Nieuwe functies in Power View in Excel 2013 en in SharePoint Server

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Belangrijk: Power View en Power Pivot zijn beschikbaar in de versies Office Professional Plus en Office 365 Professional Plus en in de zelfstandige versie van Excel 2013. Excel 2010-werkmappen met Power Pivot werken niet in sommige versies van Excel 2013lezen. Wilt u zien welke versie van Office u gebruikt?

Power View in Excel 2013 en Power View in SharePoint Server bieden beide een interactieve interface voor gegevensonderzoek, visualisatie en presentatie voor alle vaardigheidniveaus. Verzamel uw gegevens in tabellen, matrices, kaarten en verschillende grafieken voor een interactieve weergave die uw gegevens tot leven brengt. Veel functies in het huidige Power View in Excel 2013 zaten ook in Power View in SharePoint 2010, en aan beide zijn nieuwe functies toegevoegd.

U kunt Power View in SharePoint Server-rapporten op basis van multidimensionale modellen van SQL Server Analysis Servicesmaken.

U kunt ook de Excel-werkmappen met Power View-bladen publiceren naar Power BI. Power BI slaat het Power View-bladen in de werkmap als een Power BI-rapport. Geen gebruik van Power BI nog? Registreren voor een gratis Power BI-account.

Lees wat u verder allemaal in Power View kunt doen.

In dit artikel:

Power View in Excel 2013: nieuwe functies

Power View-bladen kunnen worden verbonden met verschillende gegevensmodellen in één werkmap

Wijzig het interne gegevensmodel zonder het Power View-blad te sluiten

Power View in Excel Services en Excel Web App en in Office 365

Power View in Excel 2013 en SharePoint Server: nieuwe functies

Cirkeldiagrammen

Kaarten

KPI's (Key Performance Indicators)

Hiërarchieën

Uitzoomen en inzoomen

Rapporten opmaken met stijlen, thema's en tekstgrootten

Achtergronden en achtergrondafbeeldingen

Hyperlinks

Afdrukken

Ondersteuning voor van rechts naar links geschreven talen

In Power View wordt de verwerking van gehele getallen gewijzigd

Achter- en voorwaartse compatibiliteit in Power View

Power View en gegevensmodellen

Power View en Excel Services

Power View in SharePoint Server

Power View-rapporten op basis van multidimensionale modellen

Power View in Excel 2013: nieuwe functies

Powerview in Excel 2013 heeft de nieuwe functies in de volgende sectie, Power View in Excel 2013 en SharePoint Server: nieuwe functies. Er wordt ook de volgende functies, die geen Power View in SharePoint.

Power View-bladen kunnen worden verbonden met verschillende gegevensmodellen in een werkmap

In Excel 2013 kan elke werkmap een intern Gegevensmodel bevatten die u in Excel, in Power Pivot, en zelfs in een Power View-blad in Excel kunt wijzigen. Een werkmap kan slechts één intern gegevensmodel bevatten, en u kunt een Power View-blad baseren op het gegevensmodel in die werkmap of op een externe gegevensbron. Één Excel-werkmap kan meerdere Power View-bladen bevatten, en elk blad kan op een ander model zijn gebaseerd.

Elk Power View-blad heeft zijn eigen grafieken, tabellen en andere visualisaties. U kunt een grafiek of andere visualisatie van een blad naar een andere kopiëren en plakken, maar alleen als beide bladen op hetzelfde gegevensmodel zijn gebaseerd.

Meer informatie over Een Power View-blad maken dat is verbonden aan een extern gegevensmodel in Excel.

Wijzig het interne gegevensmodel zonder het Power View-blad te sluiten

Nu dat u Power View-bladen en een interne gegevensmodel in een Excel 2013-werkmap, maken kunt als u uw Power View-blad op het interne gegevensmodel baseert, kunt u sommige wijzigingen aanbrengen aan het gegevensmodel wanneer u in het Power View-blad. Bijvoorbeeld:

  • In de Veldenlijst in Power View in Excel kunt u relaties maken tussen verschillende tabellen in de werkmap.

  • Als het gegevensmodel in Excel berekende velden heeft, kunt u KPI's (Key Performance Indicators) maken op basis van die velden en ze aan uw Power View-rapport toevoegen.

Power View in Excel Services en Excel Online, en in Office 365

Wanneer u Power View-bladen in Excel maakt, kunt u ze lokaal in Excel Services en in Office 365 bekijken en bewerken. U kunt Power View-bladen in Excel 2013 alleen op een clientcomputer bewerken.

In Office 365 geeft u Power View-bladen weer met het Excel Online Data Center, dat onderdeel uitmaakt van SharePoint Online, in plaats van met Excel Services.

Meer informatie over Power View in Excel in SharePoint Server of SharePoint Online in Office 365.

Notities: 

  • Power View-bladen kunnen niet worden weergegeven op OneDrive.

  • Als u een Excel-werkmap met Power-bladen opslaat in een Power Pivot Gallery, worden de Power View-bladen in de werkmap niet weergegeven in de Gallery, maar zijn ze zich nog steeds in het bestand aanwezig. U ziet ze wanneer u de werkmap opent.

  • Lees meer over softwarevereisten voor bedrijfsinformatie (SharePoint 2013).

  • Wanneer u Excel-werkmappen met Power View-bladen publiceren naar Power BI. Power BI slaat het Power View-bladen in de werkmap als een Power BI-rapport. Registreren voor een gratis Power BI-account.

Power View in Excel 2013 en SharePoint Server: nieuwe functies

Cirkeldiagrammen

Cirkeldiagrammen zijn eenvoudig of verfijnd in Power View. U kunt een cirkeldiagram maken dat inzoomt wanneer u een segment dubbelklikt, of een cirkeldiagram dat subsegmenten weergeeft in de grotere kleurensegmenten. U kunt een cirkeldiagram kruiselings filteren met een andere grafiek. Stel dat u op een staaf in een staafdiagram klikt. Het deel van het cirkeldiagram dat van toepassing is op die staaf, wordt gemarkeerd, en de rest van de cirkel is grijs.

Cirkeldiagram in Power View van verkoop per continent met op 2007 geselecteerde gegevens

Meer informatie over cirkeldiagrammen in Power View.

Kaarten

Kaarten in Power View maken gebruik van Bing-kaarttegels, zodat u in- en uit- kunt zoomen en pannen zoals u dat bij andere Bing-kaarten ook zou doen. Locaties en velden zijn punten op de kaart: hoe groter de waarde, des groter de punt. Wanneer u een reeks met meerdere waarden toevoegt, verschijnen er cirkeldiagrammen op de kaart.

Power View-kaart van de VS met cirkeldiagrammen

Meer informatie over kaarten in Power View.

KPI’s (Key performance indicators)

U kunt KPI’s (Key performance indicators) toevoegen aan uw Power View-rapport om voortgang van doelstellingen weer te geven als het gegevensmodel waarop uw Power View-rapport is gebaseerd, deze bevat.

Power View-tabel met KPI's waarop vluchtvertragingen te zien zijn

Meer informatie over het Key Performance Indicators (KPI's) in PowerPivot.

Hiërarchieën

Als uw gegevensmodel een hiërarchie heeft, kunt u het in Power View gebruiken. Het gegevensmodel kan bijvoorbeeld een hiërarchie genaamd Locatie, bestaande uit de velden Continent > Land/regio > Provincie > Stad hebben. In Power View kunt u slechts één veld tegelijk toevoegen aan het ontwerpoppervlak, of kunt u Locatie toevoegen om alle velden in de hiërarchie tegelijk te verkrijgen.

Als uw gegevensmodel geen hiërarchie heeft, kunt u er ook een in Power View maken. U kunt velden in elke gewenste volgorde in een hiërarchie plaatsen.

U kunt ook hiërarchieën van tabellaire modellen van SQL Server Analysis Services gebruiken.

Meer informatie over hiërarchieën in Power View.

Uitzoomen en inzoomen

Voeg inzoomen/uitzoomen op een grafiek of matrix in Power View toe om slechts een niveau tegelijk weer te geven. De lezers van het rapport zoomen in voor details of zoomen uit voor samenvattingsgegevens.

Wanneer een matrix meerdere velden in de rijen of kolommen heeft, kunt u die zo instellen dat er niveaus worden weergegeven, en dat de matrix wordt samengevouwen zodat alleen het bovenste, of buitenste, niveau zichtbaar is. Dubbelklik op een waarde in dat niveau om de waarden die daaronder in de hiërarchie staan, uit te vouwen en zichtbaar te maken. U klikt op de pijl-omhoog om uit te zoomen.

Staaf-, kolom- en cirkeldiagrammen werken op dezelfde manier. Als een grafiek meerdere velden in het vak As heeft, stelt u dit zo in dat niveaus worden weergegeven en u slechts een niveau tegelijk ziet, waarbij u het hoogste niveau als eerste ziet. Met de pijl-omhoog in de hoek gaat u terug omhoog naar het vorige niveau.

Kolomdiagram in Power View met meer details over land/regio in Europa

Opmerking: Inzoomen op een grafiek of matrix werkt als een filter op dat object. In het deelvenster Filter ziet u dat de waarden in het object worden gefilterd wanneer in inzoomt en dat het filter wordt verwijderd wanneer u weer uitzoomt.

Meer informatie over uitzoomen en inzoomen op een Power View-grafiek of -matrix.

Rapporten opmaken met stijlen, thema's en tekstgrootten

Power View bevat nieuwe rapportthema's. Wanneer u het thema wijzigt, wordt het nieuwe thema van toepassing op alle Power View-weergaven in het rapport of de bladen in de werkmap.

Power View voor SharePoint Server 2010 had acht basisaccentthema's voor de grafiekkleuren.

Power View in Excel 2013 en in SharePoint Server 2013 hebben 39 extra thema's met meer gevarieerde grafiekpaletten, lettertypen en achtergrondkleuren.

U kunt ook de tekstgrootte voor elk van uw rapportelementen wijzigen.

Meer informatie over Power View-rapporten opmaken.

Achtergronden en achtergrondafbeeldingen

U kunt de achtergrond van elke weergave, met een aantal kleurovergangsopties, van wit tot zwart instellen. Op een donkere achtergrond verandert de tekst van zwart naar wit zodat die opvalt.

U kunt ook achtergrondafbeeldingen aan elk blad of elke weergave toevoegen. Blader naar een afbeeldingsbestand op de lokale computer of elders en gebruik die als achtergrondafbeelding in een blad of weergave. U kunt die vervolgens passend maken, uitrekken, er een tegel van maken, of gecentreerd weergeven, en de transparantie instellen op 0% (onzichtbaar) tot 100% (helemaal niet transparant). Een kopie van de afbeelding wordt in het rapport of de werkmap opgeslagen.

U kunt achtergrond en afbeelding voor uiteenlopende effecten met elkaar combineren.

Lees meer over afbeeldingen gebruiken in Power View.

Hyperlinks

Voeg een hyperlink toe naar een tekstvak in een blad of weergave. Als een veld in uw gegevensmodel een hyperlink bevat, voegt u het veld toe aan het blad of de weergave. De hyperlink kan verwijzen naar een willekeurig internet- of e-mailadres.

In Power View in Excel en in de bewerkmodus voor een Power View-rapport in SharePoint volgt u de hyperlink door erop te klikken terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt.

U klikt op de koppeling van een Excel-werkmap in Excel Services of Office 365, of van een Power View in SharePoint-rapport in de lees- en volledig-schermmodus.

Afdrukken

U kunt Power View-bladen in Excel en in SharePoint afdrukken. In beide gevallen is datgene wat u afdrukt, wat u in het blad of de weergave ziet op het moment dat u het naar de printer verstuurt. Als het blad of de weergave een gebied met een schuifbalk bevat, staat er op de afgedrukte pagina dat deel van het gebied dat op het scherm zichtbaar is. Als een blad of een weergave een gebied met tegels bevat, dan wordt de tegel die is geselecteerd, afgedrukt.

Ondersteuning voor van rechts naar links geschreven talen

Power View ondersteunt in Excel en SharePoint talen die van rechts naar links worden gelezen.

Power View in SharePoint    bevat opties voor het instellen van de standaardrichting van de voor nieuwe weergaven en de richting voor een bestaande weergave. Tenzij u deze wijzigt, is de richting hetzelfde als de richting voor SharePoint.

Power View in Excel    neemt de instelling voor standaardrichting van Excel over. U kunt deze instellingen wijzigen. Ga in Excel naar Bestand > Opties > Geavanceerd en zoek Standaardrichting. In hetzelfde dialoogvenster kunt u ook, zonder de standaardrichting te wijzigen, de richting voor een specifiek blad wijzigen.

Meer informatie over ondersteuning voor van rechts naar links geschreven talen in Excel en Office 2013.

Power View wijzigt hoe het gehele getallen verwerkt

Als u in Power View een tabel in een grafiek wilt veranderen, moet minimaal één gegevenskolom worden samengevoegd.

Standaard voegden Power View voor SharePoint 2010 decimaaltekens samen, maar behandelden ze gehele getallen als categorieën in plaats van ze samen te voegen. Een gegevensmodelontwerper kon in Power Pivot of in SQL Server Data Tools standaarden voor gehele getallen instellen, maar dat was dan het standaardgedrag.

In Power View in Excel 2013 en in SharePoint Server voegt Power View zowel decimaaltekens als gehele getallen standaard samen. Een gegevensmodelontwerper kan nog steeds een ander standaardgedrag opgeven, maar dat is dan de standaardwaarde.

Meer informatie over numerieke en niet-numerieke velden in Power View.

Achter- en voorwaartse compatibiliteit in Power View

Power View RDLX-bestanden in SharePoint worden naar achteren compatibele, zin dat als u een Power View-bestand met de SQL Server 2012 Reporting Services-invoegtoepassing hebt opgeslagen, u kunt openen en opslaan in Power View in SharePoint 2010 of SharePoint 2013 met de SQL Server 2012-Service Pack 1 (SP 1) Reporting Services-invoegtoepassing. Het omgekeerde niet is voldaan: U kunt een nieuwere versie Power View RDLX-bestand niet openen in een versie van SharePoint met een oudere SQL Server Reporting Services-invoegtoepassing.

Power View en gegevensmodellen

Power View en SQL Server Analysis Services-gegevensmodellen zijn compatibel met eerdere en latere versies:

U kunt een Power View-bestand in SharePoint 2010 met de SQL Server 2012 Reporting Services-invoegtoepassing baseren op een gegevensmodel van Excel 2013 of op een tabelmodel van SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services, en omgekeerd. Sommige functies, zoals hiërarchieën en KPI's, zijn echter alleen beschikbaar als u een Power View-rapport in SharePoint Server met de SQL Server 2012 SP 1 Reporting Services-invoegtoepassing baseert op een gegevensmodel van Excel 2013 of op een tabelmodel van SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services.

Power View en Excel Services

Power View en Excel Services zijn met eerdere versies, maar niet met latere versies compatibel:

  • SharePoint 2013 is compatibel met eerdere versies van Excel 2010 Power Pivot-werkmappen. Als u een Excel 2010 Power Pivot-werkmap naar SharePoint 2013 uploadt, kunt u die in Excel Services openen en er ook een Power View-rapport op baseren.

  • SharePoint 2010 is niet compatibel met gegevensmodellen uit Excel 2013-werkmappen. Als u een Excel 2013-werkmap met een gegevensmodel naar SharePoint 2010 uploadt, werkt die waarschijnlijk niet correct in Excel Services, en u kunt er geen Power View-rapport op baseren.

Meer informatie over het bijwerken van Power Pivot-gegevensmodellen uit een eerdere versie.

Power View in SharePoint Server

Power View-rapporten op basis van multidimensionale modellen

U kunt Power View in SharePoint Server interactief gegevens verkennen en dynamische visualisaties maken op basis van multidimensionale van Analysis Services-modellen.

Multidimensionele modelobjecten in Power View

Het multidimensionele Adventure Works-model verkennen met Power View

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×