Navigeren op het lint in gegevens-Streamer

Navigeren op het lint in gegevens-Streamer

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Nadat u gegevens-Streamer op uw PC hebt geïnstalleerd, ziet u een nieuw tabblad 'Gegevens-Streamer' in het lint van Excel. Selecteer dit tabblad om te beginnen. Het lint bevat de primaire besturingselementen voor de invoegtoepassing en volgt van 3:

Verbinding maken met een gegevensbron


Stap 1: Verbinding maken met een gegevensbron
 
Verbinding maken met een apparaat

Als u wilt gegevens visualiseren in het werkblad, moet u een bron voor uw gegevens kiezen. Selecteer verbinding maken met een apparaat met het kiezen van een microcontroller (Arduino, Adafruit Speelplaats, enzovoort) Selecteer Gegevensbestand importeren of streamen gegevens uit een eerder opgenomen gegevensbestand te openen en het afspelen hiervan. Besproken van het opnemen van gegevens in stap 3.

bestand importeren

optie A: verbinding maken met een apparaat

Nadat u verbinding maken met een apparaathebt geselecteerd, wordt een onderliggend lint waarmee u selecteert u een apparaat dat momenteel aangesloten op met uw computer weergegeven. Als u de apparaten niet ziet of als uw apparaat niet wordt vermeld, zorg ervoor dat een compatibel apparaat is aangesloten op uw computer en dat alle vereiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd. Uw apparaat wordt automatisch weergegeven nadat u deze verbinding hebt gemaakt.    

Notitie: uw apparaat wordt mogelijk weergegeven als een algemene zoals "Seriële apparaat." Als u weet uw apparaat is aangesloten en is het enige apparaat dat u ziet wordt vermeld weergegeven als een algemene USB- of seriële apparaat, is het mogelijk de gewenste. 

Optie B:-gegevensbestand importeren (vooraf opgenomen gegevens)

Als u gegevens eerder hebt opgenomen, kunt u deze hier openen. Wanneer u de knop selecteert, wordt de bestandsbrowser van een wordt geopend. Selecteer het CSV-bestand dat u wilt laten voorlezen. Zorg ervoor dat deze is opgenomen met dezelfde Excel-werkmap momenteel geopende of gegevensfouten kunnen optreden. Als het bestand is geopend, selecteert u de knop Afspelen gegevens uw opgenomen gegevens kunt visualiseren.    

We STEM openen
 
stap 2: gegevens streamen
 
Stream-gegevens

Nu u een bron voor uw gegevens hebt gekozen, is het tijd om te beginnen streaming deze in Excel!
Selecteer de knop Gegevens starten voor apparaten.

Stap 3: gegevens van de Record (alleen voor persoonlijke gegevens)

Gegevens    

Als u opnemen van de actuele gegevens die afkomstig zijn uit uw apparaat wilt, selecteert u de knop importeren gegevens bestand. Opname wordt onmiddellijk gestart.

Wanneer u klaar bent om te stoppen, selecteert u de Opname stoppen. U wordt vervolgens gevraagd opgenomen gegevens naar een CSV-bestand opslaan:

We STEM opslaan

Als u wilt afspelen in uw gegevens, verbinding verbreken van uw apparaat (gegevensbronnen > verbreken apparaat) en selecteer vervolgens -Gegevensbestand importeren. Volg de stappen in de optie B hierboven.

Visualisatie vastleggen

Vastleggen visualisatie selecteren, wordt een schermafbeelding .png-bestand van het huidige Excel-venster vastleggen. U kunt vervolgens delen of afdrukken van het afbeeldingsbestand.

Geavanceerde        

Waarschuwing: Instellingen in Geavanceerd wijzigen, kan uw werkmappen verbreken. Het is raadzaam dat u niet alles onder Geavanceerd wijzigen beter tenzij u zeker weet dat u weet wat u aan het doen bent en bent ervoor dat alle wijzigingen ongedaan maken. 

Console tabblad

De console worden onbewerkte seriële gegevens wanneer verbinding met een apparaat weergegeven. Dit is handig voor het oplossen van problemen met de verbinding met uw apparaat.    

Console-tabblad

Schakel het selectievakje gegevens ontvangen om te zien ontvangen en verzonden gegevens om verzonden gegevens weer te geven.

U kunt ook de Baud, zoals vereist door uw apparaat aanpassen. De standaardinstelling is 9600.

Schakel selecteren, wordt de inhoud van de console gewist.

Tabblad opnieuw afspelen

Het tabblad opnieuw afspelen wordt gebruikt tijdens het afspelen van een eerder opgenomen gegevensbestand opent, zoals beschreven in stap 1, optie b te drukken. U kunt tijdens het afspelen, Geavanceerd en dit venster te corrigeren door de tijdlijn met gegevens en zien welke regel getal dat u zich op openen.

Opnieuw afspelen

Tabblad instellingen

Instellingen

Gegevens

Instellingen voor de interpretatie van binnenkomende gegevens bevat.

  • Het aantal rijen met gegevens : Hiermee geeft u het maximum aantal rijen met gegevens wilt behouden in de werkmap. Sommige werkmappen mogelijk moet u deze instelling te wijzigen. Standaard is 15.

  • Aantal gegevenskanalen : geeft aan hoeveel kanalen (kolommen, velden) van gegevens in de binnenkomende gegevensstroom. Dit nummer moet gelijk is aan of groter is dan het aantal velden in elke regel van het .csv-bestand. Sommige werkmappen mogelijk moet u deze instelling te wijzigen. Standaard is 20.

  • Gegevens vertraging ([ms) – Hiermee geeft u de vertraging in milliseconden, tussen elke iteratie van gegevens weergeven. Standaard is 175ms.

  • Gegevens afdrukstand – Hiermee geeft u de volgorde waarin de gegevens moeten worden toegevoegd aan het werkblad gegevens In. Nieuw wordt laatst lijn weergegeven het meest recent gelezen onderaan, terwijl de nieuwste eerst lijn wordt weergegeven het meest recent gelezen aan de bovenkant. Sommige werkmappen mogelijk moet u deze instelling te wijzigen. Standaard is nieuwste laatste.

Poort

Instellingen voor meer in het algemeen seriële verbindingen bevat. Het is mogelijk dat deze instellingen nodig als u verbinding maakt een apparaat dat is niet compatibel met de standaardinstellingen.

Gebruikersinterface

Instellingen voor de gebruikersinterface, zoals aanpassen wanneer bevestiging dialoogvensters worden weergegeven en verbinding te stroomlijnen bevat.

  • Altijd apparaat aangesloten dialoogvenster weergeven : Hiermee stelt u uw voorkeur bij ontvangst van het bevestigingsvenster Apparaat aangesloten , waaronder richtlijnen voor het starten van uw gegevens zien. Standaard is ingeschakeld.

  • Altijd weergeven opname opgeslagen dialoogvenster – Hiermee stelt u uw voorkeuren in het bevestigingsvenster Opname opgeslagen , waaronder ontvangen instructies hoe u het afspelen van uw gegevens te ontvangen. Standaard is ingeschakeld.

  • Automatisch gegevens van de stream op apparaat verbinding maken of archiveren van belangt-wilt sneller uw gegevens visualiseren? Dit selectievakje selecteren wordt automatisch Starten gegevens van uw apparaat of Afspelen gegevens uit een bestand dat u hebt geselecteerd. Standaard is uitgeschakeld.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×