Oct, functie

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Geeft een variant (tekenreeks) als resultaat die de octale waarde van een getal aangeeft.

Syntaxis

Oct ( getal )

Het vereiste aantalargument is een geldige numerieke expressie of reeksexpressie.

Opmerkingen

Als u al een geheel getal is, wordt de is afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal voor wordt geëvalueerd.

If getal is

Retourwaarde

Null

Null

Empty

Nul (0)

Een ander getal

Maximaal 11 octale tekens


U kunt octale getallen rechtstreeks door de bovenstaande getallen in de juiste bereik met &Oweergeven. &O10 is bijvoorbeeld de octale notatie decimale getal 8.

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie okt om terug te keren de octale waarde van een getal.

Dim MyOct
MyOct = Oct(4) ' Returns 4.
MyOct = Oct(8) ' Returns 10.
MyOct = Oct(459) ' Returns 713.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×