Mid, functie

Geeft een variant (tekenreeks) als resultaat die een opgegeven aantal tekens van een tekenreeks bevat.

Syntaxis

Mid( tekenreeks, begin [, lengte ] )

De syntaxis van de functie Mid heeft deze argumenten:

Argument

Beschrijving

tekenreeks

Vereist. De reeksexpressie waaruit tekens worden opgehaald. Als tekenreeks Null bevat, wordt Null als resultaat gegeven.

begin

Vereiste waarde van het gegevenstype Lang. De tekenpositie in tekenreeks van waaraf het gedeelte moet worden genomen. Als begin groter is dan het aantal tekens in tekenreeks, wordt door Mid een tekenreeks met een lengte van nul ("") als resultaat gegeven.

lengte

Optionele waarde van het gegevenstype Variant (Lang). Het aantal tekens dat als resultaat moet worden gegeven. Als u dit argument weglaat of als de tekst minder tekens bevat dan de waarde voor lengte (inclusief het teken bij begin), worden alle tekens vanaf de positie van begin tot aan het einde van de tekenreeks als resultaat gegeven.


Opmerkingen

Als u het aantal tekens in tekenreeks wilt bepalen, gebruikt u de functie Lengte.

Opmerking: Gebruik de functie MidB met bytegegevens in een tekenreeks, zoals in talen met een double-byte tekenset. In plaats van het aantal tekens op te geven, geven de argumenten het aantal bytes op. Zie het tweede voorbeeld in het onderwerp Voorbeeld voor een voorbeeld van code waarin MidB wordt gebruikt.

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In het eerste voorbeeld wordt de functie Mid gebruikt om een opgegeven aantal tekens op te halen uit een tekenreeks.

Dim MyString, FirstWord, LastWord, MidWords
MyString = "Mid Function Demo" ' Create text string.
FirstWord = Mid(MyString, 1, 3) ' Returns "Mid".
LastWord = Mid(MyString, 14, 4) ' Returns "Demo".
MidWords = Mid(MyString, 5) ' Returns "Function Demo".

In het tweede voorbeeld worden MidB en een door de gebruiker gedefinieerde functie (MidMbcs) gebruikt om ook tekens op te halen uit een tekenreeks. Het verschil hier is dat de ingevoerde tekenreeks bestaat uit ANSI-tekens en dat de lengte wordt uitgedrukt in bytes.

Function MidMbcs(ByVal str as String, start, length)
MidMbcs = StrConv(MidB(StrConv(str, vbFromUnicode), _
start, length), vbUnicode)
End Function
Dim MyString
MyString = "AbCdEfG"
' Where "A", "C", "E", and "G" are DBCS and "b", "d",
' and "f" are SBCS.
MyNewString = Mid(MyString, 3, 4)
' Returns ""CdEf"
MyNewString = MidB(MyString, 3, 4)
' Returns ""bC"
MyNewString = MidMbcs(MyString, 3, 4)
' Returns "bCd"
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×