Niet-werkende formules voorkomen

Niet-werkende formules voorkomen

Als een formule die u probeert te maken niet wordt opgelost in Excel, wordt mogelijk een foutbericht zoals dit weergegeven:

Afbeelding van het dialoogvenster van Excel 'Probleem met deze formule'

Dit betekent helaas dat Excel niet begrijpt wat u wilt doen, dus wellicht kunt u het beste stoppen en opnieuw beginnen.

Begin door te klikken op OK of druk op ESC om het foutbericht te sluiten.

U keert terug naar de cel met de onjuiste formule, die in de bewerkingsmodus zal staan, en Excel markeert de plaats waar het probleem zich voordoet. Als u nog steeds niet weet wat u moet doen en u wilt opnieuw beginnen, kunt u nogmaals op ESC drukken of op de knop Annuleren in de formulebalk drukken, waardoor u de bewerkingsmodus verlaat.

Afbeelding van de knop Annuleren op de formulebalk

Als u wilt doorgaan, dan bevat de volgende controlelijst stappen om na te gaan wat er in de verkeerde fout is gegaan.

Excel genereert diverse hekjes (#), zoals #VALUE!, #REF!, #NUM, #N/A, #DIV/0!, #NAME? en #NULL!, om aan te geven dat iets in uw formule niet goed werkt. Bijvoorbeeld de #VALUE! de fout wordt veroorzaakt door onjuiste opmaak of niet-ondersteunde gegevenstypen in argumenten. U ziet nu de #REF! fout als een formule verwijst naar cellen die zijn verwijderd of vervangen door andere gegevens. De richtlijnen voor probleemoplossing verschillen per fout.

Opmerking: #### is geen fout in verband met een formule. Het betekent alleen maar dat de kolom niet breed genoeg is om de inhoud weer te geven. U kunt de kolom breder maken door de rand ervan te slepen of door naar Start > Opmaak > Kolombreedte AutoAanpassen te gaan.

Afbeelding van Start > Indeling > Kolombreedte automatisch aanpassen

Zie een van de volgende onderwerpen voor de Britse fout die u ziet:

Telkens wanneer u een werkblad opent dat formules bevat die verwijzen naar waarden in andere werkbladen, wordt u gevraagd om de verwijzingen bij te werken of te laten staan.

Dialoogvenster Verbroken verwijzingen in Excel

Het bovenstaande dialoogvenster wordt weergegeven, zodat de formules in het huidige werkblad altijd de meest recente waarde aanwijzen als de verwijzingswaarde is gewijzigd. U kunt kiezen voor het wel of niet bijwerken van de verwijzingen. Zelfs als u ervoor kiest de verwijzingen niet bij te werken, kunt u de koppelingen in het werkblad altijd handmatig bijwerken wanneer u maar wilt.

U kunt de weergave van het dialoogvenster voordat u begint altijd uitschakelen. Als u dat wilt, ga dan naar Bestand > Opties > Geavanceerd > Algemeen, en schakel het selectievakje naast Bijwerken van automatische koppelingen bevestigen uit. 

Afbeelding van de optie Vragen om automatische koppeling bij te werken

Belangrijk: Als dit de eerste keer dat u met verbroken koppelingen in formules werkt, als u meer informatie wilt over het oplossen van verbroken koppelingen of als u niet weet of u de verwijzingen moet bijwerken of niet, raadpleeg dan Beheren wanneer externe verwijzingen (koppelingen) worden bijgewerkt.

Als de formule niet de waarde weergeeft, gaat u als volgt te werk:

 • Zorg ervoor dat Excel zo is ingesteld dat formules in uw werkblad worden weergegeven. Hiervoor gaat u naar het tabblad Formules en klikt u in de groep Formules controleren op Formules weergeven.

  Tip: U kunt ook de sneltoets CTRL + ' (de toets boven de tab-toets) gebruiken. Wanneer u dit doet, wordt de kolom automatisch uitgebreid met de formules, maar geen zorgen, wanneer u de weergave normaal keert van de kolommen naar de normale weergave wordt weergegeven.

 • Als de bovenstaande stap het probleem nog steeds niet oplost, is het mogelijk dat de cel is opgemaakt als tekst. U kunt met de rechtermuisknop klikken op de cel en selecteer Celeigenschappen > Algemeen (of druk op Ctrl + 1) en druk op F2 > Enter om de indeling te wijzigen.

 • Als u een groot cellenbereik in een kolom hebt die zijn opgemaakt als tekst, dan kunt u het bereik selecteren, de gewenste getalnotatie toepassen en gaan naar Gegevens > Tekst naar kolom > Voltooien. Hiermee wordt de indeling toegepast op alle geselecteerde cellen.

  Afbeelding van het dialoogvenster Gegevens > tekst naar kolommen

Wanneer een formule niet wordt berekend, moet u controleren of automatische berekening is ingeschakeld in Excel. Formules worden niet berekend als handmatige berekening is ingeschakeld. Ga als volgt te werk om te controleren op automatisch berekenen:

 1. Klik op het tabblad Bestand, klik op Opties en klik vervolgens op de categorie Formules.

 2. Controleer in de sectie Berekeningsopties onder Werkmap berekenen of de optie Automatisch is geselecteerd.

  Afbeelding van de opties Automatische en handmatige berekening

Zie voor meer informatie over berekeningen Herberekening, iteratie of precisie van formules wijzigen.

Een kringverwijzing vindt plaats wanneer een formule verwijst naar de cel waarin de formule zich bevindt. De oplossing is de formule naar een andere cel te verplaatsen of de syntaxis van de formule te wijzigen, zodat kringverwijzingen worden voorkomen. In sommige gevallen heeft u echter kringverwijzingen nodig, omdat ze ervoor zorgen dat uw functies worden herhaald totdat aan een bepaalde numerieke voorwaarde is voldaan. In een dergelijk geval moet u de optie voor het verwijderen of toestaan van een kringverwijzing inschakelen.

Zie een kringverwijzing verwijderen of toestaan voor meer informatie over kringverwijzingen.

Als uw invoer niet met een gelijkteken begint, is het geen formule en wordt deze niet berekend. Dit is een veelgemaakte fout.

Als u iets typt als SOM(A1:A10), wordt de tekenreeks SOM(A1:A10) weergegeven in plaats van het resultaat van een formule. Als u 11/2, typt u ook , wordt er een datum weergegeven, zoals 2-Nov of 11/02/2009, in plaats van dat u 11 door 2 deelt.

Om deze onverwachte resultaten te voorkomen, moet u de functie altijd vooraf laten gaan door een gelijkteken. Typ bijvoorbeeld: =SUM(A1:A10) en =11/2.

Wanneer u een functie in een formule gebruikt, heeft elk geopend haakje sluiten een haakje sluiten nodig zodat de functie goed werkt, zodat u ervoor zorgt dat alle haakjes onderdeel uitmaken van een overeenkomend paar. Bijvoorbeeld: de formule = als (B5<0), "niet geldig", B5 * 1.05) werkt niet omdat er twee haakjes sluiten, maar één openingshaakje. De juiste formule is: =ALS(B5<0;"Niet geldig";B5*1,05).

Excel-functies hebben argumenten: waarden die u moet invoeren om de functie te kunnen gebruiken. Slechts een paar functies (zoals pi of vandaag) hebben geen argumenten. Controleer de syntaxis van de formule die wordt weergegeven wanneer u in de functie begint te typen, zodat u zeker weet dat de functie de vereiste argumenten heeft.

In de functie HOOFDLETTERS mag u bijvoorbeeld slechts één teksttekenreeks of celverwijzing als argument gebruiken: =HOOFDLETTERS("hallo") of =HOOFDLETTERS(C2).

Opmerking: De argumenten van de functie worden weergegeven in een zwevende functieverwijzingswerkbalk onder de formule terwijl u deze typt.

Schermafbeelding van de werkbalk van Naslag voor functies

Voor sommige functies, zoals SOM, zijn alleen numerieke argumenten vereist, terwijl andere functies, zoals VERVANGEN, een tekstwaarde vereisen voor ten minste één van hun argumenten. Als u het verkeerde gegevenstype gebruikt, kunnen functie onverwachte resultaten opleveren of een #VALUE! -fout weergeven.

Zie de lijst Excel-functies (per categorie) als u snel de syntaxis van een functie wilt opzoeken.

Voer geen getallen in die zijn opgemaakt met dollartekens ($) of decimale scheidingstekens (,) in formules, omdat dollartekens absolute verwijzingen en komma's aangeven, zijn argument scheidingstekens. In plaats van $1.000 in te voeren, voert u 1000 in de formule in.

Als u de notatie van getallen in argumenten gebruikt, krijgt u onverwachte berekeningsresultaten, maar u kunt ook de fout #NUM! weergeven. Als u bijvoorbeeld de formule = ABS (-2.134) typt om de absolute waarde van-2134 te vinden, wordt het #NUM in Excel weergegeven. fout omdat voor de functie ABS slechts één argument wordt geaccepteerd en de-2 en 134 als afzonderlijke argumenten worden weergegeven.

Opmerking: U kunt het resultaat van de formule opmaken met scheidingstekens voor duizendtallen en valutasymbolen nadat u de formule hebt ingevoerd met getallen zonder opmaak (constanten). Het is doorgaans niet verstandig om constanten in formules te plaatsen, omdat ze moeilijk te vinden zijn als u deze later moet bijwerken, en als u de fout niet goed kunt typen. Het is veel beter om de constanten in cellen te plaatsen, waar ze zich in de open en makkelijke verwijzingen bevinden.

De formule levert mogelijk onverwachte resultaten op als het gegevenstype van de cel niet in berekeningen kan worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld de eenvoudige formule =2+3 invoert in een cel die is opgemaakt als tekst, kunnen de ingevoerde gegevens niet worden berekend. U ziet in de cel alleen =2+3. U kunt dit oplossen door het celgegevenstype als volgt te wijzigen van Tekst naar Algemeen:

 1. Selecteer de cel.

 2. Klik op Start > pijl naast Getalnotatie (of druk op Ctrl + 1) en klik op Algemeen.

 3. Druk op F2 om de cel in te stellen op de bewerkingsmodus en druk vervolgens op Enter om de formule te accepteren.

Een datum die u opgeeft in een cel die het gegevenstype Getal gebruikt, wordt mogelijk als numerieke datumwaarde weergegeven in plaats van als een datum. Als u een getal als datum wilt weergeven, selecteert u een datumnotatie in de galerij Getalnotatie.

Het is vrij gebruikelijk de x als vermenigvuldigingsteken in een formule te gebruiken, maar Excel accepteert alleen het sterretje (*). Wanneer u constanten in een formule gebruikt, wordt in Excel een foutbericht weergegeven en kan de formule automatisch voor u worden opgelost door de x te vervangen door het sterretje (*).

Berichtvenster waarin uw wordt gevraagd x te vervangen door * om te vermenigvuldigen

Als u echter celverwijzingen gebruikt, wordt een fout #NAAM? als resultaat gegeven.

#NAAM? fout wanneer u x gebruikt met celverwijzingen in plaats van * om te vermenigvuldigen

Als u een formule maakt die tekst bevat, moet u die tekst tussen aanhalingstekens plaatsen.

Met bijvoorbeeld de formule ="Vandaag is het " & TEKST(VANDAAG (),"dddd, mmmm dd") wordt de tekst "Vandaag is het " gecombineerd met de resultaten van de functies TEKST en VANDAAG, en dit geeft als resultaat iets als Vandaag is het maandag 30 mei.

In de formule bevat ' vandaag is een spatie ' voor het aflopende aanhalingstekens om de gewenste lege ruimte tussen de woorden ' vandaag is ' en ' maandag kan 30. ' weer te geven. Zonder aanhalingstekens rond de tekst, ziet u in de formule de fout #NAME?.

U kunt maximaal 64 niveaus met functies in een formule combineren (nesten).

Bijvoorbeeld: de formule =ALS(WORTEL(PI())<2,"Minder dan twee!","Meer dan twee!") heeft 3 niveaus met functies. De PI-functie is genest binnen de WORTEL-functie, die op zijn beurt is genest binnen de ALS-functie.

Wanneer u een verwijzing naar waarden of cellen in een ander werkblad typt en de naam van dat werkblad een niet-alfabetisch teken (zoals een spatie) bevat, moet u de naam tussen enkele aanhalingstekens (') plaatsen.

Als u bijvoorbeeld de waarde van cel D3 in een werkblad met de naam kwartaalgegevens in uw werkmap wilt weergeven, typt u: = ' kwartaalgegevens '! D3. Zonder de aanhalingstekens rond de naam van het werkblad, ziet u in de formule de fout #NAME?.

U kunt ook klikken op de waarden of cellen in een ander blad om ernaar te verwijzen in uw formule. Excel voegt vervolgens automatisch de aanhalingstekens toe rond de namen van de werkbladen.

Wanneer u een verwijzing naar waarden of cellen in een andere werkmap typt, voegt u de naam van de werkmap tussen vierkante haken ([]) toe, gevolgd door de naam van het werkblad met de waarden of cellen.

Als u bijvoorbeeld wilt verwijzen naar de cellen a1 tot en met A8 op het verkoop blad in de map met het K2-werkblad dat is geopend in Excel, typt u: = [K2. xlsx] verkopen. A1: A8. Zonder vierkante haken bevat de formule de fout #REF!.

Als de werkmap niet in Excel is geopend, typt u het volledige pad naar het bestand.

Bijvoorbeeld =RIJEN('C:\Mijn documenten\[2e kwartaal.xlsx]Verkoop'!A1:A8).

Opmerking: Als het volledige pad spaties bevat, moet u het pad tussen enkele aanhalingstekens plaatsen (aan het begin van het pad en na de naam van de werkmap, voor het uitroepteken).

Tip: De eenvoudigste manier om het pad naar de andere werkmap te achterhalen, is door de andere werkmap te openen, vervolgens vanuit de originele werkmap, = te typen en daarna met Alt + Tab naar de andere werkmap te gaan en een willekeurige cel op het blad te selecteren. Sluit vervolgens de bronwerkmap. De formule wordt automatisch bijgewerkt om het volledige pad en naam van het werkblad weer te geven, inclusief de vereiste syntaxis. U kunt het pad zelfs kopiëren en plakken, en gebruiken waar u het maar nodig hebt.

Een cel delen door een andere cel met de waarde nul (0) of de foutwaarde #DIV/0!.

U kunt deze fout vermijden door rechtstreeks te testen op de aanwezigheid van de noemer.

=ALS(B1,A1/B1,0)

Dit staat voor ALS (B1 bestaat, dan A1 delen door B1, anders 0 retourneren).

Controleer altijd of u formules gebruikt die verwijzen naar gegevens in cellen, bereiken, gedefinieerde namen, werkbladen of werkmappen voordat u iets verwijdert. Vervolgens kunt u deze formules vervangen door hun resultaten voordat u de gegevens verwijdert waarnaar wordt verwezen.

Als u de formules niet door de resultaten kunt vervangen, raadpleegt u deze informatie over fouten en mogelijke oplossingen:

 • Als een formule verwijst naar cellen die zijn verwijderd of vervangen door andere gegevens en de fout #REF! als resultaat gegeven., selecteert u de cel met de #REF! als resultaat. Selecteer op de formulebalk #REF! en verwijderen. Voer vervolgens het bereik voor de formule opnieuw in.

 • Als een gedefinieerde naam ontbreekt en een formule die verwijst naar die naam een #NAME?-fout oplevert, definieert u een nieuwe naam die verwijst naar het gewenste bereik of wijzigt u de formule zo dat deze rechtstreeks naar het cellenbereik verwijst (bijvoorbeeld a2: D8).

 • Als een werkblad ontbreekt en een formule die ernaar verwijst, resulteert in een #REF! fout, het is niet mogelijk om dit op te lossen, helaas: een werkblad dat is verwijderd, kan niet worden hersteld.

 • Als een werkmap ontbreekt, blijft een formule die ernaar verwijst intact totdat u de formule bijwerkt.

  Als de formule bijvoorbeeld luidt =[Map1.xlsx]Blad1!A1 en u Map1.xlsx niet meer hebt, blijven de waarden waarnaar wordt verwezen in die werkmap beschikbaar. Als u echter een formule die naar die werkmap verwijst, bewerkt en opslaat, wordt in Excel het dialoogvenster Waarden bijwerken weergegeven en wordt u gevraagd een bestandsnaam op te geven. Klik op Annuleren en zorg dat de gegevens niet verloren gaan door de formules die naar de ontbrekende werkmap verwijzen te vervangen door de formuleresultaten.

Als u de inhoud van een cel kopieert, wilt u soms alleen de waarde ervan plakken en niet de onderliggende formule die in de formulebalk wordt weergegeven.

U kunt bijvoorbeeld de resultaatwaarde van een formule naar een cel in een ander werkblad kopiëren. U kunt ook de waarden die u in een formule hebt gebruikt, verwijderen nadat u de resultaatwaarde naar een andere cel in het werkblad hebt gekopieerd. Beide acties veroorzaken een fout met een ongeldige celverwijzing (#REF!) Als u wilt weergeven in de doelcel, omdat de cellen met de waarden die u in de formule hebt gebruikt, niet meer kunnen worden verwezen.

U vermijdt deze fout door de resulterende waarden van de formule in de doelcellen te plakken zonder de formule mee te plakken.

 1. Selecteer in een werkblad de cellen met de resulterende waarden van een formule die u wilt kopiëren.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep klembord op Knopafbeelding kopiëren .

  Afbeelding van Excel-lint

  Toetscombinatie: Druk op Ctrl+C.

 3. Selecteer de cel in de linkerbovenhoek van het plakgebied.

  Tip: Als u de selectie naar een ander werkblad of een andere werkmap wilt verplaatsen of kopiëren, klikt u op de tab van het werkblad of gaat u naar de andere werkmap en selecteert u de cel in de linkerbovenhoek van het plakgebied.

 4. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Plakken Knopafbeelding , klik op waarden plakken, of druk op Alt > E > S > V > enter voor Windows of Option > Command > v > V > Enter op een Mac.

Als u wilt begrijpen hoe het uiteindelijke resultaat van een complexe of geneste formule wordt berekend, kunt u die formule evalueren.

 1. Selecteer de formule die u wilt evalueren.

 2. Klik op Formules > Formule evalueren.

  Groep Formules controleren op het tabblad Formules

 3. Klik op Evalueren om de waarde van de onderstreepte verwijzing te bekijken. Het resultaat van de evaluatie wordt cursief weergegeven.

  Dialoogvenster Formule evalueren

 4. Als het onderstreepte deel van de formule een verwijzing naar een andere formule is, klikt u op Overstappen om de andere formule weer te geven in het vak Evaluatie. Klik op Terugstappen om terug te gaan naar de vorige cel en formule.

  De knop Overstappen is niet beschikbaar als de verwijzing een tweede keer in de formule voorkomt of als de formule verwijst naar een cel in een andere werkmap.

 5. Ga door totdat elk onderdeel van de formule is geëvalueerd.

  De functie Formule evalueren laat u niet noodzakelijkerwijs weten waarom uw formule niet werkt, maar kan wel aangeven waar het probleem zit. Dit kan een erg handig hulpmiddel zijn voor grotere formules waarin het anders lastig zou zijn om het probleem vinden.

  Notities: 

  • Sommige onderdelen van de functies ALS en KIEZEN worden niet geëvalueerd en de fout #N/B kan worden weergegeven in het vak Evaluatie.

  • Lege verwijzingen worden weergegeven als nulwaarden (0) in het vak Evaluatie.

  • Sommige functies worden opnieuw berekend telkens wanneer het werkblad wordt gewijzigd. Deze functies, waaronder de functies ASELECT, BEREIKEN, INDEX, VERSCHUIVING, CEL, INDIRECT, RIJEN, KOLOMMEN, NU, VANDAAG en ASELECTTUSSEN, kunnen ertoe leiden dat de resultaten in het dialoogvenster Formule evalueren afwijken van de werkelijke resultaten in de cel op het werkblad.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Overzicht van formules in Excel

Fouten opsporen in formules

Excel-functies (alfabetisch)

Excel-functies (per categorie)

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders