NETWERKDAGEN.INTL, functie

Geeft het aantal volledige werkdagen tussen twee datums als resultaat, met parameters om aan te geven welke en hoeveel dagen weekenddagen zijn. Weekenddagen en dagen die zijn opgegeven als feestdagen worden niet als werkdagen beschouwd.

Syntaxis

NETWERKDAGEN.INTL(begindatum, einddatum, [weekend], [feestdagen])

De syntaxis van de functie NETWERKDAGEN.INTL heeft de volgende argumenten:

  • begindatum en einddatum    Vereist. De datums waarvoor het verschil moet worden berekend. De begindatum kan eerder zijn dan, gelijk aan of later dan de einddatum.

  • weekend    Optioneel. Geeft de dagen van de week aan die weekenddagen zijn en niet worden opgenomen in het aantal volledige werkdagen tussen de begindatum en de einddatum. Weekend is een weekendgetal of een tekenreeks die aangeeft wanneer weekenden voorkomen.

    Weekendgetalwaarden geven de volgende weekenddagen aan:

Weekendgetal

Weekenddagen

1 of niets

zaterdag, zondag

2

zondag, maandag

3

maandag, dinsdag

4

dinsdag, woensdag

5

woensdag, donderdag

6

donderdag, vrijdag

7

vrijdag, zaterdag

11

alleen zondag

12

alleen maandag

13

alleen dinsdag

14

alleen woensdag

15

alleen donderdag

16

alleen vrijdag

17

alleen zaterdag

Tekenreekswaarden voor weekend zijn zeven tekens lang. Elk teken in de reeks geeft een dag van de week aan, vanaf maandag. 1 geeft een niet-werkdag aan en 0 geeft een werkdag aan. Alleen de tekens 1 en 0 zijn toegestaan in de tekenreeks. Wanneer u 1111111 gebruikt, is het resultaat altijd 0.

Als u bijvoorbeeld 0000011 gebruikt, is het resultaat een weekend van zaterdag en zondag.

  • feestdagen    Optioneel. Een optionele set van een of meer datums die moeten worden uitgesloten van de kalender met werkdagen. feestdagen moet een cellenbereik zijn dat de datums bevat, of een matrixconstante van de seriële waarden die deze datums aangeven. De volgorde van datums of seriële waarden in vakantiedagen kan willekeurig zijn.

Opmerkingen

  • Als begindatum later is dan einddatum, is het resultaat een negatieve waarde en is de grootte het aantal volledige werkdagen.

  • Als begindatum buiten het bereik voor de huidige datumbasiswaarde valt, geeft NETWERKDAGEN.INTL de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

  • Als einddatum buiten het bereik valt voor de huidige datumbasiswaarde, geeft NETWERKDAGEN.INTL de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

  • Als een weekendtekenreeks een ongeldige lengte heeft of ongeldige tekens bevat, geeft NETWERKDAGEN.INTL de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. U kunt de resultaten van formules weergeven door de formules te selecteren en op F2 en vervolgens op Enter te drukken. Desgewenst kunt u de kolombreedte wijzigen om alle gegevens te zien.

Formule

Beschrijving

Resultaat

=NETWERKDAGEN.INTL(DATUM(2006,1,1),DATUM(2006,1,31))

Geeft 22 toekomstige werkdagen als resultaat. Er worden 9 vrije dagen (weekends) afgetrokken (5 zaterdagen en 4 zondagen) van het totaal van 31 dagen tussen de twee datums. Zaterdag en zondag worden standaard als vrije dag beschouwd.

22

=NETWERKDAGEN.INTL(DATUM(2006,2,28),DATUM(2006,1,31))

Geeft -21 als resultaat, wat wil zeggen: 21 werkdagen in het verleden.

-21

=NETWERKDAGEN.INTL(DATUM(2006,1,1),DATUM(2006,2,1),7,{"2006/1/2","2006/1/16"})

Geeft 22 toekomstige werkdagen als resultaat. Er worden 10 vrije dagen (4 vrijdagen, 4 zaterdagen, 2 vrije dagen) afgetrokken van de 32 dagen tussen 1 jan 2006 en 1 feb 2006. Het argument 7 wordt gebruikt voor weekends, die bestaan uit vrijdag en zaterdag. In deze periode vallen ook twee vrije dagen.

22

=NETWERKDAGEN.INTL(DATUM(2006,1,1),DATUM(2006,2,1),"0010001",{"2006/1/2","2006/1/16"})

Geeft 22 toekomstige werkdagen als resultaat. Het betreft hier dezelfde periode als hierboven, maar met zondag en woensdag als weekenddagen.

20

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×