Navigeren in PerformancePoint-dashboards en gegevens verkennen

Wanneer u een PerformancePoint-dashboard op een SharePoint-site bekijkt, ziet u daarop een of meer items. Gewoonlijk, maar niet altijd, bevat het dashboard een scorecard en enkele filters, grafieken en rasters. Elke scorecard en elk rapport wordt als webonderdeel op het dashboard geplaatst. U kunt in een rapport navigeren of bewerkingen uitvoeren op het webonderdeel zelf. Een dashboard kan meerdere pagina's bevatten.

Het dashboard in het volgende voorbeeld bevat een filter, koppelingen naar meer pagina's, een scorecard, een analytische grafiek, een KPI-detailrapport en een cirkeldiagram. Elke scorecard en elk rapport bevindt zich in een afzonderlijk webonderdeel, met elk een eigen menu. De besturingselementen voor elk webonderdeel worden op de dashboardpagina aangegeven met een vervolgkeuzesymbool ( Vervolgkeuzesymbool voor een webbesturingselement op een dashboard ).

In sommige gevallen leiden de bewerkingen die u in een webonderdeel uitvoert tot resultaten in een ander webonderdeel. In het volgende voorbeeld zijn de resultaten in het rapport KPI-details van toepassing op het item (COMPUTERS ? doelbedrag)) dat is gemarkeerd in de scorecard Verkoopbedragen.

PerformancePoint-dashboard met scorecard en bijbehorend KPI-detailrapport

Met de scorecards en rapporten in een dashboard kunt u gegevens gemakkelijk bekijken en verkennen. U kunt gegevens op een lager of hoger niveau weergeven in scorecards en analytische grafieken en rasters en de weergave van de gegevens in de rapporten wijzigen. Dit is handig wanneer u meer informatie wilt zien dan momenteel wordt weergegeven in het dashboard. U kunt ook elk rapport weergeven in een afzonderlijk venster en naar PowerPoint of naar Excel exporteren.

Wat wilt u doen?

Navigeren op een dashboard

Het dashboard verkennen

Interactie met scorecards en rapporten

Tussen dashboardpagina's navigeren

Mijn weergave van een scorecard of rapport bepalen

Filters gebruiken om alleen de benodigde gegevens weer te geven

Het menu van webonderdelen gebruiken

Gegevens op het dashboard verkennen

Snelmenu´s voor rapporten gebruiken

Wijzigingen ongedaan maken voor een grafiek die is geopend in een nieuw browservenster

De oorspronkelijke rapportweergave herstellen

Video: Gegevens in PerformancePoint-rapporten en -scorecards verkennen

Navigeren op een dashboard

De werkelijke kracht van een PerformancePoint-dashboard ligt in de interactieve mogelijkheden. Door het dashboard te verkennen en elke scorecard en elk rapport te onderzoeken, kunt u een zeer gedetailleerd beeld krijgen van de prestaties van uw organisatie.

Het dashboard verkennen

Gebruik de cursor om de scorecard of het rapport te selecteren waarop u zich wilt richten. Als de dashboardpagina groter is dan het browservenster, gebruikt u de verticale of horizontale schuifbalken om het dashboard omhoog en omlaag of naar links en rechts te bewegen. Klik met de rechtermuisknop op een rapport als u het betreffende snelmenu wilt openen. In het volgende voorbeeld wordt het snelmenu voor een analytische grafiek weergegeven.

Snelmenu in een PerformancePoint-staafdiagram

Interactie met scorecards en rapporten

De meeste rapporten zijn in bepaalde mate interactief. Als u bijvoorbeeld in een sectie van een cirkeldiagram klikt, kan een nieuw cirkeldiagram worden geopend met meer detailgegevens van de sectie waarop u hebt geklikt. Als u op een cel klikt in een scorecard die een bijbehorend KPI-detailrapport bevat, wordt het rapport KPI-details bijgewerkt en worden alleen gegevens weergegeven die betrekking hebben op de geselecteerde cel. Het KPI-detailrapport in het volgende voorbeeld bevat resultaten voor COMPUTERS, het item dat is geselecteerd in de bijbehorende scorecard.

PerformancePoint-scorecard en bijbehorend KPI-detailrapport

Naar boven

Tussen dashboardpagina's navigeren

Als uw dashboard meerdere pagina's bevat, kunt u naar een andere pagina gaan door te klikken op de paginakoppelingen bovenaan de dashboardpagina. Het dashboard in het voorbeeld aan het begin van dit artikel heeft drie pagina's: Verkoopbedrag, Marges en Topwinkels en -producten. De koppelingen voor die pagina's bevinden zich helemaal boven aan het dashboard, naast de dashboardnaam. De huidige pagina wordt altijd weergegeven in effen tekst, terwijl de overige pagina's als hyperlink worden weergegeven.

Naar boven

Mijn weergave van een scorecard of rapport bepalen

Elk vervolgkeuzesymbool Vervolgkeuzesymbool voor een webbesturingselement op een dashboard op een dashboard geeft aan dat er een menu of een ander besturingselement, zoals een filter, beschikbaar is.

Filters gebruiken om alleen de benodigde gegevens weer te geven

Wanneer u een dashboard dat filters bevat de eerste keer opent, ziet u een weergave die is gebaseerd op de oorspronkelijke filterselecties, maar u kunt de weergave wijzigen met filterbesturingselementen. In het volgende voorbeeld ziet u twee filters: een voor de tijd en een voor producten. U kunt het filter Tijdwijzigen door op het vervolgkeuzesymbool Vervolgkeuzesymbool voor een webbesturingselement op een dashboard te klikken. Hiermee wordt een lijst met alle mogelijke opties voor dat filter weergegeven. Als u een andere tijdsperiode kiest, worden alle gekoppelde rapporten op het dashboard bijgewerkt en wordt de informatie voor dat jaar weergegeven. In het voorbeeld hieronder is Vorig jaar geselecteerd.

U kunt de weergave nog verder verfijnen en filteren om alleen het product weer te geven waarin u geïnteresseerd bent of een bepaald product vergelijken met alle beschikbare producten. In dit voorbeeld zijn naast Alles ook Computers enCamera's en camcorders geselecteerd. Hierdoor kan de gebruiker de prestaties van de computerverkoop en de verkoop van camera's en camcorders in het afgelopen jaar vergelijken met de verkoopprestaties voor alle producten.

Dialoogvenster met Alles, Computers en Camera's en camcorders geselecteerd

Tip:  Als u de gegevens voor alle producten wilt weergeven, selecteert u Alles. Als u alleen bepaalde producten wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Alles uit en selecteert u alleen het product of de producten waarin u geïnteresseerd bent.

Naar boven

Het menu van webonderdelen gebruiken

Elk webonderdeel heeft een eigen menu. Klik op het vervolgkeuzesymbool Vervolgkeuzesymbool voor een webbesturingselement op een dashboard boven in de hoek van het webonderdeel om de opties weer te geven dat van toepassing zijn op het webonderdeel. In het volgende voorbeeld worden de beschikbare besturingselementen voor de scorecard weergegeven. U kunt deze openen in een nieuw venster, de oorspronkelijke weergave herstellen en, afhankelijk van het rapporttype, exporteren naar PowerPoint of Excel. Als u over de juiste machtigingen beschikt, kunt u deze besturingselementen ook gebruiken om de scorecard te verwijderen of te wijzigen of om koppelingen met de scorecard te wijzigen. Openen in nieuw venster is een heel handig besturingselement omdat u daarmee een rapport kunt isoleren, dit kunt bewerken zonder de oorspronkelijke dashboardweergave te wijzigen en meer details kunt weergeven.

In het volgende voorbeeld wordt het menu met webonderdelen voor een scorecard weergegeven.

PerformancePoint-scorecard met een geopend snelmenu

Naar boven

Gegevens op het dashboard verkennen

Een dashboard kan een of meer scorecards en andere rapporten bevatten. Wat u in elk rapport kunt doen, is afhankelijk van het type rapport. Zie Informatie over PerformancePoint-rapporttypen voor meer informatie over rapporttypen.

Snelmenu´s voor rapporten gebruiken

Elk rapport in een dashboard heeft een eigen set besturingselementen, die u in de meeste gevallen kunnen openen door met de rechtermuisknop te klikken. Klik bijvoorbeeld in een analytische grafiek of een analytisch raster met de rechtermuisknop en selecteer Rapporttype om het type van het rapport te wijzigen. U kunt ook opmaak wijzigen of de weergegeven gegevens filteren. U kunt op specifieke gegevenspunten klikken, zoals in het volgende lijndiagram, of op afzonderlijke balken in een analytische grafiek klikken om meer details weer te geven. U kunt ook een segment van een cirkeldiagram selecteren om meer details of andere details weer te geven. Welke elementen interactief zijn, kunt u ontdekken door uw muisaanwijzer over het rapport te bewegen. Wanneer de aanwijzer verandert, betekent dit dat u op dat item kunt klikken.

Lijndiagram met weergegeven overzichtsgegevens

Klik met de rechtermuisknop op een waarde in het diagram en selecteer Meer details voor. Er wordt een lijst geladen met beschikbare dimensies die u kunt verkennen.

Menu Meer details voor in een PerformancePoint-lijndiagram

Scorecards zijn ook zeer interactief. U kunt bijvoorbeeld op verschillende plaatsen in een scorecard klikken met de rechtermuisknop. Afhankelijk van de manier waarop de scorecard is ingesteld, kunt u de volgende taken uitvoeren:

  • Meer of minder details weergeven

  • Gegevens filteren

  • De top-10 van een categorie zoeken, bijvoorbeeld verkoop per kanaal

  • Een gegevenswaarde analyseren in een uitgevouwen structuur

In het volgende voorbeeld ziet u een snelmenu dat u kunt openen door met de rechtermuisknop op een scorecard te klikken.

PerformancePoint-scorecard met een geopend snelmenu

Opmerking:  Af en toe werkt de functie voor uit- en samenvouwen niet naar verwachting als u meerdere rijen of kolommen in een scorecard uitvouwt of samenvouwt. In dat geval gebruikt u het menu Webonderdelen om de scorecard te vernieuwen en de oorspronkelijke weergave te herstellen.

Naar boven

Wijzigingen ongedaan maken voor een grafiek die is geopend in een nieuw browservenster

Klik op de knop Vorige in uw browservenster. Hierdoor wordt de laatste wijziging in de weergaver ongedaan gemaakt. herhaal dit totdat u de gewenste weergave hebt bereikt. Dit is nuttig als u meerdere wijzigingen in het rapport hebt aangebracht maar de standaardweergave van de grafiek niet wilt herstellen.

Tip:  Als de knop Vorige niet actief is, wordt het rapport weergegeven in de standaardrapportweergave.

Naar boven

De oorspronkelijke rapportweergave herstellen

U kunt de oorspronkelijke weergave van een rapport op de volgende manieren herstellen:

  • Als u het rapport weergeeft op de oorspronkelijke locatie in het dashboard   , opent u het menu Webonderdeel en selecteert u Weergave opnieuw instellen.

  • Klik op de knop Vernieuwen in het nieuwe browservenster (of druk op F5) als u het rapport weergeeft in een nieuw browservenster   . Hierdoor wordt niet alleen de standaardweergave van de analytische grafiek op het dashboard hersteld, maar ook het formaat van de grafiek aangepast aan het nieuwe browservenster.

Naar boven

Video: Gegevens in PerformancePoint-rapporten en -scorecards verkennen

In deze video kunt u bekijken hoe u gegevens in PerformancePoint-rapporten en -scorecards onderzoekt, gegevens op een lager niveau weergeeft en hierop filtert. Hiermee wordt de informatie in dit artikel verduidelijkt.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×