Microsoft Planner voor beheerders

Dit artikel bevat informatie over hoe Office 365-beheerders de toegang tot Planner kunnen controleren en beheren. Daarnaast worden enkele veelgestelde vragen beantwoord over het beheer van Planner.

Laatst bijgewerkt: 4-2-2018

Opmerking: Hebt u het antwoord op uw vraag hier niet gevonden? Ga naar de Antwoorden op de belangrijkste vragen over Microsoft Planner.

In dit artikel:

Hoe schakel ik Planner uit voor mijn organisatie?

Als Microsoft Planner deel uitmaakt van uw Office 365-abonnement, is het automatisch ingeschakeld voor iedereen in uw organisatie. Als u wilt bepalen welke personen in uw organisaties een licentie hebben voor Planner, bijvoorbeeld wanneer u organisatie nog niet klaar is om Planner te gaan gebruiken, kunt u Planner-licenties verwijderen of toewijzen met Office 365 PowerShell.

Als u wilt bepalen welke gebruikers een licentie hebben voor Planner, volgt u de instructies in Office 365 PowerShell gebruiken voor het beheren van licenties voor Microsoft Planner. Tijdens het uitvoeren van scripts in Office 365 PowerShell is de waarde DisabledPlans voor Microsoft Planner ingesteld op PROJECTWORKMANAGEMENT.

Opmerking: Het verwijderen van de licentie voor Planner van gebruikers voorkomt alleen dat ze naar Planner kunnen gaan met de Planner-tegel. Gebruikers zonder licenties voor Planner in uw organisatie kunnen nog steeds plannen maken en aanpassen via de rechtstreekse Planner-URL: tasks.office.com. U kunt de mogelijkheid van gebruikers verwijderen om plannen te maken op tasks.office.com (zie Hoe beheer ik wie een plan kan maken?), maar u kunt momenteel niet de mogelijkheid verwijderen dat zij bestaande plannen weergeven en aanpassen op tasks.office.com.

Hoe beheer ik wie een plan kan maken?

Elke keer dat een persoon in uw organisatie een plan maakt in Planner, wordt van de lijst met leden van het plan automatisch een Office 365-groep gemaakt. Dus als u wilt bepalen wie een plan kan maken, moet u bepalen wie Office 365 Groepen kan maken.

Beheerders kunnen bepalen wie een groep kan maken met Azure Active Directory (AD) PowerShell. Volg de instructies in Bepalen wie Office 365 Groepen kan maken om het volgende te doen:

 1. Het maken van groepen uitschakelen voor alle gebruikers in uw organisatie.

 2. Specifieke gebruikers (bijvoorbeeld alle Planner-gebruikers) toestaan om groepen te maken wanneer het maken van groepen is uitgeschakeld.

Belangrijk: 

 • Wanneer u het maken van groepen in de organisatie uitschakelt, is dit van invloed op gebruikers van andere Office 365-services waarvoor het maken van groepen nodig is, zoals Exchange Online. Houd rekening met alle personen in uw organisatie die groepen moeten kunnen maken wanneer u deze instelling configureert.

 • Door in te stellen wie Office 365 Groepen kan maken, voorkomt u dat gebruikers nieuwe plannen maken. Ze kunnen bestaande plannen nog wel weergeven en aanpassen op tasks.office.com.

Hoe wijzig ik het domein van waaruit e-mailmeldingen van Planner worden verzonden?

Als u wilt dat uw e-mailmeldingen afkomstig zijn van een aangepast e-maildomein, volgt u de stappen in Ondersteuning van meerdere domeinen voor Office 365 Groepen – Help voor beheerders.

Kunnen externe personen uitgenodigd worden deel te nemen in een plan?

Ja. Met gastgebruikers kunt u personen die geen deel uitmaken van uw Office 365-organisatie uitnodigen om deel te nemen in een plan. Gastgebruikers hebben beperkte functionaliteit, maar kunnen de volgende taken uitvoeren:

 • Taken en buckets maken en verwijderen

 • Taakvelden bewerken

 • Een bestand of koppeling aan een taak toevoegen, als er extra machtigingen zijn ingesteld

 • De naam van het plan bewerken

  Zie Gasttoegang in Microsoft Planner voor meer informatie.

Kunnen de personen in mijn organisatie Planner gebruiken als ze geen postvak van Exchange Online hebben?

Als u Microsoft Planner gebruikt in een hybride omgeving waarin uw gebruikers Exchange Online- of on-premises postvakken hebben, geldt het volgende:

 • Planner heeft volledige functionaliteit als de gebruiker een productlicentie heeft met Exchange Online

 • Planner gebruikers zonder Exchange Online kunnen de volgende problemen ondervinden:

  • Gebruikers ondervinden mogelijk problemen met het bekijken of toevoegen van opmerkingen voor een taak.

  • Gebruikers ondervinden mogelijk problemen bij het weergeven van hun favoriete plannen in Planner.

Zie voor meer informatie: KB 3169632.

Hoe zorg ik ervoor dat al mijn gebruikers e-mailberichten voorPlanner kunnen ontvangen?

In Planner kunnen gebruikers ervoor kiezen om e-mailmeldingen te ontvangen wanneer taken aan ze worden toegewezen of wanneer taken binnenkort voltooid moeten zijn of te laat zijn (zie Kiezen of u rechtstreekse e-mails wilt ontvangen). Rechtstreekse e-mailmeldingen werken echter alleen voor gebruikers met Exchange Online. Gebruikers in organisaties met on premises Exchange Server- of hybride configuraties kunnen mogelijk niet alle Planner-e-mailmeldingen ontvangen.

Hoe schakel ik de synchronisatie met Outlook-agenda’s in Planner uit voor mijn organisatie?

Dankzij de synchronisatie met Outlook-agenda’s van Microsoft Planner kunnen gebruikers hun Planner-planning in Outlook weergeven. De functie wordt automatisch ingeschakeld in Planner. Als u dit voor uw organisatie wilt uitschakelen, volgt u de stappen in Turn off Outlook calendar sync in Planner for your organization (Synchronisatie met Outlook-agenda’s in Planner uitschakelen voor uw organisatie).

Hoe installeer of activeer ik Planner voor mijn organisatie?

Planner is opgenomen in de volgende Office 365-abonnementen:

 • Office 365 Business Essentials

 • Office 365 Business Premium

 • Office 365 Enterprise E1

 • Office 365 Enterprise E3

 • Office 365 Enterprise E5

 • Office 365 voor onderwijs

Zie Business-abonnementen, Enterprise-abonnementen of Education-abonnementen. Als uw huidige abonnement Planner niet bevat, kunt u alleen beschikken over Planner door over te stappen op ander abonnement.

Kan ik zien wie Planner al gebruiken, of een lijst weergeven met alle Planner-sites?

U kunt een lijst weergeven van alle groepen in de sectie Groepen van het Office 365-beheercentrum, en meer gedetailleerde informatie over de groepen bekijken met Office 365-rapporten in het beheercentrum - Office 365-groepen. Elke groep hoort bij een abonnement, maar een lijst met plannen en actief gebruik van plannen maakt momenteel geen deel uit van deze rapporten.

Hoe kan ik beleid voor voorwaardelijke toegang toepassen op Planner iOS- en Android-apps?

U kunt beleid voor voorwaardelijke toegang toepassen op Planner iOS- en Android-apps door ervoor te zorgen dat beleid voor voorwaardelijke toegang is ingeschakeld voor Exchange of SharePoint binnen Microsoft Intune in de Azure Portal. Het inschakelen van beleid voor voorwaardelijke toegang voor alleen Planner (zonder beleid ingeschakeld voor Exchange of SharePoint) geldt niet voor het beleid voor Planner iOS- en Android-apps.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×