Notitiepagina's maken en afdrukken

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt notitiepagina's maken terwijl u uw presentatie maakt. U kunt deze afdrukken en ze bekijken tijdens de presentatie.

Een groen idee… Greenleaf

Voordat u notitiepagina's afdrukt, zou u ook kunnen overwegen om notities te bekijken in de Weergave voor presentator. Terwijl u de presentatie geeft, kunt u de notities bekijken op een tweede beeldscherm om papier en inkt te besparen. Zie Sprekersnotities alleen voor uzelf weergeven, terwijl een presentatie op meerdere schermen wordt weergegeven voor meer informatie.

Gebruik de notitievenster in de normale weergave om notities bij de dia's te schrijven. Als u naar de normale weergave wilt gaan, klikt u op het tabblad Beeld in de groep Presentatieweergaven op Normaal.

Het notitievenster
Het notitievenster (met een rode cirkel) in de normale weergave

U kunt uw notities typen en opmaken in de normale weergave. U kunt echter het beste naar de weergave Notitiepagina gaan om te bekijken hoe de notitiepagina wordt afgedrukt en het volledige effect te zien van tekstopmaak, zoals tekstkleuren. U kunt ook de kop- en voetteksten van uw notities controleren en wijzigen in de weergave Notitiepagina.

Elke notitiepagina bevat een diaminiatuur, samen met de notities die bij de dia horen. In de weergave Notitiepagina kunt u uw notities aanvullen met grafieken, afbeeldingen, tabellen of andere illustraties.

Notitiepagina's

(De volgende getallen komen overeen met de getallen in de afbeelding.)

 1. Notitiepagina's bevatten uw notities en elke dia in de presentatie.

 2. Elke dia wordt afgedrukt op een eigen notitiepagina.

 3. Uw notities staan bij de dia.

 4. U kunt gegevens, zoals grafieken of afbeeldingen, toevoegen aan uw notitiepagina's.

Houd bij het toevoegen van notities rekening met het volgende:

 • De wijzigingen, toevoegingen en verwijderingen die u uitvoert op een notitiepagina, worden alleen toegepast op deze notitiepagina en op de notitietekst in de normale weergave.

 • Als u het afbeeldings- of notitiegebied van de dia wilt vergroten, verplaatsen of opmaken, brengt u de wijzigingen aan in de weergave Notitiepagina.

 • U kunt afbeeldingen niet tekenen of plaatsen in het notitievenster in de normale weergave. Ga naar de weergave Notitiepagina en teken de afbeelding of voeg deze toe.

 • Afbeeldingen en objecten die u toevoegt aan de weergave Notitiepagina, worden weergegeven op de afgedrukte notitiepagina, maar niet op het scherm in de normale weergave.

Een standaardnotitiepagina bestaat uit een diaminiatuur op de bovenste helft van de pagina en een even groot gedeelte voor de notities op de onderste helft van de pagina.

Standaardnotitiepagina's

Als een halve pagina niet voldoende is voor uw notities, kunt u meer ruimte toevoegen.

Meer ruimte toevoegen op één notitiepagina:

 1. Klik in de normale weergave in het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia's op het tabblad Dia's en klik op de dia waaraan u meer ruimte wilt toevoegen voor notities.

  Het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia's

 2. Klik in het menu Beeld in de groep Presentatieweergaven op Notitiepagina.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de diaminiatuur wilt verwijderen, klikt u op de notitiepagina op de dia en drukt u op Delete.

  • Sleep een formaatgreep op de diaminiatuur om de diaminiatuur op de notitiepagina kleiner te maken.

 4. Sleep de formaatgreep op de bovenrand van de tijdelijke aanduiding voor notities om deze net zo groot te maken als u wilt.

Wijzig het notitiemodel als u illustraties, zoals een vorm of afbeelding, wilt toevoegen of als u alle notitiepagina's in de presentatie wilt opmaken. Als u bijvoorbeeld een bedrijfslogo of andere illustratie wilt toevoegen aan alle notitiepagina's, doet u dit op het notitiemodel. Ook als u de lettertypestijl voor alle notities wilt wijzigen, wijzigt u de stijl in het notitiemodel. U kunt het uiterlijk en de positie van het diagebied, het notitiegebied, de kop- en voetteksten, de paginanummers en de datum wijzigen.

U kunt uw notitiepagina's afdrukken met een diaminiatuur om uw presentatie voor te bereiden of om ze aan uw publiek uit te delen .

Opmerking: U kunt slechts één diaminiatuur met notities per afgedrukte pagina afdrukken.

 1. Open de presentatie waarvoor u notitiepagina's wilt afdrukken met diaminiaturen.

 2. Klik op het tabblad Bestand.

 3. Klik links op het tabblad Bestand op Afdrukken.

 4. Klik onder Instellingen op de pijl naast Dia's op een volledige pagina en klik onder Afdrukweergave op Notitiepagina's.

 5. Als u de afdrukstand wilt opgeven, klikt u op de pijl naast Afdrukstand en klikt u in de lijst op Staande afdrukstand of Liggende afdrukstand.

 6. Als u de notities en miniaturen van dia’s in kleur wilt afdrukken, selecteert u een kleurenprinter. Klik op de pijl naast Kleur en klik in de lijst op Kleur.

 7. Klik op Afdrukken.

Opmerking: Per pagina kunt u slechts één notitiepagina afdrukken.

 1. Open de presentatie waarvoor u notitiepagina's wilt afdrukken zonder diaminiaturen.

 2. Open elke dia in de weergave Notitiepagina. Als u de weergave Notitiepagina wilt openen, klikt u in het menu Beeld in de groep Presentatieweergaven op Notitiepagina.

 3. Verwijder de diaminiatuur uit alle notitiepagina's. Als u de diaminiatuur wilt verwijderen, klikt u op de notitiepagina op de diaminiatuur en drukt u op Delete.

 4. Klik op het tabblad Bestand.

 5. Klik links op het tabblad Bestand op Afdrukken.

 6. Klik onder Instellingen op de pijl naast Dia's op een volledige pagina en klik onder Afdrukweergave op Notitiepagina's.

 7. Als u de afdrukstand wilt opgeven, klikt u op de pijl naast Afdrukstand en klikt u in de lijst op Staande afdrukstand of Liggende afdrukstand.

 8. Als u de notities en miniaturen van dia’s in kleur wilt afdrukken, selecteert u een kleurenprinter. Klik op de pijl naast Kleur en klik in de lijst op Kleur.

 9. Klik op Afdrukken.

Notities toevoegen aan uw dia's via de notitievenster in normale weergave.

dia in de normale weergave met gelabelde dianotities

1. notitiedeelvenster in normale weergave

U kunt uw notities typen en opmaken in de normale weergave. U kunt echter het beste naar de weergave Notitiepagina gaan om te bekijken hoe de notitiepagina wordt afgedrukt en het volledige effect te zien van tekstopmaak, zoals tekstkleuren. U kunt ook de kop- en voetteksten van uw notities controleren en wijzigen in de weergave Notitiepagina.

Elke notitiepagina bevat de miniatuur van een dia, samen met de notities die met deze dia gaan. In de weergave Notitiepagina, kunt u uw notities met grafieken, afbeeldingen, tabellen of andere illustraties verfraaien. Zie een effect, tekstvak, WordArt, afbeelding of vorm aan notitiepagina's toevoegenvoor meer informatie over het toevoegen van een effect, afbeeldingen of WordArt-objecten aan uw notitiepagina's.

Notitiepagina's

1. notitiepagina's worden uw notities en dia's opnemen in de presentatie.

2. elke dia wordt afgedrukt op een eigen notitiepagina.

3. uw notities begeleiden de dia.

4. u kunt gegevens, zoals grafieken of afbeeldingen toevoegen aan uw notitiepagina's.

Afbeeldingen en objecten die u hebt toegevoegd aan de weergave Notitiepagina worden weergegeven in de afgedrukte notitiepagina, maar niet op het scherm in de normale weergave. Als u uw presentatie als een webpagina opslaat, worden afbeeldingen en objecten niet weergegeven wanneer u uw presentatie wordt weergegeven in de webbrowser, hoewel uw notities.

De wijzigingen, toevoegingen en verwijderingen die u uitvoert op een notitiepagina, worden alleen toegepast op deze notitiepagina en op de notitietekst in de normale weergave.

Als u het afbeeldings- of notitiegebied van de dia wilt vergroten, verplaatsen of opmaken, brengt u de wijzigingen aan in de weergave Notitiepagina.

U kunt geen tekenen of plaatsen van afbeeldingen in het notitievenster in de normale weergave. Overschakelen naar weergave Notitiepagina en tekenen of de afbeelding. Zie een effect, afbeelding of WordArt toevoegen aan uw notitiepagina's, een effect, tekstvak, WordArt, afbeelding of vorm aan notitiepagina's toevoegen.

Een standaardnotitiepagina bestaat uit een diaminiatuur op de bovenste helft van de pagina en een even groot gedeelte voor de notities op de onderste helft van de pagina.

Standaardnotitiepagina's

Voer een van de volgende meer ruimte voor uw notities toevoegen als de helft van een pagina niet voldoende ruimte voor uw notities:

 • Ga als volgt te werk als u wilt meer ruimte toevoegen op een enkele notitiepagina:

  1. In de normale weergave in het deelvenster met het overzicht en dia's tabbladen, klik op het tabblad dia's klikt u op de dia waarnaar u wilt meer ruimte voor aantekeningen toevoegen.

  2. Klik in het menu Beeld in de groep Presentatieweergaven op Notitiepagina.

  3. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als u wilt verwijderen van de miniatuur van de dia, klikt u op de notitiepagina, klikt u op de dia en druk op Delete.

   • Sleep een formaatgreep op de diaminiatuur om de diaminiatuur op de notitiepagina kleiner te maken.

  4. Sleep de formaatgreep op de bovenrand van de tijdelijke aanduiding voor notities om deze net zo groot te maken als u wilt.

 • Als u meer dan één pagina nodig voor uw notities, als volgt:

  1. In de normale weergave in het deelvenster met het overzicht en dia's tabbladen, klik op het tabblad dia's klikt u op de ruimte na de dia die u wilt meer notities toevoegen aan.
   Een verborgen dia toevoegen

  2. Klik op het tabblad Start in de groep dia's op Nieuwe diaen klik vervolgens op Aangepaste indeling.

  3. In de normale weergave in het deelvenster met het overzicht en dia's tabbladen, klik op het tabblad dia's met de rechtermuisknop op de dia die u zojuist hebt toegevoegd en klik vervolgens op Dia verbergen.

   Notities: 

   • Het tabblad dia's , wordt het pictogram voor verborgen dia Afbeelding van pictogram voor verborgen dia weergegeven met het dianummer, naast de diaminiatuur van de die u hebt verborgen.

   • Verborgen dia's worden niet weergegeven in uw presentatie, tenzij u deze zichtbaar maken door met de rechtermuisknop op de miniatuur van dia opnieuw en klik vervolgens nogmaals op Dia verbergen te klikken.

  4. Klik in het menu Beeld in de groep Presentatieweergaven op Notitiepagina.

  5. Klik op de notitiepagina op de dia en druk op Delete.

  6. Sleep de formaatgreep aan de bovenrand van de notities tijdelijke aanduiding te omvatten de hele pagina.

   Opmerking: Nadat u hebt ingevuld van de notities voor uw zichtbaar dia's, moet u verborgen dia's in de weergave Notitiepagina openen en cv met het typen van de notities.

  7. Als u wilt meer verborgen dia's op te treden als extra notitiepagina's toevoegen, herhaalt u stap 1 tot en met 6.

Illustraties, zoals een vorm of afbeelding toevoegen of wijzigen als u wilt opmaken alle notitiepagina's in uw presentatie, de notities model. Bijvoorbeeld een bedrijfslogo of andere illustratie wilt toevoegen aan toevoegen alle uw notitiepagina's de aan het notitiemodel. Of, als u wijzigen, de tekenstijl voor alle notities wilt, wijzig de stijl in het notitiemodel. U kunt het uiterlijk en de positie van het diagebied, notitiegebied, kopteksten, voetteksten, paginanummers en datum wijzigen.

Als u uw presentatie als een webpagina opslaat, worden uw notities automatisch weergegeven tenzij u ervoor kiest om ze te verbergen. De diatitels worden omgezet in een inhoudsopgave in de presentatie en de dianotities onder elke dia weergegeven. Uw notities kunnen doorvoeren van de rol van de spreker en uw publiek bieden de achtergrond en de details die een spreker tijdens een live presentatie wilt opgeven.

Als u uw notities wilt laten weergeven op de pagina met webonderdelen niet wilt, kunt u ze uitschakelen voordat u het bestand als een webpagina opslaat.

U kunt uw notitiepagina's afdrukken met de miniatuur van een dia uitdelen aan uw publiek of kunt u uw presentatie voorbereiden. Wanneer u deze manier afdrukt, kunt u de miniatuur van het slechts één dia per pagina afdrukken.

 1. Open de presentatie waarvoor u notitiepagina's wilt afdrukken met diaminiaturen.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klik op de pijl naast Afdrukken en klik vervolgens op Afdrukvoorbeeld.

 3. Klik op de pijl onder het vak afdrukken in de groep Pagina-instelling en klik vervolgens op Notitiepagina's.

 4. Als u de afdrukstand, klikt u op de pijl onder afdrukstanden klik vervolgens op Staand of Liggend.

 5. Als u wilt instellen kop- en voetteksten, klikt u op Optiesen klik op koptekst en voettekst.

 6. Klik op Afdrukken.

  Opmerking: Als u afdrukken van uw notities en miniaturen van dia's in kleur wilt, selecteert u een kleurenprinter. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klikt u op de pijl naast afdrukkenen klik vervolgens op Afdrukvoorbeeld. Onder afdrukken, klikt u op Opties, wijst u Kleur/grijswaardenen klik vervolgens op kleur.

 1. Open de presentatie waarvoor u notitiepagina's wilt afdrukken zonder diaminiaturen.

 2. Openen van elke dia in de weergave notitiepagina.

 3. De miniatuur van dia verwijderen uit elk van de notitiepagina's.

 4. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klik op de pijl naast Afdrukken en klik vervolgens op Afdrukvoorbeeld.

 5. Klik op de pijl onder het vak afdrukken in de groep Pagina-instelling en klik vervolgens op Notitiepagina's.

 6. Als u de afdrukstand, klikt u op de pijl onder afdrukstanden klik vervolgens op Staand of Liggend.

 7. Als u wilt instellen kop- en voetteksten, klikt u op Optiesen klik op koptekst en voettekst.

 8. Klik op Afdrukken.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×