Navigeren in PerformancePoint-dashboards en gegevens verkennen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een Performance Point-dash board bekijkt op een share point-site, ziet u mogelijk een of meer items erop. Normaal gesp roken bevat het dash board een score card en sommige filters, grafieken en rasters. Elke Score Card en elk rapport wordt als een webOnderdeel op het dash board geplaatst. U kunt in een rapport navigeren of acties uitvoeren op het webonderdeel zelf. Dash board kan meer dan één pagina bevatten.

In het dash board in het onderstaande voor beeld ziet u een filter, koppelingen naar meer pagina's, een score card, een analytisch staaf diagram, een KPI-detail rapport en een cirkel diagram. Elke Score Card en elk rapport bevindt zich in een afzonderlijk webOnderdeel, elk met een eigen menu. De besturings elementen voor elk webonderdeel worden op de dashboard pagina aangegeven met een vervolg keuzelijst ( Vervolgkeuzesymbool voor een webbesturingselement op een dashboard ).

In sommige gevallen zijn de acties die u in het ene webOnderdeel uitvoert, van invloed op de resultaten die u in een ander webOnderdeel ziet. In het onderstaande voor beeld zijn de resultaten die u in het rapport KPI-details ziet, van toepassing op het item (computers: doel bedrag) dat is gemarkeerd in de Score Card verkoop bedragen.

PerformancePoint-dashboard met scorecard en bijbehorend KPI-detailrapport

U kunt gegevens eenvoudig weer geven en verkennen met behulp van de Score cards en rapporten die zich op een dash board bevinden. U kunt inzoomen op Score cards en analytische diagrammen en rasters om de details van een lager (of hoger) detail niveau te bekijken en om de weer gave van de gegevens in de rapporten te wijzigen. Dit is handig als u meer informatie wilt zien dan momenteel wordt weer gegeven in het dash board. U kunt elk rapport ook in een afzonderlijk venster weer geven, exporteren naar Power Point of exporteren naar Excel.

Wat wilt u doen?

Navigeren in een dash board

Navigeren door het dash board

Interactie met Score cards en rapporten

Scha kelen tussen dashboard pagina's

De weer gave van een score card of rapport bepalen

Filters gebruiken om alleen de gegevens weer te geven die u nodig hebt

Het menu webOnderdelen gebruiken

Gegevens op het dash board verkennen

Snelmenu's voor rapporten gebruiken

Wijzigingen onGedaan maken voor een grafiek die is geopend in een nieuw browser venster

De rapport weergave opnieuw instellen

Video: gegevens verkennen in PerformancePoint-rapporten en -scorecards

Navigeren in een dash board

De werkelijke kracht van een Performance Point-dash board is in de interactiviteit. Als u door het dash board navigeert en elke Score Card en elk rapport onderzoekt, kunt u een zeer gedetailleerd beeld krijgen van de prestaties van uw organisatie.

Navigeren door het dash board

Gebruik de cursor om de Score Card of het rapport te selecteren waarnaar u wilt richten. Als de pagina van het dash board groter is dan het browser venster, gebruikt u de verticale of horizontale schuif balk om het dash board omhoog en omlaag of naar boven of naar rechts te verplaatsen. Klik met de rechter muisknop op een rapport om het snelmenu weer te geven. In het onderstaande voor beeld ziet u het snelmenu voor een analytische grafiek.

Snelmenu in een PerformancePoint-staafdiagram

Interactie met Score cards en rapporten

De meeste rapporten hebben een bepaalde mate van interactiviteit. Als u bijvoorbeeld op een sectie van een cirkel diagram klikt, wordt mogelijk een nieuw cirkel diagram geopend, waarin meer gedetailleerde gegevens worden weer gegeven over de sectie waarop u hebt geklikt. Als u op een cel op een score card met een bijbehorend KPI-detail rapport klikt, wordenin het KPI-detail rapport de details bijgewerkt en weer gegeven die alleen betrekking hebben op de geselecteerde cel. In hetrapportKPI-details in het volgende voor beeld ziet u resultaten voor computers, het item dat is geselecteerd in de gerelateerde Score Card.

PerformancePoint-scorecard en bijbehorend KPI-detailrapport

Naar boven

Scha kelen tussen dashboard pagina's

Als het dash board meer dan één pagina bevat, kunt u van de ene pagina naar de andere gaan door op de pagina koppelingen boven aan de pagina met het dash board te klikken. Het dash board in het voor beeld dat aan het begin van dit artikel wordt getoond, bevat drie pagina's: verkoop bedragen, verkoop marges en hoogste winkels en producten. De koppelingen voor deze pagina's bevinden zich helemaal bovenaan in het dash board, naast de naam van het dash board. De huidige pagina wordt altijd weer gegeven in vaste tekst, terwijl andere pagina's worden weer gegeven in tekst met Hyper links.

Naar boven

De weer gave van een score card of rapport bepalen

In de vervolg keuzelijst Vervolgkeuzesymbool voor een webbesturingselement op een dashboard op een dash board wordt aangegeven dat er een menu of een ander besturings element, zoals een filter, beschikbaar is.

Filters gebruiken om alleen de gegevens weer te geven die u nodig hebt

Wanneer u een dash board voor het eerst opent dat filters bevat, ziet u een weer gave die is gebaseerd op de oorspronkelijke filter selecties, maar u kunt de weer gave wijzigen met behulp van filter besturings elementen. In het onderstaande voor beeld ziet u twee filters, één voor tijd en de andere voor producten. U kunt het tijdfilter wijzigen door op de vervolg keuzelijst Vervolgkeuzesymbool voor een webbesturingselement op een dashboard te klikken. Er wordt een lijst weer gegeven met alle mogelijke keuze mogelijkheden voor dat filter. Als u een andere periode kiest, worden alle verbonden rapporten in het dash board bijgewerkt om informatie voor dat jaar weer te geven. De selectie in het voor beeld hieronder is ' afgelopen jaar '.

Als u de weer gave nog verder wilt verfijnen, kunt u de weer gave filteren op alleen het product waarin u geïnteresseerd bent of kunt u de prestaties van een specifiek product vergelijken met alle beschik bare producten. In dit voor beeld is Alles geselecteerd en zijn computers encamera's en camcorders ook geselecteerd. Door deze selecties te maken, kan de gebruiker de prestaties van de computer verkopen en de verkoop van camera's en camcorders voor het afgelopen jaar vergelijken ten opzichte van de prestaties van alle product verkopen.

Dialoogvenster met Alles, Computers en Camera's en camcorders geselecteerd

Tip: Als u gegevens voor alle producten wilt weer geven, selecteert u Alles. Als u alleen bepaalde producten wilt weer geven, schakelt u het selectie vakje Alles uit en selecteert u alleen het product of de producten die u interesseren.

Naar boven

Het menu webOnderdelen gebruiken

Elk webOnderdeel heeft een eigen menu. Klik op de vervolg keuze pijl Vervolgkeuzesymbool voor een webbesturingselement op een dashboard in de bovenhoek van het webonderdeel om de opties weer te geven die van toepassing zijn op het webonderdeel. In het onderstaande voor beeld ziet u de beschik bare besturings elementen voor een score card. U kunt het openen in een nieuw venster, opnieuw instellen op de oorspronkelijke weer gave en, afhankelijk van het rapport type, dit exporteren naar Power Point of Excel. Als u de juiste machtigingen hebt, kunt u deze besturings elementen ook gebruiken om de Score Card te verwijderen, te wijzigen of verbindingen te wijzigen. Openen in nieuw venster is een zeer nuttige controle, omdat u het rapport kunt bewerken, zonder dat u de oorspronkelijke dashboard weergave hoeft te wijzigen en meer details wilt weer geven.

In het volgende voor beeld ziet u het menu webOnderdeel voor een score card.

PerformancePoint-scorecard met een geopend snelmenu

Naar boven

Gegevens op het dash board verkennen

EEN dash board kan een of meer Score cards en andere rapporten bevatten. Wat u in elk rapport kunt doen, is afhankelijk van het type rapport dat u wilt. Zie info over Performance Point-rapport typenvoor meer informatie over rapport typen.

Snelmenu's voor rapporten gebruiken

Elk rapport op een dash board heeft een eigen set besturings elementen, waarvan u de meeste toegang hebt door met de rechter muisknop te klikken. U kunt bijvoorbeeld met de rechter muisknop in een analytische grafiek of raster klikken, rapport typeselecteren en dit wijzigen in een ander rapport type. Of u kunt bepaalde opmaak wijzigingen aanbrengen of de gegevens die u ziet, filteren. U kunt op specifieke gegevens punten klikken, zoals in het volgende lijn diagram, of op afzonderlijke balken in een analytisch diagram klikken om de gegevens verder uit te zoomen. U kunt ook een sectie van een cirkel diagram selecteren als u meer details of een ander detail wilt weer geven. U kunt zien welke elementen interactief zijn door de muis aanwijzer rond het rapport te plaatsen. Wanneer de aanwijzer verandert, betekent dit dat u op dat item kunt klikken.

Lijndiagram met weergegeven overzichtsgegevens

Klik met de rechter muisknop op een waarde in de grafiek en selecteer inzoomen op. Hiermee laadt u een lijst met beschik bare dimensies die u kunt verkennen.

Menu Meer details voor in een PerformancePoint-lijndiagram

Score cards zijn ook uiterst interactief. U kunt bijvoorbeeld met de rechter muisknop op verschillende locaties op een score card klikken, afhankelijk van de manier waarop de Score Card is ingesteld, kunt u de volgende taken uitvoeren:

  • Omhoog en omlaag inZoomen om hogere of lagere detail niveaus weer te geven

  • Gegevens filteren

  • De top tien in een categorie zoeken (bijvoorbeeld verkoop per kanaal)

  • Een gegevens waarde in een uitgevouwen structuur analyseren

In het volgende voor beeld ziet u een snelmenu dat u op een Score Card kunt bereiken door met de rechter muisknop te klikken.

PerformancePoint-scorecard met een geopend snelmenu

Opmerking: Als u meerdere rijen of kolommen uitvouwt en vervolgens samen voegt in een score card, werkt de functionaliteit voor uitvouwen en samen vouwen mogelijk niet zoals verwacht. Als dit gebeurt, gebruikt u het menu webOnderdelen om de Score Card te vernieuwen om de oorspronkelijke weer gave te herstellen.

Naar boven

Wijzigingen onGedaan maken voor een grafiek die is geopend in een nieuw browser venster

Klik op de knop achtergrond in het browser venster. Hierdoor wordt de laatste wijziging in de weer gave ongedaan. Herhaal deze stappen totdat u de gewenste weer gave hebt bereikt. Dit is handig als u meerdere wijzigingen in het rapport hebt aangebracht, maar de grafiek niet opnieuw wilt instellen op de standaard weergave.

Tip: Als de knop herstellen niet actief is, wordt het rapport weer gegeven in de standaard weergave van het rapport.

Naar boven

De rapport weergave opnieuw instellen

U kunt een rapport op een van de volgende manieren opnieuw instellen op de oorspronkelijke weer gave:

  • Als u het rapport op de oorspronkelijke locatie op het dash board bekijkt   , opent u het menu webonderdeel en selecteert u vervolgens weer gave opnieuw instellen.

  • Als u het rapport in een nieuw browser venster bekijkt   , klikt u op de knop vernieuwen in het nieuwe browser venster (of drukt u op F5 ). Hiermee wordt de analytische grafiek niet alleen opnieuw ingesteld op de standaard weergave die wordt weer gegeven in het dash board, maar wordt het formaat van de grafiek aangepast aan het nieuwe browser venster.

Naar boven

Video: gegevens verkennen in PerformancePoint-rapporten en -scorecards

Als u deze video bekijkt, ziet u hoe u gegevens kunt onderzoeken in Performance Point-rapporten en-Score cards, hoe u gegevens kunt inzoomen en hoe u deze kunt filteren. De informatie die in dit artikel wordt vermeld, wordt versterkt.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×