Office
Aanmelden

Notities maken en opmaken

Het maken van notities in OneNote is net zo eenvoudig als het schrijven op een papieren notitieblok, maar in OneNote kunt u gemakkelijk extra ruimte creëren en pagina's toevoegen waar en wanneer u die nodig hebt, tekst overal op de pagina verplaatsen en opmaken, zoeken naar de benodigde gegevens en deze direct vinden en belangrijke notities markeren voor opvolging.

In OneNote kunnen notities ook bestaan uit een combinatie van getypte tekst, foto's en afbeeldingen (waaronder tekst en afbeeldingen die u hebt verzameld van webpagina's en andere programma's) en digitaal handschrift, audio- en videofragmenten, lijsten en koppelingen.
 

Wat wilt u doen?

Notities op een pagina typen of schrijven

Tekst verplaatsen op een pagina

Ruimte toevoegen aan een pagina

Een nieuwe pagina maken

De volgorde van pagina's wijzigen

De tijd en datum invoegen

Een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst maken

Een lijst met opsommingstekens maken

Een genummerde lijst maken

Een koppeling toevoegen of bewerken

Een koppeling toevoegen

Een koppeling bewerken

Een koppeling verwijderen

Tags toevoegen aan belangrijke notities

Een tag toevoegen aan een notitie

Zoeken naar tags

Notities opslaan

Notities op een pagina typen of schrijven

Ga op één van de volgende manieren te werk:

 • Als u notities wilt typen, klikt u op de locatie op de pagina waar u de notities wilt plaatsen en typt u vervolgens de tekst. U kunt typen in de huidige notitiecontainer die rond de tekst wordt weergegeven, of ergens anders op de pagina klikken om een nieuwe notitie te maken.

 • Als u een digitale pen gebruikt of OneNote gebruikt op een computer met drukgevoelig scherm, klikt of tikt u op het lint op het tabblad Tekenen en klikt of tikt u in de groep Hulpmiddelen op een penkleur om ergens op de pagina handgeschreven notities te maken. Als u weer wilt typen, klikt u op het lint op het tabblad Tekenen op de knop Selecteren en typen.
   

Naar boven

Tekst verplaatsen op een pagina

Ga op één van de volgende manieren te werk:

 • Als u tekst binnen dezelfde pagina wilt verplaatsen, plaatst u de muisaanwijzer op de tekst. Wanneer de notitiecontainer wordt weergegeven, klikt u op de bovenrand van de notitiecontainer en sleept u de container vervolgens naar een nieuwe locatie op de pagina.

 • Als u tekst naar een andere pagina wilt kopiëren of verplaatsen, klikt u met de rechtermuisknop op de bovenrand van de notitiecontainer, klikt u in het snelmenu op Kopiëren of Knippen en plakt u de notities vervolgens op de gewenste pagina.
   

Naar boven

Ruimte toevoegen aan een pagina

Ga als volgt te werk:

 1. Klik op het tabblad Invoegen.

 2. Klik in de groep Invoegen op Ruimte invoegen.

 3. Klik op de pagina op de plaats waar u meer ruimte wilt toevoegen en sleep vervolgens de muisaanwijzer in de richting die wordt aangegeven door de pijl om zo veel ruimte toe te voegen als u wilt.
   

Naar boven

Een nieuwe pagina maken

In OneNote kunt u oneindig door één pagina bladeren, maar het is een beter idee om op efficiënte wijze pagina's en secties te gebruiken om uw notitieblokken te helpen indelen. Wanneer u een nieuwe, lege pagina wenst, doet u het volgende:

 1. Klik aan de rechterkant van het OneNote-programmavenster op de knop Pagina toevoegen boven de paginatabbladenkolom.

 2. Typ bovenaan de nieuwe pagina een titel in het koptekstgebied. De paginatitel die u hier typt, wordt ook weergegeven op het paginatabbladlabel voor de nieuwe pagina die u hebt gemaakt.
   

Naar boven

De volgorde van pagina's wijzigen

Ga als volgt te werk:

 • Als u een pagina in een notitiebloksectie hoger of lager in de lijst met paginatabbladen wilt plaatsen, klikt u op het paginatabblad, houdt u dit vast en sleept u vervolgens het tabblad omhoog of omlaag naar een nieuwe locatie.
   

Naar boven

De tijd en datum invoegen

Wanneer u een nieuwe pagina maakt in OneNote, wordt de pagina automatisch voorzien van een stempel met de huidige datum en tijd om aan te geven wanneer de pagina was gemaakt. Afhankelijk van de manier waarop u OneNote gebruikt, kunt u de huidige datum en tijd van de computer invoegen in notities, wanneer u gebeurtenissen chronologisch wilt markeren of bijhouden. U kunt bijvoorbeeld een logboek bijhouden van telefoongesprekken die u op bepaalde momenten van de dag hebt gevoerd door de details van een gesprek vooraf te laten gaan door de datum en de tijd.

Ga als volgt te werk:

 1. Zet de cursor op de plaats waar u een datum- en tijdstempel in uw notities wilt toevoegen.

 2. Ga op één van de volgende manieren te werk.

  • Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tijdstempel op de knop Datum, Tijd of Datum en tijd.

  • Als u snel de huidige datum wilt invoegen, drukt u op het toetsenbord op Alt+Shift+D.

  • Als u snel de huidige tijd wilt invoegen, drukt u op het toetsenbord op Alt+Shift+T.

  • Als u snel de huidige datum en tijd wilt invoegen, drukt u op het toetsenbord op Alt+Shift+F.
    

In OneNote worden de datum- en tijdnotatie gebruikt die zijn opgegeven in het Configuratiescherm van Windows. Als u datums en tijden anders wilt weergeven in OneNote, voert u hieronder de procedure voor uw versie van Windows uit.

 • Windows 10
  Sluit OneNote en open het Configuratiescherm in Windows 10 (typ configuratiescherm op de zoekbalk, linksonder in het scherm). Klik op Klok, taal en regio en klik op Regio. Kies in het dialoogvenster Regio op het tabblad Notaties de gewenste datum- en tijdnotatie en klik op OK. Aangebrachte wijzigingen worden toegepast op toekomstige datum- en tijdstempels die u invoegt. Bestaande notities worden niet automatisch aangepast aan de nieuwe instellingen.

 • Windows 8
  Sluit OneNote en open het Configuratiescherm in Windows 8 (veeg vanaf rechts - als u een muis gebruikt, wijs dan naar de rechterhoek en kies het pictogram Zoeken. Typ configuratiescherm) Klik op Klok, taal en regio en klik op Regio. Kies in het dialoogvenster Regio op het tabblad Notaties de gewenste datum- en tijdnotatie en klik op OK. Aangebrachte wijzigingen worden toegepast op toekomstige datum- en tijdstempels die u invoegt. Bestaande notities worden niet automatisch aangepast aan de nieuwe instellingen.

 • Windows 7
  Sluit OneNote en open het Configuratiescherm in Windows 7. Klik op Klok, taal en regio en klik op Regio en taal. Kies in het dialoogvenster Regio en taal op het tabblad Notaties de gewenste datum- en tijdnotatie en klik op OK. Aangebrachte wijzigingen worden toegepast op toekomstige datum- en tijdstempels die u invoegt. Bestaande notities worden niet automatisch aangepast aan de nieuwe instellingen. 

Naar boven

Een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst maken

Een lijst met opsommingstekens maken

Lijsten met opsommingstekens zijn een uitstekende manier om items in een willekeurige volgorde te vermelden, zoals een boodschappenlijst.

Ga als volgt te werk:

 1. Zet in uw notities de cursor op de plaats waar u een lijst met opsommingstekens wilt starten.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Basistekst, op Opsommingstekens.

 3. Typ de tekst voor het eerste opsommingsteken en druk op Enter om het volgende opsommingsteken te maken.

 4. Druk tweemaal achter elkaar op Enter om de lijst met opsommingstekens te beëindigen.
   

Tip:  Als u automatisch een lijst met opsommingstekens wilt starten, typt u * (sterretje) aan het begin van een nieuwe regel tekst en drukt u op de spatiebalk.
 

Een genummerde lijst maken

Genummerde lijsten zijn een uitstekende manier om items in chronologische volgorde te vermelden, zoals stapsgewijze instructies.

Ga als volgt te werk:

 • Zet in uw notities de cursor op de plaats waar u een lijst met opsommingstekens wilt starten.

 • Klik op het tabblad Start, in de groep Basistekst, op Nummering.

 • Typ de tekst voor het eerste item en druk op Enter om het volgende item te maken.

 • Druk tweemaal achter elkaar op Enter om de genummerde lijst te beëindigen.
   

Tip: Als u automatisch een genummerde lijst wilt starten, typt u 1. aan het begin van een nieuwe regel tekst en drukt u op de spatiebalk.
 

Naar boven

Een koppeling toevoegen of bewerken

In OneNote wordt automatisch een koppeling (voorheen hyperlink genoemd) gemaakt wanneer u een URL zoals een internetadres in uw notities typt of plakt. In plaats hiervan kunt u ook de opdracht Invoegen > Koppeling gebruiken om een koppeling op basis van tekst in uw notities te maken.
 

Een koppeling toevoegen

Voer één van de volgende handelingen uit:

 • Typ of plak in uw notities het internetadres waarnaar de hyperlink moet verwijzen. Als u bijvoorbeeld een koppeling wilt toevoegen naar de website van Microsoft, typt u http://www.microsoft.com (of alleen www.microsoft.com). Hierna wordt in OneNote automatisch een klikbare koppeling gemaakt.

 • Klik op het lint op Invoegen > Koppeling. Typ in het vak Adres het internetadres waarnaar de koppeling moet verwijzen en klik op OK.
   

Opmerking: Als u koppelingen naar andere pagina's in uw notitieblok wilt maken, klikt u op de notitiebloksectie die de pagina bevat waarnaar u een koppeling wilt aanbrengen, klikt u met de rechtermuisknop op het paginatabblad van de sectie, klikt u op Koppeling kopiëren naar pagina en plakt u vervolgens de koppeling op de plaats waar u deze in uw notities wilt weergeven.
 

Een koppeling bewerken

Ga als volgt te werk om het internetadres te wijzigen waarnaar een bestaande koppeling in uw notities verwijst:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de koppeling waarvan u het adres wilt wijzigen en klik op Koppeling bewerken.

 2. Vervang in het dialoogvenster Koppeling dat wordt geopend de URL in het vak Adres door de nieuwe URL. Indien nodig kunt u ook de beschrijving wijzigen die in het vak Weer te geven tekst wordt weergegeven om de beschrijving te laten overeenkomen met het doel van de nieuwe koppeling.

 3. Klik op OK.
   

Een koppeling verwijderen

Ga als volgt te werk wanneer u een koppeling wilt verwijderen zonder de tekst te verwijderen op basis waarvan de koppeling was gemaakt:

 • Klik met de rechtermuisknop op de koppeling die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Koppeling verwijderen in het snelmenu.
   

Naar boven

Tags toevoegen aan belangrijke notities

In OneNote kunt u verschillende tags, zoals Belangrijk en Takenlijst, toepassen op notities. Met tags kunt u notities op visuele wijze prioriteit geven of categoriseren en u kunt hiermee notities groeperen op classificatie of urgentie wanneer u in notitieblokken zoekt.
 

Een tag toevoegen aan een notitie

Ga als volgt te werk:

 1. Klik in uw notities op de tekst die u wilt markeren.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Tags op het pictogram van de tag die u wilt toepassen. Gebruik de pijlen om door de lijst te bladeren of klik rechtsonder in de lijst op de pijl Meer om alle beschikbare tags weer te geven.
   

Zoeken naar tags

Ga als volgt te werk om snel alle gemarkeerde notities te zoeken (bijvoorbeeld als u alle items wilt zien die u als Belangrijk hebt gemarkeerd):

 • Klik op Start > Tags zoeken. Klik in het nu geopende taakvenster Overzicht van tags op een tag in de lijst om de pagina te zoeken en te openen die de bijbehorende notitie bevat.
   

Naar boven

Notities opslaan

In tegenstelling tot andere computerprogramma's wordt in Microsoft OneNote uw werk automatisch en continu opgeslagen. Dit houdt in dat u uw notities nooit handmatig hoeft op te slaan.

U kunt OneNote op elk gewenst moment afsluiten zodra u klaar bent met het maken van notities. Wanneer u OneNote de volgende keer start, wordt automatisch de laatste pagina geopend waarmee u bezig was en worden de laatste wijzigingen weergegeven.
 

Naar boven

Wat wilt u doen?

Notities op een pagina typen of schrijven

Tekst verplaatsen op een pagina

Ruimte toevoegen aan een pagina

Een nieuwe pagina maken

De volgorde van pagina's wijzigen

Notities opslaan

De tijd en datum invoegen

Een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst maken

Een hyperlink toevoegen of bewerken

Een tabel maken

Een afbeelding invoegen

Een schermopname invoegen

Notitiemarkeringen toevoegen aan belangrijke notities

Notities op een pagina typen of schrijven

 • Als u getypte notities wilt maken, klikt u op de pagina op de positie waarop u de notities wilt weergeven en typt u daar tekst. In OneNote wordt een notitiecontainer gemaakt voor elk tekstblok dat u typt of schrijft.

 • Als u een apparaat gebruikt met peninvoer, klikt u op Pen Knopafbeelding op de werkbalk Hulpmiddelen voor schrijven en schrijft u de notities vervolgens ergens op de pagina. Als u het toetsenbord weer wilt gebruiken, klikt u op de werkbalk Hulpmiddelen voor schrijven op Typ- en selectiehulpmiddel. Bijschrift 4 .

Naar boven

Tekst verplaatsen op een pagina

Ga op één van de volgende manieren te werk:

 • Als u tekst binnen dezelfde pagina wilt verplaatsen, plaatst u de aanwijzer op de tekst. Wanneer de notitiecontainer wordt weergegeven, klikt u op de bovenrand van de notitiecontainer en sleept u de container vervolgens naar een nieuwe locatie op de pagina.

 • Als u tekst naar een andere pagina wilt kopiëren of verplaatsen, klikt u met de rechtermuisknop op de bovenrand van de notitiecontainer, klikt u in het snelmenu op Kopiëren of Knippen en plakt u de notities vervolgens op de gewenste pagina. 

Naar boven

Ruimte toevoegen aan een pagina

 1. Klik op Extra schrijfruimte invoegen Bijschrift 4 op de werkbalk Hulpmiddelen voor schrijven.

 2. Klik op de pagina op de plaats waar u meer ruimte wilt invoegen en sleep de aanwijzer vervolgens in de richting die wordt aangegeven door de pijl om zo veel ruimte toe te voegen als u wilt.

  Klikken en slepen om meer ruimte toe te voegen op de pagina

  Bijschrift 4 Sleep om ruimte toe te voegen aan de randen van de pagina of tussen regels tekst.

Als u snel meer ruimte aan de onderkant van een pagina wilt toevoegen, klikt u op de verticale schuifbalk op Een halve pagina naar beneden bladeren Bijschrift 4 .

Naar boven

Een nieuwe pagina maken

 1. Klik op de knop Nieuwe pagina boven de paginatabbladen om snel een nieuwe pagina te maken. (Klik op de pijl naast de knop Nieuwe pagina om een lege pagina te kiezen, een subpagina in een paginagroep te maken of met een sjabloon een pagina te maken.)

 2. Typ in het vak Titel bovenaan de pagina een titel voor de pagina. Deze titel wordt weergegeven op het paginatabblad aan de zijkant van het OneNote-venster.

Naar boven

De volgorde van pagina's wijzigen

 • Als u een pagina wilt verplaatsen binnen een sectie, sleept u het tabblad van de pagina iets naar rechts totdat er een kleine pijl wordt weergegeven. Sleep het paginatabblad vervolgens omhoog of omlaag naar een nieuwe locatie in de huidige sectie.

Naar boven

Notities opslaan

In OneNote wordt uw werk automatisch en continu opgeslagen terwijl u notities maakt, wanneer u overschakelt naar een andere pagina of sectie, en wanneer u secties en notitieblokken sluit. Het is niet nodig de notities handmatig op te slaan, zelfs niet als ze klaar zijn.

Als u op een andere locatie een kopie wilt opslaan van een sectie met notities, kiest u de opdracht Opslaan als in het menu Bestand. Nieuwe wijzigingen van die sectie met notities worden automatisch opgeslagen op de nieuwe locatie.

Naar boven

De tijd en datum invoegen

Afhankelijk van de manier waarop u OneNote gebruikt, kunt u de huidige datum en tijd van uw computer toevoegen aan notities om chronologische gebeurtenissen te markeren of te volgen. U kunt bijvoorbeeld een logboek bijhouden van telefoongesprekken die u op bepaalde momenten tijdens de dag hebt ontvangen of de huidige datum toevoegen aan vermeldingen in uw weblog of dagboek van OneNote.

 1. Zet de aanwijzer op de plaats waar u een datum- en tijdstempel wilt toevoegen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het menu Invoegen op Datum en tijd.

  • Als u de huidige datum en tijd wilt invoegen, drukt u op Alt+Shift+F.

  • Als u alleen de datum wilt invoegen, drukt u op Alt+Shift+D.

  • Druk op Alt+Shift+T als u alleen de tijd wilt invoegen.

Tip: In OneNote wordt automatisch een datum- en tijdstempel toegevoegd onder de paginatitel wanneer er een nieuwe pagina wordt gemaakt. Als u de datum- of tijdstempel van een pagina wilt wijzigen, klikt u op de datum of tijd, en klikt u vervolgens op het agenda- of klokpictogram dat wordt weergegeven. De nieuwe datum- en tijdstempel wordt gebruikt bij het zoeken naar notities op de pagina.

In OneNote worden de datum- en tijdnotatie gebruikt die zijn opgegeven in het Configuratiescherm van Windows. Als u datums en tijden anders wilt weergeven in OneNote, voert u hieronder de procedure voor uw versie van Windows uit.

 • Windows 10
  Sluit OneNote en open het Configuratiescherm in Windows 10 (typ configuratiescherm op de zoekbalk, linksonder in het scherm). Klik op Klok, taal en regio en klik op Regio. Kies in het dialoogvenster Regio op het tabblad Notaties de gewenste datum- en tijdnotatie en klik op OK. Aangebrachte wijzigingen worden toegepast op toekomstige datum- en tijdstempels die u invoegt. Bestaande notities worden niet automatisch aangepast aan de nieuwe instellingen.

 • Windows 8
  Sluit OneNote en open het Configuratiescherm in Windows 8 (veeg vanaf rechts - als u een muis gebruikt, wijs dan naar de rechterhoek en kies het pictogram Zoeken. Typ configuratiescherm) Klik op Klok, taal en regio en klik op Regio. Kies in het dialoogvenster Regio op het tabblad Notaties de gewenste datum- en tijdnotatie en klik op OK. Aangebrachte wijzigingen worden toegepast op toekomstige datum- en tijdstempels die u invoegt. Bestaande notities worden niet automatisch aangepast aan de nieuwe instellingen.

 • Windows 7
  Sluit OneNote en open het Configuratiescherm in Windows 7. Klik op Klok, taal en regio en klik op Regio en taal. Kies in het dialoogvenster Regio en taal op het tabblad Notaties de gewenste datum- en tijdnotatie en klik op OK. Aangebrachte wijzigingen worden toegepast op toekomstige datum- en tijdstempels die u invoegt. Bestaande notities worden niet automatisch aangepast aan de nieuwe instellingen. 

Naar boven

Een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst maken

Een lijst met opsommingstekens maken

 1. Klik op Opsommingstekens Afbeelding van knop Opsommingstekens op de werkbalk Opmaak.

 2. Typ de tekst voor het eerste item in de lijst en druk op Enter.

  Er wordt automatisch een nieuw opsommingsteken gemaakt voor het volgende item in de lijst.

 3. Als u de lijst met opsommingstekens wilt afsluiten en een gewone alinea wilt typen, drukt u tweemaal op Enter of drukt u op Backspace om het laatste opsommingsteken in de lijst te verwijderen.

Als u automatisch een lijst met opsommingstekens wilt maken, typt u * (sterretje) en drukt u vervolgens op de spatiebalk of Tab.

Een genummerde lijst maken

 1. Klik op Nummering Bijschrift 4 op de werkbalk Opmaak.

 2. Typ de tekst voor het eerste item in de lijst en druk op Enter.

  Er wordt automatisch een nieuw nummer gemaakt voor het volgende item in de lijst.

 3. Als u de genummerde lijst wilt afsluiten en door wilt gaan met een gewone alinea, drukt u tweemaal op Enter of drukt u op Backspace om het laatste nummer in de lijst te verwijderen

Als u automatisch een genummerde lijst wilt maken, typt u 1. en drukt u vervolgens op de spatiebalk of Tab.

Naar boven

Een hyperlink toevoegen of bewerken

In OneNote wordt automatisch een hyperlink gemaakt wanneer u een URL in uw notities typt of plakt.

Een hyperlink toevoegen

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Typ of plak de URL waarnaar de hyperlink moet verwijzen in uw notities. Als u bijvoorbeeld een hyperlink naar de website van Microsoft wilt toevoegen, typt u http://www.microsoft.com.

 • Klik in het menu Invoegen op Hyperlink en geef in het dialoogvenster Hyperlink invoegen de URL op waarnaar de hyperlink moet verwijzen. Geef vervolgens bij Weer te geven tekst aan hoe de hyperlink moet worden weergegeven in uw notities.

Als u hyperlinks wilt maken naar andere locaties in uw notitieblok zodat u sneller kunt navigeren, klikt u op de sectie met de pagina waarnaar u een koppeling wilt toevoegen. Klik met de rechtermuisknop op het tabblad van de pagina in de marge, klik op Hyperlink kopiëren naar deze pagina en plak de hyperlink op de plaats waar u deze wilt weergeven.

Een hyperlink bewerken

 • Klik met de rechtermuisknop op de hyperlink en klik vervolgens op Hyperlink bewerken in het snelmenu.

Naar boven

Opslaan als werkblad met ingeschakelde macro's

 1. Klik op de plaats waar u een tabel wilt invoegen.

 2. Klik in het menu Tabel op Tabel invoegen.

 3. Geef in het dialoogvenster Tabel invoegen het gewenste aantal kolommen en rijen op.

U kunt sneller een tabel maken door deze te tekenen. Klik op de werkbalk Standaard op de knop Tabel invoegen en sleep de aanwijzer naar beneden en naar rechts om het aantal rijen en kolommen op te geven. U kunt ook de Tab-toets gebruiken om een tabel te maken en om nieuwe kolommen toe te voegen aan een tabel. Gebruik Enter om nieuwe rijen toe te voegen aan een tabel.

Naar boven

Een foto invoegen

U kunt afbeeldingen, foto's en illustraties invoegen in uw notities.

Ga als volgt te werk om een afbeelding in te voegen die is opgeslagen op uw computer:

 1. Wijs in het menu Invoegen de optie Afbeelding aan en klik op Uit bestand.

 2. Navigeer in het dialoogvenster Afbeelding invoegen naar de locatie waar het bestand is opgeslagen, klik om het bestand te selecteren en klik vervolgens op Invoegen.

Ga als volgt te werk om een afbeelding in te voegen die u op internet hebt gevonden:

 1. Wijs in het menu Invoegen de optie Afbeelding aan en klik op Uit bestand.

 2. Typ of plak in het vak Bestandsnaam in het dialoogvenster Afbeelding invoegen de volledige URL van het afbeeldingsbestand en klik vervolgens op Invoegen.

U kunt afbeeldingen die u hebt ingevoegd in uw notities van aantekeningen voorzien door tekst te typen over de afbeelding. Om die reden wordt een ingevoegde afbeelding in OneNote niet geselecteerd als u erop klikt, in tegenstelling tot de meeste andere Microsoft Office-programma's. In plaats daarvan ziet u de invoegpositie voor het typen van tekst. Als u een afbeelding wilt selecteren die u hebt ingevoegd, beweegt u de aanwijzer over de afbeelding. Er verschijnt een blauwe stippellijn rond de afbeelding en een blauwe handgreep met kruisdraden naast de afbeelding. Klik op de rand of de greep om de afbeelding te selecteren. Als de afbeelding is geselecteerd, kunt u deze naar een andere locatie op de pagina slepen.

Naar boven

een schermopname invoegen

Met behulp van OneNote kunt u een afbeelding maken van het hele scherm of een bepaald deel ervan en deze afbeelding vervolgens in uw notities invoegen. Deze afbeeldingen worden schermopnamen genoemd en maken het mogelijk om snel informatie vast te leggen die u niet hoeft te bewerken. U kunt bijvoorbeeld een afbeelding maken van uw reisschema op de website van uw reisbureau en deze afbeelding in uw notities plakken, zodat u het schema ook kunt bekijken als u geen toegang tot internet hebt.

U kunt schermopnamen maken door met de aanwijzer een rechthoekig gebied te tekenen, dat varieert van een selectie van 25 pixels tot de volledige hoogte en breedte van het scherm. Alles binnen het rechthoekige gebied wordt opgenomen in de afbeelding en wordt automatisch toegevoegd aan uw notities en naar het Klembord gekopieerd. U kunt eenvoudig extra exemplaren van de afbeelding naar andere pagina's in uw OneNote-notitieblok of in een ander programma plakken.

 1. Klik in het menu Invoegen van OneNote op Schermopname.

  OneNote wordt geminimaliseerd en het laatste actieve venster wordt zichtbaar.

 2. Open indien nodig het programma met de informatie die u wilt vastleggen als een afbeelding (bijvoorbeeld een webpagina in Internet Explorer).

 3. Sleep in de gewenste richting om een rechthoek te tekenen. U kunt bijvoorbeeld beginnen in de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vastleggen en de aanwijzer vervolgens schuin naar de rechterbenedenhoek slepen.

 4. Laat de muisknop los om de schermopname te maken en in uw notities in te voegen.

  Tip: Wanneer u een schermopname maakt, wordt deze automatisch gekopieerd naar het Klembord. Als u de afbeelding in een ander programma wilt invoegen, klikt u op Plakken of drukt u op Ctrl+V op de plek waar u de afbeelding wilt weergeven.

Opmerking: Schermopnamen zijn statische afbeeldingen. Wanneer u een schermopname maakt (bijvoorbeeld van een webpagina) en de informatie daarna op de webpagina wordt gewijzigd, wordt de schermopname niet bijgewerkt.

Naar boven

Notitiemarkeringen toevoegen aan belangrijke notities

In OneNote kunt u verschillende vooraf gedefinieerde notitiemarkeringen (tags), zoals Belangrijk en Taken, koppelen aan uw notities. U kunt uiteraard ook zelf notitiemarkeringen maken en u kunt zoeken naar notities met een bepaalde markering.

Een notitiemarkering toevoegen aan een notitie

 1. Plaats de aanwijzer in de alinea waaraan u een markering wilt toevoegen.

 2. Klik op de werkbalk Standaard op de pijl naast de knop Markeringen en klik vervolgens op de gewenste notitiemarkering. Als u bijvoorbeeld een selectievakje wilt koppelen aan iets dat u moet opvolgen, klikt u op Taken Bijschrift 4 .

Nadat u markeringen aan uw notities hebt toegevoegd, kunt u notities met bepaalde markeringen zoeken en u kunt items met dezelfde markering groeperen.

Gemarkeerde notities zoeken

 1. Klik op de werkbalk Standaard op de pijl naast de knop Markeringen en klik vervolgens op Alle gemarkeerde notities weergeven.

 2. Beperk eventueel het zoekbereik in het deelvenster Overzicht van notitiemarkeringenen klik vervolgens op Resultaten vernieuwen.

U kunt de notitiemarkering Taken gebruiken als een selectievakje om aan te geven of u een item hebt opgevolgd. Schakel het selectievakje in of uit in het taakvenster Overzicht van notitiemarkeringen of op de pagina met de notitiemarkering.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×