Niet-werkende formules voorkomen

Niet-werkende formules voorkomen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als een formule die u probeert te maken niet wordt opgelost in Excel, wordt mogelijk een foutbericht zoals dit weergegeven:

Afbeelding van het dialoogvenster van Excel 'Probleem met deze formule'

Dit betekent helaas dat Excel niet begrijpt wat u wilt doen, dus wellicht kunt u het beste stoppen en opnieuw beginnen.

Begin door te klikken op OK of druk op ESC om het foutbericht te sluiten.

U keert terug naar de cel met de gesplitste formule, die in de bewerkings modus wordt weer gegeven en de plaats waar het probleem is opgetreden. Als u nog steeds niet weet wat u moet doen en u opnieuw wilt beginnen, kunt u nogmaals op ESC drukken of op de knop Annuleren op de formule balk klikken om de bewerkings modus af te sluiten.

Afbeelding van de knop Annuleren op de formulebalk

Als u niet zeker weet wat u op dit punt moet doen of welke soort hulp u nodig hebt, kunt u zoeken naar soortgelijke vragen op het forum van de Excel-community of zelf een vraag publiceren.

Koppeling naar het forum van de Excel-community

Als u verder wilt gaan, dan bevat de volgende controlelijst stappen om na te gaan wat er in uw formules kan zijn misgegaan.

In Excel worden verschillende hash-fouten (#), zoals #VALUE!, #REF!, #NUM, #N/A, #DIV/0!, #NAME? en #NULL!, om aan te geven dat iets in de formule niet goed werkt. Voor beeld: de #VALUE! de fout wordt veroorzaakt door onjuiste opmaak of niet-ondersteunde gegevens typen in argumenten. Of u ziet het #REF! fout als een formule verwijst naar cellen die zijn verwijderd of vervangen door andere gegevens. De richt lijnen voor probleem oplossing verschillen per fout.

Opmerking: #### is geen fout in verband met een formule. Het betekent alleen maar dat de kolom niet breed genoeg is om de inhoud weer te geven. U kunt de kolom breder maken door de rand ervan te slepen of door naar Start > Opmaak > Kolombreedte AutoAanpassen te gaan.

Afbeelding van Start > Indeling > Kolombreedte automatisch aanpassen

Raadpleeg een van de onderstaande onderwerpen in verband met de hashtag-fout die u te zien krijgt:

Telkens wanneer u een werk blad opent dat formules bevat die verwijzen naar waarden in andere spread sheets, wordt u gevraagd of u de verwijzingen wilt bijwerken of laten staan.

Dialoogvenster Verbroken verwijzingen in Excel

In Excel wordt het bovenstaande dialoogvenster weergegeven, om ervoor te zorgen dat de formules in het huidige werkblad altijd naar de meest bijgewerkte waarde verwijzen, voor het geval de verwijzingswaarde is gewijzigd. U kunt kiezen voor het wel of niet bijwerken van de verwijzingen. Zelfs als u ervoor kiest de verwijzingen niet bij te werken, kunt u de koppelingen in het werkblad altijd handmatig bijwerken wanneer u maar wilt.

U kunt de weergave van het dialoogvenster voordat u begint altijd uitschakelen. Als u dat wilt, ga dan naar Bestand > Opties > Geavanceerd > Algemeen, en schakel het selectievakje naast Bijwerken van automatische koppelingen bevestigen uit. In Excel 2007 zou u klikken op de Office-knop > Excel-opties. Office 2007-knop

Afbeelding van de optie Vragen om automatische koppeling bij te werken

Belangrijk: Als dit de eerste keer dat u met verbroken koppelingen in formules werkt, als u meer informatie wilt over het oplossen van verbroken koppelingen of als u niet weet of u de verwijzingen moet bijwerken of niet, raadpleeg dan Beheren wanneer externe verwijzingen (koppelingen) worden bijgewerkt.

Als de formule niet de waarde weergeeft, gaat u als volgt te werk:

 • Zorg ervoor dat Excel zo is ingesteld dat formules in uw werkblad worden weergegeven. Hiervoor gaat u naar het tabblad Formules en klikt u in de groep Formules controleren op Formules weergeven.

  Tip: U kunt ook de sneltoets CTRL + ' (de toets boven de tab-toets) gebruiken. Wanneer u dit doet, worden uw kolommen automatisch uitgebreid om uw formules weer te geven, maar wanneer u weer de normale weer gave van uw kolommen in-of uitschakelt, wordt het formaat ervan gewijzigd.

 • Als het probleem nog steeds niet is opgelost met de bovenstaande stap, is het mogelijk dat de cel is opgemaakt als tekst. U kunt met de rechter muisknop op de cel klikken en cellen opmaken _GT_ algemeen (of CTRL + 1) en vervolgens op F2 > Enter drukken om de notatie te wijzigen.

 • Als u een groot bereik van cellen hebt in een kolom die is opgemaakt als tekst, kunt u het bereik selecteren, de gewenste getalnotatie Toep assen en gegevens _GT_ tekst naar kolom _GT_ volt ooien. Hiermee wordt de opmaak toegepast op alle geselecteerde cellen.

  Afbeelding van het dialoogvenster Gegevens > tekst naar kolommen

Wanneer een formule niet wordt berekend, moet u controleren of automatisch berekenen in Excel is ingeschakeld. Formules worden niet berekend als hand matig berekenen is ingeschakeld. Voer de volgende stappen uit om te controleren op automatisch berekenen:

 1. Klik op het tabblad Bestand, klik op Opties en klik vervolgens op de categorie Formules.

 2. Controleer in de sectie Berekeningsopties onder Werkmap berekenen of de optie Automatisch is geselecteerd.

  Afbeelding van de opties Automatische en handmatige berekening

Zie voor meer informatie over berekeningen Herberekening, iteratie of precisie van formules wijzigen.

Een kring verwijzing doet zich voor wanneer een formule naar de cel verwijst waarin deze zich bevindt. De correctie is het verplaatsen van de formule naar een andere cel of het wijzigen van de formule syntaxis, één waarmee kring verwijzingen worden voor komen. In sommige gevallen is het echter mogelijk dat u kring verwijzingen nodig hebt, omdat hierdoor de functies worden herhaald, herhalen totdat aan een specifieke numerieke voor waarde wordt voldaan. In dat geval moet u verwijderen of een kring verwijzing toestaan inschakelen

Zie een kring verwijzing verwijderen of toestaan voor meer informatie over kring verwijzingen.

Als uw invoer niet met een gelijkteken begint, is het geen formule en wordt deze niet berekend. Dit is een veelgemaakte fout.

Als u iets typt als SOM(A1:A10), wordt de tekenreeks SOM(A1:A10) weergegeven in plaats van het resultaat van een formule. Als u 11/2 typt, wordt een datum weergegeven, zoals 11-feb of 11-02-2009, in plaats van dat 11 door 2 wordt gedeeld.

Om deze onverwachte resultaten te voorkomen, moet u de functie altijd vooraf laten gaan door een gelijkteken. Typ bijvoorbeeld: =SUM(A1:A10) en =11/2.

Wanneer u een functie in een formule gebruikt, moet elk haakje openen vergezeld gaan van een haakje sluiten, omdat de functie anders niet goed werkt. Controleer daarom of elk haakje openen een bijbehorend haakje sluiten heeft. Zo werkt de formule =ALS(B5<0);"Niet geldig";B5*1.05) niet omdat er twee haakjes sluiten zijn en slechts één haakje openen. De juiste formule is: =ALS(B5<0;"Niet geldig";B5*1,05).

Excel-functies bevatten argumenten. Dit zijn waarden die u moet opgeven om de functie te laten werken. Slechts een paar functies (zoals PI of VANDAAG) hebben geen argumenten nodig. Controleer de syntaxis van de formule die wordt weergegeven terwijl u een de functie typt, zodat u er zeker van bent dat de functie de vereiste argumenten bevat.

In de functie HOOFDLETTERS mag u bijvoorbeeld slechts één teksttekenreeks of celverwijzing als argument gebruiken: =HOOFDLETTERS("hallo") of =HOOFDLETTERS(C2).

Opmerking: De argumenten van de functie worden weergegeven in een zwevende functieverwijzingswerkbalk onder de formule terwijl u deze typt.

Schermafbeelding van de werkbalk van Naslag voor functies
Functieverwijzingswerkbalk

Daarnaast vereisen sommige functies, zoals som, alleen numerieke argumenten, terwijl andere functies, zoals vervangen, een tekst waarde vereisen voor ten minste een van de argumenten. Als u het verkeerde gegevens type gebruikt, kunnen functies onverwachte resultaten retour neren of een #VALUE. fout weer geven.

Zie de lijst Excel-functies (per categorie) als u snel de syntaxis van een functie wilt opzoeken.

Voer in formules geen getallen in die zijn opgemaakt met dollartekens ($) of punten (.) omdat dollartekens absolute verwijzingen aangeven en punten worden gebruikt als scheidingstekens voor argumenten. In plaats van $1.000 in te voeren, typt u 1000 in de formule.

Als u opgemaakte getallen in argumenten gebruikt, krijgt u onverwachte berekenings resultaten, maar ziet u mogelijk ook de fout #NUM! . Als u bijvoorbeeld de formule = ABS (-2.134) invoert om de absolute waarde van-2134 te berekenen, wordt de #NUM weer gegeven! fout, omdat in de functie ABS slechts één argument wordt geaccepteerd.

Opmerking: U kunt het resultaat van de formule opmaken met decimale scheidings tekens en valuta symbolen nadat u de formule hebt ingevoerd met niet-opgemaakte getallen (constanten). Het is over het algemeen niet verstandig constanten in formules te plaatsen, omdat ze moeilijk te vinden zijn als u deze later wilt bijwerken en ze niet goed kunnen worden getypt. Het is veel beter om uw constanten in te voegen in cellen, waar ze zich bevinden in de open en eenvoudig te raadplegen verwijzingen.

De formule levert mogelijk onverwachte resultaten op als het gegevenstype van de cel niet in berekeningen kan worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld de eenvoudige formule =2+3 invoert in een cel die is opgemaakt als tekst, kunnen de ingevoerde gegevens niet worden berekend. U ziet in de cel alleen =2+3. U lost dit op door het gegevenstype van de cel als volgt te wijzigen van Tekst in Algemeen:

 1. Selecteer de cel.

 2. Klik op Start > pijl naast Getalnotatie (of druk op Ctrl + 1) en klik op Algemeen.

 3. Druk op F2 om de cel in te stellen op de bewerkingsmodus en druk vervolgens op Enter om de formule te accepteren.

Een datum die u opgeeft in een cel die het gegevenstype Getal gebruikt, wordt mogelijk als numerieke datumwaarde weergegeven in plaats van als een datum. Als u een getal als datum wilt weergeven, selecteert u een datumnotatie in de galerij Getalnotatie.

Het is vrij gebruikelijk de x als vermenigvuldigingsteken in een formule te gebruiken, maar Excel accepteert alleen het sterretje (*). Wanneer u constanten in een formule gebruikt, wordt in Excel een foutbericht weergegeven en kan de formule automatisch voor u worden opgelost door de x te vervangen door het sterretje (*).

Berichtvenster waarin uw wordt gevraagd x te vervangen door * om te vermenigvuldigen
Foutbericht dat x met constanten is gebruikt om te vermenigvuldigen, in plaats van *

Als u echter celverwijzingen gebruikt, wordt een fout #NAAM? als resultaat gegeven.

#NAAM?-fout wanneer u bij celverwijzingen x gebruikt in plaats van * om te vermenigvuldigen
Fout #NAAM? omdat x is gebruikt bij celverwijzingen in plaats van *

Als u een formule maakt die tekst bevat, moet u die tekst tussen aanhalingstekens plaatsen.

Met bijvoorbeeld de formule ="Vandaag is het " & TEKST(VANDAAG (),"dddd, mmmm dd") wordt de tekst "Vandaag is het " gecombineerd met de resultaten van de functies TEKST en VANDAAG, en dit geeft als resultaat iets als Vandaag is het maandag 30 mei.

In de formule staat na "Vandaag is het " een spatie vóór het aanhalingsteken sluiten, omdat er een spatie moet komen tussen de woorden 'Vandaag is het' en 'maandag 30 mei'. Zonder aanhalingstekens rond de tekst, kan de fout #NAAM? worden weergegeven.

U kunt maximaal 64 niveaus met functies in een formule combineren (nesten).

Bijvoorbeeld: de formule =ALS(WORTEL(PI())<2,"Minder dan twee!","Meer dan twee!") heeft 3 niveaus met functies. De PI-functie is genest binnen de WORTEL-functie, die op zijn beurt is genest binnen de ALS-functie.

Wanneer u een verwijzing naar waarden of cellen in een ander werkblad typt en de naam van dat werkblad een niet-alfabetisch teken (zoals een spatie) bevat, moet u de naam tussen enkele aanhalingstekens (') plaatsen.

Als u bijvoorbeeld de waarde van cel D3 in een werkblad met de naam Eerste kwartaal in dezelfde werkmap wilt weergeven, gebruikt u de volgende formule: ='Eerste kwartaal'!D3. Zonder de aanhalingstekens rond de naam van het werkblad wordt de fout #NAAM? weergegeven.

U kunt ook klikken op de waarden of cellen in een ander blad om ernaar te verwijzen in uw formule. Excel voegt vervolgens automatisch de aanhalingstekens toe rond de namen van de werkbladen.

Wanneer u een verwijzing naar waarden of cellen in een andere werkmap typt, voegt u de naam van de werkmap tussen vierkante haken ([]) toe, gevolgd door de naam van het werkblad met de waarden of cellen.

Als u bijvoorbeeld wilt verwijzen naar de cellen A1 tot en met A8 op het blad Verkoop in de werkmap 2e kwartaal die in Excel is geopend, typt u: =[2e kwartaal.xlsx]Verkoop!A1:A8. Zonder vierkante haken heeft de formule fout #VERW! als resultaat.

Als de werkmap niet in Excel is geopend, typt u het volledige pad naar het bestand.

Bijvoorbeeld =RIJEN('C:\Mijn documenten\[2e kwartaal.xlsx]Verkoop'!A1:A8).

Opmerking: Als het volledige pad spaties bevat, moet u het pad tussen enkele aanhalingstekens plaatsen (aan het begin van het pad en na de naam van de werkmap, voor het uitroepteken).

Tip: De eenvoudigste manier om het pad naar de andere werkmap op te halen, is door de andere werkmap te openen, vervolgens vanuit de oorspronkelijke werkmap, typt u = en vervolgens Alt + tab gebruiken om naar de andere werkmap te schuiven en een wille keurige cel op het gewenste blad te selecteren. Sluit vervolgens de bron werkmap. De formule wordt automatisch bijgewerkt om het volledige bestandspad en de naam van het werk blad samen met de vereiste syntaxis weer te geven. U kunt zelfs het pad kopiëren en plakken en overal gebruiken waar u het nodig hebt.

Als een cel wordt gedeeld door een andere cel die nul (0) of geen waarde bevat, wordt de fout #DEEL/0! weergegeven.

U kunt deze fout vermijden door rechtstreeks te testen op de aanwezigheid van de noemer.

=ALS(B1,A1/B1,0)

Dit staat voor ALS (B1 bestaat, dan A1 delen door B1, anders 0 retourneren).

Controleer altijd of u formules gebruikt die verwijzen naar gegevens in cellen, bereiken, gedefinieerde namen, werkbladen of werkmappen voordat u iets verwijdert. Vervolgens kunt u deze formules vervangen door hun resultaten voordat u de gegevens verwijdert waarnaar wordt verwezen.

Als u de formules niet door de resultaten kunt vervangen, raadpleegt u deze informatie over fouten en mogelijke oplossingen:

 • Als een formule verwijst naar cellen die zijn verwijderd of vervangen door andere gegevens en als resultaat de fout #VERW! oplevert, selecteert u de cel met de fout #VERW!. Selecteer #VERW! op de formulebalk en verwijder deze tekst. Voer daarna het bereik voor de formule opnieuw in.

 • Als een gedefinieerde naam ontbreekt en een formule die verwijst naar die naam de fout #NAAM? oplevert, definieert u een nieuwe naam die verwijst naar het gewenste bereik of wijzigt u de formule zo dat deze rechtstreeks naar het cellenbereik verwijst (bijvoorbeeld A2:D8).

 • Als een werkblad ontbreekt en een formule die naar dit werkblad verwijst de fout #VERW! oplevert, is er helaas geen manier om dit op te lossen. Een verwijderd werkblad kan niet worden hersteld.

 • Als een werkmap ontbreekt, blijft een formule die ernaar verwijst intact totdat u de formule bijwerkt.

  Als de formule bijvoorbeeld luidt =[Map1.xlsx]Blad1!A1 en u Map1.xlsx niet meer hebt, blijven de waarden waarnaar wordt verwezen in die werkmap beschikbaar. Als u echter een formule die naar die werkmap verwijst, bewerkt en opslaat, wordt in Excel het dialoogvenster Waarden bijwerken weergegeven en wordt u gevraagd een bestandsnaam op te geven. Klik op Annuleren en zorg dat de gegevens niet verloren gaan door de formules die naar de ontbrekende werkmap verwijzen te vervangen door de formuleresultaten.

Als u de inhoud van een cel kopieert, wilt u soms alleen de waarde ervan plakken en niet de onderliggende formule die in de formulebalk wordt weergegeven.

U wilt bijvoorbeeld de resulterende waarde van een formule in een cel van een ander werkblad plakken. Of u wilt de waarden verwijderen die u in een formule hebt gebruikt nadat u de resulterende waarde in een andere cel van het werkblad hebt gekopieerd. Deze beide acties veroorzaken een ongeldige celverwijzing, een fout die in de cel met #VERW! wordt aangegeven. Het gevolg is namelijk dat niet langer kan worden verwezen naar de cellen met de waarden die u in de formule hebt gebruikt.

U vermijdt deze fout door de resulterende waarden van de formule in de doelcellen te plakken zonder de formule mee te plakken.

 1. Selecteer in een werkblad de cellen met de resulterende waarden van een formule die u wilt kopiëren.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Kopiëren Knopafbeelding .

  Afbeelding van Excel-lint

  Toetscombinatie: Druk op Ctrl+C.

 3. Selecteer de cel in de linkerbovenhoek van het plakgebied.

  Tip: Als u de selectie naar een ander werkblad of een andere werkmap wilt verplaatsen of kopiëren, klikt u op de tab van het werkblad of gaat u naar de andere werkmap en selecteert u de cel in de linkerbovenhoek van het plakgebied.

 4. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Plakken Knopafbeelding en klik vervolgens op Waarden plakken, of druk op Alt > E > S > V > Enter voor Windows, of Option > Command > V > V > Enter op een Mac.

Als u wilt begrijpen hoe het uiteindelijke resultaat van een complexe of geneste formule wordt berekend, kunt u die formule evalueren.

 1. Selecteer de formule die u wilt evalueren.

 2. Klik op Formules > Formule evalueren.

  Groep Formules controleren op het tabblad Formules

 3. Klik op Evalueren om de waarde van de onderstreepte verwijzing te bekijken. Het resultaat van de evaluatie wordt cursief weergegeven.

  Dialoogvenster Formule evalueren

 4. Als het onderstreepte deel van de formule een verwijzing naar een andere formule is, klikt u op Overstappen om de andere formule weer te geven in het vak Evaluatie. Klik op Terugstappen om terug te gaan naar de vorige cel en formule.

  De knop Overstappen is niet beschikbaar als de verwijzing een tweede keer in de formule voorkomt of als de formule verwijst naar een cel in een andere werkmap.

 5. Ga door totdat elk onderdeel van de formule is geëvalueerd.

  Het hulp middel Formule evalueren is niet nodig om te weten waarom de formule niet werkt, maar kan ook aangeven waar. Dit kan een heel handig hulp middel zijn in grotere formules, waar het anders mogelijk moeilijk is om het probleem te vinden.

  Notities: 

  • Sommige onderdelen van de functies ALS en KIEZEN worden niet geëvalueerd en de fout #N/B kan worden weergegeven in het vak Evaluatie.

  • Lege verwijzingen worden weergegeven als nulwaarden (0) in het vak Evaluatie.

  • Sommige functies worden opnieuw berekend telkens wanneer het werkblad wordt gewijzigd. Deze functies, waaronder de functies ASELECT, BEREIKEN, INDEX, VERSCHUIVING, CEL, INDIRECT, RIJEN, KOLOMMEN, NU, VANDAAG en ASELECTTUSSEN, kunnen ertoe leiden dat de resultaten in het dialoogvenster Formule evalueren afwijken van de werkelijke resultaten in de cel op het werkblad.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Overzicht van formules in Excel

Fouten opsporen in formules

Excel-functies (alfabetisch)

Excel-functies (per categorie)

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×