Office
Aanmelden

Nieuwe functies in SharePoint Designer 2010

Met SharePoint Designer 2010 kunt u complete, krachtige, herbruikbare, procescentrische toepassingen op het SharePoint-platform bouwen met geïntegreerde externe gegevens. Met SharePoint Designer 2010 kunt u samengestelde toepassingen bouwen door onderdelen zoals gegevensbronnen, lijsten, inhoudstypen, weergaven, formulieren, werkstromen en externe inhoudstypen te configureren of ontwerpen, zonder ook maar een regel code te schrijven. Daarnaast biedt SharePoint Designer 2010 nu hulpmiddelen voor alle belangrijke onderdelen in een SharePoint-oplossing: “U kunt uw oplossing helemaal in SharePoint Designer bouwen.”

In dit artikel

Vernieuwde gebruikersinterface

Tabblad Bestand

Siteoverzichtspagina

Navigatiedeelvenster

Galeriepagina's

Overzichtspagina's

Editors voor lijsten en inhoudstypen

Navigatiebalk

Het lint

Inzoomen op inhoud

Weergave Alle bestanden

Werkstromen

Herbruikbare werkstromen

Werkstromen exporteren

Koppelingskolommen

Werkstromen koppelen aan inhoudstypen

Sitewerkstromen

De meegeleverde werkstromen van SharePoint Server bewerken

Een aangepast goedkeuringsproces ontwerpen

Imitatiestappen

Integratie met Visio

Werkstroomvisualisaties

InfoPath-formulieren

Substappen en nieuwe werkstroomacties

Weergaven en formulieren

XSLT-webonderdeel Lijstweergave

Gedeelde XSLT-sjablonen voor doorzichtigere code en betere prestaties

Aanpassingen snel ongedaan maken door de XSLT te herstellen

Gegevensweergaven maken vanaf het lint

Voorwaardelijke opmaak toepassen vanaf het lint

Weergavestijlen delen en toepassen vanaf het lint

Gegevensweergaven met AJAX-ondersteuning

Weergaven van verwante items

Aangepaste acties

InfoPath-formulieren

Externe inhoudstypen en Business Connectivity Services

Externe inhoudstypen

Externe inhoudstypen maken in SharePoint Designer 2010

Externe lijsten

Externe lijsten in SharePoint Workspace

Externe lijsten in Outlook

Kolommen voor zakelijke gegevens, werkstroom en Word

Bepalen waar en hoe gebruikers SharePoint Designer 2010 kunnen gebruiken

Beheerpagina's voor de webtoepassing en siteverzameling

Pagina's aanpassen vereist standaard hogere machtigingen

Nieuwe paginabewerkingsaanpak: standaardmodus versus geavanceerde modus

Sitepagina's

Vorige versie van sitepagina's herstellen

Gemakkelijker upgrades uitvoeren

Vernieuwde gebruikersinterface

De gebruikersinterface van SharePoint Designer 2010 is volledig herzien om het SharePoint-concept toe te passen op SharePoint Designer. Alle belangrijke onderdelen van een site of oplossing (lijsten en inhoudstypen, weergaven en formulieren, werkstromen, gegevensbronnen en externe inhoudstypen, pagina-indelingen en basispagina's) zijn nu gemakkelijk te vinden. En u kunt in één oogopslag zien hoe onderdelen samenhangen. Als u bijvoorbeeld de overzichtspagina voor een lijst weergeeft, ziet u meteen alle weergaven, formulieren, werkstromen, inhoudstypen en aangepaste acties van die lijst.

Tabblad Bestand

Als u SharePoint Designer 2010 start, kunt u snel aan de slag met het nieuwe tabblad Bestand. Hier kunt u bestaande sites openen of nieuwe sites maken. U kunt ook pagina's of sites openen waaraan u onlangs hebt gewerkt en nieuwe onderdelen zoals lijsten en werkstromen toevoegen aan de huidige site.

Siteoverzichtspagina

Elke site heeft een overzichtspagina waar u instellingen kunt wijzigen en diverse aspecten van uw site kunt beheren. Zo kunt u toegangsrechten nu rechtstreeks beheren vanuit SharePoint Designer 2010. Net als op andere overzichtspagina's vindt u op de overzichtspagina verwante onderdelen. U kunt bijvoorbeeld gemakkelijk naar alle subsites van de huidige site navigeren en ze bekijken.

Navigatiedeelvenster

In het navigatiedeelvenster kunt u snel naar alle belangrijke onderdelen van een site navigeren waarmee u een oplossing bouwt. Of u nu gegevensmodellen maakt en met lijsten en inhoudstypen moet werken, of werkstromen ontwerpt om logica toe te voegen die één geheel van uw oplossing maakt, u kunt alle benodigde onderdelen terugvinden in het navigatiedeelvenster.

Galeriepagina's

Met galeriepagina's kunt u gemakkelijk alle belangrijke onderdelen van uw oplossing zoeken en bewerken. Als u in het navigatiedeelvenster op een onderdeel klikt, wordt een galerie van al deze onderdelen op de huidige site weergegeven, bijvoorbeeld alle werkstromen of lijsten van de site. Klik op een galeriepagina op een onderdeel om dit te bewerken.

Overzichtspagina's

Een overzichtspagina biedt een totaalweergave of portaal naar alle delen van een onderdeel. Op de overzichtspagina van een inhoudstype ziet u bijvoorbeeld de formulieren en werkstromen voor dat inhoudstype. De overzichtspagina van een lijst toont de weergaven, formulieren, inhoudstype, aangepaste acties en werkstromen voor die lijst. Vanuit een overzichtspagina kunt u de instellingen voor dat onderdeel, bijvoorbeeld de naam of toegangsrechten, of het onderdeel zelf bewerken.

Editors voor lijsten en inhoudstypen

Met SharePoint Designer 2010 kunt u alle belangrijke onderdelen van een SharePoint-oplossing bewerken, zoals lijsten en inhoudstypen. U gebruikt lijsten en inhoudstypen om gegevensmodellen te maken, zodat deze onderdelen vaak de kern van een oplossing vormen. SharePoint Designer 2010 biedt nu een editor op volledig scherm voor zowel lijsten als inhoudstypen. U kunt snel de kolommen en instellingen van een lijst of inhoudstype op één locatie bewerken, zonder tussen de pagina's te navigeren zoals in de browser.

Navigatiebalk

Terwijl u door de onderdelen op een site navigeert, kunt u met de navigatiebalk bijhouden waar u zich bevindt op de site en hoe de diverse onderdelen samenhangen. Op de navigatiebalk worden breadcrumbs weergegeven waaraan u kunt afleiden op welk punt in de sitehiërarchie u bent. De balk biedt tevens de knoppen Volgende en Vorige, het vervolgkeuzemenu Recente pagina's met uw recente navigatiehistorie, en vervolgkeuzemenu's voor elk knooppunt waarin alle onderliggende niveaus van elke pagina of onderdeel in de hiërarchie worden weergegeven.

Het lint

Met het lint kunt u efficiënter en productiever werken in SharePoint Designer 2010, omdat u op het lint alle belangrijke functies in de juiste context van uw werkzaamheden kunt vinden. Als u bijvoorbeeld een gegevensweergave bewerkt in de pagina-editor, verschijnen contextuele tabbladen op het lint met alle hulpmiddelen en opties voor het bewerken van gegevensweergaven: voorwaardelijke opmaak, filteren en sorteren, kolommen toevoegen of verwijderen, asynchrone updates, en meer zijn beschikbaar met één muisklik.

Inzoomen op inhoud

Een SharePoint-pagina kan een groot aantal pagina-elementen bevatten, zoals tijdelijke aanduidingen voor inhoud, webonderdeelzones, besturingselementen, enzovoort. Als u met een SharePoint-pagina werkt, wilt u zich vaak op één element richten, zoals PlaceHolderMain of een webonderdeelzone of een gegevensweergave. U kunt nu het gewenste element selecteren en dan op Inzoomen op inhoud op het lint klikken. Vervolgens wordt alleen dat element weergegeven in zowel de ontwerpweergave als de codeweergave, zodat u niet wordt afgeleid door de rest van de pagina.

Weergave Alle bestanden

De nieuwe gebruikersinterface van SharePoint Designer 2010 is gericht op het onthullen van alle belangrijke onderdelen van een SharePoint-oplossing. Als u in eerdere versies van SharePoint Designer de mappenlijst gebruikte, kunt u nog steeds met de bestanden en mappen op een site werken in de weergave Alle bestanden.

Naar boven

Werkstromen

In SharePoint Designer 2010 zijn ook belangrijke verbeteren in werkstromen aangebracht. U kunt nu snel werkstromen ontwerpen voor een breed scala aan bedrijfs- en personeelsprocessen. En met het grote aantal nieuwe bouwstenen zijn de werkstromen flexibeler en krachtiger en in staat om modellen voor complexere bedrijfslogica- en processen te maken.

Herbruikbare werkstromen

U kunt in SharePoint Designer 2010 werkstromen maken die u gemakkelijk opnieuw kunt gebruiken. U kunt een herbruikbare werkstroom maken op de hoofdsite van de siteverzameling en die werkstroom algemeen herbruiken. Dit betekent dat u de werkstroom kunt koppelen aan elke lijst of bibliotheek in de siteverzameling. U kunt ook een herbruikbare werkstroom maken op elk subsite van de siteverzameling en deze werkstroom opnieuw gebruiken voor die subsite.

Werkstromen exporteren

U kunt nu een herbruikbare werkstroom van de ene siteverzameling exporteren en vervolgens uploaden en activeren in een andere siteverzameling. SharePoint Designer 2010 ondersteunt het exporteren van een werkstroom als oplossingspakket of wsp-bestand.

Koppelingskolommen

Als uw herbruikbare werkstroom vereist dat bepaalde voorkomen in de lijst of bibliotheek waaraan de werkstroom is gekoppeld, kunt u deze kolommen toevoegen als koppelingskolom. Koppelingskolommen worden automatisch aan een lijst of bibliotheek toegevoegd wanneer een herbruikbare werkstroom aan die lijst of bibliotheek wordt gekoppeld.

Werkstromen koppelen aan inhoudstypen

Als u een herbruikbare werkstroom maakt, kunt u de werkstroom filteren op een bepaald inhoudstype. Vervolgens kunt u uw herbruikbare werkstroom in de browser koppelen aan dit specifieke inhoudstype of aan elk inhoudstype dat items van dat inhoudstype overneemt. Als u een werkstroom aan een site-inhoudstype koppelt, maakt u die werkstroom beschikbaar voor alle items van dat inhoudstype in elke lijst en bibliotheek waaraan een exemplaar van dat site-inhoudstype is toegevoegd.

Sitewerkstromen

Een sitewerkstroom is een algemeen siteproces. Een sitewerkstroom is gekoppeld aan een site, en dus niet aan een lijst, bibliotheek of inhoudstype. In tegenstelling tot de meeste werkstromen, wordt een sitewerkstroom dus niet op een bepaald lijstitem uitgevoerd. U kunt een sitewerkstroom starten in de browser of de status van actieve sitewerkstromen bekijken door te klikken op Sitewerkstromen in het menu Siteacties.

De meegeleverde werkstromen van SharePoint Server bewerken

De drie meest gebruikte werkstromen in SharePoint Server (de werkstromen Goedkeuring, Feedback verzamelen en Handtekeningen verzamelen) zijn helemaal opnieuw opgebouwd als declaratieve werkstromen. Dit betekent dat u ze nu volledig kunt aanpassen in SharePoint Designer 2010. Deze werkstromen worden door gebeurtenissen aangestuurd en alle belangrijke gebeurtenissen in de werkstroom zijn zichtbaar in de werkstroomeditor, zowel voor elke taak in het proces als voor het proces in zijn geheel. Zo kunt u gemakkelijk voorwaarden en acties toevoegen om te definiëren wat er gebeurt als elke taak is toegewezen, verlopen of voltooid.

Een aangepast goedkeuringsproces ontwerpen

SharePoint Designer 2010 bevat drie nieuwe goedkeuringsacties: Item toewijzen voor goedkeuring, Item toewijzen voor feedback en Algemene taak. De 'drie grote' werkstromen in SharePoint Server 2010 (de werkstromen Goedkeuring, Feedback verzamelen en Handtekeningen verzamelen) zijn opgebouwd uit deze acties. In de goedkeuringsacties komen alle belangrijke gebeurtenissen van een goedkeuringsproces voor, zodat u gemakkelijk een personeelswerkstroom kunt ontwerpen waarin een groot aantal mensen samenwerkt aan een bepaald document.

Imitatiestappen

In eerdere versies van SharePoint Designer imiteerde een werkstroom altijd de gebruiker die de werkstroom startte en werden de machtigingen van die gebruiker toegepast. In SharePoint Designer 2010 kunt u nu imitatiestappen gebruiken om de werkstroom acties te laten uitvoeren door de auteur van de werkstroom te imiteren in plaats van de initiatiefnemer. Imitatiestappen zijn zeer handig bij goedkeurings- en publicatiescenario's, waarbij gebruikers die inhoud indienen voor goedkeuring en gebruikers die de inhoud goedkeuren verschillende machtigingen hebben.

Integratie met Visio

Stel dat uw organisatie een bedrijfsanalist heeft die precies weet welk proces in een werkstroom moet worden vastgelegd. Met SharePoint Designer 2010 en Visio Professional 2010 kan een bedrijfsanalist werkstromen nu grafisch uittekenen in Visio. Visio Professional 2010 bevat de sjabloon Microsoft SharePoint-werkstroom met vormen voor alle werkstroomvoorwaarden en -acties. U kunt beginnen in Visio en vervolgens exporteren naar SharePoint Designer of omgekeerd, of u kunt een werkstroomontwerp afwisselend in beide programma's bewerken zonder werkstroominstellingen te verliezen.

Werkstroomvisualisaties

U kunt de status van een actieve werkstromen bekijken op de pagina Werkstroomstatus. Bij een werkstroomvisualisatie wordt automatisch een Visio-diagram van uw werkstroom gemaakt en weergegeven in een Visio-webonderdeel op de pagina Werkstroomstatus. De werkstroomvisualisatie bevat een live weergave van de voortgang van een bepaalde werkstroom. Als u werkstroomvisualisaties wilt gebruiken, moet Visio Professional 2010 op uw computer zijn geïnstalleerd en Visio Graphics Services op de server worden uitgevoerd.

InfoPath-formulieren

Als op uw server SharePoint Server 2010 en niet alleen SharePoint Foundation 2010 wordt uitgevoerd, zijn alle werkstroomformulieren (het koppelingsformulier, het startformulier en de taakformulieren) nu InfoPath 2010-formulieren. U kunt het uiterlijk en de indeling van InfoPath-formulieren gemakkelijk wijzigen en u kunt validatieregels toevoegen aan een InfoPath-formulier. Als u een werkstroomformulier wilt bewerken in InfoPath 2010, klikt u op het formulier. Vervolgens wordt InfoPath rechtstreeks vanuit SharePoint Designer 2010 geopend.

Substappen en nieuwe werkstroomacties

SharePoint Designer 2010 bevat allerlei nieuwe bouwstenen zoals substappen en nieuwe werkstroomacties. Als uw werkstroom bijvoorbeeld is gekoppeld aan een documentbibliotheek of wordt gefilterd op het inhoudstype Document, verschijnt de groep contextuele acties Documentenset. Een documentenset is een nieuwe functie in SharePoint Server 2010 waarbij een groep documenten wordt verwerkt als eenheid, zodat een werkstroomactie voor een documentenset wordt herhaald voor alle items in die documentenset. Andere nieuwe werkstroomacties zijn hulpacties om tekenreeksen en datums te bewerken, een nieuwe relationele actie die gebruikmaakt van Active Directory om de manager van een persoon op te zoeken, en nieuwe lijstacties die een werkstroom kan gebruiken om machtigingen voor een lijstitem in te stellen.

Naar boven

Weergaven en formulieren

Deze versie van SharePoint introduceert belangrijke nieuwe weergave- en formuliermogelijkheden voor lijsten: het XSLT-webonderdeel Lijstweergave en InfoPath-formulieren. U kunt flexibeler dan ooit aangeven hoe gebruikers met gegevens werken via de weergaven en formulieren in uw oplossing.

XSLT-webonderdeel Lijstweergave

Elke standaardlijstweergave in SharePoint 2010-producten is nu een gegevensweergave, of liever gezegd, een XSLT-webonderdeel Lijstweergave (XLV). Dit betekent dat u elke standaardlijstweergave in SharePoint Designer 2010 gemakkelijk kunt aanpassen. Zo kunt u nu voorwaardelijke opmaak toevoegen aan elke lijstweergave. Nadat u een lijstweergave in SharePoint Designer 2010 hebt aangepast, kunt u die weergave nog steeds wijzigen met alle opties in de browser, bijvoorbeeld kolommen toevoegen of verwijderen of filteren en sorteren. Een XLV is volledig aanpasbaar in zowel SharePoint Designer als in de browser.

Gedeelde XSLT-sjablonen voor doorzichtigere code en betere prestaties

Het XSLT-webonderdeel Lijstweergave (XLV) gebruikt gedeelde XSLT-opmaakmodellen die in de map _layouts op de server zijn opgeslagen. Elke standaardlijstweergave op de hele server maakt gebruik van dezelfde set gedeelde XSLT-opmaakmodellen. Een XLV gebruikt één sjabloon om elk veld (of elke kolom) op te maken, één sjabloon om de rij op te maken en één sjabloon om de tabel op te maken. Als u het uiterlijk van een XLV aanpast, genereert u uitsluitend vervangende XSL-sjablonen voor de specifieke sjablonen die u wijzigt. Als u bijvoorbeeld een veld markeert, genereert u XSLT die alleen de gedeelde sjabloon voor dat veld overschrijft. Dit betekent dat de XLV gemakkelijker kan worden bewerkt in de codeweergave en ook sneller in de browser wordt opgebouwd.

Aanpassingen snel ongedaan maken door de XSLT te herstellen

Als u een XSLT-webonderdeel Lijstweergave aanpast en deze wijzigingen later ongedaan wilt maken of als er fouten in de XSL optreden die u niet kunt oplossen, kunt u altijd teruggaan naar de ongewijzigde XLV. Als u de XLST voor een XLV herstelt, wordt door de XLV weer gebruikgemaakt van de gedeelde XSLT-sjablonen op de server. U kunt de hele weergave herstellen of alleen bepaalde XSLT-sjablonen, zoals de itemsjabloon.

Gegevensweergaven maken vanaf het lint

De gegevensweergave is een krachtige functie voor het weergeven en bewerken van gegevens uit diverse gegevensbronnen, zoals gegevens in SharePoint-lijsten maar ook externe gegevens. Vanaf het lint kunt u met een paar muisklikken een gegevensweergave invoegen. Vervolgens kunt u de gegevensweergave verder aanpassen met alle opties onder Hulpmiddelen voor lijstweergave (voor XLV's) of Hulpmiddelen voor gegevensweergave (voor het webonderdeel Gegevensformulier) op het lint.

Voorwaardelijke opmaak toepassen vanaf het lint

Met voorwaardelijke opmaakt kunt u effectievere gegevensweergaven maken door de gegevens te markeren die essentieel voor uw team zijn. U kunt nu rechtstreeks vanaf het lint voorwaardelijke opmaakregels toepassen op uw gegevensweergaven.

Weergavestijlen delen en toepassen vanaf het lint

U kunt aangepaste stijlen voor uw lijstweergaven (XLV's) nu gemakkelijk delen met anderen in de siteverzameling delen door de stijlen (XLS-bestanden) te uploaden naar de stijlbibliotheek van de hoofdsite in de siteverzameling. Iedereen met de juiste machtigingen kan vervolgens SharePoint Designer 2010 gebruiken om deze aangepaste stijlen met één klik toe te passen op hun eigen lijstweergaven.

Gegevensweergaven met AJAX-ondersteuning

Gegevensweergaven bieden allerlei functies om gegevens gemakkelijker te bewerken, zoals pagineren, filteren en sorteren op kolomkoppen, en inline bewerken. U kunt nu asynchrone updates inschakelen voor elk weergave, zodat deze functies niet langer vereisen dat de volledige pagina wordt vernieuwd in de browser: alleen de gegevensweergave wordt vernieuwd. U kunt ook een tijdsinterval opgeven waarmee de gegevens in de weergave automatisch worden vernieuwd, of u kunt een knop aan de gegevensweergave toevoegen waarmee gebruikers de weergave handmatig kunnen vernieuwen.

Weergaven van verwante items

In SharePoint Designer 2010 kunt u in een handomdraai dashboardpagina's maken met alle gegevens voor een bepaald item. U gebruikt eerst opzoekkolommen om een hiërarchische relatie tussen twee verschillende lijsten te maken en u kunt nu in SharePoint 2010-producten de opties van een opzoekkolom gebruiken om referentiële integriteit tussen die lijsten af te dwingen, zodat er geen niet-gekoppelde onderliggende items voorkomen zonder bovenliggende items. Vervolgens kunt u vanaf het lint in SharePoint Designer 2010 gemakkelijk weergaven van verwante items maken met alle onderliggende items in de ene lijst die zijn verwant aan een bepaald bovenliggend item in een andere lijst.

Aangepaste acties

Met SharePoint Designer 2010 kunt u gemakkelijk aangeven welke belangrijke acties iemand moet uitvoeren op een item. Zo kunt u een aangepaste actie toevoegen aan het menu voor een lijstitem van elke lijst, zodat een gebruiker een werkstroom rechtstreeks vanuit het menu voor het lijstitem kan starten. U kunt ook aangepaste acties toevoegen als knop op het lint voor de formulier- en weergavepagina's van een lijst. Aangepaste acties maken oplossingen gemakkelijker te gebruiken doordat ze de juiste acties in de juiste context bieden.

InfoPath-formulieren

In SharePoint Server 2010 kunnen lijsten nu gebruikmaken van InfoPath-formulieren voor de formulieren Nieuw item, Item weergeven en Item bewerken. InfoPath vergemakkelijkt wijzigingen van de indeling en het uiterlijk van formulieren. Bovendien bieden InfoPath-formulieren allerlei handige functies zoals opmaakregels en validatieregels en grote flexibiliteit omdat elk inhoudstype van een lijst een eigen set formulieren kan hebben. Als u formulieren wilt ontwerpen in InfoPath, kunt u InfoPath 2010 rechtstreeks vanaf het lint in SharePoint Designer 2010 starten.

Naar boven

Externe inhoudstypen en Business Connectivity Services

SharePoint 2010-producten en Office 2010 bevatten nieuwe mogelijkheden voor een verregaande integratie van externe bedrijfsgegevens en -processen in de gebruikerservaring in Office and SharePoint. Deze mogelijkheden bestaan uit nieuwe functies, services en hulpmiddelen in het SharePoint-platform. Met Business Connectivity Services (BCS) kunt u verbinding met externe gegevens maken vanuit Microsoft SQL Server, webservices of .NET-assembly's. En u kunt verbinding met deze externe gegevens maken vanaf de client of de server, online en offline, en u kunt gegevens in die externe gegevensbronnen maken, lezen, bijwerken en verwijderen.

Externe inhoudstypen

In de vorige versie van SharePoint bestond het concept van de zakelijke gegevensentiteit: een type externe zakelijke gegevens dat beschikbaar was in de catalogus met zakelijke gegevens. De entiteit kon bijvoorbeeld een klant of order zijn. Entiteiten worden nu externe inhoudstypen (ECT) genoemd. Aan inhoudstypen in SharePoint kan een werking zoals werkstromen of beleid zijn gekoppeld. Aan externe inhoudstypen kan eveneens een werking zijn gekoppeld, die een bewerking wordt genoemd. Een bewerking is geen werkstroom of beleid, maar bepaalt of gebruikers exemplaren van dat externe inhoudstype kunnen maken, lezen, bijwerken, verwijderen of zoeken. Inhoudstypen en externe inhoudstypen definiëren dus niet alleen het schema van de gegevens (de velden en veldtypen), maar ook de werking of bewerkingen die aan de gegevens zijn gekoppeld.

Externe inhoudstypen maken in SharePoint Designer 2010

In de vorige versie van SharePoint werd het ontwerpen van een toepassingsdefinitie in de catalogus met zakelijke gegevens niet ondersteund. Daarentegen biedt SharePoint Designer 2010 alle hulpmiddelen om verbinding met externe gegevens te maken, externe inhoudstypen te maken en deze te publiceren naar de catalogus met zakelijke gegevens op de server, en automatisch een externe lijst en alle formulieren voor die externe lijst te genereren. Met SharePoint Designer 2010 kunt u externe gegevens uit LOB-systemen (line-of-business) zoals SAP of Siebel binnenhalen in SharePoint zonder ook maar een regel code te schrijven.

Externe lijsten

Een externe lijst is de belangrijkste bouwsteen voor BCS-oplossingen. Een externe lijst ziet er vrijwel hetzelfde uit en werkt ongeveer hetzelfde als andere SharePoint-lijsten, maar bevat gegevens uit een externe bron. Met een externe lijst kunnen gebruikers externe gegevens lezen en schrijven op dezelfde manier als dat ze met SharePoint-lijsten werken. U kunt een externe lijst en de bijbehorende formulieren rechtstreeks vanuit SharePoint Designer 2010 maken. Als u een externe lijst maakt, worden ook de weergaven (met het XSLT-webonderdeel Lijstweergave) en formulieren (met het XSLT-webonderdeel Lijstformulier) voor de browser gemaakt, plus een aanpasbaar Outlook 2010-formulier en een InfoPath 2010-formulier. U kunt het InfoPath-formulier in plaats van de XLST-standaardweergaven en -formulieren gebruiken om gegevens in de externe lijst weer te geven en te bewerken in de browser, en het Outlook-formulier om externe gegevens weer te geven in Outlook 2010.

Externe lijsten in SharePoint Workspace

Nadat u een externe lijst hebt gemaakt, klikt u op de knop Publiceren naar SharePoint Workspace op het lint van de server om de externe lijst beschikbaar te maken in SharePoint Workspace 2010. In SharePoint Workspace kunt u de externe gegevens rechtstreeks vanaf de client weergeven en bewerken, of u nu bent verbonden of offline werkt. BCS biedt een cache- en synchronisatiemechanisme dat op de clientcomputer is geïnstalleerd en dat de gegevens actueel en gesynchroniseerd met het back-endsysteem houdt. SharePoint Workspace biedt tevens fout- en conflictoplossing. Als u een externe lijst publiceert naar SharePoint Workspace, worden automatisch InfoPath 2010-formulieren gegenereerd waarmee u de gegevens in SharePoint Workspace kunt weergeven en bewerken.

Externe lijsten in Outlook

U kunt een externe lijst ook koppelen aan Outlook 2010. Als u een extern inhoudstype in SharePoint Designer 2010 maakt, kunt u dit toewijzen aan een ingebouwd Office-itemtype zoals een contactpersoon of taak, zodat de externe gegevens hetzelfde uiterlijk en dezelfde werking krijgen als een contactpersoon of taak in Outlook. Stel dat uw externe gegevens uit een lijst van klanten bestaat en u die externe gegevens wilt weergeven in Outlook. Omdat de gegevens voor klanten veel overeenkomsten hebben met contactpersonen in Outlook, kunt u dat externe inhoudstype toewijzen aan het item contactpersoon in Outlook. Nadat u de externe lijst aan Outlook hebt gekoppeld, kunt u de externe gegevens rechtstreeks vanuit Outlook maken, bijwerken en verwijderen, op dezelfde manier als Outlook-contactpersonen.

Kolommen voor zakelijke gegevens, werkstroom en Word

Als u een extern inhoudstype hebt gemaakt, kunt u een kolom voor zakelijke gegevens toevoegen aan een lijst of bibliotheek. Een kolom voor zakelijke gegevens is gekoppeld aan een extern inhoudstype en vertegenwoordigt een veld daaruit. Als een documentbibliotheek een Word-document als sjabloon gebruikt, kunt u de sjabloon in Word bewerken door Snelonderdelen toe te voegen. Dit zijn inhoudsbesturingselementen die zijn verbonden aan kolommen voor zakelijke gegevens. Als gebruikers een nieuw document op basis van die Word-sjabloon maken, worden externe gegevens in het document weergegeven in inhoudsbesturingselementen. Voor de inhoudsbesturingselementen wordt automatisch selectie- en oplossingsfunctionaliteit voor de externe gegevens ingeschakeld. Met SharePoint Designer 2010 kunt u ook een werkstroom maken die is gekoppeld aan deze documentbibliotheek en waarmee gegevens in de externe lijst worden gelezen en geschreven. In SharePoint Designer zijn de standaardlijstacties van werkstromen uitgebreid om met externe gegevens te werken.

Naar boven

Bepalen waar en hoe gebruikers SharePoint Designer 2010 kunnen gebruiken

Als u een IT-specialist bent die SharePoint voor uw organisatie beheert, kunt u erop vertrouwen dat u SharePoint Designer 2010 breed kunt inzetten en gemakkelijk kunt bepalen waar en hoe gebruikers in uw organisatie SharePoint Designer kunnen gebruiken. Bovendien betekent het nieuwe paginabewerkingsconcept in SharePoint Designer 2010 dat het standaard niet mogelijk of nodig is om pagina's aan te passen om krachtige pagina's en dashboards samen te stellen.

Beheerpagina's voor de webtoepassing en siteverzameling

Als u een serverbeheerder bent, beschikt u over een nieuwe pagina in Central Administration die helemaal is gericht op instellingen voor SharePoint Designer 2010. Als u de beheerder van een siteverzameling bent, vindt u een soortgelijke pagina onder Site-instellingen voor de hoofdsite in de siteverzameling. Voor elke webtoepassing of siteverzameling kunt u nu opties instellen om gebruikers toe te staan SharePoint Designer te gebruiken, pagina's aan te passen, basispagina's en pagina-indelingen aan te passen en de weergave Alle bestanden te gebruiken.

Pagina's aanpassen vereist standaard hogere machtigingen

Voor het aanpassen van pagina's zijn nu standaard hogere machtigingen vereist dan in de vorige versie: standaard kunnen alleen beheerders van siteverzamelingen pagina's, basispagina's en pagina-indelingen aanpassen en de weergave Alle bestanden gebruiken. Dit betekent dat de meeste gebruikers in het navigatiedeelvenster niet de knooppunten voor Basispagina's, Pagina-indelingen en Alle bestanden krijgen te zien. In plaats daarvan bouwen gebruikers oplossingen door pagina's met webonderdelen te maken en op te slaan in de bibliotheek met sitepagina's. U kunt dus moeiteloos een consistente huisstijl en indeling voor uw hele webtoepassing of siteverzameling handhaven.

Nieuwe paginabewerkingsaanpak: standaardmodus versus geavanceerde modus

In SharePoint Designer 2010 ligt de nadruk meer op het maken en configureren van onderdelen zoals gegevensweergaven, formulieren en werkstromen en minder op het bewerken van HTML en andere webontwerptaken. De standaardmodus voor het bewerken van pagina's met webonderdelen is dus eenvoudiger en intuïtiever en kan in feite worden vergeleken met het toevoegen van inhoud aan een wikipagina. Gebruikers kunnen gegevensweergaven en formulieren invoegen, tekst typen en andere inhoud toevoegen in de tijdelijke aanduiding voor inhoud PlaceHolderMain, maar de rest van de pagina is vergrendeld. In deze modus bevindt alle aangepaste inhoud zich in een verborgen webonderdeel, zodat een pagina niet kan worden aangepast in de standaardmodus. In de geavanceerde modus kunt u de pagina daarentegen volledig aanpassen en alles op de pagina bewerken. Standaard kunnen alleen beheerders van siteverzamelingen pagina's bewerken in de geavanceerde modus.

Sitepagina's

In de vorige versie was u wellicht bezorgd dat gebruikers bestanden opsloegen in de hoofdmap van de site of de mappenstructuur van de site wijzigden. In SharePoint Designer 2010 hebben de meeste gebruikers standaard geen toegang tot de weergave Alle bestanden op een site. Alle nieuwe pagina's die voor de site worden gemaakt, worden opgeslagen in de documentbibliotheek met sitepagina's. De bibliotheek met sitepagina's biedt een eenvoudige, gestroomlijnde manier voor gebruikers om de vereiste bestanden voor hun oplossing te maken en op te slaan.

Vorige versie van sitepagina's herstellen

De bibliotheek met sitepagina's maakt gebruik van versiebeheer. Als u dus per ongeluk een pagina beschadigd, kunt u gemakkelijk terugkeren naar een vorige versie van de pagina. In SharePoint Designer 2010 heeft elke SharePoint-pagina een overzichtspagina met de versiehistorie voor die pagina. Op de overzichtspagina kunt u een vorige versie rechtstreeks vanaf het lint herstellen.

Gemakkelijker upgrades uitvoeren

Aangepaste pagina's kunnen het upgradeproces bemoeilijken. Toen u bijvoorbeeld een upgrade naar Office SharePoint Server 2007 uitvoerde, kregen aangepaste pagina's niet automatisch het nieuwe uiterlijk en moest u de aanpassingen vaak overdoen op een nieuwe versie van de pagina. Met SharePoint Designer 2010 kunnen gebruikers profiteren van alle mogelijkheden voor het bouwen en aanpassen van toepassingen zonder ook maar een pagina aan te passen. U kunt SharePoint Designer 2010 dus breed inzetten in de wetenschap dat toekomstige SharePoint-upgrades niet worden bemoeilijkt door grote aantallen aangepaste pagina's.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×