Notitiepagina's maken en afdrukken

PowerPoint voor Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

U kunt notitiepagina's maken terwijl u uw presentatie maakt. U kunt deze afdrukken en ze bekijken tijdens de presentatie.

Een groen idee… Greenleaf

Voordat u notitiepagina's afdrukt, zou u ook kunnen overwegen om notities te bekijken in de Weergave voor presentator. Terwijl u de presentatie geeft, kunt u de notities bekijken op een tweede beeldscherm om papier en inkt te besparen. Zie Sprekersnotities alleen voor uzelf weergeven, terwijl een presentatie op meerdere schermen wordt weergegeven voor meer informatie.

Gebruik de notitievenster in de normale weergave om notities bij de dia's te schrijven. Als u naar de normale weergave wilt gaan, klikt u op het tabblad Beeld in de groep Presentatieweergaven op Normaal.

Het notitievenster

Afbeelding: Het notitievenster (met een rode cirkel) in de normale weergave

U kunt uw notities typen en opmaken in de normale weergave. U kunt echter het beste naar de weergave Notitiepagina gaan om te bekijken hoe de notitiepagina wordt afgedrukt en het volledige effect te zien van tekstopmaak, zoals tekstkleuren. U kunt ook de kop- en voetteksten van uw notities controleren en wijzigen in de weergave Notitiepagina.

Elke notitiepagina bevat een diaminiatuur, samen met de notities die bij de dia horen. In de weergave Notitiepagina kunt u uw notities aanvullen met grafieken, afbeeldingen, tabellen of andere illustraties.

Notitiepagina's

(De volgende getallen komen overeen met de getallen in de afbeelding.)

 1. Notitiepagina's bevatten uw notities en elke dia in de presentatie.

 2. Elke dia wordt afgedrukt op een eigen notitiepagina.

 3. Uw notities staan bij de dia.

 4. U kunt gegevens, zoals grafieken of afbeeldingen, toevoegen aan uw notitiepagina's.

Houd bij het toevoegen van notities rekening met het volgende:

 • De wijzigingen, toevoegingen en verwijderingen die u uitvoert op een notitiepagina, worden alleen toegepast op deze notitiepagina en op de notitietekst in de normale weergave.

 • Als u het afbeeldings- of notitiegebied van de dia wilt vergroten, verplaatsen of opmaken, brengt u de wijzigingen aan in de weergave Notitiepagina.

 • U kunt afbeeldingen niet tekenen of plaatsen in het notitievenster in de normale weergave. Ga naar de weergave Notitiepagina en teken de afbeelding of voeg deze toe.

 • Afbeeldingen en objecten die u toevoegt aan de weergave Notitiepagina, worden weergegeven op de afgedrukte notitiepagina, maar niet op het scherm in de normale weergave.

Een standaardnotitiepagina bestaat uit een diaminiatuur op de bovenste helft van de pagina en een even groot gedeelte voor de notities op de onderste helft van de pagina.

Standaardnotitiepagina's

Als een halve pagina niet voldoende is voor uw notities, kunt u meer ruimte toevoegen.

Meer ruimte toevoegen op één notitiepagina:

 1. Klik in de normale weergave in het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia's op het tabblad Dia's en klik op de dia waaraan u meer ruimte wilt toevoegen voor notities.

  Het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia's

 2. Klik in het menu Beeld in de groep Presentatieweergaven op Notitiepagina.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de diaminiatuur wilt verwijderen, klikt u op de notitiepagina op de dia en drukt u op Delete.

  • Sleep een formaatgreep op de diaminiatuur om de diaminiatuur op de notitiepagina kleiner te maken.

 4. Sleep de formaatgreep op de bovenrand van de tijdelijke aanduiding voor notities om deze net zo groot te maken als u wilt.

Wijzig het notitiemodel als u illustraties, zoals een vorm of afbeelding, wilt toevoegen of als u alle notitiepagina's in de presentatie wilt opmaken. Als u bijvoorbeeld een bedrijfslogo of andere illustratie wilt toevoegen aan alle notitiepagina's, doet u dit op het notitiemodel. Ook als u de lettertypestijl voor alle notities wilt wijzigen, wijzigt u de stijl in het notitiemodel. U kunt het uiterlijk en de positie van het diagebied, het notitiegebied, de kop- en voetteksten, de paginanummers en de datum wijzigen.

U kunt uw notitiepagina's afdrukken met een diaminiatuur om uw presentatie voor te bereiden of om ze aan uw publiek uit te delen .

Opmerking: U kunt slechts één diaminiatuur met notities per afgedrukte pagina afdrukken.

 1. Open de presentatie waarvoor u notitiepagina's wilt afdrukken met diaminiaturen.

 2. Klik op het tabblad Bestand.

 3. Klik links op het tabblad Bestand op Afdrukken.

 4. Klik onder Instellingen op de pijl naast Dia's op een volledige pagina en klik onder Afdrukweergave op Notitiepagina's.

 5. Als u de afdrukstand wilt opgeven, klikt u op de pijl naast Afdrukstand en klikt u in de lijst op Staande afdrukstand of Liggende afdrukstand.

 6. Als u de notities en miniaturen van dia’s in kleur wilt afdrukken, selecteert u een kleurenprinter. Klik op de pijl naast Kleur en klik in de lijst op Kleur.

 7. Klik op Afdrukken.

Opmerking: Per pagina kunt u slechts één notitiepagina afdrukken.

 1. Open de presentatie waarvoor u notitiepagina's wilt afdrukken zonder diaminiaturen.

 2. Open elke dia in de weergave Notitiepagina. Als u de weergave Notitiepagina wilt openen, klikt u in het menu Beeld in de groep Presentatieweergaven op Notitiepagina.

 3. Verwijder de diaminiatuur uit alle notitiepagina's. Als u de diaminiatuur wilt verwijderen, klikt u op de notitiepagina op de diaminiatuur en drukt u op Delete.

 4. Klik op het tabblad Bestand.

 5. Klik links op het tabblad Bestand op Afdrukken.

 6. Klik onder Instellingen op de pijl naast Dia's op een volledige pagina en klik onder Afdrukweergave op Notitiepagina's.

 7. Als u de afdrukstand wilt opgeven, klikt u op de pijl naast Afdrukstand en klikt u in de lijst op Staande afdrukstand of Liggende afdrukstand.

 8. Als u de notities en miniaturen van dia’s in kleur wilt afdrukken, selecteert u een kleurenprinter. Klik op de pijl naast Kleur en klik in de lijst op Kleur.

 9. Klik op Afdrukken.

Gebruik de notitievenster in de normale weergave om notities bij de dia's te schrijven.

dia in de normale weergave met gelabelde dianotities

1. Notitiedeelvenster in normale weergave

U kunt uw notities typen en opmaken in de normale weergave. U kunt echter het beste naar de weergave Notitiepagina gaan om te bekijken hoe de notitiepagina wordt afgedrukt en het volledige effect te zien van tekstopmaak, zoals tekstkleuren. U kunt ook de kop- en voetteksten van uw notities controleren en wijzigen in de weergave Notitiepagina.

Elke notitiepagina bevat een diaminiatuur, samen met de notities die bij de dia horen. In de weergave Notitiepagina kunt u uw notities aanvullen met grafieken, afbeeldingen, tabellen of andere illustraties. Zie Een effect, tekstvak, WordArt, afbeelding of vorm toevoegen aan notitiepagina's voor meer informatie over het toevoegen van een effect, afbeelding of WordArt aan uw notitiepagina’s.

Notitiepagina's

1. Notitiepagina's bevatten uw notities en elke dia in de presentatie.

2. Elke dia wordt afgedrukt op een eigen notitiepagina.

3. Uw notities staan bij de dia.

4. U kunt gegevens, zoals grafieken of afbeeldingen, toevoegen aan uw notitiepagina's.

Afbeeldingen en objecten die u toevoegt aan de weergave Notitiepagina, worden weergegeven op de afgedrukte notitiepagina, maar niet op het scherm in de normale weergave. Als u uw presentatie als een webpagina opslaat, verschijnen afbeeldingen en objecten niet wanneer u uw presentatie in de webbrowser weergeeft, maar uw notities wel.

De wijzigingen, toevoegingen en verwijderingen die u uitvoert op een notitiepagina, worden alleen toegepast op deze notitiepagina en op de notitietekst in de normale weergave.

Als u het afbeeldings- of notitiegebied van de dia wilt vergroten, verplaatsen of opmaken, brengt u de wijzigingen aan in de weergave Notitiepagina.

U kunt afbeeldingen niet tekenen of plaatsen in het notitievenster in de normale weergave. Ga naar de weergave Notitiepagina en teken de afbeelding of voeg deze toe. Zie Een effect, tekstvak, WordArt, afbeelding of vorm toevoegen aan notitiepagina's om een effect, afbeelding of WordArt aan uw notitiepagina’s toe te voegen.

Een standaardnotitiepagina bestaat uit een diaminiatuur op de bovenste helft van de pagina en een even groot gedeelte voor de notities op de onderste helft van de pagina.

Standaardnotitiepagina's

Als een halve pagina niet genoeg ruimte biedt voor uw notities, voert u een van de volgende handelingen uit om meer ruimte toe te voegen voor uw notities:

 • Ga als volgt te werk om meer ruimte toe te voegen op één notitiepagina:

  1. Klik in de normale weergave in het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia's op het tabblad Dia's op de dia waaraan u meer ruimte wilt toevoegen voor notities.

  2. Klik in het menu Beeld in de groep Presentatieweergaven op Notitiepagina.

  3. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als u de diaminiatuur wilt verwijderen, klikt u op de notitiepagina op de dia en drukt u op Delete.

   • Sleep een formaatgreep op de diaminiatuur om de diaminiatuur op de notitiepagina kleiner te maken.

  4. Sleep de formaatgreep op de bovenrand van de tijdelijke aanduiding voor notities om deze net zo groot te maken als u wilt.

 • Ga als volgt te werk als u meer dan één pagina nodig hebt voor uw notities:

  1. Klik in de normale weergave in het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia's op het tabblad Dia's op de ruimte na de dia waaraan u meer notities wilt toevoegen.
   Een verborgen dia toevoegen

  2. Klik op het tabblad Start in de groep Dia's op Nieuwe dia en klik vervolgens op Aangepaste indeling.

  3. Klik in de normale weergave in het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia's op het tabblad Dia's met de rechtermuisknop op de dia die u zojuist hebt toegevoegd, en klik vervolgens op Dia verbergen.

   Notities: 

   • Naast de diaminiatuur die u hebt verborgen, verschijnt het pictogram van een verborgen dia Afbeelding van pictogram voor verborgen dia op het tabblad Dia’s met het dianummer van de verborgen dia.

   • Verborgen dia’s verschijnen niet in uw presentatie, tenzij u ze weer zichtbaar maakt door nogmaals met de rechtermuisknop op de diaminiatuur te klikken en vervolgens nogmaals op Dia verbergen te klikken.

  4. Klik in het menu Beeld in de groep Presentatieweergaven op Notitiepagina.

  5. Klik op de notitiepagina op de dia en druk op Delete.

  6. Versleep de formaatgreep op de bovenrand van de tijdelijke aanduiding voor notities om deze net zo groot te maken als de hele pagina.

   Opmerking: Nadat u de notities hebt ingevuld voor uw zichtbare dia’s, moet u uw verborgen dia’s openen in de weergave Notitiepagina en verdergaan met het invoeren van uw notities.

  7. Als u nog meer verborgen dia’s als aanvullende notitiepagina’s wilt toevoegen, herhaalt u stap 1 t/m 6.

Wijzig het notitie-model als u illustraties, zoals een vorm of afbeelding, wilt toevoegen of als u alle notitiepagina's in de presentatie wilt opmaken. Als u bijvoorbeeld een bedrijfslogo of andere illustratie wilt toevoegen aan al uw notitiepagina's, doet u dit op het notitiemodel. Ook als u de lettertypestijl voor alle notities wilt wijzigen, wijzigt u de stijl in het notitiemodel. U kunt het uiterlijk en de positie van het diagebied, het notitiegebied, de kop- en voetteksten, de paginanummers en de datum wijzigen.

Als u uw presentatie als een webpagina opslaat, worden uw notities automatisch weergegeven, tenzij u ervoor kiest ze te verbergen. De diatitels worden een inhoudsopgave in de presentatie, en uw dianotities verschijnen onder elke dia. Uw notities kunnen de rol van de spreker vervullen, omdat ze uw publiek de achtergrond en informatie geven die een spreker tijdens een live presentatie zou geven.

Als u niet wilt dat uw notities op de webpagina worden weergegeven, kunt u ze uitschakelen voordat u het bestand als een webpagina opslaat.

U kunt uw notitiepagina's afdrukken met een diaminiatuur om uw presentatie voor te bereiden of om ze aan uw publiek uit te delen. Wanneer u op deze manier afdrukt, kunt u slechts één diaminiatuur per pagina afdrukken.

 1. Open de presentatie waarvoor u notitiepagina's wilt afdrukken met diaminiaturen.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klik op de pijl naast Afdrukken en klik vervolgens op Afdrukvoorbeeld.

 3. Klik in de groep Pagina-instelling op de pijl onder het vak Afdrukken en klik vervolgens op Notitiepagina’s.

 4. Als u de afdrukstand wilt opgeven, klikt u op de pijl onder Afdrukstand en klikt u vervolgens op Staand of Liggend.

 5. Als u kop- en voetteksten wilt instellen, klikt u op Opties en klikt u vervolgens op Koptekst en voettekst.

 6. Klik op Afdrukken.

  Opmerking: Selecteer een kleurenprinter als u uw notities en diaminiaturen in kleur wilt afdrukken. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klik op de pijl naast Afdrukken en klik vervolgens op Afdrukvoorbeeld. Klik onder Afdrukken op Opties, wijs Kleur/grijswaarden aan en klik vervolgens op Kleur.

 1. Open de presentatie waarvoor u notitiepagina's wilt afdrukken zonder diaminiaturen.

 2. Open elke dia in de weergave Notitiepagina.

 3. Verwijder de diaminiatuur uit alle notitiepagina's.

 4. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klik op de pijl naast Afdrukken en klik vervolgens op Afdrukvoorbeeld.

 5. Klik in de groep Pagina-instelling op de pijl onder het vak Afdrukken en klik vervolgens op Notitiepagina’s.

 6. Als u de afdrukstand wilt opgeven, klikt u op de pijl onder Afdrukstand en klikt u vervolgens op Staand of Liggend.

 7. Als u kop- en voetteksten wilt instellen, klikt u op Opties en klikt u vervolgens op Koptekst en voettekst.

 8. Klik op Afdrukken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×