Nieuw in Microsoft Access

In Microsoft Access 2010 kunt u webdatabases maken en deze publiceren naar een SharePoint-site.

“Begin meteen met samenwerken”

Bezoekers van een SharePoint-site kunnen uw databasetoepassing gebruiken in een webbrowser, waarbij SharePoint-machtigingen worden gebruikt om te bepalen wie wat mag zien. En u kunt beginnen met een sjabloon, zodat u meteen met anderen kunt samenwerken. Deze nieuwe webpublicatiemogelijkheid gaat vergezeld van vele andere verbeteringen, die ook voordelen opleveren voor traditionele desktopdatabases.

De gebruikersinterface van Access 2010 is ook veranderd. Als u niet vertrouwd bent met Office Access 2007, zijn het lint en het navigatiedeelvenster mogelijk nieuw voor u. Het lint vervangt de menu's en werkbalken uit eerdere versies. Het navigatiedeelvenster vervangt het databasevenster, en breidt de functionaliteit daarvan uit. In de weergave Backstage, die nieuw is in Access 2010, hebt u toegang hebt tot alle opdrachten die van toepassing zijn op de hele database, zoals de opdracht om een database te comprimeren en te herstellen of de opdrachten die afkomstig zijn uit het menu Bestand.

In dit artikel worden de functies beschreven die worden geïntroduceerd in Office Access 2007 en Access 2010. Als u op zoek bent naar een algemene inleiding in het werken met Access, raadpleegt u het artikel Aan de slag met Access 2010.

In dit artikel

Overzicht

Nieuwe gebruikersinterface

Verbeterde ontwerphulpmiddelen

Nieuwe gegevenstypen en besturingselementen

Verbeterde presentatie van gegevens

Verbeterde beveiliging

Een betere manier om problemen op te lossen

Verbeterde taalprogramma's

Overzicht

Als u toegang hebt tot een SharePoint-site waarvoor Access Services is geconfigureerd, kunt u een webdatabase maken met Access 2010. Mensen kunnen werken met uw database in een webbrowservenster, maar u moet Access 2010 gebruiken als u wijzigingen in het ontwerp wilt aanbrengen. Hoewel bepaalde databasefuncties wel werken op een desktopcomputer, maar niet op het web, kunt u veel dezelfde dingen doen met behulp van nieuwe functies, zoals berekende velden en gegevensmacro's.

Een database delen op het web

 • Een sjabloon gebruiken    Bij Access 2010 worden vijf sjablonen geleverd: Contactpersonen, Activa, Projecten, Gebeurtenissen en Bijdragen aan goede doelen. U kunt elke sjabloon wijzigen voordat u de sjabloon publiceert of nadat u de sjabloon hebt gepubliceerd.

 • Bij nul beginnen    Wanneer u een lege nieuwe database maakt, kunt u kiezen tussen een gewone database en een webdatabase. Deze keuze heeft invloed op de ontwerphulpmiddelen en de opdrachten die worden weergegeven. Zo kunt u er gemakkelijker voor zorgen dat uw toepassing compatibel is met het web.

 • Een bestaande database converteren naar een webdatabase    U kunt een bestaande toepassing publiceren naar het web. Niet alle functies die u op een desktopcomputer kunt gebruiken, worden ondersteund op het web, dus u moet mogelijk enkele functies van uw toepassing aanpassen.

  Opmerking: U kunt de nieuwe webcompatibiliteitscontrole gebruiken om eventuele compatibiliteitsproblemen op te sporen en te verhelpen.

 • Intranet of internet    U kunt publiceren naar uw eigen SharePoint-server of u kunt gebruikmaken een gehoste SharePoint-oplossing.

Zie het artikel Databases maken om via het web te delen voor meer informatie over webdatabases.

Nieuwe opbouwfunctie voor macro's

Access 2010 bevat een nieuwe opbouwfunctie voor macro's waarin gebruik wordt gemaakt van IntelliSense en die is uitgerust met een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke interface.

Opbouwfunctie voor macro's

1. Selecteer een actie in de lijst...

2. ...of dubbelklik op een actie in de actiecatalogus om de actie aan de macro toe te voegen.

3. Het tabblad Ontwerp wordt weergegeven wanneer u aan een macro werkt.

Wanneer u een actie toevoegt, worden er meer acties weergegeven in de opbouwfunctie voor macro's. Als u bijvoorbeeld een 'If'-actie toevoegt, wordt het volgende weergegeven:

Macro met If-actie

Behalve traditionele macro's, kunt u met de nieuwe opbouwfunctie voor macro's ook gegevensmacro's maken. Gegevensmacro's zijn nieuw.

Gegevensmacro's: gegevens wijzigen op basis van gebeurtenissen

Gegevensmacro's zijn bedoeld ter ondersteuning van statistische functies in webdatabases en bieden ook een manier om triggers te implementeren in elke gewenste Access 2010-database.

Stel dat u een veld PercentageVoltooid en een veld Status gebruikt. U kunt een gegevensmacro gebruiken om PercentageVoltooid op 100 in te stellen wanneer u Status op Voltooid instelt en op 0 wanneer u Status op Niet gestart instelt.

Verbeterde opbouwfunctie voor expressies

In de opbouwfunctie voor expressies wordt nu IntelliSense gebruikt, zodat u kunt zien welke keuzemogelijkheden u hebt terwijl u typt. Bovendien wordt er Help weergegeven voor de op dat moment geselecteerd expressiewaarde in het venster Opbouwfunctie voor expressies. Als u bijvoorbeeld de functie SpatiesWissen selecteert, wordt in de opbouwfunctie voor expressies het volgende weergegeven:

Met SpatiesWissen(tekenreeks) wordt een variant van het type tekenreeks geretourneerd met een kopie van een opgegeven tekenreeks zonder voorloopspaties en volgspaties.

Berekende velden

U kunt een veld maken waarin de resultaten van een berekening worden weergegeven. De berekening moet verwijzen naar andere velden in dezelfde tabel. U kunt de opbouwfunctie voor expressies gebruiken om de berekening te maken.

Tabelvalidatieregels

Opmerking: Deze functie werd geïntroduceerd in Access 2007.

U kunt een regel maken die voorkomt dat er gegevens worden ingevoerd als de gewijzigde record een opgegeven regel zou valideren. In tegenstelling tot een veldvalidatieregel, kan een tabelvalidatieregel de waarde van meer dan een veld controleren. U kunt de opbouwfunctie voor expressies gebruiken om de validatieregel te maken.

Databasesjablonen voor het bouwen van complete toepassingen

Access 2010 bevat een suite van professioneel ontworpen databasesjablonen voor het bijhouden van, onder andere, contactgegevens, taken, evenementen, studentgegevens en activa. U kunt deze sjablonen direct gebruiken of ze verder verbeteren en toespitsen op uw specifieke behoeften voor het bijhouden van gegevens.

Beschikbare sjablonen in de weergave Backstage

Iedere sjabloon vormt een volledige traceringstoepassing, met vooraf gedefinieerde tabellen, formulieren, rapporten, query's, macro's en relaties. De sjablonen zijn zo ontworpen dat ze direct na installatie bruikbaar zijn zodat u snel aan de slag kunt. Als u tevreden bent met de sjabloon, kunt u meteen beginnen! Zo niet, dan kunt u de sjabloon gebruiken als basis om de database te maken die aan uw specifieke behoeften voldoet.

Webdatabase Activa

Naast de sjablonen die bij Access 2010 worden geleverd, kunt u nog meer sjablonen downloaden als u verbinding maakt met Office.com.

Toepassingsonderdelen voor het toevoegen van functionaliteit aan een bestaande database

U kunt heel eenvoudig functionaliteit toevoegen aan een bestaande database met een toepassingonderdeel. Toepassingsonderdelen (een nieuwe functie in Access 2010) zijn sjablonen die een deel van een database vormen, bijvoorbeeld een vooraf opgemaakte tabel of een tabel waaraan een formulier en rapport zijn gekoppeld. Als u bijvoorbeeld het toepassingsonderdeel Taken toevoegt aan uw database, krijgt u de beschikking over de tabel Taken en het formulier Taken en hebt de mogelijkheid om de tabel Taken te koppelen aan een andere tabel in uw database.

Toepassingsonderdelen op het tabblad Maken

Verbeterde gegevensbladweergave

U kunt een tabel maken en deze gebruiken zonder vooraf velden te definiëren. Klik daartoe gewoon op Tabel op het tabblad Maken en begin met het invoeren van gegeven in de nieuwe database die wordt weergegeven. Access 2010 bepaalt automatisch wat het beste gegevenstype is voor elk veld, zodat u in minder dan geen tijd aan de slag kunt. In de kolom klik om titel toe te voegen wordt aangegeven waar u een nieuw veld moet toevoegen. Als u het gegevenstype of de notatie wilt wijzigen voor een nieuw of bestaand veld, kunt u opdrachten gebruiken op het tabblad Velden wijzigen op het lint. U kunt ook gegevens uit Microsoft Excel-tabellen in een nieuw gegevensblad plakken. Access 2010 maakt alle velden en herkent de gegevenstypen automatisch.

klik om titel toe te voegen in de gegevensbladweergave

Deelvenster Lijst met velden

Met het deelvenster Lijst met velden dat is geïntroduceerd in Access 2007, kunt u velden uit andere tabellen toevoegen. U kunt velden slepen uit de tabel in uw recordbron, uit gekoppelde tabellen of uit niet-gekoppelde tabellen in de database. Als er een relatie tussen tabellen vereist is, wordt deze automatisch gemaakt of u wordt gevraagd deze op te geven.

Het deelvenster Lijst met velden

In de indelingsweergave kunt u formulieren en rapporten sneller ontwerpen

Gebruik de indelingsweergave om wijzigingen in het ontwerp aan te brengen terwijl u de gegevens in een formulier of rapport bekijkt.

In de indelingsweergave zijn verscheidene verbeteringen aangebracht ten opzichte van Access 2007. Deze weergave hebt u nodig als u een formulier of rapport voor het web ontwerpt.

Formulier in de indelingsweergave met live gegevens

U kunt bijvoorbeeld een veld in het ontwerpraster toevoegen door het veld uit het deelvenster Lijst met velden te slepen, of u kunt eigenschappen wijzigen met behulp van het eigenschappenvenster.

Gebruik een besturingselementindeling om het overzicht te bewaren

Indelingen, die zijn geïntroduceerd in Office Access 2007, zijn groepen besturingselementen die u als één geheel kunt verplaatsen en waarvan u in een keer het formaat kunt wijzigen. In Access 2010 zijn deze indelingen verbeterd: de besturingselementen kunnen nu op een meer flexibele manier in formulieren en rapporten worden geplaatst. U kunt cellen horizontaal of verticaal splitsen of samenvoegen, waardoor u velden, kolommen of rijen gemakkelijker opnieuw kunt rangschikken.

U moet de indelingsweergave gebruiken wanneer u webdatabases gebruikt, maar de ontwerpweergave blijft beschikbaar voor het ontwerpen van databases die alleen voor de desktopcomputer zijn bedoeld.

Naar boven

Nieuwe gebruikersinterface

De nieuwe gebruikersinterface, die is geïntroduceerd in Office Access 2007 en is verbeterd in Access 2010 , is zo ontworpen dat het nu gemakkelijker is om opdrachten en functies te vinden, die voorheen vaak verstopt waren in complexe menu- en werkbalkstructuren.

Het lint

Het lint bestaat uit een verzameling tabbladen met opdrachtgroepen die zijn gesorteerd op functie en werking. Het lint vervangt de vele menu's en werkbalken die zich in eerdere versies van Access bevonden.

Tot de belangrijke voorzieningen van het lint behoren onder andere:

 • Opdrachttabbladen - tabbladen die de opdrachten weergeven die vaak in combinatie met elkaar worden gebruikt, zodat u ze kunt vinden als u ze nodig hebt.

 • Contextuele opdrachttabbladen - een opdrachttabblad dat alleen wordt weergegeven in een bepaalde context – het object waaraan u werkt of de taak die u aan het uitvoeren bent. Een contextueel opdrachttabblad bevat de opdrachten die zeer waarschijnlijk van toepassing zijn op wat u aan het doen bent.

 • Galerieën  - nieuwe besturingselementen waarin een voorbeeld van een stijl of optie wordt weergegeven, zodat u al een indruk krijgt van het eindresultaat voordat u een keuze maakt.

Weergave Backstage

De weergave Backstage, die nieuw is in Access 2010, bevat opdrachten die u toepast op de gehele database, zoals de opdracht om de database te comprimeren en te herstellen of de opdracht om een nieuwe database te openen. De opdrachten worden gerangschikt op tabbladen aan de linkerkant van het scherm en elk tabblad bevat een groep verwante opdrachten of koppelingen. Als u bijvoorbeeld op Nieuw klikt, wordt er een set knoppen weergegeven waarmee u een geheel nieuwe database kunt maken of waarmee u een database kunt maken op basis van een sjabloon die u selecteert in een bibliotheek met professioneel ontworpen databasesjablonen.

Veel van de opdrachten die u in de weergave Backstage aantreft, waren in eerdere versies van Access beschikbaar in het menu Bestand, naast de databases die u onlangs had geopend en (indien verbonden met internet) koppelingen naar artikelen op office.com.

Het tabblad Nieuw in de weergave Backstage

Navigatiedeelvenster

In het navigatiedeelvenster, dat is geïntroduceerd in Access 2007, worden alle objecten weergegeven in de database die op dat moment is geopend en kunt u heel gemakkelijk toegang krijgen tot deze objecten. Gebruik het navigatiedeelvenster om objecten te ordenen naar objecttype, naar datum waarop het object is gemaakt of gewijzigd of naar verwante tabel (op basis van objectafhankelijkheden). Of plaats objecten in aangepaste groepen die u zelf maakt. Hebt u meer ruimte nodig om aan uw formulierontwerp te werken? U kunt het navigatiedeelvenster heel gemakkelijk samenvouwen, zodat het maar weinig ruimte in beslag neemt maar toch beschikbaar blijft. Het navigatiedeelvenster vervangt het databasevenster dat werd gebruikt in versie van Access van vóór Access 2007.

Navigatiedeelvenster Noordenwind 2007

Objecten met tabs

Uw tabellen, query's, formulieren, rapporten en macro's worden in het Access-venster standaard als objecten met tabs weergegeven.

Opmerking: U kunt deze instelling per database wijzigen en objectvensters gebruiken in plaats van tabs.

Objecten met tabs in Access 2007

Door op de objecttabs te klikken, kunt u gemakkelijk van het ene object naar het andere gaan.

Helpvenster

Access 2010 biedt vanuit een en hetzelfde Helpvenster eenvoudig toegang tot zowel de Help van Access als de naslaginformatie voor ontwikkelaars. U kunt heel gemakkelijk het bereik van uw zoekopdracht beperken tot bijvoorbeeld de naslaginformatie voor ontwikkelaars. De volledige Help van Acces en alle naslaginformatie voor ontwikkelaars is altijd online beschikbaar op Office.com of MSDN, ongeacht de instellingen die u configureert in het Helpvenster.

Naar boven

Verbeterde ontwerphulpmiddelen

Access 2010 biedt een intuïtieve omgeving voor het maken van databaseobjecten.

Het tabblad Maken

Gebruik het tabblad Maken om snel nieuwe formulieren, rapporten, tabellen, query's en andere databaseobjecten te maken. Als u een tabel of query selecteert in het navigatiedeelvenster, kunt u op basis van dat object met één klik een nieuw formulier of rapport maken met de opdracht Formulier of Rapport.

De nieuwe formulieren en rapporten die worden gemaakt met deze één-klikprocedure, hebben een nieuw ontwerp om ze visueel aantrekkelijker te maken en om te zorgen dat ze meteen kunnen worden gebruikt. Automatisch gegenereerde formulieren en rapporten krijgen een professioneel ontwerp met koppen die bestaan uit een logo en een titel. Bovendien bevat een automatisch gegenereerd rapport datum- en tijdgegevens en informatieve kop- en voetteksten.

Rapportweergave en indelingsweergave

In deze weergaven, die zijn geïntroduceerd in Office Access 2007 en verbeterd in Access 2010, kunt u interactief met formulieren en rapporten werken. In de rapportweergave kunt u bladeren door een nauwkeurige weergave van uw rapport zonder dat u het rapport hoeft af te drukken of als afdrukweergave hoeft weer te geven. Als u zich wilt concentreren op bepaalde records, gebruikt u de filterfunctie of gebruikt u een zoekbewerking om te zoeken naar overeenkomende tekst. U kunt de opdracht Kopiëren gebruiken om tekst naar het Klembord te kopiëren of u kunt klikken op de actieve hyperlinks die in uw rapport worden weergegeven, om een koppeling in uw browser te volgen.

In de indelingsweergave kunt u ontwerpwijzigingen aanbrengen terwijl u door uw gegevens bladert. Dankzij deze mogelijkheid kunt u de meest gebruikelijke ontwerpwijzigingen doorvoeren terwijl u gegevens in een formulier of rapport bekijkt. U kunt bijvoorbeeld een veld toevoegen door te slepen vanuit het nieuwe deelvenster Lijst met velden of u kunt eigenschappen wijzigen met het eigenschappenvenster.

De indelingsweergave biedt nu verbeterde ontwerplayouts: groepen besturingselementen die u als één geheel kunt aanpassen zodat u eenvoudig velden, kolommen, rijen of volledige layouts opnieuw kunt indelen. U kunt in de indelingsweergave ook gemakkelijk een veld verwijderen of opmaak toevoegen.

Rapport in de indelingsweergave

Sorteren en groeperen in rapporten op een gestroomlijnde manier

In Office Access 2007 kunt u gegevens in rapporten beter en handiger groeperen en sorteren en kunt u gemakkelijker totalen aan rapporten toevoegen. De interface is overzichtelijker en gebruiksvriendelijker en wanneer u de nieuwe indelingsweergave gebruikt, kunt u het effect van uw wijzigingen direct zien.

Deelvenster Groeperen, sorteren en totaal berekenen

Stel dat u in een rapport de totale verkoop per regio wilt weergeven. U kunt in dat geval de indelingsweergave en het deelvenster Groeperen, sorteren en totaal berekenen gebruiken om een groepsniveau toe te voegen en een totaal op te vragen, terwijl u ondertussen live het effect van de wijzigingen in uw rapport kunt zien. De rij Totaal maakt het heel gemakkelijk om een som, gemiddelde, telling, maximum of minimum aan de kop- of voettekst van uw rapport toe te voegen. Voor het berekenen van eenvoudige totalen hoeft u niet langer handmatig een berekend veld toe te voegen. U hoeft nu slechts de gewenste optie aan te wijzen en te klikken.

Een Totaal in een rapport opnemen

Verbeterde besturingselementindelingen helpen u om functionele en fraaie formulieren en rapporten te maken

Formulieren en rapporten bevatten vaak gegevens in tabelvorm, zoals een kolom met namen van klanten of een rij met alle velden voor een klant. U kunt deze besturingselementen groeperen in een indeling die eenvoudig kan worden bewerkt als één geheel, inclusief het label.

Opdrachten in de groep Indeling besturingselementen op het tabblad Rangschikken

Omdat u besturingselementen uit verschillende onderdelen kunt selecteren, zoals het label uit het onderdeel koptekst of voettekst, beschikt u over een aanzienlijke flexibiliteit. U kunt gemakkelijk:

 • Een indeling verplaatsen of de grootte wijzigen. Bijvoorbeeld een kolom naar links of rechts verplaatsen.

 • Een indeling opmaken. Bijvoorbeeld een kolom met namen van klanten vetgedrukt weergeven, zodat die opvalt.

 • Een kolom (veld) toevoegen aan een indeling.

 • Een kolom (veld) verwijderen uit een indeling.

 • Cellen samenvoegen of splitsen (alleen in Access 2010).

Een kolom verplaatsen in de indelingsweergave

Een indeling wordt opgeslagen bij uw ontwerp, zodat de indeling beschikbaar blijft.

Formulieren splitsen om snel door gegevens te kunnen bladeren

Opmerking: Deze functie werd geïntroduceerd in Access 2007.

Gebruik een gesplitst formulier om een formulier te maken waarin de gegevensbladweergave en formulierweergave zijn gecombineerd. U kunt een eigenschap instellen om aan te geven waar het gegevensblad moet worden weergegeven: bovenaan, onderaan, links of rechts.

Gesplitst formulier

Opmerking: Gesplitste formulieren zijn niet beschikbaar in webdatabases.

Ingesloten macro's in formulieren en rapporten

Ingesloten macro's zijn geïntroduceerd in Office Access 2007.

Gebruik ingesloten macro's als u wilt voorkomen dat u code moet schrijven. Een ingesloten macro wordt opgeslagen in een eigenschap en maakt deel uit van het object waartoe deze eigenschap behoort. U kunt het ontwerp van een ingesloten macro wijzigen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over andere besturingselementen die mogelijk gebruikmaken van de macro: elke ingesloten macro is onafhankelijk. Ingesloten macro's worden vertrouwd omdat automatisch wordt voorkomen dat ze potentieel onveilige bewerkingen uitvoeren.

Een ingesloten macro toewijzen aan de gebeurtenis OnDblClick

Naar boven

Nieuwe gegevenstypen en besturingselementen

Berekende velden zijn nieuw in Access 2010 en stellen u in staat het resultaat van een berekening op te slaan. In Office Access 2007 zijn de volgende nieuwe en verbeterde gegevenstypen en besturingselementen geïntroduceerd:

 • Velden met meerdere waarden

 • Het gegevenstype Bijlage

 • Verbeterde memovelden

 • Ingebouwd kalenderbesturingselement voor Datum/tijd-velden

Berekende velden

U kunt een veld maken waarin een waarde wordt weergegeven die is berekend op basis van andere gegevens in dezelfde tabel. U kunt de opbouwfunctie voor expressies gebruiken om de berekening te maken en daarbij profiteren van IntelliSense en de toegankelijke Help voor expressiewaarden.

Er kunnen geen gegevens uit andere tabellen worden gebruikt als bron voor de berekende gegevens. Bepaalde expressies worden niet ondersteund door berekende velden.

Velden met meerdere waarden

In een veld met meerdere waarden, dat in Office Access 2007 is geïntroduceerd, kunnen meerdere waarden per record worden opgeslagen. Stel dat u een taak moet toewijzen aan een van uw werknemers of aannemers, maar u deze taak aan meerdere personen wilt toewijzen. In de meeste databasebeheersystemen en in versies van Access van vóór Office Access 2007, moest u in dat geval een veel-op-veel-relatie maken om dit te doen.

Opmerking: Access maakt een verborgen tabel om de nodige veel-op-veel-relaties te onderhouden voor elk veld met meerdere waarden.

Velden met meerdere waarden zijn vooral handig wanneer u werkt met een SharePoint-lijst die een van de typen velden met meerdere waarden bevat die worden gebruikt in Windows SharePoint Services. Access 2010 is compatibel met deze gegevenstypen.

Veld met meerdere waarden

Bijlagevelden voor bestanden

Met behulp van het gegevenstype Bijlage kunt u gemakkelijk alle soorten documenten en binaire bestanden in uw database opslaan zonder dat de database onnodig in omvang groeit. In Access worden bijlagen automatisch gecomprimeerd, waar mogelijk, om het ruimtegebruik zoveel mogelijk te beperken. Wilt u een Word-document aan een record koppelen of een reeks digitale foto's in uw database opslaan? Met bijlagen wordt dit veel gemakkelijker. U kunt zelfs meerdere bijlagen aan één record toevoegen.

Dialoogvenster Bijlagen

Opmerking: U kunt bijlagevelden gebruiken in webdatabases, maar elke webtabel kan maximaal één bijlageveld bevatten.

Opslaan van tekst in RTF-indeling en ondersteuning van revisiegeschiedenis in memovelden

Omdat er memovelden met opgemaakte tekst zijn geïntroduceerd in Office Access 2007, bent u niet langer beperkt tot het gebruik van tekst zonder opmaak in uw records. U kunt tekst opmaken met opmaakopties (zoals vet, cursief, naast verschillende lettertypen en kleuren, en andere gebruikelijke opmaakopties) en u kunt de tekst in uw database opslaan. RTF-tekst wordt opgeslagen in een memoveld in een indeling op basis van HTML die compatibel is met de gegevensindeling RTF in Windows SharePoint Services. U stelt de nieuwe eigenschap TextFormat in op RichText of op PlainText, en de informatie wordt correct opgemaakt in tekstvakbesturingselementen en in de Gegevensbladweergave.

Memovelden zijn nuttig voor het opslaan van grote hoeveelheden informatie. U kunt de eigenschap Alleen toevoegen zo configureren dat een geschiedenis van alle wijzigingen in een memoveld wordt bewaard. U kunt dan een overzicht van al deze wijzigingen bekijken. Deze voorziening ondersteunt ook de traceringsfunctie in Windows SharePoint Services zodat u ook gebruik kunt maken van Access om de geschiedenis van de inhoud van de SharePoint-lijst te bekijken.

Kalender voor het kiezen van datums

Opmerking: Deze functie werd geïntroduceerd in Access 2007.

Velden en besturingselementen die gebruikmaken van het gegevenstype Datum/tijd, bieden automatisch ondersteuning voor een ingebouwde interactieve kalender die is geïntroduceerd in Access 2007. De kalenderknop verschijnt automatisch rechts van de datum. Wilt u de datum van aanstaande vrijdag weten? Klik op de knop en de kalender verschijnt automatisch zodat u de datum kunt vinden en kiezen. U kunt er ook voor kiezen de kalender uit te schakelen voor een veld of een besturingselement. Dit doet u met behulp van een eigenschap.

Naar boven

Verbeterde presentatie van gegevens

Met de nieuwe functies voor de presentatie van gegevens kunt u sneller databaseobjecten maken en uw gegevens daarna gemakkelijker analyseren.

Verbeterde hulpmiddelen voor sorteren en filteren

Stel dat u snel een bepaalde waarde moet vinden of een kolom met gegevens moet sorteren. De voorziening AutoFilter, die is geïntroduceerd in Office Access 2007, breidt de reeds krachtige filtermogelijkheden nog verder uit, zodat u snel de benodigde gegevens voor u hebt. U kunt gemakkelijk een selectie maken uit de unieke waarden in een kolom, wat nuttig is wanneer u even niet op de betreffende naam kunt komen, of u kunt de waarden sorteren met behulp van het contextafhankelijke menu waarin de opties in gewone taal worden weergegeven, zoals Sorteren van oud naar nieuw of Sorteren van laag naar hoog.

AutoFilter

De meest gebruikte filteropties zijn duidelijk zichtbaar in menuopdrachten, maar u kunt ook snelle filters gebruiken om informatie te beperken op basis van de gegevens die u invoert. Welke snelle filteropties worden weergegeven, is afhankelijk van het gegevenstype, zodat u zinvolle opties krijgt te zien voor tekst-, datum- en numerieke gegevens.

Menu Datumfilters

Totalen en wisselende achtergrondkleuren in gegevensbladen

In de gegevensbladweergave kunt u gebruikmaken van de rij Totaal, waarin u een som, telling, gemiddelde, maximum, minimum, standaarddeviatie of variantie kunt weergeven. Nadat u de rij Totaal hebt toegevoegd, wijst u de pijl aan in de cel van de kolom en selecteert u de gewenste berekening.

Rij Totaal in gegevensblad

Gegevensbladen, rapporten en doorlopende formulieren ondersteunen een wisselende achtergrondkleur voor rijen, die u onafhankelijk van de gewone achtergrondkleur kunt configureren. Elke tweede rij een andere kleur geven is gemakkelijk en u kunt elke kleur kiezen.

Gegevensblad met wisselende rijkleur

Voorwaardelijke opmaak

Aan Access 2010 zijn nieuwe functies voor voorwaardelijke opmaak toegevoegd waarmee u bepaalde opmaakstijlen kunt toepassen die ook in Excel beschikbaar zijn. U kunt nu bijvoorbeeld gegevensbalken toevoegen om een kolom met getallen beter leesbaar te maken, zoals u in de volgende afbeelding kunt zien:

Voorwaardelijke opmaak in een Access-rapport

Opmerking: Voorwaardelijke opmaak is niet beschikbaar in webdatabases.

Naar boven

Verbeterde beveiliging

Verbeterde beveiligingsvoorzieningen en nauwe integratie met Windows SharePoint Services maken effectiever beheer mogelijk en beveiligen traceringstoepassingen beter dan vroeger. Door de gegevens van uw traceringstoepassing in lijsten op Windows SharePoint Services op te slaan, is het mogelijk de revisiegeschiedenis te controleren, verwijderde gegevens te herstellen en machtigingen voor gegevenstoegang te configureren.

In Office Access 2007 is een nieuw beveiligingsmodel geïntroduceerd, dat in Access 2010 is uitgebreid en verbeterd. Centrale vertrouwensbeslissingen zijn geïntegreerd in het Vertrouwenscentrum van Microsoft Office. Vertrouwde locaties maken het eenvoudiger om alle databases in veilige mappen te vertrouwen. U kunt een Office Access 2007-toepassing laden met uitgeschakelde code en macro's om een veiligere omgeving te bieden, een omgeving waarin potentieel onveilige opdrachten niet worden uitgevoerd, de zogenaamde 'zandbak'-modus. Vertrouwde macro's worden in deze modus wel uitgevoerd.

Naar boven

Gegevens verzamelen met behulp van InfoPath-formulieren en Outlook

De functie Gegevens verzamelen, die in Office Access 2007 is geïntroduceerd, helpt u om feedback te verzamelen met Outlook, en desgewenst InfoPath. U kunt automatisch een InfoPath-formulier of een HTML-formulier maken en dit insluiten in de hoofdtekst van een e-mailbericht. Vervolgens kunt u het formulier aan de geadresseerden sturen die u hebt geselecteerd in de lijst met contactpersonen in Outlook of aan de geadresseerden die zijn opgeslagen in een veld in uw Access-database.

E-mailbericht gebruiken om gegevens te verzamelen

U kiest of u nieuwe informatie verzamelt of bestaande informatie bijwerkt. Geadresseerden vullen het formulier in en sturen het terug. Outlook herkent de inkomende formulieren en slaat de gegevens automatisch op in uw Access-database. Er hoeft niets opnieuw te worden getypt.

Exporteren naar PDF en XPS

In Access 2010 kunt u gegevens exporteren naar de bestandsindeling PDF (Portable Document Format) of XPS (XML Paper Specification) om de gegevens af te drukken, te posten of via e-mail te verspreiden. Hiervoor moet u wel eerst de invoegtoepassing Publiceren als PDF of Publiceren als XPS hebben geïnstalleerd. Door een formulier, rapport of gegevensblad te exporteren naar een PDF- of XPS-bestand, kunt u gegevens vastleggen in een gemakkelijk te verspreiden vorm waarin alle kenmerken van de opmaak behouden blijven, zonder dat anderen Access op hun computer geïnstalleerd hoeven te hebben om uw resultaten af te drukken of te bekijken.

 • Portable Document Format    PDF is een elektronische bestandsindeling met een vaste indeling waarin de documentopmaak behouden blijft en waarin bestanden gemakkelijk kunnen worden gedeeld. In de PDF-indeling behoudt het bestand dat online wordt weergegeven of wordt afgedrukt exact de bedoelde opmaak, terwijl de gegevens in het bestand slechts moeilijk kunnen worden gekopieerd of gewijzigd. Deze indeling is ook handig voor documenten die worden gereproduceerd via commerciële drukmethoden.

 • XPS (XML Paper Specification)    XPS is een indeling voor elektronische bestanden, waarin documentopmaak behouden blijft en bestanden met anderen kunnen worden gedeeld. Met de XPS-indeling kunt u er zeker van zijn dat het bestand, wanneer het online wordt bekeken of wordt afgedrukt, exact dezelfde opmaak heeft als die u hebt aangebracht en dat gegevens in het bestand niet eenvoudig kunnen worden gekopieerd of gewijzigd.

Werken met externe gegevens is gemakkelijker geworden

U kunt nu verbinding maken met een webservice en deze gebruiken als een externe gegevensbron. U hebt hiervoor een webservicedefinitiebestand nodig dat wordt verstrekt door de beheerder van de webservice. Nadat u het definitiebestand hebt geïnstalleerd, kunt u een koppeling tot stand brengen met de webservicegegevens als een gekoppelde tabel.

Nieuwe functies, die zijn geïntroduceerd in Office Access 2007, maken het gemakkelijker om gegevens te importeren en te exporteren. U kunt een import- of exportbewerking opslaan en vervolgens de opgeslagen bewerking de volgende keer dat u dezelfde taak moet uitvoeren opnieuw gebruiken. Met de wizard Werkblad importeren kunt u de door Access gekozen gegevenstypen indien nodig vervangen, en kunt u importeren, exporteren en koppelen naar bestanden met de Office Excel 2007-bestandsindeling of hoger.

Naar boven

Een betere manier om problemen op te lossen

Microsoft Office Diagnostische gegevens, dat is geïntroduceerd in Office Access 2007, bestaat uit een reeks diagnostische tests waarmee u kunt achterhalen waarom uw computer vastloopt. Met de diagnostische tests kunnen bepaalde problemen meteen worden opgelost of worden er manieren geboden om andere problemen op te lossen. Microsoft Office Diagnostische gegevens vervangt de volgende functies van Microsoft Office 2003: Analyse en herstel en Microsoft Office-toepassing herstellen.

Naar boven

Verbeterde taalprogramma's

Hieronder volgen enkele nieuwe voorzieningen in het spellingcontroleprogramma.

 • Het spellingcontroleprogramma werkt nu consistenter in alle Office-programma's. Voorbeelden van deze wijziging zijn:

 • Het spellingcontroleprogramma bevat het Franse woordenboek van na de spellingswijziging. In Microsoft Office 2003 was dit een invoegtoepassing die apart moest worden geïnstalleerd. Zie het artikel Instellen hoe spelling- en grammaticacontrole werken voor meer informatie.

 • Wanneer een taal de eerste keer wordt gebruikt, wordt automatisch een uitsluitingswoordenlijst voor die taal gemaakt. Met uitsluitingswoordenlijsten kunt u ervoor zorgen dat tijdens de spellingcontrole woorden worden gemarkeerd die u wilt vermijden. Dit is handig om obscene woorden te vermijden of woorden die in strijd zijn met uw stijlregels. Zie het artikel Uitsluitingswoordenlijsten gebruiken om een voorkeursspelling voor een woord op te geven voor meer informatie.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×