OData-feeds openen vanuit Power Query

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: Power Query heet Ophalen en transformeren in Excel 2016. De informatie hier is van toepassing op beide. Zie Ophalen en transformeren in Excel 2016 voor meer informatie.

Met Power query kunt u via Power query voor Excel toegang krijgen tot OData-feeds die beschikbaar zijn in het Power BI voor Office 365-beheer centrum met behulp van micro soft Online Services-verificatie of Windows-verificatie.

Opmerking:  De Power Query-client moet zich bevinden in hetzelfde bedrijfsnetwerk als de computer waarop de Data Management Gateway wordt gehost, anders kan de Power Query-client geen toegang krijgen tot de gegevens die zijn opgenomen in de OData-feed.

Nadat een beheerder de OData-feed voor een on-premises gegevens bron heeft ingeschakeld, kan de beheerder de URL van de OData-feed in het beheer centrum zien. De beheerder kan de URL van een gebruiker voorzien, die toegang heeft tot de OData-feed vanuit Power query voor Excel met behulp van micro soft Online Services-ID of Windows-verificatie (alleen als deze optie afzonderlijk is ingeschakeld).

Wanneer u de feed inschakelt, worden de metagegevens voor de feed automatisch geïndexeerd in de gegevenscatalogus, een onderdeel van de SSIM-voorziening (Self Service informatie Management) van Power BI voor Office 365. Gebruikers kunnen zoeken naar de feed en deze detecteren met de functie Online zoeken van Power Query voor Excel.

In de volgende secties worden beide manieren, met de URL en Online zoeken vanuit Power Query voor Excel, beschreven voor het gebruik van de OData-feed die wordt weergegeven via de on-premises gegevensbron.

Belangrijk: Down load micro soft power query voor Excel vanaf hier als u deze nog niet op uw computer hebt geïnstalleerd of als u de sectie Organization niet ziet op het lint van POWERQUERY in Excel, dat niet beschikbaar was in de eerdere versie van Power query.

De OData-feed openen via de URL

Als IT-beheerder kunt u beter eerst de toegang tot de URL testen voordat u deze doorgeeft aan de gegevensbeheerder. De volgende procedures bevatten instructies voor het ophalen van de URL voor de OData feed en het gebruiken van de URL om de feed te openen.

De URL voor de OData-feed ophalen via het Power BI-beheercentrum

 1. Klik in het Power BI-beheercentrum in het menu aan de linkerkant op gegevensbronnen.

 2. Klik op ... (beletselteken) naast de gegevensbron om een pop-upvenster te openen.

 3. Kopieer de URL van de OData-feed naar het Klembord door de hele tekst te selecteren en op Ctrl+C te drukken of met de rechtermuisknop te klikken en op Kopiëren te klikken.

Deze URL is de URL op basis van de cloud die gebruikmaakt van het HTTPS-protocol dat wordt omgezet in een on-premises URL op basis van HTTP/HTTPS. Het voor deel van deze methode is dat de gebruiker dezelfde URL gebruikt, ongeacht de manier waarop de OData-feed is geconfigureerd voor toegang (HTTP/HTTPS).

Bijvoorbeeld: https://<domain name>. hybridproxy. clouddatahub. net/ODataService/v 1.0/testdbin wordt omgezet in http://<machine name>. <on-premises Domain name>. Corp. Microsoft. com: 8000/testdbinof https://<machine name>. <on-premises Domain name>. Corp. Microsoft. com: 8000/testdbin.

De OData-feed raadplegen vanuit Power Query voor Excel

Micro soft power query voor Excel is een invoeg toepassing voor Excel waarmee de Business Intelligence-ervaring van de selfservice in Excel wordt verbeterd door gegevens detectie en toegang te vereenvoudigen. Als Power query niet is geïnstalleerd op uw computer, installeert u deze vanaf hier.

De OData-feed openen vanuit Power Query voor Excel:

 1. Start Excel en ga naar het tabblad POWER QUERY.

 2. Klik op het lint op Uit een andere bron en klik op Uit OData-feed.

 3. Plak in het dialoogvenster OData-feed de URL die u eerder naar het Klembord hebt gekopieerd en klik op OK.

 4. Selecteer micro soft Online Services-idof Windows voor verificatie. Als u micro soft Online Services-id selecteert en u bent momenteel niet aangemeld bij micro soft Online Services, moet u zich aanmelden met het account dat toegang heeft tot de OData-feed. U krijgt alleen toegang tot de feed met Windows-authenticatie als de toegang met de verificatie wordt ingeschakeld door een beheerder via het Power BI-beheer centrum.

  Opmerking: Wanneer een beheerder een OData-feed voor een gegevens bron inschakelt, wordt standaard alleen verificatie van micro soft Online Services-ID ondersteund voor clients die toegang hebben tot de feed. De beheerder gebruikt de pagina Algemeen van het tabblad instellingen in het beheer centrum om toegang tot OData-feeds mogelijk te maken met Windows-verificatie. Zie Wat is Power bi-beheer? voor meer informatie.

 5. In het deelvenster Navigator ziet u de feeds die worden weergegeven via de gegevensbron.

 6. Selecteer een gegevensset in de feed en klik op Gereed.

Zoeken naar feeds in Power Query voor Excel en deze detecteren

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u kunt zoeken naar OData-feeds in Power Query voor Excel en deze kunt detecteren en gebruiken. Wanneer de OData-feed is ingeschakeld voor een gegevensbron, worden de metagegevens voor de feed geïndexeerd in de gegevenscatalogus in de cloud. Daarom kan de gebruiker zoeken naar de feed met trefwoorden op basis van de volgende items:

 • Naam van de gegevensbron in het beheercentrum

 • Beschrijving van de gegevensbron in het beheercentrum

 • Namen van tabellen en weergaven

 • Namen van kolommen in tabellen

 • Uitgever van de OData-feed

Als u het tabblad Systeemstatus opent in het beheercentrum en vervolgens naar de pagina Logboeken gaat, ziet u een bericht met de status van de bewerking voor het indexeren van de metagegevens. Wacht totdat u in het logboek een bericht ziet waarin wordt aangegeven dat de indexeringsbewerking is geslaagd.

 1. Start Excel en ga naar het tabblad POWER QUERY.

 2. Klik op het lint op Online zoeken. U ziet het venster Online zoeken met een tekstvak waarin u de zoekwoorden kunt typen.

 3. Voer het tref woord in om te zoeken naar de feed. Stel het bereik in op organisatiemet behulp van de vervolg keuzelijst naast de knop Zoeken. Druk op Enter of klik op de knop zoeken . U kunt volledige of gedeeltelijke namen van tabellen of kolommen van de oorspronkelijke tabel gebruiken om te zoeken in de on-premises data base. Als de tabel naam bijvoorbeeld SPCustomer is en de kolom namen SPCustomerID en SPCustomerName, kunt u zoeken met de tref woorden: SPCustomer, SPCustomerID, SPCustomerName, SP, SPC, SPCu enzovoort...

 4. Plaats de muisaanwijzer op het resultaat om de gegevens in de feed te bekijken.

 5. Klik op het resultaat om de gegevens te importeren vanuit de OData-feed in Excel.

 6. Selecteer in het dialoogvenster Een OData-feed openen de optie voor verificatie van de Microsoft Online Services-id. Volg de instructies om u aan te melden met de organisatie-id die toegang heeft tot de feed.

Zie ook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×