Microsoft Online-services Privacyverklaring voor Microsoft Office Live Meeting 2007 en Microsoft Easy Assist

Laatst bijgewerkt: mei 2008

Microsoft vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. We leveren services en software die u de benodigde prestaties, kracht en gebruiksvriendelijkheid bieden die u van persoonlijk computergebruik verwacht. In deze privacyverklaring worden de verschillende vormen van gegevensverzameling en -gebruik uitgelegd voor de Microsoft® Office Live Meeting 2007-service ('Service'). In deze verklaring ligt de nadruk op functies die met internet communiceren, maar de verklaring is niet uitputtend. De verklaring geldt niet voor andere online of offline sites, producten of services van Microsoft.

De Service kan door Microsoft worden beheerd namens een derde partij, die de Service aan u levert. In dat geval deelt Microsoft persoonlijke gegevens die via de Service zijn verzameld mogelijk met deze leverancier. Microsoft raadt u aan uw leverancier te vragen hoe met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Microsoft is niet aansprakelijk voor de privacyverklaringen of privacypraktijken van derden.

De Service is niet bedoeld voor kinderen en verzamelt niet doelbewust persoonlijke gegevens van kinderen.

Verzameling, gebruik en delen van uw persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die via de Service zijn verzameld, worden door Microsoft vertrouwelijk behandeld en blijven vertrouwelijk voor u en de zakelijke klant of partner voor de Service waar de gegevens zijn verzameld. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens voor het leveren, beheren en verbeteren van deze en hierop betrekking hebbende producten en services van Microsoft.

Meer informatie over specifieke soorten informatie die via de Service worden verzameld, vindt u in de paragraaf “Specifieke informatiecategorieën die via de Service worden bewaard of in een logbestand worden vastgelegd” hierna, in het gedeelte Specifieke functies.

Voorbeelden van dit gebruik zijn de planning van de servicecapaciteit, zoals het inschatten, analyseren, ondersteunen of oplossen van problemen waardoor de Services kunnen worden beperkt, en de verbetering van de Servicekwaliteit. Andere voorbeelden zijn het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de Service, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat u niet meer herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft in te voeren, of door de Service op uw specifieke voorkeuren of interesses af te stemmen. Als u Ondersteuning belt, wordt mogelijk Service-informatie verzameld en gebruikt om problemen op te lossen die in realtime worden gereproduceerd of om uw ondersteuningsaanvraag op een andere manier af te handelen.

Wij vullen soms ook de informatie die we van u verzamelen aan met informatie die wij van andere bedrijven hebben verkregen. Wij gebruiken bijvoorbeeld services van andere bedrijven waarmee wij uit uw IP-adres een algemeen geografisch gebied afleiden.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor het naar u toesturen van belangrijke informatie over het product of de service die u gebruikt, zoals updates en kennisgevingen.

Wij zullen zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan instanties buiten Microsoft en haar dochterondernemingen en filialen, tenzij waar anders staat beschreven in deze verklaring. Af en toe schakelen we andere bedrijven in om beperkte services namens u te bieden voor bijvoorbeeld klantenservice, transactieverwerking of statistische analyse. We verstrekken deze bedrijven alleen de persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om de service te leveren, en zij mogen deze gegevens niet voor enig ander doel gebruiken.

Gegevens die zijn verzameld door of verzonden naar Microsoft, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land waarin Microsoft of diens filialen, dochterondernemingen of serviceproviders faciliteiten hebben. Door een website of service van Microsoft te gebruiken stemt u ermee in dat gegevens buiten uw land worden overgebracht. Microsoft houdt zich aan het veilige kader dat door het Amerikaanse ministerie van Handel is opgesteld voor de verzameling, het gebruik en de opslag van gegevens uit de Europese Unie.

Microsoft kan uw persoonsgegevens openbaar maken als dit wettelijk vereist is of als Microsoft in goed vertrouwen van mening is dat dit nodig is om: (a) wettelijke bepalingen na te leven of te voldoen aan gerechtelijke uitspraken tegen Microsoft; (b) de rechten van Microsoft te beschermen en verdedigen (inclusief handhaving van onze overeenkomsten); of (c) in urgente situaties te handelen teneinde de persoonlijke veiligheid van medewerkers van Microsoft, gebruikers van websites, producten of services van Microsoft, of leden van het publiek te beschermen.

Toegang tot persoonlijke gegevens

Wanneer u zich aanmeldt bij de Service, kunt u door te klikken op de koppeling Gebruikersvoorkeuren beheren uw persoonlijke gegevens wijzigen. Ook kunt u ons schrijven via ons webformulier. Binnen dertig (30) dagen zullen wij dan hierover contact met u opnemen. Vermeld de tekst 'gegevensbescherming' in de onderwerpregel.

Communicatievoorkeuren

De contactgegevens die u voor de Service opgeeft, kunnen worden gebruikt voor het verzenden van faciliteringsgegevens en van andere informatie en trainingsmateriaal over de Service. Microsoft kan webbeacons gebruiken. Dit zijn aangepaste koppelingen of soortgelijke technologieën waarmee kan worden vastgesteld of een e-mailbericht is geopend en op welke koppelingen u hebt geklikt om meer informatie over de Service te ontvangen. U kunt aangeven dat u geen verdere e-mail met informatie en instructies van de Service wenst te ontvangen door de instructies te volgen die in het e-mailbericht staan dat u hebt ontvangen.

Ook als u hebt aangegeven dat u geen e-mail met informatie of instructies meer wilt ontvangen, blijft u nog wel e-mail met belangrijke informatie over de Service en het beheer van uw account ontvangen. U zult deze e-mails regelmatig ontvangen totdat u de Service afzegt.

Beveiliging van uw gegevens

Microsoft stelt alles in het werk om uw gegevens te beveiligen. We gebruiken allerlei beveiligingstechnologieën en -procedures waarmee wordt voorkomen dat uw gegevens zonder uw toestemming worden geopend, gebruikt of openbaargemaakt. De verstrekte gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen op computers met beperkte toegang die zich in faciliteiten onder toezicht bevinden. Wanneer wij zeer vertrouwelijke gegevens via internet versturen, zoals creditcardnummers of wachtwoorden, beveiligen wij deze gegevens door ze te coderen, zoals met het SSL-protocol (Secure Socket Layer).

Als uw account en persoonlijke gegevens met een wachtwoord worden beveiligd, is het uw verantwoordelijkheid dit wachtwoord niet aan anderen bekend te maken. Geef deze gegevens aan niemand. Als u een computer met iemand anders gebruikt, moet u zich altijd afmelden voordat u een website of service verlaat om te voorkomen dat andere gebruikers uw gegevens kunnen gebruiken.

Antivirus

De Service scant geüploade bestanden op virussen en sporen van programma's (malware) die de service schade kunnen berokkenen. Bestanden die mogelijk malware bevatten, ook bestanden met persoonlijke gegevens, kunnen worden bewaard en gebruikt voor het verbeteren van onze functionaliteit voor het bestrijden van malware.

Gebruik van cookies

De Service gebruikt cookies voor het beschermen van de integriteit van het registratieproces en voor het verpersoonlijken van de websites. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webpaginaserver op de vaste schijf van uw computer wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma uit te voeren of om uw computer met een virus te infecteren. Cookies worden exclusief aan u toegewezen en kunnen worden gelezen door de Service of de website in het domein dat de cookie naar u heeft gestuurd. U kunt cookies accepteren of weigeren, maar bepaalde functies van de Service werken niet goed als u cookies weigert.

Webbeacons: de webpagina's van Microsoft bevatten elektronische afbeeldingen, webbeacons genaamd en soms 'single-pixel gifs' genoemd, die kunnen worden gebruikt bij het afleveren van cookies op onze website en waarmee wij kunnen nagaan hoeveel gebruikers die pagina's hebben bezocht en waarmee wij services van het huismerk kunnen leveren. Wij kunnen webbeacons opnemen in e-mailberichten met promoties of in onze nieuwsbrieven en daarmee controleren of de berichten zijn geopend en of er door de ontvangers actie is ondernomen.

TRUSTe-certificering

Microsoft is een licentiehouder van het TRUSTe Privacy Program. TRUSTe is een onafhankelijke onderneming zonder winstoogmerk die het internet vertrouwd en veilig wil maken door het gebruik van eerlijke informatiepraktijken te promoten. Aangezien de Service veel waarde hecht aan uw privacy, hebben wij besloten onze informatiepraktijken te publiceren en door TRUSTe op geldigheid te laten controleren. Het TRUSTe-programma geldt alleen voor de informatie die via de websites van de Service wordt ontvangen, en niet voor de informatie die via de softwareonderdelen van de Service is ontvangen.

Handhaven van deze privacyverklaring

Bij vragen over deze verklaring moet u eerst contact opnemen met Microsoft op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=100982. Vermeld de tekst 'gegevensbescherming' in het onderwerp. Als u geen bevestiging ontvangt of als uw vraag niet op een bevredigende manier is beantwoord, moet u contact met TRUSTe op hun website opnemen, http://www.truste.org/users/users_watchdog.html. TRUSTe fungeert als tussenpersoon bij het oplossen van uw problemen met de Service.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Zo nu en dan passen wij deze privacyverklaring aan naar aanleiding van wijzigingen in onze producten en services of feedback van gebruikers. Aan de datum "Laatste wijziging' boven aan deze verklaring kunt u zien of de verklaring is gewijzigd. Wij raden aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop Microsoft uw persoonlijke gegevens beschermt.

Meer informatie

Microsoft ontvangt graag uw opmerkingen over deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat Microsoft zich niet aan deze verklaring houdt, kunt u via ons webformulier contact met ons opnemen.

Microsoft Privacy - UCG

Microsoft Corporation

One Microsoft Way

Redmond, Washington, 98052-6399, Verenigde Staten

Specifieke functies voor de Microsoft Office Live Meeting 2007-service

Met de Service kunnen gebruikers virtuele bijeenkomsten houden, waaronder het bekijken en controleren van de computer van andere deelnemers, presentaties delen en bestanden met elkaar uitwisselen. De Service is ontworpen om andere gebruikers de mogelijkheid te bieden uw gehele desktop of bepaalde documenten en toepassingen op uw computer via internet te gebruiken en te controleren. Ook is internettelefonie en het opnemen van spraak mogelijk.

In de privacyverklaring van de Microsoft Office Live Meeting-client worden bepaalde functies beschreven die van toepassing zijn op het gebruik van de Microsoft Office Live Meeting-client met de Service. De desbetreffende paragrafen zijn “Opnamen maken op mijn computer", “Logboekregistratie op de client”, “Help van Microsoft Office Live Meeting” en “Kaart met contactgegevens”.

In de rest van dit document komen de volgende specifieke functies aan bod:

Beveiligingsinformatie over Live Meeting

De informatie die u naar de Service publiceert, kan worden bekeken door degenen die daartoe door u zijn gemachtigd. Als u de beveiligingstoegangsfuncties van de Service niet wilt gebruiken, kan de informatie waarschijnlijk worden bekeken door een ieder die het adres voor uw vergadering in een internetbrowser invoert.

Specifieke informatiecategorieën die via de Service worden bewaard of in een logbestand worden vastgelegd

Tijdens het uitvoeren van de Service kan Microsoft een groot aantal verschillende typen informatie verzamelen en kan die informatie in logbestanden opslaan. Persoonlijke gegevens die zijn verzameld of in een logbestand zijn vastgelegd, kunnen uw naam, postadres, e-mailadres. telefoonnummer, faxnummer, bedrijfsnaam, functie en informatie over uw bedrijf bevatten, alsmede informatie over de aard van uw gebruik van de Service, inclusief het aantal deelnemers aan een vergadering, de duur en frequentie van de vergaderingen en het totale aantal vergaderingen. Wij kunnen ook informatie over uw bezoeken verzamelen en registreren, zoals de naam van de internetprovider en het IP-adres (Internet Protocol) waarmee u toegang tot internet krijgt; de datum waarop u websites van de Service hebt bezocht en hoelang u op die websites bent gebleven; de pagina's die u van die website hebt bekeken, en het internetadres of de websites vanwaar u rechtstreeks naar onze websites bent gegaan. Er kan informatie worden verzameld om organisatoren en beheerders van vergaderingen te helpen bij het gebruik van de Service, zoals bij het opstellen van vergaderplannen, deelnemerslijsten, onderwerpen en inhoud van webpresentaties, live of opgenomen, visueel of auditief, en inhoud die naar onze servers wordt geüpload.

Als onderdeel van de Service verzamelen en registreren wij ook de gegevens die door de clientsoftware van de deelnemers aan de vergadering worden gegenereerd, onder meer welke deelnemers tijdens de vergadering dia's hebben bekeken, de vragen en antwoorden van de presentatoren en deelnemers aan de vergadering, dia-overgangen, notities of aantekeningen van u of andere deelnemers, het delen van toepassingen, publiceren van opmerkingen, of verzoeken om presentaties af te drukken of te downloaden. Een gedeelte van deze gegevens kan ook door andere deelnemers aan de vergadering worden bekeken. Wij kunnen ook de onderzoeksresultaten per gebruiker verzamelen en hoe iedere gebruiker heeft gestemd.

Deze lijst met de verschillende typen gegevens die worden verzameld, is geen volledige of uitgebreide lijst met gegevens die door Microsoft tijdens een sessie van de Service worden bewaard of in een logbestand worden vastgelegd.

Verzameling en gebruik van gegevens over uw computer

De Service gebruikt software met webfuncties waarmee bepaalde standaardgegevens van uw computer (“standaardcomputergegevens”) worden verzameld en verzonden naar Microsoft. Standaardcomputergegevens omvatten normaal gesproken bijvoorbeeld uw IP-adres, de versie van het besturingssysteem, de browserversie en de land- en taalinstellingen. In sommige gevallen omvatten standaardcomputergegevens ook de hardware-id waarmee de apparaatfabrikant wordt aangeduid, de naam en versie van het apparaat. Deze gegevens worden gebruikt om de Service te ondersteunen en te verbeteren door bijvoorbeeld de betrouwbaarheid te controleren van apparatuur die van invloed kan zijn op de prestaties van de Service.

Opnamen

Met de Service kunnen vergaderingen worden opgenomen. De opnamen worden door de Service of lokaal op de computer van de gebruiker opgeslagen. De opnamen bevatten gegevens waarmee de vergadering kan worden afgespeeld, zoals de handelingen die op het scherm zijn uitgevoerd, en de chatgesprekken tijdens de vergadering. Beheerders en organisatoren kunnen deze functies voor deelnemers aan vergadering beperken of geheel verwijderen.

Deelnemers kunnen via de Service deelnemen aan spraakcommunicatie, zoals televergaderen via PSTN (public switched telephone network) of VoIP-gesprekken (Voice over IP) met behulp van uw computer en/of telefoongesprekken via een televergaderpartner. Ook kan een deelnemer met de Service gesprekken opnemen. De Microsoft Office Live Meeting-client geeft aan wanneer er een opname wordt gemaakt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring voor de Microsoft Office Live Meeting-client.

Door de Service te gebruiken gaan de deelnemers ermee akkoord dat hun gesprekken tijdens een vergadering kunnen worden gecontroleerd of opgenomen

Als een deelnemer een geluids- of video-opname start, is het de verantwoordelijkheid van die deelnemer om aan alle deelnemers mee te delen dat hun gesprekken worden opgenomen en, indien van toepassing, te vragen of zij hiermee akkoord gaan. Alle deelnemers moeten zich bij het maken en afspelen van opnamen aan de geldende wetgeving houden.

Functie voor verbergen van genodigden

Beheerders en organisatoren hebben de mogelijkheid uw gebruikersnaam en andere gegevens van u uit het venster te verwijderen dat de andere genodigden zien. Hoewel er geen gegevens over u in het venster worden weergegeven, kunnen die gegevens toch worden bekeken in de logboeken op de client, via netwerkverkeer, door sommige deelnemers en via andere methoden. De Service kan niet instaan voor uw anonimiteit tijdens vergaderingen. Informatie over uw aanwezigheid kan door de andere deelnemers aan de vergadering worden bekeken.

Informatie over voorbeeld- en testversie

Klanten met een voorbeeld- of testversie van de Service die een bepaalde tijd kan worden gebruikt, moeten erin toestemmen dat er contact met hen wordt opgenomen in ruil voor het mogen gebruiken van een voorbeeld- of testversie van de Service. Als u daar in eerste instantie mee akkoord bent gegaan maar u wilt niet meer dat daarover contact met u wordt opgenomen, klikt u op de koppeling onder in een marketing-e-mailbericht om aan te geven dat u geen marketing-e-mailberichten voor de voorbeeld- of testversie wilt ontvangen. U kunt ook aangegeven dat u geen informatie over de Service meer wilt ontvangen door contact met ons op te nemen zoals wordt beschreven onder “Toegang tot persoonlijke gegevens”. De opnamen die door de Service zijn opgeslagen, kunnen na de aanbiedingsperiode niet meer worden afgespeeld en kunnen na afloop van de proefperiode op elk moment door de Service worden verwijderd.

De functies Gedeelde notities en Tekstpagina

Met de functies Gedeelde notities en Tekstpagina kan tekst door iedere deelnemer aan de vergadering worden bekeken. Deze functies zijn niet bedoeld voor een communicatie onder vier ogen.

Outlook-invoegtoepassing voor Live Meeting

De conferencing-invoegtoepassing voor Microsoft® Office Outlook® kan worden gebruikt voor het met Microsoft® Office Outlook plannen van vergaderingen op de Service. De privacyverklaring voor de invoegtoepassing kunt u vinden in de Privacyverklaring voor de conferencing-invoegtoepassing voor Microsoft Office Outlook, en dan met name in de paragrafen “Logboekregistratie op de client” en “Integratie van Microsoft Office Communicator”. Wanneer u de invoegtoepassing bij de Service gebruikt, communiceert deze invoegtoepassing met Microsoft en zorgt voor de adressen van de gebruikers en genodigden, alsmede voor de audio-opvulcode. Om te voorkomen dat de invoegtoepassing automatisch met Microsoft gaat communiceren, moet u Outlook afsluiten of de downloadoptie in Outlook instellen op Offline werken.

Functies van Live Meeting Manager

Onderzoek en registratie: deze functies kunnen als onderdeel van de Service worden gebruikt voor het maken en verzenden van registraties of onderzoeken naar de deelnemers aan een vergadering of naar andere personen. Alle onderzoeksgegevens die als onderdeel van Live Meeting Manager zijn verzameld, worden gekoppeld aan de registratiegegevens die u hebt opgegeven (deze registratiegegevens kunnen persoonlijke gegevens bevatten). Deze gegevens kunnen ook worden bekeken door de organisator die de vergaderregistratie maakt, en door de beheerder die is aangesteld door de zakelijke klanten van Microsoft die de account die hoort bij de registratie- en onderzoeksgegevens, hebben aangeschaft.

Specifieke functies voor Microsoft Easy Assist-service en -software

Met de Easy Assist-service en -software kunnen Office Live Meeting-organisatoren handelen als ondersteuningsmedewerkers en ondersteuning verlenen aan eindgebruikers. Dit doen zij door mee te kijken op de computers van eindgebruikers en deze op afstand te besturen. De service is zo ontworpen dat anderen uw volledige bureaublad of specifieke bestanden en toepassingen op uw computer via internet kunnen openen en/of beheren. De service is niet ontworpen voor internettelefonie of gespreksopnamen.

Specifieke categorieën informatie die op de services worden behouden of in een logbestand worden vastgelegd

Tijdens het uitvoeren van de Service kan Microsoft een groot aantal verschillende typen informatie verzamelen en kan die informatie in logbestanden opslaan. Persoonlijke gegevens die zijn verzameld of in een logbestand zijn vastgelegd, kunnen uw naam, postadres, e-mailadres. telefoonnummer, faxnummer, bedrijfsnaam, functie en informatie over uw bedrijf bevatten, alsmede informatie over de aard van uw gebruik van de Service, inclusief het aantal deelnemers aan een vergadering, de duur en frequentie van de vergaderingen en het totale aantal vergaderingen Wij kunnen ook informatie over uw bezoeken verzamelen en registreren, zoals de naam van de internetprovider en het IP-adres (Internet Protocol) waarmee u toegang tot internet krijgt; de datum waarop u een website hebt bezocht en hoelang u op die website bent gebleven; de pagina's die u van die website hebt bekeken, en het internetadres of de websites vanwaar u rechtstreeks naar onze websites bent gegaan. In het kader van uw gedeelde Easy Assist-ondersteuningssessies ("Gedeelde sessies") wordt mogelijk persoonlijke informatie die op uw computer of in uw toepassingen aanwezig is, naar Microsoft verzonden.

Opnamen: Gedeelde sessies kunnen worden opgenomen door ondersteuningsmedewerkers die u helpen. Vóór én tijdens de opname wordt u daarvan op de hoogte gesteld en wordt u de mogelijkheid geboden de Gedeelde sessie te beëindigen.

In het kader van de Service verzamelen en registreren wij standaardprestatiegegevens uit Gedeelde sessies (ook wanneer de Gedeelde sessie niet is opgenomen). Wij bekijken de Sessie-informatie uitsluitend zoals in deze privacyverklaring is omschreven.

Toegang tot opgenomen informatie voor ondersteuningsmedewerkers of systeembeheerders

Opgenomen sessies kunnen worden bekeken door ondersteuningsmedewerkers. Informatie die via de chatfunctie is verzonden, wordt tijdens opnamesessies niet opgenomen. Als u de link naar een opgenomen Gedeelde sessie naar derden doorstuurt, hebben zij toegang tot de opname.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×