Migratiebatches in Office 365 beheren

U kunt het migratiedashboard in het Exchange-beheercentrum (EAC) van Office 365 gebruiken voor het beheren van de migratie van postvakken naar Office 365 via een cutover- of gefaseerde migratie van Exchange. U kunt ook het migratiedashboard gebruiken om de inhoud van de postvakken van gebruikers te migreren van een on-premises IMAP-server naar bestaande Office 365-postvakken. Het migratiedashboard toont statistieken van de gehele migratie en statistieken van een specifieke migratiebatch. U kunt migratiebatches maken, starten, stoppen, onderbreken en bewerken.

Inhoud   

Het migratiedashboard

Voor toegang tot het migratiedashboard in het Exchange-beheercentrum selecteert u Geadresseerden > Migratie. In de volgende schermafbeelding ziet u de verschillende gebieden van het migratiedashboard waarmee u migratiegegevens kunt ophalen en migratiebatches kunt beheren.

Migratiedashboard

Algemene migratiestatistieken

Klik op Status voor alle batches om algemene statistieken weer te geven van alle migratiebatches die zijn gemaakt. In de volgende velden wordt cumulatieve informatie weergeven over alle migratiebatches.

Veld

Beschrijving

Totaal aantal postvakken

Het totale aantal postvakken in alle huidige migratiebatches.

Gesynchroniseerde postvakken

Het aantal postvakken in alle migratiebatches dat met succes is gemigreerd.

Voltooide postvakken

Het aantal postvakken in alle migratiebatches dat is voltooid. Voltooiing vindt alleen plaats wanneer u migratie voor externe verplaatsing gebruikt om postvakken te migreren tussen uw on-premises Exchange-organisatie en Office 365 in een hybride implementatie van Exchange. Postvakken kunnen worden voltooid nadat de eerste synchronisatie is uitgevoerd. Zie Complete-MigrationBatch voor meer informatie over voltooiing in migraties voor externe verplaatsing.

Mislukte postvakken

Het aantal postvakken in alle migratiebatches waarvoor de migratie is mislukt.

Migratiebatches

Migratiebatches die zijn gemaakt, worden weergegeven in de wachtrij voor migratie. De volgende kolommen bevatten informatie over elke migratiebatch.

Kolom

Beschrijving

Naam

De naam van de migratiebatch die werd gedefinieerd toen de batch werd gemaakt.

Status

De status van de migratiebatch. Hier volgt een lijst met de verschillende statussen voor migratiebatches en een beschrijving van wat u met een migratiebatch kunt doen in elke status:

 • Gestopt:    De migratiebatch is gemaakt, maar is nog niet gestart. Een migratiebatch met deze status kunt u starten, bewerken of verwijderen.

 • Synchroniseren:    De migratiebatch is gestart en postvakken in de migratiebatch worden gemigreerd. Een migratiebatch met deze status kunt u stoppen.

 • Stoppen:   Direct nadat u Stop-MigrationBatch cmdlet hebt uitgevoerd.

 • Gestopt:    De migratiebatch is gestopt en er worden geen postvakken uit de batch meer gemigreerd. Een migratiebatch met deze status kunt u opnieuw starten.

 • Starten:   Direct nadat u Start-MigrationBatch cmdlet hebt uitgevoerd.

 • Voltooien:   Direct nadat u Complete-MigrationBatch cmdlet hebt uitgevoerd.

 • Verwijderen:   Direct nadat u Remove-MigrationBatch cmdlet hebt uitgevoerd.

 • Gesynchroniseerd:    De migratiebatch is voltooid en er worden geen postvakken meer gemigreerd. Een migratiebatch met deze status bevat mogelijk fouten als postvakken niet zijn gemigreerd. Voor cutover-Exchange-migraties en IMAP-migraties met deze status worden on-premises postvakken en de bijbehorende Office 365-postvakken elke 24 uur gesynchroniseerd tijdens incrementele synchronisatie.

 • Voltooid:   De migratiebatch is voltooid.

 • Gesynchroniseerd met fouten:    De migratiebatch is voltooid, maar de migratie van sommige postvakken is mislukt. Postvakken die met succes zijn gemigreerd in migratiebatches met fouten, worden nog wel elke 24 uur gesynchroniseerd tijdens incrementele synchronisatie.

Totaal

Het aantal postvakken in de migratiebatch.

Gesynchroniseerd

Het aantal postvakken dat is gemigreerd.

Voltooid

Het aantal voltooide postvakken in de migratiebatch. De voltooiing wordt alleen voor migratiebatches uitgevoerd voor migraties voor externe verplaatsing in een hybride implementatie van Exchange. Zie Complete-MigrationBatch voor meer informatie over het proces van voltooiing.

Mislukt

Het aantal postvakken in de migratiebatch waarvoor de migratie is mislukt. U kunt informatie weergeven over specifieke postvakken met migratiefouten. Zie Gebruikers migratiestatusrapport voor meer informatie.

Belangrijk: Migratiebatches met de status Gesynchroniseerd    waarvoor de afgelopen 90 dagen geen actie van de beheerder heeft plaatsgevonden (geen beheerder heeft bijvoorbeeld een migratiebatch gestopt en opnieuw gestart, of een migratiebatch bewerkt), worden gestopt. Ze worden vervolgens 30 dagen later verwijderd als de beheerder geen verdere actie onderneemt.

Het migratiedashboard bevat een reeks opdrachten die u kunt gebruiken voor het beheren van migratiebatches. Nadat u een migratiebatch hebt gemaakt, kunt u deze selecteren en vervolgens op een van de volgende opdrachten klikken. Als een migratiebatch een status heeft die niet wordt ondersteund door een opdracht, wordt de opdracht grijs weergegeven of wordt deze niet weergegeven omdat deze niet beschikbaar is.

Opdracht

Beschrijving

Nieuw Pictogram Toevoegen

Een nieuwe migratiebatch maken. Gebruik deze opdracht om on-premises postvakken te migreren naar Office 365 (ook wel onboarding genoemd) of om Office 365-postvakken terug te migreren naar uw on-premises Exchange-organisatie in een hybride implementatie.

Bewerken  Pictogram Bewerken

Een bestaande migratiebatch bewerken. Voor gefaseerde Exchange-migraties en IMAP-migraties kunt u een ander CSV-bestand verzenden. U kunt ook het voor de migratiebatch gebruikte migratie-eindpunt wijzigen. U kunt alleen migratiebatches met de status Gemaakt    bewerken.

Starten Pictogram Start

Een gemaakte migratiebatch starten. Nadat de batch is gestart, wordt de status gewijzigd in Synchroniseren   .

Hervatten  Pictogram Start

Een migratiebatch hervatten die is onderbroken en de status Gestopt    heeft. Als een migratiebatch fouten heeft, kunt u de batch met deze opdracht opnieuw starten. In Office 365 wordt dan geprobeerd om de postvakken met fouten te migreren.

Onderbreken Pictogram Stop

Een migratiebatch die momenteel wordt uitgevoerd of die is gestart maar de status In wachtrij    heeft. U kunt ook een cutover-Exchange-migratiebatch of een IMAP-migratiebatch stoppen waarvoor de beginfase van de synchronisatie is voltooid en die de status Gesynchroniseerd heeft. Hierdoor worden incrementele synchronisaties gestopt. U kunt incrementele synchronisaties hervatten door de migratiebatch te selecteren en op Hervatten te klikken.

Verwijderen  Pictogram Verwijderen

Een migratiebatch verwijderen nadat u hebt gecontroleerd of alle postvakken in de migratiebatch zijn gemigreerd. Controleer ook of e-mail rechtstreeks wordt doorgestuurd naar postvakken in de cloud nadat u uw MX-record hebt geconfigureerd om te verwijzen naar Office 365. Wanneer u een migratiebatch verwijdert, worden alle records met betrekking tot de migratiebatch gewist door Office 365 en wordt de migratiebatch uit de lijst verwijderd.

Meer Pictogram Meer opties

Klik op deze opdracht en klik vervolgens op Migratie-eindpunten om nieuwe migratie-eindpunten te maken en bestaande migratie-eindpunten weer te geven en te bewerken.

Vernieuwen  Pictogram Vernieuwen

Vernieuw het migratiedashboard om de gegevens voor de algehele migratiestatistieken, de lijst met migratiebatches en de statistische gegevens voor de geselecteerde migratiebatch bij te werken.

Statistieken migratiebatches

In het detailvenster van het migratiedashboard wordt de volgende informatie weergegeven over de geselecteerde migratiebatch.

Veld

Beschrijving

Type

Het migratietype van de geselecteerde migratiebatch. De waarde van dit veld geeft ook aan welk type migratie-eindpunt aan de migratiebatch is gekoppeld.

 • Exchange outlook overal:    De migratiebatch is een cutover-Exchange-migratie of een gefaseerde Exchange-migratie.

 • IMAP:    De migratiebatch is een IMAP-migratie.

 • Migratie voor externe verplaatsing:    De migratiebatch is een onboarding- of offboarding-migratie voor externe verplaatsing in een hybride implementatie van Exchange.

Richting

Hiermee wordt aangegeven of postvakken worden gemigreerd naar Office 365 of naar uw on-premises Exchange-organisatie.

 • Onboarding    geeft aan dat postvakken worden gemigreerd naar Office 365. Onboarding-migraties kunnen gefaseerde migraties, cutover-migraties, IMAP-migraties en onboarding-migraties voor externe verplaatsing zijn.

 • Offboarding    geeft aan dat Office 365-postvakken worden gemigreerd naar uw on-premises Exchange-organisatie. Het enige type offboarding-migratie is offboarding-migratie voor externe verplaatsing.

Status

De huidige status van de geselecteerde migratiebatch.

 • Gestopt

 • Synchroniseren

 • Gestopt

 • Gesynchroniseerd

 • Gesynchroniseerd met fouten

Zie de eerdere beschrijving van elk van deze statussen.

Aangevraagd

Het aantal postvakken dat moet worden gemigreerd in de migratiebatch. Dit aantal komt overeen met het aantal rijen in het migratie-CSV-bestand voor IMAP-migraties, gefaseerde migraties of migraties voor externe verplaatsing, of met het aantal on-premises postvakken in een cutover-Exchange-migratie.

Gesynchroniseerde postvakken

Het aantal postvakken op het totale aantal postvakken in de migratiebatch waarvoor de eerste synchronisatie is voltooid. Dit veld wordt bijgewerkt tijdens de migratie.

Voltooid

Het aantal voltooide postvakken op het totale aantal postvakken in de migratiebatch. Voltooiing vindt alleen plaats voor onboarding- en offboarding-migratie voor externe verplaatsing.

Mislukte postvakken

Het aantal postvakken waarvoor eerste synchronisatie is mislukt.

Details weergeven

Klik op Details weergeven om statusinformatie weer te geven voor elk postvak in de migratiebatch. Zie Gebruikers migratiestatusrapport voor meer informatie.

Gemaakt door

Het e-mailadres van de Office 365-beheerder die de migratiebatch heeft gemaakt.

Aanmaaktijd

De datum en tijd waarop de migratiebatch werd gemaakt.

Begintijd

De datum en tijd waarop de migratiebatch werd gestart.

Initiële synchronisatietijd

De datum en tijd waarop de eerste synchronisatie van de migratiebatch werd voltooid.

Initiële synchronisatieduur

De hoeveelheid tijd die nodig was om de eerste synchronisatie van alle postvakken in de migratiebatch te voltooien.

Laatste synchronisatietijd

De laatste keer dat de migratiebatch opnieuw is gestart of de laatste keer dat de incrementele synchronisatie is uitgevoerd voor de batch. Zoals eerder vermeld, vindt incrementele synchronisatie elke 24 uur plaats voor IMAP-migraties en cutover-Exchange-migraties.

Gekoppeld eindpunt

De naam van het migratie-eindpunt dat wordt gebruikt door de migratiebatch. U kunt klikken op Details weergeven om de instellingen van het migratie-eindpunt te bekijken. U kunt de instellingen ook bewerken als geen van de migratiebatches die het eindpunt gebruiken, op dit moment worden uitgevoerd.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×