Migratiebeoordelingscontrole: Afhandeling van browserbestanden

Lees hoe u problemen met de afhandeling van browserbestanden tijdens de migratie beperkt.

Overzicht

De instellingen voor afhandeling van browserbestanden in de webtoepassingen in SharePoint zijn van invloed op de manier waarop u bepaalde bestandstypen kunt bekijken. In de bronomgeving kunt u deze instelling wijzigen van Strikt in Ruim. Bij de instelling Ruim kunt u alle bestandstypen in de browser openen. In de doelomgeving wordt de instelling Strikt echter afgedwongen en dit kan niet worden gewijzigd. Daardoor kunnen sommige bestandstypen na de migratie niet in de browser worden geopend. HTM- en HTML-bestanden in documentbibliotheken kunnen bijvoorbeeld niet meer worden geopend in de browser. Gebruikers wordt gevraagd de bestanden te downloaden.

De belangrijkste reden voor de wijziging is dat de instelling Strikt veiliger is. Er is een scenario mogelijk met onrechtmatige uitbreiding van toegangsrechten waarin een kwaadwillende gebruiker met medewerkerstoegang tot een site een HTML-bestand zou kunnen maken dat JavaScript-code bevat die wordt uitgevoerd met een andere siteverzameling waarvoor deze gebruiker geen machtigingen heeft. Er is dan een gebruiker die beschikt over machtigingen om de pagina te bekijken, waardoor de gebruiker met extra bevoegdheden de JavaScript-code uitvoert en toegang heeft tot de gegevens waarnaar de kwaadwillende gebruiker op zoek was.

Gegevensmigratie

Gegevens worden gemigreerd, maar het gedrag van HTM- en HTML-bestanden verandert: ze worden niet in de browser geopend, maar de gebruiker wordt gevraagd ze te downloaden. Als een HTM- of HTML-pagina de bestemming is van een webonderdeel Paginaviewer, wordt u gevraagd het HTM- of HTML-bestand te downloaden wanneer de pagina wordt gegenereerd. Het webonderdeel Paginaviewer wordt gegenereerd als een iframe, zodat er op de achtergrond om de HTM- of HTML-pagina wordt gevraagd, waardoor de downloadmelding wordt weergegeven. U kunt de bestandsextensie in de browser niet wijzigen. Als u de naam van de bestanden echter wijzigt met SharePoint Designer, wordt u gevraagd de URL-verwijzing op te lossen.

Belangrijk : Sites die zijn geconfigureerd als Geen toegang (vergrendeld) in SharePoint worden overgeslagen. Bekijk de scanuitvoer voor vergrendelde sites voor een overzicht van vergrendelde siteverzamelingen.

Migratie voorbereiden

Er is een rapport beschikbaar met een lijst met alle HTM- en HTML-bestanden in uw omgeving. Neem contact op met de site-eigenaren om er zeker van te zijn dat ze op de hoogte zijn van deze kwestie. Als de bestanden in de browser moeten worden geopend, kunt u de naam wijzigen in *.aspx. Voor het uploaden van een ASPX-bestand moet Designer toegang hebben tot een siteverzameling, waardoor personen met meer machtigingen dan Bijdragen een kleiner risico vormen. Een medewerker kan wikipagina's maken in sommige documentbibliotheken, die technisch gesproken ASPX-pagina's zijn. De medewerkermachtigingen beperken echter de mogelijkheid van de gebruiker om webonderdelen toe te voegen of te configureren die deze pagina’s zouden blootstellen aan scriptaanvallen. Het volgende gebeurt bijvoorbeeld als een medewerker probeert webonderdelen toe te voegen aan een ASPX-pagina:

  • Het webonderdeel Inhoudseditor is niet beschikbaar als optie.

  • Het webonderdeel Script Editor is beschikbaar, maar staat een gebruiker niet toe iets in te dienen dat <script>-codes bevat.

  • Het webonderdeel Paginaviewer staat een medewerker niet toe de URL-instelling te wijzigen. Zo wordt voorkomen dat de gebruiker naar een schadelijke pagina wordt verwezen.

Opties voor het wijzigen van de bestandsextensie van een bestand:

  • Open de site in SharePoint Designer en wijzig de naam van het bestand.

  • Wijzig de naam van bestanden via programmacode met behulp van SPFile.MoveTo() via CSOM.

Na de migratie

Valideren dat uw pagina's als verwacht worden weergegeven.

Rapporten met scanresultaten

In de volgende tabel worden de kolommen in het rapport BrowserFileHandling-detail.csv beschreven.

Dit scanrapport bevat alle HTM- en HTML-bestanden die worden beïnvloed als de verwerking van browserbestanden wordt gewijzigd van Ruim in Strikt.

Kolom

Beschrijving

SiteID

Unieke id van de beïnvloede siteverzameling.

SiteURL

URL van de beïnvloede siteverzameling.

SiteOwner

Eigenaar van de siteverzameling.

SiteAdmins

Lijst met personen die worden vermeld als beheerders van siteverzamelingen.

SiteSizeInMB

Grootte van de siteverzameling in megabyte (MB).

NumOfWebs

Het aantal webs dat aanwezig is in de siteverzameling.

ContentDBName

Naam van de inhoudsdatabase die als host fungeert voor de siteverzameling.

ContentDBServerName

Naam van SQL-server die als host fungeert voor de inhoudsdatabase.

ContentDBSizeInMB

Grootte van de inhoudsdatabase die als host fungeert voor de siteverzameling.

LastContentModifiedDate

Datum/tijd waarop inhoud van de siteverzameling is gewijzigd.

TotalItemCount

Totale aantal items dat is gevonden in de siteverzameling.

Treffers

Aantal vastgelegde verzoeken voor de siteverzameling. Is gebaseerd op gegevens uit de gebruiksregistratieservice. Als de gebruiksregistratieservice is uitgeschakeld, wordt in deze rij n.v.t. weergegeven.

DistinctUsers

Aantal individuele gebruikers die de siteverzameling hebben geopend. Is gebaseerd op gegevens uit de gebruiksregistratieservice. Als de gebruiksregistratieservice is uitgeschakeld, wordt in deze rij n.v.t. weergegeven.

DaysOfUsageData

Aantal dagen dat gegevens in de gebruiksregistratieservice worden bewaard. Dit verschaft context voor Treffers en DistinctUsers. Als dit bijvoorbeeld 14 dagen is, zijn de gegevens voor Treffers en DistinctUsers voor de afgelopen 14 dagen.

Bestand

De URL naar het bestand is beïnvloed door de wijziging.

TimeCreated

De datum en tijd waarop het bestand is gemaakt.

TimeModified

De datum en tijd waarop het bestand is bewerkt.

ModifiedBy

De persoon die het bestand als laatste heeft gewijzigd.

ScanID

Unieke id die is toegewezen aan een bepaalde uitvoering van SharePoint Migration Assessment Tool.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×