Migratiebeoordelingscontrole: Lijsten met IRM

Lees hoe u problemen met IRM-lijsten tijdens migraties beperkt.

Overzicht

IRM (Information Rights Management) is een functie waarmee u inhoud kunt versleutelen wanneer een gebruiker deze opent. Dit om te voorkomen dat de inhoud kan worden doorgestuurd of gemanipuleerd. De bestanden worden in SharePoint opgeslagen in een niet-versleutelde indeling. Wanneer een gebruiker een bestand opent in een lijst die met IRM is beveiligd, wordt het bestand vóór de overdracht beveiligd. Het bestand kan alleen worden geopend in een client-toepassing die IRM ondersteunt, zoals Microsoft Office.

Het IRM-migratieproces bestaat uit twee hoofdcomponenten:

 • Configureer de doelomgeving voor de ondersteuning van Microsoft Azure Active Directory Rights Management.

 • Schakel IRM uit voor de bron- en doelbibliotheken van SharePoint. Dit is verplicht omdat de migratiefunctie de bestanden op dezelfde manier opent als een gebruiker. Als IRM voor de bron is ingeschakeld, ontvangt de migratiefunctie een versleuteld bestand en wordt dit vervolgens geüpload naar de doelomgeving. Dit levert een bestand op dat niet langer kan worden geopend.

Gegevensmigratie

IRM-instellingen die aan deze lijsten en bibliotheken zijn gekoppeld, worden niet gemigreerd. Het volgende proces is vereist opdat de migratiefunctie de met IRM beveiligde bibliotheken correct kan verwerken. Dit proces zorgt ervoor dat de inhoud wordt overgedragen en na de migratie toegankelijk is.

 1. Schakel IRM uit voor de bron- en doellijst.

 2. De migratiefunctie kopieert de bestanden van de bron naar het doel.

 3. Schakel IRM in voor de bron- en doellijst.

Belangrijk : Sites die zijn geconfigureerd als Geen toegang (vergrendeld) in SharePoint worden overgeslagen. Bekijk de scanuitvoer voor vergrendelde sites voor een overzicht van vergrendelde siteverzamelingen.

Voorbereiden op migratie

 1. IRM dient voor SharePoint Online te worden geconfigureerd.

 2. IRM dient te worden uitgeschakeld voor de bronlijst voordat migratie voor die siteverzameling wordt uitgevoerd.

Na de migratie

 1. Schakel IRM in voor de gemigreerde inhoudslijst.

 2. Voer de volgende stappen uit om er zeker van te zijn dat documenten in met IRM beveiligde bibliotheken worden beveiligd.

  • Download een document vanuit een met IRM beveiligde lijst.

  • Open het document op de clientcomputer.

  • Als het document is beveiligd, wordt er onder het lint een status weergegeven.

Rapporten met scanresultaten

In de volgende tabel worden de kolommen in het rapport IRMEnabledLibrary-detail.csv beschreven. Dit scanrapport bevat lijsten en bibliotheken waar IRM is ingeschakeld. Als IRM is uitgeschakeld op de farm, kan de scan niet worden uitgevoerd en zal het uitvoerbestand dit aangeven.

Kolom

Beschrijving

SiteID

Unieke id van de beïnvloede siteverzameling.

SiteURL

URL van de beïnvloede siteverzameling.

SiteOwner

Eigenaar van de siteverzameling.

SiteAdmins

Lijst met personen die worden vermeld als beheerders van siteverzamelingen.

SiteSizeInMB

Grootte van de siteverzameling in megabyte (MB).

NumOfWebs

Het aantal webs dat aanwezig is in de siteverzameling.

ContentDBName

Naam van de inhoudsdatabase die als host fungeert voor de siteverzameling.

ContentDBServerName

Naam van SQL-server die als host fungeert voor de inhoudsdatabase.

ContentDBSizeInMB

Grootte van de inhoudsdatabase die als host fungeert voor de siteverzameling.

LastContentModifiedDate

Datum/tijd waarop inhoud van de siteverzameling is gewijzigd.

TotalItemCount

Totale aantal items dat is gevonden in de siteverzameling.

Treffers

Aantal vastgelegde verzoeken voor de siteverzameling. Is gebaseerd op gegevens uit de gebruiksregistratieservice. Als de gebruiksregistratieservice is uitgeschakeld, wordt in deze rij n.v.t. weergegeven.

DistinctUsers

Aantal individuele gebruikers die de siteverzameling hebben geopend. Is gebaseerd op gegevens uit de gebruiksregistratieservice. Als de gebruiksregistratieservice is uitgeschakeld, wordt in deze rij n.v.t. weergegeven.

DaysOfUsageData

Aantal dagen dat gegevens in de gebruiksregistratieservice worden bewaard. Dit verschaft context voor Treffers en DistinctUsers. Als dit bijvoorbeeld 14 dagen is, zijn de gegevens voor Treffers en DistinctUsers voor de afgelopen 14 dagen.

ListTitle

Titel van de IRM-lijst of -bibliotheek.

URL

URL naar de standaardlijstweergave.

ItemCount

Aantal items in de lijst.

ScanID

Unieke id die is toegewezen aan een bepaalde uitvoering van SharePoint Migration Assessment Tool.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×