitsluiten, gebruikt u de cmdlet eerst om erachter te komen welke classificaties al zijn uitgesloten en neemt u deze vervolgens samen met de nieuwe classificaties op in de lijst.

Gebruik de cmdlet Set-SPOTenantCdnPolicy om siteclassificaties uit te sluiten die u niet beschikbaar wilt maken via het CDN. De standaardinstelling is dat er geen siteclassificaties worden uitgesloten.

In Windows Powershell voor SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnPolicy -CdnType <Public | Private> -PolicyType ExcludeRestrictedSiteClassifications -PolicyValue "<Comma-separated list of site classifications>"

Als u wilt zien voor welke siteclassificaties momenteel beperkingen gelden, gebruikt u de cmdlet Get-SPOTenantCdnPolicies:

Get-SPOTenantCdnPolicies -CdnType <Public | Private>

Zie Set SPOTenantCdnPolicy en Get-SPOTenantCdnPolicies voor meer informatie over deze cmdlets.

Een origin voor uw assets toevoegen

Gebruik de cmdlet Add-SPOTenantCdnOrigin om een origin te definiëren. U kunt meerdere origins definiëren. De origin is een URL die verwijst naar een SharePoint-bibliotheek of map met daarin de assets die u wilt hosten in het CDN.

Belangrijk: Als u een openbare origin definieert in uw CDN, mag u daar nooit vertrouwelijke informatiebronnen in opslaan, trouwens ook niet in een openbare SharePoint Online-bibliotheek.

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType <Public | Private> -OriginUrl <path>

<path> is hier het pad naar de map met de assets. U kunt jokertekens gebruiken en relatieve paden. Als u bijvoorbeeld alle assets in de map masterpage voor al uw sites wilt gebruiken als een openbare origin binnen het CDN, typt u de volgende opdracht:

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */masterpage

Zie Add-SPOTenantCdnOrigin voor meer informatie over deze opdracht en de syntaxis ervan.

Nadat u de opdracht hebt uitgevoerd, wordt de configuratie binnen het datacenter gesynchroniseerd. Dit duurt 15 minuten.

Voorbeeld: een openbare origin configureren voor uw basispagina's en voor de stijlbibliotheek voor SharePoint Online

Normaal gesproken worden deze origins standaard voor u ingesteld wanneer u openbare origins inschakelt voor het Office 365-CDN. Volg deze stappen om de origins handmatig in te schakelen.

 • Gebruik de cmdlet Add-SPOTenantCdnOrigin om de stijlbibliotheek te definiëren als een openbare origin van het Office 365-CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */style%20library
 • Gebruik de cmdlet Add-SPOTenantCdnOrigin om de basispagina's te definiëren als een openbare origin van het Office 365-CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */masterpage
 • Zie Add-SPOTenantCdnOrigin voor meer informatie over deze opdracht en de syntaxis ervan.

  Nadat u de opdracht hebt uitgevoerd, wordt de configuratie binnen het datacenter gesynchroniseerd. Dit duurt 15 minuten.

Voorbeeld: een persoonlijke origin configureren voor uw site-assets, sitepagina's en publicatieafbeeldingen voor SharePoint Online

 • Gebruik de cmdlet Add-SPOTenantCdnOrigin om de map met site-assets te definiëren als een persoonlijke origin van het Office 365-CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */siteassets
 • Gebruik de cmdlet Add-SPOTenantCdnOrigin om de map met sitepagina's te definiëren als een persoonlijke origin van het Office 365-CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */sitepages
 • Gebruik de cmdlet Add-SPOTenantCdnOrigin om de map met publicatieafbeeldingen te definiëren als een persoonlijke origin van het Office 365-CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */publishingimages

  Zie Add-SPOTenantCdnOrigin voor meer informatie over deze opdracht en de syntaxis ervan.

  Nadat u de opdracht hebt uitgevoerd, wordt de configuratie binnen het datacenter gesynchroniseerd. Dit duurt 15 minuten.

Voorbeeld: een persoonlijke origin configureren voor een siteverzameling voor SharePoint Online

Gebruik de cmdlet Add-SPOTenantCdnOrigin om een siteverzameling te definiëren als een persoonlijke origin van het Office 365-CDN. Voorbeeld:

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl sites/site1/siteassets

Zie Add-SPOTenantCdnOrigin voor meer informatie over deze opdracht en de syntaxis ervan.

Nadat u de opdracht hebt uitgevoerd, wordt de configuratie binnen het datacenter gesynchroniseerd. Dit duurt 15 minuten.

Het Office 365-CDN beheren

Als u het CDN hebt ingesteld, kunt u de configuratie zo nodig wijzigen als u inhoud bijwerkt of als uw behoeften veranderen. Hieronder wordt beschreven hoe dit in zijn werk gaat.

Assets toevoegen, bijwerken of verwijderen uit het Office 365-CDN

Als het CDN helemaal klaar is voor gebruik, kunt u op ieder moment nieuwe assets toevoegen en bestaande assets bijwerken of verwijderen. U hoeft hiervoor alleen de assets te wijzigen in de map of SharePoint-bibliotheek die u hebt ingesteld als een origin. Als u een nieuwe asset toevoegt, is deze direct beschikbaar via het CDN. Als u echter een asset bijwerkt, duurt het maximaal 15 minuten voordat de nieuwe kopie beschikbaar is in het CDN.

Als u de locatie van de origin wilt origin, kan dat met de cmdlet Get-SPOTenantCdnOrigins. Zie Get-SPOTenantCdnOrigins voor meer informatie over het gebruik van deze cmdlet.

Een origin verwijderen uit het Office 365-CDN

U kunt de toegang tot een map of een SharePoint-bibliotheek die u als een origin hebt ingesteld, altijd verwijderen. Gebruik hiervoor de cmdlet Remove-SPOTenantCdnOrigin. Zie Remove-SPOTenantCdnOrigin voor meer informatie over het gebruik van deze cmdlet.

Een origin in het Office 365-CDN wijzigen

U kunt een gemaakte origin niet wijzigen. U kunt de origin wel verwijderen en dan een nieuwe origin toevoegen. Zie voor meer informatie Een origin verwijderen uit het Office 365-CDN en Een origin voor uw assets toevoegen.

Het Office 365-CDN uitschakelen

Gebruik de cmdlet Set-SPOTenantCdnEnabled om het CDN uit te schakelen voor uw organisatie. Als u zowel openbare als persoonlijke origins hebt ingeschakeld voor het CDN, moet u de cmdlet tweemaal uitvoeren, zoals wordt weergegeven in de volgende voorbeelden.

Als u het gebruik van openbare origins in het CDN wilt uitschakelen, voert u de volgende opdracht uit in Windows Powershell voor SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Public -Enable $false

Gebruik deze opdracht om het gebruik van persoonlijke origins in het CDN uit te schakelen:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Private -Enable $false

Zie Set-SPOTenantCdnEnabled voor meer informatie over deze cmdlet.

Problemen met de configuratie van het Office 365-CDN oplossen

Het eindpunt is niet direct beschikbaar voor gebruik, aangezien het even duurt voordat de registratie is doorgevoerd in het CDN. De configuratie duurt 15 minuten.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×