MODUS.MEERV, functie

Geeft als resultaat een verticale matrix van de meest voorkomende (repeterende) waarden in een matrix of een gegevensbereik. Voor een horizontale matrix gebruikt u TRANSPONEREN(MODUS.MEERV(getal1,getal2,...)).

Als er meerdere modi zijn, worden meerdere resultaten geretourneerd. Omdat de functie een matrix met waarden als resultaat geeft, moet deze worden ingevoerd als een matrixformule.

Syntaxis

MODUS.MEERV(getal1;[getal2];...)

De syntaxis van de functie MODUS.MEERV heeft de volgende argumenten:

  • getal1     Vereist. Het eerste getalargument waarvoor u de modus wilt berekenen.

  • getal2, ...     Optioneel. Getalargumenten 2 tot 254 waarvan u de modus wilt berekenen. U kunt ook één matrix of een verwijzing naar een matrix opgeven in plaats van argumenten gescheiden door een puntkomma.

Opmerkingen

  • Argumenten zijn getallen of namen, matrices, of verwijzingen die getallen bevatten.

  • Als een matrix- of verwijzingsargument tekst, logische waarden of lege cellen bevat, worden deze waarden genegeerd. Cellen met de waarde 0 worden echter wel in de berekening opgenomen.

  • Foutwaarden of tekst die niet in een getal kan worden omgezet, resulteren in een fout.

  • Als de gegevensverzameling geen identieke gegevens bevat, geeft MODUS.MEERV de foutwaarde #N/B als resultaat.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

1

2

3

4

3

2

1

2

3

5

6

1

Formule

Beschrijving

Resultaat

=MODUS.MEERV(A2:A13)

De formule =MODUS.MEERV(A2:A13) moet als een matrixformule worden ingevoerd. In dat geval geeft MODUS.MEERV 1, 2, en 3 als resultaat omdat deze modi elk 3 keer voorkomen. Als de formule niet als matrixformule wordt ingevoerd, wordt 1 als enige resultaat gegeven. Dit komt overeen met het resultaat van de functie MODUS.ENKELV. Bij het maken van de matrixformule zijn meerdere extra cellen toegevoegd om ervoor te zorgen dat alle modi worden geretourneerd. De matrixformule is in het bereik C15:C22 opgenomen. Als er geen extra modi zijn, wordt de fout #N/B geretourneerd. .

1

2

3

#N/B

#N/B

#N/B

#N/B

#N/B

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×