Objecttabbladen weergeven of verbergen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Access biedt verschillende manieren om te werken met tabellen, formulieren, rapporten en andere objecten in een Data Base. U kunt ervoor kiezen om elk object in een afzonderlijk venster te openen of objecten in één deel venster te plaatsen en deze met tabs van elkaar te scheiden. Tabs zijn het standaard gedrag voor alle data bases die zijn gemaakt met Access.

In dit artikel

Informatie over tabbladen

Waarom tabs verbergen?

Object tabbladen weer geven of verbergen zonder overlappende vensters te gebruiken

OverStappen van tabbladen op overlappende vensters

Informatie over tabbladen

Wanneer u een nieuwe Data Base maakt in Access, worden in Access standaard de objecten in die data base (de formulieren, rapporten, tabellen en query's) in één venster weer gegeven en wordt elk geopend object gescheiden met een tabblad. Als u wilt navigeren tussen de geopende objecten, klikt u op de tabbladen.

In deze afbeelding ziet u een aantal standaard tabbladen. Houd er rekening mee dat de kleuren kunnen variëren.

Object tabbladen in een Access 2007-data base

Met behulp van de tabbladen blijven geopende objecten zichtbaar en toegankelijk. In eerdere versies van Access worden objecten in afzonderlijke, overlappende vensters weer gegeven. Deze vensters worden vaak elkaar bedekt en zorgen dat sommige objecten moeilijk te vinden zijn. Met tabbladen kunt u dit probleem oplossen door te allen tijde zichtbaar te zijn.

Waarom tabs verbergen?

Normaal gesp roken verbergt u de object tabbladen om twee redenen.

 • U wilt het uiterlijk van een Data Base aanpassen. Stel dat u een reeks knoppen wilt maken waarmee gebruikers kunnen navigeren in de data base. Het is mogelijk dat de data base er in een overzichtelijke weer gave uitziet of uw ontwerp verstoort, dus u verbergt de tabbladen.

 • Wanneer u tevreden bent over het uiterlijk van oudere versies van Access. Nieuwere versies van Access bieden geen ' klassieke ' weer gave, maar overlappende vensters hebben hetzelfde uiterlijk als de Vensters in eerdere versies van Access.

Opmerking: U kunt tabbladen verbergen en geen overlappende vensters weer geven. Als u dit doet, biedt Access echter geen knop sluiten die normaal gesp roken wordt weer gegeven in de hoeken van uw geopende objecten De knop sluiten. . Als u tabbladen verbergt en in de weer gave Eén document blijft, moet u gebruikers een andere manier bieden om geopende vensters te sluiten. U kunt bijvoorbeeld uw eigen knoppen opgeven of uw gebruikers instrueren om op CTRL + F4 te drukken.

U kunt tabbladen verbergen en werken met overlappende vensters door data base-instellingen te wijzigen in het dialoog venster Opties voor Access . Houd er rekening mee dat het wijzigen van de instellingen alleen van invloed is op de geopende Data Base.

In de volgende secties wordt uitgelegd hoe u document tabbladen en overlappende vensters kunt verbergen.

Object tabbladen weer geven of verbergen zonder overlappende vensters te gebruiken

Onthoud dat u met deze procedure de knop sluiten verbergt die normaal gesp roken wordt weer gegeven in de hoek van het geopende object venster. Als u deze optie selecteert, moet u andere manieren geven om het venster te sluiten.

 1. Klik op Bestand > Opties. Als u Access 2007 gebruikt, klikt u achtereenvolgens op de Microsoft Office-knop en Opties voor Access.

  Het dialoogvenster Opties voor Access wordt weergegeven.

 2. Klik op Huidige database.

 3. Schakel in de sectie toepassings opties het selectie vakje document tabbladen weer geven uit.

Naar boven

OverStappen van tabbladen op overlappende vensters

 1. Klik op Bestand > Opties. Als u Access 2007 gebruikt, klikt u achtereenvolgens op de Microsoft Office-knop en Opties voor Access.

  Het dialoogvenster Opties voor Access wordt weergegeven.

 2. Klik op Huidige database.

 3. Klik in de sectie Toepassingsopties onder Opties voor documentvensters op Overlappende vensters.

  Opmerking: Wanneer u deze optie selecteert, wordt het selectie vakje document tabbladen weer geven in Access automatisch uitgeschakeld.

Belang rijke opmerkingen:

 • U moet een Data Base openen om document tabbladen te verbergen of overlappende vensters in te scha kelen.

 • Als u of de database ontwerper de data base zodanig heeft ingesteld dat overlappende vensters standaard worden weer gegeven, kunt u document tabbladen niet inschakelen.

 • Wanneer u data bases opent die in eerdere versies van Access zijn gemaakt, worden document tabbladen automatisch uitgeschakeld. Als u ze wilt inschakelen, gaat u terug naar de stappen in overstappen van tabs naar overlappende vensters , en sluit u de data base en opent u deze opnieuw.

 • Als u document tabbladen verbergt en u wilt scha kelen tussen meerdere objecten, kunt u dit doen via het navigatie deel venster.

  –of–

  Klik op het tabblad Start in de groep venster op scha kelen tussen vensters. U kunt ook op de pijl onder aan de knop Windows veranderen klikken en een weergave optie selecteren, zoals Tegel verticaal of trapsgewijs.

 • Zie het artikel objecten bekijken en beheren via het navigatie deel venstervoor meer informatie over het gebruik van het navigatie deel venster.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×