Minimale hybride configuratie gebruiken om snel Exchange-postvakken te migreren naar Office 365

U kunt de optie Minimale hybride configuratie (ook wel Snelle migratie genoemd) in de wizard Hybride configuratie voor Exchange gebruiken om in hooguit enkele weken de inhoud van postvakken van gebruikers te migreren naar Office 365.

Vereisten

Gebruik Minimale hybride configuratie om e-mailberichten te migreren als u:

 • ten minste één Exchange 2010-, Exchange 2013- en/of Exchange 2016-server on-premises uitvoert.

 • van plan bent om binnen een paar weken of minder naar Exchange Online te verplaatsen.

 • niet van plan bent om door te gaan met adreslijstsynchronisatie voor het beheren van uw gebruikers.

Tijdens de migratie wordt het SMTP-adres (Simple Mail Transfer Protocol) van elk lokaal postvak gebruikt om het e-mailadres voor een nieuw Office 365-postvak te maken. Het lokale domein moet een geverifieerd domein in uw Office 365-organisatie zijn om een snelle migratie te kunnen uitvoeren.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Kies Setup > Domeinen.

 3. Klik op de pagina Domeinen op Domein toevoegen om de domeinwizard te starten.

  Domein toevoegen kiezen
 4. Typ op de pagina Een domein toevoegen de domeinnaam (bijvoorbeeld Contoso.com) die u gebruikt voor uw lokale Exchange-organisatie en kies vervolgens Volgende.

 5. Selecteer op de pagina Domein verifiëren ofwel Aanmelden bij GoDaddy (als uw DNS-records worden beheerd door GoDaddy) of In plaats daarvan een TXT-record toevoegen voor alle andere registrars > Volgende.

 6. Volg de verstrekte instructies voor uw DNS-hostingprovider. Meestal wordt de TXT-record gekozen om het eigendom te controleren.

  De instructies kunt u ook vinden in DNS-records maken bij een DNS-hostingprovider voor Office 365.

  Wacht nadat u de TXT- of MX-record hebt toegevoegd ongeveer 15 minuten voordat u verder gaat met de volgende stap.

 7. Wanneer u in de domeinwizard van Office 365 de optie Gedaan, nu controleren kiest, wordt een verificatiepagina weergegeven. Kies Voltooien.

  Als de verificatie in eerste instantie mislukt, wacht dan even en probeer het opnieuw.

  Ga niet verder naar de volgende stap in de domeinwizard. U hebt nu geverifieerd dat u de eigenaar bent van het lokale Exchange-organisatiedomein en u kunt nu verder gaan met een e-mailmigratie.

  U kunt de installatie van uw domein voltooien nadat de migratie is voltooid.

U moet zich op een computer waarvan het domein deel uitmaakt van uw lokale organisatie, aanmelden bij uw Office 365-account met behulp van uw globale-beheerdersreferenties en de wizard Hybride Exchange-configuratie starten op de pagina Gegevensmigratie van de pagina Office 365Beheerder.

 1. Ga in het Office 365-beheercentrum naar Gebruikers > Gegevensmigratie.

  Ga op de beheerpagina van Office 365 naar Gebruikers > Gegevensmigratie
 2. Kies op de pagina Migratie, onder Selecteer uw gegevensprovider, de optie Exchange.

  Selecteer Exchange op de migratiepagina als uw gegevensservice
 3. Kies Volgende op de eerste wizardpagina Hybride configuratie en accepteer op de pagina Lokale Exchange Server-organisatie de standaardwaarden en kies Volgende.

  Standaard wordt door de wizard verbinding gemaakt met de Exchange-server met de meest recente versie.

 4. Kies op de pagina Referenties, de optie Huidige Windows-referenties gebruiken voor on-premises Exchange-server en voer de beheerdersreferenties ervoor in en de Office 365-tenant. Kies volgende en kies opnieuw volgende als de verbindingen en referenties zijn gevalideerd.

 5. Selecteer Minimale hybride configuratie op de pagina Hybride functies > Volgende.

  Selecteer Minimale hybride configuratie op de pagina Hybride functies
 6. Kies Bijwerken op de paginaKlaar voor update om de lokale postvakken voor te bereiden voor migratie.

 1. Selecteer Mijn gebruikers en wachtwoorden eenmalig synchroniseren op de pagina Gebruikersinrichting.

  U wordt nu gevraagd de wizard Azure AD Connect te downloaden en installeren om uw gebruikers on-premises te synchroniseren met Office 365.

 2. Wanneer Azure AD Connect is gedownload, voert u het uit en kiest u de standaardopties voor Express-instellingen.

  Als de synchronisatie is voltooid, komt u terecht op de Office 365-pagina Gegevensmigratie waar u alle gebruikers kunt zien die met Office 365 zijn gesynchroniseerd.

  Nadat de eenmalige synchronisatie is voltooid, wordt directory-synchronisatie uitgeschakeld voor uw Office 365-tenant.

Selecteer Mijn gebruikers en wachtwoorden eenmalig synchroniseren op de pagina Gebruikersinrichting

Nadat Azure AD Connect uw gebruikers en hun wachtwoorden heeft gesynchroniseerd naar Office 365, moet u Office 365-licenties toewijzen, zodat ze een cloud-postvak hebben waarnaar hun lokale postvakgegevens kunnen worden gemigreerd.

De status van de pagina Gegevensmigratie geeft aan dat een licentie is vereist, zoals weergegeven in de afbeelding.

Ga in het beheercentrum naar Gebruikers > Actieve gebruikers en volg deze instructies om licenties toe te wijzen aan uw gebruikers.

De gebruikersstatus op de pagina Gegevensmigratie geeft aan of een gebruiker een licentie nodig heeft

Nadat u licenties hebt toegewezen aan uw gebruikers, gaat u naar de pagina Gegevens migreren om de postvakken te migreren.

 1. Ga naar Gebruikers > Gegevensmigratie en kies Exchange op de pagina Migratievoor uw gegevensservice.

 2. Op de pagina Gegevensmigratie selecteert u de gebruikers met postvakken die u wilt migreren en vervolgens kiest u Migratie starten.

  Het verdient aanbeveling om als test de postvakken van twee of drie gebruikers te migreren voordat u alle gebruikers migreert, om te controleren of alles werkt zoals verwacht.

  De pagina Gegevensmigratie geeft de migratiestatus weer tijdens de uitvoering. Zie Statusrapport gebruikersmigratie voor een volledige lijst, die u kunt ook bekijken in het Exchange-beheercentrum.

Op de pagina Gegevensmigratie wordt de migratiestatus van elke gebruiker weergegeven

E-mailsystemen gebruiken een DNS-record, een zogenaamde MX-record, om te achterhalen waar e-mails moeten worden bezorgd. Tijdens het e-mailmigratieproces wees de MX-record naar het lokale Exchange-e-mailsysteem. Nu de e-mailmigratie naar Office 365 is voltooid, moet u de MX-record naar Office 365 laten wijzen. U moet ook de instelling van uw DNS-records afronden. Ga in het Office 365-beheercentrum naar Instellingen > Domeinen en kies de domeinnaam die u wilt bijwerken, bijvoorbeeld contoso.com. De wizard Domeinen begeleidt u door de updatestappen. Lees dit artikel voor meer informatie die specifiek is voor uw registrar of host: MX-record toevoegen

Zie ook

Office 365-migratieprestaties en aanbevolen procedures

Het buiten bedrijf stellen van Exchange-servers in een hybride omgeving

Exchange 2010 wijzigen of verwijderen

Een Exchange 2007-organisatie verwijderen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×