Normale werktijd (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In het veld Normale werktijd wordt de totale hoeveelheid werk weergegeven die niet uit overuren bestaat en die moet worden uitgevoerd door de resources.

De velden Normale werktijd zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Duur

Normale werktijd (taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Normale werkuren worden in Microsoft Office Project als volgt berekend:

Normale werktijd = Werk - Overuren

Als u een waarde invoert voor de normale werktijd, wordt deze proportioneel verdeeld over alle toegewezen resources.

In dit veld wordt de hoeveelheid tijd weergegeven die voor een taak is gepland en die tegen het standaardtarief van de resource in rekening wordt gebracht.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Normale werktijd aan een taakblad toe als u de normale werktijd (dus geen overuren) van taken wilt weergeven of hierop wilt filteren. Voeg bovendien het veld Overuren toe als u de standaardtijd naast de overuren wilt weergeven.

Voorbeeld    Voor de taak 'Voorstel uitwerken' staat een hoeveelheid werk van 40 uur, die geheel aan Chris is toegewezen. Deze hoeveelheid werk bestaat uit 8 overuren en 32 uur normale werktijd.

Normale werktijd (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    De normale werktijd voor een resource wordt berekend als de som van de gehele normale werktijd voor alle toegewezen taken. Dit veld bevat de totale tijd die voor een resource is gepland en waarop het standaardtarief van de resource van toepassing is.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Normale werktijd aan een willekeurig resourceblad toe als u werk dat niet uit overuren bestaat en dat voor resources is gepland, wilt weergeven of filteren. Voeg bovendien het veld Overuren toe als u standaardtijd naast overuren wilt zien.

Voorbeeld    U wilt de hoeveelheid regulier werk vergelijken met de overuren die gedurende de volgende drie maanden door uw team worden gemaakt. U voegt de velden Normale werktijd en Overuren aan de weergave Resourceblad toe.

Normale werktijd (toewijzingsveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Normale werkuren worden in Microsoft Office Project als volgt berekend:

Normale werktijd = Werk - Overuren

Dit veld bevat de hoeveelheid uren dat voor een toewijzing is gepland en waarop het standaardtarief van de resource van toepassing is.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Normale werkuren toe aan de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u de normale werkuren voor toewijzingen wilt weergeven, bewerken of filteren. Voeg ook het veld Overuren toe als u naast de normale werkuren ook de overuren wilt bekijken.

Voorbeeld    Voor de taak 'Offerte maken' zijn 40 werkuren toegewezen aan Chris. Dit totaal bestaat uit 8 overuren en 32 normale werkuren.

Normale werktijd (tijdgebonden taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Normale werkuren worden in Microsoft Office Project als volgt berekend:

Normale werktijd = Werk - Overuren

Als u een waarde invoert voor de normale werktijd, wordt deze proportioneel verdeeld over alle toegewezen resources.

Het tijdgebonden veld bevat de hoeveelheid tijd die voor een taak is gepland en waarbij het standaardtarief van de resource wordt toegepast.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Normale werktijd aan het tijdgebonden deel van de weergave Taakgebruik toe als u de normale werktijd (dus geen overuren) voor taken voor elke periode wilt weergeven. Voeg bovendien het veld Overuren toe als u de standaardtijd naast de overuren wilt weergeven.

Voorbeeld    De taak 'Voorstel schrijven' omvat 40 uur werk, volledig toegewezen aan Chris. U wilt nagaan welk deel van dit werk uit normale werktijd bestaat en welk deel uit overuren. In het tijdgebonden deel van de weergave Taakgebruik ziet u dat er 8 uur normale werktijd per dag is ingepland over een periode van 4 dagen, met een totaal van 32 uur geplande normale werktijd.

Normale werktijd (tijdgebonden resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    De normale werktijd van een resource wordt berekend als de som van alle normale werktijd voor alle toegewezen taken in de loop der tijd.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Normale werktijd aan het tijdgebonden deel van de weergave Resourcegebruik toe als u de normale werktijd (dus geen overuren) voor toewijzingen verdeeld over een periode wilt weergeven. Voeg bovendien het veld Overuren toe als u naast de overuren de standaardtijd wilt weergeven.

In dit tijdgebonden veld wordt de tijd weergegeven die voor een resource is gepland en waarop het standaardtarief van de resource wordt toegepast.

Voorbeeld    U wilt de hoeveelheid normale werktijd vergelijken met de hoeveelheid overuren waarvoor een team in de volgende drie maanden is ingepland. U voegt de velden Normale werktijd en Overuren toe aan het tijdgebonden deel van de weergave Resourcegebruik.

Normale werktijd (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Normale werkuren worden in Microsoft Office Project als volgt berekend:

Normale werktijd = Werk - Overuren

In dit tijdgebonden veld wordt de hoeveelheid tijd weergegeven die voor een taak is gepland en die tegen het standaardtarief van de resource in rekening wordt gebracht.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Normale werkuren toe aan het tijdgebonden deel van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u de normale werkuren voor toewijzingen in een bepaalde tijdsperiode wilt weergeven of bewerken. Voeg ook het veld Overuren toe als u naast de normale uren de overuren wilt weergeven.

Voorbeeld    U hebt aan Chris 40 uur toegewezen voor de taak 'Offerte maken'. Dit zijn 8 overuren en 32 normale werkuren. In het tijdgebonden deel van de weergave Taakgebruik ziet u de 32 normale werkuren verdeeld over 4 dagen, dus 8 uur per dag.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×