Naamservers wijzigen voor het instellen van Office 365 met Gandi.net

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Inzenders: Peter Baumgartner

Raadpleeg de veelgestelde vragen over domeinen als u niet kunt vinden wat u zoekt.

Volg deze instructies als u wilt dat Office 365 uw Office 365 DNS-records voor u beheert. (Als u liever, kunt u alle uw Office 365-DNS-records beheert bij Gandi.net.)

Er zijn twee hoofdgebieden dit proces: eerst u uw domein Gandi.net wordt verifiëren en klik u de naamserverrecords van uw domein wordt gewijzigd, zodat ze naar Office 365 verwijzen. (Meer hulp nodig? Ondersteuning.)

Uw domein verifiëren

Uw naamserverrecords wijzigen

Een zonebestand voor verificatie met Office 365 maken

Belangrijk: 

 • Als u wilt controleren of uw domein voor Office 365, moet u een record toevoegen aan het zonebestand voor dat domein. U kunt een actieve Gandi.net zone-bestand om de TXT-record die u nodig hebt niet bewerken. In plaats daarvan, moet u een kopie van het actieve Gandi.net zonebestand voor gebruik in het verificatieproces doorvoeren.

 • Dit nieuwe zonebestand wordt alleen gebruikt om te verifiëren dat u de eigenaar van uw domein bent. Het heeft verder geen invloed. U kunt dit bestand later desgewenst verwijderen.

 1. Om te beginnen gaat u via deze koppeling naar uw domeinenpagina bij Gandi.net. Hiervoor dient u zich echter eerst aan te melden.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Schakel op de pagina Domains het selectievakje in naast de naam van het domein dat u gaat wijzigen.

  Ga vervolgens in de geopende vervolgkeuzelijst Select the lines and choose an action naar de sectie Technical changes en selecteer de optie Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Op de pagina Batch zone file change klikt u in de rij Default Gandi zone file op het pictogram Modify (potlood).

  GandiNet-BP-Configure-1-3

 4. Kies in het gebied Zone file versions de optie Normal in de vervolgkeuzelijst Edit mode.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Kies vervolgens Copy this zone to edit.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. Typ een nieuwe zonenaam in het veld naam (bijvoorbeeld Office 365 verifiëren) in het dialoogvenster een zone kopiëren .

  GandiNet-BP-Configure-1-5-1

 7. Kies vervolgens Submit.

  GandiNet-BP-Configure-1-5-2

 8. Kies op de pagina Zones > zonenaam de optie Create a new version.

  GandiNet-BP-Configure-1-6

Nu dat u het zonebestand hebt gemaakt, gaat u naar de volgende sectie, waar u de record die u nodig hebt om te controleren of uw domein Gandi.net met Office 365wordt toegevoegd.

Een TXT-record toevoegen voor verificatie

Belangrijk: Als u de procedure Een zonebestand voor verificatie met Office 365 maken in de eerste sectie van dit artikel nog niet hebt uitgevoerd, doet u dat eerst voordat u met de procedure in deze sectie begint.

Voordat u uw domein met Office 365 kunt gaan gebruiken, moet worden gecontroleerd dat u de eigenaar bent van het domein. Als u zich bij uw account bij de domeinregistrar kunt aanmelden en de DNS-record kunt maken, is dit voor Office 365 bewezen.

Opmerking: Deze record wordt alleen gebruikt om te verifiëren dat u de eigenaar van uw domein bent. Dit heeft verder geen invloed. U kunt deze record later desgewenst verwijderen.

 1. Om te beginnen gaat u via deze koppeling naar uw domeinenpagina bij Gandi.net. Hiervoor dient u zich echter eerst aan te melden.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Schakel op de pagina Domains het selectievakje in naast de naam van het domein dat u gaat wijzigen.

  Ga vervolgens in de geopende vervolgkeuzelijst Select the lines and choose an action naar de sectie Technical changes en selecteer de optie Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Klik op de pagina Batch zonebestand wijzigen in de rij voor het zonebestand dat u hebt gemaakt voor de verificatie van Office 365 , kies het pictogram wijzigen (Potlood) .

  GandiNet-BP-Configure-1-14

 4. Kies Version 2 in het gebied Zone file versions.

  (Selecteer nog niet de optie Use this version.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Kies in het gebied Zone file versions de optie Add.

  (Mogelijk moet u omlaag schuiven.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Typ of kopieer en plak de volgende waarden in de vakken voor de nieuwe record in de sectie Een record toevoegen.

  (Selecteer in de vervolgkeuzelijsten de waarden Type en hours.)

  Type

  TTL

  Name

  Value

  TXT

  1 hours

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Opmerking: Dit is een voorbeeld. Gebruik hier de specifieke waarde voor Doel of adres waarnaar wordt verwezen uit de tabel in Office 365.
  Hoe kan ik dit vinden?

  GandiNet-BP-Verify-1-1

 7. Kies Submit om uw wijzigingen door te voeren.

  GandiNet-BP-Verify-1-2

Nu dat u de TXT-bestand hebt gemaakt die Office 365 gebruikt om de verificatie van uw domein Gandi.net, gaat u naar de volgende sectie, waar u het nieuwe zonebestand met de record wilt activeren.

Een zonebestand voor verificatie met Office 365 activeren

Belangrijk: Als u de procedures (Een zonebestand voor verificatie met Office 365 maken en Een TXT-record toevoegen voor verificatie) in de eerste twee secties van dit artikel nog niet hebt uitgevoerd, doet u dat eerst voordat u met de procedure in deze sectie begint.

U wordt nu uw standaardinstellingen Gandi.net bijwerken zodat het zonebestand voor Office 365 verificatie wordt het actieve zonebestand voor het domein dat u wilt wijzigen.

Waarschuwing: Hiervoor is mislukt wordt voorkomen dat Office 365 verifiëren van uw domein.

 1. Kies Version 2 in het gebied Zone file versions.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Kies vervolgens Use this version.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. Kies Submit in het dialoogvenster Use this version.

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. Kies Domains op de bovenste navigatiebalk.

  GandiNet-BP-Configure-1-11

 5. Schakel op de pagina Domains het selectievakje in naast de naam van het domein dat u gaat wijzigen.

  Ga vervolgens in de geopende vervolgkeuzelijst Select the lines and choose an action naar de sectie Technical changes en selecteer de optie Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. Zoek het nieuwe zonebestand op de pagina Batch zone file change en kies Choose.

  GandiNet-BP-Configure-1-12

 7. Kies Submit om uw wijzigingen door te voeren.

  GandiNet-BP-Configure-1-13

U voltooit het proces van het verifiëren van uw domein Gandi.net met Office 365, volgt u de instructies in het volgende gedeelte.

Uw domein verifiëren met Office 365

Belangrijk: Als u de procedures (Een zonebestand voor verificatie met Office 365 maken, Een TXT-record toevoegen voor verificatie en Een zonebestand voor verificatie met Office 365 activeren) in de eerste drie secties van dit artikel nog niet hebt uitgevoerd, doet u dat eerst voordat u met de procedure in deze sectie begint.

Nu u de record hebt toegevoegd aan de site van uw domeinregistrar, gaat u terug naar Office 365 en vraagt u of Office 365 naar de record wil zoeken.

Wanneer in Office 365 de juiste TXT-record is gevonden, is uw domein gecontroleerd.

 1. Kies Setup > Domeinen.

 2. Kies op de pagina Domains de naam van het domein dat u verifieert.

  Domeinnaam geselecteerd in Office 365-beheercentrum

 3. Kies Start setup op de pagina Setup.

  Knop Configuratie starten

 4. Kies Verify op de pagina Verify domain.

  Knop Verifiëren

Opmerking: Het duurt gewoonlijk ongeveer 15 minuten voordat DNS-wijzigingen van kracht worden. Het kan echter soms wat langer duren voordat een wijziging die u hebt aangebracht, is bijgewerkt via het DNS-systeem op internet. Als u na het toevoegen van de DNS-records problemen hebt met het ontvangen of verzenden van e-mail, raadpleegt u Problemen oplossen nadat u uw domeinnaam of DNS-records hebt gewijzigd.

Nu dat u uw domein Gandi.net met Office 365hebt gecontroleerd, kunt u op Ga naar uw naamserverrecords wijzigen zodat ze naar Office 365 verwijzen. De volgende sectie begeleidt u bij die.

De naamserverrecords (NS-records) van uw domein wijzigen

Belangrijk: Als u uw domein Gandi.net met Office 365nog niet hebt gecontroleerd, dit nu doen door de procedures in de eerste vier secties van dit artikel, beginnend met maken een zonebestand voor Office 365-verificatie.

U voltooit het instellen van uw domein met Office 365 door de NS-records van uw domein bij uw domeinregistrar te wijzigen, zodat deze verwijzen naar de primaire en secundaire naamservers van Office 365. Hiermee wordt Office 365 zo ingesteld dat de DNS-records van het domein voor u worden bijgewerkt. Alle benodigde records worden toegevoegd zodat e-mail, Skype voor Bedrijven Online en uw openbare website met uw domein kunnen werken. Daarna bent u klaar.

Let op: Als u de NS-records van uw domein laat verwijzen naar de naamservers van Office 365, is dit van invloed op alle services die momenteel aan uw domein zijn gekoppeld. Zo wordt bijvoorbeeld alle e-mail die naar uw domein wordt verzonden (zoals william@uw_domein.com), naar Office 365 verzonden zodra u deze wijziging hebt aangebracht.

Belangrijk: 

 • Na het voltooien van de stappen in deze sectie, moeten alleen de volgende vier naamservers in de lijst staan:

 • In de volgende procedure kunt u zien hoe u andere, ongewenste naamservers uit de lijst verwijdert en hoe u de juiste naamservers toevoegt als deze niet al in de lijst staan.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Om te beginnen gaat u via deze koppeling naar uw domeinenpagina bij Gandi.net. Hiervoor dient u zich echter eerst aan te melden.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Schakel op de pagina Domains het selectievakje in naast de naam van het domein dat u gaat wijzigen.

  Ga vervolgens in de geopende vervolgkeuzelijst Select the lines and choose an action naar de sectie Technical changes en selecteer de optie Update DNS.

  GandiNet-BP-Redelegate-1-1

 3. Let op: Voer deze stappen alleen uit als u andere bestaande naamservers hebt dan de vier juiste naamservers. (Dat wil zeggen, verwijder alleen huidige naamservers die een andere naam hebben dan ns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com of ns4.bdm.microsoftonline.com.)

  Op de pagina Domain Names verwijdert u elke naamserver in de lijst door deze te selecteren en vervolgens op het toetsenbord op de toets Delete te drukken.

  GandiNet-BP-Redelegate-1-2

 4. Typ of kopieer en plak de waarden uit de volgende tabel in de vakken DNS1 - DNS4.

  DNS1

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  DNS2

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  DNS3

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  DNS4

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  GandiNet-BP-Redelegate-1-3

 5. Kies Verzenden.

  GandiNet-BP-Redelegate-1-4

Opmerking: Het kan enige uren duren voordat de updates van uw naamserverrecords via het DNS-systeem op internet zijn doorgevoerd. Vervolgens worden uw e-mail voor Office 365 en andere services ingesteld voor gebruik met uw domein.

Nog steeds hulp nodig?

Hulp krijgen van de Office 365-communityforums Beheerders: Aanmelden en een serviceaanvraag maken Beheerders: Ondersteuning bellen
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×