Objecten uitlijnen

U kunt tekstvakken, afbeeldingen, AutoVormen en tekenobjecten zo schikken dat ze op één lijn komen met een margehulplijn, een liniaalmarkering of een rasterlijn. U kunt ook objecten ten opzichte van elkaar of ten opzichte van de margehulplijnen verdelen. Het automatisch uitlijnen/verdelen van objecten in Microsoft Publisher 2010 wordt bepaald met het vervolgkeuzemenu Uitlijnen in de groep Schikken op het tabblad Ontwerpen in hulpmiddelen voor tabellen, Hulpmiddelen voor afbeeldingen of Hulpmiddelen voor tekenen, afhankelijk van het type of de typen objecten die u hebt geselecteerd. Door de objecten te slepen, kunt u ze ook uitlijnen op marges, hulplijnen en andere objecten. Zie Pagina's indelen met lay-outhulplijnen voor meer informatie over lay-outhulplijnen.

Objecten automatisch uitlijnen of verdelen

Handmatig een object uitlijnen op een ander object of op een hulplijn

Groep Schikken voor het uitlijnen van objecten in Publisher 2010

Objecten automatisch uitlijnen of verdelen

U kunt ook objecten automatisch ten opzichte van elkaar of ten opzichte van de margehulplijnen uitlijnen.

Automatisch uitlijnen ten opzichte van een groep geselecteerde objecten:

 1. Selecteer de objecten die u wilt uitlijnen.

 2. Wijs op het tabblad Ontwerpen in hulpmiddelen voor tabellen, Hulpmiddelen voor tabellen of Hulpmiddelen voor tekenen in de groep Schikken de optie Uitlijnen
  aan.
  Opties voor het uitlijnen van objecten in Publisher 2010

 3. Selecteer vervolgens de gewenste optie:
  Links uitlijnen - Hiermee wordt de linkerkant van de objecten uitgelijnd met de linkerrand van het meest linkse object.
  Centreren - Hiermee wordt het midden van de geselecteerde objecten uitgelijnd met het verticale midden van de geselecteerde objecten.
  Rechts uitlijnen - Hiermee wordt de rechterkant van de objecten uitgelijnd met de rechterrand van het meest rechtse object.
  Boven uitlijnen - Hiermee wordt de bovenkant van de geselecteerde objecten uitgelijnd met de bovenkant van het bovenste object.
  Midden uitlijnen - Hiermee worden de geselecteerde objecten uitgelijnd met het horizontale midden van geselecteerde objecten.
  Onder uitlijnen - Hiermee wordt de onderkant van de geselecteerde objecten uitgelijnd met de onderrand van het onderste object.
  Horizontaal verdelen - Hiermee worden de geselecteerde objecten gelijkmatig horizontaal verdeeld.
  Verticaal verdelen - Hiermee worden de geselecteerde objecten gelijkmatig verticaal verdeeld.

Automatisch uitlijnen ten opzichte van de margehulplijnen:

 1. Selecteer de objecten die u wilt uitlijnen.

 2. Wijs op het tabblad Ontwerpen in hulpmiddelen voor tabellen, Hulpmiddelen voor tabellen of Hulpmiddelen voor tekenen in de groep Schikken de optie Uitlijnen aan en selecteer vervolgens Ten opzichte van margehulplijnen.
  Opties voor uitlijnen ten opzichte van margehulplijnen in Publisher 2010

 3. Selecteer vervolgens de gewenste optie:
  Links uitlijnen - Hiermee wordt de linkerkant van de objecten uitgelijnd met de meest linkse margehulplijn op de pagina.
  Centreren - Hiermee wordt het midden van de geselecteerde objecten uitgelijnd met het verticale midden van de pagina.
  Rechts uitlijnen - Hiermee wordt de rechterkant van de objecten uitgelijnd met de meest rechtse margehulplijn op de pagina.
  Boven uitlijnen - Hiermee wordt de bovenkant van de geselecteerde objecten uitgelijnd met de bovenste margehulplijn op de pagina.
  Midden uitlijnen - Hiermee worden de geselecteerde objecten uitgelijnd met het horizontale midden van de pagina .
  Horizontaal verdelen - Hiermee worden de geselecteerde objecten gelijkmatig horizontaal verdeeld over de pagina.
  Verticaal verdelen - Hiermee worden de geselecteerde objecten gelijkmatig verticaal verdeeld over de pagina.

  Tip : Als u objecten wilt centreren op de pagina, klikt u op Ten opzichte van margehulplijnen en vervolgens op Centreren.

Naar boven

Handmatig een object uitlijnen op een ander object of op een hulplijn

Objecten kunnen worden uitgelijnd op basis van hun randen of hun middellijn. Het uitlijningsgedrag in de eerdere versies van Publisher is vervangen door een nieuw mechanisme. Wanneer u nu een object naar de rand of middellijn van een ander object sleept, of naar een hulplijn, lijkt het alsof het object dat u sleept, wil blijven plakken als het wordt uitgelijnd. Het komt weer 'los' als u het verder sleept langs de uitlijning.

U kunt de volgende uitlijningsacties uitvoeren door slepen met de muis:

De rand van een object

Kan worden uitgelijnd met

Alle hulplijnen, andere objectranden en tekstvakkolommen

Het midden van een object

Kan worden uitgelijnd met

Alle hulplijnen en middellijnen van andere objecten

Een rand van een tekstvakkolom

Kan worden uitgelijnd met

Alle hulplijnen en randen van andere tekstvakkolommen

Rij-/kolomrand van een tabel

Kan worden uitgelijnd met

Alle hulplijnen en andere rij-/kolomranden van andere tabellen

Een liniaalhulplijn

Kan worden uitgelijnd met

Alle bovenstaande

Opmerking :  Groepen worden behandeld als één object - de randen en het midden van de groep zelf worden gebruikt voor de uitlijning - niet de randen/het midden/de kolommen van objecten in de groep.

Ga als volgt te werk om een object handmatig uit te lijnen:

 1. Plaats de muisaanwijzer op het object totdat u deze verandert in een verhuiswagen verplaatsingsaanwijzer .

 2. Sleep het object totdat het is uitgelijnd met de hulplijn of het object waarmee u het object wilt uitlijnen
  Het vak Personen zoeken vergeleken met het vak Zoeken in contactpersonen .

  Notities : 

  • Als de hulplijnen zijn verborgen, worden objecten nog steeds uitgelijnd met de hulplijnen. Ze worden weergegeven als de objecten worden uitgelijnd.

 3. U kunt handmatig uitlijningsgedrag in- of uitschakelen met de selectievakjes Hulplijnen en Objecten in de groep Lay-out op het tabblad Paginaontwerp.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×