NEGBINOM.VERD, functie

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie NEGBINOM.VERD in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Geeft als resultaat de negatieve binomiaalverdeling. Met NEGBINOM.VERD berekent u de kans dat er aantal-ongunstig ongunstige uitkomsten zijn voor de aantal-gunstig-de gunstige uitkomst, wanneer de kans op een gunstige uitkomst de constante waarde kans-gunstig is.

Deze functie is vergelijkbaar met de binomiale verdeling, met dit verschil dat het aantal gunstige uitkomsten constant is en het aantal experimenten variabel. Net zoals bij de binomiale verdeling wordt ervan uitgegaan dat de experimenten onafhankelijk zijn.

U bent bijvoorbeeld op zoek naar tien personen die over uitstekende reflexen beschikken, en u weet dat de kans dat een kandidaat aan deze vereiste voldoet 0,3 bedraagt. Met NEGBINOM.VERD kunt u de kans berekenen dat u met een bepaald aantal ongekwalificeerde kandidaten een gesprek moet hebben, voordat u alle tien gekwalificeerde kandidaten hebt gevonden.

Syntaxis

NEGBINOM.VERD(aantal-ongunstig;aantal-gunstig;kans-gunstig;cumulatief)

De syntaxis van de functie NEGBINOM.VERD heeft de volgende argumenten:

 • aantal-ongunstig     Vereist. Het aantal ongunstige uitkomsten.

 • aantal-gunstig     Vereist. Het minimum aantal gunstige uitkomsten.

 • kans-gunstig     Vereist. De kans op een gunstige uitkomst.

 • cumulatief     Vereist. Een logische waarde die de vorm van de functie bepaalt. Als cumulatief WAAR is, resulteert NEGBINOM.VERD in de cumulatieve verdelingsfunctie. Als cumulatief ONWAAR is, resulteert LOGNORM.VERD in de kansdichtheidsfunctie.

Opmerkingen

 • aantal-ongunstig en aantal-gunstig worden afgekapt tot gehele getallen.

 • Als een van de argumenten een niet-numerieke waarde is, geeft NEGBINOM.VERD de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

 • Als kans-gunstig < 0 of > 1, geeft NEGBINOM.VERD de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als aantal-ongunstig < 0 of aantal-gunstig < 1, geeft NEGBINOM.VERD de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • De vergelijking voor de negatieve binomiaalverdeling luidt als volgt:

  Vergelijking

  waarbij:

  x = aantal-ongunstig, r = aantal-gunstig en p = kans-gunstig

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Beschrijving

10

Het aantal ongunstige uitkomsten

5

Het minimum aantal gunstige uitkomsten

0,25

De kans op een gunstige uitkomst

Formule

Beschrijving

Resultaat

=NEGBINOM.VERD(A2;A3;A4;WAAR)

De cumulatieve negatieve binomiaalverdeling voor de bovenstaande gegevens.

0,3135141

=NEGBINOM.VERD(A2;A3;A4;ONWAAR)

De kans op een negatieve binomiaalverdeling voor de bovenstaande gegevens.

0,0550487

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×