NewRecord (nieuw record), eigenschap

Van toepassing op

Formulierobject

U kunt de eigenschap NewRecord gebruiken om te bepalen of de huidige record een nieuwe record is. Alleen-lezen Geheel getal.

expressie.NewRecord

expressie Required. Een expressie die een van de objecten in de lijst Van toepassing op retourneert.

Opmerkingen

De eigenschap NewRecord gebruikt de volgende instellingen.

Instelling

Beschrijving

True

De huidige record is nieuw.

False

De huidige record is niet nieuw.


Opmerking: De eigenschap NewRecord is alleen-lezen in formulierweergave en gegevensbladweergave. Deze is niet beschikbaar in ontwerpweergave. Deze eigenschap is alleen beschikbaar door macro of VBA-code (Visual Basic for Applications) te gebruiken.

Als een gebruiker naar een nieuwe record is verplaatst, zal de instelling van de eigenschap NewRecordTrue zijn, ongeacht of de gebruiker gestart is met het bewerken van de record of niet.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de eigenschap NewRecord kunt gebruiken om te bepalen of de huidige record een nieuwe record is. De procedure NewRecordMark stelt de huidige record in op de variabele intnewrec. Als de record nieuw is, wordt er een bericht weergegeven dat de gebruiker hierover informeert. U kunt deze procedure uitvoeren als de Current-gebeurtenis voor een formulier plaatsvindt.

Sub NewRecordMark(frm As Form)
Dim intnewrec As Integer
intnewrec = frm.NewRecord
If intnewrec = True Then
MsgBox "You're in a new record." _
& "@Do you want to add new data?" _
& "@If not, move to an existing record."
End If
End Sub
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×