OData-feeds openen vanuit Power Query

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: Power Query heet Ophalen en transformeren in Excel 2016. De informatie hier is van toepassing op beide. Zie Ophalen en transformeren in Excel 2016 voor meer informatie.

Met Power Query kunt u toegang tot OData-feeds die staan weergegeven in de Power BI voor Office 365-beheercentrum met Power Query voor Excel via Microsoft Online Services-ID of Windows-verificatie.

Opmerking:  De Power Query-client moet zich bevinden in hetzelfde bedrijfsnetwerk als de computer waarop de Data Management Gateway wordt gehost, anders kan de Power Query-client geen toegang krijgen tot de gegevens die zijn opgenomen in de OData-feed.

Nadat een beheerder de OData-feed voor een lokale gegevensbron heeft ingeschakeld, kan hij of zij de URL naar de OData-feed in het beheercentrum zien. De beheerder kan een gebruiker van de URL voorzien. De gebruiker kan de OData-feed vanuit Power Query voor Excel openen via Microsoft Online Services-id- of Windows-verificatie (alleen als deze optie afzonderlijk is ingeschakeld).

Wanneer u de feed inschakelt, worden de metagegevens voor de feed automatisch geïndexeerd in de gegevenscatalogus, een onderdeel van de SSIM-voorziening (Self Service informatie Management) van Power BI voor Office 365. Gebruikers kunnen zoeken naar de feed en deze detecteren met de functie Online zoeken van Power Query voor Excel.

In de volgende secties worden beide manieren, met de URL en Online zoeken vanuit Power Query voor Excel, beschreven voor het gebruik van de OData-feed die wordt weergegeven via de on-premises gegevensbron.

Belangrijk: Microsoft Power Query voor Excel downloaden vanaf hier als u niet dit al geïnstalleerd op uw computer hebt of u de sectie organisatie niet ziet op het lint POWERQUERY in Excel, dat niet beschikbaar in de eerdere versie van Power Query is.

De OData-feed openen via de URL

Als IT-beheerder kunt u beter eerst de toegang tot de URL testen voordat u deze doorgeeft aan de gegevensbeheerder. De volgende procedures bevatten instructies voor het ophalen van de URL voor de OData feed en het gebruiken van de URL om de feed te openen.

De URL voor de OData-feed ophalen via het Power BI-beheercentrum

 1. Klik in het Power BI-beheercentrum in het menu aan de linkerkant op gegevensbronnen.

 2. Klik op ... (beletselteken) naast de gegevensbron om een pop-upvenster te openen.

 3. Kopieer de URL van de OData-feed naar het Klembord door de hele tekst te selecteren en op Ctrl+C te drukken of met de rechtermuisknop te klikken en op Kopiëren te klikken.

Deze URL is de cloud-URL waarin het HTTPS-protocol wordt gebruikt dat wordt omgezet in een on-premises HTTP/HTTPS-URL. Het voordeel van deze methode is dat ongeacht hoe de OData-feed is geconfigureerd voor toegang (HTTP/HTTPS), de gebruiker dezelfde URL gebruikt.

Bijvoorbeeld: https:/ / < domeinnaam >.hybridproxy.clouddatahub.net/ODataService/v1.0/TestDB wordt omgezet in http:/ / < computernaam >. < domeinnaam on-premises >.corp.microsoft.com:8000/TestDBof HTTPS:/ / < computernaam >. < domeinnaam on-premises >.corp.microsoft.com:8000/TestDB.

De OData-feed raadplegen vanuit Power Query voor Excel

Microsoft Power Query voor Excel wordt een Excel-invoegtoepassing waarmee de Business Intelligence selfservice-ervaring in Excel verbeterd door gegevens te zoeken en access te vereenvoudigen. Als u geen Power Query op uw computer is geïnstalleerd, kunt u dit vanaf hierinstalleren.

De OData-feed openen vanuit Power Query voor Excel:

 1. Start Excel en ga naar het tabblad POWER QUERY.

 2. Klik op het lint op Uit een andere bron en klik op Uit OData-feed.

 3. Plak in het dialoogvenster OData-feed de URL die u eerder naar het Klembord hebt gekopieerd en klik op OK.

 4. Selecteer Microsoft Online Services-IDof Windows voor verificatie. Als u Microsoft Online Services-ID en u momenteel niet bent aangemeld bij de Microsoft Online Services, moet u aan te melden met het account dat toegang tot de OData heeft-feed. U toegang tot de feed met behulp van Windows-verificatie alleen als de toegang tot de verificatie is ingeschakeld door een beheerder met de Power BI-beheercentrum zijn.

  Opmerking: Als beheerder kunt een OData-feed voor een gegevensbron, al dan niet standaard, worden alleen Microsoft Online Services-ID-verificatie wordt ondersteund voor clients voor toegang tot de feed. De beheerder voor het gebruik van de pagina Algemeen van het tabblad Instellingen in het beheercentrum toegang tot OData-feeds met Windows-verificatie inschakelen. Zie configuratie van algemene en instellingen voor meldingen voor meer informatie.

 5. In het deelvenster Navigator ziet u de feeds die worden weergegeven via de gegevensbron.

 6. Selecteer een gegevensset in de feed en klik op Gereed.

Zoeken naar feeds in Power Query voor Excel en deze detecteren

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u kunt zoeken naar OData-feeds in Power Query voor Excel en deze kunt detecteren en gebruiken. Wanneer de OData-feed is ingeschakeld voor een gegevensbron, worden de metagegevens voor de feed geïndexeerd in de gegevenscatalogus in de cloud. Daarom kan de gebruiker zoeken naar de feed met trefwoorden op basis van de volgende items:

 • Naam van de gegevensbron in het beheercentrum

 • Beschrijving van de gegevensbron in het beheercentrum

 • Namen van tabellen en weergaven

 • Namen van kolommen in tabellen

 • Uitgever van de OData-feed

Als u het tabblad Systeemstatus opent in het beheercentrum en vervolgens naar de pagina Logboeken gaat, ziet u een bericht met de status van de bewerking voor het indexeren van de metagegevens. Wacht totdat u in het logboek een bericht ziet waarin wordt aangegeven dat de indexeringsbewerking is geslaagd.

 1. Start Excel en ga naar het tabblad POWER QUERY.

 2. Klik op het lint op Online zoeken. U ziet het venster Online zoeken met een tekstvak waarin u de zoekwoorden kunt typen.

 3. Typ het trefwoord om te zoeken naar de feed. Stel in het bereik op organisatiemetde vervolgkeuzelijst naast de zoekknop. Druk op ENTER of klik op de knop Zoeken . U kunt volledige of gedeeltelijke namen van tabellen of kolommen van de oorspronkelijke tabel uit de lokale database gebruiken om te zoeken. Bijvoorbeeld als de naam van de tabel is SPCustomer en de kolomnamen zijn SPCustomerID en SPCustomerName, u kunt zoeken met de trefwoorden: SPCustomer, SPCustomerID, SPCustomerName, SP, SPC, SPCu enzovoort...

 4. Plaats de muisaanwijzer op het resultaat om de gegevens in de feed te bekijken.

 5. Klik op het resultaat om de gegevens te importeren vanuit de OData-feed in Excel.

 6. Selecteer in het dialoogvenster Een OData-feed openen de optie voor verificatie van de Microsoft Online Services-id. Volg de instructies om u aan te melden met de organisatie-id die toegang heeft tot de feed.

Zie ook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×