Naslaginformatie over jokertekens in Access

Dit onderwerp bevat naslaginformatie en beperkte instructies voor het gebruik van de jokertekens in Access.

Zie de artikelen Gegevens wijzigen met het dialoogvenster Zoeken en vervangen, Een eenvoudige selectiequery maken en De gegevens in een database bijwerken voor informatie over het zoeken naar jokertekens in een Access-database.

In dit onderwerp

Ondersteunde tekensets

Bekijken welke ANSI-standaard wordt ondersteund door een database

ANSI-89-jokertekens

ANSI-92-jokertekens

Gegevenstypen waarop u kunt zoeken met jokertekens

Ondersteunde tekensets

Access ondersteunt twee sets jokertekens omdat dit programma twee standaarden voor Structured Query Language ondersteunt, namelijk ANSI-89 en ANSI-92. Normaal gesproken gebruikt u de ANSI-89-jokertekens wanneer u query's en zoek- en vervangbewerkingen uitvoert in Access-databases (MDB- en ACCDB-bestanden). U gebruikt de ANSI-92-jokertekens wanneer u query's uitvoert op Access-projecten (Access-bestanden die zijn verbonden met Microsoft SQL Server-databases). Voor Access-projecten wordt de ANSI-92-standaard gebruikt omdat SQL Server deze standaard gebruikt.

Access biedt echter ook een uitzondering op deze regel. In de volgende tabel worden de methoden of hulpmiddelen aangegeven waarmee u gegevens kunt zoeken en vervangen, en ziet u de standaard-ANSI-standaard die bij elk hulpmiddel wordt gebruikt.

Methode of hulpmiddel voor zoeken

Type bestand dat wordt doorzocht

Gebruikte jokertekenset

Dialoogvenster Zoeken en vervangen

Access-database (MDB- en ACCDB-bestanden)

ANSI-89

Dialoogvenster Zoeken en vervangen

Access-project (ADP- en ACCDP-bestanden)

ANSI-92

Selectie- of bijwerkquery

Access-database (MDB- en ACCDB-bestanden)

ANSI-89

Selectie- of bijwerkquery

Access-project (ADP- en ACCDP-bestanden)

ANSI-92

Dialoogvenster Zoeken en vervangen, selectie- of bijwerkquery

Access-database ingesteld op ondersteuning van de ANSI-92-standaard

ANSI-92

Naar boven

Bekijken welke ANSI-standaard wordt ondersteund door een database

Volg deze stappen om de ANSI-instellingen voor een bepaalde database te zoeken en desgewenst te wijzigen.

 1. Klik op Bestand > Opties. Als u Access 2007 gebruikt, klikt u achtereenvolgens op de Microsoft Office-knop en Opties voor Access.

  Het dialoogvenster Opties voor Access wordt weergegeven.

 2. Klik op Ontwerpfuncties voor objecten en voer in het gedeelte Queryontwerp onder Met SQL Server compatibele syntaxis (ANSI 92) een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Deze database om de geopende database te wijzigen in de ANSI-92-standaard.

   -of-

   Schakel het selectievakje uit als u de geopende database wilt instellen op de ANSI-89-standaard.

  • Selecteer Standaard voor nieuwe databases als u alle nieuwe databases die zijn gemaakt met het geopende exemplaar van Access, wilt instellen op de ANSI-92-standaard.

   -of-

   Schakel het selectievakje uit om alle nieuwe databases in te stellen op de ANSI-89-standaard.

 3. Klik op OK.

Naar boven

ANSI-89-jokertekens

Gebruik deze set jokertekens wanneer u het dialoogvenster Zoeken en vervangen gebruikt om gegevens in een Access-database of een Access-project te zoeken en desgewenst te vervangen. U gebruikt deze tekens ook wanneer u selectie- en bijwerkquery's uitvoert op een Access-database, maar niet voor query's die u uitvoert op een Access-project. Zie de artikelen Een eenvoudige selectiequery maken en De gegevens in een database bijwerken voor meer informatie over het gebruik van selectie- en bijwerkquery's.

Teken

Beschrijving

Voorbeeld

*

Komt overeen met elk willekeurig aantal tekens. Een sterretje (*) kunt u overal in een tekenreeks gebruiken.

Met an* vindt u ander, antenne en anti, maar niet band of accordeon.

?

Komt overeen met elk willekeurig alfabetisch teken.

Met B?l vindt u bal, bel en bol.

[ ]

Komt overeen met een willekeurig enkel teken tussen de haakjes.

Met B[ae]l vindt u bal en bel, maar niet bol.

!

Komt overeen met elk willekeurig teken dat niet binnen de rechte haken staat.

Met b[!ae]l vindt u bol en bul, maar niet bal of bel.

-

Komt overeen met elk willekeurig teken uit het opgegeven bereik. U moet het bereik in oplopende volgorde opgeven (A naar Z, niet Z naar A).

Met b[a-c]d vindt u bad, bbd en bcd.

#

Komt overeen met elk willekeurig numeriek teken.

Met 1#3 vindt u 103, 113 en 123.

Naar boven

ANSI-92-jokertekens

Gebruik deze set jokertekens wanneer u selectie- en bijwerkquery's uitvoert op Access-projecten (ADP-bestanden) en wanneer u een van deze typen query's of het dialoogvenster Zoeken en vervangen gebruikt om in databases te zoeken die zijn ingesteld op het gebruik van de ANSI-92-standaard.

Teken

Beschrijving

Voorbeeld

%

Komt overeen met elk willekeurig aantal tekens. U kunt dit jokerteken gebruiken als het eerste of laatste teken in de tekenreeks.

Met an% vindt u ander, antenne en anti, maar niet band of accordeon.

_

Komt overeen met elk willekeurig alfabetisch teken.

Met B_l vindt u bal, bel en bol.

[ ]

Komt overeen met een willekeurig enkel teken tussen de haakjes.

Met B[ae]l vindt u bal en bel, maar niet bol.

^

Komt overeen met elk willekeurig teken dat niet binnen de rechte haken staat.

Met b[^ae]l vindt u bol en bul, maar niet bal of bel.

-

Komt overeen met elk willekeurig teken uit het opgegeven bereik. U moet het bereik in oplopende volgorde opgeven (A naar Z, niet Z naar A).

Met b[a-c]d vindt u bad, bbd en bcd.

OPMERKINGEN:

 • Als u wilt zoeken naar jokertekens die zich in uw gegevens bevinden, zet u het teken waarnaar u wilt zoeken, tussen vierkante haken: [#]. Gebruik deze regel wanneer u zoekt naar sterretjes (*), vraagtekens (?), hekjes (#), vierkante haken openen ([), en afbreekstreepjes (-). Gebruik geen vierkante haken wanneer u zoekt naar uitroeptekens (!) of vierkante haken sluiten (]). U kunt deze tekens vinden met het dialoogvenster Zoeken en vervangen. Typ het teken in het vak Zoeken naar zonder vierkante haken eromheen. Gebruik dezelfde benadering wanneer u jokertekens zoekt met behulp van een query. Met de volgende syntaxis worden bijvoorbeeld alle records geretourneerd die een uitroepteken bevatten, ongeacht waar het teken zich bevindt in de gegevens: Like "*!*".

  Zie het artikel Gegevens wijzigen met het dialoogvenster Zoeken en vervangen voor meer informatie over het gebruik van het dialoogvenster Zoeken en vervangen. Zie de artikelen Een eenvoudige selectiequery maken en De gegevens in een database bijwerken voor informatie over het gebruik van selectie- en bijwerkquery's.

  Als u tegelijk zoekt naar een afbreekstreepje en andere tekens, plaatst u het afbreekstreepje voor of na alle andere tekens tussen vierkante haken: [-#*] of [#*-]. Als u echter een uitroepteken (!) na de vierkante haak openen plaatst, zet u het afbreekstreepje na het uitroepteken: [!-].

 • Als u wilt zoeken naar een paar vierkante haken openen en sluiten ([]), plaatst u beide tekens tussen vierkante haken: [[]]. U moet dit doen omdat in Access één paar vierkante haken wordt geïnterpreteerd als een tekenreeks met lengte 0.

Naar boven

Gegevenstypen waarop u kunt zoeken met jokertekens

Wanneer u een tabel ontwerpt, kunt u een gegevenstype instellen voor elk veld in deze tabel. U stelt bijvoorbeeld het gegevenstype Datum/tijd in voor velden die datumgegevens bevatten. Deze tabel bevat de gegevenstypen waarop u kunt zoeken met jokertekens. Houd er rekening mee dat u in sommige gevallen wel jokertekens kunt gebruiken in het dialoogvenster Zoeken en vervangen, maar niet in query's en vice versa.

Gegevenstype

Gebruiken in ...

Tekst

Dialoogvenster Zoeken en vervangen, query's

Memo

Dialoogvenster Zoeken en vervangen, query's

Getal

Dialoogvenster Zoeken en vervangen, query's

Datum/tijd

Dialoogvenster Zoeken en vervangen, query's

Opmerking: Landinstellingen kunnen de manier waarop u jokertekens gebruikt, beïnvloeden. Zie de notities aan het einde van deze sectie voor meer informatie.

Valuta

Dialoogvenster Zoeken en vervangen, query's

AutoNummering

Dialoogvenster Zoeken en vervangen, query's

OLE-object

Geen.

Ja/nee

Query's, maar u hebt deze niet nodig. Zie de notities aan het einde van deze sectie voor meer informatie.

Hyperlink

Dialoogvenster Zoeken en vervangen, query's

Wizard Opzoeken

Afhankelijk van het gegevenstype van het bronveld.

OPMERKINGEN:

 • U kunt jokertekens gebruiken in het dialoogvenster Zoeken en vervangen om in datum-/tijdvelden te zoeken als met de notatie die op deze velden is toegepast, de hele datum of een deel hiervan als tekst wordt weergegeven. Als u bijvoorbeeld zoekt met een tekenreeks zoals *ar*-10-2007, zijn de resultaten alle maanden die de letters 'ar' bevatten: januari, februari enzovoort. Aangezien u moet zoeken op basis van de notatie die op gegevens is toegepast, moet u een optie selecteren in het dialoogvenster: het selectievakje Zoeken zoals weergegeven. Zie het artikel Gegevens wijzigen met het dialoogvenster Zoeken en vervangen voor meer informatie over dit selectievakje.

 • De datum en tijd die zijn opgegeven in de landinstellingen van Windows, kunnen van invloed zijn op wat u ziet en hoe u zoekt. Sommige gebruikers zien bijvoorbeeld mogelijk datums als Romeinse cijfers, zoals 07-IX-1997 in plaats van 07-09-1997. U zoekt normaal gesproken op basis van wat u ziet, niet wat u denkt dat wordt opgeslagen in de tabel. U kunt dus zoeken met een tekenreeks zoals *-IX-2007 om alle records voor september van dat jaar te vinden.

  Als tekst in een datumveld diakritische tekens bevat, zoals á of ä, moet u deze tekens opnemen in de zoekreeks, anders mislukt de zoekopdracht. U kunt de aanwezigheid van diakritische tekens omzeilen door jokertekens te gebruiken. Als u bijvoorbeeld een datum ziet zoals 3-heinä-2007, kunt u zoeken met een tekenreeks zoals *-hein*-2007.

 • Wanneer u een Ja/Nee-veld zoekt met behulp van het dialoogvenster Zoeken en vervangen, wordt het veld genegeerd en worden in het dialoogvenster geen records geretourneerd. Als u een Ja/Nee-veld zoekt met behulp van een query, kunt u jokertekens gebruiken. Houd er echter rekening mee dat met Ja/Nee-velden slechts twee waarden (0 voor onwaar en -1 voor waar) worden geretourneerd. Een jokerteken voegt dus geen waarde toe aan de zoekopdracht. Met een criterium zoals =-1 worden bijvoorbeeld dezelfde resultaten geretourneerd als met "Like *1".

 • U kunt niet zoeken in OLE-objectvelden.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×