Migratiebeoordelingscontrole: Publicerende sites

Overzicht

Publicerende sites zijn meestal aangepaste intranetsites die afhankelijk zijn van pagina-indelingen om eindgebruikers snel artikelen te laten maken die worden gepubliceerd naar eindgebruikers. Aangezien publicerende sites in hoge mate kunnen worden aangepast, kunnen ze misschien moeilijk worden gemigreerd naar SPO zonder veel herstel.

Gegevensmigratie

De inhoud op de publicerende site wordt misschien wel gemigreerd, maar bij aanpassing is er meestal zeer veel herstel nodig.

Belangrijk : Sites die zijn geconfigureerd als Geen toegang (vergrendeld) in SharePoint worden overgeslagen. Bekijk de scanuitvoer voor vergrendelde sites voor een overzicht van vergrendelde siteverzamelingen.

Migratie voorbereiden

Test de migratie van de sites met de publicatiefuncties ingeschakeld. Begrijp wat er na de migratie moet worden gecorrigeerd.

Na de migratie

Corrigeer uw aangepaste inhoud na de migratie.

Rapporten met scanresultaten

In de volgende tabel worden de kolommen in het rapport P-detail.csv beschreven. Dit scanrapport bevat een lijst met alle invoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd in de omgeving.

Kolom

Beschrijving

SiteID

Unieke id van de beïnvloede siteverzameling.

SiteURL

URL van de beïnvloede siteverzameling.

SiteOwner

Eigenaar van de siteverzameling.

SiteAdmins

Lijst met personen die worden vermeld als beheerders van siteverzamelingen

SiteSizeInMB

Grootte van de siteverzameling in megabyte (MB).

NumOfWebs

Het aantal webs dat aanwezig is in de siteverzameling.

ContentDBName

Naam van de inhoudsdatabase die als host fungeert voor de siteverzameling.

ContentDBServerName

Naam van SQL-server die als host fungeert voor de inhoudsdatabase.

ContentDBSizeInMB

Grootte van de inhoudsdatabase die als host fungeert voor de siteverzameling.

LastContentModifiedDate

Datum/tijd waarop inhoud van de siteverzameling is gewijzigd.

TotalItemCount

Totale aantal items dat is gevonden in de siteverzameling.

Treffers

Aantal vastgelegde verzoeken voor de siteverzameling. Is gebaseerd op gegevens uit de gebruiksregistratieservice. Als de gebruiksregistratieservice is uitgeschakeld, wordt in deze rij n.v.t. weergegeven.

DistinctUsers

Aantal individuele gebruikers die de siteverzameling hebben geopend. Is gebaseerd op gegevens uit de gebruiksregistratieservice. Als de gebruiksregistratieservice is uitgeschakeld, wordt in deze rij n.v.t. weergegeven.

DaysOfUsageData

Aantal dagen dat gegevens in de gebruiksregistratieservice worden bewaard. Dit verschaft context voor Treffers en DistinctUsers. Als dit bijvoorbeeld 14 dagen is, zijn de gegevens voor Treffers en DistinctUsers voor de afgelopen 14 dagen.

WebURL

URL van de site waarvoor publicatiefuncties zijn ingeschakeld.

PublishingInfrastructureEnabled

Waar als de functie Publicatie-infrastructuur op het niveau van de siteverzameling is ingeschakeld. Dit is alleen Waar als de site de hoofdsite in de siteverzameling is.

PublishingEnabled

Waar als de functie Publicatie op het niveau van de site is ingeschakeld.

ScanID

Unieke id die is toegewezen aan een bepaalde uitvoering van SharePoint Migration Assessment Tool.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×