Namen in formules gebruiken

U kunt gemakkelijk te begrijpen formules maken met beschrijvende naam om cellen, celbereiken, formules of waarden van constante aan te geven.

Met de meegeleverde voorbeeldgegevens en de volgende procedures leert u hoe u namen aan celverwijzingen kunt toewijzen en daarmee formules kunt maken.

De voorbeeldgegevens kopiëren

Voor een beter begrip van deze stappen kopieert u de volgende voorbeeldgegevens naar cel A1 op een leeg blad.

 1. Maak een lege werkmap of een leeg blad.

 2. Selecteer de volgende voorbeeldgegevens.

  Opmerking: Selecteer niet de rij- en kolomkoppen (1, 2, 3... A, B, C...) wanneer u de voorbeeldgegevens naar een leeg blad kopieert.

  Voorbeeldgegevens in de Help selecteren

  Voorbeeldgegevens selecteren

Regio

Verwacht

Werkelijk

Oost

€ 5.000

€ 5.325

West

€ 1.500

€ 1.477

Zuid

€ 2.500

€ 2.633

Noord

€ 500

€ 1.211

Middenwesten

€ 3.500

€ 3.322

Centraal

€ 2.000

€ 2.120

 1. Druk op Command + C .

 2. Selecteer op het blad cel A1 en druk op Command + V .

Een formule maken door een naam toe te wijzen aan cellen

 1. Selecteer cdl C2 tot C5, de werkelijke verkoop voor de regio's Oost, West, Zuid en Noord.

 2. Typ in de formulebalk in het naamvakMijnRegio's en druk op RETURN .

  De naam 'MijnRegio's' wordt toegewezen aan cel C2 tot C5.

 3. Selecteer cel C9 en typ Gemiddelde verkoop voor mijn regio's.

 4. Selecteer cel C10, typ =GEMIDDELDE(MijnRegio's) en druk op RETURN .

  Het resultaat is 2661,5.

 5. Selecteer de cel die 2661,5 bevat.

 6. op het tabblad Start, onder Getal, click Currency  Knop Valuta .

  Het resultaat is € 2.661,50: de gemiddelde werkelijke verkoop voor de regio's Oost, West, Zuid en Noord.

  Tips: 

  • U kunt de door u toegewezen namen bekijken en beheren door in het menu Invoegen de optie Naam aan te wijzen en op Definiëren te klikken.

  • U kunt een lijst maken van alle namen die zijn toegewezen aan cellen in een werkmap. Zoek een gebied met twee lege kolommen op het werkblad (de lijst bestaat uit twee kolommen, een voor de naam en een voor de cellen die aan de naam zijn gekoppeld). Selecteer de cel die linksboven in de lijst komt te staan. Wijs in het menu Invoegen naar de optie Naam en klik op Plakken. Klik vervolgens in het dialoogvenster Naam plakken op Lijst plakken.

Richtlijnen voor het maken van namen

Richtlijn

Beschrijving

Toegestane tekens

Het eerste teken van een naam moet een letter of onderstrepingsteken (_) zijn. De overige tekens in de naam mogen letters, cijfers, punten en onderstrepingstekens zijn. In sommige talen vervangt Excel mogelijk bepaalde tekens door onderstrepingstekens.

Syntaxis

Spaties zijn niet toegestaan. Onderstrepingstekens en punten kunnen worden gebruikt als woordscheidingstekens, bijvoorbeeld Verkopen_Oost of Eerste.kwartaal.

Conflicten tussen celverwijzingen

Namen mogen niet gelijk zijn aan een celverwijzing, zoals Z$100, BIN9 of R1K1.

Maximum aantal tekens

Een naam kan maximaal 255 tekens bevatten. Als een naam die voor een bereik is gedefinieerd, meer dan 253 tekens bevat, kunt u de naam niet selecteren in het naamvak, maar kunt u de naam wel in formules gebruiken.

Onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters

Namen kunnen hoofdletters en kleine letters bevatten, maar Excel maakt daar geen onderscheid tussen. Als u bijvoorbeeld een cel met de naam 'Verkoop' hebt en vervolgens een andere cel in dezelfde werkmap 'VERKOOP' noemt, wordt de eerste naam vervangen door de tweede.

Zie ook

Rekenkundige operators en de volgorde van bewerkingen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×