MIRR, functie

Geeft als resultaat een waarde van het type Double die de gewijzigde interne rentabiliteit aangeeft van een reeks periodieke geldstromen (betalingen en ontvangsten).

Syntaxis

GIR( waarden (); financieringsrente; herinvesteringsrente)

De syntaxis van de functie GIR heeft deze argumenten:

Argument

Beschrijving

waarden ()

Vereist. Matrix van Double waarmee geldstroomwaarden worden aangegeven. De matrix moet ten minste één negatieve waarde (een betaling) en één positieve waarde (een ontvangst) bevatten.

financieringsrente

Vereist. Een waarde van het type Double die het rentepercentage voorstelt dat u betaalt als kosten van de financiering.

herinvesteringsrente

Vereist. Een waarde van het type Double die het rentepercentage voorstelt dat u ontvangt over de geldstromen die u herinvesteert.


Opmerkingen

De gewijzigde interne rentabiliteit is de interne rentabiliteit wanneer betalingen en ontvangsten tegen verschillende tarieven worden gefinancierd. De functie GIR houdt rekening met zowel de kosten van de investering (financieringsrente) als met de rente die is ontvangen over de herinvestering van geldstromen (herinvesteringsrente).

De argumenten financieringsrente en herinvesteringsrente zijn percentages die worden uitgedrukt als decimale waarden. Zo wordt 12 procent uitgedrukt als 0,12.

De functie GIR gebruikt de volgorde van waarden binnen de matrix om de volgorde van betalingen en ontvangsten te interpreteren. Voer de waarden voor uw betalingen en ontvangen in de juiste volgorde in.

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie GIR gebruikt om de gewijzigde interne rentabiliteit op te vragen voor een reeks geldstromen die in de matrix Values() zijn opgenomen. LoanAPR vertegenwoordigt de financieringsrente en InvAPR de rente die is ontvangen over de herinvestering.

Dim LoanAPR, InvAPR, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
LoanAPR = .1 ' Loan rate.
InvAPR = .12 ' Reinvestment rate.
Fmt = "#0.00" ' Define money format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = MIRR(Values(), LoanAPR, InvAPR)
Msg = "The modified internal rate of return " & _
"for these five cash flows is"
Msg = Msg & Format(Abs(RetRate) * 100, Fmt) & "%."
' Display internal return rate.
MsgBox Msg
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×