Migratiebeoordelingscontrole: Lange OneDrive-URL’s

Informatie over het oplossen van problemen met lange OneDrive-URL’s tijdens de migratie.

Overzicht

Wanneer u een OneDrive-site van de bron- naar de doelomgeving verplaatst, verandert de indeling van de OneDrive-URL. Op het bronplatform hebben OneDrive-sites de indeling https://onedrive.contoso.com/personal/domeingebruiker. Op het doelplatform verandert het gedeelte 'domeingebruiker' van de URL in de UPN van de gebruiker. Dit ziet er als volgt uit: https://onedrive.contoso.com/personal/gebruiker_contoso_com.

Voorbeeld:

Als u dit bestand gebruikt:

https://OneDrive.contoso.com/personal/contoso_stefanspel/Documenten/Map1/Map2/ProjectA.docx

Is dit de mapnaam van het bestand:

 • Personal/contoso_stefanspel/Documenten/Map1/Map2

Opmerking: Er geldt een limiet van 256 tekens voor het pad naar een bestand in SharePoint.

Na de migratie ziet het bestandspad er als volgt uit.

Personal/stefanspel_contoso_com/Documenten/Map1/Map2

Zoals u ziet, is de URL nu vier tekens langer dan daarvoor. Afhankelijk van de manier waarop UPN's zijn gevormd in uw bedrijf, is de wijziging in de lengte mogelijk groter.

Als het vorige bestand in de bronomgeving 255 tekens lang was, wordt de lengte na de migratie 259 tekens, wat meer is dan de limiet die de database ondersteunt. Dit zou ertoe leiden dat inhoud niet kan worden gemigreerd.

We hebben vier verschillende locaties vastgesteld waar de kans groot is dat er fouten optreden vanwege lange URL's. Daardoor zijn er vier verschillende rapporten over lange URL's. In de sectie Rapporten met scanresultaten wordt elk rapport toegelicht, samen met de oplossing die moet worden toegepast.

Gegevensmigratie

De migratie van broninhoud die resulteert in lange URL's mislukt. Hierdoor mislukken migratietaken, waardoor het migratieproject onnodig langer duurt.

Belangrijk: Sites die zijn geconfigureerd als Geen toegang (vergrendeld) in SharePoint worden overgeslagen. Bekijk de scanuitvoer voor vergrendelde sites voor een overzicht van vergrendelde siteverzamelingen.

Migratie voorbereiden

Bekijk de rapporten en volg de aanbevolen oplossing voor elk rapport. In het algemeen bestaat de oplossing eruit inhoud dichter bij de hoofdmap van de siteverzameling te plaatsen.

Na de migratie

Controleer of de inhoud is gemigreerd.

Rapporten met scanresultaten

Deze scan resulteert in vier uitvoerbestanden. Elk bestand heeft betrekking op een probleem met een specifieke lange URL die ertoe leidt dat de migratie mislukt. LongODBUrl-AllDocs-detail.csv    Er gelden twee beperkingen met betrekking tot de lengte van het pad naar een bepaald bestand:

 • Het relatieve serverpad naar de map met het bestand mag uit maximaal 256 tekens bestaan. Neem het volgende voorbeeldbestand:

  https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_stefanspel/Documenten/Map1/Map2/ProjectA.docx

  De mapnaam van het bestand wordt dan: Personal/contoso_stefanspel/Documenten/Map1/Map2

  Na de migratie ziet het bestandspad er als volgt uit. Zoals u ziet, is de URL nu langer dan voorheen: Personal/stefanspel_contoso_com/Documenten/Map1/Map2

 • Het relatieve serverpad naar een bestand of map mag uit maximaal 260 tekens bestaan. Neem het volgende voorbeeldbestand:

  https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_stefanspel/Documenten/Map1/Map2/ProjectA.docx

  Het relatieve serverpad naar het bestand ziet er dan als volgt uit: Personal/contoso_stefanspel/Documenten/Map1/Map2/ProjectA.docx

Als er bestanden worden vermeld in dit rapport, moeten de eigenaren de bestanden verplaatsen om het pad korter te maken of de bestanden verwijderen. Ze kunnen ProjectA.docx bijvoorbeeld verplaatsen naar een map direct onder Documenten of ze kunnen het bestand verwijderen als het niet meer nodig is.

Kolom

Beschrijving

SiteID

Unieke id van de beïnvloede siteverzameling.

SiteURL

URL van de beïnvloede siteverzameling.

SiteOwner

Eigenaar van de siteverzameling.

SiteAdmins

Lijst met personen die worden vermeld als beheerders van siteverzamelingen.

SiteSizeInMB

Grootte van de siteverzameling in megabyte (MB).

NumOfWebs

Het aantal webs dat aanwezig is in de siteverzameling.

ContentDBName

Naam van de inhoudsdatabase die als host fungeert voor de siteverzameling.

ContentDBServerName

Naam van SQL-server die als host fungeert voor de inhoudsdatabase.

ContentDBSizeInMB

Grootte van de inhoudsdatabase die als host fungeert voor de siteverzameling.

LastContentModifiedDate

Datum/tijd waarop inhoud van de siteverzameling is gewijzigd.

TotalItemCount

Totale aantal items dat is gevonden in de siteverzameling.

Treffers

Aantal vastgelegde verzoeken voor de siteverzameling. Is gebaseerd op gegevens uit de gebruiksregistratieservice. Als de gebruiksregistratieservice is uitgeschakeld, wordt in deze rij n.v.t. weergegeven.

DistinctUsers

Aantal individuele gebruikers die de siteverzameling hebben geopend. Is gebaseerd op gegevens uit de gebruiksregistratieservice. Als de gebruiksregistratieservice is uitgeschakeld, wordt in deze rij n.v.t. weergegeven.

DaysOfUsageData

Aantal dagen dat gegevens in de gebruiksregistratieservice worden bewaard. Dit verschaft context voor Treffers en DistinctUsers. Als dit bijvoorbeeld 14 dagen is, zijn de gegevens voor Treffers en DistinctUsers voor de afgelopen 14 dagen.

UPN

De UPN die is gebruikt om het verschil in lengte van de URL te bepalen. Als de UPN '****' is, betekent dit dat de eigenaar geen UserPrincipalName heeft ingesteld in zijn of haar SharePoint-profiel. Daardoor is de gemiddelde lengte van de UserPrincipalName-waarden in de SharePoint-profielopslag gebruikt.

URLLengthDifference

Hoe veel langer de URL wordt wanneer de naam van de site wordt gewijzigd.

File

Het bestand dat het probleem veroorzaakt.

ScanID

Unieke id die is toegewezen aan een bepaalde uitvoering van SharePoint Migration Assessment Tool.

LongODBUrl-NavNodes-detail.csv    Voor navigatieknooppunten geldt een maximale URL-lengte van 260 tekens. Dit kan ertoe leiden dat het veld URL de maximale lengte overschrijdt.

Stel, u hebt een OneDrive-site op https://OneDrive.contoso.com/personal/contoso_stefanspel. Deze site bevat een koppeling op de werkbalk Snel starten met de naam Rapporten en de URL van de koppeling wijst naar https://onedrive.contoso.com/personal/contoso_stefanspel/documenten/map1/...mapN/Rapporten. Tijdens de migratie wordt de URL door SharePoint bijgewerkt, zodat deze verwijst naar /stefanspel_contoso_com/. Doordat de lengte van de URL toeneemt, kan deze langer worden dan 260 tekens, waardoor de migratie mislukt.

U kunt dit probleem verhelpen door de map met rapporten dichter bij de hoofdmap van de bibliotheek /documenten/ te plaatsen en vervolgens de koppeling op de werkbalk Snel starten bij te werken. Een andere mogelijkheid is de koppeling op de werkbalk Snel starten te verwijderen.

Kolom

Beschrijving

SiteID

Unieke id van de beïnvloede siteverzameling.

SiteURL

URL van de beïnvloede siteverzameling.

SiteOwner

Eigenaar van de siteverzameling.

SiteAdmins

Lijst met personen die worden vermeld als beheerders van siteverzamelingen.

SiteSizeInMB

Grootte van de siteverzameling in megabyte (MB).

NumOfWebs

Het aantal webs dat aanwezig is in de siteverzameling.

ContentDBName

Naam van de inhoudsdatabase die als host fungeert voor de siteverzameling.

ContentDBServerName

Naam van SQL-server die als host fungeert voor de inhoudsdatabase.

ContentDBSizeInMB

Grootte van de inhoudsdatabase die als host fungeert voor de siteverzameling.

UPN

De UPN die is gebruikt om het verschil in lengte van de URL te bepalen. Als de UPN '****' is, betekent dit dat de eigenaar geen UserPrincipalName heeft ingesteld in zijn of haar SharePoint-profiel. Daardoor wordt de gemiddelde lengte van de UserPrincipalName in de SharePoint-profielopslag gebruikt.

URLLengthDifference

URLLengthDifference Hoeveel langer de URL wordt wanneer de naam van de site wordt gewijzigd.

WebURL

De URL van het web dat het navigatieknooppunt bevat.

NavigationNodeLocation

Titels van navigatieknooppunten die aangeven waar het navigatieknooppunt zich bevindt. Er kunnen meerdere niveaus met navigatieknooppunten zijn en dit helpt u het foutieve knooppunt op te sporen.

NavigationNodeTitle

De titel van het desbetreffende navigatieknooppunt.

NavigationNodeURL

De URL die is te lang is nadat de naam van de site is gewijzigd.

ScanID

Unieke id die is toegewezen aan een bepaalde uitvoering van SharePoint Migration Assessment Tool.

LongODBUrl-Perms-detail.csv    Machtigingen die zijn ingesteld voor een object in SharePoint worden bijgehouden door de URL van dat object. Als u machtigingen voor een map instelt, wordt het relatieve pad naar de map opgeslagen in SharePoint. Als u machtigingen voor een item instelt, wordt het relatieve serverpad naar het item opgeslagen in SharePoint.

Daardoor worden de URL's die zijn gekoppeld aan machtigingen bijgewerkt tijdens een sitemigratie. Dit kan leiden tot fouten als de nieuwe URL te lang is.

De oplossing hiervoor is het desbetreffende object dichter bij de hoofdmap van de siteverzameling te plaatsen. Een andere mogelijkheid is de desbetreffende machtigingen te verwijderen uit de items in het rapport.

Kolom

Beschrijving

SiteID

Unieke id van de beïnvloede siteverzameling.

SiteURL

URL van de beïnvloede siteverzameling.

SiteOwner

Eigenaar van de siteverzameling.

SiteAdmins

Lijst met personen die worden vermeld als beheerders van siteverzamelingen.

SiteSizeInMB

Grootte van de siteverzameling in megabyte (MB).

NumOfWebs

Het aantal webs dat aanwezig is in de siteverzameling.

ContentDBName

Naam van de inhoudsdatabase die als host fungeert voor de siteverzameling.

ContentDBServerName

Naam van SQL-server die als host fungeert voor de inhoudsdatabase.

ContentDBSizeInMB

Grootte van de inhoudsdatabase die als host fungeert voor de siteverzameling.

UPN

UPN De UserPrincipalName die is gebruikt om het verschil in lengte van de URL te bepalen. Als de UPN '****' is, betekent dit dat de eigenaar geen UserPrincipalName heeft ingesteld in zijn of haar SharePoint-profiel. Daardoor wordt de gemiddelde lengte van de UserPrincipalName in de SharePoint-profielopslag gebruikt.

URLLengthDifference

Hoe veel langer de URL wordt wanneer de naam van de site wordt gewijzigd.

WebURL

URL van het web dat het beveiligde object host.

SecuredObject

Dit is de URL van het beveiligde object dat te lang is nadat de sitenaam is gewijzigd. Als u machtigingen aan een bestand toevoegt, is dit het relatieve serverpad naar het bestand. Als u machtigingen voor een map instelt, is dit het relatieve serverpad naar de map.

ScanID

Unieke id die is toegewezen aan een bepaalde uitvoering van SharePoint Migration Assessment Tool.

LongODBUrl-Deps-detail.csv    Bepaalde bestanden kunnen aanvullende afhankelijkheden hebben. Deze afhankelijkheden worden bijgehouden door de URL. Als de gegevens van de afhankelijkheden tijdens de migratie te lang zijn, mislukt de migratie.

Houd rekening met de volgende twee beperkingen in dit rapport:

 • Voor FullURL geldt een limiet van 260 tekens. Dit is het bestand met de afhankelijkheden. Als FullURL te lang is, verwijdert u het bestand of verplaatst u het bestand naar een locatie dichter bij de hoofdmap van de siteverzameling.

 • Voor DependencyDescription geldt een limiet van 270 tekens. Dit is de afhankelijkheid die is gekoppeld aan FullURL. U lost DependencyDescription op door de afhankelijkheid te verwijderen of de afhankelijkheid dichter bij de hoofdmap van de siteverzameling te plaatsen.

Kolom

Beschrijving

SiteID

Unieke id van de beïnvloede siteverzameling.

SiteURL

URL van de beïnvloede siteverzameling.

SiteOwner

Eigenaar van de siteverzameling.

SiteAdmins

Lijst met personen die worden vermeld als beheerders van siteverzamelingen.

SiteSizeInMB

Grootte van de siteverzameling in megabyte (MB).

NumOfWebs

Het aantal webs dat aanwezig is in de siteverzameling.

ContentDBName

Naam van de inhoudsdatabase die als host fungeert voor de siteverzameling.

ContentDBServerName

Naam van SQL-server die als host fungeert voor de inhoudsdatabase.

ContentDBSizeInMB

Grootte van de inhoudsdatabase die als host fungeert voor de siteverzameling.

UPN

De UPN die is gebruikt om het verschil in lengte van de URL te bepalen. Als de UPN '****' is, betekent dit dat de eigenaar geen UserPrincipalName heeft ingesteld in zijn of haar SharePoint-profiel. Daardoor wordt de gemiddelde lengte van de UserPrincipalName in de SharePoint-profielopslag gebruikt.

URLLengthDifference

Hoe veel langer de URL wordt wanneer de naam van de site wordt gewijzigd.

FullURL

De URL van het bestand met de afhankelijkheden

DependencyDescription

DependencyDescription Beschrijving van de afhankelijkheid. Dit is mogelijk een URL waarvan de naam wordt gewijzigd.

ScanID

Unieke id die is toegewezen aan een bepaalde uitvoering van SharePoint Migration Assessment Tool.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×