Microsoft 365 Gegevensmodel gebruiksanalyse

Gegevens voor de Microsoft 365 Gebruiksanalysetabellen

Microsoft 365 Gebruiksanalyse maakt verbinding met een API die toegang biedt tot een multidimensionaal gegevensmodel. De preview-versie van de API’s zijn beschikbaar op https://reports.office.com/pbi/v1.0/<tenant-id> (vervang <tenant-id> door uw tenant-GUID).

Opmerking: Zie Working with Office 365 usage reports in Microsoft Graph (Werken met Office 365-gebruiksrapporten in Microsoft Graph) voor meer informatie.

Deze API biedt informatie of de maandelijkse gebruikstrend van de verschillende Office 365-services. Raadpleeg de tabel in de volgende sectie voor de exacte gegevens die worden geretourneerd door de API.

Gegevenstabellen geretourneerd door de Office 365-rapportage-API

Tabelnaam

Informatie in de tabel

Datumbereik

Tenant Product Usage

Bevat maandelijkse totalen van ingeschakelde, actieve gebruikers, maand-op-maand gebruikers, nieuwe gebruikers en het cumulatieve aantal actieve gebruikers.

Bevat maandelijkse samengevoegde gegevens voor een rollende periode van 12 maanden inclusief de huidige gedeeltelijke maand.

Tenant Product Activity

Bevat maandelijkse totalen van activiteit en aantallen actieve gebruikers voor diverse activiteiten binnen de producten.

Zie definitie actieve gebruikers voor informatie over de activiteiten binnen een product die in deze gegevenstabel worden weergegeven.

Bevat maandelijkse samengevoegde gegevens voor een rollende periode van 12 maanden inclusief de huidige gedeeltelijke maand.

Tenant Office Licenses

Bevat gegevens over het aantal Microsoft Office-abonnementen dat is toegewezen aan gebruiker.

Bevat gegevens over de situatie aan het einde van de maand voor een rollende periode van 12 maanden inclusief de huidige gedeeltelijke maand.

Tenant Mailbox Usage

Bevat gegevens over de postvakken van gebruikers, wat betreft totale omvang van het postvak en het gebruik van opslagruimte.

Bevat gegevens over de situatie aan het einde van de maand voor een rollende periode van 12 maanden inclusief de huidige gedeeltelijke maand.

Tenant Client Usage

Bevat gegevens over het aantal gebruikers dat actief gebruikmaakt van clients en apparaten om verbinding te maken met Exchange Online, Skype voor Bedrijven en Yammer.

Bevat maandelijkse samengevoegde gegevens voor een rollende periode van 12 maanden inclusief de huidige gedeeltelijke maand.

Tenant SharePoint Online Usage

Bevat gegevens over de SharePoint-team- en groepssites, zoals totaalaantal sites, aantal documenten per site, aantal bestanden per activiteitstype en gebruikte opslagruimte.

Bevat gegevens over de situatie aan het einde van de maand voor een rollende periode van 12 maanden inclusief de huidige gedeeltelijke maand.

Tenant OneDrive for Business Usage

Bevat gegevens over de OneDrive-accounts, zoals het aantal accounts, aantal documenten in de OneDrive-accounts, de gebruikte opslagruimte en aantal bestanden per activiteitstype.

Bevat gegevens over de situatie aan het einde van de maand voor een rollende periode van 12 maanden inclusief de huidige gedeeltelijke maand.

Tenant Office 365 Groepen gebruik

Bevat gegevens over Office 365 Groepen, inclusief postvak, SharePoint en Yammer.

Bevat gegevens over de situatie aan het einde van de maand voor een rollende periode van 12 maanden inclusief de huidige gedeeltelijke maand.

Tenant Office Activation

Bevat gegevens over het aantal activeringen van Office-abonnementen, het aantal activeringen per apparaat (Android/iOS/Mac/pc), en het aantal activeringen per serviceplan, bijvoorbeeld Office Proplus, Visio en Project.

Bevat gegevens over de situatie aan het einde van de maand voor een rollende periode van 12 maanden inclusief de huidige gedeeltelijke maand.

User State

Bevat metagegevens over gebruikers, waaronder de weergavenaam van de gebruiker, producten die zijn toegewezen, locatie, afdeling, functie en bedrijf. Deze gegevens betreffen gebruikers aan wie in de afgelopen volledige maand een licentie is toegewezen. Elke gebruiker wordt uniek vertegenwoordigd door een gebruikers-id.

Deze gegevens betreffen gebruikers aan wie in de afgelopen volledige maand een licentie is toegewezen.

User Activity

Bevat informatie op gebruikersniveau over activiteiten die zijn uitgevoerd door gebruikers met een licentie.

Zie definitie actieve gebruikers voor informatie over de activiteiten binnen een product die in deze gegevenstabel worden weergegeven.

Deze gegevens betreffen gebruikers die een activiteit hebben uitgevoerd in een van de services in de afgelopen volledige maand.

Vouw de volgende secties uit om gedetailleerde informatie te zien voor elke gegevenstabel.

Deze tabel bevat details op gebruikersniveau voor alle gebruikers aan wie een licentie is toegewezen in de afgelopen volledige maand. Deze gegevens zijn afkomstig uit Azure Active Directory.

Kolomnaam

Kolombeschrijving

UserID

Unieke gebruikers-id die een gebruikers vertegenwoordigt en waarmee een koppelingen kan worden gemaakt met andere gegevenstabellen in de gegevensset.

Timeframe

De waarde van de maand waarvoor deze tabel gegevens bevat.

UPN

User Principal Name, een unieke aanduiding van de gebruiker waarmee een koppeling kan worden gemaakt met andere externe gegevensbronnen.

DisplayName

De weergavenaam van de gebruiker.

IDType

Dit veld bevat de waarde 1 voor een Yammer-gebruiker die zich met een Yammer-id aanmeldt en de waarde 0 voor een gebruiker die verbinding maakt met Yammer met een Office 365-id.

Waarde 1 geeft aan dat deze gebruiker verbinding maakt met Yammer met een Yammer-id, en niet met een Office 365-id

HasLicenseEXO

Dit veld bevat True als aan de gebruiker een licentie is toegewezen voor gebruik van Exchange en deze licentie is ingeschakeld.

HasLicenseODB

Dit veld bevat True als aan de gebruiker een licentie is toegewezen voor gebruik van OneDrive voor Bedrijven en deze licentie is ingeschakeld.

HasLicenseSPO

Dit veld bevat True als aan de gebruiker een licentie is toegewezen voor gebruik van SharePoint Online en deze licentie is ingeschakeld.

HasLicenseYAM

Dit veld bevat True als aan de gebruiker een licentie is toegewezen voor gebruik van Yammer en deze licentie is ingeschakeld.

HasLicenseSFB

Dit veld bevat True als aan de gebruiker een licentie is toegewezen voor gebruik van Skype voor Bedrijven en deze licentie is ingeschakeld.

HasLicenseTeams

Dit veld bevat True als aan de gebruiker een licentie is toegewezen voor gebruik van Microsoft Teams en deze licentie is ingeschakeld.

Company

De bedrijfsgegevens die voor deze gebruiker zijn vermeld in Azure Active Directory.

Department

De afdelingsgegevens die voor deze gebruiker zijn vermeld in Azure Active Directory.

LocationCity

De plaatsgegevens die voor deze gebruiker zijn vermeld in Azure Active Directory.

LocationCountry

De landgegevens die voor deze gebruiker zijn vermeld in Azure Active Directory.

LocationState

De staatgegevens die voor deze gebruiker zijn vermeld in Azure Active Directory.

LocationOffice

Het kantoor van de gebruiker.

Title

De functiegegevens die voor deze gebruiker zijn vermeld in Azure Active Directory.

Deleted

Dit veld bevat True als de gebruikers is verwijderd uit Office 365 in de afgelopen volledige maand.

DeletedDate

Datum waarop de gebruiker is verwijderd uit Office 365.

YAM_State

Status van de gebruiker in het Yammer-systeem; Active (Actief), Deleted (Verwijderd) of Suspended (geblokkeerd).

YAM_ActivationDate

De datum waarop de gebruiker de status Active heeft gekregen in Yammer.

YAM_DeletionDate

De datum waarop de gebruiker de status Deleted heeft gekregen in Yammer.

YAM_SuspensionDate

De datum waarop de gebruiker de status Suspended heeft gekregen in Yammer.

Deze tabel bevat gegevens over elke gebruiker die in een van de services een activiteit heeft uitgevoerd in de afgelopen maand.

Kolomnaam

Kolombeschrijving

UserID

Unieke gebruikers-id die een gebruikers vertegenwoordigt en waarmee een koppelingen kan worden gemaakt met andere gegevenstabellen in de gegevensset.

IDType

Dit veld bevat de waarde 1 voor een Yammer-gebruiker die zich met een Yammer-id aanmeldt en de waarde 0 voor een gebruiker die verbinding maakt met Yammer met een Office 365-id.

Waarde 1 geeft aan dat deze gebruiker verbinding maakt met Yammer met een Yammer-id, en niet met een Office 365-id

Timeframe

De waarde van de maand waarvoor deze tabel gegevens bevat.

EXO_EmailSent

Het aantal verzonden e-mailberichten.

EXO_EmailReceived

Het aantal ontvangen e-mailberichten.

EXO_EmailRead

Het aantal leesactiviteiten voor e-mailberichten dat de gebruiker heeft uitgevoerd. Het opnieuw lezen van een eerder gelezen e-mailbericht wordt ook meegeteld, evenals het lezen van een e-mailbericht dat eerder is ontvangen.

EXO_AppointmentCreated

Het aantal afspraken dat is aangemaakt.

EXO_MeetingAccepted

Het aantal geaccepteerde uitnodigingen.

EXO_MeetingCancelled

Het aantal geannuleerde uitnodigingen.

EXO_MeetingDeclined

Het aantal geweigerde uitnodigingen.

EXO_MeetingSent

Het aantal verzonden uitnodigingen.

ODB_FileViewedModified

Het aantal bestanden waarmee deze gebruiker een activiteit heeft uitgevoerd via OneDrive voor Bedrijven (zoals maken, bijwerken, verwijderen, weergeven of downloaden).

ODB_FileSynched

Het aantal bestanden dat deze gebruiker heeft gesynchroniseerd via OneDrive voor Bedrijven.

ODB_FileSharedInternally

Het aantal bestanden dat deze gebruiker intern heeft gedeeld vanaf OneDrive voor Bedrijven.

ODB_FileSharedExternally

Het aantal bestanden dat deze gebruiker extern heeft gedeeld vanaf OneDrive voor Bedrijven.

ODB_AccessByOwner

Het aantal bestanden waarmee deze gebruiker interactie heeft gehad dat is opgeslagen op de eigen OneDrive voor Bedrijven.

ODB_AccessOthers

Het aantal bestanden waarmee deze gebruiker interactie heeft gehad dat is opgeslagen op de OneDrive voor Bedrijven van een andere gebruiker.

SPO_GroupFileViewedModified

Het aantal bestanden waarmee deze gebruiker interactie heeft gehad via een groepssite.

SPO_GroupFileSynched

Het aantal bestanden dat door deze gebruiker is gesynchroniseerd via een groepssite.

SPO_GroupFileSharedInternally

Het aantal bestanden dat deze gebruiker intern heeft gedeeld vanaf een groepssite.

SPO_GroupFileSharedExternally

Het aantal bestanden dat deze gebruiker extern heeft gedeeld vanaf een groepssite.

SPO_GroupAccessByOwner

Het aantal bestanden waarmee deze gebruiker interactie heeft gehad dat is opgeslagen op een groepssite waarvan hij of zij de eigenaar is.

SPO_GroupAccessByOthers

Het aantal bestanden waarmee deze gebruiker interactie heeft gehad dat is opgeslagen op een groepssite waarvan een andere gebruiker de eigenaar is.

SPO_OtherFileViewedModified

Het aantal bestanden waarmee deze gebruiker interactie heeft gehad via een andere site.

SPO_OtherFileSynched

Het aantal bestanden dat deze gebruiker heeft gesynchroniseerd via een andere site.

SPO_OtherFileSharedInternally

Het aantal bestanden dat deze gebruiker intern heeft gedeeld vanaf een andere site.

SPO_OtherFileSharedExternally

Het aantal bestanden dat deze gebruiker extern heeft gedeeld vanaf een andere site.

SPO_OtherAccessedByOwner

Het aantal sites waarmee deze gebruiker interactie heeft gehad dat is opgeslagen op een andere site waarvan hij of zij de eigenaar is.

SPO_OtherAccessedByOthers

Het aantal sites waarmee deze gebruiker interactie heeft gehad dat is opgeslagen op een andere site waarvan een andere gebruiker de eigenaar is.

SPO_TeamFileViewedModified

Het aantal bestanden waarmee deze gebruiker interactie heeft gehad via een teamsite.

SPO_TeamFileSynched

Het aantal bestanden dat deze gebruiker heeft gesynchroniseerd via een teamsite.

SPO_TeamFileSharedInternally

Het aantal bestanden dat deze gebruiker intern heeft gedeeld vanaf een teamsite.

SPO_TeamFileSharedExternally

Het aantal bestanden dat deze gebruiker extern heeft gedeeld vanaf een teamsite.

SPO_TeamAccessByOwner

Het aantal bestanden waarmee deze gebruiker interactie heeft gehad dat is opgeslagen op een teamsite waarvan hij of zij de eigenaar is.

SPO_TeamAccessByOthers

Het aantal bestanden waarmee deze gebruiker interactie heeft gehad dat is opgeslagen op een teamsite waarvan een andere gebruiker de eigenaar is.

Teams_ChatMessages

Het aantal verzonden chatberichten.

Teams_ChannelMessage

Het aantal berichten gepubliceerd op kanalen.

Teams_CallParticipate

Het aantal oproepen waar de gebruiker aan heeft deelgenomen.

Teams_MeetingParticipate

Het aantal vergaderingen waar de gebruiker aan heeft deelgenomen.

Teams_HasOtherAction

Booleaanse waarde als de gebruiker andere acties heeft uitgevoerd in Microsoft Teams.

YAM_MessagePost

Het aantal Yammer-berichten dat deze gebruiker heeft geplaatst.

YAM_MessageLiked

Het aantal Yammer-berichten dat deze gebruiker leuk vindt.

YAM_MessageRead

Het aantal Yammer-berichten dat deze gebruiker heeft gelezen.

SFB_P2PSummary

Het aantal peer-to-peer-sessies waaraan deze gebruiker heeft deelgenomen.

SFB_ConfOrgSummary

Het aantal telefonische vergaderingen dat deze gebruiker heeft georganiseerd.

SFB_ConfPartSummary

Het aantal telefonische vergaderingen waaraan deze gebruiker heeft deelgenomen.

Deze tabel bevat maand-op-maand implementatiegegevens met betrekking tot het inschakelen, activeren, retourneren en het aantal nieuwe gebruikers van elk product binnen Office 365. De waarde Office 365 vertegenwoordigt het actieve gebruik in elk van de producten.

Kolomnaam

Kolombeschrijving

Product

Naam van het product waarvoor de gebruiksinformatie wordt samengevat. De waarde Office 365 in de kolom Product vertegenwoordigt activiteit in alle producten.

Timeframe

Maandwaarde. Er is een rij per product per maand voor de laatste 12 maanden inclusief de huidige gedeeltelijke maand.

EnabledUsers

Het aantal gebruikers dat is ingeschakeld voor gebruik van het product voor de bij Timeframe vermelde waarde. Als een gebruiker slechts een deel van de maand was ingeschakeld, wordt die toch meegeteld.

ActiveUsers

Het aantal gebruikers dat een opzettelijke activiteit heeft uitgevoerd in het product voor de bij Timeframe vermelde waarde.

Gebruikers worden geteld als actief voor een product in een bepaalde maand als ze een van de hoofdactiviteiten hebben uitgevoerd in het product. De hoofdactiviteiten zijn te vinden in de tabel Tenant Product Activity.

CumulativeActiveUsers

Het aantal gebruikers dat is ingeschakeld voor het gebruik van een product, en dat het product ten minste eenmaal heeft gebruikt in de bij Timeframe vermelde maand sinds de start van de gegevensverzameling in het nieuwe gebruikssysteem.

MoMReturningUsers

Het aantal gebruikers dat actief was in de bij Timeframe vermelde waarde en in de maand daarvoor.

FirstTimeUsers

Het aantal gebruikers dat voor het eerst actief werd in de bij Timeframe vermelde waarde sinds de gegevensverzameling in het nieuwe gebruikssysteem.

Gebruikers worden geteld als nieuwe gebruikers in een bepaalde maand, als hun activiteit voor het eerst wordt gedetecteerd sinds de start van de gegevensverzameling met dit nieuwe rapportagesysteem. Zodra ze zijn geteld als nieuwe gebruiker, worden ze daarna nooit meer als nieuwe gebruiker geteld, ook niet na een lange onderbreking tussen activiteiten.

Content date

Als het veld Timeframe de huidige maand bevat, geeft deze waarde de laatste datum in de huidige maand aan waarvoor gegevens beschikbaar zijn.

Als het veld Timeframe de vorige maand bevat, geeft deze waarde de laatste datum van die maand aan.

Deze tabel bevat maandelijkse totalen van activiteit en aantallen actieve gebruikers voor diverse activiteiten binnen de producten.

Kolomnaam

Kolombeschrijving

Timeframe

Maandwaarde. Er is een rij per product per maand voor de laatste 12 maanden inclusief de huidige gedeeltelijke maand.

Product

De naam van het product in Office 365 waarvoor gebruiksgegevens beschikbaar zijn.

Activity

De naam van de activiteit in een product dat wordt gebruikt om het actieve gebruik van het product te laten zien.

ActivityCount

Het totale aantal acties die zijn geteld voor elke activiteit die is uitgevoerd binnen het product door alle actieve gebruikers.

Opmerking: Bij activiteiten binnen SharePoint Online en OneDrive voor Bedrijven geeft deze waarde het aantal unieke documenten aan waarmee gebruikers interactie hebben gehad.

ActiveUserCount

Het aantal gebruikers dat de activiteit binnen het product heeft uitgevoerd.

TotalDurationInMinute

De totale duur in minuten voor alle gebruikers die een audio- of videosessie hebben gebruikt in een toepasselijke Skype voor Bedrijven-activiteit.

Content date

Als het veld Timeframe de huidige maand bevat, geeft deze waarde de laatste datum in de huidige maand aan waarvoor gegevens beschikbaar zijn.

Als het veld Timeframe de vorige maand bevat, geeft deze waarde de laatste datum van die maand aan.

Deze tabel bevat overzichtsgegevens voor alle gelicentieerde Exchange Online-gebruikers die een gebruikerspostvak hebben. De tabel bevat de status van alle gebruikerspostvakken aan het einde van de maand. De gegevens in deze tabel zijn geen optelling van meerdere maanden. De gegevens van de afgelopen maand in deze tabel vertegenwoordigen de recentste status.

Kolomnaam

Kolombeschrijving

TotalMailboxes

Aantal gebruikerspostvakken voor het Office 365-abonnement.

IssueWarningQuota

Totaal quotum voor het afgeven van een waarschuwing voor alle gebruikerspostvakken.

ProhibitSendQuota

Totaal quotum voor het verbieden van verzenden voor alle gebruikerspostvakken.

ProhibitSendReceiveQuota

Totaal quotum voor het verbieden van ontvangen voor alle gebruikerspostvakken.

TotalItemBytes

De hoeveelheid opslagruimte in bytes die wordt gebruikt door alle gebruikerspostvakken.

MailboxesNoWarning

Het aantal gebruikerspostvakken dat zich onder de waarschuwingslimiet voor opslagruimte bevindt.

MailboxesIssueWarning

Het aantal gebruikerspostvakken dat een waarschuwing heeft ontvangen met betrekking tot het opslagquotum.

MailboxesExceedSendQuota

Het aantal gebruikerspostvakken dat het verzendquotum heeft overschreden.

MailboxesExceedSendReceiveQuota

Het aantal gebruikerspostvakken dat het quotum voor verzenden/ontvangen heeft overschreden.

DeletedMailboxes

Het aantal gebruikerspostvakken dat in de periode is verwijderd.

Timeframe

Maandwaarde.

Content date

Als het veld Timeframe de huidige maand bevat, geeft deze waarde de laatste datum in de huidige maand aan waarvoor gegevens beschikbaar zijn.

Als het veld Timeframe de vorige maand bevat, geeft deze waarde de laatste datum van die maand aan.

Deze tabel bevat maand-op-maand samenvattingsgegevens over de clients waarmee gebruikers verbinding maken met Exchange Online, Skype voor Bedrijven en Yammer. Deze tabel bevat nog geen gegevens over de clients die worden gebruikt met SharePoint Online en OneDrive voor Bedrijven.

Kolomnaam

Kolombeschrijving

Product

De naam van het product in Office 365 waarvoor clientgebruiksgegevens beschikbaar zijn.

ClientId

Naam van het apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt met het product.

UserCount

Het aantal gebruikers dat elk van de clients voor elk product heeft gebruikt.

Timeframe

Maandwaarde

Content date

Als het veld Timeframe de huidige maand bevat, geeft deze waarde de laatste datum in de huidige maand aan waarvoor gegevens beschikbaar zijn.

Als het veld Timeframe de vorige maand bevat, geeft deze waarde de laatste datum van die maand aan.

Deze tabel bevat maand-op-maand overzichtsgegevens over het gebruik van of activiteit op SharePoint Online-sites. Dit heeft alleen betrekking op teamsites en groepssites. De status van SharePoint Online-sites aan het einde van de maand wordt weergegeven in deze kolom. Bijvoorbeeld: als een gebruiker 5 documenten heeft gemaakt en in totaal 10 MB opslagruimte gebruikt, vervolgens een aantal bestanden heeft verwijderd en daarna weer bestanden heeft toegevoegd zodat er aan het einde van de maand 7 bestanden zijn die 5 MB opslagruimte gebruiken, worden die waarden weergegeven in de tabel, als status aan het einde van de maand. Deze tabel is verborgen om dubbele aggregatie te voorkomen en is de bron voor twee verwijzingstabellen.

Kolomnaam

Kolombeschrijving

SiteType

Waarde voor het sitetype (any/team/group) (‘any’ kan staan voor elk van de 2 sitetypen).

TotalSites

Het aantal sites aan het einde van de periode.

DocumentCount

Het totaalaantal documenten op de site aan het einde van de periode.

DiskQuota

Het totale toegewezen opslagquotum voor alle sites aan het einde van de periode.

DiskUsed

De totale gebruikte opslagruimte voor alle sites aan het einde van de periode.

ActivityType

Het aantal sites dat de verschillende soorten bestandsactiviteit (any/active files/ files shared EXT/INT/files synched) heeft geregistreerd.

Any geeft aan dat een van de bestandsactiviteiten is uitgevoerd.

SitesWithOwnerActivities

Het aantal actieve sites waarop de site-eigenaar een bepaalde activiteit met bestanden heeft uitgevoerd op een eigen site.

SitesWithNonOwnerActivities

Het totaalaantal actieve sites waarop gebruikers anders dan de site-eigenaar een bepaalde activiteit met bestanden hebben uitgevoerd in een maand.

ActivityTotalSites

Het aantal sites waarop een activiteit is uitgevoerd in de periode. Als er aan het begin van de periode activiteit heeft plaatsgevonden op een site die later in de periode is verwijderd, wordt die activiteit toch meegeteld voor het totaal voor die periode.

Timeframe

Deze kolom bevat de datumwaarde. Wordt gebruikt als veel-op-een-relatie met tabel Calendar.

Content date

Als het veld Timeframe de huidige maand bevat, geeft deze waarde de laatste datum in de huidige maand aan waarvoor gegevens beschikbaar zijn.

Als het veld Timeframe de vorige maand bevat, geeft deze waarde de laatste datum van die maand aan.

Deze tabel bevat gegevens over de OneDrive-accounts zoals het aantal accounts, het aantal documenten in de OneDrive-accounts, de gebruikte opslag en het aantal bestanden per type activiteit. Deze tabel bevat de status van het OneDrive voor Bedrijven-account aan het einde van de maand. Bijvoorbeeld: als een gebruiker 10 documenten heeft gemaakt en in totaal 7 MB opslagruimte gebruikt, vervolgens een aantal bestanden heeft verwijderd en daarna weer bestanden heeft toegevoegd zodat er aan het einde van de maand 5 bestanden zijn die 5 MB opslagruimte gebruiken, worden die waarden weergegeven in de tabel, als status aan het einde van de maand.

Kolomnaam

Kolombeschrijving

SiteType

Waarde is ‘OneDrive’.

TotalSites

Het aantal OneDrive voor Bedrijven-accounts aan het einde van de periode.

DocumentCount

Het aantal documenten in alle OneDrive voor Bedrijven-accounts aan het einde van de periode.

DiskQuota

Het totaal toegewezen opslagquotum voor alle OneDrive voor Bedrijven-accounts aan het einde van de periode.

DiskUsed

De totale gebruikte opslagruimte voor alle OneDrive-accounts aan het einde van de periode.

ActivityType

Het aantal accounts dat de verschillende soorten bestandsactiviteit (any/active files/ files shared EXT/INT/files synched) heeft geregistreerd.

Any geeft aan dat een van de bestandsactiviteiten is uitgevoerd

SitesWithOwnerActivities

Het aantal actieve OneDrive voor Bedrijven-accounts waarbinnen de accounteigenaar een bepaalde bestandsactiviteit heeft uitgevoerd voor het eigen account.

SitesWithNonOwnerActivities

Het aantal OneDrive voor Bedrijven-accounts waarmee bestandsactiviteit is uitgevoerd door andere gebruikers dan de eigenaar van het account.

ActivityTotalSites

Het aantal OneDrive voor Bedrijven-accounts waarvoor activiteiten zijn geregistreerd in de periode. Als er aan het begin van de periode activiteit is geregistreerd voor het OneDrive voor Bedrijven-account, en het account is aan het einde van de periode is verwijderd, wordt het toch meegeteld voor de actieve OneDrive voor Bedrijven-accounts in die periode.

Timeframe

Deze kolom bevat de datumwaarde. Wordt gebruikt als veel-op-een-relatie met tabel Calendar.

Content date

Als het veld Timeframe de huidige maand bevat, geeft deze waarde de laatste datum in de huidige maand aan waarvoor gegevens beschikbaar zijn.

Als het veld Timeframe de vorige maand bevat, geeft deze waarde de laatste datum van die maand aan.

Deze tabel biedt gegevens over hoe Office 365 Groepen binnen de organisatie worden gebruikt.

Kolomnaam

Kolombeschrijving

TimeFrame

Maandwaarde. Er is een rij per product per maand voor de laatste 12 maanden, inclusief de huidige gedeeltelijke maand.

GroupType

Het type groep (privé/openbaar/beide).

TotalGroups

Aantal groepen in elk groepstype.

ActiveGroups

Aantal actieve gebruikers.

MBX_TotalGroups

Aantal mailbox-groepen.

MBX_ActiveGroups

Aantal actieve mailbox-groepen.

MBX_TotalActivities

Aantal mailbox-activiteiten.

MBX_TotalItems

Aantal mailbox-items.

MBX_StorageUsed

Hoeveelheid gebruikte e-mailopslag.

SPO_TotalGroups

Aantal SharePoint-groepen.

SPO_ActiveGroups

Aantal actieve SharePoint-groepen.

SPO_FileAccessedActiveGroups

Aantal SharePoint-groepen met activiteiten van openen van bestanden.

SPO_FileSyncedActiveGroups

Aantal SharePoint-groepen met activiteiten van synchronisatie van bestanden.

SPO_FileSharedInternallyActiveGroups

Aantal SharePoint-groepen met activiteiten van interne deling.

SPO_FileSharedExternallyActiveGroups

Aantal SharePoint-groepen met activiteiten van externe deling.

SPO_TotalActivities

Aantal SharePoint-activiteiten.

SPO_FileAccessedActivities

Aantal SharePoint-activiteiten van openen van bestanden.

SPO_FileSyncedActivities

Aantal SharePoint-activiteiten van synchronisatie van bestanden.

SPO_FileSharedInternallyActivities

Aantal SharePoint-activiteiten van intern gedeelde bestanden.

SPO_FileSharedExternallyActivities

Aantal SharePoint-activiteiten van extern gedeelde bestanden.

SPO_TotalFiles

Aantal SharePoint-bestanden.

SPO_ActiveFiles

Aantal actieve SharePoint-bestanden.

SPO_StorageUsed

Hoeveelheid gebruikte SharePoint-opslag.

YAM_TotalGroups

Het aantal Yammer-groepen.

YAM_ActiveGroups

Het aantal actieve Yammer-groepen.

YAM_LikedActiveGroups

Het aantal Yammer-groepen met vind-ik-leuk-activiteiten.

YAM_PostedActiveGroups

Het aantal Yammer-groepen met publiceer-activiteiten.

YAM_ReadActiveGroups

Het aantal Yammer-groepen met lees-activiteiten.

YAM_TotalActivities

Het aantal Yammer-activiteiten.

YAM_LikedActivities

Het aantal Yammer vind-ik-leuk-activiteiten.

YAM_PostedActivties

Het aantal Yammer publiceer-activiteiten.

YAM_ReadActivites

Het aantal Yammer lees-activiteiten.

Deze tabel bevat gegevens over het aantal activeringen van Office-abonnementen binnen de serviceplannen, bijvoorbeeld Office Proplus, Visio en Project. De tabel bevat ook gegevens over het aantal activeringen per apparaat (Android/iOS/Mac/pc).

Kolomnaam

Kolombeschrijving

ServicePlanName

Een lijst met de naamwaarden van serviceplannen en het aantal activeringen per apparaat, zoals weergegeven in de onderstaande kolommen.

TotalEnabled

Het totaalaantal ingeschakelde gebruikers per serviceplan aan het einde van de periode.

TotalActivatedUsers

Het aantal gebruikers dat elk serviceplan heeft geactiveerd aan het einde van de periode.

AndroidCount

Het aantal activeringen voor een Android-apparaat per serviceplan aan het einde van de periode.

iOSCount

Het aantal activeringen voor een iOS-apparaat per serviceplan aan het einde van de periode.

MacCount

Het aantal activeringen voor een Mac-apparaat per serviceplan aan het einde van de periode.

PcCount

Het aantal activeringen voor een pc-apparaat per serviceplan aan het einde van de periode.

WinRtCount

Het aantal activeringen voor een Windows Mobile-apparaat per serviceplan aan het einde van de periode.

Timeframe

Deze kolom bevat de datumwaarde. Wordt gebruikt als veel-op-een-relatie met tabel Calendar.

Content date

Als het veld Timeframe de huidige maand bevat, geeft deze waarde de laatste datum in de huidige maand aan waarvoor gegevens beschikbaar zijn.

Als het veld Timeframe de vorige maand bevat, geeft deze waarde de laatste datum van die maand aan.

Verwante onderwerpen

Microsoft 365 Gebruiksanalyse

Microsoft 365 Gebruiksanalyse inschakelen

Navigeren en de rapporten gebruiken in Microsoft 365 Gebruiksanalyse

Rapporten in Microsoft 365 Gebruiksanalyse naar voorkeur aanpassen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×