Migratiebeoordelingscontrole: Weergaven voor grote lijst

Lees hoe u problemen met de weergave van grote lijsten tijdens migraties beperkt.

Overzicht

In de bronomgeving is het mogelijk om een beperking voor lijstweergaven te configureren, zodat er een vast aantal uren per dag is waarin de beperking niet geldt. In de doelomgeving gelden de beperkingen voor lijstweergaven altijd (24/7). Dit kan ertoe leiden dat de weergave van sommige lijsten beperkt is.

Gegevensmigratie

De lijsten en gegevens worden gemigreerd. De lijstweergaven die in het scanrapport zijn vermeld kunnen echter mogelijk alleen worden weergegeven na de migratie als u de herstelactiviteiten uitvoert die worden beschreven in de volgende sectie, Voorbereiden op migratie. Lijstweergaven met meer dan 12 opzoekkolommen kunnen worden beperkt en vereisen herstel. Zie Designing large lists and maximizing list performance. (Grote lijsten ontwerpen en de prestaties van lijsten maximaliseren) voor meer informatie.

Belangrijk : Sites die zijn geconfigureerd als Geen toegang (vergrendeld) in SharePoint worden overgeslagen. Bekijk de scanuitvoer voor vergrendelde sites voor een overzicht van vergrendelde siteverzamelingen.

Voorbereiden op migratie

Bekijk het geleverde rapport en herstel de grote lijstweergaven voorafgaand aan de migratie. Zie Grote lijsten en bibliotheken beheren in Office 365 voor informatie over het optimaliseren van lijstweergaven.

Na de migratie

Controleer of de herstelde lijsten correct worden weergegeven.

Rapporten met scanresultaten

FileName: LargeListViews.csv    Dit scanrapport bevat lijstweergaven die na migratie naar het nieuwe platform worden beperkt of mogelijk in de nabije toekomst worden beperkt. Het rapport bevat lijstweergaven die aan een van de volgende criteria voldoen:

  • Retourneert meer dan 3.000 items.

  • Actief beperkt in de gescande omgeving.

  • Bevat meer dan 12 opzoekkolommen.

  • Geconfigureerd als een samengevoegde weergave.

Kolom

Beschrijving

SiteID

Unieke id van de beïnvloede siteverzameling.

SiteURL

URL van de beïnvloede siteverzameling.

SiteOwner

Eigenaar van de siteverzameling.

SiteAdmins

Lijst met personen die worden vermeld als beheerders van siteverzamelingen.

SiteSizeInMB

Grootte van de siteverzameling in megabyte (MB).

NumOfWebs

Het aantal webs dat aanwezig is in de siteverzameling.

ContentDBName

Naam van de inhoudsdatabase die als host fungeert voor de siteverzameling.

ContentDBServerName

Naam van SQL-server die als host fungeert voor de inhoudsdatabase.

ContentDBSizeInMB

Grootte van de inhoudsdatabase die als host fungeert voor de siteverzameling.

LastContentModifiedDate

Datum/tijd waarop inhoud van de siteverzameling is gewijzigd.

TotalItemCount

Totale aantal items dat is gevonden in de siteverzameling.

Treffers

Aantal vastgelegde verzoeken voor de siteverzameling. Is gebaseerd op gegevens uit de gebruiksregistratieservice. Als de gebruiksregistratieservice is uitgeschakeld, wordt in deze rij n.v.t. weergegeven.

DistinctUsers

Aantal individuele gebruikers die de siteverzameling hebben geopend. Is gebaseerd op gegevens uit de gebruiksregistratieservice. Als de gebruiksregistratieservice is uitgeschakeld, wordt in deze rij n.v.t. weergegeven.

DaysOfUsageData

Aantal dagen dat gegevens in de gebruiksregistratieservice worden bewaard. Dit verschaft context voor Treffers en DistinctUsers. Als dit bijvoorbeeld 14 dagen is, zijn de gegevens voor Treffers en DistinctUsers voor de afgelopen 14 dagen.

LookupColumnCount

ListViewTitle

De titel van de betreffende lijstweergave

DefaultView

Waar/onwaar. Geeft aan of de weergave de standaardweergave is.

AggregateView

Waar/onwaar. Geeft aan of de weergave een samengevoegde weergave is. Bijvoorbeeld of de weergave is geconfigureerd voor het weergeven van een totaal.

ListViewThrottled

Waar/onwaar. Geeft aan of de lijstweergave actief is beperkt in de gescande omgeving.

ViewItemCount

Het aantal items dat werd geretourneerd bij het uitvoeren van de lijstweergave. Dit veld is leeg als de waarde voor ListViewThrottled ‘Waar’ is.

Hidden

Waar/onwaar. Geeft aan of de lijstweergave is geconfigureerd als verborgen voor eindgebruikers.

ReadOnlyView

Waar/onwaar. Geeft aan of de lijstweergave is geconfigureerd als alleen-lezen.

WebURL

De URL van de subsite die de lijstweergave bevat.

ListTitle

Titel van de lijst waaraan de lijstweergave is gekoppeld.

ListURL

De URL van de hoofdmap van de lijst.

ListItemCount

Aantal items in de lijst.

ListTemplate

De sjabloon die is gebruikt om de lijst te maken.

ListType

Het type lijst dat is geconfigureerd.

ListCreator

De gebruiker die de lijst heeft gemaakt.

ItemLastModifiedDate

De datum/tijd waarop voor het laatst een item in de lijst is gewijzigd.

ScanID

Unieke id die is toegewezen aan een bepaalde uitvoering van SharePoint Migration Assessment Tool.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×