Name (naam), eigenschap

Van toepassing op

AccessObject-object

CodeProject-object

Form-object

ObjectFrame-object

Reference-object

SubForm-object

AccessObjectProperty-object

ComboBox-object

Image-object

OptionButton-object

Report-object

TabControl-verzameling

AdditionalData-object

CommandButton-object

Label-object

OptionGroup-object

Section-object

TextBox-object

Application-object

CurrentProject-object

Line-object

Page-object

SmartTag-object

ToggleButton-object

BoundObjectFrame-object

CustomControl-object

ListBox-object

PageBreak-object

SmartTagAction-object

CheckBox-object

DataAccessPage-object

Module-object

Rectangle-object

SmartTagProperty-object

Met de eigenschap Name kunt u de reeksexpressie opgeven of vaststellen waarmee de naam van een object wordt gedefinieerd. Lezen/schrijven string voor de volgende objecten: AdditionalData, BoundObjectFrame, CheckBox, ComboBox, CommandButton, CustomControl, Form, Image, Label, Line, ListBox, Module, ObjectFrame, OptionButton, OptionGroup, Page, PageBreak, Rectangle, Report, Section, SmartTagProperty, SubForm, TabControl, TextBox en ToggleButton. Alleen-lezen string voor de volgende objecten: AccessObject, AccessObjectProperty, Application, CodeProject, CurrentProject, DataAccessPage, Reference, SmartTag en SmartTagAction.

expressie.Name

expressie Vereist. Een expressie die een van de bovenstaande objecten retourneert.

Opmerkingen

Een geldige naam moet voldoen aan de standaardnaamgevingsregels voor Microsoft Office Access 2007. Voor Microsoft Access-objecten mag de naam uit maximaal 64 tekens bestaan. Voor besturingselementen mag de naam uit 255 tekens bestaan.

Voor nieuwe objecten stelt u de eigenschap Name in door in de werkbalk Snelle toegang op Opslaan te klikken en een geldige naam in te voeren. Als u de naam van een bestaand object in het navigatievenster wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de naam en vervolgens op Naam wijzigen. Als u de naam van een bestaand object wilt wijzigen terwijl het object is geopend, klikt in de werkbalk Snelle toegang op Opslaan als.

Voor secties of besturingselementen kunt u deze eigenschap instellen met het eigenschappenvenster, een macro of VBA-code (Visual Basic for Applications). U kunt de eigenschap Name gebruiken in expressies voor objecten.

De standaardnaam voor nieuwe objecten bestaat uit de objectnaam plus een uniek geheel getal. Het eerste nieuwe formulier is bijvoorbeeld Formulier1, het tweede nieuwe formulier is Formulier2, enzovoort. Een formulier kan niet dezelfde naam hebben als een ander systeemobject, zoals het object Screen.

Voor een niet-afhankelijk besturingselement is de standaardnaam het type besturingselement plus een uniek geheel getal. Als het eerste besturingselement dat u aan een formulier toevoegt, bijvoorbeeld een tekstvak is, wordt de eigenschap Name ervan ingesteld op Tekst1.

Voor een afhankelijk besturingselement is de standaardnaam de naam van het veld in de onderliggende gegevensbron. Als u een besturingselement maakt door een veld uit de lijst met velden te slepen, wordt de instelling van de eigenschap FieldName van het veld gekopieerd naar het eigenschapsvak Name van het besturingselement.

U kunt niet 'Formulier' of 'Rapport' als naam voor een besturingselement of sectie gebruiken.

Besturingselementen op hetzelfde formulier of rapport, of op dezelfde Data Access-pagina, mogen niet dezelfde naam hebben. Besturingselementen op verschillende formulieren, rapporten of Data Access-pagina's mogen echter wel identieke namen hebben. Een besturingselement en een sectie op hetzelfde formulier mogen niet dezelfde naam hebben.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld wordt de eigenschap Name als resultaat teruggegeven van het eerste formulier in de verzameling Forms.

Dim strFormName As String

strFormName = Forms(0).Name

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×