Office
Aanmelden

Naslaginformatie: waar kunt u de Word 2003-opdrachten vinden in Word 2007?

In dit artikel worden de basiselementen van de nieuwe Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface in Microsoft Office Word 2007 beschreven. Ook bevat het een lijst met opdrachten waarmee u mogelijk al vertrouwd was in Microsoft Office Word 2003 en wordt aangegeven hoe u dezelfde resultaten kunt realiseren in Office Word 2007.

Belangrijk: Dit artikel is alleen bedoeld als snelzoekgids en niet als training of als leermateriaal.

In dit artikel

Inleiding: de nieuwe interface

Opdrachten toevoegen aan de werkbalk Snelle Toegang

Nieuwe locaties voor bekende opdrachten

Inleiding: de nieuwe interface

Er is een nieuw onderdeel in Office Word 2007, namelijk de Office Fluent-gebruikersinterface. Hierbij worden menu's, werkbalken en de meeste taakvensters uit eerdere versies van Word vervangen door een enkel eenvoudig mechanisme waardoor de opdrachten gemakkelijker zijn terug te vinden. De nieuwe Office Fluent-gebruikersinterface is ontworpen om u te helpen productiever te zijn in Word, gemakkelijker de juiste functies voor verschillende taken te vinden, nieuwe functionaliteit te ontdekken en efficiënter te zijn.

Dit artikel is bestemd voor ervaren gebruikers van Word 2003 (zoals werknemers van helpdesks, IT-deskundigen en anderen die vertrouwd zijn met de interface van Word 2003), die bekende opdrachten snel terug willen vinden in Office Word 2007.

Office Fluent-gebruikersinterface

De primaire vervanging voor menu's en werkbalken in Office Word 2007 is het lint, dat deel uitmaakt van de Office Fluent-gebruikersinterface. Het lint, dat is bedoeld om het zoeken te vereenvoudigen, bestaat uit tabbladen die zijn geordend op basis van specifieke scenario's of objecten. De besturingselementen op elk tabblad zijn verder onderverdeeld in verschillende groepen. Het Office Fluent-lint kan een rijkere inhoud bevatten dan menu's en werkbalken, zoals knoppen, galerieën en dialoogvensters.

Afbeelding van het tabblad Start in Word

1. Een taakgeoriënteerd ontwerp ligt ten grondslag aan de tabbladen.

2. Met behulp van de groepen op elk tabblad wordt elke taak in subtaken onderverdeeld.

3. Met de opdrachtknoppen in elke groep voert u een opdracht uit of geeft u een opdrachtenmenu weer.

Tabbladen wanneer u ze nodig hebt

Naast de standaardverzameling tabbladen die u op het lint ziet wanneer u Office Word 2007 start, zijn er twee andere typen tabbladen die alleen in de gebruikersinterface worden weergegeven als ze nuttig zijn voor de taak die u op dat moment uitvoert.

Contextafhankelijke hulpmiddelen     Met contextafhankelijke hulpmiddelen kunt u werken met een item dat u op de pagina selecteert, bijvoorbeeld een tabel, afbeelding of tekening. Wanneer u op een item klikt, wordt de bijbehorende verzameling contextafhankelijke hulpmiddelen in een accentkleur naast de standaardtabbladen weergegeven.

Contextafhankelijke hulpmiddelen en markeringen

1. Selecteer een item in uw document.

2. De naam van het contextafhankelijke hulpmiddel wordt gemarkeerd door een accentkleur, en de contextafhankelijke tabbladen worden naast de standaardverzameling tabbladen weergegeven.

3. De contextafhankelijke tabbladen bevatten besturingselementen om te werken met het item dat u hebt geselecteerd.

Toepassingstabbladen     Toepassingstabbladen vervangen de standaardverzameling tabbladen wanneer u naar een bepaalde ontwerpmodus of weergave schakelt, bijvoorbeeld Afdrukvoorbeeld:

Afdrukvoorbeeld

Menu's, werkbalken en andere vertrouwde elementen

Behalve tabbladen, groepen en opdrachten, beschikt Office Word 2007 ook over andere elementen waarmee u uw taken kunt uitvoeren. De volgende elementen lijken meer op de menu's en werkbalken die u uit vorige versies van Word kent.

Microsoft Office-knop Office-knopvlak      Deze knop bevindt zich in de linkerbovenhoek van het Word-venster en dient om het hier weergegeven menu te openen.

Word Office-knop

Werkbalk Snelle toegang     De werkbalk Snelle toegang bevindt zich standaard boven aan het Word-venster. Deze werkbalk geeft u snelle toegang tot de hulpmiddelen die u vaak gebruikt. U kunt de werkbalk Snelle toegang aan uw eigen behoeften aanpassen door er opdrachten aan toe te voegen.

Werkbalk Snelle toegang

Startpictogrammen voor dialoogvensters     Startpictogrammen voor dialoogvensters zijn kleine pictogrammen die in sommige groepen worden weergegeven. Wanneer u op een startpictogram voor een dialoogvenster klikt, wordt een toepasselijk dialoogvenster of taakvenster geopend, waarin u nog meer opties vindt die van toepassing zijn op de betreffende groep.

Startpictogram voor het dialoogvenster

Naar boven

Opdrachten toevoegen aan de werkbalk Snelle Toegang

Enkele Word 2003-opdrachten zijn in Office Word 2007 alleen beschikbaar in de lijst met alle opdrachten in het dialoogvenster Opties voor Word. Als u deze opdrachten wilt gebruiken in Office Word 2007, voegt u deze als volgt toe aan de werkbalk Snelle toegang:

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik vervolgens op Opties voor Word.

 2. Klik op Aanpassen in de lijst die links wordt weergegeven.

 3. Klik in de vervolgkeuzelijst Kies opdrachten uit op Alle opdrachten.

  Lijst met alle opdrachten

 4. In het vak Werkbalk Snelle toegang aanpassen selecteert u Voor alle documenten (standaard) of een specifiek document.

 5. Klik op de opdracht die u wilt toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen.

  Herhaal dit voor elke opdracht die u wilt toevoegen.

 6. Klik op de pijlknoppen Omhoog en Omlaag om de opdrachten in de gewenste volgorde voor de werkbalk Snelle toegang te rangschikken.

 7. Klik op OK.

Naar boven

Nieuwe locaties voor bekende opdrachten

Als u de locatie van menu- en werkbalkopdrachten in Office Word 2007 wilt vinden, opent u de Werkmap voor toewijzing aan het lint in Word. De instructies op het eerste tabblad van de werkmap bieden tips om gegevens aan te passen, te zoeken en af te drukken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×