Mobiele Android-App voor Yammer - licentievoorwaarden voor Software

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

LICENTIEBEPALINGEN VOOR MICROSOFT SOFTWARE

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

ALS U LIVE IN (OF EEN BEDRIJF MET EEN PLAATS HOOFDSOM VAN BEDRIJVEN IN) DE VERENIGDE STATEN, LEES DE SECTIE 'BINDENDE ARBITRAGE EN MASSACLAIMS' HIERONDER. DEZE BEPAALT HOE GESCHILLEN WORDEN VERWERKT.

Deze licentievoorwaarden zijn een overeenkomst tussen u en Microsoft Corporation (of een van haar partners). Deze toepassing zijn op de software die hierboven en alle Microsoft-services of software-updates (tenzij voor zover die diensten of updates vergezeld zijn van nieuwe of extra voorwaarden, termen in dat geval moeten de verschillende toekomst toepassen en wijzig niet uw of Microsoft rechten met betrekking tot vooraf bijgewerkte software of services). ALS U AKKOORD MET DEZE LICENTIEVOORWAARDEN GAAT, HEBT U DE ONDERSTAANDE RECHTEN. MET BEHULP VAN DE SOFTWARE, MOET U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEREN.

 1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN.

  1. Algemene. U kunt installeren en gebruiken van elk gewenst aantal exemplaren van de software.

  2. Software van derden. De software kan toepassingen van derden die in licentie onder deze overeenkomst of onder hun eigen termen gegeven zijn bevatten. Licentievoorwaarden, aankondigingen en bevestigingen, als voor de toepassingen van derden mogelijk toegankelijke online op http://aka.ms/thirdpartynotices of in een bijbehorende kennisgevingen-bestand. Zelfs als deze toepassingen vallen andere overeenkomsten, vrijwaring, beperkingen op en uitsluitingen van schade onderstaande ook van toepassing voor zover toegestaan volgens toepasselijk recht.

  3. Concurrentieanalyse benchmarks. Als u een directe concurrent bent en u toegang verkrijgen tot of gebruiken van de software voor Concurrentieanalyse benchmarks, analyses of intelligence verzamelen, u doet afstand jegens Microsoft, zijn dochterondernemingen en de gelieerde ondernemingen (inclusief toekomst) eventuele Concurrentieanalyse gebruiken, access en test beperkingen in de voorwaarden van uw software voor zover de gebruiksvoorwaarden zijn, benchmarks of over te plaatsen, meer beperkend zijn dan de bepalingen van Microsoft. Als u geen afstand van dergelijke ogenschijnlijke beperkingen in de voorwaarden van uw software doen doen, moet u zijn niet toegestaan toegang krijgen tot of gebruik deze software en wordt niet hebt gedaan.

 2. GEGEVENSVERZAMELING. De software mogelijk gegevens verzamelen over u en het gebruik van de software en die naar Microsoft verzenden. Microsoft kan deze informatie gebruiken om te leveren services en Microsoft producten en services te verbeteren. Uw rechten opt-out, worden indien van toepassing, beschreven in de productdocumentatie. Sommige functies in de software mogen verzamelen van gegevens van gebruikers van uw toepassingen die toegang verkrijgen tot of gebruik van de software inschakelen. Als u deze functies gebruikt om te verzamelen in uw toepassingen inschakelen, moet u akkoord gaat met toepasselijk recht zijn toegestaan, inclusief aan eventuele toestemming van de vereiste gebruiker, en voor het behoud van een prominente privacybeleid nauwkeurig gebruikers informeren over hoe u gebruikt, verzamelen, en delen hun gegevens. U kunt meer informatie over Microsoft gegevens verzamelen en gebruiken in de productdocumentatie en de privacyverklaring voor Microsoft op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Stemt u ermee akkoord gaat met alle toepasselijke bepalingen van de privacyverklaring van Microsoft.

 3. Bereik van licentie. De software is niet verkocht, maar in licentie gegeven. Microsoft behoudt alle andere rechten. Tenzij toepasselijk recht zijn toegestaan, u meer recht ondanks deze beperking krijgt, u niet (en hebben geen recht op):

  1. eventuele technische beperkingen van de software omzeilen die ervoor zorgen dat u de software alleen op een bepaalde manier kunt gebruiken;

  2. de software reverse-engineeren, decompileren of disassembleren;

  3. kennisgevingen van Microsoft of haar leveranciers in de software verwijderen, minimaliseren, blokkeren of wijzigen;

  4. de software te gebruiken voor commerciële, non-profitorganisaties die, of winstgevende activiteiten;

  5. de software gebruiken op een wijze die indruist tegen de wet of waarmee malware wordt gemaakt of verspreid; of

  6. de software delen, publiceren, distribueren of uitlenen, de software aanbieden als een zelfstandig gehoste oplossing die anderen mogen gebruiken, of de software of deze overeenkomst overdragen aan derden.

 4. FEEDBACK. Als u feedback over de software naar Microsoft geven, geeft u naar Microsoft, gratis het recht wilt gebruiken, delen en uw feedback op geen enkele manier en voor doeleinden commerciële. U geeft geen feedback weergegeven die wordt gebruikt met een licentie waarvoor Microsoft software of documentatie aan derden licentie omdat Microsoft uw feedback in deze bevat. Deze rechten deze overeenkomst worden bewaard.

 5. Exportbeperkingen. U moet voldoen aan alle nationale en internationale exporteren wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de software, waaronder beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en einde gebruik. Voor meer informatie over exportbeperkingen, gaat u naar http://aka.ms/exporting.

 6. Ondersteuningsservices. Microsoft is niet verplicht onder deze overeenkomst geen ondersteuning voor de software. Een ondersteuning wordt 'in de huidige staat', 'met alle fouten' en zonder enige garantie.

 7. UPDATES. De software mogelijk regelmatig controleren op updates, en download en installeer deze voor u. U kunt updates krijgen alleen van Microsoft of geautoriseerde bronnen. Microsoft mogelijk moet bijwerken van uw systeem waarmee u updates. U akkoord met deze automatische updates zonder extra kennisgeving ontvangen. Updates mogelijk niet opnemen of alle bestaande softwarefuncties, services of deze apparaten te ondersteunen.

 8. Bindende arbitrage en CLASS actie verklaring van afstand. In dit gedeelte is van toepassing als u woont (of, als een bedrijf, uw adres van het hoofdkantoor is in) de Verenigde Staten. Als u en Microsoft hebt een geschil, u en Microsoft mee eens proberen voor 60 dagen informeel oplossen. Als u en Microsoft niet kunt, u en Microsoft akkoord met de afzonderlijke arbitrage binding voordat de American Arbitration Association onder de federale arbitrage Act ("FAA"), en niet te verrichten in Hof vóór een rechter of jury. In plaats daarvan wordt een neutrale arbitrage bepalen. Klasse actie rechtszaken, class hele arbitrations, persoonlijke advocaat-algemeen-acties, en een andere procedure waar iemand worden verwerkt in een medewerker van de capaciteit zijn niet toegestaan; evenmin combineren afzonderlijke procedure zonder toestemming van alle partijen. De volledige overeenkomst voor arbitrage bevat meer termen en van http://aka.ms/arb-agreement-1. U en Microsoft akkoord gaat met deze voorwaarden.

 9. BEË. Geen afbreuk aan alle overige rechten beëindigen Microsoft deze overeenkomst als u niet aan alle voorwaarden en voorwaarden voldoen. In dat geval moet u alle exemplaren van de software en alle onderdelen destroy.

 10. Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst, en eventuele andere voorwaarden voor aanvullingen, updates of toepassingen van derden, mogelijk dat Microsoft biedt de volledige overeenkomst voor de software is.

 11. Toepasselijk recht zijn toegestaan en plaats oplossen geschillen. Als u de software in de Verenigde Staten en Canada, het recht van de staat of provincie hebt aangeschaft, waar u woont (of, als een bedrijf, waarin uw adres van het hoofdkantoor zich bevindt) bepalen van de interpretatie van deze overeenkomst, vorderingen die voortvloeien uit het niet naleven, en alle andere vorderingen) inclusief consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daad claims), ongeacht strijdige juridische principes, behalve dat de FAA bepaalt alles met betrekking tot arbitrage. Als u de software in een ander land hebt aangeschaft, het recht van toepassing, behalve dat de FAA alles gerelateerd aan arbitrage bepaalt. Als Amerikaanse federale valt bestaat, wordt u en Microsoft toestemming aan exclusieve bevoegdheid in de federale Hof in koning provincie, Washington voor alle geschillen gehoord in Hof (exclusief arbitrage). Als dit niet het geval is, wordt u en Microsoft toestemming aan exclusieve bevoegdheid in de bovenliggende Hof koning provincie, Washington voor alle geschillen gehoord in Hof (exclusief arbitrage).

 12. Consumentenrechten op; REGIONALE VARIATIES. Deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. U moet mogelijk andere rechten, met inbegrip van consumentenrechten, onder het recht van uw staat, provincie of land. Scheiden en afgezien van de relatie met Microsoft, hebt u mogelijk ook rechten met betrekking tot de partij waaruit u de software hebt aangeschaft. Deze overeenkomst wordt die andere rechten niet gewijzigd als het recht van uw staat, provincie of land niet is toegestaan kunt doen. Als u de software in een van de onderstaande regio's of verplicht aangeschaft bijvoorbeeld land recht van toepassing en klik op de volgende bepalingen op u van toepassing:

  1. Australië. U hebt wettelijke garanties op grond van het Australische consumentenrecht en niets in deze overeenkomst is bedoeld om die rechten te beïnvloeden.

  2. Canada. Als u deze software in Canada hebt aangeschaft, u mogelijk ontvang geen updates meer door het uitschakelen van de functie Automatische updates uw apparaat verbonden met Internet (als u opnieuw verbinding hebt met Internet, maar de software wordt hervat controleren op en updates worden geïnstalleerd), of verwijderen van de software. De productdocumentatie eventuele mogelijk ook opgeven voor het uitschakelen van updates voor uw specifieke apparaat of de software.

  3. Duitsland en Oostenrijk.

   1. Waarborg. De juiste licentie software wordt aanzienlijk zoals is beschreven in een Microsoft-materialen die bij de software uitgevoerd. Microsoft biedt echter geen contractuele garantie ten opzichte van de gelicentieerde software.

   2. Beperking van aansprakelijkheid. Microsoft is voor het geval opzettelijk leiden, brutowinst nalatigheid, op basis van het Product aansprakelijkheid Act, evenals, voor het geval overlijden of persoonlijke of fysieke schade, claims die volgens de wettelijke wetgeving wordt toegestaan.

    Onderhevig aan de voorgaande component ii. is Microsoft alleen verantwoordelijk voor lichte nalatigheid bij Microsoft in strijd met deze materiaalresource contractuele verplichtingen de afhandeling van de plaats waar vergemakkelijken de verschuldigd uitvoering van deze overeenkomst is, zou het niet naleven van de plaats waar gevaar het doel van deze overeenkomst en de naleving waarmee een partij voortdurend mogelijk vertrouwen in (zogenaamde "hoofdtelwoorden verplichtingen"). In andere gevallen lichte nalatigheid van Microsoft worden niet verantwoordelijk voor lichte nalatigheid.

 13. BEPERKTE GARANTIE. DE SOFTWARE WORDT LICENTIE "ZOALS IS." U OP EIGEN RISICO VAN HET GEBRUIK VAN DEZE. MICROSOFT BIEDT GEEN EXPLICIETE GARANTIES, GARANTIES OF VOORWAARDEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS TOEPASSELIJK RECHT, WIJST MICROSOFT ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN INBREUK OP.

 14. Beperking op en uitsluiting van schade. ALS U EEN BASIS VOOR HET HERSTELLEN VAN SCHADE ONDANKS DE VOORGAANDE VRIJWARING VAN EEN WAARBORG HEBT, KUNT U VAN MICROSOFT EN HAAR LEVERANCIERS ALLEEN DIRECTE SCHADE SNEL AAN DE VS $5,00 HERSTELLEN. U KUNT ANDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE, WINST, SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE INCLUSIEF NIET HERSTELLEN. Deze beperking geldt voor (a) alles met betrekking tot de software, services, inhoud (waaronder programmacode) op internetsites van derden, of toepassingen van derden; en (b) vorderingen die voortvloeien uit niet naleven van het contract, waarborg, garantie of voorwaarde, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad; of alle andere vorderingen; in elk geval voor zover toegestaan volgens toepasselijk recht. Van toepassing zelfs als Microsoft was of had moet zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. De bovengenoemde beperking of uitsluiting geldt niet voor u omdat uw staat, provincie of land de uitsluiting of beperking van incidentele, gevolgschade of andere schade, kan het niet toestaat. Houd er rekening mee: omdat deze software wordt gedistribueerd in Canada, enkele van de clausules van deze overeenkomst hieronder vermeld in het Frans.

Remarque: Ce logiciel étant distribué au Canada, certaines des componenten dans ce contrat sont fournies ci-dessous nl Frans.

EXONÉRATION DE GARANTIE. Bestand logiciel visé nominale een vergunning est offert «tel quel». Toute gebruik de ce logiciel est à votre seule risque en péril. Microsoft n'accorde aucune autre garantie expresse. Vous pouvez bénéficier de droits additionnels nl vertu du droit lokale sur la protection des consommateurs, que ce contrat nieuwe peut wijzigingstoets. La ou elles sont permises nominale bestand droit landinstelling, ls garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un gebruik particulier en d'absence de contrefaçon sont exclues.

BEPERKING DES DOMMAGES-INTÉRÊTS EN UITSLUITING DE RESPONSABILITÉ BETON LS DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft en de SE fournisseurs een indemnisation nl cas de dommages wordt u omgeleid zodat uniquement à hauteur de 5,00 $ ons. Vous nieuwe pouvez prétendre à aucune indemnisation beton les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires en pertes de bénéfices.

Deze beperking concerne:

 • ce qui est relié au logiciel, Tout aux services ou au contenu (y compris bestand code) figurant sur des sites Internet lagen ou dans des lagen; programma's en

 • ls réclamations au titer de overtreding de contrat ou de garantie, ou au titer de responsabilité stricte, de négligence ou d'une autre verzekeringsondernemin­gen dans la erkenning autorisée nominale la wet nl vigueur. 
Elle s'applique verbindt eveneens, même si Microsoft connaissait ou devrait connaître l'éventualité d'un tel dommage. SI votre betaalt n'autorise pas l'exclusion ou la beperking de responsabilité beton les dommages indirects, accessoires ou de quelque aard que ce soit, il se peut que la beperking ou l'exclusion ci-dessus nieuwe s'appliquera pas à votre égard. 
INGANG JURIDIQUE. Bestand dit contrat décrit sommige droits juridiques. Vous pourriez avoir d'autres droits prévus par ls lois de votre betaalt. Bestand dit contrat nieuwe modifie pas ls droits que vous confèrent ls lois de votre si celles-ci nieuwe bestand permettent pas betaalt.

微软软件许可条款

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

如果您居住 (或者您的业务所在地, 这里指业务主营地) 在美国, 请阅读下文 "具有约束力的仲裁和共同起诉弃 权" 一节。 它影响争议的解决方式。

之间达成的协议。 这些许可条款是您与微软公司 (或其关联公司) 这些条款适用于上述软件和任何 Microsoft 服 务或软件更新 (但该等服务或更新附有新的或额外条款的情况除外, 在这种情况下, 那些不同的条款预期会适用, 并且不会改变您或 Microsoft 的有关预更新的软件或服务的权利) 。 如果您遵守这些许可条款, 您将拥有以下权 利。 使用该软件, 即表示您接受这些条款。

 1. 安装和使用权利。

  1. 一般条款。 您仅可出于上述目的以及出于内部业务的目的安装和使用任意数量的软件副本。

  2. 第三方软件。 该软件可能包含根据本协议或其各自的条款许可给您使用的第三方应用程序。 您可在 http://aka.ms/thirdpartynotices 在线访问适用于第三方应用程序的许可条款、声明和确认 (如有), 或 者在随附的 "声明" 文件中进行查看。 即使此类应用程序受其他协议的约束, 在适用法律允许的范围内, 下面的免责声明以及损害限制和除外情况仍然适用。

  3. 竞争性基准。 如果您是一名直接的竞争对手, 您出于竞争性的基准、分析或情报收集之目的访问或使用 软件, 就约束您软件的条款中的任何竞争性使用、访问和基准测试限制 (包括预期的) 而言, 您放弃反 对 Microsoft、其附属公司及其关联公司, 除非您的使用条款是, 或声称是, 比 Microsoft 的条款更加严 格。 如果您不放弃约束您软件的条款中的任何此类声称的限制, 您不得访问或使用该软件, 并且将来亦 是如此。

 2. 数据收集。 该软件可能收集有关您和您对该软件的使用的信息, 并将其发送给Microsoft。 Microsoft可能使 用此信息提供服务和改进 Microsoft 的产品和服务。 如产品文档中所述。 您选择停用的权利 (如有) 该软件 中的某些功能可能会从您的访问或使用该软件的应用程序的用户处收集数据。 如果您使用这些功能以在您的 应用程序中收集数据, 您必须遵守适用的法律, 包括获得任何需要的用户的同意, 并保持准确通知用户有关 您如何使用、收集和共享其数据的醒目的隐私政策。 您可以在产品文档和 Microsoft 隐私声明 (位于 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) 中了解有关 Microsoft 数据收集和使用的更多信息。 您同 意遵守 Microsoft 隐私声明的所有适用条款。

 3. 许可范围。 该软件只授予使用许可, 而非出售。 Microsoft保留所有其他权利。 除非适用的法律赋予您此项限 制之外的权利,否则您不得(且无权):

  1. 绕过本软件中的任何技术限制, 这些限制只允许您以特定的方式使用软件;

  2. 对软件进行反向工程、反向编译或反汇编;

  3. 删除、尽量减少、阻止或修改该软件中的Microsoft或其供应商的任何声明;

  4. 将软件用于商业、非营利或营利活动;

  5. 以违反法律或创建或传播恶意软件的任何方式使用软件; 或者

  6. 共享、发布、分发或出借该软件, 或将其作为独立托管解决方案提供给他人使用, 或将该软件或本协议 转让给任何第三方。

 4. 反馈。 如果您向Microsoft提供有关该软件的反馈, 则意味着您向Microsoft无偿提供以任何方式、出于任何 目的使用和分享您的反馈并将其商业化的权利。 如果根据某项许可的规定, 微软由于在其软件或文档中包含 了您的反馈而不得不向第三方授予该软件或文档的许可, 请不要提供这样的反馈。 这些权利在本协议终止后 继续有效

 5. 出口限制。 您必须遵守适用于该软件的所有国内和国际出口法律和法规, 其中包括对目的地、最终用户和最 终用途的各种限制。 有关出口限制的详细信息, 请访问 http://aka.ms/exporting 。

 6. 支持服务。 根据本协议, Microsoft没有为软件提供任何支持服务的义务。 提供的任何支持均 "按现状" 提供, "可能存在各种缺陷", 且不包含任何形式的保证。

 7. 更新。 该软件会定期检查软件更新, 并为您下载和安装这些更新。 您只能从Microsoft或授权来源处获得软 件更新。 Microsoft 可能需要更新您的系统来为您提供更新资讯。 您同意在无需任何额外通知的情况下接收这 些自动更新。 更新信息可能不涵盖或支持所有的现有软件功能、服务或外围设备。

 8. 有约束力的仲裁和共同起诉弃权。 如果您的居住地 (或者您的业务所在地, 这里指业务主营地) 在美国, 则 须遵守本节规定。 如果您和 Microsoft 产生争议, 您和 Microsoft 同意尝试在六十 (60) 天内对争议进行非正 式解决。 如果您和 Microsoft 无法解决争议, 您和 Microsoft matrix en reeks vergelijkingen按照《联邦仲裁法》(以下简称 "FAA") 接 受美国仲裁协会的有约束力的独立仲裁, 而不是在法官或陪审团面前进行法律诉讼。 中立的仲裁员将作出裁 决。 不允许共同起诉、共同范围的仲裁、检察长私人诉讼以及代理人提起的任何其他诉讼; 如果未取得所有 方的同意, 也不得将单独的诉讼进行合并。 完整的《仲裁协议》含有较多的条款, 位于 http://aka.ms/arb-overeenkomst-1。 您和 Microsoft 同意这些条款。

 9. 终止。 如果您未能遵守本协议的任何条款和条件, Microsoft可能会终止本协议, 但任何其他权利不受影响。 在此情况下, 您必须销毁该软件的所有副本及其所有组成部分。

 10. 完整协议。 本协议, 以及 Microsoft 可能针对补充、更新或第三方应用程序提供的任何其他条款, 共同构成 了该软件的完整协议。

 11. 适用法律和争议解决地点。 如果您在美国或加拿大购买该软件, 则您所居住的州或省 (或者您的业务所在地, 这里指业务主营地) 的法律管辖本协议的解释、违约索赔和其他所有索赔(包括消费者保护、不正当竞争和 侵权索赔), 而不考虑冲突法原则, 但是 FAA 将制约所有与仲裁相关的事宜。 如果您在其他任何国家/地区 购买该软件, 则应遵守该国家/地区的法律, 但 FAA 将制约与仲裁相关的一切事宜。 如果存在美国联邦管辖 权地, 您和 Microsoft 同意将美国华盛顿州金县的联邦法院作为在法院听证的所有争议的唯一的管辖权地和 审判地 (不包括仲裁) 。 如果不存在美国联邦管辖权地, 您和 Microsoft 同意将美国华盛顿州金县的高级法 院作为在法院听证的所有争议的唯一管辖权地和审判地 (仲裁除外) 。

 12. 消费者权利; 地区差异。 本协议规定了某些合法权利。 根据您所在州、省、国家/地区的法律规定, 您可能 享有其他权利 (包括消费者权利) 。 除了您与微软的关系之外, 您还可能单独享有与您的软件卖方相关的权 利。 如果您的州、省、国家/地区的法律不允许, 本协议不会改变这些其他权利。 例如, 如果您的软件是从下 列地区之一购买的, 或强制性的国家/地区法律适用, 则下列条款适用于您:

  1. 澳大利亚。 您享有《澳大利亚消费者法》规定的法定保障, 本协议中的任何规定均无意影响这些权利。

  2. 加拿大。 如果您在加拿大购买该软件, 您可以关闭自动更新功能、断开您的设备与Internet的连接 (但 是, 如果重新连接到 Internet, 软件将继续检查并安装更新) 或卸载该软件, 从而停止接收更新。 产品 文档 (如有) 也可能指明了为特定设备或软件关闭更新的方法。

  3. 德国和奥地利。

   1. 保证。 (i) 获得适当许可的软件会基本上按照该软件附带的任何 Microsoft 材料说明的方式运行。 但 是, Microsoft 未提供任何与许可软件相关的合同保障。

   2. 责任限制。 (ii) 如果出现基于产品责任法的故意行为、重大过失、索赔以及出现死亡或人身伤害的 情况, Microsoft 将依据成文法负责。

    根据上述条款 (ii), Microsoft 将仅对以下情况的轻微过失负责:Microsoft 违反此类实质性合同 义务、未履行促使本协议正常执行的义务、危及本协议的目的的义务违反行为以及未能遵守一 方可能一直相信要履行的义务 (所谓的 "基本义务") 。 在其他轻微过失情况下, Microsoft 不 对轻微过失负责。

 13. 保证免责条款。 该软件按 "现状" 授予许可。 您须自行承担使用该软件的风险。 微软不提供任何明示的保证、 保障或条件。 在适用法律允许的范围内,Microsoft排除所有默示保证, 包括有关适销性、针对特定目的的 适用性和不侵权的默示保证。

 14. 补偿的限制和损害的排除。 尽管有前述免责声明, 但如果您有充足的依据索取损害补偿, 您最多只能向Microsoft及其供应商索取5,00美元的直接损害补偿。 您不能因其他任何损害获得退款, 包括后果性损害、 利润损失、特殊损害、间接损害或附带损害。

  本限制适用于:

  1. 与第三方Internet站点上的软件、服务、内容 (包括代码) 或第三方应用程序相关的 任何情况; 以及

  2. 在适用的法律允许的范围内, 因违约、违反保证、保障或条件、严格责任、过失或其他 侵权行为引起的索赔; 或任何其他索赔。

  即使MICROSOFT知道或应该知道可能会出现损害, 此项限制也同样适用。 由于您所在州、省或国家/地 区可能不允许排除或限制附带性损害、后果性损害或其他损害的赔偿责任, 因此上述限制或排除条款可能对 您不适用。

MICROSOFT 軟體授權條款

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

若 貴用戶居住(或若 貴公司之主要營業地點)在美國, 請詳讀以下「具有拘束力的仲裁條款以及集體訴訟權 利之拋棄」一節。 此等條款將會影響爭議之解決方式。

本授權條款是 貴用戶與 Microsoft Corporation (或其關係企業) 之間成立的協議。 他們適用於上述軟體及任何 Microsoft 服務或軟體更新 (但若此等服務或更新隨附新的或額外的條款則除外, 這類情況下該等不同條款優先適 用, 他們並不會更改 貴用戶或 Microsoft 對預先更新之軟體或服務的相關權利) 。 若 貴用戶遵守本授權條款, 則 貴用戶得享有以下各項權利。 軟體一經使用, 即表示 貴用戶同意接受這些條款。

 1. 安裝與使用權利。

  1. 一般規定。 貴用戶得安裝和使用任意 份之軟體拷貝。

  2. 第三方廠商軟體。 軟體可能包含第三方應用程式, 這些應用程式是根據本合約或其條款授權給 貴用戶。 第三方應用程式的授權條款、聲明及認知 (如果有的話) 可於 http://aka.ms/thirdpartynotices 或隨附的 聲明檔中供線上存取。 即使此等應用程式受其他合約所拘束, 下述免責聲明和損害賠償之限制及排除在 相關法律所允許的範圍內亦適用。

  3. 競爭性基準測試。 如果 貴用戶是直接的競爭對手, 而 貴用戶之使用條款包含比 Microsoft 之條款更 嚴格 (或聲稱更嚴格) 的規定, 則 貴用戶基於競爭性基準測試、分析或情報蒐集之目的而存取或使用軟 體, 即代表 貴用戶放棄 (包括未來) 規範 貴用戶軟體之條款中對 Microsoft、其子公司及其關係企業 進行之任何競爭性用途、存取及基準測試方面的限制。 如果 貴用戶並未抛棄 貴用戶軟體之準據條款 中之任何此等上述限制, 則 貴用戶不得存取或使用本軟體, 且不會進行此動作。

 2. 資料蒐集。 本軟體會蒐集和 貴用戶相關及和 貴用戶使用相關之資訊, 並傳送給 Microsoft。 Microsoft 得 運用此資訊提供服務, 並以此改善 Microsoft 的產品和服務。 貴用戶選擇不接受之權利 (若有的話) 詳述於 產品文件中。 本軟體內部分功能得啟用資料蒐集功能, 向存取或使用軟體之 貴用戶的應用程式使用者蒐集 資料。 若 貴用戶使用這些功能來啟用應用程式中的資料蒐集, 貴用戶必須遵守相關法律, 包括取得任何 必要的使用者同意, 以及維護會準確地將 貴用戶如何使用、蒐集及共冋其資料的方式通知使用者之重大隱 私權政策。 貴用戶可以在產品文件及 Microsoft 隱私權聲明 (位於 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) 中進一步了解 Microsoft 資料蒐集及使用的相關資訊。 貴用戶同意遵守 Microsoft 隱私權聲明之所有相關條款。

 3. 授權範圍。 軟體係授權使用, 而非出售賣斷。 Microsoft 保留所有其他權利。 除非有其他相關法律賦予 貴用 戶超出本合約限制的其他權利, 否則 貴用戶不得 (且沒有權利):

  1. 規避僅允許 貴用戶以特定方式使用軟體之任何技術限制;

  2. 對軟體進行還原工程、解編或反向組譯;

  3. 於軟體內移除、最小化、封鎖或修改任何 Microsoft 或其供應商之聲明;

  4. 將軟體用來進行商業、非營利或創造收益的活動;

  5. 以任何違法或會建立或傳播惡意軟體的方式使用軟體; 或

  6. 共用、發佈、散布或出借本軟體, 或將本軟體做為獨立之託管式解決方案供他人之用, 或將本軟體或本 合約移轉與任何第三方。

 4. 回饋意見。 若 貴用戶向 Microsoft 提供回饋意見, 則 貴用戶授予 Microsoft 權利, 得以任何方式及基於各 種目的免費使用、散布與商業化 貴用戶的回饋意見。 若因 Microsoft 納入 貴用戶的回饋意見, 導致軟體 或文件必須授權給第三方, 則 貴用戶不得提供該等回饋意見給 Microsoft。 這些權利於本合約終止、解除、 失效或屆滿後仍繼續有效

 5. 出口限制。 貴用戶必須遵守適用於軟體的一切本國及國際出口法規, 包括目的地限制、最終使用者限制和 最終使用用途限制。 如需有關出口限制的詳細資訊, 請參閱-http://aka.ms/exporting-。

 6. 支援服務。 Microsoft 根據本合約並無義務針對軟體提供任何支援服務。 任何支援係依「現況」、「連同其本 身具有之一切瑕疵」提供, 不含任何形式之瑕疵擔保。

 7. 更新程式。 本軟體會定期檢查更新, 同時為 貴用戶下載及安裝更新。 貴用戶只應從 Microsoft 或授權來 源取得更新。 Microsoft 可能需要更新 貴用戶之系統或提供更新予 貴用戶。 貴用戶同意在沒有任何其他 通知的情況下接受這些自動更新。 更新可能並不包含或支援所有現有的功能、服務或週邊裝置。

 8. 具有約束力的仲裁以及集體訴訟權利之拋棄。 若 貴用戶居住 ( 或若 貴公司之主要營業地點 ) 在美國, 則 本節之規定適用。 若 貴用戶及 Microsoft 出現爭議, 貴用戶與 Microsoft 同意試著在 60 天內以正式管道 解決爭議。 若 貴用戶及 Microsoft 無法於此時間內解決, 貴用戶與 Microsoft 同意透過聯邦仲裁法 (Federale arbitrage Act, 以下稱「FAA」)由美國仲裁協會 (American Arbitration Association) 具有個 別拘束力的仲裁予以解決, 而非提交法院訴訟, 由法官或陪審團解決。 將由一名中立仲裁人裁決。 不得展開 集體訴訟、集體仲裁、私人律師之通常訴訟 (algemene actie), 或是由任一人擔任代表人的任何其他訴訟 程序; 任何個別訴訟程序均不得合併進行, 除非經所有當事人書面同意。 完整的仲裁協議包含更多條款, 其 位於 http://aka.ms/arb-agreement-1 。 貴用戶及 Microsoft 同意這些條款。

 9. 終止。 若 貴用戶未能遵守本合約之任何條款或條件, 則在不影響任何其他權利之前提下, Microsoft 得終止 本合約。 屆時 貴用戶必須銷毀軟體之全部拷貝及其所有元件部分。

 10. 整份合約。 本合約以及 Microsoft 得為增補程式、更新程式或第三方應用程式提供之任何其他條款構成本軟 體之整份合約。

 11. 解決爭議之相關法律及地點。 若 貴用戶在美國或加拿大取得軟體, 本合約之解釋或任何違反本合約所衍生 的索賠及所有其他索賠 (包括消費者保護法、不公平競爭法和侵權行為之索賠), 無論是否有法規牴觸產生, 均應以 貴用戶所居住之州/省 (或 貴公司之主要營業所在地點) 的法律為準據法, 但與仲裁相關的所有條 款均依 FAA 規範之。 若 貴用戶在任何其他國家/地區取得軟體, 則應以該國家/地區的法律為準據法, 但若 FAA 規範與仲裁相關的所有條款則不在此限。 若在美國聯邦管轄範圍之內, 貴用戶及 Microsoft 同意法院 審理之所有爭議 (不包括仲裁) 均以美國華盛頓州國王郡 (koning land) 之聯邦法院為專屬管轄權及法庭地。 若未規範, 貴用戶及 Microsoft 同意法院審理之所有爭議 (不包括仲裁) 均以美國華盛頓州國王郡 (koning land) 之初審法院 (bovenliggend Hof) 為專屬管轄權及法庭地。

 12. 消費者權利; 各地區差異。 本合約說明特定法律權利。 貴用戶所在州/省或國家/地區的法律可能會賦予 貴用戶其他權利, 包括消費者權利。 除 貴用戶與 Microsoft 之關係外, 貴用戶取得軟體的單位可能也會 提供相關的權利。 若 貴用戶所在州/省或國家/地區的法律不允許, 則本合約無法改變 貴用戶的上述其他 權利。 例如, 若 貴用戶在下列其中一個國家/地區取得軟體, 或具強制性之國家/地區法律適用, 則亦適用 下列條款:

  1. 澳大利亞。 貴用戶依據澳大利亞消費者法律 (Australische consumentenrecht) 享有法定保證, 本合約並不 意圖影響這些權利。

  2. 加拿大。 若 貴用戶是在加拿大境內取得本軟體, 得關閉自動更新功能、中斷裝置之網路連線 (當重新 連接網路時, 軟體將繼續檢查並安裝更新), 或解除安裝本軟體, 以停止接收更新。 若有產品文件, 當中 可能詳述如何關閉特定裝置或軟體之更新。

  3. 德國及奧地利。

   1. 瑕疵擔保。 取得正確授權的軟體將會大致依照軟體隨附的 Microsoft 說明手冊執行。 但 Microsoft

    不為授權軟體提供契約保證。

   2. 責任限制。 若為蓄意行為、重大過失、依產品責任法提出之索賠, 或造成個人傷亡或實體傷害, Microsoft 將依成文法賠償。

    受前述條款限制 (ii) 之前提下, 只有在 Microsoft 違反重大合約義務、違反可助本合約實現之履約、 違反行為危及本合約之目的, 以及違反任何當事人持續信賴之合約遵循 (亦稱為「基本義務」) 下, Microsoft 方得擔負輕過失賠償責任。 至於其他的輕過失, Microsoft 概不擔負相關過失賠償責任。

 13. 無瑕疵擔保責任。 軟體係依「現況」授權給 貴用戶。 貴用戶須自行承擔使用風險。 MICROSOFT 不提 供任何明示擔保、保證或條件。 在相關法律許可的範圍之內, MICROSOFT 排除包括適售性、符合特定目 的或未侵權之所有默示擔保。

 14. 損害責任之限制與排除。 無論上述無瑕疵擔保責任如何規定, 若 貴用戶符合向 MICROSOFT 及其供應商 請求損害賠償之資格, 貴用戶僅得就直接損害請求賠償, 且其金額不得超過 $5,00 美元。 貴用戶無法 就其他損害 ( 包括衍生性損害、利潤損失、特殊損害、間接損害或附隨性損害 ) 請求損害賠償。 本項限制適用於 (een) 與本軟體、服務、第三方網站上的內容 ( 包括程式碼 ) 或第三方應用程式相關的任何事 ; 以及 (b) 因為違約、保證、擔保或條件 ; 無過失責任、過失或其他侵權行為所衍生之索賠 ; 或任何其他 索賠 ; 每項情況均係在相關法律許可的範圍之內。 即使 Microsoft 已知悉或應知悉此等損害發生的可能性, 此項限制仍然適用。 此外, 貴用戶所在之州省或 國家 / 地區也可能不允許對附隨性損害、衍生性損害或其他損害加以排除或限制, 這種情況也可能造成上述 限制或排除規定並不適用於 貴用戶。 
 


LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI

MICROSOFT MICROSOFT MOBILE ANDROID-APP VOOR YAMMER

POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ V VS (NEBO JSTE FIRMOU, KTERÁ ZDE MÁ HLAVNÍ SÍDLO), PŘEČTĚTE SI NÍŽE ODDÍL "ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ EEN SE ZŘEKNUTÍ HROMADNÉ ŽALOBY". TENTO ODDÍL SE TÝKÁ ZPŮSOBU ŘEŠENÍ SPORŮ.

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi vámi een společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací). Vztahují se NB výše uvedený software een veškeré služby een aktualizace softwaru společnosti Microsoft (s výjimkou v rozsahu, ve kterém jsou takové služby či aktualizace doprovázeny novými nebo doplňujícími podmínkami; v takovém případě platí tyto odlišné podmínky jen pro novou situaci een nemění vaše práva ani práva společnosti Microsoft ve vztahu k softwaru een službám před aktualizací). DODRŽÍTE LI TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY, MÁTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA. UŽITÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY.

 1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ EEN INSTALACI.

  1. Obecná ustanovení. Máte právo nainstalovat een používat libovolný počet kopií softwaru.

  2. Software třetích stran. Software může obsahovat aplikace třetích stran, NB něž je vám poskytnuta certificaat v rámci této smlouvy nebo NB základě jejich vlastních podmínek. Licenční podmínky, sdělení het strany in een uznání týkající se door třetí aplikací, pokud existují, mohou být dostupné online NB adrese http://aka.ms/thirdpartynotices nebo v doprovodném souboru se sděleními. Ik v případě, že se NB takové aplikace vztahují jiné smlouvy, v rozsahu povoleném rozhodným právem pro ně platí níže uvedená vyloučení, omezení een škod vynětí.

  3. Konkurenční testování typovými úlohami. Pokud jste přímým konkurentem een přistupujete k softwaru za účelem konkurenčního testování typovými úlohami, analýzy nebo shromažďování zpravodajských informací nebo software k těmto účelům používáte, vzdáváte se vůči společnosti Microsoft, jejím dceřiným společnostem een afilacím (een naar ik doen budoucna) veškerých omezení konkurenčního používání, přístupu een testování typovými úlohami v podmínkách platných pro váš software v rozsahu, ve kterém vaše podmínky používání kladou nebo jsou formulovány s úmyslem klást větší omezení než podmínky společnosti Microsoft. Pokud se nevzdáte veškerých takto koncipovaných omezení v podmínkách, které se vztahují NB váš software, nesmíte přistupovat k tomuto softwaru ani jej používat een zavazujete se medicijnen nečinit.

 2. SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT. Software může shromažďovat informace o vás een o vašem používání softwaru een zasílat je společnosti Microsoft. Microsoft Společnost může tyto informace použít k poskytování služeb een zlepšování svých produktů een služeb. Vaše právo NB odhlášení, pokud je máte, je popsáno v dokumentaci k productu. Některé funkce v softwaru mohou umožňovat shromažďování dat od uživatelů vašich aplikací, které k softwaru přistupují nebo jej využívají. V případě, že tyto funkce využijete k umožnění sběru dat ve vašich aplikacích, musíte dodržovat platné zákony, mimo jiné získat veškeré potřebné souhlasy uživatelů, een udržovat NB snadno přístupném místě zásady ochrany soukromí, v nichž uživatele přesně informujete o tom, jak jejich gegevens využíváte, shromažďujete een sdílíte. Další informace o sběru dat společností Microsoft een o jejich využívání najdete v dokumentaci k productu een v Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů NB adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechna příslušná ustanovení Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů.

 3. ROZSAH certificaat. Software se neprodává, pouze se uděluje certificaat k jeho užívání. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo v rozporu s tímto omezením neposkytuje více práv, nedopustíte se následujícího jednání (een nemáte k němu žádné právo):

  1. obcházení jakýchkoli technických omezení v softwaru, která umožňují jeho používání pouze určitými způsoby;

  2. provádět zpětnou analýzu, dekompilaci či rozklad softwaru;

  3. odebírání, minimalizace, blokování nebo úpravy sdělení společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů, která jsou v softwaru obsažena;

  4. využívat software pro komerční, neziskové een zisk generující aktivity;

  5. užívání softwaru jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákonem, nebo k tvorbě či šíření malwaru; 
nebo

  6. sdílet, publikovat, distribuovat či půjčovat software, poskytovat jej k používání jiným uživatelům jako samostatné hostitelské řešení ani převádět software či tuto smlouvu NB jakoukoli třetí stranu.

 4. ZPĚTNÁ VAZBA. Pokud sdělíte společnosti Microsoft svůj názor NB-software, poskytujete tím společnosti Microsoft bezplatné právo k užívání, sdílení een komerčnímu využití tohoto názoru jakýmkoli způsobem een k jakémukoli účelu. Neposkytnete takovou zpětnou vazbu, která je předmětem certificaat vyžadující, aby společnost Microsoft poskytla licenci k softwaru nebo dokumentaci třetím stranám proto, že nich zahrnula vaši zpětnou vazbu. Tato práva zůstanou v platnosti ik IO skončení účinnosti této smlouvy

 5. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Dále musíte dodržet veškeré místní ik mezinárodní zákony een předpisy o exportu, které se NB software vztahují včetně omezení týkajících se místa určení, koncových uživatelů een užívání koncového. Další informace o vývozních omezeních naleznete NB adrese http://aka.ms/exporting.

 6. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY. Společnost Microsoft se touto smlouvou nezavazuje k poskytování žádných služeb podpory pro software. Veškerá případná podpora je poskytována "medicijnen, jak je", "se všemi chybami" een bez jakékoli záruky.

 7. AKTUALIZACE. Software může pravidelně kontrolovat, stahovat een aktualizace instalovat. Aktualizace můžete získávat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených zdrojů. Poskytnutí aktualizací může vyžadovat aktualizaci vašeho systému společností Microsoft. Souhlasíte s přijímáním těchto automatických aktualizací bez dalších oznámení. Aktualizace nemusí zahrnovat ani podporovat všechny existující funkce softwaru, služby nebo periferní zařízení.

 8. ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ een SE ZŘEKNUTÍ HROMADNÉ ŽALOBY. Tento oddíl se NB vás vztahuje, pokud máte bydliště v VS (nebo pokud jste firmou s hlavním sídlem v VS). Pokud mezi vámi een společností Microsoft dojde ken sporu, vy ik společnost Microsoft souhlasíte s tím, že se jej budete snažit neformálně vyřešit IO dobu 60 dní. V případě, že se vám een společnosti Microsoft nepodaří spor vyřešit neformální cestou, souhlasíte vy ik společnost Microsoft se závazným individuálním rozhodčím řízením vedeným asociací American Arbitration Association ("asociace AAA") podle zákona federale arbitrage Act ("zákon FAA") een s tím, že spor nepředložíte soudu k řešení soudcem nebo porotou. Namísto toho bude rozhodovat neutrální rozhodce. Nejsou povoleny žádné hromadné žaloby, hromadná rozhodčí řízení, žaloby podávané soukromým právním zástupcem jménem státu ani žádná jiná řízení, v nichž kterákoli ze stran jedná v zastoupení; stejně medicijnen není povoleno slučování jednotlivých řízení bez souhlasu všech stran. Úplná smlouva o rozhodčím řízení obsahuje další podmínky een nachází se NB adrese http://aka.ms/arb-agreement-1. S těmito podmínkami souhlasíte vy ik společnost Microsoft.

 9. UKONČENÍ SMLOUVY. Pokud nedodržíte kteroukoli podmínku této smlouvy, může společnost Microsoft bez omezení dalších práv ukončit účinnost této smlouvy. V takovém případě musíte zničit všechny kopie softwaru een všechny jeho součásti.

 10. ÚPLNÁ SMLOUVA. Úplnou smlouvu o softwaru tvoří tato smlouva spolu se všemi dalšími podmínkami, které může společnost Microsoft předložit pro dodatky, aktualizace een aplikace třetích stran.

 11. ROZHODNÉ PRÁVO een MÍSTO ŘEŠENÍ SPORŮ. Pokud jste software získali v VS nebo Kanadě, výklad této smlouvy, nároky vznesené NB základě jejího porušení een všechny ostatní nároky (včetně nároků vznesených NB základě zákonů o ochraně spotřebitele, zákonů o nekalé soutěži een občanskoprávních deliktů) se řídí zákony státu nebo provincie vašeho pobytu (nebo místa hlavního sídla podnikání vaší firmy) bez uplatnění kolizních ustanovení zákona, avšak s výjimkou veškerých záležitostí souvisejících s rozhodčím řízením, které se řídí zákonem FAA. Pokud jste software získali NB území jakékoli jiné země, platí zákony této země avšak s výjimkou veškerých záležitostí souvisejících s rozhodčím řízením, které se řídí zákonem FAA. Vztahuje li se NB daný případ federální jurisdikce VS, vy ik společnost Microsoft souhlasíte s výhradní jurisdikcí een místní příslušností federálního soudu okresu koning regio, stát Washington, pro všechny soudně řešené spory (s výjimkou rozhodčích Řízení). V opačném případě vy ik společnost Microsoft souhlasíte

 12. PRÁVA SPOTŘEBITELE, REGIONÁLNÍ ODCHYLKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu, provincie nebo země vám mohou zaručovat ik další práva včetně spotřebitelských. MIMO váš vztah ken společnosti Microsoft můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ken straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění tato další práva, pokud právní řád vašeho státu, provincie či země jejich změnu nepovoluje. Pokud jste software například získali v jednom z regionů níže nebo platí povinné místní zákony, vztahují se NB vás následující ustanovení:

  1. Austrálie. NB základě australského spotřebitelského práva máte zákonné záruky een záměrem žádného ustanovení této smlouvy není taková práva jakkoli ovlivňovat.

  2. Kanada. Pokud jste tento software pořídili v Kanadě, můžete zastavit příjem aktualizací vypnutím funkce automatických aktualizací, odpojením vašeho zařízení od internetu (v případě opětovného připojení k internetu však software obnoví zjišťování een instalaci aktualizací) nebo odinstalováním softwaru. Dokumentace k productu, je li k dispozici, může také uvádět pokyny pro vypnutí aktualizací pro vaše konkrétní zařízení nebo software.

  3. Německo een Rakousko.

   1. Záruka. Řádně licencovaný software bude v podstatných rysech fungovat medicijnen, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft dodávaných spolu s ním. Společnost Microsoft však ve vztahu k licencovanému softwaru neposkytuje žádné smluvní záruky.

   2. Omezení odpovědnosti. V případě záměrného jednání, hrubé nedbalosti, nároků NB základě zákona o odpovědnosti za product een v také případě úmrtí nebo zranění nese společnost Microsoft odpovědnost podle zákonného práva.

    V souladu s předchozím ustanovením (ii) ponese společnost Microsoft odpovědnost pouze za mírnou nedbalost, pokud společnost Microsoft poruší takové závažné smluvní povinnosti, jejichž plnění napomáhá řádnému plnění této smlouvy een porušení jejichž door ohrozilo účel této smlouvy een shody zajištění které může strana trvale očekávat (tzv. "zásadní-povinnosti"). V dalších případech mírné nedbalosti nenese společnost Microsoft odpovědnost za mírnou nedbalost.

 13. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY. SOFTWARE JE LICENCOVÁN, "JAK STOJÍ EEN LEŽÍ". RIZIKA SPOJENÁ S JEHO UŽÍVÁNÍM NESETE VY. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE VEŠKERÉ ODVOZENÉ ZÁRUKY VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL EEN PRÁV NEPORUŠENÍ.

 14. OMEZENÍ een ŠKODY VYLOUČENÍ NÁHRADY. PŘI OPRÁVNĚNÉM (NAVZDORY VÝŠE UVEDENÉMU ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY) POŽADAVKU NB NÁHRADU ŠKODY MŮŽETE OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT A JEJÍCH DODAVATELŮ ZÍSKAT POUZE NÁHRADU PŘÍMÝCH ŠKOD VÝŠE 5,00 USD. NEZÍSKÁTE NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU EEN ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH EEN ŠKOD NÁHODNÝCH. Toto omezení se vztahuje NB (a) veškeré záležitosti související se softwarem, službami, obsahem (včetně kódu) NB webových stránkách třetích stran een v aplikacích třetích stran een NB (b) žaloby pro porušení smlouvy, záruky, garance či podmínky, NB objektivní odpovědnost, nedbalost een jiné občanskoprávní delikty, stejně jako NB jakékoli jiné žaloby, ve všech případech v rozsahu povoleném rozhodným právem. Vztahuje se rovněž NB situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se NB vás nemusí vztahovat v případě, že váš stát, provincie nebo země neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných, následných či jiných škod. VILKÅR VOOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

DE RAND VAN HVIS IK (ELLER HVIS DE PRIMÆRT STUURPROGRAMMA FORRETNING IK) VS, BEDES DE LÆSE AFSNITTET "KLAUSULEN OM BINDENDE VOLDGIFT OG AFSTÅELSE AF ANLÆGGELSE AF KOLLEKTIVT SØGSMÅL" NEDENFOR. OPLYSNINGERNE PÅVIRKER DEN MÅDE, HVORPÅ TVISTER KAN LØSES.

Disse licensvilkår er nl aftale mellem Dem og Microsoft Corporation (eller en af deres associerede selskaber). De gælder voor den software, der er nævnt ovenfor og eventuelle Microsoft-tjenester eller softwareopdateringer (undtagen ik det omfang, bij sådanne tjenester eller opdateringer er underlagt nye eller meer vilkår. Hvis det er tilfældet gælder de afvigende vilkår met tilbagevirkende kraft og ændrer ikke Deres eller Microsofts rettigheder met hensyn til software, der er opdateret på forhånd, eller tjenester). HVIS DE OVERHOLDER DISSE LICENSVILKÅR, HAR DE NEDENSTÅENDE RETTIGHEDER. EKROMDE BIJ POSTZEGELEIGENSC SOFTWAREN IK BRUG ACCEPTERER DE DISSE VILKÅR.

 1. INSTALLATIES-OG BRUGERVILKÅR.

  1. Diverse. De må installere og bruge en vilkårligt antal kopier af softwaren.

  2. Tredjemandssoftware. Softwaren kan indeholde applikationer fra tredjemand, som er givet ik licens til Dem ik henhold til nærværende aftale eller ik henhold til afzonderlijk vilkår. Licensvilkår, meddelelser og anerkendelse, hvis det er relevante, til applikationer fra tredjemand kan være tilgængelig online på http://aka.ms/thirdpartynotices eller ik nl medfølgende fil met meddelelser. Selv hvis sådanne applikationer reguleres af andre aftaler, gælder ansvarsfraskrivelse, begrænsninger på samt fraskrivelser af ansvar voor skader fortsat, ik det omfang det er tilladt ik henhold til gældende lovgivning.

  3. Konkurrencemæssig benchmarks. De Hvis er nl direkte konkurrent og tilgår eller bruger softwaren til konkurrencemæssig benchmarks, analyseren eller indsamling af efterretninger, afstår De i forhold til Microsoft, dets datterselskaber og associerede virksomheder (herunder fremtidige) fra enhver konkurrencemæssig brug, adgang og restriktioner voor benchmarkingtest ik de vilkår voor brug, der gælder voor Deres software, ik det omfang Deres vilkår voor brug er, eller påstås bij være, alleen restriktive beëindigen Microsofts vilkår. Hvis De ikke fraskriver Dem sådanne påståede begrænsninger ik de vilkår, der regulerer Deres software, har De ikke lov til bij tilgå eller bruge denne software og gør det heller ikke.

 2. DATAINDSAMLING. Softwaren kan indsamle informatie om Dem og Deres brug af softwaren og afzenders disse til Microsoft. Microsoft bruger muligvis disse informatie til levering af tjenester og forbedring af Microsofts producter og tjenester. Deres muligheder voor framelding, hvis det er relevante, er beskrevet ik produktdokumentationen. Visse funktioner ik softwaren kan muliggøre indsamling af gegevens fra brugere af Deres applikationer, der får adgang til eller bruger softwaren. De Hvis bruger disse funktioner til bij muliggøre dataindsamling i Deres applikationer, skal De overholde gældende lovgivning, herunder bij indhente det nødvendige brugersamtykke og opretholde nl tydelige politik vedrørende beskyttelse af personlige informatie, der præcist informerer brugere om, hvordan De bruger, indsamler og deler deres gegevens. De kan læse alleen om Microsofts dataindsamling og - brug ik produktdokumentationen og Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige informatie på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. De accepterer bij overholde alle gældende bestemmelser i Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige informatie.

 3. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning afzender Dem flere rettigheder på trods af denne begrænsning, må De ikke (og har ikke ret til):

  1. bij arbejde uden om alle tekniske begrænsninger ik softwaren, der kun tillader, op De kan bruge den på bestemt måder,

  2. bij foretage reverse-engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren,

  3. bij fjerne, minimere, blokere eller ændre meddelelser fra Microsoft eller deres leverandører, som er inkluderet ik softwaren,

  4. bij bruge softwaren til kommercielle, non-profitorganisaties die eller indtægtsskabende aktiviteter,

  5. bij bruge softwaren på nl måde, der er ik strid met loven, eller bij skabe eller sprede malware eller

  6. bij dele, offentliggøre, distribuere eller udlåne softwaren, stille softwaren til rådighed som nl enkeltstående løsning, som andre kan bruge, eller overdrage softwaren eller denne aftale til nogen tredjemand.

 4. FEEDBACK. Hvis De afzender Microsoft feedback om softwaren, afzender, De Microsoft ret til uden beregning, bij dele og kommercialisere Deres feedback på enhver og måde til ethvert formål. De afzender ikke feedback, der er underlagt nl licens, som kræver, bij Microsoft afzender tredjemand licens til software eller dokumentation eller tjenester, fordi Microsoft har inkluderet Deres feedback heri. Disse rettigheder gælder fortsat efter ophør af nærværende aftale.

 5. EKSPORTRESTRIKTIONER. De skal overholde alle nationale og internationale eksportlove og - forordninger, der gælder voor softwaren, herunder begrænsninger på destinationer, slutbrugere og slutbrug. SE http://aka.ms/exporting voor bij få flere informatie om eksportrestriktioner.

 6. SUPPORTTJENESTER. Microsoft er ikke forpligtet ik henhold til denne aftale til bij levere supporttjenester til softwaren. NL eventuel leveret ondersteunen er, som "den er og forefindes", "met alle fejl" og uden nogen formulier voor garanti.

 7. OPDATERINGER. Softwaren kan met jævne mellemrum kontrollere voor opdateringer og downloade og installere dem voor Dem. De må kun hente opdateringer til softwaren fra Microsoft eller autoriserede kilder. Microsoft har muligvis behov voor bij opdatere Deres systeem voor bij kunne geven Dem opdateringer. De accepterer bij modtage denne type automatiske opdateringer uden meer varsel. Opdateringer omfatter eller understøtter muligvis ikke alle softwarefunktioner, tjenester eller perifere enheder.

 8. GRUPPESØGSMÅL BINDENDE VOLDGIFT OG AFSTÅELSE AF ANLÆGGELSE AF. Dette afsnit gælder, hvis De rand ik (eller hvis De har nl virksomhed, og virksomhedens primære forretningsområde er ik) VS. Hvis De og Microsoft har nl tvist, indgår De og Microsoft nl aftale om, op ik wordt forsøge bij løse den på uformel tegenover inden voor 60 dage. Hvis dette ikke er muligt voor Dem og Microsoft, indgår De og Microsoft nl aftale om bij indgå ik nl bindende individuel voldgift foran American Arbitration Association onder federale arbitrage Act ("FAA") og ikke bij anlægge sag Hour nl domstol foran nl dommer eller jury. Ik stedet skal alle tvister løses foran nl neutrale voldgiftsmand. Kollektive søgsmål, kollektiv voldgift, persoonlijke advocaat-algemeen-søgsmål og andre sager, hvor nl persoon repræsenterer nl anden, er ikke tilladt. EJ heller er det tilladt bij kombinere individuelle sager uden samtykke fra alle vennoot. Den samlede voldgiftsaftale indeholder flere vilkår og findes på http://aka.ms/arb-agreement-1. De og Microsoft accepterer disse vilkår.

 9. OPHØR. Microsoft har uden præjudice voor eventuelle andre rettigheder ret til bij ophæve nærværende aftale, såfremt De misligholder nogen som helst af vilkårene og betingelserne ik den. Ik sådanne tilfælde skal De destruere alle kopier af softwaren og alle dens komponentdele.

 10. HELE AFTALEN. Denne aftale og andre vilkår, Microsoft leverer ik forbindelse met supplementer, opdateringer eller tredjemandsapplikationer, er in den fuldstændige aftale voor softwaren.

 11. GÆLDENDE LOVGIVNING OG STED voor LØSNING AF TVISTER. De Såfremt har erhvervet softwaren i VS eller Canada er denne aftale, alle krav vedrørende overtrædelse af den og alle andre krav (inklusive forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence og erstatningskrav ik forbindelse met onrechtmatige daad) underlagt lovgivningen i den; eller provins, hvor De rand (eller, hvis det drejer sig om nl virksomhed, ik virksomhedens primære forretningsområde), uanset principperne voor lovkonflikter, met den undtagelse bij FAA styrer alt met hensyn til voldgift. De Hvis har erhvervet softwaren ik en andet grond, gælder det pågældende terechtkomt lovgivning, met den undtagelse bij FAA styrer alt met hensyn til voldgift. Hvis der findes nl føderal jurisdiktion, accepterer De og Microsoft den eksklusive jurisdiktion og værneting ik forbundsdomstolen i koning land i Washington ik forbindelse met alle tvister, der behandles af domstolen ingesteld (ikke voldgift). [Hvis ikke, accepterer De og Microsoft den eksklusive jurisdiktion og værneting i den øverste domstol i koning land i Washington ik forbindelse met alle tvister, der behandles af domstolen ingesteld (ikke voldgift).]

 12. FORBRUGERRETTIGHEDER, REGIONALE FORSKELLE. Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De har muligvis andre rettigheder, herunder forbrugerrettigheder, ik henhold til lovgivningen i Deres stat, provins eller land. Særskilt og uafhængigt ik forhold til Deres forhold til Microsoft har De muligvis også rettigheder met hensyn til den onderdeel, som De har erhvervet softwaren hos. Denne aftale tilsidesætter ikke disse andre rettigheder, hvis lovgivningen i Deres stat, provins eller land ikke tillader nl sådan tilsidesættelse. Hvis De f.eks. HAR købt softwaren ik nl af nedenstående regioner, eller hvis obligatorisk landelovgivning gælder, gælder følgende bestemmelser voor Dem:

  1. Australien. De har lovbestemte garantier ik henhold til den australske forbrugerlovgivning, og intet ik denne aftale er påtænkt bij skulle påvirke disse rettigheder.

  2. Canada. De Hvis har erhvervet denne software i Canada, kan De stoppe met bij modtage automatiske opdateringer ved bij deaktivere internetadgang (hvis og når De aktiverer internetadgangen igen, fortsætter softwaren met bij kontrollere voor og installere opdateringer) eller deinstallere softwaren. Produktdokumentationen, hvis nl sådan foreligger, kan også angive, hvordan De kan slå opdateringer fra voor Deres specifikke enhed eller software.

  3. yskland og Østrig.

   1. Garanti. Den korrekt licenserede software wordt fungere som den skal som beskrevet ik det Microsoft-materiale, der medfølger softwaren. Microsoft yder ingen kontraktmæssig garanti ik forbindelse met den licenserede software.

   2. Ansvarsbegrænsning. Ik forbindelse met forsætlig adfærd, grov uagtsomhed, krav baseret på productaansprakelijkheid gedragen zich samt tilfælde af dødsfald eller persoon eller fysisk skade, er Microsoft ansvarlig ik henhold til almindelig lov.

    Ik henhold til den foregående klausul, (ii) er Microsoft kun ansvarlige voor eenvoudige uagtsomhed, hvis Microsoft bryder væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis overholdelse er påkrævet voor korrekt udførelse af aftalen, og hvor en brud ville kompromittere aftalens formål og overholdelsen, som nl tredjemand beror på (såkaldte "Primære forpligtelser"). Ik andre tilfælde af eenvoudige uagtsomhed kan Microsoft ikke holdes ansvarlig voor eenvoudige uagtsomhed.

 13. ANSVARSFRASKRIVELSE. SOFTWAREN ER GIVET IK LICENS "SOM DEN ER OG FOREFINDES". DE BÆRER RISIKOEN VOOR BRUG AF SOFTWAREN. MICROSOFT AFZENDER INGEN UDTRYKKELIGE INDESTÅELSER, GARANTIER ELLER BETINGELSER. SÅFREMT DET ER TILLADT IK HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, AFGIVER MICROSOFT INGEN STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL EN BESTEMT FORMÅL OG IKKE KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER.

 14. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. HVIS DE HAR GRUNDLAG VOOR BIJ FÅ DÆKKET TABBLAD PÅ TRODS AF FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE, KAN DE FRA MICROSOFT OG DENS LEVERANDØRER KUN OPNÅ DIREKTE ERSTATNINGSBELØB PÅ OP TIL USD 5,00. DE KAN IKKE FÅ DÆKKET ANDRE KRAV PÅ ERSTATNING, HERUNDER ERSTATNING VOOR FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER. 
Denne begrænsning gælder voor (a) ethvert forhold vedrørende software, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsapplikationer og (b) erstatningskrav voor kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller andre erstatningskrav voor onrechtmatige daad eller andre krav, og ik ethvert tilfælde kun ik det omfang, det er tilladt ik henhold til gældende lovgivning. 
Begrænsningen gælder også, selvom Microsoft havde eller burde hebt haft kendskab til risikoen voor tabene. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis heller ikke voor Dem, fordi der i Deres stat provins eller terechtkomt ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.

SOFTWARELICENTIEBEPALINGEN MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

WIJNMOER INDIEN U WOONT IN (VAN EEN BEDRIJF GEBOGEN MET EEN HOOFDVESTIGING IN) DE VERENIGDE STATEN, HET ARTIKEL "BINDENDE ARBITRAGE EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN" HIERONDER. DEZE ZIJN GEVOLGEN VOOR DE WIJZE WAAROP GESCHILLEN WORDEN BESLECHT.

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en Microsoft Corporation (van een van haar gelieerde ondernemingen). Ze zijn van toepassing op de bovengenoemde software en Microsoft-diensten van software-updates (uitgezonderd voor zover deze diensten van updates vergezeld gaan van nieuwe van aanvullende voorwaarden, in welk geval deze andere voorwaarden vanaf dat moment van toepassing zijn en geen verandering aanbrengen in uw rechten van die van Microsoft voldaan betrekking tot de nog niet bijgewerkte software van diensten). INDIEN U OPNIEUW HOUDT AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HEBT U DE ONDERSTAANDE RECHTEN. DEUR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD VOLDOET AAN DEZE VOORWAARDEN.

 1. INSTALLATIE-EN GEBRUIKSRECHTEN.

  1. Algemeen. U mag elk gewenst aantal exemplaren van de software.

  2. Software van Derden. In de software kunnen toepassingen van een derde partij zijn opgenomen die aan u in licentie worden gegeven op grond van deze overeenkomst, van op grond van eigen voorwaarden. Licentiebepalingen, kennisgevingen nl erkenningen, indien van toepassing, voor de toepassingen van derden zijn mogelijk online te raadplegen op http://aka.ms/thirdpartynotices van in een begeleidend mededelingenbestand. Zelfs indien andere overeenkomsten van toepassing zijn op dergelijke toepassingen, gelden ook de onderstaande afwijzing nl beperkingen en uitsluitingen van schadevergoedingen, voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht.

  3. Competitieve benchmarks. Indien u een directe gelijktijdige van Microsoft gebogen nl toegang hebt tot van gebruikmaakt van de software tien behoeve van competitieve benchmarks, van informatieverzameling, doet u tegenover Microsoft, haar dochterondernemingen en gelieerde analyseren ondernemingen (met inbegrip van toekomstige) afstand van beperkingen betreffende competitief gebruik, toegang en het verrichten van benchmarktests in de voorwaarden die van toepassing zijn op uw software voor zover uw gebruiksvoorwaarden beperkender zijn, van beogen beperkender te zijn, dan de voorwaarden van Microsoft. Indien u geen afstand doet van dergelijke beperkingen in de bepalingen die van toepassing zijn op uw software, is het u niet toegestaan u toegang te verschaffen tot deze software en deze te gebruiken, nl zult u dat ook niet doen.

 2. GEGEVENSVERZAMELING. De software kan informatie over u en uw gebruik van de software verzamelen en deze naar Microsoft sturen. Microsoft kan deze informatie gebruiken voor het leveren van services en het verbeteren van producten en diensten van Microsoft. Uw mogelijkheden om hiervan af te zien worden beschreven in de productdocumentatie. Sommige functies in de software kunnen de verzameling van gegevens van gebruikers van uw toepassingen die toegang verkrijgen tot van gebruikmaken van de software mogelijk maken. Indien u deze functies gebruikt om het verzamelen van gegevens in uw toepassingen mogelijk te maken, dient u te voldoen aan de voorschriften van het toepasselijk recht, voldaan inbegrip van het verkrijgen van eventueel vereiste toestemming van de gebruiker, en een duidelijk zichtbaar privacybeleid te onderhouden dat de gebruikers nauwkeurig informeert over de wijze waarop u hun gegevens verzamelt, gebruikt en deelt. Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens deur Microsoft vindt u in de productdocumentatie nl in de Privacyverklaring van Microsoft op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. U stemt ermee in alle toepasselijke bepalingen van de Privacyverklaring van Microsoft NB te leven.

 3. DRAAGWIJDTE VAN DE LICENTIE. De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Microsoft behoudt opnieuw alle andere rechten voor. Tenzij het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking, is het u niet toegestaan (nl hebt u niet het recht):

  1. de technische beperkingen in de software die leiden tot dat u deze alleen op voor bepaalde manieren kunt gebruiken te omzeilen;

  2. de software te reverse-engineeren, decompileren van disassembleren;

  3. mededelingen van Microsoft van haar leveranciers in de software te verwijderen, te verkleinen, te blokkeren van te wijzigen;

  4. de software te gebruiken voor commerciële, non-profitorganisaties die van inkomsten genererende activiteiten;

  5. de software op een onwettige manier te gebruiken van gebruiken om schadelijke software te verspreiden; van

  6. de software te delen, distribueren van uit te lenen, de software aan te bieden als zelfstandige gehoste oplossing voor gebruik deur anderen, van de software van deze overeenkomst over te dragen aan een derde partij.

 4. FEEDBACK. Als u Microsoft feedback geeft via de software, geeft u Microsoft kosteloos het recht om uw feedback te gebruiken, te delen en voor commerciële doeleinden te gebruiken op elke manier en voor elk doeleinde. U geeft geen feedback die onderhevig is aan een licentie waarvoor eigen Microsoft software van documentatie in licentie moet gevraagd aan derden omdat Microsoft uw feedback hierin opneemt. Deze rechten blijven gelden nadat deze overeenkomst is beëindigd.

 5. EXPORTBEPERKINGEN. U dient opnieuw te houden aan alle nationale en internationale exportwetten nl - voorschriften die van toepassing zijn op de software, voldaan inbegrip van beperkingen voldaan betrekking tot bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie http://aka.ms/exporting voor meer informatie over exportbeperkingen.

 6. ONDERSTEUNINGSSERVICES. Microsoft stelt op grond van deze overeenkomst niet verplicht ondersteunende diensten te leveren voor de software. Eventuele ondersteuning wordt geboden alle tekortkomingen "zoals deze is", "voldaan" nl zonder enige vorm van garantie.

 7. UPDATES. De software kan zo nu en dan controleren op updates en deze voor u downloaden en installeren. U mag bijgewerkt uitsluitend verkrijgen van Microsoft van geautoriseerde bronnen. Het kan nodig zijn dat uw systeem deur Microsoft wordt bijgewerkt alvorens deze bijgewerkt worden verstrekt. U stemt ermee in deze automatische updates te ontvangen zonder deze kennisgeving. In de updates worden mogelijk niet alle bestaande softwarefuncties, diensten van randapparaten ondersteund.

 8. BINDENDE ARBITRAGE EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN . Dit artikel is van toepassing indien u woont in (van, in het geval van een bedrijf, indien uw hoofdvestiging opnieuw bevindt in) de Verenigde Staten. Indien u nl Microsoft een geschil zijn, stemmen u nl Microsoft ermee in 60 dagen te proberen dit informeel te schikken. Indien u nl Microsoft daarin niet slagen, stemmen u nl Microsoft in met bindende individuele arbitrage deur de American Arbitration Association ("AAA") op grond van de federale arbitrage Act ("FAA"), en geen gerechtelijk proces aan te spannen tien overstaan van een rechter van jury. In plaats daarvan wordt de beslissing overgelaten aan een neutrale instellingen. Collectieve processen, collectieve arbitrage, processen in het algemeen belang en andere processen waarbij gebruikers optreedt in een vertegenwoordigende hoedanigheid zijn niet toegestaan. Het combineren van afzonderlijke processen zonder de instemming van alle partijen is evenmin toegestaan. De volledige Arbitrageovereenkomst bevat meer bepalingen nl is te vinden op http://aka.ms/arb-agreement-1. U en Microsoft stemmen in met deze bepalingen.

 9. BEËINDIGING. Onverminderd alle overige rechten kan de Microsoft deze overeenkomst beëindigen indien u enige voorwaarde ervan niet nakomt. Indien dit opnieuw voordoet, moet u alle kopieën van de software en alle onderdelen daarvan vernietigen.

 10. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst en eventuele andere voorwaarden die Microsoft verstrekt voor aanvullingen, updates van toepassingen van derden, vormen de volledige overeenkomst voor de software.

 11. TOEPASSELIJK RECHT EN PLAATS VOOR GESCHILLENBESLECHTING. Indien de software is verkregen in de Verenigde Staten van Canada, is het recht van de staat van provincie waarin u woont (van, in geval van een bedrijf, waar de hoofdvestiging van het bedrijf opnieuw bevindt) voor de interpretatie van deze overeenkomst, vorderingen op grond van schending ervan, en alle overige vorderingen (met inbegrip van vorderingen terzake consumentenbescherming mededingingsrecht nl onrechtmatige daad, ongeacht de beginselen van het internationaal privaatrecht, met dien verstande dat alle zaken voldaan betrekking tot arbitrage zijn onderworpen aan de FAA. Indien u de software hebt verkregen in een ander land, de wetgeving van dat land van toepassing, met dien verstande dat de FAA zeggenschap heeft over alle zaken voldaan betrekking tot arbitrage is. Indien het Amerikaans federaal recht van toepassing is, stemmen u nl Microsoft in met de exclusieve rechtsbevoegdheid en zitting van het federale gerechtshof in koning provincie, Washington voor alle geschillen die aan een rechtbank worden voorgelegd (uitgezonderd arbitrage). Indien dat niet het geval is, stemmen u nl Microsoft in met de exclusieve rechtsbevoegdheid en zitting van het bovenliggende Hof van koning provincie, Washington voor alle geschillen die aan een rechtbank worden voorgelegd (uitgezonderd arbitrage).

 12. CONSUMENTENRECHTEN, REGIONALE VERSCHILLEN. In deze overeenkomst worden voor bepaalde rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten, zoals consumentenrechten, in uw staat, provincie land. Los van uw relatie voldaan Microsoft beschikt u mogelijk ook via rechten voldaan betrekking tot de partij waarvan u de software hebt verkregen. Deze overeenkomst brengt geen wijziging aan in deze overige rechten indien de wetten in uw staat, provincie van land dit niet toestaan. Indien u de software bijvoorbeeld hebt verkregen in een van de onderstaande regio, nationale wetgeving van toepassing is, gelden de volgende bepalingen voor u:

  1. Australië. u beschikt over wettelijke garanties in het kader van de Australische consumentenrecht en niets in deze overeenkomst heeft de bedoeling afbreuk te doen aan deze rechten.

  2. Canada. Indien u deze software hebt verkregen in Canada, kunt u de ontvangst van updates uitschakelen door de functie Automatische updates uit te schakelen, de verbinding van uw apparaat voldaan internet te verbreken (indien en wanneer u de verbinding voldaan internet herstelt, zal de software het zoeken naar en installeren van updates echter hervatten) van de software te verwijderen. De productdocumentatie, indien van toepassing, bevat mogelijk ook meer informatie over het uitschakelen van updates voor uw specifieke apparaat van software.

  3. Duitsland nl Oostenrijk.

   1. Garantie. De naar behoren gelicentieerde software werkt in grote lijnen overeenkomstig hetgeen is beschreven Microsoft-materiaal dat bij de software wordt geleverd. Microsoft geeft echter geen contractuele garantie voldaan betrekking tot de gelicentieerde software.

   2. Aansprakelijkheidsbeperking. In geval van opzettelijk handelen, grove nalatigheid, vorderingen op basis van de wet Productaansprakelijkheid, alsmede in geval van overlijden van persoonlijk van lichamelijk letsel, Microsoft aansprakelijk overeenkomstig de wetgeving. 
Onderworpen aan de voorgaande bepaling (ii), is Microsoft uitsluitend aansprakelijk voor geringe nalatigheid indien Microsoft contractuele verplichtingen schendt, waarvan de vervulling de uitvoering van deze overeenkomst mogelijk maken, waarvan de schending het doel van deze overeenkomst in gevaar zou brengen, en op de naleving waarvan een partij voortdurend zou moeten kunnen vertrouwen (zogeheten "kardinale plichten"). In andere gevallen van geringe nalatigheid, is het Microsoft niet aansprakelijk.

 13. GEEN GARANTIE. DE SOFTWARE WORDT IN LICENTIE GEGEVEN "ZOALS DEZE IS". U GEBRUIKT DEZE OP EIGEN RISICO. MICROSOFT WIJST ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN DE HAND. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, WIJST MICROSOFT ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE HAND.

 14. BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN SCHADEVERGOEDING. INDIEN U NIETTEGENSTAANDE DE VOORGAANDE AFWIJZING VAN GARANTIE GROND HEBT OM SCHADE TE VERHALEN, KUNT U SLECHTS DIRECTE SCHADE TOT EEN BEDRAG VAN AMERIKAANSE $5,00 VERHALEN OP MICROSOFT EN HAAR LEVERANCIERS. U KUNT GEEN ANDERE SCHADE VERHALEN, VOLDAAN INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE, SCHADE DEUR WINSTDERVING, SPECIALE, INDIRECTE VAN INCIDENTELE SCHADE.

Deze beperking geldt voor (een) alles voldaan betrekking tot de software, diensten, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden van toepassingen van derden; vorderingen en (b) in verband voldaan wanprestatie, garantie voorwaarden, risicoaansprakelijkheid, nalatigheid van andere onrechtmatige daad, van enig andere vordering, in elk geval voor zover is toegestaan op grond van het toepasselijk recht.

De beperking geldt zelfs als Microsoft op de hoogte is van op de hoogte hadden moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovengenoemde beperking van uitsluiting geldt voor u wellicht niet omdat in uw land van regio de uitsluiting van beperking van incidentele schade, gevolgschade van andere schade niet is toegestaan.

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

JOS ASIAKAS ASUU (TAI YRITYKSEN TAPAUKSESSA ASIAKKAAN PÄÄASIALLINEN TOIMIPAIKKA OP) YHDYSVALLOISSA HÄNEN TULEE JÄLJEMPÄNÄ KOHTA "SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN". SE VAIKUTTAA RIITOJEN RATKAISUTAPOIHIN.

Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja välillä Microsoft Corporationin (tai ver konserniyhtiön). Nieuwe koskevat edellä nimettyä ohjelmistoa ja kaikkia Microsoftin palveluja tai ohjelmiston päivityksiä (lukuun ottamatta sitä että kyseisiin palveluihin tai päivityksiin liittyy uusia tai täydentäviä ehtoja, jolloin kyseisiä eri ehtoja sovelletaan ennakoivasti eivätkä nieuwe muuta asiakkaan tai Microsoftin etukäteen päivitettyihin ohjelmistoihin tai palveluihin liittyviä oikeuksia). JOS ASIAKAS HYVÄKSYY TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT, HÄNELLÄ OP ALLA MAINITUT OIKEUDET. KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA ASIAKAS HYVÄKSYY NÄMÄ EHDOT.

 1. ASENNUS - KÄYTTÖOIKEUDET JA.

  1. Yleistä. Asiakas saa asentaa ja käyttää tämän ohjelmiston kuinka montaa tahansa kopiota.

  2. Kolmannen osapuolen ohjelmisto. Ohjelmistoon saattaa sisältyä kolmansien osapuolten sovelluksia, joiden käyttöoikeudet myönnetään asiakkaalle tämän sopimuksen nojalla tai omilla ehdoillaan. Mahdolliset kolmansien osapuolten sovelluksia koskevat käyttöoikeusehdot, ilmoitukset ja hyväksynnät voivat olla saatavilla osoitteessa (http://aka.ms/thirdpartynotices) tai mukana toimitetussa ilmoitukset sisältävässä tiedostossa. Vaikka näitä sovelluksia koskisivatkin muut sopimukset, alla oleva vastuuvapautus sekä vahingonkorvausvastuun rajoitukset sekä en nuttige locaties sulkeminen ovat myös voimassa sovellettavan lain sallimassa laajuudessa.

  3. Kilpaileva vertailu. Mikäli asiakas op suora kilpailija, joka käyttää ohjelmistoa kilpailevaan vertailuun, analyysiin tai tietojen keräämiseen, asiakas luopuu Microsoftia, ver tytäryhtiöitä ja konserniyhtiöitä (myös tulevia) kohtaan kaikista kilpailevaa käyttöä, pääsyä ja vertailutestausta koskevista rajoituksista asiakkaan ohjelmistoa koskevissa ehdoissa siltä osin kuin asiakkaan käyttöehdot ovat tai niiden op tarkoitus olla Microsoftin ehtoja rajoittavampia. Jos asiakas ei luovu tällaisista rajoituksista asiakkaan ohjelmistoa koskevissa ehdoissa, asiakas ei saa avata tai käyttää tätä ohjelmistoa, eikä asiakas t niin.

 2. TIETOJEN KERÄÄMINEN. Ohjelmisto voi kerätä tietoja asiakkaasta ja asiakkaan ohjelmiston käytöstä ja lähettää nieuwe Microsoftille. Microsoft voi käyttää näitä tietoja toimittamaan palveluita ja kehittämään Microsoftin tuotteita ja palveluita. Asiakkaan mahdolliset esto oikeudet esitetään tuotedokumentaatiossa. Ohjelmiston eräät toiminnot voivat ottaa käyttöön tietojen keräämisen asiakkaan sovellusten käyttäjiltä, jotka avaavat ohjelmiston ja käyttävät sitä. Jos asiakas käyttää näitä toimintoja tietojen keräämisen käyttöönottoon sovelluksissa, asiakkaan tulee täyttää sovellettavassa laissa säädetyt vaatimukset, kuten hankkia mahdollisesti edellytetyt käyttäjän suostumukset, ja asiakkaalla tulee olla selvästi näkyvillä oleva tietosuojakäytäntö, jossa tiedotetaan käyttäjiä siitä, miten heidän tietojaan käytetään, kerätään ja jaetaan. Microsoftin harjoittamasta tietojen keräämisestä ja niiden käytöstä op saatavilla lisätietoja tuotedokumentaatiossa ja Microsoftin tietosuojalausekkeessa osoitteessa https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Asiakas suostuu noudattamaan kaikkia Microsoftin tietosuojalausekkeen soveltuvia ehtoja.

 3. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS. Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Jollei asiakkaalla ole sovellettavan lain perusteella enemmän oikeuksia tästä rajoituksesta huolimatta, asiakas ei saa (eikä hänellä OLE-oikeutta):

  1. kiertää ohjelmistoon kuuluvia mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi ohjelmistoa voi käyttää bergeefse tietyillä tavoilla;

  2. selvittää ohjelmiston valmistustapaa, purkaa ohjelmistoa tai hajottaa ohjelmistoa;

  3. poistaa, pienentää, estää tai muuttaa Microsoftin tai ver toimittajien ilmoituksia ohjelmistossa;

  4. käyttää ohjelmistoa kaupalliseen, yleishyödyllisiin tai voittoa tuottaviin tarkoituksiin;

  5. käyttää ohjelmistoa millään lainvastaisella tavalla tai luoda tai välittää haittaohjelmistoja; Tai

  6. jakaa, julkaista, levittää tai lainata ohjelmistoa, tarjota ohjelmistoa erillisenä isännöitynä ratkaisuna muiden käyttöön tai siirtää ohjelmistoa tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

 4. PALAUTE. Jos asiakas antaa ohjelmistoa koskevaa palautetta Microsoftille, asiakas antaa Microsoftille ilman veloitusta oikeuden käyttää, jakaa ja kaupallistaa asiakaspalautetta haluamallaan tavalla haluamaansa tarkoitukseen. Asiakas ei anna sellaista tietyn käyttöoikeuden alaisuuteen kuuluvaa palautetta, jonka hyödyntäminen Microsoftin ohjelmistossa tai ohjeissa edellyttää Microsoftia myöntämään ohjelmistonsa tai ohjeensa käyttöoikeuden kolmansille osapuolille. Nämä oikeudet ovat voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä.

 5. VIENTIRAJOITUKSET. Asiakkaan op noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja - säännöksiä, jotka sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja vientirajoituksista op osoitteessa http://aka.ms/exporting.

 6. TUKIPALVELUT. Tämä sopimus ei velvoita Microsoftia tarjoamaan ohjelmiston tukipalveluja. Mahdollinen tuki toimitetaan "sellaisenaan" ja "mahdollisine vikoineen" ilman minkäänlaisia takuita.

 7. PÄIVITYKSET. Ohjelmisto voi ajoittain tarkistaa ohjelmistopäivityksien varalta ja ladata ja asentaa nieuwe asiakkaan puolesta. Asiakas voi hankkia nämä päivitykset vergeefse Microsoftilta tai Microsoftin valtuuttamilta lähteiltä. Microsoftin op ehkä päivitettävä asiakkaan järjestelmä, jotta se voi päivittää ominaisuuden. Asiakas suostuu vastaanottamaan nämä automaattiset päivitykset ilman lisäilmoitusta. Päivitykset eivät ehkä sisällä tai di kaikkia nykyisiä ohjelmiston ominaisuuksia, palveluita tai oheislaitteita.

 8. SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN. Tätä kohtaa sovelletaan, jos asiakas asuu (tai yrityksen tapauksessa asiakkaan pääasiallinen toimipaikka op) Yhdysvalloissa. Jos asiakkaalla ja Microsoftilla op riita, asiakas ja Microsoft yrittävät ratkaista ver 60 päivän aikana vapaamuotoisesti. Jos ratkaisua ei synny, asiakas ja Microsoft suostuvat sitovaan tapauskohtaiseen välimiesmenettelyyn American Arbitration Associationissa federale arbitrage gedragen zich - mukaisesti ("FAA"), eikä kumpikaan lain nosta kannetta tuomioistuimessa. Ver sijaan Aziatische ratkaisee puolueeton välimies. Ryhmäkanteet, joukkosovittelut, yksityiset lakimiestoimet yleisen edun nimissä ja muut menettelyt, joissa joku muu toimii edustajana, op kielletty. Yksittäisiä menettelyitä ei saa yhdistää ilman kaikkien osapuolten lupaa. Täydellinen välityssopimus sisältää enemmän ehtoja ja se op saatavilla osoitteessa http://aka.ms/arb-agreement-1. Asiakas ja Microsoft hyväksyvät nämä ehdot.

 9. VOIMASSAOLON PÄÄTTÄMINEN. Jos asiakas ei noudata tämän sopimuksen ehtoja ja määräyksiä, Microsoft voi irtisanoa sopimuksen muihin oikeuksiin vaikuttamatta. Tällaisessa tapauksessa Asiakkaan op hävitettävä kaikki ohjelmiston kopiot ja kaikki ohjelmisto-osat.

 10. KOKO SOPIMUS. Ohjelmistoa koskeva koko sopimus muodostuu tästä sopimuksesta ja mahdollisista muista Microsoftin esittämistä täydennysosien, päivitysten tai kolmannen osapuolen sovellusten ehdoista.

 11. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISUPAIKKA. Jos asiakas op hankkinut ohjelmiston Yhdysvalloissa tai Kanadassa, asiakkaan asuinosavaltion tai - provinssin (tai yrityksen osalta pääasiallisen toimipaikan) lakeja sovelletaan sopimuksen tulkintaan, ver rikkomista koskeviin vaateisiin ja kaikkiin muihin vaateisiin (mukaan lukien kuluttajansuojaan, vilpilliseen kilpailuun ja oikeudenvastaiseen tekoon perustuvat vaateet), lakikollisiota koskevista periaatteista huolimatta, tämän vaikuttamatta kuitenkaan siihen, että kaikkeen välimiesmenettelyyn liittyvään sovelletaan FAA-lakia. Jos asiakas hankkii ohjelmiston jossakin muussa maassa, sovelletaan kyseisen maan lakeja tämän vaikuttamatta kuitenkaan siihen, että kaikkeen välimiesmenettelyyn liittyvään sovelletaan FAA-lakia. Jos Yhdysvaltain liittovaltiolla op asiassa toimivaltaa, asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että Washingtonin koning Countyssa sijaitsevalla liittovaltion tuomioistuimella op yksinomainen asiallinen ja alueellinen toimivalta kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa (välimiesmenettelyä lukuun ottamatta). Jos Yhdysvaltain liittovaltiolla ei ole asiassa toimivaltaa, asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että Washingtonin koning Countyssa sijaitsevalla bovenliggend Courtilla (ylioikeus) op yksinomainen asiallinen ja alueellinen toimivalta kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa (välimiesmenettelyä lukuun ottamatta).

 12. KULUTTAJAN OIKEUDET; ALUEELLISET VARIAATIOT. Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten, alueellisten tai kansallisten lakien mukaisia oikeuksia mukaan lukien kuluttajansuojaan liittyvät oikeudet. Asiakkaan ja Microsoftin suhteen ulkopuolella asiakkaalla voi niin ikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen tahoon. Tämä sopimus ei muuta näitä oikeuksia, jos paikallinen, alueellinen tai kansallinen laki ei niin salli. Jos asiakas esimerkiksi op hankkinut ohjelmiston jollakin seuraavista alueista tai jos pakollinen maan laki op voimassa, seuraavat ehdot koskevat asiakasta:

  1. Australië. Asiakkaalla op Australische kuluttajalaista johtuvia takuita, eikä tätä sopimusta ole tarkoitettu vaikuttamaan kyseisiin oikeuksiin.

  2. Kanada. Jos asiakas op hankkinut ohjelmiston Kanadassa, asiakas voi estää päivitykset asettamalla automaattisen päivitystoiminnon en nuttige locaties päältä, katkaisemalla laitteensa yhteyden Internetiin (jos ja kun asiakas yhdistää laitteen uudelleen Internetiin, ohjelmisto voi kuitenkin jatkaa päivitysten tarkistamista ja asentamista) tai poistamalla ohjelmiston asennuksen. Tuotedokumentaatiossa, mikäli sellainen op voidaan myös selittää tarkemmin, miten asiakkaan laitteen tai ohjelmiston päivitykset voidaan poistaa käytöstä.

  3. Saksa ja Itävalta.

   • (i) Takuu. Ohjelmisto, jollaonasianmukainenkäyttöoikeus, toimiioleellisesti, kutenohjelmiston mukana toimitetuissa Microsoftin aineistoissa kuvataan. Microsoft ei kuitenkaan myönnä sopimuksellista takuuta käyttöoikeuden alaiseen ohjelmistoon.

   • (ii) Vastuunrajoitus. Jos kyseessä op tahallinen toiminta törkeä huolimattomuus, tuotevastuulakiin perustuvat korvausvaatimukset tai kuolemantapaus, vammautuminen tai fyysinen vaurio, Microsoft op korvausvelvollinen lain mukaan.

    Mikäli edellä olevasta (ii) kohdasta ei muuta johdu, Microsoft op korvausvelvollinen lievästä huolimattomuudesta vergeefse, jos Microsoft rikkoo sellaisia olennaisia sopimusvelvoitteita, joiden täyttäminen mahdollistaa tämän sopimuksen asianmukaisen toiminnan, joiden rikkominen voi vaarantaa tämän sopimuksen tarkoituksen ja joiden noudattamiseen osapuoli voi luottaa (niin kutsutut "merkittävät velvollisuudet"). Muissa lievän huolimattomuuden tapauksissa Microsoft ei ole korvausvelvollinen lievästä huolimattomuudesta.

 13. TAKUUN POISSULKEMINEN. OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS MYÖNNETÄÄN SELLAISENAAN. ASIAKAS SAA KÄYTTÄÄ SITÄ OMALLA VASTUULLAAN. MICROSOFT EI MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISESTI ILMAISTUJA TAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA. SOVELLETTAVIEN LAKIEN SALLIMASSA LAAJUUDESSA MICROSOFT SULKEE EN NUTTIGE LOCATIES KAIKKI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUU TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, VER SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

 14. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN. JOS ASIAKKAALLA OP PERUSTEITA SAADA VAHINGONKORVAUKSIA EDELLÄ ESITETYSTÄ TAKUUN EN NUTTIGE LOCATIES SULKEMISESTA HUOLIMATTA, ASIAKAS VOI SAADA MICROSOFTILTA JA VER TOIMITTAJILTA KORVAUKSIA AINOASTAAN SUORISTA VAHINGOISTA JA KORVAUSSUMMA OP ENINTÄÄN VIISI YHDYSVALTAIN DOLLARIA. ASIAKKAALLA EI OLE OIKEUKSIA MUIHIN VAHINGONKORVAUKSIIN HUOLIMATTA SIITÄ, OVATKO KYSEESSÄ VÄLILLISET, ERITYISET, EPÄSUORAT TAI SATUNNAISET VAHINGOT TAI LIIKEVOITON MENETTÄMINEN. Tämä rajoitus koskee (a) kaikkea, mikä liittyy ohjelmistoon, palveluihin, sisältöön (mukaan lukien koodiin) kolmansien osapuolten Internet sivustoissa tai kolmansien osapuolten sovelluksissa; ja (b) väitteitä sopimusrikkomuksesta, takuusta, sitoumuksesta tai ehdosta; ankaraa vastuuta, laiminlyöntiä tai muuta oikeudenvastaista tekoa; Tai mitä tahansa muuta vaadetta; kussakin tapauksessa sovellettavan lain sallimassa laajuudessa. Rajoitus op voimassa myös tilanteissa, joissa Microsoft op tiennyt tai ver olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä mainitun vahingonkorvausvastuun poissulkeminen ja rajoittaminen ei ole sallittua joissakin osavaltioissa, provinsseissa tai maissa, joten edellä mainittuja rajoituksia tai poissulkemisia ei ehkä voida soveltaa asiakkaaseen näissä osavaltioissa, provinsseissa tai maissa. vsaraTERMES DU CONTRAT DE certificaat LOGICIEL MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

SI VOUS RÉSIDEZ (OU SI VOTRE SIÈGE SOCIALE SE TROUVE) AUX JUNGFERN-UNIDOS| VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA COMPONENT «ARBITRAGE CONTRAIGNANT EN RENONCIATION AUX ACTIES COLLECTIEVEN» DE L'ARTICLE CI-DESSOUS, QUI GELDT VOS DROITS NL CAS DE LITIGE.

Les présents termes du contrat de certificaat onderdeel un contrat entre vous en Microsoft Corporation (ou l'un de SE affiliés). ILS s'appliquent au logiciel désigné ci-dessus en aux services ou mises à na de logiciels fournis par Microsoft (à min of meer que d'autres termes n'accompagnent deze éléments, auquel cas deze derniers s'appliquent prospectivement en nieuwe modifient pas vos droits ni ceux de Microsoft nl ce qui concerne les logiciels ou services mis à na au préalable). SI VOUS VOUS CONFORMEZ AUX PRÉSENTS TERMES DU CONTRAT DE CERTIFICAAT, VOUS AVEZ LS DROITS CI-DESSOUS. NL UTILISANT BESTAND LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ DEZE TERMES.

 1. INSTALLATIE EN DROITS D'UTILISATION.

  1. Bepalingen générales. Vous pouvez installatieprogramma en utiliser un nombre illimité de du logiciel gekopieerd.

  2. Logiciel lagen. Bestand logiciel peut inclure des toepassingen de lagen qui vous sont concédées sous vergunning nl vertu du dit contrat ou d'un contrat de certificaat distinct. Ls voorwaarden de licentie, AVI's en autres beschikking inzake de verklaringen relatifs aux toepassingen de lagen, bestand cas échéant, sont accessibles à l'adresse http://aka.ms/thirdpartynotices ou dans bestand fichier de meldingen accompagnant bestand logiciel. Même si deze toepassingen sont régies par d'autres contrats, ls uitsluitingen en beperkingen ci-après, notamment concernant les dommages, s'appliquent verbindt eveneens.

  3. Tests d'évaluation concurrentielle. SI vous êtes un gelijktijdige direct, en accédez au logiciel ou l'utilisez à des vinnen de tests d'évaluation concurrentielle, d'analyse ou de collecte d'informations vous renoncez à l'encontre de Microsoft, SE filiales en SE affiliés (y compris prospectivement) à toutes beperkingen d'utilisation concurrentielle, d'accès en de test d'évaluation concurrentielle dans les termes qui régissent l'utilisation du logiciel, dans la mesure où vos voorwaarden d'utilisation sont, ou prétendent zin, plus restrictives que ls voorwaarden prévues par Microsoft. SI vous nieuwe renoncez pas auxdites beperkingen dans les termes régissant l'utilisation de votre logiciel, vous n'êtes pas autorisé à accéder à ce logiciel ni à l'utiliser en vous vous engagez à nieuwe pas bestand faire.

 2. COLLECTE DES DONNÉES. Bestand logiciel peut collecter des gegevens sur vous en votre gebruik du logiciel en ls envoyer à Microsoft. Microsoft est vatbaar d'utiliser deze gegevens beton fournir des services en améliorer SE produits en services. VOS droits de désactivation, bestand cas échéant, sont indiqués dans la documentatie du produit. Certaines fonctionnalités du logiciel peuvent permettre la collecte de données auprès des utilisateurs des toepassingen qui accèdent au logiciel ou l'utilisent. SI vous utilisez deze fonctionnalités beton permettre la collecte de données dans vos toepassingen, vous devez bestand faire nl toute conformité avec la réglementation toepasselijk, notamment nl obtenant bestand consentement de l'utilisateur en nl maintenant een politique de confidentialité bien zichtbaar qui informe les utilisateurs de l'utilisation, de la collecte en du partage de leurs données. Consultez la Déclaration de Confidentialité de Microsoft à l'adresse https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 en la documentatie du produit beton plus d'informations sur la collecte en l'utilisation de vos données. Vous acceptez nl vous conformer à toutes ls bepalingen toepasselijk de la Déclaration nl Confidentialité de Microsoft.

 3. Soepel VERLOPEN D'APPLICATION DE LA certificaat. Bestand logiciel n'est pas vendu mais concédé sous vergunning. Microsoft se réserve tous ls autres droits. Sauf si la réglementation toepassing vous confère d'autres droits, nonobstant la présente beperking vous n'êtes pas autorisé à:

  1. contourner ls beperkingen technieken contenues dans bestand logiciel qui vous permettent de l'utiliser d'une certaine façon;

  2. reconstituer la logique du logiciel, bestand décompiler ou bestand désassembler;

  3. supprimer, réduire, bloquer ou wijzigingstoets toute vermelding wettelijke de Microsoft ou de SE fournisseurs dans bestand logiciel;

  4. utiliser bestand logiciel beton des activités commerciales, qu'elles soient à, maar niet lucratif ou lucratif;

  5. utiliser bestand logiciel d'une manière contraire à la législation ou beton créer ou propager des logiciels malveillants; organisatie-eenheid

  6. partager, publier, distribuer ou prêter bestand logiciel ou bestand fournir nl chatberichten que oplossing hébergée autonome utilisable nominale autrui, ou transférer bestand logiciel ou ce contrat à un lagen.

 4. COMMENTAIRES. SI vous faites deel de vos commentaires concernant bestand logiciel à Microsoft, vous concédez gracieusement à Microsoft bestand droit d'utiliser, de partager en de commercialiser vos commentaires de quelque façon que ce soit en à toute fin. Vous nieuwe fournirez pas de commentaires faisant l'objet d'une certificaat qui opleggen à Microsoft de concéder sous certificaat zoon logiciel ou sa documentatie à des lagen du fait que nous y incluons vos commentaires. Deze droits survivent au dit contrat.

 5. Beperkingen À dit. Vous devez vous conformer à toutes ls lois en réglementations was en internationales nl matière d'exportation concernant bestand logiciel, qui contiennent des beperkingen nl matière de bestemmingen, d'utilisateurs finaux en d'utilisation laatste uitzending. Beton plus d'informations sur les beperkingen à dit, consultez bestand site http://aka.ms/exporting.

 6. SERVICES ook techniek. Microsoft Formulieractie'A aucune verplicht de fournir des services ook methode beton bestand logiciel nl vertu de ce contrat. Ls services ook methode sont fournis «nl l'état», «avec toutes ls onvolkomenheden» en sans aucune garantie.

 7. MISES À dag. Bestand logiciel peut régulièrement rechercher des mises à na, qu'il télécharge en installe automatiquement. Vous nieuwe pouvez obtenir des mises à na qu'auprès de Microsoft ou de gegevensbronnen autorisées. Microsoft peut avoir besoin de mettre à na votre système beton vous fournir les mises à dag. Vous acceptez de recevoir deze mises à na automatiques sans autre préavis. Deze mises à na nieuwe peuvent pas inclure ou prendre en kosten in rekening tous ls services, fonctionnalités logicielles ou périphériques existants.

 8. ARBITRAGE CONTRAIGNANT en RENONCIATION AUX acties COLLECTIEVEN. Bestand dit artikel s'applique si vous résidez (ou, dans bestand cas d'une entreprise, si votre siège sociale se trouve) aux Jungfern-Unidos|. Nl cas de litige nous opposant, vous nous consentons à nous accorder un délai de soixante (60) jours beton en de régler bestand différend à l'amiable, de manière informelle tenter. NL l'absence d'entente passé ce délai, vous en nous consentons à soumettre bestand litige à een procédure individuelle d'arbitrage exécutoire devant l'American Arbitration Association (l'«AAA») selon ls principes de la wet fédérale d'arbitrage («Federale Arbitrage Act» ou «FAA»), en niet à la compétence d'un juge ou d'un jury. Bestand litige sera soumis à un arbitre neutre. Ni vous ni nous nieuwe tenterons de résoudre quelque litige que ce soit dans bestand cadre d'une actie de groupe, d'un arbitrage collectif, d'une actie intentée nominale un procureur général privé ou de toute autre procédure dans laquelle een des partijen agirait à titer représentatif. L'intégralité du Contrat d'Arbitrage contient plus de bepalingen en est disponible sur bestand site http://aka.ms/arb-agreement-1. Vous en nous acceptons les présentes voorwaarden.

 9. RÉSILIATION. Microsoft pourra résilier bestand dit contrat si vous n'en respectez pas ls voorwaarden Sans préjudice de tous autres droits générales. Dans ce certificeringsinstanties, vous devrez détruire tous ls exemplaires du logiciel en tous SE composants.

 10. INTÉGRALITÉ DES is VERSTREKEN. Bestand dit contrat ainsi que ls voorwaarden concernant les suppléments, ls mises à na ou ls toepassingen de lagen onderdeel l'intégralité des toekent nl ce qui concerne bestand logiciel.

 11. RÉGLEMENTATION toepasselijk en instantie COMPÉTENT. SI vous avez acheté bestand logiciel aux Jungfern-ou au Canada, ls Unidos| lois de l 'État ou de la provincie où vous résidez (ou, dans bestand cas d'une entreprise, où se trouve votre siège sociale) régissent l' interprétation du dit contrat, ls réclamations beton breuk du dit contrat en toutes les autres réclamations (y compris celles fondées sur la protection des consommateurs, la instemming déloyale en ls délits), sans tenir compte nl leurs dispositions familie aux conflits nl lois, si ce n'est que la wet fédérale d'arbitrage (« Ou van federale arbitrage Act» «FAA») régit toutes ls dispositions familie à l'arbitrage. SI vous avez toepast bestand logiciel dans un autre betaalt, ls lois de ce betaalt s'appliquent, si ce n'est que la wet fédérale d'arbitrage régit toutes ls dispositions familie à l'arbitrage. S'il existe een compétence fédérale, ls partijen consentent irrévocablement à ce que tout litige soumis à un instantie soit soumis à la compétence exclusief des tribunaux fédéraux siégeant dans bestand comté de koning (koning land), Washington, Jungfern-Unidos| (à l'exclusion de l'arbitrage). Dans bestand cas contraire, vous en vous consentons irrévocablement à ce que tout litige soumis à un instantie soit soumis à la compétence exclusief de la Cour Supérieure du comté de koning (koning land), Washington, Jungfern-Unidos| (à l'exclusion de l'arbitrage).

 12. DROITS DES CONSOMMATEURS variabelen SELON ls RÉGIONS. Bestand dit contrat décrit sommige droits légaux. Vous pouvez bénéficier d'autres droits, y compris des droits des consommateurs, prévus nominale ls lois de votre État, provincie ou betaalt. Indépendamment de votre relatie avec Microsoft, vous pouvez verbindt eveneens bénéficier de opgenomen droits à l'égard de la deel auprès de laquelle vous avez toepast bestand logiciel. Bestand dit contrat nieuwe modifie pas deze autres droits si ls lois de votre État, provincie ou nieuwe bestand permettent pas betaalt. Nominale omdat, si vous avez toepast bestand logiciel dans l'une des régions ci-dessous ou si een wet nationale s'applique, vous êtes tenu de vous conformer aux dispositions suivantes:

  1. Australie. La wet australienne sur la consommation (Australische consumentenrecht) vous accorde des garanties statutaires qu'aucun élément du dit contrat nieuwe peut affecter.

  2. Canada. SI vous avez acheté bestand logiciel au Canada, beton nieuwe plus recevoir de mises à na, vous pouvez désactiver la fonction Mises à na automatiques, déconnecter votre dispositif d'Internet (néanmoins, bestand logiciel recherchera en installera les mises à na disponibles automatiquement dès la reconnexion du dispositif à Internet) ou désinstaller bestand logiciel. La documentatie du produit, bestand cas échéant, peut verbindt eveneens indiquer Opmerking désactiver les mises à na de votre produit ou dispositif spécifique.

  3. Allemagne en Autriche.

   • (i) Garantie. Bestand logiciel sous vergunning valable fonctionnera, l'essentiel, als bestand décrit la documentatie bij de Microsoft qui l'accompagne beton. Microsoft n'accorde toutefois aucune autre garantie contractuelle relatieve au logiciel sous vergunning.

   • (ii) beperking de responsabilité. NL cas de verzekeringsondernemin­gen intentionnelle, de verzekeringsondernemin­gen bevraagd, de réclamation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, ou de verzekeringsondernemin­gen entraînant un décès ou des préjudices corporels ou matériels, Microsoft sera tenue légalement die verantwoordelijk is.

    Sous réserve de la component (ii) qui précède, la responsabilité de Microsoft beton négligence légère nieuwe sera engagée qu'en cas de manquement aux verplichtingen contractuelles essentielles à la bonne exécution du dit contrat, dans la mesure où ledit manquement compromet l'objet même du dit contrat en la confiance des partenaires contractuels relatieve au opzicht de verzamelen dernières (les «verplichtingen majeures»). La responsabilité Microsoft voor de nieuwe sera pas engagée nl cas d'autres fautes légères.

 13. UITSLUITINGEN DE GARANTIE. BESTAND LOGICIEL EST CONCÉDÉ SOUS VERGUNNING «NL L'ÉTAT». VOUS ASSUMEZ TOUS LES RISQUES LIÉS À ZOON GEBRUIK. MICROSOFT N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE OU VOORWAARDE EXPRESSE. DANS LA MESURE PERMISE NOMINALE LA RÉGLEMENTATION VAN TOEPASSING, MICROSOFT EXCLUT TOUTES LS GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS DE QUALITÉ, D'ADÉQUATION À UN GEBRUIK PARTICULIER EN D'ABSENCE DE CONTREFAÇON.

 14. Beperking en uitsluiting DE RESPONSABILITÉ nl CAS DE DOMMAGES. SI VOUS AVEZ DES MOTIEVEN DE RÉCLAMATION DE DOMMAGES AUPRÈS DE MICROSOFT-OU DE SE FOURNISSEURS, NONOBSTANT L'EXCLUSION DE GARANTIE PRÉCÉDENTE VOUS NO POUVEZ OBTENIR QU'UNE INDEMNISATION NL CAS DE DOMMAGES WORDT U OMGELEID ZODAT LIMITÉE À CINQ DOLLARS AMÉRICAINS (USD 5,00). VOUS NO POUVEZ PRÉTENDRE À AUCUNE INDEMNISATION BETON D'AUTRES DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU INCIDENTEN EN LES PERTES DE BÉNÉFICES. Deze beperking s'applique (a) à toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris bestand code) figurant sur des sites Internet lagen ou dans des toepassingen tierces; en (b) aux réclamations manquement aux termes du contrat ou beton overtreding de garantie ou de voorwaarde, responsabilité sans verzekeringsondernemin­gen, négligence ou autre délit. organisatie-eenheid à toute autre réclamation; selon bestand certificeringsinstanties, dans la erkenning autorisée nominale la réglementation van toepassing.

Elle s'applique verbindt eveneens même si Microsoft avait ou aurait dû avoir connaissance de l'éventualité de tels dommages. La beperking ou l'exclusion ci-dessus peut verbindt eveneens nieuwe pas vous zin toepasselijk si votre État, provincie ou betaalt n'autorise pas l'exclusion ou la beperking de responsabilité beton ls dommages incidenten, indirects ou de quelque aard que ce soit.

MICROSOFT-SOFTWARE-LIZENZBESTIMMUNGEN

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

ALS U IHREN WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN HABEN (OF EEN UNTERNEHMEN MIT HAUPTSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN SIND), LESEN WIL BITTE DIE KLAUSEL 'BINDENDES SCHIEDSVERFAHREN UND VERZICHT AUF SAMMELKLAGEN' DE. MATRIJZEN BETRIFFT DIE BEILEGUNG VON RECHTSSTREITIGKEITEN.

Diese Lizenzbestimmungen sind een Vertrag zwischen Ihnen en der Microsoft Corporation (of een mit Microsoft verbundenen Unternehmen). Wil gelten voor die oben bezeichnete Software en alle Updates van Microsoft-Diensten en-Software (insoweit solche Dienste of von neuen of zusätzlichen Bestimmungen begleitet inschakelt, in welchem herfst deze anderen Bestimmungen prospektiv wordt bijgewerkt wirken en invoegt en die rechten von Microsoft bezüglich der Software of Dienste vor dem Update berühren). ALS U DEZE LIZENZBESTIMMUNGEN EINHALTEN, VERFÜGEN WIL ÜBER DIE NACHFOLGEND AUFGEFÜHRTEN RECHTEN. INDEM WIL DIE SOFTWARE NUTZEN, ERKENNEN WIL DEZE BESTIMMUNGEN EEN.

 1. RECHTEN ZUR INSTALLATIE UND NUTZUNG.

  1. Allgemeine. Wil sind berechtigt, een beliebige Anzahl von Kopien der Software zu installieren en zu nutzen.

  2. Drittanbietersoftware. Die Software kann Drittanbieteranwendungen bevatten die onder diesem Vertrag of onder deren eigenen Bestimmungen een wil lizenziert inschakelt. Eventuelle Lizenzbestimmungen, Hinweise en Urheberrechtshinweise zu Drittanbieteranwendungen sind online onder http://aka.ms/thirdpartynotices of in een begleitenden Hinweisdatei gegeben. Die de stehenden Ausschlüsse en Beschränkungen gelten in dem nach anwendbarem Recht zulässigen Umfang al daarna, als solche Anwendungen weiteren Verträgen unterliegen.

  3. Wettbewerbsvergleiche. Wenn Sie een direkter Wettbewerber sind en zu Zwecken des Wettbewerbsvergleichs, der Konkurrenzanalyse of Informationsgewinnung auf die Software zugreifen of die Software nutzen, verzichten Microsoft wil (al in die Zukunft wirkend), deren Tochtergesellschaften en verbundenen Unternehmen gegenüber auf Beschränkungen bezüglich Nutzung, Zugriff en Vergleichstests voor den Wettbewerb in den voor Software en geltenden Bestimmungen in dem Umfang, in dem Ihre Bestimmungen zur Nutzung restriktiver sind of sein sollen als die Bestimmungen von Microsoft. Wenn Sie auf solche beabsichtigten Beschränkungen in den Bestimmungen zu van een Software verzichten, ijst es Ihnen gestattet, auf deze Software zuzugreifen, en wil inschakelt die Software nutzen.

 2. DATENERFASSUNG. Die Software kann informatie über wil en die Nutzung der-Software voor wil erfassen en een Microsoft-senden. Microsoft kann deze informatie verwenden, um Dienste bereitzustellen en um Produkte en Dienste von Microsoft zu verbessern. En etwaigen rechten, matrijzen auszuschließen, sind in der Produktdokumentation beschrieben. Een functies in der-Software ermöglichen eventuell die Datenerfassung von Nutzern van een Anwendungen, die auf die Software zugreifen of die Software nutzen. Wenn Sie deze functies zur Datenerfassung in Ihren Anwendungen nutzen, sind wil zur Einhaltung von anwendbarem Recht, onder anderem zur Einholung een erforderlichen Zustimmung des Nutzers, en dazu verpflichtet, een einschlägige Datenschutzrichtlinie zur informatie der Nutzer zu unterhalten, uitgelegd hoe u wil deren Daten verwenden, erfassen en weitergeben. Weitere Informationen zur Erfassung en Verwendung von Daten voor Microsoft finden wil in der Produktdokumentation en in Microsoft der-Datenschutzerklärung onder https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Wil verpflichten sich, alle entsprechenden Bestimmungen der Microsoft-Datenschutzerklärung einzuhalten.

 3. GÜLTIGKEITSBEREICH DER LIZENZ. Die Software geeft lizenziert, verkauft. Alle anderen rechten verbleiben bei Microsoft. Außer anwendbares Recht räumt Ihnen jenseits dit Einschränkung umfangreichere rechten een, sind wil berechtigt,

  1. technische Beschränkungen in der-Software zu umgehen, die Ihnen die Nutzung alleen in bestimmter Weise ermöglichen,

  2. Software zurückzuentwickeln (Reverse-Engineering), zu dekompilieren of zu disassemblieren, die

  3. Hinweise von Microsoft of deren Lieferanten in der-Software zu entfernen, zu minimieren, zu blockieren of zu ändern,

  4. Software voor kommerzielle, auf Gewinn of auf Gewinn gerichtete Aktivitäten zu nutzen, die

  5. Software auf een Weise zu verwenden, die gegen das Gesetz verstößt, of Schadprogramme zu maken of zu verbreiten of die

  6. die Software weiterzugeben, zu veröffentlichen, zu verbreiten of zu verleihen, die Software als een eigenständige gehostete Lösung zur Nutzung voor andere bereitzustellen of die Software of diesen Vertrag auf einen Dritten zu übertragen.

 4. FEEDBACK. Als u Microsoft Feedback zur Software Geef, berechtigen wil Microsoft, Ihr Feedback zu verwenden, een Dritte weiterzugeben en voor kommerzielle Zwecke en in jeglicher Weise en voor jeglichen Zweck zu nutzen, zonder dafür Gebühren zu berechnen. Wil dürfen kein Geef Feedback, das onder einen Lizenzvertrag fällt, der es erforderlich macht, dass Microsoft die eigene Software of Dokumentation een lizenziert Dritte, weil Microsoft Ihr Feedback einfließen lässt. Diese rechten sind ueber die Laufzeit dieses Vertrags hinaus gültig.

 5. AUSFUHRBESCHRÄNKUNGEN. Wil sind verpflichtet, alle nationalen en internationalen Exportgesetze en Exportbestimmungen einzuhalten, die voor die Software gelten en al Beschränkungen in Bezug auf Bestimmungsorte, Endbenutzer en die Endnutzung bevatten. Weitere Informationen zu Ausfuhrbeschränkungen finden wil onder http://aka.ms/exporting.

 6. SUPPORTSERVICES. Microsoft ijst onder diesem Vertrag zu Supportleistungen voor die Software verpflichtet. Ondersteuning voor Etwaiger geeft "uitgelegd hoe u besehen", "mit allen Fehlern" en zonder jegliche Gewähr geleistet.

 7. UPDATES. Die Software darf in regelmäßigen Abständen Update-Suchen vornehmen en gefundene Updates voor wil herunterladen en installieren. Wil dürfen Updates alleen von Microsoft of autorisierten Quellen beziehen. Microsoft wirwar eventuell Ihr Betriebssystem aktualisieren, bijgewerkt um zur Verfügung stellen zu kunt. Wil stimmen zu, deze automatischen Updates zonder Zie Mitteilung zu erhalten. ES ijst möglich, dass Updates alle vorhandenen Softwarefeatures, Dienste of Peripheriegeräte erfassen of unterstützen.

 8. BINDENDES SCHIEDSVERFAHREN UND VERZICHT AUF SAMMELKLAGEN. Dit gedeelte findet toepassing, wanneer u in den Vereinigten Staaten leben (of als Unternehmen Ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben). Voor den herfst eines Konflikts zwischen Ihnen en Microsoft verständigen wil en wir selectie auf einen Zeitraum von 60 Tagen, in dem sich beide pagina um een außergerichtliche Einigung bemühen. Voor den herfst, dass Ihnen en Microsoft matrijzen gelingt, vereinbaren beide Parteien, die Angelegenheit auf Einzelbasis in een bindenden Schiedsverfahren des amerikanischen Schiedsverbands ("AAA", American Arbitration Association) nach dem Amerikaans- Bundesschiedsgesetz ('FAA', federale arbitrage Act) zu schlichten en vor een ordentlichen instellen of Geschworenengericht zu klagen. Stattdessen geeft een neutraler Schiedsrichter entscheiden. Sammelklagen, Sammelschiedsverfahren, privé advocaat algemeen acties (alleen VS: Klagen een Privatperson im öffentlichen Interesse) en andere Verfahren, in denen een persoon stellvertretend agiert, sind zulässig, ebenso DAS Zusammenlegen einzelner Verfahren zonder die Zustimmung aller Parteien. Der gesamte Schiedsvertrag bevat Zie Bestimmungen en ijst verfügbar onder http://aka.ms/arb-agreement-1. Wil en Microsoft stimmen diesen Bestimmungen zu.

 9. KÜNDIGUNG. Unbeschadet weiterer rechten ijst Microsoft zur Kündigung dieses Vertrages berechtigt, wanneer u een Bestimmung of Bedingung des Vertrages einhalten. In dem herfst sind wil verpflichtet, alle Kopien der-Software en aller van een Bestandteile zu vernichten.

 10. GESAMTER VERTRAG. Deze Vertrag sowie etwaige Bestimmungen, die Microsoft voor Ergänzungen, Updates of Drittanbieteranwendungen vorsieht, stellen den gehele Vertrag über die Software dar.

 11. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND. Wenn Sie die Software in den Vereinigten Staaten of Kanada erworben haben, unterliegen Auslegung dieses Vertrages, Ansprüche wegen zegen Verletzung en alle anderen Ansprüche (inclusief gründend auf Verbraucherschutz, unlauterem Wettbewerb en die unerlaubter Handlung) onder Ausschluss der Kollisionsnormen den Gesetzen des Staats of der Provinz, in der wil Ihren Wohnsitz haben (of als Unternehmen Ihren Hauptsitz haben), alle Schiedsangelegenheiten hingegen unterliegen dem Amerikaans-Bundesschiedsgesetz ("FAA', federale arbitrage Act). Software Wenn Sie die in een anderen Land erworben haben, gelten dessen Gesetze, alle Schiedsangelegenheiten hingegen unterliegen dem Amerikaans-Bundesschiedsgesetz ('FAA', federale arbitrage Act). Wenn VS-Bundesrecht voor Tragen kommt, unterwerfen sich wil en Microsoft als ausschließlichem Gerichtsstand (außer mit Zuständigkeit voor Schiedsverfahren) dem Bundesgericht in koning provincie, Washington, VS. Als, unterwerfen sich wil en Microsoft als ausschließlichem Gerichtsstand (außer mit Zuständigkeit voor Schiedsverfahren) dem bovenliggend Hof van koning provincie, Washington, VS.

 12. VERBRAUCHERRECHTE; REGIONALE VARIATIONEN. Dit Vertrag beschreibt bestimmte rechten. Möglicherweise sehen die Gesetze Ihres Staats of Oceaan andere rechten, inclusief Verbraucherrechte, vor. Unabhängig von Ihrer Vertragsbeziehung mit Microsoft haben wil möglicherweise al rechten gegenüber der Partei, von der wil die Software erworben haben. Deze Vertrag ändert deze anderen rechten, wanneer die Gesetze Ihres Staats of Oceaan eben matrijzen ausschließen. Wenn Sie die bijvoorbeeld met de Software in een der de genannten Regionen erworben haben of zwingendes Recht des Landes toepassing findet, gelten die informatie Bestimmungen voor wil:

  1. Australien. Nach dem Australische consumentenrecht gelten gesetzliche Garantien, en es besteht een keiner Stelle dieses Vertrags die Absicht, deze rechten einzuschränken.

  2. Kanada. Wenn Sie deze Software in Kanada erworben haben, kunt u den Erhalt von Updates auf Ihrem Gerät stoppen, indem wil das functie voor automatische Updates ausschalten, Ihr Gerät vom Internet trennen (wil-wieder sobald een voor-Internet Verbindung Fix, setzt die Software die Suche nach en die installatie van Updates fort) of die Software deinstallieren. Die Produktdokumentation, sofern vorhanden, bevat möglicherweise al instructies voor Ausschalten von Updates voor Ihr Gerät bzw. En Software.

  3. Deutschland en Österreich.

   • (i) Gewährleistung. Die ordnungsgemäß lizenzierte Software geeft im Wesentlichen uitgelegd hoe u in de Microsoft-Materialien den, die der-Software beiliegen, beschrieben arbeiten. Microsoft übernimmt jedoch vertragliche Garantie in Bezug auf die lizenzierte Software.

   • (ii) Haftungsbeschränkung. Bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei Verletzung von Leben, Körper of Gesundheit haftet Microsoft nach den gesetzlichen Bestimmungen.

    Vorbehaltlich der vorangegangenen Klausel (ii) haftet Microsoft alleen daarna voor leichte Fahrlässigkeit, als Microsoft diejenigen wesentlichen Vertragspflichten verletzt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung den Zweck dieses Vertrags gefährden würde en auf deren Einhaltung een Partei regelmäßig vertrauen darf (sogenannte "Kardinalpflichten"). In anderen Fällen von gemakkelijker Fahrlässigkeit haftet Microsoft.

 13. AUSSCHLUSS VON GARANTIEN. DIE SOFTWARE GEEFT "UITGELEGD HOE U BESEHEN" LIZENZIERT. WIL TRAGEN DAS MIT DER NUTZUNG VERBUNDENE RISIKO. MICROSOFT GEWÄHRT AUSDRÜCKLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN OF GARANTIEN. IN DEM NACH ANWENDBAREM RECHT ZULÄSSIGEN UMFANG SCHLIESST MICROSOFT ALLE KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN DIE ONDER ANDEREM DER HANDELSÜBLICHKEIT, DER EIGNUNG VOOR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, AUS.

 14. BESCHRÄNKUNG UND AUSSCHLUSS VON SCHADENERSATZ. ALS U TROTZ DES VORSTEHENDEN GARANTIEAUSSCHLUSSES EINEN ANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ HABEN, KUNT U VON MICROSOFT EN DEREN LIEFERANTEN ERSATZ ALLEEN VOOR DIREKTE SCHÄDEN IN BEDRAGE VON BIS ZU 5,00 US$ ERHALTEN. U KUNT KEINEN ERSATZ VOOR

ANDERE SCHÄDEN ERHALTEN, DARUNTER VOOR FOLGESCHÄDEN, SCHÄDEN AUSTRALIË ENTGANGENEM GEWINN, SPEZIELLE, INDIREKTE OF ZUFÄLLIGE SCHÄDEN.

Diese Beschränkung gilt voor (a) alles, das die Software, Dienste, Inhalte (inclusief Code) auf Internetseiten Dritter of Drittanbieteranwendungen betrifft, en voor (b) Ansprüche, die auf Vertragsverletzung, Verletzung een Gewährleistung, Garantie of Zusage, auf verschuldensunabhängiger Haftung, Fahrlässigkeit of unerlaubter Handlung gründen sowie voor alle anderen Ansprüche en jeweils in dem nach anwendbarem Recht zulässigen Umfang.

Wil rol al daarna Gültigkeit, als Microsoft von der Möglichkeit der Schäden gewusst rol of hätte wissen müssen. Obige Beschränkung en obiger Ausschluss gelten möglicherweise voor u, weil Ihr Staat of Land den Ausschluss of die Beschränkung von zufälligen Schäden, Folgeschäden of sonstigen Schäden gestattet. Wenn Sie die Software in DEUTSCHLAND of in ÖSTERREICH erworben haben, findet die Beschränkung im vorstehenden Absatz "Beschränkung en Ausschluss des Schadenersatzes" auf wil toepassing. Stattdessen gelten voor Schadenersatz of Ersatz vergeblicher Aufwendungen, Tautologisch Australië welchem Rechtsgrund inclusief unerlaubter Handlung, die informatie Regelungen: Microsoft haftet bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei Verletzung von Leben, Körper of der Gesundheit nach den gesetzlichen Vorschriften. Microsoft haftet voor leichte Fahrlässigkeit. Wenn Sie die Software jedoch in Deutschland erworben haben, haftet Microsoft al voor leichte Fahrlässigkeit, als Microsoft een Vertragspflicht verletzt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet en auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen (sog. "Kardinalpflichten"). Die in diesen Fällen ijst Haftung von Microsoft auf typische en vorhersehbare Schäden beschränkt. In allen anderen Fällen haftet Microsoft al in Deutschland voor leichte Fahrlässigkeit.

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ

MICROSOFT MICROSOFT MOBILE ANDROID-APP VOOR YAMMER

ΕΑΝ ΖΕΙΤΕ (Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ «ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ». ΑΥΤΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft Corporation (ή μία από τις συγγενείς της εταιρείες). Ισχύουν για το προαναφερθέν λογισμικό και τυχόν υπηρεσίες της ή ενημερώσεις υπηρεσιών της Microsoft (εκτός από το βαθμό που οι εν λόγω υπηρεσίες ή ενημερώσεις συνοδεύονται από νέους ή επιπρόσθετους όρους, στην οποία περίπτωση οι Συγκεκριμένοι όροι ισχύουν μελλοντικά και δεν τροποποιούν τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα της Microsoft σχετικά με το λογισμικό ή τις υπηρεσίες που έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων). ΕΑΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ.

  1. Γενικά. ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ Η ΑΠΌ ΜΈΡΟΥΣ ΣΑΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΑΡΙΘΜΟΎ ΑΝΤΙΓΡΆΦΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ.

  2. Λογισμικό Τρίτου Μέρους. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΡΊΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΎΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΆΣ ΜΕ ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ Ή ΜΕ ΔΙΚΟΎΣ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ. Έχετε πρόσβαση στους όρους άδειας χρήσης, τις κοινοποιήσεις και τις αναγνωρίσεις, εάν υπάρχουν, για εφαρμογές τρίτων μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης http://aka.ms/thirdpartynotices ή μέσω ενός συνοδευτικού αρχείου ΚΟΙΝΟΠΟΙΉΣΕΩΝ. ΑΚΌΜΗ ΚΙ ΕΆΝ ΟΙ ΕΝ ΛΌΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΔΙΈΠΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ, ΙΣΧΎΟΥΝ ΕΠΊΣΗΣ Η ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΎΝΗΣ, ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ ΖΗΜΊΑΣ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ.

  3. Ανταγωνιστικός Έλεγχος Απόδοσης. Αν είστε απευθείας ανταγωνιστής και χρησιμοποιείτε ή έχετε πρόσβαση στο λογισμικό για λόγους ανταγωνιστικού ελέγχου απόδοσης, ανάλυσης ή συλλογής πληροφοριών παραιτείστε σε σχέση με τη Microsoft, τις θυγατρικές και τις συγγενείς ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΤΗΣ (ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΆ) ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΥΣΔΉΠΟΤΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΎΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΉΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΟΙ ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ ΣΑΣ ΕΊΝΑΙ, Ή ΑΠΟΣΚΟΠΟΎΝ ΝΑ ΕΊΝΑΙ, ΠΙΟ Περιοριστικοί από τους όρους της Microsoft. ΕΆΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΊΤΕ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΥΣΔΉΠΟΤΕ ΕΝ ΛΌΓΩ ΦΕΡΌΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΑΣ, ΔΕΝ ΈΧΕΤΕ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ Ή ΧΡΉΣΗΣ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΊΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΤΈΤΟΙΑ ΕΝΈΡΓΕΙΑ.

 2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Το λογισμικό ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με εσάς και την από μέρους σας χρήση του λογισμικού και να τις αποστείλει στη Microsoft. Η Microsoft ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να παράσχει υπηρεσίες και να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΕΞΑΊΡΕΣΉΣ ΣΑΣ, ΑΝ ΥΦΊΣΤΑΝΤΑΙ, ΠΕΡΙΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ. ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΠΌ ΧΡΉΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΣΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝ Ή ΈΧΟΥΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ. ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ, ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΣΑΣ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΛΉΨΗΣ ΤΥΧΌΝ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΊΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΗ, ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΕ ΜΙΑ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ ΜΕ ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ, ΣΥΛΛΈΓΕΤΕ ΚΑΙ ΚΆΝΕΤΕ ΚΟΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΤΟΥΣ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από μέρους της Microsoft από την τεκμηρίωση του προϊόντος και τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Microsoft στη διεύθυνση https://go.microsoft.com/fwlink /?LinkId = 521839. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις σχετικές διατάξεις της Δήλωσης Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Microsoft.

 3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΠΑΡΑΧΩΡΕΊΤΑΙ ΜΌΝΟ Η ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ. ΔΕΝ ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. ΕΚΤΌΣ ΕΆΝ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΣΆΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΊ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, ΠΑΡΆ ΤΟΝ ΠΑΡΌΝΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΟΝΤΑΙ (ΔΕΝ-ΘΑ ΚΑΙ ΈΧΕΤΕ ΔΙΚΑΊΩΜΑ-ΝΑ ΤΟ ΚΆΝΕΤΕ) ΤΑ ΕΞΉΣ:

  1. Η ΠΑΡΆΒΛΕΨΗ ΤΥΧΌΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΏΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΜΌΝΟ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΥΣ ΤΡΌΠΟΥΣ,

  2. ΑΠΟΣΥΜΠΊΛΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΟΥ ΠΗΓΑΊΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ,

  3. Η κατάργηση, η ελαχιστοποίηση, ο αποκλεισμός ή η τροποποίηση τυχόν κοινοποιήσεων της Microsoft ή των προμηθευτών της στο λογισμικό,

  4. Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΈΣ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΈΣ Ή ΠΡΟΣΟΔΟΦΌΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

  5. Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΝΤΊΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ Ή ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΚΌΒΟΥΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Ή

  6. Η ΚΟΙΝΉ ΧΡΉΣΗ, Η ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ, Η ΔΙΑΝΟΜΉ Ή Ο ΔΑΝΕΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, Η ΠΑΡΟΧΉ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΩΣ ΑΥΤΌΝΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΎΜΕΝΗ ΛΎΣΗ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΑΠΌ ΆΛΛΑ ΆΤΟΜΑ Ή Η ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ Ή ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ ΜΈΡΟΣ.

 4. ΣΧΟΛΙΑ. Εάν στείλετε σχόλια στη Microsoft σχετικά με το λογισμικό, δίνετε στη Microsoft, χωρίς χρέωση, το δικαίωμα χρήσης, κοινής χρήσης και εμπορευματοποίησης των σχόλιών σας με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό. Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας παροχή σχολίων που υπόκεινται σε άδεια χρήσης, η οποία απαιτεί την έκδοση άδειας χρήσης από την Microsoft για το λογισμικό ή την τεκμηρίωσή της προς τρίτα μέρη, επειδή η Microsoft συμπεριλαμβάνει τα σχόλιά ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΆ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΑΥΤΆ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ ΝΑ ΙΣΧΎΟΥΝ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΎΜΒΑΣΗ

 5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΕΣΤΕ ΜΕ ΌΛΗ ΤΗΝ ΕΓΧΏΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΈΣ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΊΟΥΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΎΣ, ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΎΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΉ ΧΡΉΣΗ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς εξαγωγής, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://aka.ms/exporting.

 6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Η Microsoft, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τυχόν υπηρεσίες υποστήριξης για το λογισμικό. ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΈΧΕΙ», «ΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΣΦΆΛΜΑΤΑ» ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΚΑΝΕΝΌΣ ΕΊΔΟΥΣ ΕΓΓΎΗΣΗ.

 7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊ ΤΑΚΤΙΚΟΎΣ ΕΛΈΓΧΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΛΑΜΒΆΝΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΘΙΣΤΆ ΕΚ ΜΈΡΟΥΣ ΣΑΣ. Μπορείτε να αποκτάτε ενημερώσεις μόνο από τη Microsoft ή εξουσιοδοτημένες πηγές. Η Microsoft ενδεχομένως να πρέπει να ενημερώσει το σύστημά σας για να σας προσφέρει ενημερώσεις. ΑΠΟΔΈΧΕΣΤΕ ΤΗ ΛΉΨΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΑΥΤΌΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΩΝ ΧΩΡΊΣ ΚΑΜΊΑ ΠΡΌΣΘΕΤΗ ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ. ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ Ή ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΆΡΧΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Ή ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ.

 8. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Η παρούσα Ενότητα ισχύει εάν διαμένετε (ή, εάν πρόκειται για επιχείρηση, η κύρια επαγγελματική έδρα σας βρίσκεται) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν βρίσκεστε σε διένεξη με τη Microsoft, συμφωνείτε με τη Microsoft να επιχειρήσετε να επιλύσετε τη διένεξη αυτή ανεπίσημα εντός 60 ημερών. Εάν δεν καταφέρετε να επιλύσετε τη διένεξη με τη Microsoft, συμφωνείτε με τη Microsoft ότι θα διεξαχθεί δεσμευτική διαιτησία σε ατομική βάση ενώπιον της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (American Arbitration Association), δυνάμει του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Διαιτησίας και να μην εγείρετε αγωγή για επίλυση της διένεξης σε δικαστήριο ενώπιον δικαστή ή ενόρκων. ΑΝΤΊΘΕΤΑ, ΤΙΣ ΔΙΕΝΈΞΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΛΎΕΙ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΉΣ. Δεν επιτρέπονται μηνύσεις στο πλαίσιο συλλογικής αγωγής, συλλογικές διαιτησίες, γενικές αγωγές που εκπροσωπούνται από τη Γενική Εισαγγελία και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία στην οποία κάποιος ενεργεί ως αντιπρόσωπος. Δεν επιτρέπεται επίσης ο συνδυασμός ατομικών διαδικασιών χωρίς τη συγκατάθεση όλων των συμβαλλόμενων μερών. Η πλήρης Σύμβαση Διαιτησίας περιέχει περισσότερους όρους και διατίθεται στη διεύθυνση http://aka.ms/arb-overeenkomst-1. Η Microsoft και εσείς αποδέχεστε αυτούς τους όρους.

 9. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματός τους, η Microsoft δικαιούται να καταγγείλει αυτήν τη σύμβαση, σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε από τους όρους ή τις προϋποθέσεις της. ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΑΥΤΉ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΈΨΕΤΕ ΌΛΑ ΤΑ ΑΝΤΊΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ ΤΟΥ ΜΈΡΗ.

 10. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Η παρούσα σύμβαση και τυχόν άλλοι όροι που μπορεί να παρέχει η Microsoft για συμπληρώματα, ενημερώσεις ή εφαρμογές τρίτων, αποτελούν την ενιαία σύμβαση για το λογισμικό.

 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. ΑΝ ΑΠΟΚΤΉΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΈΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ Ή ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ, ΟΙ ΝΌΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΔΙΑΜΈΝΕΤΕ (Ή ΕΆΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ, ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΌΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ Η ΚΎΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΈΔΡΑ ΣΑΣ) ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΎΜΒΑΣΗ, ΤΙΣ ΑΞΙΏΣΕΙΣ ΠΕΡΊ ΠΑΡΑΒΊΑΣΉΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΑΞΙΏΣΕΙΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΏΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ, ΑΘΈΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑΣ), ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΥΧΌΝ ΑΝΤΙΦΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΊΟΥ, ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΤΟ ΓΕΓΟΝΌΣ ΌΤΙ Η FAA ΔΙΈΠΕΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ. ΕΆΝ ΑΠΟΚΤΉΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΧΏΡΑ, ΙΣΧΎΕΙ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗΣ ΧΏΡΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΌΤΙ Η FAA ΔΙΈΠΕΙ ΟΤΙΔΉΠΟΤΕ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ. Εάν υφίσταται ομοσπονδιακή δικαιοδοσία των Η.Π.Α., η Microsoft και εσείς συμφωνείτε ότι η αποκλειστική, καθ' ύλη αρμοδιότητα ανήκει στο ομοσπονδιακό δικαστήριο που εδρεύει στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, για όλες τις διενέξεις που ΕΚΔΙΚΆΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΣ). Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο η Microsoft και εσείς συμφωνείτε ότι η αποκλειστική, καθ' ύλη αρμοδιότητα ανήκει στο Ανώτατο Δικαστήριο που εδρεύει στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, για όλες τις διενέξεις που εκδικάζονται στο δικαστήριο (με ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΣ).

 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΑΥΤΉ Η ΣΎΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΝΌΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ. ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΑΣ. Ανεξάρτητα και πέρα από τη σχέση σας με τη Microsoft, ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα έναντι του συμβαλλομένου από τον οποίο αποκτήσατε το λογισμικό. Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΎΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΆΖΕΙ ΑΥΤΆ ΤΑ ΥΠΌΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, ΕΦΌΣΟΝ ΤΟΎΤΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΑΣ. ΓΙΑ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ, ΕΆΝ ΑΠΟΚΤΉΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΕ ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΠΕΡΙΟΧΈΣ Ή ΙΣΧΎΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΣΤΗ ΧΏΡΑ, ΤΌΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΉ ΣΑΣ ΙΣΧΎΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ:

  1. Αυστραλία. ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΌΜΟ ΠΕΡΊ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΊΑΣ ΈΧΕΤΕ ΝΌΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΈΝΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΠΡΌΘΕΣΗ ΝΑ ΕΠΗΡΕΆΣΕΙ ΤΑ ΕΝ ΛΌΓΩ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ.

  2. Καναδάς. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στον Καναδά, μπορείτε να διακόψετε τη λήψη ενημερώσεων, απενεργοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης αποσυνδέοντας τη συσκευή σας από το Internet (ωστόσο, εάν και αν επανασυνδεθείτε στο Internet, το ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΘΑ ΣΥΝΕΧΊΣΕΙ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΉ ΤΟΥΣ) Ή ΚΑΤΑΡΓΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ. Η ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ, ΜΠΟΡΕΊ ΕΠΊΣΗΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΣΥΣΚΕΥΉ Ή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΑΣ.

  3. ΓΕΡΜΑΝΊΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΊΑ.

   • (i) Εγγύηση. Το λογισμικό που διαθέτει κατάλληλη άδεια χρήσης θα λειτουργεί ουσιαστικά όπως περιγράφεται σε οποιαδήποτε υλικά της Microsoft που συνοδεύουν το λογισμικό. Ωστόσο, η Microsoft δεν παρέχει καμία συμβατική εγγύηση σε σχέση με το λογισμικό με άδεια χρήσης.

   • (ii) Περιορισμός Ευθύνης. Σε περίπτωση εσκεμμένης συμπεριφοράς, βαριάς αμέλειας, η αξίωση που βασίζεται στον Νόμο περί Ευθύνης λόγω Ελαττωματικού Προϊόντος, καθώς και σε περίπτωση θανάτου ή προσωπικού ή σωματικού τραυματισμού, η Microsoft ευθύνεται σύμφωνα ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ.

    Σύμφωνα με την προηγούμενη ρήτρα (ii), η Microsoft θα ευθύνεται μόνο για ελαφρά αμέλεια, εάν η Microsoft έχει διαπράξει παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων σχετικά με υλικό, η εκπλήρωση των οποίων διευκολύνει τη δέουσα εκτέλεση της παρούσας ΣΎΜΒΑΣΗΣ, Η ΠΑΡΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΊΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΘΈΣΕΙ ΣΕ ΚΊΝΔΥΝΟ ΤΟ ΣΚΟΠΌ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΣΥΝΕΧΉ ΣΤΌΧΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΈΝΩΝ (ΑΠΟΚΑΛΟΎΜΕΝΕΣ «ΠΡΩΤΕΎΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ»). Σε άλλες περιπτώσεις ήπιας αμέλειας, η Microsoft δεν θα φέρει ευθύνη για ελαφρά αμέλεια.

 13. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΣΕΙΣ ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ. H MICROSOFT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η MICROSOFT ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

 14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ. ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ MICROSOFT ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 5,00 $ Η.Π.Α. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Αυτός ο περιορισμός ισχύει για (α) οποιαδήποτε ζητήματα σχετίζονται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων μερών στο Internet ή εφαρμογές τρίτων και (β) αξιώσεις για ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΕΓΓΎΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ, ΑΜΈΛΕΙΑ Ή ΆΛΛΗ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΑΞΊΩΣΗ, ΣΕ ΚΆΘΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ. Επίσης ισχύει ακόμα και αν η Microsoft γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα των ζημιών. Ο ανωτέρω περιορισμός ή η εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύουν για την περίπτωσή σας, εφόσον το δίκαιο της πολιτείας, της περιφέρειας ή ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΑΣ ΊΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΓΙΑ ΕΎΛΟΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΈΣ Ή ΆΛΛΕΣ ΖΗΜΊΕΣ. LICENCFELTÉTELEK MICROSOFT SZOFTVERHEZ

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

HA AZ ÖN LAKÓHELYE (VAGY VÁLLALAT ESETÉBEN SZÉKHELYE) AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN TALÁLHATÓ, AKKOR OLVASSA EL AZ ALÁBBI, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSÉRE ÉS EEN PERTÁRSASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁSRA VONATKOZÓ SZAKASZT. MERT EZEK BEFOLYÁSOLJÁK EEN JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJÁT.

Een jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek szerződést képeznek Ön és een Microsoft Corporation (vagy egy társvállalata) között. Ezen feltételek een fent nevezett szoftverre és een Microsoft-bármely egyéb szolgáltatására vagy szoftverfrissítésére egyaránt vonatkoznak (kivéve, ha az ilyen szolgáltatásokhoz vagy frissítésekhez új vagy kiegészítő feltételek tartoznak, mely esetben een jövőre vonatkozóan ezen eltérő feltételek tekintendők érvényesnek, és nem módosítják az Ön vagy een Microsoft frissítés előtti szoftverhez vagy szolgáltatáshoz fűződő jogait). HA ELFOGADJA EEN JELEN LICENCFELTÉTELEKET, AKKOR ÖN AZ ALÁBB ISMERTETETT JOGOKKAL RENDELKEZIK. AZZAL, HOGY HASZNÁLJA EEN SZOFTVERT, ÖN ELFOGADJA EEN FELTÉTELEKET JELEN.

 1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK.

  1. Általános rendelkezések. Een szoftver tetszőleges számú LimitedCopies en NumCopies IsNot '1' of niet LimitedCopiespéldányát telepítheti és használhatja Ön.

  2. Harmadik féltől származó szoftverek. Een szoftver tartalmazhat olyan, harmadik féltől származó alkalmazást amelyet Ön een jelen szerződés alapján vagy azok saját feltételei szerint kap licencbe. Een harmadik felektől származó alkalmazásokra vonatkozó licencfeltételek, értesítések és nyilatkozatok (ha vannak) online een http://aka.ms/thirdpartynotices címen vagy een kapcsolódó értesítési fájlban tekinthetők meg. AZ alábbi fenntartások, illetve een károkért való felelősség korlátozása és kizárása – az alkalmazandó verschoven által megengedett mértékig – abban az esetben is érvényes, ha ezekre az alkalmazásokra más szerződések vonatkoznak.

  3. Összehasonlító teljesítményvizsgálat. Ha Ön egy közvetlen versenytárs, és összehasonlító teljesítményvizsgálat, elemzés vagy információgyűjtés céljából éri el vagy használja per szoftvert, Ön een Microsofttal, annak leányvállalataival és társvállalataival szemben (een és jelenre een nézve jövőre egyaránt) lemond az Ön szoftverére vonatkozó feltételekben foglalt minden olyan korlátozásról, amely az összehasonlítás céljából történő használatra, hozzáférésre és teljesítményvizsgálatra vonatkozik, amennyiben az Ön használati feltételei szigorúbbak vagy szigorúbban értelmezendők, munt een Microsoft-feltételei. Amennyiben Ön nem mond bestand een szoftverére vonatkozó feltételekben foglalt korlátozásokról, Önnek tilos elérnie vagy használnia een szoftvert, és nem is teszi ezt meg.

 2. ADATGYŰJTÉS. Een szoftver adatokat gyűjthet önről és per szoftver Ön általi használatáról, és ezeket elküldheti een Microsoftnak. Een Microsoft ezeket az adatokat szolgáltatások nyújtására és een Microsoft-termékeinek és szolgáltatásainak továbbfejlesztésére felhasználhatja. AZ Ön letiltásra való jogairól (ha vannak ilyenek) een olvashat termékdokumentációban. Een szoftver bizonyos funkciói engedélyezhetik alkalmazásának azon felhasználóinak adatgyűjtését, akik elérik vagy használják een szoftvert. Ha ezen funkciókat Ön az alkalmazásán belüli adatgyűjtésre használja, eleget kell tennie az alkalmazandó jog előírásainak, ideértve een szükséges felhasználói tartalom megszerzését és egy olyan kiemelkedő minőségű adatvédelmi irányelv fenntartását, amely pontosan tájékoztatja een felhasználókat az adataik felhasználásáról, gyűjtéséről és megosztásáról. Een Microsoft adatgyűjtési és - felhasználási gyakorlatairól een termékdokumentációban és een Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozatában olvashat een címen következő: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Ön vállalja, hogy betartja een Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozat minden alkalmazandó rendelkezését.

 3. Een TERJEDELME LICENC. Ön csak een szoftver licencét szerezte Maud, een nem tulajdonjogát. Een Microsoft-minden egyéb jogot fenntart. Feltéve, hogy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozások ellenében nem biztosítanak Önnek több jogot, Ön:

  1. nem kerülheti meg een szoftver olyan technikai korlátozásait, amelyek annak csak meghatározott módokon történő használatát teszik lehetővé;

  2. nem fordíthatja vissza és nem fejtheti vissza een szoftvert, nem nyerheti vissza annak forráskódját;

  3. nem távolíthatja el, minimalizálhatja, blokkolhatja vagy módosíthatja een Microsoft vagy annak szállítóinak szoftverben foglalt értesítéseit;

  4. nem használhatja een kereskedelmi szoftvert non-profitorganisaties die vagy bevételszerzési tevékenységekhez;

  5. nem használhatja een szoftvert semmiféle jogszabályba ütköző módon vagy kártékony programok létrehozásához vagy terjesztéséhez; vagy

  6. nem oszthatja Maud, teheti közzé, terjesztheti vagy adhatja kölcsön een szoftvert, een szoftvert nem kínálhatja fel másoknak használatra különállóan üzemeltetett megoldásként, és een szoftvert vagy een jelen szerződést nem ruházhatja át egyetlen harmadik félre sem.

 4. VISSZAJELZÉS. Ha Ön visszajelzést ad een Microsoftnak een szoftverről, Ön díjmentesen jogot biztosít een SH Microsoftnak hogy az bármely módon és bármely célból használja, megossza vagy kereskedelmileg hasznosítsa az Ön visszajelzését. Ön nem küld olyan visszajelzést, amelyre vonatkozó licencfeltételek értelmében een Microsoft köteles lenne harmadik félnek licencbe adni saját szoftverét vagy dokumentációját, mert een szoftver vagy dokumentáció magában foglalja az Ön visszajelzését. Ezek een rendelkezések een jelen szerződés érvényességének lejárata után is érvényben maradnak.

 5. EXPORTKORLÁTOZÁSOK. Ön köteles betartani een szoftverre vonatkozó, een célterületet, een és végfelhasználókat een végfelhasználást illető korlátozásokat tartalmazó valamennyi belföldi és nemzetközi jogszabályt és előírást. AZ exportkorlátozásokról további tájékoztatás een következő webhelyen található: http://aka.ms/exporting.

 6. TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK. Een Microsoft een jelen szerződés értelmében nem köteles terméktámogatási szolgáltatásokat nyújtani een szoftverhez. Minden biztosított támogatás "adott állapotban", "annak minden hibájával együtt" érhető el, bármiféle garanciavállalás nélkül.

 7. FRISSÍTÉSEK. Een szoftver rendszeresen ellenőrizheti, hogy vannak-e-frissítések, és letöltheti és telepítheti een frissítéseket. Ön frissítéseket kizárólag een Microsofttól vagy hivatalos forrásokból szerezhet worden. Előfordulhat, hogy een frissítések biztosításához een Microsoftnak frissítenie kell az Ön rendszerét. Ön vállalja, hogy minden további értesítés nélkül fogadja az ilyen automatikus frissítéseket. Előfordulhat, hogy een frissítések nem tartalmazzák vagy nem támogatják az összes meglévő szoftverfunkciót, - szolgáltatást, illetve perifériaeszközt.

 8. VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSE ÉS LEMONDÁS PERTÁRASÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL. EZ een szakasz akkor vonatkozik Önre, ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye) az Amerikai Egyesült Államokban található. Ön és een Microsoft-abban állapodik Maud, hogy ha Ön és akkor 60 in een Microsoft között jogvita alakul ki NAP-alatt informális egyeztetéssel megoldást próbálnak találni rá. Ha ez nem jár sikerrel, akkor Ön és een Microsoft-vállalja, hogy az ügyet een Választottbíróságokról szóló szövetségi törvény (Federale arbitrage Act, een továbbiakban "FAA") az Amerikai Választottbírósági Szövetség (American Arbitration Koppeling, een továbbiakban "AAA") elé viszi, és annak egyedi választottbírósági döntését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és nem indít PERT-esküdtszék vagy bíró előtt. Ehelyett egy pártatlan választottbíró dönt. Nem megengedett een pertársaság, een pertársaság-jellegű választottbírósági eljárás,een magánvádas eljárás közügynek minősülő esetben és semmilyen más olyan eljárás, amelyben valaki képviselői minőségében lép fel; ugyanakkor az egyedi eljárások összevonása sem megengedett az összes érintett fél hozzájárulása nélkül. Een teljes, Választottbíróságokról szóló szerződés további feltételeket tartalmaz, amelyeket itt érhet el: http://aka.ms/arb-agreement-1. Ön és een Microsoft-elfogadja een feltételeket jelen.


 9. FELMONDÁS. Een Microsoft-minden más jogról való lemondás nélkül felmondhatja een szerződést jelen ha Ön annak bármely feltételét és kikötését megszegi. Ilyen esetben Önnek meg kell semmisítenie een szoftver összes példányát és valamennyi alkotórészét.

 10. Een TELJESSÉGE SZERZŐDÉS. Een szerződés jelen valamint een Microsoft által megadott, kiegészítésekre, frissítésekre vagy harmadik felek által biztosított alkalmazásokra vonatkozó egyéb feltételek alkotják een teljes megállapodást erre een vonatkozóan szoftverre.

 11. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS VITARENDEZÉSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTÓ HELYEK. Ha Ön az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában szerezte worden een szoftvert, een jelen szerződés értelmezésével, az azzal kapcsolatos jogviták és minden egyéb követelés tekintetében (beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel, een tisztességtelen verseny tilalmának megszegésével és is voor een szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos igényeket) az Ön lakhelye (vagy vállalat esetén székhelye) szerinti államnak, illetve országnak een törvényei az irányadók, tekintet nélkül een nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire, azzal, hogy een választottbírósági eljárással kapcsolatos minden rendelkezés vonatkozásában az FAA az irányadó. Ha een szoftvert bármely más országban szerezte worden, az adott ország törvényei az irányadók, azzal, hogy een választottbírósági eljárással kapcsolatos minden rendelkezés vonatkozásában az FAA az irányadó. Ha megállapítható amerikai egyesült államokbeli szövetségi illetékesség, akkor Ön és een Microsoft-hozzájárulnak Washington állam koning megyéjében működő szövetségi bíróságok kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez minden bíróság által tárgyalt jogvita esetén (kivéve een eljárásokat választottbírósági). Ha nem, akkor Ön és een Microsoft-hozzájárulnak Washington állam koning megyéjében működő Legfelső Bíróság kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez minden bíróság által tárgyalt jogvita esetén (kivéve een eljárásokat választottbírósági).

 12. FOGYASZTÓI JOGOK; REGIONÁLIS ELTÉRÉSEK. Een jelen szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy az Ön államának, tartományának vagy országának törvényei más jogokat is biztosítanak Önnek, ideértve een jogokat fogyasztói is. Een Microsofttal fennálló kapcsolatán kívül Önt azzal een szemben féllel is megillethetik bizonyos jogok, amelytől een beszerezte szoftvert. Een jelen szerződés nem módosítja az ilyen jogokat, ha az állam, een tartomány vagy az ország törvényei ezt nem engedik meg. Ha például Ön een szoftvert az alábbi térségek valamelyikében szerezte worden, vagy ha kötelezően alkalmazandók országspecifikus törvények, akkor Önre een következő rendelkezések vonatkoznak:

  1. Ausztráliában. Önt az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény értelmében kötelező garanciák illetik Maud, és een jelen szerződésnek nem célja e jogainak csorbítása.

  2. Kanadában. Ha Ön Kanadában szerezte worden een szoftvert, leállíthatja een frissítéseket, ha letiltja az automatikus frissítés funkciót, ha eszközén megszakítja az internetkapcsolatot (de ha és amikor ismételten csatlakozik, een folytatja szoftver een frissítések keresését és telepítését), vagy ha eltávolítja een szoftvert. AZT, hogy az Ön konkrét eszköze, illetve szoftvere esetében miként kell kikapcsolni een frissítéseket, een termék dokumentációja tartalmazza (ha van ilyen).

  3. Németország és Ausztria.

   • (i) Szavatosság. Een megfelelően licencelt szoftver alapvetően een szoftverhez mellékelt Microsoft-dokumentációban foglaltaknak megfelelően mist működni. Een Microsoft azonban nem nyújt szerződéses garanciát een licencelt szoftverhez kapcsolódóan.

   • (ii) een korlátozása felelősség. Szándékos magatartás, súlyos gondatlanság, een Termékfelelősségi Törvényen alapuló igények, valamint halál, személyi vagy fizikai sérülés esetén een Microsoft-een törvényi szabályoknak megfelelően tartozik felelősséggel.

   AZ előző (ii) pont alapján een Microsoft csak akkor tartozik felelősséggel een gondatlanságért kismértékű ha een Microsoft olyan lényeges szerződési kötelezettségeit szegi Maud, amelyek teljesítése elősegíti een jelen szerződés rendelkezéseinek betartását, amelyek megszegése veszélyezteti een jelen szerződés célját, és amelyek betartásában egy fél folyamatosan bízhat (úgynevezett "sarkalatos kötelezettségek"). Een kismértékű gondatlanság egyéb eseteiben een Microsoft nem felelős een gondatlanságért kismértékű.

 13. EEN KIZÁRÁSA SZAVATOSSÁG. EEN LICENC AZ "ADOTT ÁLLAPOTÚ" SZOFTVERHEZ BIZTOSÍT ÖNNEK JOGOKAT. ÖN EEN SZOFTVERT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. EEN MICROSOFT-NEM NYÚJT SEMMIFÉLE KIFEJEZETT SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT. EEN MICROSOFT-EZÚTON AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁR BÁRMIFÉLE VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE EEN FORGALMAZHATÓSÁGRA, ILLETVE AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS EEN VONATKOZÓAKAT JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE IS.

 14. KÁRFELELŐSSÉG KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA. HA AZ ELŐBBI SZAVATOSSÁGKIZÁRÁS ELLENÉRE ÖNNEK BÁRMIFÉLE ALAPJA VAN SH, HOGY KÁRTÉRÍTÉST KÉRJEN, AMICROSOFTTÓL VAGY 5,00 USD EREJÉIG KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST IN EEN MICROSOFT-SZÁLLÍTÓITÓL CSAK KÖZVETLEN KÁR ESETÉN. ÖN NEM KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST SEMMIFÉLE EGYÉB KÁRÉRT, BELEÉRTVE EEN KÖVETKEZMÉNYI, AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL EREDŐ, EEN RENDKÍVÜLI, EEN KÖZVETETT ÉS EEN KÁROKAT VÉLETLENSZERŰ IS.

  EZ een korlátozás vonatkozik (a) bármely, een szoftverrel, szolgáltatással, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve een kódot is) vagy harmadik fél webhelyével vagy alkalmazásával kapcsolatos ügyre, valamint (b) een szerződésszegéssel, een garanciális kötelezettségek megsértésével, garanciával vagy feltétellel, fokozott felelősséggel, hanyagsággal vagy más, szerződésen kívül okozott vagy egyéb kárral kapcsolatos igényre, minden esetben az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.

  Een akkor korlátozás is érvényes, ha een Microsoft-tudott, vagy ha een Microsoftnak tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. Előfordulhat, hogy een fenti korlátozás nem vonatkozik Önre, mert tagállama, megyéje vagy országa nem teszi lehetővé een járulékos, következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.

PERSYARATAN LISENSI PERANGKAT LUNAK MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

JIKA ANDA TINGGAL DI (JIKA-KANTOR ATAU PUSAT ANDA-BERLOKASI PERUSAHAAN DI) UNITED SERIKAT, HARAP BACA BAGIAN "ARBITRASE YANG MENGIKAT TJEERD PENGABAIAN GUGATAN MASSAL" DI BAWAH. KLAUSUL TERSEBUT MEMPENGARUHI PENYELESAIAN SENGKETA.

Persyaratan lisensi ini adalah perjanjian antara Anda dan Microsoft Corporation (afiliasinya atau salah za). Persyaratan ini berlaku untuk perangkat lunak yang tercantum di atas Tjeerd semua pembaruan perangkat lunak Tjeerd layanan Microsoft (kecuali selama layanan atau pembaruan tersebut dilengkapi dengan persyaratan baru atau tambahan, dalam hal ini persyaratan yang berbeda tersebut kemungkinan akan berlaku Tjeerd tidak mengubah hak Anda atau Microsoft yang terkait dengan layanan atau perangkat lunak yang telah diperbarui sebelumnya). JIKA ANDA MEMATUHI PERSYARATAN LISENSI INI, ANDA MEMILIKI HAK SEBAGAIMANA TERCANTUM DI BAWAH INI. DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK INI, ANDA MENERIMA PERSYARATAN INI.

 1. HAK PENGINSTALAN TJEERD PENGGUNAAN.

  1. Umum. Anda dapat menginstal Tjeerd menggunakan dalam jumlah berapa interpunctie salinan perangkat lunak ini.

  2. Perangkat Lunak Pihak Ketiga. Perangkat lunak dapat menyertakan aplikasi pihak ketiga yang dilisensikan kepada Anda berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan persyaratan mereka sendiri. Persyaratan, pemberitahuan, Tjeerd pernyataan lisensi, jika ada, untuk aplikasi pihak ketiga dapat diakses secara online di http://aka.ms/thirdpartynotices atau di bestand pemberitahuan yang menyertainya. Bahkan jika aplikasi tersebut diatur oleh perjanjian lain, penafian, batasan terhadap, Tjeerd pengecualian kerugian di bawah ini juga berlaku sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku.

  3. Tolok Ukur yang Kompetitif. Jika Anda adalah pesaing langsung, Tjeerd Anda mengakses atau menggunakan perangkat lunak untuk tujuan tolok ukur yang kompetitif, analisis, atau pengumpulan intelijen, Anda mengabaikan setiap pembatasan penggunaan kompetitif, akses, Tjeerd uji tolok ukur dalam persyaratan yang mengatur perangkat lunak Anda terhadap Microsoft, anak perusahaannya, Tjeerd perusahaan afiliasinya (termasuk yang akan datang), sejauh persyaratan penggunaan Anda bersifat, atau dimaksudkan untuk, lebih terbatas dibandingkan persyaratan Microsoft. Jika Anda tidak mengabaikan pembatasan yang dimaksudkan tersebut dalam persyaratan yang mengatur perangkat lunak Anda, Anda tidak diizinkan untuk mengakses atau menggunakan perangkat lunak ini, Tjeerd tidak akan mengakses atau menggunakannya.

 2. PENGUMPULAN gegevens. Perangkat lunak dapat mengumpulkan informasi tentang Anda Tjeerd penggunaan perangkat lunak oleh Anda Tjeerd mengirimkannya ken Microsoft. Microsoft dapat menggunakan informasi ini untuk menyediakan layanan Tjeerd meningkatkan produk serta layanan Microsoft. Hak Anda untuk menyisih, jika ada, dijelaskan dalam dokumentasi produk. Beberapa fitur di perangkat lunak dapat mengaktifkan pengumpulan gegevens dari pengguna aplikasi Anda yang mengakses atau menggunakan perangkat lunak. Jika Anda menggunakan fitur ini untuk mengaktifkan pengumpulan gegevens di aplikasi, Anda harus mematuhi undang-undang yang berlaku, termasuk mendapatkan izin yang diperlukan dari pengguna, Tjeerd menyimpan kebijakan privasi yang penting yang secara akurat menginformasikan kepada pengguna tentang bagaimana Anda menggunakan, mengumpulkan, Tjeerd membagikan gegevens mereka. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang pengumpulan Tjeerd penggunaan gegevens Microsoft dalam dokumentasi produk Tjeerd Pernyataan Privasi Microsoft di https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Anda setuju untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku dalam Pernyataan Privasi Microsoft.

 3. CAKUPAN LISENSI. Perangkat lunak dilisensikan, tidak dijual. Microsoft memiliki semua hak lainnya. Kecuali jika undang-undang yang berlaku memberi Anda hak lainnya terlepas dari batasan ini, Anda tidak akan (Tjeerd tidak memiliki hak untuk):

  1. mengubah batasan teknis dalam perangkat lunak yang hanya mengizinkan Anda menggunakannya dengan cara tertentu;

  2. merekayasa ulang, mendekompilasi, atau membongkar perangkat lunak;

  3. menghapus, memperkecil, memblokir, atau memodifikasi pemberitahuan apa interpunctie dari Microsoft atau pemasoknya di perangkat lunak;

  4. menggunakan perangkat lunak untuk aktivitas komersial, nirlaba, atau yang menghasilkan pendapatan;

  5. menggunakan perangkat lunak dengan cara yang melanggar undang-undang atau membuat atau menyebarkan malware; atau

  6. membagikan, mempublikasikan, menyebarluaskan, atau meminjamkan perangkat lunak, menyediakan perangkat lunak sebagai solusi yang di-host terpisah untuk digunakan oleh orang lain, atau mentransfer perangkat lunak atau perjanjian ini kepada pihak ketiga Manage interpunctie.

 4. TANGGAPAN. Jika Anda memberikan tanggapan tentang perangkat lunak kepada Microsoft, berarti Anda memberikan hak kepada Microsoft, tanpa biaya, untuk menggunakan, berbagi, Tjeerd mengkomersialkan tanggapan tersebut dengan cara apa interpunctie Tjeerd untuk tujuan apa interpunctie. Anda sebaiknya tidak memberikan tanggapan yang diatur dalam lisensi yang mengharuskan Microsoft melisensikan perangkat lunak atau dokumentasinya kepada pihak ketiga karena Microsoft menyertakan tanggapan Anda di dalamnya. Semua hak tersebut tetap berlaku setelah perjanjian ini berakhir.

 5. PEMBATASAN EKSPOR. Anda harus mematuhi semua undang-undang Tjeerd peraturan ekspor dalam negeri Tjeerd internasional yang berlaku atas perangkat lunak, yang mencakup pembatasan tujuan, pengguna akhir, Tjeerd penggunaan akhir. Untuk informasi lebih lanjut tentang batasan ekspor, kunjungi http://aka.ms/exporting.

 6. LAYANAN DUKUNGAN. Berdasarkan perjanjian ini, Microsoft tidak berkewajiban menyediakan layanan dukungan untuk perangkat lunak. Dukungan diberikan "sebagaimana adanya", 'dengan segala kekurangannya', Tjeerd tanpa jaminan dalam bentuk apa interpunctie.

 7. PEMBARUAN. Perangkat lunak dapat secara berkala memeriksa pembaruan, serta mengunduh Tjeerd menginstalnya untuk Anda. Anda dapat memperoleh pembaruan hanya dari Microsoft atau sumber resmi lainnya. Microsoft mungkin harus memperbarui sistem Anda untuk menyediakan pembaruan tersebut. Anda setuju untuk menerima pembaruan otomatis ini tanpa pemberitahuan tambahan. Pembaruan mungkin tidak menyertakan atau mendukung semua fitur perangkat lunak, layanan, atau perangkat periferal yang ada.

 8. ARBITRASE MENGIKAT TJEERD PENGABAIAN GUGATAN MASSAL. Bagian ini berlaku jika Anda tinggal di (atau jika kantor pusat perusahaan Anda berlokasi di) Amerika Serikat. Jika Anda dan Microsoft menghadapi sengketa, Anda dan Microsoft setuju untuk mencoba selama 60 hari untuk menyelesaikannya secara informele. Jika Anda dan Microsoft tidak berhasil, Anda dan Microsoft setuju dengan arbitrase afzonderlijke mengikat sebelum American Arbitration Association berdasarkan Undang Undang Arbitrase federale ("FAA"), Tjeerd tidak mengajukan tuntutan di pengadilan di hadapan hakim atau juri. Sebagai gantinya, instellingen netral akan membuat keputusan. Tuntutan hukum gugatan massal, arbitrase tingkat massal, tindakan umum pengacara pribadi, Tjeerd proses hukum lainnya dengan salah za pihak bertindak sebagai perwakilan tidak diizinkan; menggabungkan proses hukum terpisah tanpa seizin semua pihak juga tidak diizinkan. Perjanjian Arbitrase yang lengkap berisi beberapa persyaratan Tjeerd terdapat di http://aka.ms/arb-agreement-1. Anda dan Microsoft setuju dengan persyaratan ini.

 9. PENGHENTIAN. Tanpa praduga atas hak-hak lain apa interpunctie, Microsoft dapat menghentikan perjanjian ini jika Anda tidak mematuhi sebagian dari persyaratan atau ketentuannya. Bila demikian, Anda diharuskan untuk memusnahkan semua salinan perangkat lunak Tjeerd seluruh bagian komponen-komponennya.

 10. PERJANJIAN MENYELURUH. Perjanjian ini, Tjeerd persyaratan lain yang mungkin diberikan oleh Microsoft untuk suplemen, pembaruan, atau aplikasi pihak ketiga, adalah perjanjian menyeluruh untuk perangkat lunak ini.

 11. UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU TJEERD TEMPAT PENYELESAIAN SENGKETA. Jika Anda memperoleh perangkat lunak di United Serikat atau Kanada, undang-undang negara bagian atau provinsi tempat tinggal Anda (atau, lokasi kantor pusat perusahaan Anda) mengatur penafsiran perjanjian ini, klaim atas pelanggarannya, Tjeerd semua klaim lainnya (termasuk perlindungan konsumen, persaingan tidak sehat, Tjeerd klaim wanprestasi), meskipun terdapat pertentangan prinsip undang-undang, kecuali bahwa FAA mengatur semua ketentuan yang terkait dengan arbitrase. Jika Anda memperoleh perangkat lunak di negara lain, undang-undang negara tersebut berlaku, kecuali bahwa FAA mengatur semua ketentuan yang terkait dengan arbitrase. Jika terdapat wilayah hukum federale als Anda dan Microsoft akan menyerahkannya ken wilayah hukum eksklusif Tjeerd lokasi pengadilan federale di koning provincie, Washington untuk semua sengketa yang diselenggarakan di pengadilan (kecuali arbitrase). Jika tidak, Anda dan Microsoft akan menyerahkannya ken wilayah hukum eksklusif Tjeerd lokasi Pengadilan Tinggi koning provincie, Washington untuk semua sengketa yang diselenggarakan di pengadilan (kecuali arbitrase).

 12. HAK KONSUMEN; VARIASI REGIONALE. Perjanjian ini menjelaskan tentang hak hukum tertentu. Anda mungkin memiliki hak lain, termasuk hak konsumen, berdasarkan undang-undang negara bagian, provinsi, atau negara Anda. Terpisah Tjeerd di luar hubungan Anda dengan Microsoft, Anda mungkin juga memiliki hak sehubungan dengan pihak yang memberikan perangkat lunak tersebut. Perjanjian ini tidak mengubah hak lain tersebut jika undang-undang negara bagian, provinsi, atau negara Anda tidak mengizinkannya. Misalnya, jika Anda mendapatkan perangkat lunak di salah za kawasan di bawah ini, atau undang - undang wajib negara berlaku, maka ketentuan berikut ini berlaku untuk Anda:

  1. Australië. Anda memiliki garansi resmi berdasarkan Undang Undang Konsumen Australië Tjeerd tidak ada za pernyataan interpunctie dalam perjanjian ini yang ditujukan untuk mempengaruhi hak tersebut.

  2. Kanada. Jika Anda memperoleh perangkat lunak ini di Kanada, Anda dapat berhenti menerima pembaruan dengan menonaktifkan fitur pembaruan otomatis, memutuskan sambungan perangkat Anda dari Internet (namun jika Tjeerd bila Anda tersambung kembali ken Internet, perangkat lunak akan melanjutkan pemeriksaan Tjeerd penginstalan pembaruan), atau menghapus instalan perangkat lunak. Dokumentasi produk, jika ada, mungkin juga menjelaskan cara menonaktifkan pembaruan untuk perangkat atau perangkat lunak khusus Anda.

  3. Jerman Tjeerd Oostenrijk.

   • (i) Jaminan. Perangkat lunak yang dilisensikan dengan benar akan berjalan secara substansial sebagaimana dijelaskan dalam semua materi Microsoft yang diberikan bersama perangkat lunak. Namun, Microsoft tidak memberikan garansi kontrak sehubungan dengan perangkat lunak berlisensi.

   • (ii) Batasan Kewajiban. Jika terjadi tindakan yang disengaja, kelalaian parah, tuntutan berdasarkan Undang Undang Kewajiban Produk, serta dalam kasus kematian atau cedera fisik, Microsoft bertanggung jawab menurut undang-undang tertulis.

    Berdasarkan klausul sebelumnya (ii), Microsoft hanya akan bertanggung jawab atas kelalaian ringan jika Microsoft melanggar kewajiban kontrak materi tersebut, pemenuhan yang memfasilitasi kelayakan pelaksanaan perjanjian ini, pelanggaran yang membahayakan tujuan perjanjian ini, Tjeerd kepatuhan yang selalu diyakini salah za pihak (disebut sebagai "kewajiban kardinal"). Dalam kasus kelalaian ringan lainnya, Microsoft tidak bertanggung jawab atas kelalaian ringan.

 13. PELEPASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS JAMINAN. PERANGKAT LUNAK INI DILISENSIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". ANDA MENANGGUNG RISIKO PENGGUNAANNYA. MICROSOFT TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN, GARANSI, MAUPUN KETENTUAN LAIN SECARA TERSURAT. SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, MICROSOFT MENGECUALIKAN SEMUA JAMINAN TERSIRAT TERMASUK KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN NIET-PELANGGARAN.

 14. BATASAN TJEERD PENGECUALIAN KERUSAKAN. JIKA ANDA MEMILIKI DASAR UNTUK MEMINTA GANTI RUGI TERLEPAS DARI PELEPASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS JAMINAN SEBELUMNYA, ANDA HANYA DAPAT MEMINTA GANTI RUGI LANGSUNG KEPADA MICROSOFT TJEERD PEMASOKNYA HINGGA SEJUMLAH 5,00 USD. ANDA TIDAK DAPAT MEMPEROLEH

  KEMBALI PENGGANTIAN UNTUK KERUSAKAN LAINNYA, TERMASUK KERUSAKAN KONSEKUENSIAL, HILANGNYA LABA, KHUSUS, TIDAK LANGSUNG, MAUPUN INSIDENTAL.

  Batasan ini berlaku untuk (a) hal apa interpunctie yang terkait dengan perangkat lunak, layanan, konten (termasuk kode) di waar Internet pihak ketiga, atau aplikasi pihak ketiga; Tjeerd (b) klaim atas pelanggaran kontrak, jaminan, garansi, atau ketentuan; kewajiban ketat, kelalaian, atau wanprestasi lainnya; atau klaim lainnya; di setiap kasus sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku.

  Batasan ini juga berlaku meskipun Microsoft telah mengetahui atau seharusnya telah mengetahui tentang kemungkinan kerugian tersebut. Batasan atau pengecualian di atas mungkin tidak berlaku untuk Anda karena negara bagian, provinsi, atau negara Anda mungkin tidak mengizinkan pengecualian atau batasan terhadap kerugian insidental, konsekuensial, maupun kerugian lainnya.

CODIZIONI DI LICENZA PER IL SOFTWARE MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

QUALORA IL LICENZIATARIO RISIEDA (OPPURE, KANAAL CASO DI UNA SOCIETÀ, IL LUOGO PRINCIPALE IN CUI SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ SI TROVI) NEGLI STATIS ES, DOVRÀ LEGGERE L'ARTICOLO "ARBITRATO VINCOLANTE E RINUNCIA ALL'AZIONE DI CATEGORIENUMMER" CHE SEGUE. VERHAAL NR DISCIPLINA LA MODALITÀ DI RISOLUZIONE DI POSSIBILI CONTROVERSIE.

Bestand presenti codizioni di licenza costituiscono il contratto tra il licenziatario e Microsoft Corporation (o una delle verrichten consociate). Bestand presenti codizioni si applicano al software di cui sopra e een qualsiasi servizio o aggiornamento software Microsoft (tranne nella misura in cui tali servizi o aggiornamenti siano forniti con codizioni nuove o aggiuntive, kanaal quale caso tali codizioni differenti si applicano in prospettiva e niet modificano ik diritti del licenziatario o di Microsoft relativamente al software o ai servizi aggiornati in precedenza). QUALORA IL LICENZIATARIO SI ATTENGA ALLE PRESENTI CODIZIONI DI LICENZA, DISPORRÀ DEI DIRITTI INDICATI DI SEGUITO. UTILIZZANDO IL SOFTWARE, IL LICENZIATARIO ACCETTA BESTAND PRESENTI CODIZIONI.

 1. DIRITTI DI INSTALLAZIONE E SULL'UTILIZZO.

  1. In Generale. IL licenziatario potrà installare e utilizzare qualsiasi numero di copie del software.

  2. Software di Terzi. IL software potrà includere applicazioni di terzi che vengono concesse in licenza ai sensi del presente contratto o delle relatieve codizioni. Bestand eventuali codizioni di licenza, comunicazioni e accettazioni riguardanti bestand applicazioni di terzi potranno essere accessibili online all'indirizzo http://aka.ms/thirdpartynotices o in un bestand con relatieve comunicazioni bestand. Anche kanaal caso in cui tali applicazioni siano disciplinate da contratti specifici, nella misura consentita bij legge applicabile si applicano la dichiarazione di niet responsabilità e bestand limitazioni e bestand esclusioni di danni riportate di seguito.

  3. Competitivo benchmarks. Qualora il licenziatario sia un concorrente diretto e acceda o utilizzi il software per scopi, quali il competitivo, l'analisi o la raccolta di informazioni, rinuncia komt avviene con Microsoft, benchmarks bestand verrichten filiali e bestand verrichten consociate (anche in prospettiva ) een qualsiasi limitazione relativa all'utilizzo, all'accesso e ai test di vergelijkende competitivi nelle codizioni che disciplinano il software nella misura in cui bestand codizioni per l'utilizzo siano, o pretendano di essere, più restrittive delle codizioni di Microsoft. Qualora il licenziatario niet rinunci ad alcuna di tali limitazioni presunte delle codizioni che disciplinano il software, niet sarà autorizzato ad accedere een verhaal software né een utilizzarlo e niet laag farà.

 2. RACCOLTA DEI DATI. Microsoft potrà ricevere ik dati sul licenziatario e sull'utilizzo del software che verranno raccolti tramite il software stesso e li potrà utilizzare per erogare ik servizi e migliorare ik prodotti e ik servizi offerti. Gli eventuali diritti che il licenziatario potrà esercitare per rifiutarsi esplicitamente di fornire tali dati pijl descritti nella documentazione del prodotto. Alcune funzionalità del software potranno consentire la raccolta dei dati degli utenti che utilizzano bestand applicazioni del licenziatario per accedere al software o utilizzarlo. Qualora il licenziatario utilizzi tali funzionalità per abilitare la raccolta dei dati nelle proprie applicazioni, dovrà conformarsi alla legge applicabile e dovrà anche ottenere bestand eventuali autorizzazioni necessarie da parte degli utenti, oltre een mantenere un'importante informativa sulla privacy con la quale informatie gli utenti sul modo in cui utilizza, raccoglie e condivide ik loro dati. Ulteriori informazioni sulla raccolta e il trattamento dei dati di Microsoft pijl disponibili nella documentazione del prodotto e nell'Informativa sulla Privacy di Microsoft all'indirizzo https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. IL licenziatario accetta di conformarsi een tutte bestand disposizioni applicabili dell'Informativa sulla Privacy di Microsoft.

 3. AMBITO DI VALIDITÀ DELLA LICENZA. IL software niet Vienne venduto, ma è concesso in licenza. Microsoft si riserva tutti gli altri diritti. Kanaal erkenning massimo consentito bij legge applicabile il licenziatario niet agirà (né avrà il diritto di agire) afkomstig zijn segue:

  1. aggirare bestand limitazioni tecniche presenti kanaal software che gli consentono di utilizzarlo solo in determinati modi;

  2. decompilare o disassemblare il software;

  3. rimuovere, ridurre, bloccare o modificare alcuna comunicazione di Microsoft o dei suoi fornitori inclusa kanaal-software;

  4. utilizzare il software in attività commerciali, geen winst o che producano reddito;

  5. utilizzare il software in contrasto con la legge oppure per creare o propagare malware o

  6. een, pubblicare, distribuire o concedere in prestito il software, fornirlo komt soluzione ospitata autonoma utilizzabile da terzi oppure trasferire il software o il presente contratto een terzi.

 4. COMMENTI. Qualora fornisca commenti sul software een Microsoft-, il licenziatario conferisce een Microsoft, zonder alcun costo aggiuntivo, il diritto di utilizzare, een e commercializzare tali commenti in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo. IL licenziatario niet fornirà een Microsoft commenti che siano soggetti een codizioni di licenza che impongano een Microsoft di concedere in licenza een terzi il suo software o la sua-documentazione, een fronte dell'eventuale inclusione dei commenti kanaal software o nella documentazione stessa. Tali diritti estenderanno la loro validità temporale anche dopo la scadenza del presente contratto.

 5. LIMITAZIONI relatieve ALL'ESPORTAZIONE. IL licenziatario dovrà anche conformarsi een tutte bestand leggi e een tutti ik regolamenti nazionali e internazionali sull'esportazione applicabili al software, che includono limitazioni su destinazioni, utenti finali e utilizzo laatste uitzending. Per ulteriori informazioni sulle limitazioni relatieve all'esportazione, il licenziatario potrà visitare la pagina http://aka.ms/exporting.

 6. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO. Microsoft niet è obbligata ai sensi del presente contratto een erogare alcun servizio di supporto tecnico per il software. L'eventuale supporto tecnico erogato Vienne fornito ' com'è "," con tutti ik difetti "e zonder alcun tipo di garanzia.

 7. AGGIORNAMENTI. IL software potrà controllare periodicamente la presenza di aggiornamenti e scaricarli e installarli per conto del licenziatario. IL licenziatario potrà ottenere gli aggiornamenti solo da Microsoft o da fonti autorizzate. Per fornire gli aggiornamenti è possibile che Microsoft debba aggiornare il sistema del licenziatario. IL licenziatario accetta di ricevere tali aggiornamenti automatici zonder alcuna ulteriore comunicazione. Gli aggiornamenti potrebbero niet includere né supportare tutti ik servizi, bestand funzionalità o bestand periferiche esistenti.

 8. ARBITRATO VINCOLANTE E RINUNCIA ALL'AZIONE DI CATEGORIENUMMER. IL presente nr si toe qualora il licenziatario risieda (o, kanaal caso di una Società, il luogo principale in cui la Società svolge la propria attività si trovi) negli statis Uniti. Nell'eventualità di una controversia tra il licenziatario e Microsoft, entrambi accettano di tentare di risolverla per informali per un periodo di 60 giorni weergeven. Qualora ciò niet sia possibile, il licenziatario e Microsoft accettano di sottoporsi ad arbitrato vincolante su grondtal individuale davanti all'American Arbitration Association ai sensi del federale arbitrage Act ("FAA") e di niet avviare procedimenti giudiziari. Bestand controversie saranno invece risolte davanti een un arbitro neutrale. Ertoe leiden dat per azioni di Categorienummer, arbitrati su basi collettive, oorzaak intentate da un singolo een beneficio di una collettività e qualsiasi altro procedimento legale, in cui qualcuno agisca in veste rappresentativa di altri, niet pijl consentiti; niet è consentito nemmeno riunire ik singoli procedimenti zonder il consenso di tutte bestand DeelI. IL Contratto di Arbitrato completo contiene altre codizioni ed è disponibile all'indirizzo http://aka.ms/arb-agreement-1. IL licenziatario e Microsoft accettano bestand presenti codizioni.

 9. RISOLUZIONE. Microsoft potrà risolvere il presente contratto, zonder per questo pregiudicare altri diritti, qualora il licenziatario niet si attenga ad alcuna delle codizioni del medesimo. In horizontale caso verrichten il licenziatario dovrà distruggere tutte bestand copie del software e tutte bestand DeelI componenti.

 10. INTERO ACCORDO. IL presente contratto e qualsiasi altra condizione che Microsoft potrà fornire in relazione een supplementi, aggiornamenti o ad applicazioni di terzi costituiscono l'intero accordo per il software.

 11. LEGGE APPLICABILE E FORO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Qualora il licenziatario abbia acquistato il software negli statis Uniti o in Canada, il presente contratto sarà interpretato e disciplinato dalle leggi dello Stato in cui risiede il licenziatario (o kanaal caso di una società, del luogo principale in cui la società svolge la propria attività). Tali leggi disciplineranno anche ik reclami aventi ad oggetto l'inadempimento del contratto e tutti gli altri reclami (inclusi quelli relativi een inadempimenti della normativa een tutela dei consumatori, inadempimenti delle norme in materia di concorrenza sleale e l'illecito civile), indipendentemente dai principi in materia di conflitto di legge, fatta eccezione per tutte bestand disposizioni relatieve all'arbitrato che saranno disciplinate dal FAA. Qualora il licenziatario abbia acquistato il software in qualsiasi altro Paese, si applicano bestand leggi di verhaal Paese, fatta eccezione per tutte bestand disposizioni relatieve all'arbitrato che saranno disciplinate dal FAA. Kanaal caso in cui sussista una giurisdizione federale statunitense, il licenziatario e Microsoft accettano la giurisdizione e la competenza territoriale esclusive del tribunale federale con sede een koning provincie, Washington per tutte bestand controversie esaminate in tribunale (ad esclusione dell'arbitrato). Diversamente, il licenziatario e Microsoft accettano la giurisdizione e la competenza territoriale esclusive della Corte Suprema con sede een koning provincie, Washington per tutte bestand controversie esaminate in tribunale (ad esclusione dell'arbitrato).

 12. DIRITTI DEI CONSUMATORI, VARIAZIONI REGIONALI. IL presente contratto descrive determinati diritti. Al licenziatario potranno essere concessi altri diritti, tra cui ik diritti dei consumatori, ai sensi delle leggi del suo Paese di residenza. Autonomamente da Microsoft, il licenziatario potrebbe, inoltre, vantare ulteriori diritti direttamente nei confronti della parte presso la quale ha acquistato il software. IL presente contratto niet modifica tali altri diritti qualora bestand leggi del Paese di residenza del licenziatario niet consentano di modificarli. AD-esempio, qualora il licenziatario abbia acquistato il software in una delle aree geven di seguito o si applichi la legge obbligatoria del Paese, pijl valide bestand seguenti disposizioni:

  1. Australië. IL licenziatario è soggetto alle garanzie di legge previste bij Australische consumentenrecht e nessuna disposizione contenuta kanaal presente contratto influisce su tali diritti.

  2. Canada. Qualora il software sia stato acquistato in Canada, il licenziatario potrà interrompere la ricezione degli aggiornamenti disattivando la funzionalità di aggiornamento automatico, disconnettendo il dispositivo da Internet (tuttavia, nell'eventualità e quando il licenziatario si riconnetterà een Internet, il software riprenderà een controllare se pijl presenti aggiornamenti e een installarli) oppure disinstallando il software. Nell'eventuale documentazione del prodotto è possibile che vi sia inoltre specificato afkomstig zijn il licenziatario potrà disattivare gli aggiornamenti per il dispositivo o il software in uso.

  3. Germania e Oostenrijk.

   • (i) Garanzia. IL software validamente concesso in licenza funzionerà in sostanziale conformità een quanto descritto kanaal materiale Microsoft fornito con il software. Tuttavia, Microsoft niet fornisce alcuna garanzia contrattuale in relazione al software concesso in licenza.

   • (ii) Limitazione di Responsabilità. In caso di comportamento intenzionale, colpa accent grave, reclami basati sulla Legge in materia di Responsabilità Prodotto, così worden caso di morte o lesioni personali, Microsoft è responsabile in conformità alla legge imperativa.

   In riferimento alla precedente clausola (ii), Microsoft sarà responsabile di colpa lieve qualora sia inadempiente een tali obbligazioni contrattuali sostanziali, il cui adempimento facilita la debita esecuzione del presente contratto, il cui inadempimento solo metterebbe in pericolo laag scopo del presente contratto e alla cui conformità una parte potrà costantemente ritbedrag affidamento (bestand cosiddette "obbligazioni fondamentali"). In altri casi di colpa lieve Microsoft niet sarà responsabile di verhaal colpa.

 13. ESCLUSIONE DI GARANZIE. IL SOFTWARE VIENNE CONCESSO IN LICENZA ' COM'È ". IL LICENZIATARIO LAAG UTILIZZA EEN RISCHIO PROPRIO. MICROSOFT NIET RICONOSCE CODIZIONI O GARANZIE ESPRESSE NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLE LEGGI APPLICABILI, MICROSOFT ESCLUDE TUTTE BESTAND GARANZIE IMPLICITE INCLUSE BESTAND GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ (QUALITÀ NIET INFERIORE ALLA MEDIA), ADEGUATEZZA PER UNO SCOPO SPECIFICO E NIET VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.

 14. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONE DI DANNI. QUALORA IL LICENZIATARIO ABBIA FONDATE RAGIONI PER RICHIEDERE DANNI NONOSTANTE LA PRECEDENTE ESCLUSIONE DI GARANZIE, IL LICENZIATARIO HA DIRITTO EEN OTTENERE DA MICROSOFT E DAI RELATIVI FORNITORI SOLO IL RISARCIMENTO PER IK DANNI DIRETTI KANAAL ERKENNING DI CINQUE DOLLARI (USD 5). IL LICENZIATARIO NIET HA DIRITTO EEN OTTENERE-IL RISARCIMENTO PER EVENTUALI ALTRI DANNI, INCLUSI DANNI CONSEQUENZIALI, SPECIALI, INDIRETTI, INCIDENTALI O PER LUCRO CESSANTE.

  Questa limitazione si toe (a) een qualsiasi questione relativa al software, ai servizi, al contenuto (incluso il codice) sui siti Internet o nelle applicazioni di terzi e (b) ai reclami relativi een contrattuale inadempimento, inadempimento delle garanzie o delle codizioni, responsabilità oggettiva, negligenza o altro illecito civile oppure een qualsiasi altro reclamo e in ciascun caso nella misura massima consentita bij legge applicabile.

  Verhaal limitazione si toe anche kanaal caso in cui Microsoft sia stata informata o avrebbe dovuto essere informata della possibilità del verificarsi di tali danni. La limitazione o l'esclusione di cui sopra potrebbe niet essere applicabile al licenziatario, in quanto l'esclusione o la limitazione di danni incidentali, consequenziali o di altro tipo potrebbe niet essere consentita kanaal suo Paese di residenza.

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

お客様の居住地(会社の場合は主たる業務地)が米国内である場合、以下の「拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利 放棄」の内容を注意深くお読みください。 当該条項は、訴訟を解決する方法に影響を及ぼします。

本マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 (以下「本ライセンス条項」といいます) は、お客様と Microsoft Corporation (またはそのいずれかの関連会社。 との契約を構成します。 以下、「マイクロソフト」といいます) 本ライセン ス条項は、上記の本ソフトウェア、およびマイクロソフトのサービスまたはソフトウェア更新プログラムに適用されます (ただし、これらのサービスまたは更新プログラムに新しい条項または追加条項が付属している場合は、当該別途の条 項が将来に向かって適用され、更新前のソフトウェアまたはサービスに関するお客様またはマイクロソフトの権利は変 更されません) 。 お客様が本ライセンス条項を遵守することを条件に、お客様には以下が許諾されます。 本ソフトウェア を使用することにより、お客様は本ライセンス条項に同意されたものとします。

 1. インストールおよび使用に関する権利。

  1. 総則。 お客様は、本ソフトウェアの niet LimitedCopies 任意の数の複製 を、 [インストールして使用することができま す。 ]

  2. 第三者のソフトウェア。 本ソフトウェアには、本ライセンス条項または第三者独自の条項に基づいて、お客様 にライセンスされる第三者のアプリケーションが含まれていることがあります。 第三者のアプリケーションにライ センス条項、通知、および確認事項がある場合は、 http://aka.ms/thirdpartynotices または付属の通知ファ イルでご覧いただけることがあります。 かかるアプリケーションに別途のライセンス条項が適用される場合でも、 適用される法令により認められる範囲において、下記の免責ならびに損害に関する制限および除外は併せて 適用されるものとします。

  3. 競合ベンチマーキング。 お客様がマイクロソフトの直接の競合企業であり、競合ベンチマーキング、分析、また は情報収集を目的として本ソフトウェアにアクセスするまたは本ソフトウェアを使用する場合、お客様の使用条 件がマイクロソフトの条件より制限が厳しい、またはそう主張する範囲において、お客様のソフトウェアに適用 される条項に規定されている競合を目的とする使用、アクセス、およびベンチマーク テストに関する制限をマ イクロソフト、その子会社および関連会社 () に対して放棄するものとします。 今後そうなる会社を含みます) お 客様のソフトウェアに適用される条項の当該制限を放棄しないお客様は、本ソフトウェアにアクセスしたり本ソ フトウェアを使用したりすることが許可されず、このようなアクセスも使用も行わないものとします。

 2. データ収集。 本ソフトウェアは、お客様およびお客様による本ソフトウェアの使用に関する情報を収集し、その情報 をマイクロソフトに送信することがあります。 マイクロソフトは、サービスを提供したり、マイクロソフトの製品および サービスを改善したりするためにこの情報を使用することができます。 お客様にこの収集を停止する権利がある場 合は、製品付属の文書に記載されています。 本ソフトウェアの一定の機能を使用すると、本ソフトウェアにアクセス する、または本ソフトウェアを使用するお客様のアプリケーションのユーザーからデータを収集できる場合がありま す。 お客様は、この機能を使用してお客様のアプリケーションでデータ収集を行う場合、ユーザーから必要な同意 を得る、データの使用、収集、および共有方法についてユーザーに正確に知らせるプライバシー ポリシーを目につ きやすい形で維持するなど、適用される法令を遵守しなければなりません。 マイクロソフトによるデータの収集およ び使用の詳細については、製品付属の文書および Microsoft のプライバシーに関する声明 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) をご参照ください。 お客様は、Microsoft のプライバシーに 関する声明の適用されるすべての条項に従うことに同意します。

 3. ライセンスの適用範囲。 本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。 マイクロソフ トはその他の権利をすべて留保します。 適用される法令により上記の制限を超える権利が与えられる場合を除き、 以下の事項は禁止されています (お客様は以下を行う権利を有しません) 。

  1. 使用方法を制限するために本ソフトウェアに組み込まれている技術的制限を回避する方法で使用すること。

  2. 本ソフトウェアをリバース エンジニアリング、逆コンパイル、もしくは逆アセンブルすること。

  3. 本ソフトウェアに含まれるマイクロソフトまたはそのサプライヤーによる通知を削除、最小化、ブロック、または 変更すること。

  4. 商用、非営利、または収益が発生する活動で本ソフトウェアを使用すること。

  5. 法に反するような方法で、またはマルウェアを作成もしくは拡散するために本ソフトウェアを使用すること。

  6. 本ソフトウェアを共有、公開、頒布、もしくはレンタルすること、本ソフトウェアを第三者が使用できるようにスタ ンドアロンのホスト型ソリューションとして提供すること、または本ソフトウェアもしくは本ライセンス条項を第三 者に譲渡すること。

 4. フィート ック。 お客様は、マイクロソフトに対して本ソフトウェアに関するフィードバックを提供する場合、その方法 や目的を問わず、お客様のフィードバックを使用、共有、および商品化する権利を無償でマイクロソフトに譲渡する ものとします。 お客様は、マイクロソフトがお客様のフィードバックをソフトウェアまたはドキュメントに取り入れたこと により、マイクロソフトが第三者に対してソフトウェアまたはドキュメントのライセンスを供与することが求められるよ うなライセンスの対象となるフィードバックを提供しないものとします。 これらの権利は本ライセンス条項の終了後も 効力を維持するものとします.

 5. 輸出規制。 お客様は、本ソフトウェアに適用されるすべての国内法および国際法 (輸出対象国、エンド ユーザーお よびエンド ユーザーによる使用に関する制限を含みます) を遵守しなければなりません。 輸出規制の詳細につい ては http://aka.ms/exporting をご参照ください。

 6. サホ ート サーヒ ス。 マイクロソフトは、本ライセンス条項に基づいて本ソフトウェアのサポート サービスを提供する 義務を負いません。 サポートは現状有姿のまま、瑕疵を問わない条件および何らの保証もない条件で提供されま す。

 7. 更新フ ロク ラム。 本ソフトウェアでは、更新プログラムが定期的に確認され、自動的にダウンロードおよびインスト ールされることがあります。 お客様は、マイクロソフトまたは正規マイクロソフト販売代理店からのみ、更新プログラ ムを入手することができます。 マイクロソフトは、お客様に更新プログラムを提供するために、お客様のシステムを 更新する必要がある場合があります。 お客様は、追加通知なくこのような自動更新プログラムを受け取ることに同 意するものとします。 更新プログラムでは、既存のソフトウェア機能、サービス、または周辺機器の一部が含まれて いないか、サポートされていない場合があります。

 8. 拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利放棄。 お客様の居住地 ( または会社の場合は主たる業務地 ) 米国内て る場合は、本条か 適用されます。 お客様とマイクロソフトは、両者間で紛争が発生した場合、60 日間、解決に向け て非公式に努力することに同意します。 解決できなかった場合、お客様およびマイクロソフトは、連邦仲裁法 (以下 「FAA」といいます) に準拠した、米国仲裁協会による拘束力のある個別の仲裁によって解決することに同意し、裁 判官または陪審員による裁判所への提訴を行わないものとします。 この場合、中立的な仲裁人が決定を下します。 集団訴訟、集団仲裁、司法長官による民事訴訟、およびいずれかの当事者が代表者として提起するその他の訴 訟は許可されません。 両当事者の同意なしに、個別の訴訟を併合することも許可されません。 完全な仲裁契約に は他の条項も規定されています。 詳細については、 http://aka.ms/arb-agreement-1 をご参照ください。 お客様お よびマイクロソフトは当該条項に同意します。

 9. 解除。 マイクロソフトは、お客様が本ライセンス条項の契約条件を遵守していない場合、他のいかなる権利も制限 することなく本ライセンス条項を解除することができます。 その場合、お客様は本ソフトウェアの複製およびコンポ ーネントのすべてを破棄しなければなりません。

 10. 完全合意。 本ライセンス条項、およびマイクロソフトが追加ソフトウェア、更新プログラム、または第三者のアプリケ ーションについて提供する場合があるその他の条項は、本ソフトウェアについての完全なる合意です。

 11. 準拠法および紛争解決の場所。 お客様が本ソフトウェアを米国またはカナダ内で入手された場合、本ライセンス 条項の解釈、契約違反に対する請求、およびその他すべての請求 (消費者保護法、不正競争防止法、および不 法行為に対する請求を含みます) には、抵触法にかかわらず、お客様の住所 (または会社の場合は主たる業務 地) の地域または国の法令が適用されます。 ただし、仲裁に関するすべての規定は FAA に準拠するものとします。 お客様が本ソフトウェアを米国またはカナダ以外の国で入手された場合、本ライセンス条項は適用される地域法に 準拠するものとします。 ただし、仲裁に関するすべての規定は FAA に準拠するものとします。 米国連邦裁判所が 設置されている場合、お客様およびマイクロソフトは、裁判所で取り扱われるいかなる紛争 (仲裁を除きます) につ

  いても、ワシントン州キング郡の連邦裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意します。 連邦 裁判所が設置されていない場合、お客様およびマイクロソフトは、裁判所で取り扱われるいかなる紛争 (仲裁を除 きます) についても、ワシントン州キング郡の上位裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意 します。

 12. 消費者の権利、地域による差異。 本ライセンス条項は、一定の法的な権利を規定します。 お客様は、地域や国に よっては、本ライセンス条項の定めにかかわらず、消費者としての権利など、本ライセンス条項と異なる権利を有 する場合があります。 また、お客様とマイクロソフトとの関係とは別に、お客様は本ソフトウェアの取得取引の相手 方に対して権利を取得できる場合もあります。 本ライセンス条項は、お客様の地域または国の法律がその法律に 基づく権利の変更を許容しない場合、それらの権利を変更しないものとします。 たとえば、お客様が以下のいずれ かの地域で本ソフトウェアを取得された場合、または当該国の強行法が適用される場合、以下の規定がお客様に 適用されます。

  1. オーストラリア。 お客様は、オーストラリア消費者法に基づく法定保証を有し、本ライセンス条項は、それらの 権利に影響を与えることを意図するものではありません。

  2. カナダ。 お客様が本ソフトウェアをカナダで入手された場合、自動更新機能をオフにする、お客様のデバイスを インターネットから切断する (ただし、インターネットに再接続すると、本ソフトウェアは更新プログラムの確認 およびインストールを再開します) 、または本ソフトウェアをアンインストールすることにより、更新プログラムを 受け取ることを停止できます。 製品付属の文書がある場合は、当該文書にお客様の特定のデバイスまたはソ フトウェアの更新をオフにする方法が記載されていることもあります。

  3. ドイツおよびオーストリア。

   • 保証。 (i) 適切にライセンスを取得したソフトウェアは、実質的に、本ソフトウェアに付属しているマイクロソ フト資料に説明されているとおり動作します。 ただし、マイクロソフトは、ライセンスを取得したソフトウェ アに関して契約上の保証は一切いたしません。

   • 責任の制限。 (ii) マイクロソフトは、故意による行動、重過失があった場合、および製造物責任法に基づく 請求が申し立てられた場合、ならびに人の死亡もしくは傷害、または物理的傷害が発生した場合、制 定法に従って責任を負います。

    前項 (ii) に従って、マイクロソフトが重大な契約上の義務、すなわち、本ライセンス条項の正当な履行を支援 する義務の遂行、本ライセンス条項の目的を危うくする義務の不履行、および当事者が常に信頼できる義務 の遵守 (「基本義務」といわれます) に違反した場合、マイクロソフトは軽過失に限り責任を負います。 その他 の軽過失については、マイクロソフトは責任を負いません。

 13. あらゆる保証の免責。 本ソフトウェアは、現状有姿のまま瑕疵を問わない条件て 提供されます。 本ソフトウェアの 使用に伴う危険は、お客様の負担とします。 マイクロソフトは、明示的な瑕疵担保責任または保証責任を一切負い ません。 適用される法令によって認められる限りにおいて、商品性、特定目的に対する適合性、または権利侵害 の不存在に関する黙示の保証を含め、いかなる黙示の保証についても一切責任を負いません。

 14. 責任の制限およひ 除外。 上記の保証の免責にもかかわらす 損害賠償を受ける正当な根拠か ある場合、マイクロ ソフトおよひ そのサフ ライヤーの責任は、 5,00 米ト ルを上限とする直接損害に限定されます。 その他の損害 ( 果的損害、逸失利益、特別損害、間接損害、およひ 付随的損害を含みますか これらに限定されません ) に関して は、一切責任を負いません。 この制限は、 (een) 本ソフトウェア、サーヒ ス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ ( コート を含みます ) たは第三者のアフ リケーションに関連した事項、およひ (b) 契約違反、保証または条件違反、厳格責任、過失、も しくは不法行為等の請求、またはその他すへ ての請求 ( いす れの場合も適用される法令により認められている範 囲において ) に適用されます。 この制限は、マイクロソフトか 損害の可能性を認識していたか、または認識し得た場合にも適用されます。 また、一 部の地域や国て は付随的損害、結果的損害、およひ その他の損害の免責、または責任の制限か 認められないた め、上記の制限事項か 適用されない場合か あります。 
 


MICROSOFT 소프트웨어 사용권 계약서

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

미국에 거주하거나 기본 사업자 주소지가 미국인 경우 아래의 "법적 구속력이 있는 중재 및 집단 소송 포기"에 대한 내용을 읽어 보십시오. 이 조항은 분쟁 해결 방법에 영향을 미칩니다.

본 사용권 계약은 귀하와 Microsoft Corporation(또는 계열사) 간에 체결되는 계약입니다. 본 계약은 위에 명시된 소프트웨어 및 모든 Microsoft 서비스 또는 소프트웨어 업데이트에 적용됩니다 (해당 서비스 또는 업데이트에 신규 또는 추가 조건이 있는 경우 제외되며 다른 조건은 미래에 적용되고 이 경우 사전 업데이트된 소프트웨어 또는 서비스에 대한 귀하 또는 Microsoft 의 권리가 변경되지 않음). 본 사용권 계약을 준수하는 경우 아래와 같은 권한을 행사할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용함으로써 귀하는 아래의 조항들에 동의하게 됩니다.

 1. 설치 사용권 .

  1. 일반조항 . 귀하는원하는개수사본의소프트웨어사본을설치및사용하여.

  2. 3 자소프트웨어 . 본소프트웨어에는본계약또는고유한계약조건에따라귀하에게사용권이 허여된 제 3 자 응용 프로그램이 포함되어 있을 수 있습니다. 제 3 자 응용 프로그램에 대한 사용권 계약, 통지 및 승인 (있는 경우) 은 http://aka.ms/thirdpartynotices 에서 온라인으로 액세스하거나 동봉된 통지 파일에서 확인할 수 있습니다. 해당 응용 프로그램에 다른 계약이 적용되더라도 아래의 부인과 손해의 제한 및 배제 역시 관련 법률로 허용되는 범위까지 적용됩니다.

  3. 경쟁 벤치마킹 . 귀하가 직접 경쟁업체로서 경쟁 벤치마킹 분석 또는 정보 수집 목적으로 소프트웨어에 액세스하거나 이를 사용하는 경우 귀하는 Microsoft, 그 자회사 및 계열사 (미래 포함) 에 대해 귀하의 사용 조건이 Microsoft 의 조건보다 더 제한적이거나 그러한 취지인 범위 내에서 소프트웨어에 적용되는 조건에 포함된 경쟁 사용, 액세스, 벤치마킹 테스트 제한을 포기합니다. 귀하가 소프트웨어에 적용되는 조건에 포함된 해당 취지의 제한을 포기하지 않는 경우 현재와 미래에 이 소프트웨어에 액세스하거나 이를 사용할 수 없습니다.

 2. 데이터 수집 . 소프트웨어에서 귀하 및 귀하의 소프트웨어 사용에 대한 정보를 수집하여 Microsoft 에 전송할 수 있습니다. Microsoft 는 이 정보를 사용하여 서비스를 제공하고 Microsoft 제품 및 서비스를 향상시킬 수 있습니다. 귀하의 거부 권리는 제품 설명서에 설명되어 있습니다. 소프트웨어의 일부 기능은 소프트웨어에 액세스하거나 이를 사용하는 응용 프로그램의 사용자로부터 데이터를 수집할 수 있습니다. 응용 프로그램의 데이터 수집을 가능하게 하는 기능을 사용하는 경우 필요한 사용자 동의를 얻고 데이터의 사용, 수집 및 공유 방법에 대해 사용자에게 정확한 정보를 제공하는 개인정보취급방침을 명확하게 유지하는 등의 관련 법률을 준수해야 합니다. Microsoft의 데이터 수집 및 사용에 대한 자세한 내용은 제품 설명서 및 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 의 Microsoft 개인정보취급방침을 참조할 수 있습니다. 귀하는 Microsoft 개인정보취급방침의 해당 조항을 준수하기로 동의합니다.

 3. 사용권의 범위 . 본 소프트웨어는 판매되는 것이 아니라 그 사용이 허여되는 것입니다. 기타 모든 권한은 Microsoft 가 보유합니다. 이러한 제한과 관계없이 관련 법률에서 귀하에게 더 많은 권한을 부여하지 않는 한, 귀하는 다음과 같은 행위를 해서는 안 됩니다(권리 없음).

  1. 특정한 방식으로만 사용할 수 있도록 허용된 소프트웨어의 경우 기술적 제한 사항을 위반하는 행위

  2. 소프트웨어의 리버스 엔지니어링, 디컴파일 또는 디스어셈블 작업을 수행하는 행위

  3. 소프트웨어에서 Microsoft 또는 그 공급자의 통지를 제거, 최소화, 차단 또는 수정하는 행위

  4. 상업적활동, 비영리활동또는수익발생을위한활동에본소프트웨어를사용하는행위

  5. 법에 저촉되는 방식으로 소프트웨어를 사용하거나 맬웨어를 만들거나 전파하는 행위

  6. 소프트웨어를 공유, 게시, 배포 또는 대부하거나, 다른 사용자가 사용할 수 있도록 소프트웨어를 독립 실행형으로 호스팅된 솔루션으로 제공하거나, 제 3 자에게 소프트웨어 또는 본 계약을 양도하는 행위

 4. 피드백 . 귀하가 Microsoft 에 소프트웨어에 대한 피드백을 제공할 경우 귀하는 피드백을 어떤 목적이나 방법으로든 무상으로 사용, 공유 및 상용화할 수 있는 권한을 Microsoft 에 제공하는 것입니다. Microsoft 가 귀하의 피드백을 소프트웨어에 포함하므로 귀하는 Microsoft 가 제 3 자에게 소프트웨어 또는 문서의 라이선스를 허여하도록 요구하는 라이선스에 적용되는 피드백을 제공하지 않습니다. 이러한 권한은 본 계약 기간 동안 유효합니다.

 5. 수출제한 . 귀하는소프트웨어에적용되는모든국내및국제수출법및규정을준수해야하며여기에는 목적지, 최종 사용자 및 최종 용도에 대한 제한이 포함됩니다. 수출 제한에 대한 자세한 내용은 http://aka.ms/exporting 을 방문하십시오.

 6. 지원 서비스 . Microsoft 는 본 계약에 따라 소프트웨어에 대한 지원 서비스를 제공할 의무가 없습니다. 모든 지원은 "있는 그대로", "오류를 포함하여" 및 어떤 종류의 보증 없이 제공됩니다.

 7. 업데이트 . 소프트웨어에서는 정기적으로 업데이트가 있는지 확인한 후 해당 업데이트를 다운로드 및 설치합니다. 귀하는 Microsoft 또는 승인된 출처로부터만 업데이트를 받을 수 있습니다. Microsoft 가 해당 업데이트를 제공하기 위해 귀하의 시스템을 업데이트해야 할 수도 있습니다. 귀하는 추가 통지 없이 자동 업데이트를 수신하기로 동의합니다. 업데이트가 기존의 소프트웨어 기능, 서비스 또는 주변 장치를 포함하거나 지원하지는 않을 수 있습니다.

 8. 구속력있는중재및집단소송의포기 . 본조항은미국에거주하거나기본사업자주소지가미국인경우에 적용됩니다 . 귀하와 Microsoft 간에 분쟁이 있는 경우 귀하와 Microsoft 는 60 일 동안 해당 분쟁을 비공식적으로 해결하려고 노력한다는 데 동의합니다. 귀하와 Microsoft 가 분쟁을 해결할 수 없을 경우 귀하와 Microsoft 는 "FAA"(연방중재법안)에 따라 "AAA"(미국중재협회)에 의한 구속력 있는 개별 중재에 따르며 판사 또는 배심원단 앞에서 소송하지 않는다는 데 동의합니다. 대신 중위중재인이 결정합니다. 집단 소송, 집단 중재, 대리인 소송 또는 누군가가 대표자의 신분으로 소송을 제기하는 그 밖의 어떤 절차도 허용되지 않으며 모든 당사자의 동의 없이 개별 소송을 결합하는 것도 허용되지 않습니다. 중재 계약 전문에는 더 많은 조건이 있으며 http://aka.ms/arb-agreement-1 에서 확인할 수 있습니다. 귀하와 Microsoft 는 본 계약에 동의합니다.

 9. 해지 . Microsoft 는 귀하가 본 계약 내용을 준수하지 않는 경우 여타 권리를 침해하지 않고 계약조건을 해지할 수 있습니다. 이때 귀하는 모든 소프트웨어의 복사본 및 그 구성 요소를 파기해야 합니다.

 10. 완전 합의. 본 계약 및 Microsoft 가 추가 구성 요소, 업데이트 또는 제 3 자 응용 프로그램에 대해 규정하는 기타 조건은 본 소프트웨어에 대한 완전 합의입니다.

 11. 관련 법률 및 분쟁 해결 장소. 귀하가 미국이나 캐나다에서 소프트웨어를 취득한 경우 중재에 관한 모든 사항에 FAA 가 적용된다는 것을 제외하고 국제사법 원칙에 관계없이 본 계약의 해석, 불이행에 대한 청구 및 기타 청구 (소비자 보호, 불공정 경쟁 및 불법 행위 청구 포함) 에 귀하가 거주하고 있는 주 또는 국가나 해당 기본 사업자 주소지의 법이 적용됩니다. 귀하가 본 소프트웨어를 다른 국가에서 취득한 경우 중재에 관한 모든 사항에 FAA 가 적용된다는 것을 제외하고 해당 국가의 법률이 적용됩니다. 미국 연방 관할이 존재하는 경우 귀하와 Microsoft 는 법원에서 심의되는 모든 분쟁 (중재 제외) 에 대해 미국 워싱턴 주, 킹 카운티에 위치한 연방 법원의 전속 관할지 및 관할 법원을 따릅니다. 그렇지 않을 경우 귀하와 Microsoft 는 법원에서 심의되는 모든 분쟁 (중재 제외) 에 대해 미국 워싱턴 주, 킹 카운티에 위치한 고등 법원의 전속 관할지 및 관할 법원을 따릅니다.

 12. 소비자 권리, 지역적 변화. 본 계약은 특정 법적 권리에 대해 기술하고 있습니다. 귀하는 소비자 권리를 포함하여 귀하가 거주하고 있는 주, 지방 또는 국가의 법률이 보장하는 다른 권리를 보유할 수 있습니다. Microsoft 와 맺은 관계와 별개로 또한 그러한 관계를 제외하고, 귀하가 소프트웨어를 구입한 당사자와 관련된 권리를 보유할 수도 있습니다. 귀하가 거주하고 있는 주, 지방 또는 국가의 법에서 그러한 기타 권리의 변경을 허용하지 않는 경우 본 계약은 해당 권리를 변경하지 않습니다. 예를 들어 아래 지역 중 하나에서 소프트웨어를 취득했거나 필수 국가 법이 적용되는 경우에는 다음 조항이 귀하에게 적용됩니다.

  een) 오스트레일리아. 귀하는 오스트레일리아 소비자 보호법에 따라 법적 권리를 보유하며 이 계약의 어떠한 내용도 그러한 권리에 영향을 미쳐서는 안 됩니다.

  1. 캐나다. 캐나다에서 이 소프트웨어를 획득한 경우, 자동 업데이트 기능을 끄고 장치를 인터넷에서 분리 (하지만 인터넷에 다시 연결할 경우에는 소프트웨어가 업데이트 점검 및 설치를 다시 시작합니다) 하거나 소프트웨어를 설치 제거하여 업데이트 받기를 중지할 수 있습니다. 제품 설명서에서는 특정 장치 또는 소프트웨어에 대한 업데이트를 끄는 방법을 명시할 수 있습니다.

  2. 독일 및 오스트리아.

   • (i) 보증. 적법하게 사용권이 허여된 소프트웨어는 대체로 소프트웨어에 동봉된 Microsoft 설명서에 명시된 대로 작동합니다. 그러나 Microsoft 는 사용권이 허여된 소프트웨어와 관련하여 어떠한 계약적 보증도 제공하지 않습니다.

   • (ii) 책임의 제한. 제조물책임법에 따른 고의적 행위, 중과실, 청구와 사망이나 개인 또는 신체적 상해가 발생할 경우 Microsoft 는 성문법에 따라 법적 의무를 집니다.

    전항 (ii) 에 따라, Microsoft 는 이행될 경우에는 계약의 정당한 수행을 원활하게 하고 위반할 경우에는 본 계약의 목적을 위태롭게 하며 또한 준수할 경우 일반의 당사자가 계속해서 신뢰할 수 있는 중대한 계약상의 의무 ("기본적인 의무") 를 위반한 경우 경미한 과실에 대해서만 책임을 집니다. 다른 경과실의 경우에는 Microsoft 가 경과실에 대해 법적 의무를 지지 않습니다.

 13. 보증의 부인 . 소프트웨어는 " 있는 그대로 " 사용권이 허여됩니다 . 소프트웨어의 사용으로 발생하는 위험은 귀하의 책임입니다 . MICROSOFT 어떠한 명시적 보증 , 보장 또는 조건도 제시하지 않습니다 . 관련 법률이 허용하는 범위 내에서 MICROSOFT 상업성 , 특정 목적에의 적합성 비침해성 관련된 모든 묵시적 보증을 배제합니다 .

 14. 손해의 제한 배제 . 보증의 부인에도 불구하고 MICROSOFT 해당 공급자로부터 손해 보상을 받을 근거가 있는 경우 직접 손해에 대해서만 최대 미화 $5,00 까지 보상 받을 있습니다 . 결과적 손해 , 이익 손실 , 특별 , 간접 또는 부수적 손해를 포함한 기타 모든 손해에 대해서는 보상을 받을 없습니다 . 제한 사항은 (een) 3 인터넷 사이트상의 소프트웨어 , 서비스 , 콘텐츠 ( 코드 포함 ) 또는 3 응용 프로그램과 관련하여 발생하는 모든 문제 (b) 계약 위반 , 보증 , 보장 또는 조건 , 무과실 책임 , 과실 또는 해당법규에서허용하는범위내의기타불법행위등으로인한청구또는기타청구에적용됩니다 . Microsoft 그러한 손해의 가능성에 대해 사전에 알고 있었거나 알아야만 했던 경우에도 적용됩니다 . 귀하가 거주하고 있는 , 지방 또는 국가에서 부수적 , 결과적 또는 기타 손해의 배제나 제한을 허용하지 않는 경우에는 위의 제한이나 배제가 적용되지 않을 있습니다 . LISENSVILKÅR VOOR MICROSOFT-PROGRAMVARE

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

HVIS DU RAND IK (ELLER HOVEDKONTORET TIL BEDRIFTEN DIN LIGGER IK) VS, BØR DU LESE DELEN "BINDENDE VOLDGIFT OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL" NEDENFOR. BESTEMMELSEN AVGJØR HVORDAN TVISTER AVGJØRES.

Disse lisensvilkårene er nl avtale mellom graden og Microsoft Corporation (eller en av Microsofts tilknyttede selskaper). De gjelder programvaren som er angitt ovenfor, og Microsoft-tjenester eller programvareoppdateringer (bortsett fra i den grad slike tjenester eller oppdateringer leveres met nye vilkår eller tilleggsvilkår. Ik så vallen gjelder disse andre vilkårene ik fremtiden og endrer ikke een diner eller Microsofts rettigheter vedrørende allerede oppdaterte programma eller tjenester). HVIS DU ETTERLEVER DISSE LISENSVILKÅRENE, HAR DU RETTIGHETENE SOM ER BESKREVET NEDENFOR. EKROMDE Å TA IK BRUK PROGRAMVAREN GODTAR DU DISSE VILKÅRENE.

 1. INSTALLASJON OG BRUKSRETTIGHETER.

  1. Allment. Du kan installere og bruke en ubegrenset antall eksemplarer av programvaren.

  2. Tredjeparts programvare. Programvaren kan omfatte tredjepartsprogrammer som er lisensiert til graden ik henhold til denne avtalen eller onder egne vilkår. Eventuelle lisensvilkår, meldinger og bekreftelser voor tredjepartsprogrammene er tilgjengelige på http://aka.ms/thirdpartynotices eller ik nl medfølgende meldingsfil. Selv om slike programma er underlagt andre avtaler, gjelder likevel ansvarsfraskrivelsen og begrensningene av ansvar voor skader nedenfor i den grad det er tillatt ik henhold til gjeldende lov.

  3. Konkurranserettet ytelsesmåling. Hvis du er direkte konkurrent og har tilgang til eller bruker programvaren til å utføre konkurranserettede ytelsesmålinger, analyse eller innsamling av firmaopplysninger, samtykker du i å fravike, overfor Microsoft og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper (også ik fremtiden), alle restriksjoner voor konkurrerende bruk, tilgang og ytelsestesting ik vilkårene som gjelder din programvare ik den grad een diner bruksvilkår er, eller påstås å være, samenvoegen restriktive enn Microsofts vilkår. Hvis du ikke gir avkall på slike påståtte restriksjoner ik vilkårene som regulerer programvaren din, har du ikke tilgang til eller rett til å bruke denne programvaren.

 2. INNHENTING AV-gegevens. Programvaren kan samle inn informasjon om graden og din bruk av programvaren og afzenders den til Microsoft. Microsoft kan bruke denne informasjonen til å levere tjenester og forbedre Microsofts producter og tjenester. Eventuelle reservasjonsmuligheter du har, er beskrevet ik produktdokumentasjonen. Noen funksjoner ik programvaren kan aktivere innhenting av gegevens fra brukere av programmene een som har tilgang til og bruker programvaren diner. Hvis du bruker disse funksjonene til å aktivere datainnhenting ik programmene een diner, må du overholde gjeldende lov, inkludert innhenting av eventuelle påkrevde brukersamtykker, og vedlikeholde nl fremtredende personvernpolicy som informerer brukerne, på nl nøyaktig måte, om hvordan du bruker, innhenter og deler gegevens om dem. Du kan finne ut samenvoegen om Microsofts innsamling og bruk av gegevens ik produktdokumentasjonen og Microsofts personvernerklæring på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Du godtar å overholde alle gjeldende bestemmelser i Microsofts personvernerklæring.

 3. LISENSENS RAMME. Programvaren lisensieres. Den selges ikke. Microsoft forbeholder segmenten alle andre rettigheter. Met mindre gjeldende lov gir graden flere rettigheter til tross voor denne begrensningen, kan du ikke (og har ikke rett til å):

  1. omgå eventuelle tekniske begrensninger ik programvaren som absoluut tillater bij du bruker den på bestemte måter,

  2. utføre omvendt utvikling, dekompilere eller demontere programvaren

  3. fjerne, minimere, blokkere eller endre meldinger fra Microsoft eller dets leverandører ik programvaren,

  4. bruke programvaren til næringsvirksomhet, ideelle organisasjoner eller inntektsgivende virksomhet

  5. bruke programvaren på noen måte som strider mot loven, eller opprette eller overføre skadelig programvare eller

  6. dele, publisere, distribuere eller låne bort programvaren, gjøre programvaren tilgjengelig som nl frittstående vertsbasert løsning voor andre eller overføre programvaren eller denne avtalen til nl tredjepart.

 4. TILBAKEMELDING. Hvis du gir tilbakemelding om programvaren til Microsoft, gir du Microsoft, vederlagsfritt, rett til å bruke, dele og kommersialisere tilbakemeldingen din på enhver måte og voor ethvert formål. Du skal ikke gi tilbakemelding som er underlagt lisens som krever bij Microsoft lisensierer sin programvare eller dokumentasjon til tredjeparter fordi Microsoft tar met din tilbakemelding ik dem. Disse rettighetene skal fortsette å gjelde etter denne avtalen.

 5. EKSPORTRESTRIKSJONER. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og regler som gjelder voor programvaren, som omfatter begrensninger voor bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Gå til http://aka.ms/exporting voor samenvoegen informasjon om eksportrestriksjoner.

 6. KUNDESTØTTE. Microsoft er ikke forpliktet til å tilby kundestøtte voor denne programvaren ik henhold til denne avtalen. Eventuell støtte gis "som den er", "met eventuelle feil" og zonder garanti av noe slakken.

 7. OPPDATERINGER. Programvaren kan se etter programvareoppdateringer, laste dem ned og installere dem voor graden met jevne mellomrom. Du kan absoluut motta oppdateringer fra Microsoft eller autoriserte kilder. Det kan hende bij Microsoft må oppdatere systemet ditt voor å kunne levere oppdateringer. Du godtar å motta disse automatiske oppdateringene zonder ytterligere varsel. Det kan hende bij oppdateringene ikke omfatter eller støtter alle eksisterende programvarefunksjoner, tjenester eller eksterne enheter.

 8. BINDENDE VOLDGIFT OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL. Denne Delen gjelder hvis du rand ik (eller hvis bedriften din har hovedkontor ik) VS. Hvis du og Microsoft har nl tvist, samtykker du og Microsoft ik å prøve å avgjøre tvisten gjennom uformelle virkemidler, og bij dette skal pågå opptil 60 dager. Hvis du og Microsoft ikke kommer frem til nl avgjørelse, samtykker du og Microsoft ik bindende individuell voldgift, og saken skal legges frem foran representanter voor American Arbitration Association ("AAA") og ik henhold til federale arbitrage Act (" FAA"). Ingen av partene skal bringe saken inn voor domstolene og la nl dommer eller jury avgjøre utfallet. Ik stedet skal tvisten avgjøres av nl nøytral voldgiftsmann. Gruppesøksmål, felles voldgiftssaker, persoonlijke søksmål av offentlig interesse og andre søksmål der noen opptrer som nl representant, er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å kombinere individuelle saker eller forhandlinger zonder samtykke fra alle partene. Den fullstendige Voldgiftsavtalen inneholder flere vilkår og finnes på http://aka.ms/arb-agreement-1. Du og Microsoft samtykker ik disse vilkårene.

 9. OPPHØR. Zonder bij dette får betydning voor andre rettigheter, kan Microsoft bringe denne avtalen til opphør hvis du ikke overholder bestemmelsene og vilkårene ik avtalen. Ik så vallen plikter du å tilintetgjøre alle kopier av programvaren ik alle dens deler.

 10. FULLSTENDIG AVTALE. Denne avtalen, og alle andre vilkår Microsoft fremlegger voor tillegg, oppdateringer eller tredjepartsprogrammer, utgjør den fullstendige avtalen voor denne programvaren.

 11. GJELDENDE LOV OG STED voor LØSING AV TVISTER. Hvis du ervervet programvaren i VS eller Canada, regulerer lovene ik delstaten eller provinsen som du rand i (eller der bedriften din har sitt hovedkontor), tolkningen av denne avtalen, krav knyttet til avtalebrudd og alle andre krav (inkludert krav knyttet til forbrukervern, urettferdig konkurranse og underforståtte garantier), zonder hensyn til bestemmelser om lovkonflikt. FAA regulerer likevel alle spørsmål knyttet til voldgift. Hvis du ervervet programvaren ik en annet grond, gjelder lovene ik dette landet. FAA regulerer likevel alle spørsmål knyttet til voldgift. Hvis det finnes amerikansk føderal jurisdiksjon, samtykker du og Microsoft til op den føderale domstolen ingesteld i koning provincie, Washington, VS anses som eneste jurisdiksjon og verneting voor alle tvister som føres voor nl domstol (bortsett fra voldgift). Hvis ikke samtykker du og Microsoft til op bovenliggende Hof i koning provincie, Washington, VS anses som eneste jurisdiksjon og verneting voor alle tvister som føres voor nl domstol (bortsett fra voldgift).

 12. FORBRUKERRETTIGHETER, REGIONALE VARIASJONER. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter, inkludert forbrukerrettigheter, ik henhold til gjeldende lov i din delstat, provins eller ditt land. Atskilt og bortsett fra din relasjon met Microsoft kan du også ha rettigheter met hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke disse andre rettighetene hvis ikke lovene ik delstaten, provinsen eller landet ditt tillater dette. Hvis du voor eksempel anskaffet graden programvaren ik ett av områdende nedenfor, eller hvis obligatoriske liefhebber i landet er gjeldende, gjelder de følgende bestemmelsene voor graden:

  1. Australië. Du har lovfestede rettigheter onder den australske forbrukerloven, og ingenting ik denne avtalen skal påvirke disse rettighetene.

  2. Canada. Hvis du kjøpte programvaren i Canada, kan du slutte å motta oppdateringer ved å deaktivere den automatiske oppdateringsfunksjonen, koble enheten din fra Internett (hvis og når du kobler til Internett på nytt, wordt programvaren imidlertid gjenoppta søk etter og installasjon av oppdateringer) eller avinstallere programvaren. NL eventuell produktdokumentasjon kan også inneholde informasjon om hvordan oppdateringer deaktiveres voor din spesifikke enhet eller programvare.

  3. Tyskland og Østerrike.

   • (i) Begrensederettigheter. Programvaremedgyldiglisensvilihovedsakfungeresombeskreveti Microsoft-dokumentasjonen som følger met programvaren. Microsoft gir imidlertid ingen avtalefestede garantier met hensyn til den lisensierte programvaren.

   • (ii) Ansvarsbegrensning. Ved forsettlige handlinger, grov uaktsomhet, krav basert på loven om produktansvar (product aansprakelijkheid Act) samt ik tilfelle dødsfall, personskade eller fysisk skade, er Microsoft lovbestemt som den ansvarlige parten.

    Ik henhold til den foregående setningen (ii) er Microsoft ansvarlig voor eenvoudige uaktsomhet b hvis Microsoft krenker slike vesentlige avtalefestede forpliktelser, det wordt si forpliktelser som, hvis de oppfylles, sørger voor nl tilbørlig gjennomføring av denne avtalen. Brudd på disse forpliktelsene wordt være nl risiko voor avtaleformålene og overholdelsen som nl deel til enhver tid setter sin branden (såkalte "avgjørende forpliktelser" ("hoofdtelwoorden verplichtingen")). Ik andre tilfeller av eenvoudige uaktsomhet er ikke Microsoft ansvarlig.

 13. ANSVARSFRASKRIVELSE. DET GIS LISENS PÅ PROGRAMVAREN 'SOM DEN ER'. DU BRUKER DEN PÅ EGEN RISIKO. MICROSOFT GIR INGEN UTTRYKKELIGE BEGRENSEDE RETTIGHETER, GARANTIER ELLER VILKÅR. IK DEN GRAD GJELDENDE LIEFHEBBER TILLATER DET, FRASKRIVER MICROSOFT SEGMENTEN ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET VOOR SÆRSKILTE FORMÅL OG FRAVÆR AV KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER.

 14. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR HVIS DU HAR GRUNNLAG voor Å KREVE ERSTATNING TIL TROSS voor DEN FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSEN, KAN MICROSOFT ELLER DETS LEVERANDØRER b DEKKE DIREKTE SKADER OPPTIL USD 5,00. DU HAR IKKE RETT TIL Å FÅ DEKKET ANDRE SKADER, HERUNDER FØLGESKADER, TIKT U OP AV FORTJENESTE ELLER SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER. Begrensningen gjelder (a) alt som har met programvare, tjenester og innhold å gjøre (inkludert kode) på tredjeparts Internett-områder eller ik programma fra tredjepart, og (b) krav basert på brudd på kontrakt, begrensede rettigheter, garanti eller vilkår, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet subjektivt ansvar eller en hvilket som helst annet krav ik alle tilfeller i den grad det er tillatt ik henhold til gjeldende lov. Den gjelder også hvis Microsoft visste om, eller burde ha visst om risikoen voor skadene. Begrensningen eller unntaket ovenfor gjelder kanskje ikke voor graden, fordi noen land, distrikter eller stater ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av erstatningsansvar voor tilfeldig skade, følgeskade eller annen skade. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

JEŚLI LICENCJOBIORCA MIESZKA (JEST-PRZEDSIĘBIORSTWEM ALBO Z MIEJSCEM-PROWADZENIA GŁÓWNYM DZIAŁALNOŚCI) W STANACH ZJEDNOCZONYCH, POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z POSTANOWIENIAMI ZAMIESZCZONEGO PONIŻEJ PUNKTU ZATYTUŁOWANEGO "WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE POLUBOWNE IK ZRZECZENIE SIĘ WYKONANIA PRAWA DOEN WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO DRUGIEJ STRONIE UMOWY ". WSPOMNIANE POSTANOWIENIA OKREŚLAJĄ BOWIEM SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą een Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation). Mają één zastosowanie doen wymienionego wyżej oprogramowania oraz usług ik aktualizacji oprogramowania Microsoft (jeśli jednak usługom lub aktualizacjom tym towarzyszą nowe lub dodatkowe postanowienia, aan te inne postanowienia stosuje się prospektywnie ik Nie zmieniają één praw Licencjobiorcy ani Microsoft dotyczących oprogramowania lub usług przed aktualizacją). JEŚLI LICENCJOBIORCA PRZESTRZEGA NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH, UZYSKUJE OPISANE PONIŻEJ PRAWA. UŻYWANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE OP NINIEJSZE POSTANOWIENIA.

 1. PRAWA DOEN INSTALACJI IK UŻYWANIA.

  1. Postanowienia ogólne. Licencjobiorca może dokonać instalacji ik korzystać z dowolnej liczby kopii tego oprogramowania.

  2. Oprogramowanie osób trzecich. Oprogramowanie może zawierać aplikacje osób trzecich, NB które Licencjobiorca otrzymuje licencję NB mocy niniejszej umowy albo NB mocy oddzielnych postanowień. Ewentualne postanowienia licencyjne, powiadomienia ik potwierdzenia dotyczące aplikacji osób trzecich są dostępne online NB stronie http://aka.ms/thirdpartynotices lub w dołączonym pliku z powiadomieniami. Nawet jeśli takie aplikacje podlegają innym umowom, aan, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, zastosowanie mają również klauzula odrzucenia odpowiedzialności, wyjątki ik wyłączenia dotyczące szkód zamieszczone poniżej.

  3. Testowanie porównawcze przez konkurencję. Jeśli Licencjobiorca jest konkurentem bezpośrednim ik uzyskuje dostęp oprogramowania lub używa Ga w celu przeprowadzenia testów porównawczych, wykonania analiz lub uzyskania informacji, zrzeka się w stosunku taak Microsoft, podmiotów zależnych Microsoft oraz podmiotów stowarzyszonych Microsoft (w tym w przyszłości) określonych w postanowieniach dotyczących oprogramowania ograniczeń związanych z używaniem, dostępem ik testowaniem porównawczym doen celów konkurencyjnych w zakresie, w jakim te postanowienia są lub mogłyby być bardziej restrykcyjne niż postanowienia Microsoft. Jeśli Licencjobiorca nie zrzecze się takich domniemanych ograniczeń w postanowieniach dotyczących oprogramowania, nie wolno GM uzyskiwać dostępu oprogramowania ani Ga używać.

 2. ZBIERANIE DANYCH. Oprogramowanie może zbierać informacje o Licencjobiorcy ik sposobie, w jaki używa op oprogramowania, een także przesyłać takie informacje do Microsoft. Microsoft może wykorzystywać te informacje w celu świadczenia usług oraz ulepszenia productów ik usług Microsoft. Ewentualne prawa rezygnacji przysługujące Licencjobiorcy są opisane w dokumentacji productu doen. Niektóre funkcje oprogramowania mogą umożliwiać zbieranie danych od użytkowników aplikacji Licencjobiorcy, którzy uzyskują dostęp oprogramowania lub używają gaan Jeśli Licencjobiorca używa tych funkcji doen umożliwienia zbierania danych w swoich aplikacjach, naar muziek przestrzegać prawa właściwego, w tym w zakresie uzyskiwania wymaganych zgód od użytkowników oraz posiadania odpowiednich zasad ochrony prywatności precyzyjnie informujących użytkowników o tym, jak Licencjobiorca zbiera, wykorzystuje ik udostępnia RTF dane. Więcej informacji o zbieraniu ik wykorzystywaniu danych przez Microsoft można znaleźć w dokumentacji productu ik w oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności NB stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Licencjobiorca zgadza się przestrzegać wszelkich odpowiednich postanowień zawartych w oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności.

 3. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, een sprzedawane nie. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. O bestand NB mocy prawa właściwego ik pomimo niniejszego ograniczenia nie przysługują Licencjobiorcy dodatkowe uprawnienia, nie może op:

  1. omijać ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że oprogramowania można używać wyłącznie w określony sposób;

  2. odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania;

  3. usuwać, minimalizować, blokować ani modyfikować żadnych umieszczonych w oprogramowaniu powiadomień Microsoft ani dostawców Microsoft.

  4. korzystać z oprogramowania w ramach działalności komercyjnej, nieprzynoszącej zysku lub generującej przychody;

  5. używać oprogramowania w sposób niezgodny z prawem lub doen tworzenia lub rozpowszechniania złośliwego oprogramowania; ANI

  6. udostępniać, publikować, rozpowszechniać ani wypożyczać oprogramowania dostarczać Ga w postaci samodzielnego hostowanego rozwiązania w celu używania przez inne osoby ani przekazywać oprogramowania lub praw wynikających z niniejszej umowy gaan osobom trzecim.

 4. UWAGI NB TEMAT PRODUCTU. Podzielenie się z Microsoft uwagami NB temat oprogramowania jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem Microsoft prawa doen używania, udostępniania oraz komercjalizacji tych uwag w dowolny sposób oraz w dowolnym celu. Licencjobiorca nie będzie przekazywać uwag objętych licencją, doet u NB mocy której spółka Microsoft zmuszona byłaby udzielania osobom trzecim licencji NB swoje oprogramowanie lub dokumentację z powodu włączenia nich takich uwag przez Microsoft. Prawa te pozostają w mocy IO wygaśnięciu niniejszej umowy.

 5. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Licencjobiorca muziek przestrzegać wszelkich krajowych ik międzynarodowych przepisów prawa eksportowego mających zastosowanie doen oprogramowania, które obejmują ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych ik końcowego użycia. Więcej informacji NB temat ograniczeń eksportowych można znaleźć NB stronie http://aka.ms/exporting.

 6. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. NB mocy niniejszej umowy Microsoft nie muziek świadczyć usług pomocy technicznej dla oprogramowania. Ewentualna pomoc jest dostarczana w stanie "takim, w jakim jest", "ze wszystkimi wadami" ik bez jakichkolwiek rękojmi lub gwarancji.

 7. AKTUALIZACJE. Oprogramowanie może sprawdzać dostępność oraz dokonywać pobierania ik instalacji aktualizacji oprogramowania. Licencjobiorca może uzyskiwać aktualizacje wyłącznie z Microsoft lub z autoryzowanych źródeł, een Microsoft może wymagać aktualizacji systemu Licencjobiorcy w celu zapewnienia dostępu doen takich aktualizacji. Licencjobiorca zgadza się otrzymywać takie automatyczne aktualizacje bez dodatkowego powiadomienia. Aktualizacje te mogą nie zawierać lub nie obsługiwać wszystkich istniejących funkcji oprogramowania, usług lub urządzeń peryferyjnych.

 8. WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE POLUBOWNE ik ZRZECZENIE SIĘ WYKONANIA PRAWA WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO DRUGIEJ STRONIE UMOWY doen. Tien punkt ma zastosowanie do Licencjobiorcy, który mieszka (jest-przedsiębiorstwem albo z miejscem-prowadzenia głównym działalności) w Stanach Zjednoczonych. W przypadku wystąpienia sporu między Licencjobiorcą een Microsoft-obie strony wyrażają zgodę NB podjęcie próby jego rozwiązania w drodze nieformalnych negocjacji w ciągu 60 dni. Jeśli okaże się naar niemożliwe, Licencjobiorca i Microsoft wyrażają zgodę NB indywidualne wiążące postępowanie polubowne prowadzone przez American Arbitration Association zgodnie z federalną ustawą o arbitrażu (ang. Federale arbitrage Act, FAA) ik zrzekają się prawa doen składania pozwów z udziałem lub bez udziału ławy przysięgłych. Spór zostanie rozstrzygnięty przez bezstronnego arbitra. Występowanie z pozwami zbiorowymi, w ramach powództwa prywatnego wnoszonego w interesie publicznym (ang. privé advocaat algemeen actie) lub z innymi postępowaniami, w których dowolna ze sterk występuje lub zamierza wystąpić w charakterze przedstawiciela, jest zabronione. Nie zezwala się również NB łączenie indywidualnych postępowań bez uzyskania NB naar zgody wszystkich sterk. Więcej postanowień zawiera pełna umowa dotycząca postępowania polubownego, która jest dostępna NB stronie http://aka.ms/arb-overeenkomst-1. Licencjobiorca i Microsoft zgadzają się przestrzegać tych postanowień.

 9. WYPOWIEDZENIE UMOWY. Bez uszczerbku dla pozostałych uprawnień Microsoft może wypowiedzieć niniejszą umowę, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega dowolnego z jej postanowień. W takim przypadku Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie oprogramowania ik wszystkie jego składniki.

 10. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa oraz wszelkie postanowienia które Microsoft może udostępnić w odniesieniu doen uzupełnień, aktualizacji lub aplikacji osób trzecich, stanowią całość umowy dotyczącej oprogramowania.

 11. PRAWO WŁAŚCIWE ik MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych albo Kanadzie, prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej umowy, rozpatrywania roszczeń z tytułu RTF naruszenia oraz wszelkich innych roszczeń (w tym roszczeń z tytułu ochrony konsumenta, nieuczciwej konkurencji ik czynów niedozwolonych) jest prawo stanu albo prowincji, w których znajduje się miejsce zamieszkania Licencjobiorcy (albo jeśli Licencjobiorca jest przedsiębiorstwem, główne miejsce prowadzenia działalności), bez względu NB przyjęte w tym prawie normy prawa kolizyjnego. Wyjątek stanowi postępowanie polubowne, które jest regulowane ustawą FAA. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju. Wyjątek stanowi postępowanie polubowne, które jest regulowane ustawą FAA. Jeśli ma zastosowanie jurysdykcja federalna w Stanach Zjednoczonych, Licencjobiorca i Microsoft zgadzają się, aby w przypadku wszelkich sporów rozstrzyganych przez sąd (z wyłączeniem postępowania polubownego) sądem właściwym rzeczowo ik miejscowo był sąd federalny w koning land w stanie Waszyngton. W przeciwnym razie Licencjobiorca i Microsoft zgadzają się, aby w przypadku wszelkich sporów rozstrzyganych przez sąd (z wyłączeniem postępowania polubownego) sądem właściwym rzeczowo ik miejscowo był Sąd Najwyższy koning land w stanie Waszyngton.

 12. PRAWA KONSUMENTA, RÓŻNICE REGIONALNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z uprawnień przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne uprawnienia, w tym uprawnienia konsumenta, NB mocy przepisów prawa obowiązujących w stanie, prowincji lub kraju Licencjobiorcy. Niezależnie od charakteru relacji, jakie Licencjobiorca utrzymuje z Microsoft, Licencjobiorcy mogą też przysługiwać określone uprawnienia względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia tych uprawnień, jeśli przepisy prawa obowiązujące w stanie, prowincji lub kraju Licencjobiorcy nie zezwalają NB takie zmiany. NB przykład, jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w jednym z poniższych regionów lub w przypadku obowiązywania obowiązkowego prawa krajowego, wtedy Licencjobiorca stosuje się poniższych postanowień:

  1. Australië. Australijska ustawa o ochronie konsumentów (ang. Australische consumentenrecht) przyznaje Licencjobiorcy określone gwarancje ik żadne z zawartych w tej umowie postanowień nie ma NB celu ograniczenia tych uprawnień.

  2. Kanada. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Kanadzie ik nie chce już otrzymywać aktualizacji, może wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji odłączyć swoje urządzenie od Internetu (w takim jednak przypadku IO ponownym podłączeniu urządzenia Voer Internetu oprogramowanie wznowi wyszukiwanie ik instalowanie aktualizacji) albo odinstalować oprogramowanie. Ewentualna dokumentacja productu może także zawierać informacje NB temat sposobu wyłączania funkcji aktualizacji w danym urządzeniu Licencjobiorcy lub w oprogramowaniu.

  3. Niemcy ik Oostenrijk.

   • (i) RękojmiaiGwarancja. Oprogramowanieobjętewłaściwąlicencjąbędziedziałaćzasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się we wszelkich materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu. Jednakże Microsoft nie udziela żadnych innych umownych gwarancji ik zapewnień dotyczących licencjonowanego oprogramowania.

   • (ii) Ograniczenie odpowiedzialności. W przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, roszczeń opartych NB ustawie o odpowiedzialności za product oraz w przypadku śmierci lub uszczerbku NB zdrowiu Microsoft ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami bezwzględnie obowiązującymi.

    Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w powyższym podpunkcie, (ii), Microsoft ponosi odpowiedzialność jedynie z tytułu nieznacznego niedbalstwa w przypadku niewywiązania się ze swoich istotnych zobowiązań umownych, których naruszenie mogłoby stanowić zagrożenie dla realizacji celu niniejszej umowy, een co doen wypełnienia których strona może mieć bezwzględne zaufanie (tzw. podstawowe zobowiązania umowne). W innych przypadkach niewielkiego zaniedbania Microsoft nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 13. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI IK GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE W STANIE "TAKIM, W JAKIM JEST". WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH DOROZUMIANYCH RĘKOJMI IK GWARANCJI, W TYM RĘKOJMI CO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DOEN OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW DOEN WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

 14. OGRANICZENIE ik WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. JEŚLI POMIMO POWYŻSZEGO ODRZUCENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI IK GWARANCJI LICENCJOBIORCA MA PODSTAWĘ PRAWNĄ DOEN DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O ODSZKODOWANIE OD MICROSOFT LUB DOSTAWCÓW MICROSOFT, MOŻE DOCHODZIĆ TAKICH ROSZCZEŃ O ODSZKODOWANIE WYŁĄCZNIE Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH IK WYSOKOŚCI KWOTY 5,00 USD DOEN. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD ik ODSZKODOWAŃ, W TYM ODSZKODOWAŃ SPECJALNYCH ORAZ SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH ANI UBOCZNYCH. Ograniczenie naar ma zastosowanie w przypadku (a) wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, treści (w tym kodu) udostępnianych NB stronach internetowych osób trzecich lub aplikacji osób trzecich, een także w przypadku (b) roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji, zapewnień, odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa lub czynu niedozwolonego (w każdym przypadku w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe). Ograniczenie naar ma zastosowanie także w przypadku, gdy Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy NB mocy przepisów prawa obowiązującego w stanie, prowincji lub kraju Licencjobiorcy nie jest dozwolone wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp. 
TERMOS DE LICENÇA ALINEA SOFTWARE MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

SE VOCÊ MORAR (OU, ZUIDOOST VOCÊ FOR UMA EMPRESA, SE O LOKAAL DA SEDE VOOR)-NUMMERS UNITED UNIDOS, LEIA EEN SEÇÃO "ARBITRAGEM VINCULANTE E RENÚNCIA EEN AÇÕES DE KLASSEN". ELA AFETA COMO RESOLVERCACHE CONTROVÉRSIAS.

OS presentes termos de licença constituem um acordo entre você e een Microsoft Corporation (ou uma de suas afiliadas). Eles se aplicam ao software nomeado acima e een quaisquer atualizações de software ou serviços da Microsoft (exceto até een extensão de que tais serviços ou atualizações sejam acompanhadas pelos novos termos ou pelos termos adicionais, caso em que estes termos diferentes se aplicam provavelmente e não alteram seus direitos nem os direitos Microsoft com de relação een serviços ou procedure pré-atualizados). SE VOCÊ CONCORDAR COM ESTES TERMOS DE LICENÇA, TERÁ OS DIREITOS INDICADOS ABAIXO. USAR O SOFTWARE VERTEGENWOORDIGER EEN SUA ACEITAÇÃO DESTES TERMOS.

 1. DIREITOS DE INSTALAÇÃO E USO.

  1. Disposições Gerais. Você pode instalar e usar qualquer número de cópias doen software.

  2. Software de Terceiros. O software pode incluir aplicativos de terceiros que são licenciados een você de acordo com este contrato ou sob seus próprios termos. OS termos de licença, als notificações e os reconhecimentos, se houver, alinea os aplicativos de terceiros podem ser acessados online em http://aka.ms/thirdpartynotices ou em um arquivo de notificações que o acompanhe. Mesmo que tais aplicativos sejam regidos por outros contratos, o aviso de isenção, als limitações e als exclusões de danos een seguir também se aplicam à extensão permitida pela lei aplicável.

  3. Competitivo benchmarks. SE você voor um concorrente direto e acessar ou usar o software alinea vinnen de benchmarks competitivo, análise ou coleta de informações, você renuncia een qualquer uso, acesso e restrições nl teste nl benchmarks da concorrência contra een Microsoft-, suas subsidiárias e suas empresas afiliadas (inclusief als futuras)-nummers termos que regem seu software até een extensão de que seus termos de uso sejam, ou pareçam ser, maar mais restritivos que os termos da Microsoft. SE você não renunciar een nenhuma possível restrição-nummers termos que regem seu software, você não terá permissão para acessar nem usar esse software e não o fará.

 2. COLETA DE DADOS. O software pode coletar informações sobre você e o uso que você faz doen software e als envia para per Microsoft. Een Microsoft pode usar essas informações para fornecer serviços e aprimorar produtos e serviços da Microsoft. Seus direitos de recusa, se houver, estão descritos NB documentação produto. Alguns recursos geen software podem permitir een coleta de dados dos usuários de seus aplicativos que acessam ou usam o software. SE você usar ondersteuning recursos alinea habilitar het aplicativos in een coleta de dados door seus em, deverá cumprir een aplicável lei incluindo obter qualquer consentimento exigido doen usuário e manter uma política de privacidade conhecida que informe com precisão os usuários sobre Como você VS, coleta e compartilha seus dados. Você pode aprender mais sobre een e-o coleta uso de dados da Microsoft NB documentação produto e een Política de Privacidade da Microsoft em https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Você concorda em cumprir todas als cláusulas aplicáveis da Política de Privacidade da Microsoft.

 3. ESCOPO DA LICENÇA. O software é licenciado, não vendido. Een Microsoft se reserva taken os outros direitos. Salvo quando een lei aplicável conferir outros direitos, não obstante een presente limitação, você não (e não terá direito een):

  1. contornar quaisquer limitações técnicas geen software que permitam o seu uso apenas de determinadas maneiras;

  2. fazer engenharia reversa, descompilar nem desmontar o software;

  3. Remover, minimizar, bloquear ou modificar quaisquer notificações da Microsoft ou de seus fornecedores geen software;

  4. usar o software alinea atividades comerciais, sem vinnen lucrativos ou de geração de receitas;

  5. usar o software de qualquer maneira que seja ongeldige, criar ou propagar malware organisatie-eenheid

  6. compartilhar, publicar, distribuir ou emprestar o software, fornecê-laag como uma solução hospedada independente para outras pessoas usarem ou transferir o software ou este contrato een um terceiro.

 4. FEEDBACK. O envio de feedback sobre o software à a voor Microsoft-vertegenwoordiger sua concessão gratuita à Microsoft doen direito de usar, compartilhar e comercializar seu feedback de qualquer forma e alinea qualquer finalidade. Você não deverá enviar feedback que esteja sujeito een uma licença que requeira da Microsoft o licenciamento doen software ou da documentação een terceiros em virtude da inclusão seu feedback tenslotte elementos. Ondersteuning direitos permanecerão em autoritei após o término deste contrato.

 5. RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO. Você deverá cumprir com todas als leis e os regulamentos nacionais e internacionais de exportação aplicáveis ao software, que incluem restrições een destinos, usuários finais e uso definitief. Alinea obter mais informações sobre restrições de exportação, visite o site (aka.ms/exporting).

 6. SERVIÇOS DE SUPORTE. Een Microsoft-pode prestar serviços de suporte alinea o software, mas não está obrigada een isso fazer sob este contrato. Taak o suporte é fornecido "geen estado em que se encontra", "com todas als falhas" e sem garantia de qualquer natureza.

 7. ATUALIZAÇÕES. O software poderá verificar periodicamente een existência de atualizações, baixar e instalar essas atualizações alinea você. Você poderá obter essas atualizações somente da Microsoft ou de fontes autorizadas. Een Microsoft poderá atualizar seus sistema alinea fornecer-atualizações. Você concorda em receber essas atualizações automáticas sem nenhuma notificação adicional. Pode ser que als atualizações não contenham ou não suportem taken os recursos de software existentes, serviços ou dispositivos periféricos.

 8. ARBITRAGEM juridische E RENÚNCIA een AÇÕES COLETIVAS. Esta Seção se aplicará se você morar (ou se een sede da sua empresa voor) nummers Estados Unidos. Se você e een Microsoft tiverem uma controvérsia, você e een Microsoft concordam em tentar resolvê-la informalmente por 60 dias. SE você e een Microsoft não puder, você e een Microsoft concordam em estar vinculados pela arbitragem afzonderlijke perante een Associação Americana de Arbitragem de acordo com een federale Lei de Arbitragem (Federale arbitrage Act) ("FAA") e não verplaatsen uma ação em UM instantie perante um juiz ou um júri. Em vez disso, um árbitro neutro decidirá. Não são permitidas ações e arbitragens coletivas, ações gerais com advogado bepaalde e quaisquer outros processos-nummers quais alguém ouderdom como um representante nem een combinação de processos individuais sem o consentimento de todas als partes. Arbitragem voor O Contrato-de integraal contém mais termos e está disponível em http://aka.ms/arb-agreement-1. Você e een Microsoft-concordam com estes termos.

 9. RESCISÃO. SEM prejuízo de quaisquer outros direitos, een Microsoft poderá rescindir este contrato caso você não cumpra alguns dos termos e condições. Nesse caso, você deverá destruir todas als cópias doen software e taken os respectivos componentes.

 10. ACORDO integraal. Este contrato e quaisquer outros termos que een Microsoft pode fornecer para suplementos, atualizações ou aplicativos de terceiros constituem o acordo integraal alinea o software.

 11. LEI APLICÁVEL E lokaal alinea RESOLVERCACHE CONTROVÉRSIAS. SE você adquiriu o software-nummers United Unidos ou geen Canadá, als leis estado ou da província NB gelijk você bevinden (ou, se você voor uma empresa, onde sua sede estiver localizada) regerão een interpretação deste contrato, os requerimentos judiciais ou extrajudiciais em decorrência de sua violação e taken os outros requerimentos judiciais ou extrajudiciais (incluindo requerimentos judiciais ou extrajudiciais de proteção consumidor, concorrência desleal e de ato ilícito extracontratual), independentemente conflito DOS princípios da lei, salvo se een FAA reger tudo que estiver relacionado à arbitragem. SE você adquiriu o software em qualquer outro país, suas leis se aplicarão, exceto se een FAA reger tudo que voor relacionado à arbitragem. SE existir een jurisdição federale dos Estados Unidos, você e een Microsoft consentirão com o foro e een Suprema Corte de koning provincie, jurisdição exclusivos da em Washington, alinea todas als controvérsias levadas ao instantie (excluindo een arbitragem). Caso contrário, você e, een Microsoft consentem com o foro e een Suprema Corte de koning provincie, em Washington, jurisdição exclusivos da alinea todas als controvérsias levadas ao instantie (excluindo een arbitragem).

 12. DIREITOS doen CONSUMIDOR; VARIAÇÕES REGIONAIS. Este contrato descreve determinados direitos previstos em lei. Você poderá ter outros direitos incluindo os direitos doen consumidor, de acordo com als leis seu estado, província ou país doen. Independentemente doen seu relacionamento com een Microsoft, você também poderá ter direitos em relação à parte de quem o software foi adquirido. O presente contrato não altera ondersteuning outros direitos se als leis doen seu estado, província ou país não permitirem que você o faça. POR exemplo, se você tiver adquirido o software em uma das regio's per seguir, ou leis obrigatórias doen país forem aplicáveis, als seguintes disposições se aplicarão een você:

  1. Austrália. você possui garantias estatutárias resguardadas pela Lei de Consumo Australiana e nada neste contrato destina-se een direitos afetar-ondersteuning.

  2. Canadá. SE você adquiriu este software geen Canadá, poderá parar de receber atualizações desativando o recurso de atualização automática, desconectando seu dispositivo da Internet (se e quando você reconectar à Internet, geen entanto, o software continuará procurando e instalando als atualizações) ou desinstalando o software. Een documentação doen produto, se houver, também pode especificar como desativar als atualizações alinea seu dispositivo ou software específico.

  3. Alemanha e Áustria.

   • (i) Garantia. Osoftwareadequadamentelicenciadoseráexecutadoemplenaconformidadecomo que está descrito em qualquer materiaal da Microsoft fornecido com o-software. Geen entanto, een Microsoft não dá nenhuma garantia contratual relativa ao software licenciado.

   • (ii) Limitação de Responsabilidade. Geen caso de conduta intencional, negligência accent grave, requerimentos judiciais ou extrajudiciais com baseren NB Lei de Responsabilidade civiel sobre Produtos (Product aansprakelijkheid Act), bem como em caso de morte ou danos físicos ou pessoais, een Microsoft será responsável de acordo com een legislação.

    Sujeito à cláusula voorste, a Microsoft só será responsável por negligência leve se ela violar obrigações contratuais significativas, cujo cumprimento viabilize o devido cumprimento deste contrato, cuja violação prejudique a finalidade deste contrato e em cuja conformidade uma determinada parte confie (chamadas "obrigações básicas"). Em outros casos de negligência leve, een Microsoft não será responsável.

 13. ISENÇÃO DE GARANTIA. O SOFTWARE É LICENCIADO "GEEN ESTADO EM QUE SE ENCONTRA". VOCÊ WORDT ERVAN UITGEGAAN DAT INTEGRALMENTE O RISCO DE USÁ-LAAG. EEN MICROSOFT-NÃO OFERECE GARANTIAS NEM CONDIÇÕES CONTRATUAIS. O ERKENNING PERMITIDO PELAS LEIS APLICÁVEIS, EEN MICROSOFT EXCLUI TODAS AS GARANTIAS LEGAIS, INCLUINDO PADRÕES DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO EEN UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E NÃO VIOLAÇÃO ATÉ.

 14. LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÕES. SE VOCÊ TIVER QUALQUER GRONDTAL ALINEA PLEITEAR UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS, BOVEN, APESAR EEN DE ISENÇÃO GARANTIA VOCÊ PODERÁ RECUPERAR DA MICROSOFT E DE SEUS FORNECEDORES SOMENTE DANOS DIRETOS ATÉ O VALOR DE VS$ 5,00. NÃO SERÁ POSSÍVEL RECUPERAR QUAISQUER OUTROS DANOS, INCLUSIEF DANOS CONSEQUENCIAIS, ESPECIAIS, INDIRETOS, INCIDENTAIS OU POR LUCROS CESSANTES. Esta limitação se aplica een (een) qualquer questão relacionada ao software, aos serviços, ao conteúdo (inclusief: código) em sites ou aplicativos de terceiros e (b) requerimentos judiciais ou extrajudiciais de violação de contrato, de garantia ou condição de responsabilidade objetiva, de negligência ou de outro ato ilícito extracontratual, ou qualquer outro requerimento gerechtelijke ou buitengerechtelijke, até o erkenning permitido pela lei aplicável. A limitação também se aplicará mesmo que een Microsoft saiba ou tenha sido avisada da possibilidade de danos. Een limitação ou exclusão acima poderá não se aplicar een você se een legislação doen seu estado, província ou país proibir een exclusão ou limitação de danos incidentais, consequenciais ou outros. TERMOS DE LICENCIAMENTO ALINEA SOFTWARE MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

SE O ADQUIRENTE RESIDIR (OU, ZUIDOOST FOR UMA EMPRESA, O SEU PRINCIPAL LOKALE DE NEGÓCIOS VOOR)-NUMMERS UNITED UNIDOS, DEVERÁ LER EEN SECÇÃO "RENÚNCIA EEN QUEIXA COLETIVA E ARBITRAGEM VINCULATIVA" ABAIXO. AFETA EEN FORMA COMO OS LITÍGIOS SÃO RESOLVIDOS.

OS presentes termos de licenciamento constituem um contrato entre o Adquirente e een Microsoft Corporation (ou uma das respetivas afiliadas). Estes termos aplicam-se ao software supramencionado e een quaisquer atualizações de software ou serviços da Microsoft (salvo NB medida em que estes serviços ou atualizações sejam acompanhados por termos novos ou adicionais, caso em que ondersteuning termos diferentes são aplicados prospetivamente e não alteram os direitos doen Adquirente ou da Microsoft relacionados com os serviços ou o software pré-atualizado). SE O ADQUIRENTE CUMPRIR COM OS PRESENTES TERMOS DE LICENCIAMENTO, TERÁ OS DIREITOS DESCRITOS INFRASTRUCTUUR. AO UTILIZAR O SOFTWARE ESTÁ EEN ACEITAR ESTES TERMOS.

 1. DIREITOS DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO.

  1. Geral. O Adquirente poderá instalar e utilizar qualquer número de cópias doen software.

  2. Software de Terceiros. O software poderá incluir aplicações de terceiros licenciados ao Adquirente ao abrigo doen presente contrato ou ao abrigo dos respetivos termos. OS termos de licenciamento, notificações e reconhecimentos, se existirem, alinea als aplicações de terceiros poderão estar acessíveis online em http://aka.ms/thirdpartynotices ou num ficheiro de notificações que os acompanhe. Ainda que als referidas aplicações sejam reguladas por outros contratos, também será aplicável een exclusão de responsabilidade, als limitações e als exclusões de danos infrastructuur, nummers termos previstos pela lei aplicável.

  3. Referências da Concorrência. SE o Adquirente voor um concorrente direto, e aceder ou utilizar o software alinea de referência, análise ou recolha de informações sobre een concorrência, renuncia een qualquer utilização competitiva, acesso e restrições de testes de referência contra een Microsoft-, vinnen Als suas subsidiárias e empresas afiliadas (incluindo prospetivamente), nummers termos que regulam o software doen Adquirente, NB medida em que os termos de utilização Adquirente sejam, ou sugiram ser doen, maar mais restritivos que os termos da Microsoft. SE o Adquirente não renunciar een quaisquer destas alegadas restrições-nummers termos que regulam o seu software, não poderá aceder ou utilizar este software, e-compromete-se een fazê não-laag.

 2. RECOLHA DE DADOS. O software pode recolher informações sobre o Adquirente e een utilização sua doen software, e-enviá-las alinea per Microsoft. Een Microsoft poderá utilizar estas informações para fornecer serviços e melhorar os produtos e serviços da Microsoft. OS direitos alinea optar ativamente por não participar, se existirem, estão descritos NB documentação produto. Algumas funcionalidades geen software poderão permitir een recolha de dados dos utilizadores das aplicações doen Adquirente que acedem ou utilizam o software. SE o Adquirente utilizar estas funcionalidades para permitir een recolha de dados nas suas aplicações, terá de agir em conformidade com een aplicável lei incluindo obter qualquer consentimento obrigatório por parte utilizador, e manter uma política de privacidade destacada que informe com precisão os utilizadores sobre o modo como utiliza, recolhe e partilha os respetivos dados. O Adquirente pode obter mais informações sobre een recolha e utilização dos dados por parte da Microsoft NB documentação produto e NB Declaração de Privacidade da Microsoft em https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. O Cliente aceita cumprir o disposto em todas als disposições aplicáveis da Declaração de Privacidade da Microsoft.

 3. ÂMBITO DA LICENÇA. O software é licenciado e não vendido. Een Microsoft reserva se taken os outros direitos. Salvo se een lei aplicável conferir mais direitos, não obstante esta limitação, o Adquirente não irá (e não terá qualquer direito een):

  1. contornar quaisquer limitações técnicas geen software que só permitam een sua utilização de determinadas formas;

  2. een inversa engenharia proceder, descompilação ou desassemblagem doen software;

  3. Remover, minimizar, bloquear ou modificar quaisquer notificações da Microsoft ou dos seus fornecedores geen software;

  4. utilizar o software alinea atividades comerciais, sem vinnen lucrativos ou geradoras de receitas;

  5. utilizar o software de qualquer forma que não esteja em conformidade com een lei ou que propague malware; organisatie-eenheid

  6. partilhar, publicar, distribuir ou emprestar o software, fornecer o software como uma solução alojada autónoma alinea utilização de terceiros ou transferir o software ou o presente contrato para quaisquer terceiros.

 4. COMENTÁRIOS. SE o Adquirente fornecer comentários sobre o software à Microsoft, está a fornecer à Microsoft, sem cobrar, o direito à utilização, partilha e comercialização dos seus comentários, de qualquer forma e alinea qualquer fim. O Adquirente não fornecerá comentários sujeitos een uma licença que obrigue een Microsoft-een licenciar o seu software ou documentação een terceiros pelo facto de een Microsoft incluir nestes os comentários doen Adquirente. Estes direitos subsistem para além da vigência deste contrato.

 5. RESTRIÇÕES À EXPORTAÇÃO. Terá de cumprir todas als leis e normas de exportação locais e internacionais que se apliquem ao software, que incluem restrições sobre destinos, utilizadores finais e utilização definitief. Alinea mais informações sobre als restrições à exportação, visite http://aka.ms/exporting.

 6. SUPORTE TÉCNICO. Een Microsoft não está obrigada, ao abrigo deste contrato, een fornecer quaisquer serviços de suporte alinea o-software. Qualquer suporte é prestado "horizontale como está", "com todas als falhas" e sem garantia de qualquer tipo.

 7. ATUALIZAÇÕES. O software pode verificar periodicamente se existem atualizações e transferi-las e instalá-las automaticamente. Een Microsoft ou fontes autorizadas poderão fornecer ao Adquirente atualizações Apenas. Een Microsoft poderá ter de atualizar o sistema doen Adquirente alinea este receber essas atualizações. O Adquirente concorda em receber estas atualizações automáticas sem qualquer notificação adicional. Als atualizações doen poderão não incluir ou suportar todas funcionalidades software, serviços ou dispositivos periféricos existentes.

 8. RENÚNCIA een ARBITRAGEM QUEIXA COLETIVA E VINCULATIVA. Esta Secção é aplicável se o Adquirente residir (ou, se voor uma empresa, o seu principal lokale de negócios voor) nummers Estados Unidos. NB eventualidade de litígio entre o Adquirente e een Microsoft-, ambas als partes concordam em tentar resolvê-laag informalmente num prazo de 60 dias. SE o Adquirente e, een Microsoft não conseguirem, o Adquirente e een Microsoft concordam com uma arbitragem vinculativa afzonderlijke perante een American Arbitration Association ao abrigo da lei federale arbitrage Act ("FAA") e concordam em não recorrer aos tribunais. Em vez disso, o litígio será decidido por um árbitro neutro. Não são permitidos processos de ação coletiva, arbitragens coletivas, ações judiciais por um procurador-geral privado e qualquer outro procedimento em que alguém atue numa capacidade representativa; nem é permitida een combinação de procedimentos individuais sem o consentimento de todas als partes. Arbitragem voor O Contrato-de completo contém mais termos e está disponível em http://aka.ms/arb-agreement-1. O Adquirente e een Microsoft aceitam os presentes termos.

 9. CESSAÇÃO. SEM prejuízo de quaisquer outros direitos, een Microsoft pode cessar este contrato caso o Adquirente não cumpra quaisquer dos respetivos termos ou condições. Neste caso, o Adquirente deverá destruir todas als cópias doen software e todas als partes que o compõem.

 10. CONTRATO integraal. O presente contrato, e quaisquer outros termos que een Microsoft possa fornecer para suplementos, atualizações ou aplicações de terceiros, é o contrato integraal alinea o software.

 11. LEI APLICÁVEL E lokaal DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS. SE o software tiver sido adquirido nummers United Unidos ou geen Canadá, als leis gaat estado ou da província em que o Adquirente bevinden (ou, se voor uma empresa, doen seu principal lokale de negócios) regulam een interpretação presente contrato, als queixas pela sua violação e por doen todas als outras ações (incluindo de defesa consumidor, concorrência desleal e ações judiciais por ato ilícito), independentemente dos conflitos de princípios de leis, exceto-nummers casos em que een FAA lei regule tudo o que está relacionado com een arbitragem. SE o software tiver sido adquirido noutro país ou região, aplicam-se als respetivas leis, exceto-nummers casos em que een FAA lei regule tudo o que está relacionado com een arbitragem. SE existir jurisdição federale dos E.U.A., o Adquirente e een Microsoft aceitam como foro competente e exclusivo o instantie federale localizado em koning provincie, Washington, E.R.E em taken os litígios apresentados em instantie (excluindo een arbitragem). Caso contrário, o Adquirente e een Microsoft aceitam como foro competente e exclusivo o instantie bovenliggend localizado em koning provincie, Washington, E.R.E em taken os litígios apresentados em instantie (excluindo een arbitragem).

 12. DIREITOS doen CONSUMIDOR; VARIAÇÕES REGIONAIS. Este contrato descreve determinados direitos legais. O Adquirente poderá ter outros direitos, incluindo direitos de consumidor, ao abrigo das leis seu país ou região. Separados e voor een âmbito da relação entre o Adquirente e een Microsoft-, o Adquirente também poderá ter direitos relativamente à entidade een partir da gelijk foi adquirido o software. O presente contrato não altera ondersteuning outros direitos se als leis doen país ou região Adquirente não o permitirem. POR exemplo, se o Adquirente tiver adquirido o software numa das regio's abaixo ou se se aplicar een obrigatória lei doen país, als seguintes disposições aplicar-se-ão ao Adquirente:

  1. Austrália. Ao abrigo da Lei alinea Consumidores da Austrália, o Adquirente dispõe de garantias legais e nenhuma das disposições geen presente contrato se destina een direitos afetar-ondersteuning.

  2. Canadá. SE o Adquirente adquiriu o presente software geen Canadá, poderá deixar de receber atualizações ao desativar een funcionalidade de atualização automáticas, ao desligar o dispositivo da Internet (geen entanto, se e quando voltar een estabelecer ligação à Internet, o software retomará een procura e instalação das atualizações) ou ao desinstalar o software. Een documentação doen produto, se existir, também poderá especificar como desativar als atualizações alinea cada dispositivo ou software específico.

  3. Alemanha e Áustria.

   • (i) Garantia. O software devidamente licenciado funcionará substancialmente consoante o descrito-nummers materiais da Microsoft que acompanham o-software. Geen entanto, een Microsoft-não gewonnen nenhuma garantia contratual em relação ao software licenciado.

   • (ii) Limitação de Responsabilidade. Em caso de conduta intencional, negligência grosseira, queixas baseadas NB Lei sobre Responsabilidade por Produtos, bem como em caso de morte ou ofensas à integridade física, a Microsoft é responsável pelo cumprimento da lei aplicável.

   Sujeitos à cláusula precedente (ii), nummers casos de negligência ligeira, a Microsoft só será responsável se violar als obrigações contratuais, cujo cumprimento permite a boa execução presente contrato e cuja violação pode colocar em risco o objetivo deste contrato doen , com cujo cumprimento uma parte está sempre een contar (conhecidas como "obrigações fundamentais"). Een Microsoft não será responsável em taken os outros casos de negligência ligeira.

 13. EXCLUSÃO DE GARANTIAS. O SOFTWARE É LICENCIADO "HORIZONTALE COMO ESTÁ". O ADQUIRENTE É RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO DOEN MESMO. EEN MICROSOFT-NÃO GEWONNEN OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES EXPRESSAS. ATÉ À EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A MICROSOFT EXCLUI TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO DE COMERCIALIZAÇÃO OF ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO E NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.

 14. LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO DE DANOS. SE TIVER QUALQUER FUNDAMENTO ALINEA EEN RECUPERAÇÃO DE DANOS, NÃO OBSTANTE EEN EXCLUSÃO DE GARANTIA BOVEN, EEN MICROSOFT E RESPETIVOS FORNECEDORES RESSARCIRÃO O ADQUIRENTE APENAS POR DANOS DIRETOS E ATÉ AO MONTANTE DE 5 DÓLARES AMERICANOS (5 $). O ADQUIRENTE NÃO PODERÁ SER RESSARCIDO POR QUAISQUER OUTROS DANOS, INCLUINDO DANOS CONSEQUENTES, LUCROS PERDIDOS, DANOS EXTRAORDINÁRIOS, DANOS INDIRETOS OU INCIDENTAIS. Esta limitação aplica-se een (een) qualquer assunto relacionado com o software, serviços, conteúdo (incluindo o: código) em sites da Internet de terceiros ou aplicações de terceiros; e (b) ações judiciais por violação contrato, garantia ou condição, doen responsabilidade objetiva, negligência ou outro ato ilícito ou een qualquer outro litígio, em cada caso NB medida permitido pela lei aplicável.

Een Microsoft teve ou devia ter tido conhecimento da possibilidade de ocorrência de tais danos Aplica-se igualmente se. Een limitação ou exclusão supramencionada poderá não ser aplicável ao Adquirente, por o país ou região em que não permitir een exclusão ou limitação de danos incidentais consequentes ou outros bevinden.

TERMENII LICENȚEI PENTRU SOFTWARE MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

DACĂ LOCUIŢI ÎN (DACĂ-SUNTEŢI SAU PERSOANĂ CU SEDIUL-HOOFDSOM JURIDICĂ ÎN) STATELE SAMENVOEGEN ALE AMERICII, CITIŢI CLAUZA "ARBITRAJUL OBLIGATORIU ŞI CLAUZA DE RENUNŢARE LA ACŢIUNILE COLECTIVE ÎN JUSTIŢIE" DIN SECŢIUNEA DE MEI JOS. ACESTEA AFECTEAZĂ MODUL ÎN NOODZAKELIJK SUNT SOLUŢIONATE DISPUTELE.

Aceşti termeni ai licenţei reprezintă un contract între dvs. Şi Microsoft Corporation (sau una dintre companiile afiliate). Termenii licenţei sunt valabili pentru produsul software menţionat şi pentru toate serviciile şi actualizările software Microsoft (exceptând cazul în noodzakelijk aceste servicii sau actualizări sunt însoţite de termeni noi sau suplimentari, caz în noodzakelijk termenii diferiţi se aplică prospectiv şi nu modifică drepturile dvs., nici pe cele ale Microsoft legate de produsul software sau serviciile dinaintea actualizării). DACĂ RESPECTAŢI ACEŞTI TERMENI AI LICENŢEI, AVEŢI DREPTURILE DE MEI JOS. UTILIZAREA PRODUSULUI SOFTWARE REPREZINTĂ ACCEPTAREA DE CĂTRE DVS. EEN TERMENI ACESTOR.

 1. DREPTURILE DE INSTALARE ȘI UTILIZARE.

  1. Generalităţi. Aveţi dreptul să instalaţi şi să utilizaţi orice număr de copii ale produsului software.

  2. Produse software terţă parte. Produsul software poate să includă aplicaţii terţă parte noodzakelijk vă sunt acordate sub licenţă în baza acestui contract sau în baza propriilor kleur termeni. Termenii licenţei, notificările şi declaraţiile, dacă există, pentru aplicaţiile terţă parte se pot accesa online la http://aka.ms/thirdpartynotices sau afdrukbereik intermediul unui fişier de notificări însoţitor. Chiar dacă aplicaţiile desbetreffende sunt reglementate de alte contracte, se aplică şi declinările răspunderii limitările referitoare la daune şi excluderile acestora de mei jos în limitele permise de legea aplicabilă.

  3. Test de evaluare concurenţială. Dacă sunteţi un concurent directe şi accesaţi sau utilizaţi produsul software pentru un test de evaluare concurenţială, o analiză sau o colectare inteligentă, renunţaţi, cu privire la Microsoft, filialele sau companiile afiliate (inclusiv prospectiv) la orice utilizare concurenţială, acces sau restricţionări ale testelor de evaluare în ceea ce priveşte termenii om ervoor te zorgen guvernează produsul software, în măsura în noodzakelijk condiţiile de utilizare sunt, sau nominale să ve, mei beperkend decât termenii Microsoft. Dacă nu renunţaţi la pretinsele restricţii prevăzute în termenii noodzakelijk guvernează produsul software, nu aveţi permisiunea să accesaţi sau să utilizaţi acest produs software şi nu veţi nominale acest lucru.

 2. COLECTAREA DATELOR. Produsul software poate să colecteze informaţii despre dvs. Şi despre utilizarea produsului software şi să bestand transmită companiei Microsoft. Microsoft zijn dreptul să utilizeze aceste informaţii pentru een furniza servicii şi een îmbunătăţi produsele şi serviciile Microsoft. După caz, drepturile de renunţare sunt prevăzute în documentaţia produsului. Anumite caracteristici ale produsului software pot să permită colectarea de datum de la utilizatorii aplicaţiilor dvs. Wees voorzichtig accesează sau utilizează produsul software. Dacă utilizaţi aceste caracteristici pentru een permite colectarea de datum în aplicaţiile dvs., trebuie să respectaţi legea aplicabilă, inclusiv să obţineţi acordul utilizatorului, şi să afişaţi la vedere o politică de confidenţialitate, noodzakelijk să informeze utilizatorii cu privire la modul de utilizare, de colectare şi de partajare een datelor. Pentru informaţii suplimentare despre colectarea datelor de către Microsoft şi utilizarea acestora în documentaţia produsului şi Angajamentul de respectare een confidenţialităţii Microsoft, consultaţi https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Sunteţi de acord să respectaţi toate dispoziţiile aplicabile ale Angajamentului de respectare een confidenţialităţii Microsoft.

 3. SFERA DE ACŢIUNE een LICENŢEI. Produsul software nu este vândut, ci se află sub licenţă de utilizare. Microsoft îşi rezervă toate celelalte drepturi. Cu excepţia situaţiei în noodzakelijk legislaţia în vigoare vă acordă mei multe drepturi, în ciuda acestei limitări veţi respecta următoarele interdicţii (şi nu aveţi dreptul):

  1. să încălcaţi nicio limitare de natură tehnică een software produsului noodzakelijk vă permite să îl utilizaţi numai în anumite moduri;

  2. să refaceţi programul sursă, să decompilaţi sau să dezasamblaţi produsul software;

  3. să eliminaţi, să minimizaţi, să blocaţi să modificaţi nicio notificare een Microsoft-sau een furnizorilor săi cu privire la produsul software;

  4. să utilizaţi produsul software pentru activităţi comerciale, non-profitorganisaties die sau generatoare de venituri;

  5. să utilizaţi produsul software în orice manieră noodzakelijk încalcă legea, creează sau propagă programe rău intenţionate; SAU

  6. să partajaţi, să publicaţi, să distribuiţi sau să împrumutaţi produsul software, să furnizaţi produsul software ca soluţie cu găzduire proprie pentru ca terţele părţi să poată utiliza sau transfera produsul software oorspronkelijk prezentul contract unei terţe părţi.

 4. PĂRERILE. În cazul în om ervoor te zorgen trimiteţi companiei Microsoft păreri privind produsul-software, acordaţi companiei Microsoft dreptul de een utiliza, een partaja şi een comercializa părerile dvs., gratuit, în orice fel şi în orice scop. Nu veţi furniza păreri noodzakelijk factoren obiectul unei licenţe ce obligă compania Microsoft să licenţieze unor terţe părţi produsul software sau documentaţia doar afdrukbereik faptul că Microsoft opnemen părerile desbetreffende în acestea. Aceste drepturi sunt valabile şi după terminarea contractului.

 5. RESTRICŢIILE LA EXPORTEREN. Trebuie să respectați toate legile și reglementările naționale și internaționale cu privire la exporteren noodzakelijk se aplică produselor software și noodzakelijk zijn restricții privind destinațiile, utilizatorii finali și utilizarea finală. Pentru informații suplimentare despre restricțiile privind exportul, accesați http://aka.ms/exporting.

 6. SERVICIILE DE ASISTENŢĂ. Compania Microsoft nu este obligată în baza acestui contract să vă ofere servicii de asistenţă pentru software. Asistenţa este furnizată "ca atare", "cu toate defectele" şi fără niciun fel de garanţie.

 7. ACTUALIZĂRILE. Produsul software poate verifica periodiek dacă există actualizări ale software-ului, pe noodzakelijk bestand poate descărca şi instala pentru dvs. Aveţi dreptul să obţineţi actualizări numai de la Microsoft sau din surse autorizate. Este posibil să ve necesar ca Microsoft să actualizeze sistemul dvs. een overeenkomstige vă furniza actualizările pentru. Sunteţi de acord să primiţi aceste actualizări în rest automat, fără notificare suplimentară. Este posibil ca actualizările să nu includă sau să nu ve compatibile cu toate caracteristicile produsului software, serviciile sau dispozitivele periferice existente.

 8. ARBITRAJUL OBLIGATORIU ŞI RENUNŢAREA LA ACŢIUNILE COLECTIVE ÎN JUSTIŢIE. Această secţiune se aplică dacă locuiţi în (sau, în cazul unei companii, dacă locaţia sediului principal este în) Statele samenvoegen ale Americii. Dacă dvs. Şi Microsoft aveţi o dispută, dvs. Şi Microsoft sunteţi de acord să încercaţi timp de 60 de zile să bestand rezolvaţi neoficial. Dacă dvs. Şi Microsoft nu puteţi nominale acest lucru, dvs. Şi Microsoft sunteţi de acord cu arbitrajul obligatoriu afzonderlijke în faţa Asociaţiei americane de arbitraj în baza Legii federale een arbitrajului ("FAA" – federale arbitrage Act) şi nu cu intentarea unui betrekking tot productprijzen în instanţă în faţa unui judecător sau een juriu unui. În schimb, schakel arbitru neutru va bepalen. Sunt interzise procesele pentru acţiunile colective în justiţie, arbitrajele la nivel de clasă, acţiunile generale ale avocaţilor privaţi şi orice alte proceduri pe noodzakelijk cineva bestand efectuează în calitate de reprezentant. Sunt interzise, de asemenea, procedurile individuale fără consimţământul tuturor părţilor. Acordul de arbitraj ronden conţine mei mulţi termeni şi este disponibil la http://aka.ms/arb-agreement-1. DVS. şi Microsoft sunteţi de acord cu aceşti termeni.

 9. REZILIEREA. În cazul în noodzakelijk nu respectaţi termenii şi condiţiile bepalen afdrukbereik prezentul Acord, Microsoft dreptul să rezilieze contractul, fără een aduce atingere altor drepturi zijn. În acest caz trebuie să distrugeţi toate copiile produsului software, precum şi toate părţile verkoop componente.

 10. ÎNTREGUL CONTRACT. Prezentul contract şi ceilalţi termeni pe noodzakelijk Microsoft îi poate prevedea pentru suplimente, actualizări sau aplicaţii terţă-parte reprezintă întregul contract pentru produsul software.

 11. LEGEA APLICABILĂ ŞI LOCUL DE SOLUŢIONARE een LITIGIILOR. Dacă aţi achiziţionat produsul software în Statele samenvoegen ale Americii sau Canada, legile statului sau provinciei în noodzakelijk locuiţi (sau, în cazul unei companii, locaţia sediului hoofdsom) vor guverna interpretarea prezentului contract, een pretenţiilor privind încălcarea kleur şi een tuturor celorlalte pretenţii (inclusiv een pretenţiilor de încălcare een legilor privind protecţia consumatorului, concurenţa neloială şi delictele), indiferent de conflictul de principii juridice, exceptând situaţia în Wees voorzichtig FAA guvernează toate prevederile legate de arbitraj. Dacă aţi achiziţionat produsul software în orice altă ţară, sunt valabile legile ţării desbetreffende, exceptând cazul în noodzakelijk FAA guvernează toate prevederile legate de arbitraj. Dacă există jurisdicţie federală een S.U.A., dvs. Şi Microsoft veţi accepta jurisdicţia exclusivă een instanţei de federale din koning provincie, Washington pentru toate disputele prezentate în instanţă (cu excepţia arbitrajului). În caz contrar, dvs. Şi Microsoft veţi accepta jurisdicţia exclusivă een superioare Instanţei din koning provincie, Washington pentru toate disputele prezentate în instanţă (cu excepţia arbitrajului)

 12. DREPTURILE CONSUMATORULUI; VARIAŢIILE REGIONALE. Prezentul contract descrie anumite drepturi legale. Este posibil ca legile statului, provinciei sau ţării dvs. să vă acorde alte drepturi, inclusiv drepturi de consumator. De asemenea, ongeacht de relaţia dvs. Cu Microsoft, este posibil să beneficiaţi de anumite drepturi în legătură cu partea de la noodzakelijk aţi achiziţionat produsul software. Prezentul contract nu modifică aceste alte drepturi dacă legislaţia statului, provinciei sau ţării dvs. nu permite acest lucru. De exemplu, dacă aţi achiziţionat produsul software dintr una dintre regiunile de mei jos sau dacă se aplică legile obligatorii din ţara respectivă, atunci vi se aplică următoarele prevederi:

  1. Australië. Beneficiaţi de garanţii statutare în baza Legii consumatorului din Australië şi nicio prevedere din acest contract nu zijn de scopul een afecta respectivele drepturi.

  2. Canada. Dacă aţi achiziţionat produsul software în Canada puteţi opri primirea de actualizări dezactivând caracteristica de actualizări automatiseren, deconectând dispozitivul de la internet (dacă şi când sunteţi reconectat la internet, însă produsul software va relua verificarea şi instalarea actualizărilor) sau dezinstalând produsul software. Documentaţia produsului, după caz, poate să precizeze şi modul de dezactivare een actualizărilor pentru dispozitivul sau produsul software dvs.

  3. Germania şi Oostenrijk.

   • (i) Garanţia. Produsele software licenţiate corect vor funcţiona în principal voldoen descrierii din materialele Microsoft noodzakelijk bestand însoţesc. Totuşi, Microsoft nu acordă garanţii contractuale în legătură cu produsul software licenţiat.

   • (ii) Limitări ale răspunderii. În caz de comportament intenţionat, neglijenţă gravă, pretenţii bazate pe Legea privind răspunderea pentru produsele defectuoase, precum şi în cazul decesului sau vătămării corporale sau fizice, compania Microsoft va fi trasă la răspundere legii statutare voldoen.

    Sub rezerva clauzei anterioare, (ii) Microsoft îşi va asuma răspunderea pentru o neglijenţă minoră doar dacă Microsoft încalcă astfel de obligaţii contractuale reale, een căror îndeplinire facilitează respectarea prezentului contract şi een căror încălcare ar pune în pericol scopul acestuia şi conformitatea pe noodzakelijk o parte se poate baza în rest constante (aşa-numitele "obligaţii principale"). În alte cazuri de neglijenţă minoră, Microsoft nu îşi va asuma răspunderea pentru neglijenţe minore.

 13. NEACORDAREA GARANŢIEI. PRODUSUL SOFTWARE ESTE LICENŢIAT "CA ATARE". VĂ ASUMAŢI RISCUL UTILIZĂRII VERKOOP. MICROSOFT NU ACORDĂ GARANŢII SAU CONDIŢII EXPRESE. ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGILE LANDINSTELLING, MICROSOFT UITSLUITEN TOATE GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, INCLUSIV ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP, ŞI NEÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR LEGALE.

 14. LIMITAREA ŞI EXCLUDEREA DESPĂGUBIRILOR. DACĂ AVEŢI ORICE TEMEI PENTRU RECUPERAREA DAUNELOR ÎN POFIDA NEACORDĂRII GARANŢIEI PRECEDENTE, PUTEŢI SĂ RECUPERAŢI DE LA MICROSOFT SAU DE LA FURNIZORII ACESTUIA DOAR DAUNELE DIRECTE PÂNĂ LA VALOAREA MAXIMĂ DE 5 USD. NU PUTEŢI OBŢINE DESPĂGUBIRI PENTRU ALTE DAUNE, INCLUSIV DAUNE SUCCESIVE, PIERDERI DE WINST, SPECIALE, INDIRECTE SAU SUBSECVENTE. Această limitare este valabilă pentru (a) orice subiect asociat cu produsul software, serviciile, conţinutul (inclusiv codul) de pe site-uri internet ale terţilor sau aplicaţiilor ale terţilor şi (b) despăgubiri pentru încălcarea contractului, een garanţiei sau een condiţiei, răspundere strictă, neglijenţă sau alte delicte; SAU alte despăgubiri, în fiecare caz în limitele permise de legea aplicabilă. Limitarea este valabilă, de asemenea, chiar dacă Microsoft een ştiut sau ar fi trebuit să ştie despre posibilitatea survenirii acestor daune. Este posibil ca limitarea sau excluderea de mei sus să nu ve valabilă în cazul dvs., deoarece se poate ca statul, provincia sau ţara dvs. să nu permită excluderea sau limitarea daunelor subsecvente, incidente oorspronkelijk de altă natură. УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

ЕСЛИ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ В США (ИЛИ ЕСЛИ ЭТА СТРАНА ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ОСНОВНЫМ МЕСТОМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА), ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РАЗДЕЛОМ «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУППОВОГО ИСКА» НИЖЕ. ТАК КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

Настоящие условия лицензии являются соглашением между вами и корпорацией Microsoft (или одним из ее аффилированных лиц). Они применяются к указанному выше программному обеспечению, всем службам Microsoft и обновлениям программного обеспечения (за исключением случаев, когда службы или обновления сопровождаются отдельными или дополнительными условиями; в таких случаях эти Условия применяются с расчетом на будущее и не затрагивают ваши права или права Microsoft касательно уже обновленного программного обеспечения или служб). ЕСЛИ ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ УСЛОВИЯ ДАННОЙ ЛИЦЕНЗИИ, ВАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ УКАЗАННЫЕ НИЖЕ ПРАВА. ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ.

 1. ПРАВА НА УСТАНОВКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

  1. Общие положения. ВЫ МОЖЕТЕ УСТАНОВИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО КОПИИ/КОПИЙ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

  2. Программное обеспечение третьих лиц. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ВАМ ПО ЛИЦЕНЗИИ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ИЛИ В РАМКАХ ИХ СОБСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ. Условия лицензии, уведомления и признания (при наличии), касающиеся каких либо приложений третьих лиц можно просмотреть на веб странице http://aka.ms/thirdpartynotices или в сопроводительном файле с уведомлениями. ДАЖЕ ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ РЕГУЛИРУЕТСЯ ДРУГИМИ СОГЛАШЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ НЕГО ТОЖЕ ДЕЙСТВУЮТ ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ, А ТАКЖЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ В РАМКАХ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА.

  3. Сравнительный анализ конкурентов. Если вы являетесь прямым конкурентом и используете программное обеспечение для сравнительного измерения производительности со своим продуктом и анализа наших конкурентных предложений, вы отказываетесь (сейчас и в будущем) в пользу Microsoft, ее дочерних Подразделений и аффилированных компаний (в том числе будущих) от ограничений на использование конкурентами, доступ и сравнительное измерение производительности в той мере, в которой они превышают ограничения Microsoft. ЕСЛИ ВЫ НЕ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ТАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОЛУЧАТЬ К НЕМУ ДОСТУП.

 2. СБОР ДАННЫХ. Данное программное обеспечение может собирать информацию о вас и о том, как вы его используете и отправлять эту информацию Microsoft. Microsoft может использовать эту информацию для предоставления услуг и улучшения своих продуктов и служб. ВАШИ ПРАВА НА ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ (ПРИ НАЛИЧИИ) ОПИСАНЫ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОДУКТУ. НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ СОБИРАТЬ ДАННЫЕ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ ВАШИХ ПРИЛОЖЕНИЙ. ЕСЛИ НАСТРОИТЕ СБОР ДАННЫХ В СВОИХ ПРИЛОЖЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ ЭТИХ ФУНКЦИЙ, ВЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛУЧИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОДДЕРЖИВАТЬ В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В КОТОРОЙ ОПИСАНО, КАК ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ, СОБИРАЕТЕ И РАСПРОСТРАНЯЕТЕ ИХ ДАННЫЕ. Дополнительные сведения о том, как Microsoft собирает и использует информацию, см. В документации по продукту и в Заявлении о конфиденциальности Microsoft, опубликованном на веб странице https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Вы соглашаетесь соблюдать все применимые положения Заявления о конфиденциальности Microsoft.

 3. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ ПРОДАЕТСЯ, А ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ. Microsoft оставляет за собой все остальные права. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ БОЛЬШЕ ПРАВ, НЕСМОТРЯ НА ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫ НЕ БУДЕТЕ (И НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА):

  1. ПЫТАТЬСЯ ОБОЙТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, РАЗРЕШАЮЩИЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБРАЗОМ;

  2. ИЗУЧАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ, ДЕКОМПИЛИРОВАТЬ, ДЕАССЕМБЛИРОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ;

  3. Удалять, сокращать, блокировать или изменять уведомления от Microsoft или поставщиков Microsoft включенные в данное программное обеспечение;

  4. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ, НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

  5. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАКИМ ЛИБО ПРОТИВОЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ ИЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ; ИЛИ

  6. ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОБЩИЙ ДОСТУП К ДАННОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ПУБЛИКОВАТЬ, РАСПРОСТРАНЯТЬ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЕГО ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИБО КАК ОТДЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ, А ТАКЖЕ ПЕРЕДАВАТЬ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ СВОИ ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ КАКОМУ ЛИБО ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ.

 4. ОТЗЫВЫ. Если вы предоставляете Microsoft отзыв о программном обеспечении, вы бесплатно предоставляете Microsoft право передавать этот отзыв третьим лицам и использовать его в коммерческих целях любым способом и с любыми намерениями. Вы обязуетесь не предоставлять корпорации Microsoft никаких отзывов, подпадающих под действие лицензии, согласно которой корпорация Microsoft должна будет предоставить третьим лицам лицензию на использование своего программного обеспечения или Документации на том основании, что корпорация Microsoft включила ваш отзыв в это программное обеспечение или документацию. ЭТИ УСЛОВИЯ ОСТАЮТСЯ В СИЛЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

 5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ. КРОМЕ ТОГО, ВЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ ЭКСПОРТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРИМЕНИМЫЕ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ВКЛЮЧАЯ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, РЕГИОНОВ И ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ЭКСПОРТ СМ. На веб сайте http://aka.ms/exporting.

 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. В рамках настоящего соглашения Microsoft не обязана предоставлять услуги по технической поддержке программного обеспечения. ЛЮБАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», «СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ» И БЕЗ КАКИХ ЛИБО ГАРАНТИЙ.

 7. ОБНОВЛЕНИЯ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЕТ НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЕНИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗАГРУЖАЕТ И УСТАНАВЛИВАЕТ ИХ ДЛЯ ВАС. Вы соглашаетесь получать эти обновления только от Microsoft или из авторизованных источников Microsoft. Для обеспечения обновлений Microsoft может обновлять вашу систему. ВЫ ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОБНОВЛЕНИЙ ТАКОГО ТИПА БЕЗ КАКИХ ЛИБО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ. ОБНОВЛЕНИЯ МОГУТ НЕ ВКЛЮЧАТЬ ИЛИ НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СЛУЖБЫ ИЛИ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА.

 8. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУППОВОГО ИСКА. Этот раздел применяется, если вы проживаете в США (или если эта страна является вашим основным местом ведения бизнеса). Если между вами и Microsoft возникают споры, вы и Microsoft соглашаетесь попытаться решить их путем неофициальных переговоров в течение 60 дней. Если решить спор таким образом не удастся, вы и Microsoft соглашаетесь на решение спора путем проведения индивидуального обязательного арбитража Американской арбитражной ассоциацией согласно Федеральному арбитражному акту (далее, «FAA») и Отказываетесь от права обращаться в суд для рассмотрения спора судьей или судом присяжных. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВСЕ СПОРЫ ДОЛЖНЫ РАЗРЕШАТЬСЯ НЕЙТРАЛЬНЫМ АРБИТРОМ. Запрещается передавать споры на рассмотрение в составе группового иска или в общий суд с поверенным или возбуждать какое либо другое производство, в котором любая из сторон действует или может действовать через представителя. ТАКЖЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБЪЕДИНЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСКИ БЕЗ СОГЛАСИЯ ВСЕХ СТОРОН. ПОЛНУЮ РЕДАКЦИЮ АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ СМ. На веб сайте http://aka.ms/arb-agreement-1. Вы и Microsoft соглашаетесь с его условиями.

 9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ. Без ущерба для других своих прав Microsoft может прекратить действие данного соглашения, если вы нарушите любое из его условий. В ТАКОМ СЛУЧАЕ ВЫ ОБЯЗАНЫ УНИЧТОЖИТЬ ВСЕ КОПИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВСЕХ ЕГО КОМПОНЕНТОВ.

 10. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ. Данное соглашение и любые другие условия Microsoft, которые сопровождают дополнительные компоненты, обновления или приложения третьих лиц составляют полное соглашение для данного программного обеспечения.

 11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И МЕСТО РЕШЕНИЯ СПОРОВ. ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ КАНАДЫ, ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ О НЕСОБЛЮДЕНИИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ) РЕГУЛИРУЮТСЯ И ИНТЕРПРЕТИРУЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ШТАТА ИЛИ ПРОВИНЦИИ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ (ИЛИ ШТАТА ИЛИ ПРОВИНЦИИ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ОСНОВНЫМ МЕСТОМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА) НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИНЦИПОВ КОЛЛИЗИОННОГО ПРАВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ СВЯЗАННЫХ С АРБИТРАЖЕМ ПОЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЕТ FAA. ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЕ, ПРИМЕНЯЮТСЯ ЗАКОНЫ ЭТОЙ СТРАНЫ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ СВЯЗАННЫХ С АРБИТРАЖЕМ ПОЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЕТ FAA. Если применяется юрисдикция федеральных судов США, вы и Microsoft согласны с тем, что любые споры, связанные с данным соглашением (за исключением арбитражных), подлежат рассмотрению исключительно в федеральных судах округа Кинг, штат Вашингтон. В противном случае вы и Microsoft соглашаетесь с тем, что любые споры, связанные с данным соглашением (за исключением арбитражных), подлежат рассмотрению в высшем суде округа Кинг, штат Вашингтон.

 12. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ. ЭТО СОГЛАШЕНИЕ ОПИСЫВАЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА. ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА, ВКЛЮЧАЯ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ ВАШЕГО ШТАТА, ПРОВИНЦИИ ИЛИ СТРАНЫ. Безотносительно ваших взаимоотношений с Microsoft, вы также можете иметь права в отношении стороны, у которой вы приобрели программное обеспечение. ДАННЫЙ ДОГОВОР НЕ ИЗМЕНЯЕТ ТАКИЕ ПРАВА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКОНАМИ ВАШЕГО ШТАТА, ПРОВИНЦИИ ИЛИ СТРАНЫ. НАПРИМЕР, ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОДНОМ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ РЕГИОНОВ ИЛИ К НЕМУ ПРИМЕНЯЕТСЯ ИМПЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ТОГДА К ВАМ ПРИМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

  1. Австралия. ВЫ ИМЕЕТЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ АВСТРАЛИИ О ПРАВАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, И НИЧТО В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ УЩЕМЛЕНИЕ ЭТИХ ПРАВ.

  2. Канада. ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В КАНАДЕ, ВОЗМОЖНО, ВЫ ПЕРЕСТАНЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ОТКЛЮЧИВ ФУНКЦИЮ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ И ОТКЛЮЧИВ УСТРОЙСТВО ОТ ИНТЕРНЕТА (ОДНАКО КАК ТОЛЬКО ВЫ ПОВТОРНО ПОДКЛЮЧИТЕСЬ К ИНТЕРНЕТУ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТ ПРОВЕРКУ НАЛИЧИЯ И УСТАНОВКУ ОБНОВЛЕНИЙ) ЛИБО УДАЛИВ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОДУКТУ, ЕСЛИ ТАКОВАЯ ИМЕЕТСЯ, МОГУТ ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ ОБНОВЛЕНИЙ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

  3. ГЕРМАНИЯ И АВСТРИЯ.

   • (i) Гарантии. Должным образом лицензированное программное обеспечение будет в основном функционировать в соответствии с материалами Microsoft, которые его сопровождают. Однако Microsoft не предоставляет никаких договорных гарантий в отношении лицензированного программного обеспечения.

   • (ii) Ограничение ответственности. В случае преднамеренного поведения, грубой неосторожности, выдвижения требований, основанных на Законе об ответственности за продукт, а также в случае смерти, причинения вреда здоровью или физической травмы Microsoft несет ответственность в СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

   В соответствии с пунктом (ii) выше, в случае незначительной неосторожности Microsoft несет ответственность только в случае нарушения важных договорных обязательств, от которых зависит исполнение настоящего соглашения, нарушение которых может иметь ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И НА СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ СТОРОНА МОЖЕТ ПОСТОЯННО ПОЛАГАТЬСЯ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»). В других случаях незначительной неосторожности Microsoft не будет нести ответственность за незначительную неосторожность.

 13. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ «КАК ЕСТЬ». ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ИМ НА СОБСТВЕННЫЙ РИСК. MICROSOFT НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ ЛИБО ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ И НЕ ГАРАНТИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ КАКИХ ЛИБО УСЛОВИЙ. В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ, MICROSOFT ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

 14. ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ С MICROSOFT ИЛИ ПОСТАВЩИКОВ MICROSOFT, НЕСМОТРЯ НА ПРИВЕДЕННЫЙ ВЫШЕ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ, ВЫ МОЖЕТЕ ВЗЫСКАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ТОЛЬКО ЗА ПРЯМЫЕ УБЫТКИ В РАЗМЕРЕ НЕ БОЛЕЕ 5,00 ДОЛЛ. США. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЗЫСКИВАТЬ НИКАКИЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, А ТАКЖЕ УБЫТКИ В СВЯЗИ С УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ. Это ограничение действует в отношении (а) любых вопросов, связанных с программным обеспечением службами и содержимым веб сайтов третьих лиц (включая код), а также с их приложениями; (b) требований, связанных с нарушением контракта, гарантии или существенного условия, строгой ответственностью, неосторожностью или другим гражданским правонарушением, а также с любыми другими требования, в степени, допустимой применимым правом. Это ограничение действует даже в том случае, если в Microsoft было или должно было быть известно о возможности таких убытков. Вышеуказанное ограничение или исключение может к вам не применяться, если законодательство ваших области, республики, края, ОКРУГА ИЛИ СТРАНЫ НЕ ДОПУСКАЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ. TÉRMINOS DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

SI SNELLE MANIER DE STANDAARDFEESTDAGEN NL (O, SI ES UNA EMPRESA, CON UN DOMICILIO COMERCIAL PRINCIPAL NL) LOS UNITED UNIDOS, L LA 'CLÁUSULA DE ARBITRAJE VINCULANTE Y LA RENUNCIA A LA ACCIÓN DE GRUPO' DE LA SECCIÓN 9. RELATIVA EEN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Los presentes términos de licencia constituyen un contrato entre usted y Microsoft Corporation (o una de sus filiales). Aplican el software mencionado anteriormente, y cualquier servicio de Microsoft o actualización de software (excepto nl la medida nl que dichos servicios o actualizaciones estén acompañadas por términos nuevos o adicionales, nl cuyo caso werknemersopties términos diferentes se aplican según zee posible y geen alteran sus derechos o los de Microsoft con respecto al software o servicios preactualizados). SI CUMPLE CON ESTOS TÉRMINOS DE LICENCIA, DISPONDRÁ DE LOS DERECHOS SIGUIENTES. AL HACER USO DEL SOFTWARE, ESTARÁ ACEPTANDO ESTOS TÉRMINOS.

 1. DERECHOS DE INSTALACIÓN Y DE USO.

  1. Algemene. Puede instalar y usar cualquier cantidad de copias del software.

  2. Software de terceros. El software puede incluir aplicaciones de terceros cuya licencia se bestand otorga nl virtud del presente contrato o de sus propios términos. Los términos de licencia, las notificaciones y los reconocimientos de las aplicaciones de terceros, si los hubiera, se pueden ver nl línea nl http://aka.ms/thirdpartynotices o nl el archivo de notificaciones adjunto. Incluso si dichas aplicaciones se rigen por otros contratos, también se ls aplican la exclusión de responsabilidad y las limitaciones y exclusiones de indemnizaciones nl la medida que laag permita la ley aplicable.

  3. Pruebas comparativas competitivas. SI es un competidor directo, y tiene acceso o utiliza el software alinea propósitos de pruebas comparativas competitivas, análisis o recolección de inteligencia, renuncia con respecto een Microsoft-, sus subsidiarias y sus empresas filiales (incluidas las futuras) cualquier restricción de uso competitivo, de acceso y de pruebas comparativas nl los términos que rigen een su software nl la medida nl que sus términos Jan, o pretendan ser más restrictivos que los términos de Microsoft. SI geen renuncia een ninguna supuesta restricción nl los términos que rigen su software, geen está autorizado para acceder o usar este software, y geen laag hará.

 2. RECOLECCIÓN DE DATOS. El software puede recopilar información sobre usted y el uso que hace del software, y enviar dicha información een Microsoft. Microsoft puede utilizar esta información para prestar servicios y mejorar los productos y servicios de Microsoft. SUS derechos de renuncia, de haberlos, están descritos nl la documentación del producto. Algunas características del software pueden permitir la recopilación de datos de usuarios sus aplicaciones que tengan acceso o usen el software. SI VS estas características para habilitar la recolección de datos nl sus aplicaciones, debe cumplir con la ley aplicable, incluido obtener los consentimientos de usuarios requeridos y mantener una política de privacidad prominente que informe de forma precisa een los usuarios acerca de cómo VS, recolecta y comparte sus datos. Puede obtener más información acerca de la recopilación y el uso de datos de Microsoft nl la documentación de producto y nl la Declaración de privacidad de Microsoft nl https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Acepta cumplir con todas las disposiciones aplicables de la Declaración de privacidad de Microsoft.

 3. ÁMBITO DE LA LICENCIA. El software se verzekeringsondernemingen bajo licencia y geen es objeto de venta. Microsoft se reserva taken los demás derechos. Een menos que la legislación aplicable bestand otorgue más derechos een pesar de esta limitación, geen hará (ni tendrá el derecho een hacer) laag siguiente:

  1. deberá eludir las limitaciones técnicas del software que solo permiten utilizarlo de determinadas formas;

  2. utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el software;

  3. eliminar, minimizar, bloquear o modificar ninguna notificación de Microsoft o sus proveedores nl el-software;

  4. usar el software alinea actividades comerciales, sin geldboetes de lucro o generadoras de ingresos;

  5. utilizar el software de ninguna manera que esté nl contra de la ley o crear o propagar malware; o

  6. compartir, publicar, distribuir o dar el software nl préstamo, ni entregarlo como solución hospedada independiente para que otros laag utilicen, así como tampoco transmitir el software ni este contrato een terceros.

 4. COMENTARIOS. SI usted proporciona comentarios een Microsoft sobre el-software, otorga een Microsoft, de forma gratuita, el derecho een utilizar, compartir y comercializar sus comentarios de cualquier forma y alinea cualquier propósito. Geen otorgará comentarios que estén sujetos een una licencia que requiera que Microsoft licencie su software o documentación een terceros debido een que Microsoft incluye sus comentarios nl ellos. Estos derechos seguirán vigentes aún después de la terminación de este contrato.

 5. RESTRICCIONES nl MATERIA DE EXPORTACIÓN. Debe cumplir todas las leyes y reglamentos, nacionales e internacionales, nl materia de exportación que Stefan de aplicación al software, laag que incluye restricciones nl cuanto een destino, usuarios finales y uso definitief. Alinea obtener más información sobre restricciones nl materia de exportación visite http://aka.ms/exporting.

 6. SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO. Microsoft geen está obligado bajo este contrato een proporcionar servicios de soporte técnico para el-software. Taken werknemersopties documentos y gráficos relacionados se proporcionan 'kapitaal cual', sin garantías de ningún tipo.

 7. ACTUALIZACIONES. El software puede buscar periódicamente actualizaciones de software y descargarlas e instalarlas de forma automática. Puede obtener actualizaciones solo de Microsoft o de fuentes autorizadas. ES posible que Microsoft necesite actualizar su sistema alinea ofrecerle actualizaciones. Usted se compromete een recibir estas actualizaciones automáticas sin notificación adicional. ES posible que las actualizaciones geen o incluyan geen Stefan compatibele computers con todas las características de software, servicios y dispositivos periféricos existentes.

 8. ARBITRAJE VINCULANTE Y RENUNCIA A LA ACCIÓN DE GRUPO. Esta sección se aplica si snelle manier de standaardfeestdagen NL (o, si es una empresa, su sede principal está nl) los Estados Unidos. Si usted y Microsoft tienen un conflicto, usted y Microsoft se comprometen een intentar resolverlo mediante una negociación informele durante un plazo de 60 días. SI el conflicto geen se resolviese mediante dicha negociación, usted y Microsoft aceptan el arbitraje vinculante afzonderlijke de la Asociación Americana de Arbitraje conforme a la Ley federale de Arbitraje ("FAA") y acordamos geen entablar una demanda nl un instantie vooraf un juez o un jurado. NL su lugar, schakel arbitro neutrale decidirá. Geen se permiten las acciones de grupo, los arbitrajes colectivos, las acciones realizadas por un abogado privado y otros procedimientos nl los que una persona actúa nl calidad de representante de un grupo de personas; tampoco combinar procedimientos individuales sin el consentimiento de todas las partes. El Contrato de arbitraje completo contiene más términos, y se encuentra nl http://aka.ms/arb-agreement-1. Usted y Microsoft aceptan estos términos.

 9. TERMINACIÓN. Sin perjuicio een ningún otro derecho, Microsoft puede terminar el presente contrato si usted geen cumple con cualquiera de sus términos y condiciones. NL ese caso, usted debe destruir todas las copias del software y sus partes componentes.

 10. CONTRATO COMPLETO. Este contrato, cualquier otro término que pueda proporcionar Microsoft alinea complementos, actualizaciones o aplicaciones de terceros, conforman el contrato completo para el software.

 11. LEY APLICABLE Y LUGAR PARA RESOLVERCACHE CONFLICTOS. SI adquirió el software nl los Estados Unidos o Canadá, las leyes nl su estado o provincia de residencia (o si se trata de una empresa, donde se encuentra su domicilio comercial hoofdsom) regirán la interpretación nl este contrato, reclamaciones por su incumplimiento y todas las otras reclamaciones (incluidas las reclamaciones de protección al consumidor, competencia desleal y responsabilidad extracontractual), sin importar las normas de conflicto de leyes, salvo que la FAA rija todas las disposiciones relacionadas con el arbitraje. SI adquirió el software nl otro país, se aplicará la legislación de dicho país, excepto nl la medida nl la que la FAA rige taken los aspectos relacionados al arbitraje. SI existe una jurisdicción federale de EE. UU., usted y Microsoft aceptan someterse a la jurisdicción y competencia exclusivas del instantie federale del Condado de koning Washington, alinea todas las disputas presentadas a la corte (excluido el arbitraje). NL el caso contrario, usted y Microsoft aceptan someterse a la jurisdicción y competencia exclusivas del instantie bovenliggend del Condado de koning Washington, alinea todas las disputas presentadas a la corte (excluido el arbitraje).

 12. DERECHOS DEL CONSUMIDOR, VARIACIONES REGIONALES. NL este contrato se describen determinados derechos legales. Puede que usted tenga otros derechos, incluidos derechos del consumidor, según la legislación de SO estado, provincia o país. POR separado e independientemente de su relación con Microsoft, también pueden tener derechos con respecto a la parte de la que obtuvo el software. Este contrato geen modifica los otros derechos de los que dispone nl virtud de la legislación de SO estado, provincia o país si dicha legislación geen laag permite. POR ejemplo, si adquirió el software nl una de las hierdoor que figuran een continuación, o si se aplican leyes obligatorias del país o la región, las siguientes disposiciones se aplican een caso su:

  1. Australië. Usted cuenta con garantías legales conforme a la Ley de Protección al Consumidor de Australië y ningún punto de este acuerdo pretende modificar dichos derechos.

  2. Canadá. SI adquirió este software nl Canadá, alinea dejar de recibir actualizaciones, puede desactivar la función de actualizaciones automáticas, desconectar su dispositivo de Internet (sin embargo, cuando vuelva een conectarse een Internet el software volverá een comprobar e instalar actualizaciones) o desinstalar el software. La documentación del producto, de haberla, también puede especificar cómo desactivar las actualizaciones para su dispositivo o software específico.

  3. Alemania y Oostenrijk.

   • (i) Garantía. El software que disponga de la debida licencia funcionará esencialmente como se beschrijven nl la documentación de Microsoft que laag acompaña. Sin embargo, Microsoft geen licenciado otorgan garantía contractuele nl relación con el software.

   • (ii) Limitación de responsabilidad. NL caso de comportamiento intencional, negligencia accent grave, reclamaciones basadas nl la Ley de Responsabilidad por Productos, así como nl caso de muerte, daños corporales o lesiones físicas, Microsoft es verantwoordelijk conforme a la legislación.

    Sujeto a la cláusula voorste (ii), Microsoft solo será die verantwoordelijk is de negligencia leve si Microsoft incumple las obligaciones contractuales materiales, cuyo cumplimiento permite la debida ejecución de este contrato, y cuya infracción haría peligrar el de propósito este contrato y la confianza de una parte nl su cumplimiento (denominadas "obligaciones cardinals"). NL otros casos de negligencia leve, Microsoft geen será die verantwoordelijk is de dicha negligencia.

 13. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS. EL SOFTWARE SE GEWONNEN BAJO LICENCIA "HORIZONTALE CUAL" Y, POR CONSIGUIENTE, USTED ASUME EL RIESGO DE UTILIZARLO. MICROSOFT GEEN OTORGA NINGUNA GARANTÍA NI CONDICIÓN EXPRESAS. NL LA MEDIDA NL QUE ASÍ LAAG PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, MICROSOFT EXCLUYE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN BEPAALDE Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN DE DERECHOS.

 14. LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE INDEMNIZACIONES. SI TIENE ALGUNA GRONDTAL ALINEA RECUPERAR DAÑOS EEN PESAR DE LA VOORSTE DECLARACIÓN DE GARANTÍA, PUEDE RECUPERAR DE MICROSOFT Y SUS PROVEEDORES DAÑOS SOLO INDIRECTOS HASTA USD $5,00. GEEN PODRÁ OBTENER INDEMNIZACIÓN ALGUNA POR DAÑOS DE OTRA ÍNDOLE, INCLUIDOS LOS DAÑOS CONSECUENCIALES, POR LUCRO CESANTE, ESPECIALES, INDIRECTOS O INCIDENTALES. Esta limitación se aplica a: (a) doen laag relacionado con el software, los servicios, el contenido (incluido el: código) de sitios de Internet de terceros o de aplicaciones de terceros y (b) reclamaciones por incumplimiento de contrato, de garantía o condición, responsabilidad objetiva, negligencia u otra responsabilidad extracontractual; o cualquier otra reclamación; NL cada caso nl la medida que laag permita la legislación aplicable. Asimismo, también será de aplicación incluso si Microsoft conocía o debería haber conocido la posibilidad de que se produjesen dichos daños. También pueden producirse situaciones nl las que la limitación o exclusión precedente geen pueda aplicarse een su caso porque su estado, provincia o país geen admite la exclusión o limitación de daños incidentales consecuenciales o de otra índole. LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

OM DU RAND IK (ELLER ÄR NL AFFÄRSVERKSAMHET MET ETT HUVUDSAKLIGT AFFÄRSSÄTE IK) VS BER VI GRAVEN LÄSA DEN "BINDANDE SKILJEFÖRFARANDEKLAUSULEN OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN" IK AVSNITT 9. DET PÅVERKAR HUR NL TVIST LÖSES.

Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan graven och Microsoft Corporation (eller beroende på var du rand, något av dess koncernbolag). De gäller för programvaran som namnges ovan och Microsoft-tjänster eller programvaruuppdateringar (förutom i den utsträckning sådana tjänster eller uppdateringar åtföljs av nya eller ytterligare villkor, ik sådana vallen tillämpas de andra villkoren ik framtiden och ändrar inte dina eller Microsofts rättigheter som relaterar kassa tidigare uppdaterad programvara eller tjänster). OM DU ACCEPTERAR DESSA LICENSVILLKOR HAR DU FÖLJANDE RÄTTIGHETER. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR.

 1. INSTALLATIES - OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.

  1. Allmänt. Du har rätt att uppdatera och använda valfritt antalkopior av programvaran.

  2. Programvara från tredje vervaldatum Programvaran kan innehålla kod från applikationer från tredje man som licensieras kassa graven enligt detta avtal eller enligt deras egna villkor. Licensvillkor, meddelanden och tillkännagivanden, om sådana finns, för applikationer från tredje man finns online på http://aka.ms/thirdpartynotices eller ik nl medföljande meddelandefil. Även om sådana applikationer regleras av andra avtal ska ändå nedanstående begränsning av och friskrivningar från ansvar för skador gälla i den utsträckning som tillåts av tillämpligt vertragings.

  3. Konkurrerande prestandamätning. Om du är nl direkt konkurrent och du har åtkomst kassa eller använder programvaran ik syfte för konkurrerande prestandamätning, analys, eller informationsinsamling,, åsidosätter du gentemot Microsoft, dess dotterbolag, och dess koncernbolag (inklusive ik framtiden) konkurrerande restriktioner gällande användning, åtkomst, och prestandatest ik villkoren som styr din programvara i den utsträckning dina användningsvillkor är, eller gör anspråk på att vara, samenvoegen restriktiva än Microsofts villkor. Om du inte åsidosätter sådana påstådda restriktioner ik villkoren som styr din programvara, har du inte tillåtelse kassa åtkomst kassa eller användning av denna programvara, och kommer inte att göra det.

 2. INSAMLING AV-gegevens. Programvaran kan samla in informatie om graven och din användning av programvaran och skicka den kassa Microsoft. Microsoft kan använda denna informatie för att tillhandahålla tjänster och förbättra Microsofts producter och tjänster. DIN eventuella rättigheter att inaktivera beskrivs ik produktdokumentationen. Vissa funktioner ik programvaran kan aktivera insamling av gegevens från användare av dina applikationer som får åtkomst kassa eller använder programvaran. Om du använder dessa funktioner för att aktivera insamling av gegevens ik dina applikationer måste du följa tillämplig vertragings, inklusive att få användarmedgivande som krävs, och upprätthålla nl tydlig sekretesspolicy som på ett korrekt sätt informerar användarna om hur Man använder, samlas in, och delar deras gegevens. Du kan läsa samenvoegen om Microsofts insamling av gegevens och användning ik produktdokumentationen och Microsofts sekretesspolicy på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Du samtycker kassa alla följa alla tillämpliga villkor i Microsofts sekretesspolicy.

 3. LICENSENS OMFATTNING. Programvaran säljs inte, den licensieras. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om du inte trots denna begränsning har ytterligare rättigheter enligt tillämplig vertragings får du inte (och har inte rätt att):

  1. kringgå tekniska begränsningar ik programvaran som endast tillåter användning på vissa sätt;

  2. utföra reverse-engineering på, dekompilera eller ta isär koden för programvaran;

  3. TA bort, förminska, blockera eller modifiera meddelanden från Microsoft eller dess leverantörer ik programvara;

  4. använda programvaran för kommersiell, ideell, intäktsgenererande verksamhet;

  5. använda programvaran på något sätt som strider mot lagen eller skapa eller infektera met skadlig kod eller;

  6. dela, publicera, distribuera eller låna ut programvaran, tillhandahålla programvaran som nl fristående värdbaserad lösning för andra att använda eller överlåta programvaran eller detta avtal kassa-nl tredje man.

 4. FEEDBACK. Om du skickar feedback om programvaran kassa Microsoft Duits du Microsoft, zonder kostnad, rätt att använda, dela och sälja din feedback på valfritt sätt och ik valfritt syfte. Du kommer inte att ge feedback som omfattas av nl licens som kräver att Microsoft licensierar sin programvara eller dokumentation kassa tredje man eftersom Microsoft inkluderar din feedback i dem. Dessa rättigheter fortsätter att gälla även efter att detta avtal har upphört.

 5. EXPORTRESTRIKTIONER. Du måste följa inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran, vilken innehåller restriktioner för destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Samenvoegen informatie om exportrestriktioner finns på http://aka.ms/exporting.

 6. SUPPORTTJÄNSTER. Microsoft har ingen skyldighet att tillhandahålla supporttjänster för programvaran inom ramen för detta avtal. Alle som tillhandahålls är ondersteunen "ik befintligt skick" och "met alla fel" och zonder några som helst garantier.

 7. UPPDATERINGAR. Programvaran kan met jämna mellanrum kontrollera om det finns uppdateringar och hämta och installera dem åt graven. Du får endast erhålla uppdateringar från Microsoft och auktoriserade källor. Microsoft kan behöva uppdatera ditt systeem för att förse graven met uppdateringar. Du godkänner att ta emot dessa automatiska uppdateringar zonder ytterligare meddelande. Det är inte säkert att uppdateringarna omfattar eller har stöd för alla befintliga programvarufunktioner, tjänster eller kringutrustning.

 8. BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN. Detta avsnitt gäller om du rand i (eller om det gäller ett företag, ditt huvudsakliga affärssäte) i VS. Om du och Microsoft har nl tvist samtycker du och Microsoft kassa att försöka i 60 dagar att lösa den informellt. Om du och Microsoft inte kan det samtycker du och Microsoft kassa bindande enskilt skiljeförfarande inför AAA (American Arbitration Association) enligt FAA (Federale arbitrage Act) och att inte driva proces i domstol inför nl domare eller jury . Istället kommer nl neutrale skiljedomare besluta. Processer met grupptalan, gruppskiljeförfarande, talan på grund av offentligtintresse, andra processer där någon agerar som representant tillåts inte, det tillåts heller inte att kombinera enskilda processer zonder att alla vennoot är överens. Det fullständiga Avtalet för skiljeförfarande innehåller fler villkor och finns på http://aka.ms/arb-agreement-1. Du och Microsoft accepterar dessa villkor.

 9. UPPSÄGNING. Zonder förfång för andra rättigheter har Microsoft rätt att säga upp detta avtal om du bryter mot något av villkoren ik avtalet. Ik sådant måste du förstöra samtliga exemplar av programvaran och samtliga komponenter vallen.

 10. AVTALET ik DESS HELHET. Detta avtal och eventuella andra villkor som Microsoft kan tillhandahålla för tillägg, uppdateringar, eller applikationer från tredje man är hela avtalet för programvaran.

 11. TILLÄMPLIG VERTRAGINGS OCH PLATS FÖR ATT LÖSA TVISTER. Om du införskaffade programvaran i VS eller Kanada reglerar lagarna i staten eller provinsen där du rand (eller om det gäller ett företag, där invoegen huvudsakliga affärssäte finns) tolkningen av detta avtal, inklusive krav om avtalsbrott och alla andra krav (inklusive konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar, lagar om utomkontraktuellt skadestånd), oavsett lagvalsprinciper, förutom att FAA styr allt som är gällande för skiljeförfarande. Om du har förvärvat programvaran ik något annat land gäller dess lagar, utom ik det där FAA styr allt som är gällande för skiljeförfarande vallen. Om det finns nl federale jurisdiktion, samtycker du och Microsoft kassa att för alla tvister ik anslutning kassa detta avtal skall uteslutande laga domstol och jurisdiktionsort vara de federala domstolarna i koning provincie, Washington för alla tvister som prövas ik domstol (exklusive skiljeförfarande). Om inte samtycker du och Microsoft kassa att för alla tvister ik anslutning kassa detta avtal skall uteslutande laga domstol och jurisdiktionsort vara den högre domstolen ingesteld i koning provincie, Washington för alla tvister som prövas ik domstol (exklusive skiljeförfarande).

 12. KONSUMENTRÄTTIGHETER, REGIONALA VARIATIONER. Ik detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter, kassa exempel konsumenträttigheter, enligt lagstiftningen i den statistieken, provins eller det land där du bor. Du kan även ha rättigheter ik förhållande kassa den deel som du förvärvade programvaran från, separat från din relatie met Microsoft. Detta avtal förändrar inte dessa andra rättigheter om lagstiftningen i din statistieken, provins eller ditt land inte tillåter det. Om du kassa exempel införskaffade programvaran ik någon av regionerna nedan, eller om obligatorisk vertragings i landet gäller, gäller följande villkor för graven:

  1. Australien. Du har lagstadgade garantier enligt den australiska konsumentlagstiftningen och inget ik detta avtal är avsett att påverka dessa rättigheter.

  2. Kanada. Om du förvärvade denna programvara i Kanada kan du sluta att ta emot uppdateringar genom att stänga av opties automatiska uppdateringar, koppla från din enhet från Internet (om och när du på nytt ansluter tot Internet kommer dock programvaran att återigen börja leta efter och installera uppdateringar), eller avinstallera programvaran. Produktdokumentationen kan även wijzigen hur du stänger av uppdateringar för din specifika enhet eller programvara.

  3. Tyskland och Österrike.

   • (i) Garanti. Den korrekt licensierade programvaran kommer ik allt väsentligt att fungera enligt beskrivningen ik eventuella Microsoft-materiaal som medföljer programvaran. Microsoft lämnar dokken inga kontraktsmässiga garantier ik förhållande kassa den licensierade programvaran.

   • (ii) Ansvarsbegränsning. Video uppsåtligt förfarande, grov vårdslöshet, krav som baseras på lagen om produktansvar samt video dödsfall eller persoon eller kroppsskador är Microsoft ansvarig enligt vertragings.

   Ik enlighet met föregående klausulen (ii) ska Microsoft endast vara ansvarig för ringa vårdslöshet om Microsoft bryter mot sådan avgörande kontraktsmässig skyldighet, som video fullgörelse förenklar genomdrivande av detta avtal, som video brott skulle riskera syftet met detta avtal och den efterlevnad som nl deel kan förlita sig på (så kallade "avgörande skyldigheter"). Ik andra av ringa vårdslöshet är Microsoft inte ansvarig för ringa vårdslöshet vallen.

 13. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN LICENSIERAS "IK BEFINTLIGT SKICK". DU BÄR RISKEN FÖR ANVÄNDNING AV DEN. MICROSOFT LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA GARANTIER. IK DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING MEDGER DET FRISKRIVER SIG MICROSOFT FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG IK TREDJE RÄTTIGHETER MANS.

 14. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR. OM DU HAR NÅGON GRUND FÖR ATT FÅ ERSÄTTNING DEN FÖREGÅENDE FRISKRIVNINGEN FRÅN GARANTIANSVAR, KAN DU FÅ ERSÄTTNING FRÅN MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER FÖR DIREKTA SKADOR UPP KASSA 5,00 USD. DU FÅR INTE ERSÄTTNING FÖR ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR. Denna begräsning gäller (a) allt som rör programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje onderdelen webbsidor eller tredje onderdelen applikationer och (b) anspråk met avseende på avtalsbrott, brott mot garantin, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra handlingar som Duits rätt kassa utomobligatoriskt skadestånd, eller andra krav, ik varje herfst i den utsträckning som tillämplig lagstiftning medger det. Den gäller även om Microsoft kände kassa eller borde ha känt kassa risken för sådana skador. Om inte den ovanstående begränsningen av eller friskrivningen från ansvar för oförutsedda skador, följdskador eller andra skador tillåts i din statistieken, provins eller land gäller den inte för graven. MICROSOFT YAZILIMI LİSANS KOŞULLARI

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE YAŞIYORSANIZ (IN LINE DA İŞ MERKEZİ BURADA OLAN BİR İŞLETME OLMANIZ DURUMUNDA) LÜTFEN, AŞAĞIDAKİ "BAĞLAYICI TAHKİM VE ZOEKFORMULE DAVASI FERAGATİ" MADDESİNİ OKUYUN. ANLAŞMAZLIKLARIN NASIL ÇÖZÜLECEĞİNİ ETKİLER.

BU lisans koşulları, rootte ve Microsoft Corporation (veya bağlı kuruluşlarından biri) arasında yapılan anlaşmayı oluşturur. BU lisans koşulları, yukarıda adı geçen yazılıma ve tüm Microsoft hizmetlerine veya yazılım güncelleştirmelerine (bu hizmetlerin in line da güncelleştirmelerin yeni veya ilave koşullar bestand birlikte sağlanması hariç olmak üzere; aksi halde, söz konusu farklı uygulanır koşullar ileriye dönük olarak uygulanır ve grootte veya Microsoft'a ait ön güncelleştirmeli yazılımlara veya hizmetlere ilişkin hakları değiştirmez). BU LİSANS KOŞULLARINA UYDUĞUNUZ TAKDİRDE AŞAĞIDAKİ HAKLARA SAHİP OLURSUNUZ. YAZILIMI KULLANMAKLA, BU KOŞULLARI EDERSİNİZ.

 1. YÜKLEME VE KULLANIM HAKLARI.

  1. Genel. Yazılımın istediğiniz sayıda kopyasını yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.

  2. Üçüncü Kişi Yazılımı. Yazılım, grootte işbu anlaşma kapsamında veya kendi koşulları kapsamında lisanslanmış olan üçüncü kişi uygulamaları içerebilir. Üçüncü kişi uygulamalara ilişkin lisans koşullarına, bildirimlere ve varsa, onaylara http://aka.ms/thirdpartynotices adresinden veya birlikte sağlanan bildirimler dosyasından erişilebilir. Bunun gibi uygulamaların başka anlaşmalara tabi olması durumunda gal, ilgili yasalar uyarınca izin verildiği ölçüde aşağıdaki bildirimler ve tazminata ilişkin sınırlamalar ve istisnalar da geçerli olur.

  3. Rekabet Amaçlı Kıyaslama Testleri. Doğrudan bir rakip olmanız ve rekabet amaçlı kıyaslama testi, analiz veya istihbarat toplama amaçlı olarak bu yazılıma erişmeniz ve yazılımı kullanmanız durumunda, Microsoft. Microsoft'un yan kuruluşları ve bağlı kuruluşları (ileride oluşacak olanlar dahil) aleyhine olması nedeniyle, haar kullanımdan türlü erişimden ve sizin yazılım koşullarınızın Microsoft'un koşullarından daha kısıtlayıcı olması veya olduğu iddiasında bulunması halinde yazılımınızın tabi olduğu koşullardaki kıyaslama testi kısıtlamalarından feragat edersiniz. Yazılımınızın tabi olduğu koşullardaki bu gibi iddia edilen kısıtlamalardan feragat etmemeniz durumunda, bu yazılıma erişmenize veya yazılımı kullanmanıza izin verilmez ve yazılıma erişemezsiniz veya yazılımı kullanamazsınız.

 2. VERİ TOPLAMA. Yazılım, sizin hakkınızda ve yazılımı kullanımınız hakkında bilgi toplayıp Microsoft'a gönderebilir. Microsoft bu bilgileri, hizmet sağlamak ve Microsoft'un ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek için kullanabilir. Mevcut olması durumunda, vazgeçme haklarınız, ürün belgelerinde açıklanmaktadır. Yazılımdaki bazı özellikler, uygulamalarınızın yazılıma erişen veya yazılımı kullanan kullanıcılarından toet toplamaya olanak sağlayabilir. Uygulamalarınızda toet toplamaya olanak sağlamak için bu özellikleri kullanırsanız gerekli tüm kullanıcı onaylarını almak ve kullanıcı verilerini nieuwe şekilde kullandığınız, topladığınız ve paylaştığınız hakkında kullanıcıları doğru şekilde bilgilendiren belirgin bir gizlilik ilkesi sağlamak dahil, ilgili yasalara uymanız gerekir. Microsoft'un toet toplamasına ve kullanımına ilişkin daha fazla bilgiyi ürün belgelerinde ve https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 adreslerindeki Microsoft Gizlilik Bildiriminde bulabilirsiniz. Microsoft Gizlilik Bildiriminin ilgili tüm hükümlerine uymayı Kaboel edersiniz.

 3. LİSANS KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. BU sınırlamalara rağmen ilgili yasalar grootte, ilave haklar sağlamıyorsa, şunları yapamazsınız (ve yapma hakkınız olmayacaktır):

  1. Yazılımı sadece sizin belirli şekillerde kullanmanıza izin veren, yazılımdaki herhangi bir teknik sınırlamayı aşacak teknik çözümler üretmek;

  2. Yazılıma dahil edilmiş olabilecek açık kaynaklı bileşenlerin kullanımının tabi olduğu lisans verme koşullarının yalnızca gerekli gördüğü durumlar ve izin verdiği ölçü dışında, yazılımı tersine mühendislik işlemine tabi tutmak, assembler diline çevirmek veya kaynak koduna dönüştürmek;

  3. Microsoft veya tedarikçilerinin yazılımdaki herhangi bir bildirimini kaldırmak, küçültmek, engellemek veya değiştirmek;

  4. yazılımı, ticari; kâr amacı gütmeyen veya gelir türeten faaliyetler için kullanmak;

  5. Yazılımı yasalara aykırı bir şekilde veya kötü amaçlı yazılımlar oluşturmak veya çoğaltmak için herhangi bir şekilde kullanmak veya

  6. Yazılımı paylaşmak, yayımlamak, dağıtmak veya ödünç vermek, yazılımı başkalarının kullanımı için tek başına barındırılan bir çözüm olarak sağlamak veya yazılımı veya işbu anlaşmayı bir üçüncü kişiye devretmek.

 4. GERİ BİLDİRİM. Yazılım hakkında Microsoft'a geri bildirimde bulunursanız, Microsoft'a, ücretsiz olarak, verdiğiniz geri bildirimi herhangi bir yolla ve herhangi bir amaçla kullanma, paylaşma ve ticari olarak kullanma hakkını tanımış olursunuz. Microsoft, geri bildiriminizi bunların içerisine dahil ettiği için Microsoft'un yazılımını veya belgelerini üçüncü kişilere lisanslamasını gerektirecek şekilde lisansa tabi bir geri bildirim veremezsiniz. BU haklar bu anlaşmanın bitiminden sonra da geçerlidir.

 5. İHRACAT SINIRLAMALARI. Hedef wachtwoord, zoon kullanıcı ve zoon kullanım sınırlamalarını da içeren, yazılım konusunda geçerli olan tüm yurt içi ve uluslararası ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine uygun şekilde davranmanız gerekir. İhracat kısıtlamaları konusunda daha fazla bilgi için, http://aka.ms/exporting adresini ziyaret edin.

 6. DESTEK HİZMETLERİ. Microsoft, işbu anlaşma kapsamında bu yazılıma ilişkin herhangi bir destek hizmeti sağlamakla yükümlü değildir. Tüm destekler "olduğu gibi", "tüm hatalarıyla birlikte" ve hiçbir garantileri olmadan sağlanmaktadır.

 7. GÜNCELLEŞTİRMELER. Yazılım, güncelleştirmelerini sizin için düzenli aralıklarla denetler, indirir ve yükler. Güncelleştirmeleri yalnızca Microsoft'tan veya yetkili kaynaklardan temin edebilirsiniz. Microsoft, güncelleştirmeleri grootte sağlayabilmek için, sisteminizi güncelleştirmeye ihtiyaç duyabilir. Ek bildirim olmaksızın, bu tür otomatik güncelleştirmeleri almayı Kaboel edersiniz. Güncelleştirmeler, mevcut tüm yazılım özelliklerini, hizmetleri veya çevre birimi cihazlarını içermeyebilir veya desteklemeyebilir.

 8. BAĞLAYICI TAHKİM VE Zoekformule DAVASI FERAGATİ. BU Madde, United Birleşik Devletleri'nde yaşıyorsanız (in line da iş merkezi burada olan bir işletme olmanız durumunda) uygulanır. Rootte ve Microsoft arasında herhangi bir uyuşmazlığın olması durumunda, bunu 60 gün içinde gayri resmi olarak çözümlemeye çalışmayı Kaboel edersiniz. Sizin ve Microsoft'un uyuşmazlığı çözümleyememesi durumunda, rootte ve Microsoft, federale Tahkim Yasası ("FAA") kapsamında Amerikan Tahkim Birliği nezdinde bağlayıcı bireysel tahkime başvurmayı ve mahkemede bir hakim veya jüri huzurunda dava açmamayı Kaboel edersiniz. Bunun yerine, tarafsız bir hakem karar verir. Zoekformule davalarına, zoekformule genelinde tahkimlere, özel avukat genel kovuşturmalarına ve birisinin temsilci yetkisiyle hareket ettiği diğer davalara izin verilmez; tüm tarafların onayı olmaksızın münferit davalar birleştirilemez. Tahkim Anlaşmasının tamamı daha fazla koşul içerir ve http://aka.ms/arb-agreement-1 adresinde bulunur. Rootte ve Microsoft bu koşullara uymayı Kaboel edersiniz.

 9. FESİH. İşbu anlaşmanın herhangi bir koşuluna veya şartına uymamanız durumunda, Microsoft işbu anlaşmayı diğer haklara bakmaksızın feshedebilir. Böyle bir durumda, yazılımın ve bütün bileşen parçalarının tüm kopyalarını imha etmeniz gerekir.

 10. ANLAŞMANIN TAMAMI. İşbu anlaşma ve Microsoft'un ekler, güncelleştirmeler veya üçüncü kişi uygulamaları için sağlayabileceği diğer tüm koşullar, yazılıma ilişkin anlaşmanın tamamını oluşturur.

 11. İLGİLİ YASALAR VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENECEĞİ laag. Yazılımı United Birleşik Devletleri'nde veya Kanada'da aldıysanız, tahkim bestand ilgili haar türlü konunun FAA'ya tabi olması hariç olmak üzere, işbu anlaşmanın yorumlanması, işbu anlaşmanın ihlaline ilişkin iddialar ve diğer tüm iddialar (tüketiciyi koruma, haksız rekabet ve haksız fiil iddiaları dahil), yaşadığınız eyaletin veya ilin (bir işletme olması durumunda, iş merkezinizin bulunduğu yerin) yasalarına tabi olacaktır. BU yazılımı başka herhangi bir ülkede aldıysanız, tahkim bestand ilgili haar türlü konunun FAA'ya tabi olması hariç olmak üzere, söz konusu ülkenin yasaları uygulanır. ABD federale mahkemesinin mevcut olması durumunda, rootte ve Microsoft, mahkemede görülen tüm uyuşmazlıklar bakımından (tahkim hariç) Washington'daki koning land federale mahkemesinin münhasır yargı yetkisine ve yargı yeri olduğuna onay verirsiniz. Aksi halde, rootte ve Microsoft, mahkemede görülen tüm uyuşmazlıklar bakımından (tahkim hariç) Washington'daki koning land Temyiz Mahkemesinin münhasır yargı yetkisine ve yargı yeri olduğuna onay verirsiniz.

 12. TÜKETİCİ HAKLARI, BÖLGESEL DEĞİŞİMLER. BU anlaşma belirli yasal hakları açıklamaktadır. Yaşadığınız eyaletin, ilin veya ülkenin yasaları kapsamında tüketici hakları da dahil olmak üzere başka haklara sahip olabilirsiniz. Microsoft bestand aranızdaki ilişkiden ayrı olarak ve bu ilişkinin dışında ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. İşbu anlaşma, eyaletinizin, ilinizin veya ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, sahip olduğunuz bu diğer hakları değiştirmez. Örneğin, yazılımı aşağıdaki bölgelerden birinde aldıysanız veya zorunlu ülke yasaları geçerliyse, aşağıdaki hükümler sizin için geçerli olur:

  1. Avustralya. Avustralya Tüketici Yasası kapsamında kanuni garantileriniz bulunmaktadır ve bu anlaşmadaki hiçbir şey, bu hakları etkilemeyi amaçlamaz.

  2. Kanada. BU yazılımı Kanada'da satın almış olmanız durumunda, otomatik güncelleştirme özelliğini kapatarak, cihazınızın internet bağlantısını keserek (öte yandan internete yeniden bağlanmanız durumunda ve bağlandığınızda, yazılım güncelleştirmeleri denetlemeye ve yüklemeye devam edecektir) veya yazılımı kaldırarak güncelleştirmeleri almayı durdurabilirsiniz. Varsa, ürün belgeleri de elinizde bulunan cihazın veya yazılımın güncelleştirmelerini kapatmaya ilişkin açıklamalara wachtwoord verebilir.

  3. Almanya ve Avusturya.

   • (i) Garanti. Uygun şekilde lisanslanmış yazılım büyük ölçüde, yazılıma eşlik eden haar türlü Microsoft malzemesinde açıklandığı şekilde çalışacaktır. Microsoft Ancak, lisanslanmış yazılımla ilgili olarak sözleşmeden doğan hiçbir taahhüt vermez.

   • (ii) Sorumluluğun Sınırlandırılması. Kasıtlı davranışın, ağır ihmalin, Ürün Sorumluluğu Kanununa dayalı iddiaların yanı sıra, kunt kaybı veya kişisel veya fiziksel yaralanma durumunda Microsoft, kanun uyarınca olarak sorumlu olur.

   Yukarıda anılan (ii) maddesine tabi olmak üzere Microsoft'un sözleşme yükümlülüklerini ciddi biçimde ihlal etmesi ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin anlaşmanın tam ifasına olanak sağlayacak, ihlalinin bu anlaşmanın amacını tehlikeye düşürecek ve bunlara uygunluğa bir tarafın sürekli güvenmesini sağlayacak nitelikte (kısaca "temel yükümlülükler") olması durumunda Microsoft, yalnızca hafif ihmal için sorumlu olacaktır. Diğer hafif ihmal hallerinde, Microsoft'un hafif ihmaller bestand ilgili yükümlülüğü bulunmayacaktır.

 13. GARANTİ REDDİ BEYANI. YAZILIMIN LİSANSI "OLDUĞU GİBİ" VERİLMEKTEDİR. YAZILIMIN KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLER TARAFINIZDAN ÜSTLENİLİR. MICROSOFT TARAFINDAN HİÇBİR AÇIK GARANTİ VEYA TAAHHÜT VERİLMEMEKTE VEYA KOŞUL İLERİ SÜRÜLMEMEKTEDİR. MİCROSOFT, İLGİLİ YASALAR KAPSAMINDA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL BULUNMAMASI DAHİL, TÜM ZIMNİ GARANTİLERİ KAPSAM DIŞINDA BIRAKIR.

 14. ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI. YUKARIDAKİ GARANTİ REDDİNE RAĞMEN, ZARARLARI TAZMİN ETMEYE YÖNELİK HERHANGİ BİR DAYANAĞINIZIN BULUNMASI DURUMUNDA, MICROSOFT'TAN VE MICROSOFT'UN TEDARİKÇİLERİNDEN YALNIZCA 5,00 ABD DOLARI'NA KADAR OLAN DOĞRUDAN ZARARLARI GERİ ALABİLİRSİNİZ. NETİCEDE OLUŞAN ZARARLAR, KAR KAYBI ZARARLARI, ÖZEL, DOLAYLI VEYA MÜSBET ZARARLARLA BAĞLANTILI ZARARLAR DAHİL DİĞER ZARARLARI GERİ ALAMAZSINIZ. Bu sınırlama, a üçüncü kişi internet sitelerinde in line da üçüncü kişi uygulamalarda yazılım, hizmetler, içerik (kod dahil) bestand bağlantılı herhangi bir şey ve (b) sözleşme ihlali, garanti, taahhüt in line da koşul ihlali, kusursuz sorumluluk, ihmal in line da diğer haksız fiil in line da başka herhangi bir iddia için de olmak üzere, haar bir durumda, ilgili yasaların izin verdiği ölçüde geçerlidir. Bu sınırlama, Microsoft'un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, eyaletiniz, şehriniz veya ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir. УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

ЯКЩО ВИ ПРОЖИВАЄТЕ (АБО ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗТАШОВАНО) У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ, ОЗНАЙОМТЕСЯ З РОЗДІЛОМ «ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АРБІТРАЖ І ВІДМОВА ВІД ПРАВА НА КОЛЕКТИВНІ ПОЗОВИ» НИЖЧЕ. ЦІ ПОЛОЖЕННЯ ВПЛИВАЮТЬ НА СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

ЦІ УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ – ЦЕ УГОДА МІЖ ВАМИ ТА КОРПОРАЦІЄЮ МАЙКРОСОФТ (АБО ОДНІЄЮ З ЇЇ АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ). Вони застосовуються до зазначеного вище програмного забезпечення, будь-яких оновлень програмного забезпечення та служб Microsoft (окрім випадків, коли такі служби чи оновлення супроводжуються новими або додатковими умовами; у таких випадках ці відмінні УМОВИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ З РОЗРАХУНКОМ НА ЗАСТОСУВАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ ТА НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ВАШІ ПРАВА АБО ПРАВА КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ СТОСОВНО ВЖЕ ОНОВЛЕНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИ СЛУЖБ). У РАЗІ ДОТРИМАННЯ ЦИХ УМОВ ЛІЦЕНЗІЇ ВИ МАЄТЕ ОПИСАНІ НИЖЧЕ ПРАВА. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ, ВИ ЗАСВІДЧУЄТЕ СВОЮ ЗГОДУ НА ЦІ УМОВИ.

 1. ПРАВА НА ІНСТАЛЯЦІЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ.

  1. Загальні положення. ВИ МАЄТЕ ПРАВО ІНСТАЛЮВАТИ ТА ВИКОРИСТОВУВАТИ БУДЬ ЯКУ КІЛЬКІСТЬ КОПІЇ/КОПІЙ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.

  2. Програмне забезпечення третіх сторін. ДО СКЛАДУ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ МОЖУТЬ ВХОДИТИ ПРОГРАМИ ТРЕТІХ СТОРІН, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ВАМ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ЦІЄЮ УГОДОЮ АБО ЇХНІМИ ВЛАСНИМИ УМОВАМИ. Умови ліцензії, а також відповідні повідомлення та згоди (за наявності) для програм третіх сторін можна знайти на веб сторінці http://aka.ms/thirdpartynotices або у файлі повідомлення, що надається разом із програмою. НАВІТЬ ЯКЩО НА ТАКІ ПРОГРАМИ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ІНШИХ УГОД, НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ОБМЕЖЕННЯ Й ВИКЛЮЧЕННЯ СТОСОВНО ЗБИТКІВ ПРОДОВЖУЮТЬ ДІЯТИ В РАМКАХ НАЛЕЖНОГО ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ.

  3. Конкурентне порівняння. ЯКЩО ВИ – ПРЯМИЙ КОНКУРЕНТ І ВИКОРИСТОВУЄТЕ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВОЇМ ПРОДУКТОМ, АНАЛІЗУ ЧИ ЗБИРАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ВИ ВІДМОВЛЯЄТЕСЯ НА КОРИСТЬ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ, ЇЇ ФІЛІАЛІВ І АФІЛІЙОВАНИХ КОМПАНІЙ (ЗОКРЕМА, МАЙБУТНІХ) ВІД ОБМЕЖЕНЬ НА ВИКОРИСТАННЯ КОНКУРЕНТАМИ, ДОСТУП І ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТІЄЮ МІРОЮ, ЯКОЮ ВАШІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕВИЩУЮТЬ ОБМЕЖЕННЯ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ. ЯКЩО ВИ НЕ ВІДМОВИТЕСЯ ВІД ТАКИХ ОБМЕЖЕНЬ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИ НЕ МАТИМЕТЕ ПРАВА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ АБО ОТРИМУВАТИ ДОСТУП ДО НЬОГО.

 2. ЗБИРАННЯ ДАНИХ. ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ МОЖЕ ЗБИРАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВАС І ПРО ТЕ, ЯК ВИ ЙОГО ВИКОРИСТОВУЄТЕ, І НАДСИЛАТИ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ. Вона може використовувати цю інформацію для надання послуг і покращення продуктів і служб Microsoft. ВАШІ ПРАВА НА ВІДМОВУ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ (ЗА НАЯВНОСТІ) ЗАЗНАЧЕНІ В ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРОДУКТУ. ДЕЯКІ ФУНКЦІЇ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ДАЮТЬ ЗМОГУ ЗБИРАТИ ДАНІ КОРИСТУВАЧІВ ВАШИХ ПРОГРАМ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ЯКЩО ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ЦІ ФУНКЦІЇ, ЩОБ АКТИВУВАТИ ЗБИРАННЯ ДАНИХ У СВОЇХ ПРОГРАМАХ, ВИ ПОВИННІ ДОТРИМУВАТИСЯ НАЛЕЖНОГО ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ, ЗОКРЕМА ОТРИМАТИ НЕОБХІДНУ ЗГОДУ КОРИСТУВАЧІВ І ПІДТРИМУВАТИ ПОМІТНУ ПОЛІТИКУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ЯКА ЗРОЗУМІЛО ПОЯСНЮЄ КОРИСТУВАЧАМ, ЯК САМЕ ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ, ЗБИРАЄТЕ ТА РОЗПОВСЮДЖУЄТЕ ЇХНІ ДАНІ. Додаткові відомості про збирання та використання даних корпорацією Майкрософт можна знайти в документації продукту та в Декларації корпорації Майкрософт про конфіденційність, доступній на веб сторінці https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЬ УСІХ НАЛЕЖНИХ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ПОЛОЖЕННЯ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

 3. ОБСЯГ ЛІЦЕНЗІЇ. ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ НЕ ПРОДАЄТЬСЯ, А НАДАЄТЬСЯ В КОРИСТУВАННЯ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ. УСІ ІНШІ ПРАВА НАЛЕЖАТЬ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ. ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, КОЛИ НАЛЕЖНИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОН НАДАЄ ВАМ ПОПРИ ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ДОДАТКОВІ ПРАВА, ВИ НЕ БУДЕТЕ (І НЕ МАТИМЕТЕ ПРАВА):

  1. ОБМИНАТИ БУДЬ ЯКІ ТЕХНІЧНІ ОБМЕЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЙОГО ЛИШЕ ПЕВНИМ СПОСОБОМ;

  2. ЗДІЙСНЮВАТИ ЗВОРОТНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, ДЕКОМПІЛЮВАТИ, ДИЗАСЕМБЛЮВАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ;

  3. ВИДАЛЯТИ, СКОРОЧУВАТИ, БЛОКУВАТИ АБО ЗМІНЮВАТИ БУДЬ ЯКІ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ АБО ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ПРОГРАМНОМУ ПРОДУКТІ;

  4. ВИКОРИСТОВУВАТИ ТАКИЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОЇ, НЕКОМЕРЦІЙНОЇ АБО ПРИБУТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;

  5. ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У БУДЬ ЯКИЙ ПРОТИЗАКОННИЙ СПОСІБ АБО ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЧИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗЛОВМИСНИХ ПРОГРАМ; АБО

  6. НАДАВАТИ СПІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, ПУБЛІКУВАТИ, РОЗПОВСЮДЖУВАТИ ЧИ НАДАВАТИ ЙОГО В ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ АБО ЯК АВТОНОМНЕ РОЗМІЩЕНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНШИМИ ОСОБАМИ, А ТАКОЖ ПЕРЕДАВАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ АБО ЦЮ УГОДУ БУДЬ-ЯКІЙ ТРЕТІЙ СТОРОНІ.

 4. ВІДГУКИ. ЯКЩО ВИ НАДАЄТЕ ВІДГУК ПРО ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ МАЙКРОСОФТ, ВИ БЕЗКОШТОВНО НАДАЄТЕ МАЙКРОСОФТ ПРАВО ПЕРЕДАВАТИ ВІДГУК ТРЕТІМ СТОРОНАМ ТА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЙОГО В КОМЕРЦІЙНИХ ЦІЛЯХ БУДЬ ЯКИМ СПОСОБОМ І З БУДЬ ЯКОЮ МЕТОЮ. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ НЕ НАДАВАТИ ВІДГУКІВ ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРЕДМЕТОМ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ЗОБОВ ' ЯЗАНЬ, ЗА ЯКИМИ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ БУДЕ ЗМУШЕНА НАДАТИ ТРЕТІМ СТОРОНАМ ЛІЦЕНЗІЮ НА ВИКОРИСТАННЯ СВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ПІДСТАВІ ВКЛЮЧЕННЯ ДО НИХ ВАШОГО ВІДГУКУ. ЦІ УМОВИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ В СИЛІ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЦІЄЇ УГОДИ.

 5. ЕКСПОРТНІ ОБМЕЖЕННЯ. ВИ ЗОБОВ ' ЯЗУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЬ УСІХ ВІДПОВІДНИХ МІСЦЕВИХ І МІЖНАРОДНИХ ЗАКОНІВ І ПРАВИЛ ЩОДО ЕКСПОРТУ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОКРЕМА ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО МІСЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ І КІНЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ. Додаткові відомості про експортні обмеження можна знайти на веб сайті http://aka.ms/exporting.

 6. ПОСЛУГИ ПІДТРИМКИ. ЗГІДНО З ЦІЄЮ УГОДОЮ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕ ЗОБОВ ' ЯЗАНА НАДАВАТИ ПОСЛУГИ З ПІДТРИМКИ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ. БУДЬ-ЯКА ПІДТРИМКА НАДАЄТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є», «З УСІМА НЕДОЛІКАМИ» ТА БЕЗ БУДЬ ЯКИХ ГАРАНТІЙ.

 7. ОНОВЛЕННЯ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЕ ПЕРІОДИЧНО ПЕРЕВІРЯТИ НАЯВНІСТЬ ОНОВЛЕНЬ, А ТАКОЖ ЗАВАНТАЖУВАТИ Й ІНСТАЛЮВАТИ ДЛЯ ВАС ТАКІ ОНОВЛЕННЯ. ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ОТРИМУВАТИ ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛИШЕ ВІД МАЙКРОСОФТ АБО АВТОРИЗОВАНИХ ДЖЕРЕЛ. ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАС ОНОВЛЕННЯМИ МАЙКРОСОФТ МОЖЕ ОНОВЛЮВАТИ ВАШУ СИСТЕМУ. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ОТРИМУВАТИ АВТОМАТИЧНІ ОНОВЛЕННЯ ТАКИХ ТИПІВ БЕЗ ДОДАТКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ. ОНОВЛЕННЯ МОЖУТЬ НЕ МІСТИТИ АБО НЕ ПІДТРИМУВАТИ ВСІ НАЯВНІ ФУНКЦІЇ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, СЛУЖБИ АБО ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ.

 8. ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АРБІТРАЖ І ВІДМОВА ВІД ПРАВА НА КОЛЕКТИВНІ ПОЗОВИ. Цей розділ застосовується, якщо ви проживаєте (або основне місце вашої діяльності розташоване) у Сполучених Штатах. У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ СПОРІВ МІЖ ВАМИ ТА КОРПОРАЦІЄЮ МАЙКРОСОФТ ВИ ТА МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ПРОТЯГОМ 60 ДНІВ НАМАГАТИСЯ ВИРІШИТИ ЇХ ШЛЯХОМ НЕОФІЦІЙНИХ ПЕРЕГОВОРІВ. Якщо вирішити спір таким чином не вдасться, ви та корпорація Майкрософт погоджуєтеся на проведення індивідуального арбітражу в Американській асоціації арбітражу за Федеральним законом про арбітраж («FAA») і відмовляєтеся від права подавати Позов у суд для розгляду суддею чи судом присяжних. НАТОМІСТЬ СПІР ВИРІШУВАТИМЕ НЕЙТРАЛЬНИЙ СУДДЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ. Колективні позови, групові арбітражі, загальні позови через повіреного та будь які інші провадження, у яких будь яка зі сторін діє через представника, заборонено. ТАКОЖ ЗАБОРОНЕНО ПОЄДНУВАТИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ БЕЗ ЗГОДИ ВСІХ СТОРІН. ПОВНИЙ ТЕКСТ АРБІТРАЖНОЇ УГОДИ МІСТИТЬ ДОДАТКОВІ УМОВИ. Його можна переглянути на веб сайті http://aka.ms/arb-agreement-1. ВИ ТА КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЦИМИ УМОВАМИ.

 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. ЗБЕРІГАЮЧИ ЗА СОБОЮ ВСІ ІНШІ ПРАВА, КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ МОЖЕ ПРИПИНИТИ ДІЮ ЦІЄЇ УГОДИ, ЯКЩО ВИ ПОРУШИТЕ БУДЬ ЯКІ З ЇЇ УМОВ І ПОЛОЖЕНЬ. У ТАКОМУ РАЗІ ВИ ПОВИННІ ЗНИЩИТИ ВСІ КОПІЇ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ Й УСІХ ЙОГО КОМПОНЕНТІВ.

 10. ПОВНА УГОДА. ЦЯ УГОДА ТА БУДЬ ЯКІ ІНШІ УМОВИ МАЙКРОСОФТ ЩОДО ДОДАТКОВИХ КОМПОНЕНТІВ, ОНОВЛЕНЬ АБО ПРОГРАМ ТРЕТІХ СТОРІН СКЛАДАЮТЬ ПОВНУ УГОДУ ДЛЯ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.

 11. НАЛЕЖНИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОН І МІСЦЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ЯКЩО ВИ ПРИДБАЛИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У США АБО КАНАДІ, УСІ ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ Й ІНШІ ПРЕТЕНЗІЇ (ЗОКРЕМА, СТОСОВНО ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ, НЕЧЕСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ) РЕГУЛЮЮТЬСЯ ТА ІНТЕРПРЕТУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ШТАТУ АБО ПРОВІНЦІЇ ДЕ ВИ ПРОЖИВАЄТЕ (АБО ДЕ РОЗТАШОВАНО ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКЩО ЙДЕТЬСЯ ПРО БІЗНЕС), НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИНЦИПІВ КОЛІЗІЙНОГО ПРАВА ОКРІМ УСІХ АСПЕКТІВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ АРБІТРАЖУ, ЯКІ РЕГУЛЮЄ FAA. ЯКЩО ВИ ПРИДБАЛИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У БУДЬ ЯКІЙ ІНШІЙ КРАЇНІ, ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЗАКОНОДАВСТВО ЦІЄЇ КРАЇНИ, ОДНАК УСІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ АРБІТРАЖУ, РЕГУЛЮЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО FAA. ЯКЩО ІСНУЄ ЮРИСДИКЦІЯ ФЕДЕРАЛЬНИХ СУДІВ США, ВИ ТА КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО БУДЬ ЯКІ СПОРИ, ПОВ ' ЯЗАНІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ (ОКРІМ АРБІТРАЖНИХ), ЯКІ МАЮТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ В СУДІ НАЛЕЖАТЬ ВИКЛЮЧНО ДО ЮРИСДИКЦІЇ ФЕДЕРАЛЬНИХ СУДІВ ОКРУГУ КІНҐ, ШТАТ ВАШИНГТОН. В ІНШОМУ РАЗІ ВИ ТА КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО БУДЬ ЯКІ СПОРИ, ПОВ ' ЯЗАНІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ (ОКРІМ АРБІТРАЖНИХ), ЯКІ МАЮТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ В СУДІ НАЛЕЖАТЬ ВИКЛЮЧНО ДО ЮРИСДИКЦІЇ ВИЩОГО СУДУ ОКРУГУ КІНҐ, ШТАТ ВАШИНГТОН.

 12. ПРАВА СПОЖИВАЧА; РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА. У ЦІЙ УГОДІ ВИКЛАДЕНО ПЕВНІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА. ЗА ЗАКОНАМИ СВОГО ШТАТУ, СВОЄЇ ПРОВІНЦІЇ АБО КРАЇНИ ВИ МОЖЕТЕ МАТИ ДОДАТКОВІ ПРАВА, ЗОКРЕМА ПРАВА СПОЖИВАЧА. НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВАШИХ ВІДНОСИН ІЗ КОРПОРАЦІЄЮ МАЙКРОСОФТ ВИ МОЖЕТЕ МАТИ ПРАВА ЩОДО СТОРОНИ, У ЯКОЇ ПРИДБАЛИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ЦЯ УГОДА НЕ ЗМІНЮЄ ЦИХ ІНШИХ ПРАВ, ЯКЩО ЗАКОНОДАВСТВО ВАШОГО ШТАТУ, ВАШОЇ ПРОВІНЦІЇ АБО КРАЇНИ НЕ ДОЗВОЛЯЄ ТАКОЇ ЗМІНИ. НАПРИКЛАД, ЯКЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИДБАНО В ОДНОМУ З НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ РЕГІОНІВ АБО ДІЄ ОБОВ ' ЯЗКОВИЙ ЗАКОН КРАЇНИ, ДО ВАС ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЗАЗНАЧЕНІ НИЖЧЕ ПОЛОЖЕННЯ.

  1. Австралія. ВИ МАЄТЕ ГАРАНТІЇ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ АВСТРАЛІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ, І НІЩО В ЦІЙ УГОДІ НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ОБМЕЖЕННЯ ТАКИХ ПРАВ.

  2. Канада. ЯКЩО ВИ ПРИДБАЛИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У КАНАДІ, ВИ МОЖЕТЕ ПЕРЕСТАТИ ОТРИМУВАТИ ОНОВЛЕННЯ ЯКЩО ВИМКНЕТЕ ФУНКЦІЮ АВТОМАТИЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВІДКЛЮЧИТЕ ПРИСТРІЙ ВІД ІНТЕРНЕТУ (ПРОТЕ КОЛИ ВИ ЗНОВУ ПІДКЛЮЧИТЕСЯ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОВИТЬ ПЕРЕВІРКУ НА НАЯВНІСТЬ ОНОВЛЕНЬ І ЇХ ІНСТАЛЯЦІЮ) АБО ВИДАЛИТЕ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОДУКТУ (ЗА НАЯВНОСТІ) МОЖЕ МІСТИТИ ІНСТРУКЦІЇ З ВИМКНЕННЯ ОНОВЛЕНЬ ДЛЯ ПЕВНОГО ПРИСТРОЮ АБО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

  3. НІМЕЧЧИНА ТА АВСТРІЯ.

   • (i) Гарантія. НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ЛІЦЕНЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАТИМЕ В ЦІЛОМУ ТАК, ЯК ЦЕ ОПИСАНО В МАТЕРІАЛАХ МАЙКРОСОФТ, ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ОДНАК МАЙКРОСОФТ НЕ НАДАЄ ЖОДНОЇ ДОГОВІРНОЇ ГАРАНТІЇ СТОСОВНО ЛІЦЕНЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.

   • (ii) Обмеження відповідальності. У ВИПАДКУ НАВМИСНОЇ ДІЇ, ГРУБОЇ НЕОБЕРЕЖНОСТІ, ПРЕТЕНЗІЙ НА ПІДСТАВІ ЗАКОНУ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, А ТАКОЖ У РАЗІ СМЕРТІ ЧИ ТІЛЕСНИХ І ФІЗИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТНОГО ПРАВА.

    ЗГІДНО З ПУНКТОМ (ІІ) ВИЩЕ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗНАЧНУ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ У ВИПАДКУ ПОРУШЕННЯ З БОКУ МАЙКРОСОФТ ТАКИХ ІСТОТНИХ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ ' ЯЗАНЬ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ СПРОЩУЄ НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЦІЄЇ УГОДИ, ПОРУШЕННЯ ЯКИХ МОЖЕ ПОСТАВИТИ ПІД ЗАГРОЗУ ЇЇ МЕТУ ТА НА ВІДПОВІДНІСТЬ ЯКИМ МОЖЕ ПОСТІЙНО СПИРАТИСЯ СТОРОНА (ТАК ЗВАНІ «ОСНОВНІ ЗОБОВ ' ЯЗАННЯ»). В ІНШИХ ВИПАДКАХ НЕЗНАЧНОЇ НЕОБЕРЕЖНОСТІ МАЙКРОСОФТ НЕ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЇ.

 13. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЦЕНЗУЄТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є». РИЗИК ЗА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ВАС. МАЙКРОСОФТ НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ І УМОВ. НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО НАЛЕЖНИМИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНАМИ, КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, ЗОКРЕМА НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ.

 14. ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО (А) БУДЬ ЯКИХ АСПЕКТІВ, ПОВ ' ЯЗАНИХ ІЗ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СЛУЖБАМИ ТА ВМІСТОМ (ЗОКРЕМА, КОДОМ) НА ВЕБ САЙТАХ АБО В ПРОГРАМАХ ТРЕТІХ СТОРІН; (Б) ПРЕТЕНЗІЙ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ ' ЯЗАНЬ ЗА КОНТРАКТОМ, ГАРАНТІЇ АБО УМОВ; ОБ ' ЄКТИВНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, НЕОБЕРЕЖНІСТЮ АБО ІНШИМ ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ; А ТАКОЖ ІЗ БУДЬ ЯКИМИ ІНШИМИ ПРЕТЕНЗІЯМИ; У КОЖНОМУ ВИПАДКУ – НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО НАЛЕЖНИМ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОМ.

  ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ТАКОЖ ДІЄ У ВИПАДКУ, ЯКЩО МАЙКРОСОФТ БУЛО ВІДОМО АБО МАЛО БУТИ ВІДОМО ПРО ЙМОВІРНІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ ОБМЕЖЕННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖЕ НЕ ПОШИРЮВАТИСЯ НА ВАС, ЯКЩО ЗАКОНОДАВСТВО ВАШОГО ШТАТУ, ВАШОЇ ПРОВІНЦІЇ ЧИ КРАЇНИ НЕ ПРИПУСКАЄ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕНАВМИСНО ЗАПОДІЯНІ, СПРИЧИНЕНІ АБО ІНШІ ЗБИТКИ.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP PHẦN MỀM CỦA MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE, ANDROID-APP VOOR YAMMER

NẾU BẠN SINH SỐNG Ở (HOẶC LÀ DOANH NGHIỆP CÓ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHÍNH Ở) HOA KỲ, VUI LÒNG ĐỌC PHẦN "PHÂN XỬ RÀNG BUỘC VÀ KHƯỚC TỪ VỤ KIỆN TẬP THỂ" DƯỚI ĐÂY. ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.

Các điều khoản cấp giấy phép này là bản thỏa thuận giữa bạn và Microsoft Corporation (hoặc một trong các chi nhánh của Microsoft Corporation). Những điều khoản này áp dụng cho phần mềm có tên bên trên và bất kỳ bản cập nhật phần mềm hoặc dịch vụ nào của Microsoft (ngoại trừ trong phạm vi mà những dịch vụ hoặc cập nhật đó được cung cấp bởi các điều khoản mới hoặc bổ gezongen trong trường hợp đó những điều khoản khác đó áp dụng tương ứng và không ze thế quyền của bạn hoặc quyền của Microsoft liên quan đến dịch vụ hoặc phần mềm đã cập nhật trước). NẾU TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP NÀY THÌ BẠN CÓ CÁC QUYỀN SAU ĐÂY. SỬ DỤNG PHẦN MỀM LÀ BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

 1. QUYỀN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG.

  1. Tổng quát. Bạn có thể cài đặt và sử dụng số lượng bản sao phần mềm bất kỳ.

  2. Phần mềm của bên thứ ba. Phần mềm có thể bao gồm các ứng dụng của bên thứ ba được cấp phép cho bạn theo thỏa thuận này hoặc theo các điều khoản riêng. Bạn có thể truy cập các điều khoản cấp phép, thông báo và xác nhận, nếu có, cho các ứng dụng của bên thứ ba trực tuyến tại http://aka.ms/thirdpartynotices hoặc trong tệp thông báo đi kèm. Kể cả khi những ứng dụng đó chịu sự chi phối của các thỏa thuận khác, điều khoản miễn trừ giới hạn cũng như loại trừ thiệt hại dưới đây vẫn được áp dụng trong phạm vi được cho phép bởi luật pháp hiện hành.

  3. Đánh giá về tính cạnh tranh. Nếu bạn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và bạn truy cập hoặc sử dụng phần mềm nhằm mục đích đánh giá về tính cạnh tranh, phân tích hoặc do thập thông tin, bạn khước từ đối với Microsoft, các đơn vị trực thuộc và công ty liên kết (kể cả trong tương lai) mọi giới hạn kiểm tra đánh giá, truy cập và sử dụng mang tính cạnh tranh về các điều khoản kiểm soát phần mềm trong phạm vi điều khoản sử dụng của bạn hoặc ngụ ý, hạn chế hơn các điều khoản của Microsoft. Nếu không khước từ bất kỳ giới hạn theo yêu cầu nào như vậy trong các điều khoản chi phối phần mềm, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng phần mềm này và sẽ không làm như vậy.

 2. Do THẬP DỮ LIỆU. Phần mềm có thể do thập thông tin về bạn và cách bạn sử dụng phần mềm đồng thời gửi thông tin đó đến Microsoft. Microsoft có thể sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ và cải tiến sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Quyền chọn không tham gia của bạn, nếu có, được mô tả trong tài liệu sản phẩm. Một số tính năng trong phần mềm có thể cho phép do thập dữ liệu từ người dùng ứng dụng của bạn, những người truy cập hoặc sử dụng phần mềm. Nếu bạn sử dụng những tính năng này để cho phép do thập dữ liệu trong ứng dụng của mình, bạn phải tuân thủ luật pháp hiện hành, bao gồm cần được người dùng cho phép và duy trì chính sách về quyền riêng tư nổi bật sẽ thông báo chính xác cho ngư Ời dùng về cách bạn sử dụng, do thập và chia sẻ dữ liệu của họ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về bộ sưu tập dữ liệu của Microsoft và sử dụng trong tài liệu sản phẩm và Tuyên bố về Quyền riêng tư của Microsoft trên https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản áp dụng của Tuyên bố về Quyền riêng tư của Microsoft.

 3. PHẠM VI CẤP PHÉP. Phần mềm này được cấp phép, không được bán. Microsoft bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ khi luật pháp hiện hành cho phép bạn có nhiều quyền hơn bất kể giới hạn này, bạn sẽ không (và không có quyền):

  1. Điều chỉnh bất kỳ giới hạn kỹ thuật nào trong phần mềm chỉ cho phép bạn sử dụng theo một số cách nhất định;

  2. Đảo ngược thiết kế, giải mã hoặc gỡ phần mềm này;

  3. xóa, cắt giảm, chặn hoặc chỉnh sửa bất kỳ thông báo nào của Microsoft hoặc nhà cung cấp trong phần mềm;

  4. sử dụng phần mềm cho các hoạt động thương mại, phi lợi nhuận hoặc tạo AB doanh do;

  5. sử dụng phần mềm theo bất kỳ cách nào vi phạm pháp luật hoặc tạo hoặc phát tán phần mềm độc hại; hoặc

  6. chia sẻ, xuất bản, phân phối hoặc cho mượn phần mềm, cung cấp phần mềm như là một giải pháp lưu trữ độc lập để người khác sử dụng hoặc chuyển nhượng phần mềm hoặc thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

 4. PHẢN HỒI. Nếu bạn gửi phản hồi về phần mềm đến Microsoft, bạn đã cấp cho Microsoft, không tính phí, quyền sử dụng, chia sẻ và thương mại hóa phản hồi của bạn theo mọi cách và cho mọi mục đích. Bạn sẽ không cung cấp những phản hồi phải tuân theo giấy phép yêu cầu Microsoft cấp phép cho phần mềm của Microsoft hoặc tài liệu dành cho bên thứ ba vì Microsoft bao gồm phản hồi của bạn trong các tài liệu đó. Các quyền nêu trên duy trì hiệu lực của thoả thuận này.

 5. HẠN CHẾ XUẤT KHẨU. Bạn phải tuân thủ mọi luật và quy định xuất khẩu trong nước và quốc tế được áp dụng cho phần mềm này, bao gồm các giới hạn về nơi đến, người dùng cuối và việc sử dụng cuối. Để biết thêm thông tin về giới hạn xuất khẩu, hãy truy cập http://aka.ms/exporting.

 6. CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ. Microsoft không có nghĩa vụ phải cung cấp bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào cho phần mềm theo thỏa thuận này. Mọi hỗ trợ được cung cấp "nguyên trạng", "còn có lỗi" và không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào.

 7. BẢN CẬP NHẬT. Phần mềm có thể kiểm tra định kỳ bản cập nhật rồi tải xuống và cài đặt cho bạn. Bạn chỉ được phép nhận bản cập nhật từ Microsoft hoặc các nguồn được ủy quyền. Microsoft có thể phải cập nhật hệ thống của bạn để cung cấp cho bạn bản cập nhật. Bạn đồng ý nhận những bản cập nhật tự động này mà không có bất kỳ thông báo bổ gezongen nào. Bản cập nhật có thể không bao gồm hoặc hỗ trợ tất cả các tính năng phần mềm, dịch vụ hoặc thiết bị ngoại vi hiện có.

 8. PHÂN XỬ RÀNG BUỘC BẰNG TRỌNG TÀI VÀ QUYỀN MIỄN TRỪ TỐ TỤNG TẬP THỂ. Phần này áp dụng nếu bạn sống ở (hoặc, nếu một doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính của bạn ở) Hoa Kỳ. Nếu bạn và Microsoft có tranh chấp, bạn và Microsoft sẽ đồng ý tìm cách giải quyết tranh chấp không chính thức trong vòng 60 ngày. Nếu bạn và Microsoft không thể giải quyết, bạn và Microsoft đồng ý với từng phân xử ràng buộc bằng trọng tài trước Hiệp hội Trọng tài Mỹ theo Đạo luật Trọng tài của Liên uitroepteken ("FAA") chứ không kiện tụng ở tòa án trước thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Ze vào đó, một trọng tài trung lập sẽ phán quyết. Không cho phép vụ kiện tập thể, phân xử tập thể bằng trọng tài, ze quyền kiện tụng nói chung và bất kỳ tố tụng nào khác trong đó một trong hai bên hành động với tư cách đại diện; cũng như không kết hợp các tố tụng cá nhân mà không có sự đồng ý của tất cả các bên. Thỏa thuận Trọng tài hoàn chỉnh chứa các điều khoản khác và có trên http://aka.ms/arb-overeenkomst-1. Bạn và Microsoft đồng ý với những điều khoản này.

 9. CHẤM DỨT. Nếu không gây thiệt hại đến các quyền khác, Microsoft có thể kết thúc thỏa thuận này nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào. Trong trường hợp này, bạn phải tiêu hủy tất cả các bản sao phần mềm và tất cả các cấu phần của phần mềm.

 10. TOÀN BỘ THỎA THUẬN. Thỏa thuận này và bất kỳ điều khoản nào khác mà Microsoft có thể cung cấp về bổ gezongen, cập nhật hoặc ứng dụng của bên thứ ba, là thỏa thuận đầy đủ cho phần mềm.

 11. LUẬT ÁP DỤNG VÀ NƠI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP. Nếu bạn mua phần mềm ở Hoa Kỳ hoặc Canada, luật pháp của tiểu uitroepteken hoặc tỉnh nơi bạn sinh sống (hoặc có địa điểm kinh doanh chính, nếu là doanh nghiệp) sẽ chi phối việc giải thích thỏa thuận này, khiếu nại vi phạm và tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và lỗi cá nhân) bất kể sự xung đột giữa các quy định pháp luật, ngoại trừ trường hợp FAA chi phối mọi thứ liên quan đến phân xử bằng trọng tài. Nếu bạn có được phần mềm này tại một quốc gia khác, luật pháp của quốc gia đó sẽ được áp dụng, ngoại trừ trường hợp FAA chi phối mọi thứ liên quan đến phân xử bằng trọng tài. Nếu tồn tại khu vực thẩm quyền liên uitroepteken của Hoa Kỳ, thì bạn và Microsoft đồng ý với khu vực thẩm quyền duy nhất tại tòa án liên uitroepteken của Hạt Koning, Washington cho tất cả các tranh chấp nghe được ở tòa (không bao gồm phân xử). Nếu không, thì bạn và Microsoft đồng ý với khu vực thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử tại Tòa án Tối cao của Hạt Koning, Washington cho tất cả các tranh chấp nghe được ở tòa (không bao gồm phân xử).

 12. QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG; KHÁC NHAU THEO KHU VỰC. Thỏa thuận này mô tả về một số quyền pháp lý. Bạn có thể có các quyền khác, bao gồm quyền người tiêu dùng, theo luật của tiểu uitroepteken, tỉnh hoặc quốc gia. Ngoài mối quan hệ với Microsoft, bạn cũng có thể có các quyền đối với bên đã cung cấp phần mềm này cho bạn. Thỏa thuận này sẽ không ze đổi các quyền khác nêu trên của bạn nếu luật pháp của tiểu uitroepteken, tỉnh hoặc quốc gia của bạn không cho phép làm điều đó. Ví dụ: nếu bạn mua phần mềm ở một trong các khu vực dưới đây, hoặc luật quốc gia bắt buộc được áp dụng, thì các điều khoản sau được áp dụng cho bạn:

  1. Úc. Bạn được bảo đảm pháp lý theo Luật Người tiêu dùng của Úc và không điều nào trong thỏa thuận này có thể ảnh hưởng đến những quyền đó.

  2. Canada. Nếu bạn đã mua phần mềm này ở Canada, bạn có thể dừng nhận bản cập nhật bằng cách tắt tính năng tự động cập nhật, ngắt kết nối thiết bị khỏi Internet (tuy nhiên nếu và khi bạn kết nối lại với Internet, phần mềm sẽ tiếp tục kiểm tra và cà ik đặt bản cập nhật) hoặc gỡ cài đặt phần mềm. Tài liệu về sản phẩm, nếu có, cũng có thể nêu rõ cách tắt cập nhật cho thiết bị hoặc phần mềm cụ thể của bạn.

  3. Đức và Áo.

   • (i) Bảo hành. Phần mềm được cấp phép hợp lệ sẽ hoạt động phần lớn như được mô tả trong bất kỳ tài liệu Microsoft nào đi kèm với phần mềm. Tuy nhiên, Microsoft không cung cấp bất kỳ bảo đảm theo hợp đồng nào liên quan đến phần mềm được cấp phép.

   • (ii) Giới hạn Trách nhiệm pháp lý. Trong trường hợp hành vi cố ý, sơ suất nghiêm trọng, khiếu nại dựa trên Đạo luật Trách nhiệm về Sản phẩm, cũng như, trong trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân hoặc thể chất, Microsoft sẽ chịu trách nhiệm pháp lý theo luật định.

    Căn cứ theo điều khoản nêu trên (ii), Microsoft sẽ chỉ chịu trách nhiệm pháp lý đối với sơ suất nhỏ nếu Microsoft vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng quan trọng này, thực hiện nghĩa vụ đó sẽ tạo điều kiện thực hiện đúng thỏa thuận này , vi phạm nghĩa vụ đó sẽ làm ảnh hưởng đến mục đích của thỏa thuận này và tuân thủ nghĩa vụ đó sẽ tăng sự tin cậy của một bên (còn gọi là "nghĩa vụ cơ bản"). Trong các trường hợp sơ suất nhỏ khác, Microsoft sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với sơ suất nhỏ.

 13. MIỄN TRỪ BẢO HÀNH. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CẤP PHÉP "NGUYÊN TRẠNG". BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM. MICROSOFT KHÔNG CUNG CẤP BẤT CỨ BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG NÀO. TRONG PHẠM VI LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, MICROSOFT SẼ LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC KHOẢN BẢO HÀNH MẶC NHIÊN, BAO GỒM KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 14. GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ HƯ HỎNG. NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO VỀ VIỆC ĐÒI BỒI THƯỜNG BẤT CHẤP MIỄN TRỪ BẢO HÀNH BÊN TRÊN, BẠN CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC MICROSOFT VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA MICROSOFT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP TỐI ĐA 5 ĐÔ LA MỸ. BẠN KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, KỂ CẢ CÁC THIỆT HẠI DOEN HẬU QUẢ, MẤT LỢI NHUẬN, CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN. Giới hạn này áp dụng cho (a) bất cứ điều gì liên quan đến phần mềm, dịch vụ, nội mest (bao gồm mã) trên trang Internet của bên thứ ba hoặc ứng dụng của bên thứ ba; và (b) các khiếu nại về vi phạm hợp đồng , bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện; trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sơ suất hoặc sai lầm cá nhân khác; trong từng trường hợp theo phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép. Giới hạn này cũng được áp dụng ngay cả khi Microsoft biết hoặc lẽ AB phải biết về khả năng có thể xảy AB thiệt hại. Giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn bởi vì tiểu uitroepteken, tỉnh của bạn có thể không cho phép loại trừ hoặc giới hạn về các thiệt hại doen ngẫu nhiên, hậu quả hoặc các thiệt hại khác. Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×