Navigatie-items configureren

Koppelingen voor navigatie (ook wel navigatie-items genoemd) worden weergegeven op de koppelingsbalk aan de bovenzijde van pagina's of aan de linkerzijde op de pagina's van Snel starten. U kunt de pagina Instellingen voor sitenavigatie gebruiken om navigatie-items te configureren (bijvoorbeeld welke navigatie-items worden weergegeven, welke kop deze krijgen en in welke volgorde ze staan). Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Wijs in het menu Siteacties Menu Siteacties de optie Site-instellingen aan en klik vervolgens op Navigatie wijzigen.

Wat wilt u doen?

De zichtbaarheid van navigatie-items voor subsites en pagina's beheren

Sorteeropties configureren

Navigatie-items opnieuw ordenen

Een kop of koppeling toevoegen, bewerken of verwijderen

De zichtbaarheid van navigatie-items beheren

De zichtbaarheid van navigatie-items voor subsites en pagina's beheren

Wanneer u veel subsites of pagina's hebt op uw site en u de navigatie-items weergeeft, kan uw site er mogelijk onoverzichtelijk uitzien.

 • Als u de navigatie-items voor subsites wilt verbergen, schakelt u in de sectie Subsites en pagina's het selectievakje Subsites weergeven uit.

 • Als u de navigatie-items voor pagina's wilt verbergen, schakelt u in de sectie Subsites en pagina's het selectievakje Pagina's weergeven uit.

Opmerking: U kunt navigatie-items ook afzonderlijk verbergen. Zie de sectie De zichtbaarheid van navigatie-items beheren voor meer informatie.

Naar boven

Sorteeropties configureren

U kunt navigatie-items automatisch of handmatig sorteren, of een combinatie van beide methoden gebruiken. Ga naar de pagina Instellingen voor sitenavigatie en ga op de volgende manier te werk:

 1. In de sectie Sorteren selecteert u een van de volgende opties:

  • Automatisch sorteren. Selecteer deze optie als u subsites, navigatiekoppelingen en pagina's automatisch wilt sorteren op basis van de instellingen die zijn geconfigureerd in de sectie Automatisch sorteren.

  • Handmatig sorteren. Selecteer deze optie als u alle navigatie-items handmatig wilt sorteren. Zie de sectie Navigatie-items opnieuw ordenen voor meer informatie over het handmatig sorteren van navigatie-items.

   Opmerking: Als u alle navigatie-items met uitzondering van pagina's handmatig wilt sorteren, selecteert u de optie Handmatig sorteren en schakelt u vervolgens het selectievakje Pagina's automatisch sorteren in. Pagina's worden gesorteerd op basis van de instellingen die zijn geconfigureerd in de sectie Automatisch sorteren.

 2. Ga naar de sectie Automatisch sorteren (de sectie Automatisch sorteren wordt alleen weergegeven als u de optie Automatisch sorteren hebt geselecteerd of het selectievakje Pagina's automatisch sorteren hebt ingeschakeld) en klik in de lijst Sorteren op op een van de volgende opties:

  • Titel. Klik op deze optie als u wilt sorteren op de titels van de navigatie-items. Geef vervolgens de sorteervolgorde op door te kiezen uit in oplopende volgorde (A,B,C of 1,2,3) of in aflopende volgorde (C,B,A of 3,2,1).

  • Gemaakt op. Klik op deze optie als u wilt sorteren op basis van de datums waarop de navigatie-items zijn gemaakt. Geef vervolgens de sorteervolgorde op door te kiezen uit in oplopende volgorde (A,B,C of 1,2,3) of in aflopende volgorde (C,B,A of 3,2,1).

  • Laatst gewijzigd op. Klik op deze optie als u wilt sorteren op basis van de datums waarop de navigatie-items voor het laatst zijn gewijzigd. Geef vervolgens de sorteervolgorde op door te kiezen uit in oplopende volgorde (A,B,C of 1,2,3) of in aflopende volgorde (C,B,A of 3,2,1).

Naar boven

Navigatie-items opnieuw ordenen

U kunt de knoppen Omhoog en Omlaag in de sectie Navigatie bewerken en sorteren gebruiken om navigatie-items opnieuw te ordenen en om items te nesten in koppen.

De beschikbaarheid en de functie van de knoppen Omhoog en Omlaag hangen af van de sorteerconfiguratie, het geselecteerde itemtype en de positie van het geselecteerde item.

In de volgende tabel ziet u de werking van de knoppen Omhoog en Omlaag bij Handmatig sorteren.

Navigatie-item

Actie

Positie van het navigatie-item

Resultaat

Items die geen kop zijn

Klikken op Omhoog

Niet boven aan de lokale lijst

Het item wordt één positie naar boven verplaatst in de lokale lijst.

Items die geen kop zijn

Klikken op Omhoog

Boven aan de lokale lijst

 • Als het item is genest, wordt het boven de kop geplaatst waarin het eerst was genest. Het item is dan niet meer genest.

 • Als het item niet is genest, wordt het genest in de kop direct boven het item.

Items die geen kop zijn

Klikken op Omlaag

Niet onder aan de lokale lijst

Het item wordt één positie naar beneden verplaatst in de lokale lijst.

Items die geen kop zijn

Klikken op Omlaag

Onder aan de lokale lijst

 • Als het item is genest, wordt het nu niet meer genest.

 • Als het item niet is genest, wordt het genest in de kop direct onder het item.

Kopitems

Klikken op Omhoog

Niet relevant

Het item wordt één positie naar boven verplaatst. Alle items die zijn genest in de kop, worden mee verplaatst.

Kopitem

Klikken op Omlaag

Niet relevant

Het item wordt één positie naar beneden verplaatst. Alle items die zijn genest in de kop, worden mee verplaatst.

In de volgende tabel ziet u de werking van de knoppen Omhoog en Omlaag bij Automatisch sorteren.

Navigatie-item

Actie

Resultaat

Items die geen kop zijn

Klikken op Omhoog

 • Als het item is genest, wordt het item nu genest in de kop boven de kop waarin het item momenteel is genest.

 • Als het item niet is genest, wordt het genest in de eerste kop boven het item.

Items die geen kop zijn

Klikken op Omlaag

 • Als er een kop onder het item is, wordt het item daar genest.

 • Als er geen kop onder het item voorkomt, wordt het item niet meer genest.

Naar boven

Een kop of koppeling toevoegen, bewerken of verwijderen

Als u een nieuwe kop of koppeling wilt toevoegen of een bestaande kop of koppeling wilt bewerken, gaat u op de volgende manier te werk:

 1. Ga naar de sectie Navigatie bewerken en sorteren en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een kop of koppeling wilt bewerken, selecteert u een kop of koppeling en klikt u vervolgens op Bewerken.

  • Als u een nieuwe kop wilt toevoegen, klikt u op Koptekst toevoegen.

  • Als u een nieuwe koppeling wilt toevoegen, klikt u op Koppeling toevoegen.

   Opmerking: Als u een kop hebt geselecteerd, wordt de koppeling onder die kop toegevoegd. Als u een item hebt geselecteerd, wordt de koppeling toegevoegd op hetzelfde niveau als het geselecteerde item.

 2. In het dialoogvenster dat wordt weergegeven kunt u de volgende opties configureren:

  • Titel. Typ de gewenste titel voor het navigatie-item.

  • URL. Typ de URL voor de kop of de koppeling. Een URL is vereist voor koppelingen, maar optioneel voor kopteksten.

   Schakel het selectievakje Koppeling in nieuw venster openen in als u bij het openen van een URL wilt dat er wordt bevestigd dat dit de juiste URL is. Wanneer u op OK klikt, wordt de URL geopend in een nieuw venster.

  • Beschrijving. Typ een beschrijving voor de kop of de koppeling.

  • Doelgroep. Als u de zichtbaarheid wilt beperken, moet u een doelgroep invoeren voor de kop of de koppeling. Alleen de doelgroepen die u hier opgeeft, kunnen de kop (en alles wat onder de kop staat) of koppeling zien. Als u geen doelgroepen opgeeft, kunnen alle doelgroepen de koppeling zien.

 3. Klik op OK.

Als u een kop of koppeling wilt verwijderen, selecteert u in de sectie Navigatie bewerken en sorteren de koppeling of de kop die u wilt verwijderen en klikt u vervolgens op Verwijderen.

Naar boven

De zichtbaarheid van navigatie-items beheren

In de sectie Navigatie bewerken en sorteren kunt u de navigatie-items één voor één verbergen.

 • Als u een item wilt verbergen dat momenteel wordt weergegeven, selecteert u het item en klikt u op Verbergen.

 • Als u een item wilt weergeven dat momenteel is verborgen, selecteert u het item en klikt u op Weergeven.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×