Migratiebeoordelingscontrole: Werkstroomkoppelingen 2010

Overzicht

Met de migratiefunctie kunnen de werkstroomdefinities meestal zonder problemen worden gemigreerd van de SharePoint-bron naar de doelomgeving. Actieve werkstromen worden echter niet gemigreerd. Daarom worden actieve werkstromen opnieuw ingesteld en wel zodanig dat het lijkt alsof ze nooit op het doel zijn gestart.

Gegevensmigratie

Werkstroomgegevens zijn onderverdeeld in de volgende twee gedeelten:

  • Werkstroomdefinitie: de definitie beschrijft het totale werkstroomproces, bijvoorbeeld een goedkeuringswerkstroom met drie fasen en aangepaste routeringsregels voor elke fase. Deze gegevens worden doorgaans gemigreerd met de rest van de gegevens in de siteverzameling, waarna ze beschikbaar zijn in uw doelomgeving.

  • Werkstroomexemplaren: Elk actief exemplaar van een werkstroomdefinitie houdt de status van de werkstroom bij die aan de gang is, bijvoorbeeld: dit document bevindt zich in fase twee van het goedkeuringsproces en is toegewezen aan Stefan Spel. Helaas kan deze informatie niet naar het nieuwe platform worden gemigreerd. Daarbij zouden alle actieve werkstromen verloren gaan. Bijvoorbeeld: een document dat zich in fase twee van een werkstroom bevond in de bronomgeving, bevindt zich na de migratie naar de doelomgeving weer in fase nul (werkstroom niet gestart).

Belangrijk : Sites die zijn geconfigureerd als Geen toegang (vergrendeld) in SharePoint worden overgeslagen. Bekijk de scanuitvoer voor vergrendelde sites voor een overzicht van vergrendelde siteverzamelingen.

Voorbereiden op migratie

Om te voorkomen dat u werkstromen onnodig opnieuw moet starten, kunt u actieve werkstromen het beste voltooien vóór de migratiegebeurtenis waarbij uw inhoud wordt verplaatst naar de doelomgeving.

Na de migratie

Zodra de migratie naar de doelomgeving is voltooid, moeten alle gebruikers hun werkstromen die nog actief waren, opnieuw starten. Als in de werkstroom identiteiten zijn opgenomen, kan het nodig zijn de werkstroom opnieuw te publiceren met SharePoint Designer.

Rapporten met scanresultaten

WorkflowAssociations2010-detail.csv    Dit scanrapport biedt een lijst met alle koppelingen met werkstromen van SharePoint 2010 in de omgeving, samen met het aantal actieve exemplaren op het moment dat de scan is uitgevoerd.

Kolom

Beschrijving

SiteID

Unieke id van de beïnvloede siteverzameling.

SiteURL

URL van de beïnvloede siteverzameling.

SiteOwner

Eigenaar van de siteverzameling.

SiteAdmins

Lijst met personen die worden vermeld als beheerders van siteverzamelingen.

SiteSizeInMB

Grootte van de siteverzameling in megabyte (MB).

NumOfWebs

Het aantal webs dat aanwezig is in de siteverzameling.

ContentDBName

Naam van de inhoudsdatabase die als host fungeert voor de siteverzameling.

ContentDBServerName

Naam van SQL-server die als host fungeert voor de inhoudsdatabase.

ContentDBSizeInMB

Grootte van de inhoudsdatabase die als host fungeert voor de siteverzameling.

LastContentModifiedDate

Datum/tijd waarop inhoud van de siteverzameling is gewijzigd.

TotalItemCount

Totale aantal items dat is gevonden in de siteverzameling.

Treffers

Aantal vastgelegde verzoeken voor de siteverzameling. Is gebaseerd op gegevens uit de gebruiksregistratieservice. Als de gebruiksregistratieservice is uitgeschakeld, wordt in deze rij n.v.t. weergegeven.

DistinctUsers

Aantal individuele gebruikers die de siteverzameling hebben geopend. Is gebaseerd op gegevens uit de gebruiksregistratieservice. Als de gebruiksregistratieservice is uitgeschakeld, wordt in deze rij n.v.t. weergegeven.

DaysOfUsageData

Aantal dagen dat gegevens in de gebruiksregistratieservice worden bewaard. Dit verschaft context voor Treffers en DistinctUsers. Als dit bijvoorbeeld 14 dagen is, zijn de gegevens voor Treffers en DistinctUsers voor de afgelopen 14 dagen.

Scope

Een lijst, inhoudstype of site. Het niveau waaraan de werkstroom is gekoppeld.

RunningInstances

Aantal werkstromen die voor dat bereik worden uitgevoerd.

WebURL

URL naar de website waaraan de werkstroom is gekoppeld.

ListTitle

Titel van de lijst waaraan de werkstroom is gekoppeld. Als Scope is ingesteld op Site, is de waarde N/A.

ListURL

URL naar de lijst met de werkstroomkoppeling.

ContentTypeName

Naam van het inhoudstype als Scope is ingesteld op ContentType.

IsReusable

True als de werkstroomkoppeling is gepubliceerd als een herbruikbare werkstroom.

ReusableScope

Het bereik van de herbruikbare werkstroom. Reusable of GlobalReusable.

WorkflowName

Naam van de werkstroomkoppeling. Dit is de tekst die in SharePoint wordt weergegeven bij het starten van de werkstroom.

WorkflowDescription

Beschrijving van de werkstroomkoppeling.

HasCustomWorkflowActivity

True als in de werkstroom een aangepaste werkstroomactiviteit wordt gebruikt die is geïmplementeerd via volledig vertrouwde oplossingen.

WorkflowReferencedAssemblies

Naam van de assembly die is gekoppeld aan een aangepaste activiteit. Ingevuld als HasCustomWorkflowActivity True is.

SolutionNames

Naam van het volledig vertrouwde oplossingspakket waaraan de aangepaste activiteit is gekoppeld. Ingevuld als HasCustomWorkflowActivity True is.

WorkflowPublishedBy

Naam van de persoon die de werkstroom heeft gepubliceerd.

WorkflowID

Unieke id die is gekoppeld aan de werkstroom.

AddListItemPermissionsExist

True als de werkstroom een actie bevat waarmee lijstmachtigingen worden toegevoegd. Met de activiteit wordt een gebruikers-id ingesloten en het is mogelijk dat de activiteit pas werkt na de migratie nadat de werkstroom handmatig opnieuw is gepubliceerd.

RemoveListItemPermissionsExists

True als de werkstroom een actie bevat waarmee lijstmachtigingen worden verwijderd. Met de activiteit wordt een gebruikers-id ingesloten en het is mogelijk dat de activiteit pas werkt na de migratie nadat de werkstroom handmatig opnieuw is gepubliceerd.

ReplaceListItemPermissionsExists

True als de werkstroom een actie bevat waarmee lijstmachtigingen worden vervangen. Met de activiteit wordt een gebruikers-id ingesloten en het is mogelijk dat de activiteit pas werkt na de migratie nadat de werkstroom handmatig opnieuw is gepubliceerd.

EmailActivityExists

True als de werkstroom een actie bevat waarmee e-mail wordt verzonden. Met de activiteit wordt een gebruikers-id ingesloten en het is mogelijk dat de activiteit pas werkt na de migratie nadat de werkstroom handmatig opnieuw is gepubliceerd.

ImpersonationExists

True als de werkstroom een actie bevat waarmee een account wordt geïmiteerd om een andere actie uit te voeren. Met de activiteit wordt een gebruikers-id ingesloten en het is mogelijk dat de activiteit pas werkt na de migratie nadat de werkstroom handmatig opnieuw is gepubliceerd.

RulesFileExists

True als in de werkstroom voorwaardelijke regels zijn opgenomen die identiteiten bevatten. Met de activiteit wordt een gebruikers-id ingesloten en het is mogelijk dat de activiteit pas werkt na de migratie nadat de werkstroom handmatig opnieuw is gepubliceerd.

ContentAppovalExists

True als de werkstroom activiteiten bevat voor de goedkeuring van inhoud. Met de activiteit wordt een gebruikers-id ingesloten en het is mogelijk dat de activiteit pas werkt na de migratie nadat de werkstroom handmatig opnieuw is gepubliceerd.

WorkflowFileCheckedOut

Als het werkstroombestand is uitgecheckt, wordt het bestand niet op de gewenste manier gemigreerd.

ScanID

Unieke id die is toegewezen aan een bepaalde uitvoering van SharePoint Migration Assessment Tool.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×