Microsoft 365 Gebruiksanalyse

Microsoft 365 Gebruiksanalyse is nu ook beschikbaar voor Office 365 US Government-Community.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Overzicht van Microsoft 365 Gebruiksanalyse

U kunt Microsoft 365 Gebruiksanalyse gebruiken in Power BI voor inzicht in de manier waarop er binnen uw organisatie gebruik wordt gemaakt van de services in Office 365 voor communicatie en samenwerking. U kunt Office 365 gebruiksgegevens visualiseren en analyseren, aangepaste rapporten maken en de inzichten delen binnen uw organisatie en inzichten verkrijgen over hoe bepaalde regio's of afdelingen gebruikmaken van Office 365.

Microsoft 365 Gebruiksanalyse is een inhoudspakket waarmee u toegang tot een vooraf gedefinieerd dashboard hebt dat een product-breed overzicht geeft van de afgelopen 12 maanden. Het bevat tevens een aantal vooraf gedefinieerde rapporten. Elk rapport bevat specifieke inzichten in gebruik. Specifieke gebruikersgegevens zijn beschikbaar voor de laatste volledige kalendermaand.

Het gegevensmodel dat het inhoudspakket aandrijft, bevat gebruikerskenmerken uit Active Directory, waarmee de mogelijkheid wordt gegeven ze te gebruiken in bepaalde rapporten. Het omvat de volgende Active Directory-attributen: locatie, afdeling en organisatie.

Zie Microsoft 365 Gebruiksanalyse inschakelen om te beginnen met het verzamelen van gegevens.

Een schermafbeelding van de lijst met rapporten die zijn opgenomen in het adoption content pack

Microsoft 365 gebruiksanalyse bevat een aantal rapporten, waaronder:

  • Acceptatierapport overzicht: biedt een compleet overzicht van acceptatietrends. Gebruik de rapporten in dit hoofdstuk voor meer informatie over hoe uw gebruikers Office 365 hebben aangenomen, en hoe algemeen gebruik van de afzonderlijke diensten verandert van maand-op-maand. U kunt zien hoeveel licenties zijn toegewezen, hoeveel daarvan actief gebruikt worden door personen in uw organisatie, hoeveel gebruikers terugkerende gebruikers zijn, en hoeveel gebruikers het product voor het eerst gebruiken.

  • Rapport productgebruik: biedt een gedetailleerde weergave in het volume van belangrijke activiteiten voor elke service. Gebruik de rapporten in dit hoofdstuk voor meer informatie over hoe gebruikers Office 365 gebruiken.

  • Rapport gebruikte opslag: gebruik dit rapport voor het bijhouden van cloudopslag voor postvakken, OneDrive en SharePoint-sites. U kunt dit rapport gebruiken om ervoor te zorgen dat personen in uw organisatie bepaalde limieten niet overschrijden of om te beslissen of u extra opslagruimte moet kopen.

  • Communicatierapport: u kunt in één oogopslag zien of personen in uw organisatie het liefst contact houden met behulp van Teams, Yammer, e-mail of Skype-gesprekken. U kunt zien of er verschuivingen plaatsvinden in de gebruikspatronen van communicatiehulpmiddelen onder uw werknemers. 

  • Samenwerkingsrapport: raadpleeg dit rapport om vast te stellen hoe personen in uw organisatie OneDrive en SharePoint gebruiken om documenten op te slaan en samen te werken, en hoe deze trends zich per maand ontwikkelen. U kunt ook zien hoeveel personen documenten intern of extern delen en hoeveel SharePoint-websites of OneDrives-accounts actief worden gebruikt.

  • Office activeringsrapport: in dit rapport ziet u een overzicht van de activeringen van Office 365 ProPlus, Project en Visio in uw organisatie. Elke persoon met een Office-licentie kan producten installeren op maximaal vijf apparaten. Gebruik rapporten in deze sectie om het te zien op hoeveel typen apparaten personen Office-apps hebben geïnstalleerd.

  • Toegangsrapport: gebruik dit rapport om bij te houden welke clients en apparaten worden gebruikt om verbinding te maken met e-mail, Skype voor Bedrijven of Yammer.

  • Afzonderlijke servicegebruiksrapporten: gebruiksrapporten zijn beschikbaar voor bepaalde afzonderlijke diensten. Deze rapporten geven specifieke gebruiksinformatie voor de bijbehorende service. Gebruik van Exchange, Teams, en Yammer zijn voorbeelden van deze rapporten.

  • Afzonderlijke activiteitsrapporten van servicegebruikers: activiteitsrapporten van gebruikers zijn beschikbaar voor bepaalde afzonderlijke diensten. Deze rapporten verstrekken gebruiksgegevens op gebruikersniveau, gekoppeld met Active Directory-kenmerken.

U kunt gedetailleerde rapporten opvragen voor elk gebied door te klikken op de gegevenstabellen. U kunt alle vooraf opgestelde rapporten weergeven door te klikken op de tabbladen onderaan de site, op het moment dat u rapporten bekijkt. Lees voor meer gedetailleerde instructies Navigeren en gebruikmaken van de rapporten in Microsoft 365 gebruiksanalyseen Aanpassen van de rapporten in Microsoft 365 gebruiksanalyse.

Veelgestelde vragen

Vraag

Antwoord

Is dit inhoudspakket tegen betaling te downloaden of wordt het gratis beschikbaar gesteld?

Het inhoudspakket is voor alle klanten gratis beschikbaar. U moet zich registreren voor de gratis Power BI-service om verbinding te kunnen maken met het inhoudspakket. U kunt ook de dashboards en rapporten aanpassen met de gratis Power BI-service.

Als u de dashboards met anderen wilt delen, moeten zowel de gebruiker die het deelt en de gebruiker waarmee het dashboard is gedeeld beschikken over Power BI Pro of Power BI Premium.

Wie kan verbinding maken met Microsoft 365 Gebruiksanalyse?

U moet een hoofdbeheerder, rapportlezer, Exchange-beheerder, Skype voor Bedrijven-beheerder, of SharePoint-beheerder zijn om verbinding te maken met het inhoudspakket. Zie Beheerdersrollen in Office 365 voor meer informatie.

Wie kan de dashboards en rapporten van Microsoft 365 Gebruiksanalyse aanpassen?

Alleen de gebruiker die de eerste verbinding met het inhoudspakket heeft gemaakt kan het dashboard aanpassen of nieuwe rapporten maken in de webinterface van Power BI. Zie voor instructies Rapporten in Microsoft 365 Gebruiksanalyse naar voorkeur aanpassen.

Kan ik alleen de dashboards en rapporten in Microsoft 365 Gebruiksanalyse aanpassen vanuit de webinterface van Power BI?

Naast het aanpassen van het dashboard en de rapporten van de webinterface van Power BI, kunnen gebruikers ook Power BI Desktop gebruiken om direct verbinding te maken met het de rapportage-service van Office 365 om hun eigen rapporten te maken.

Hoe krijg ik het pbit-bestand waarmee dit dashboard is gekoppeld?

Gebruikers hebben toegang tot het pbit-bestand vanaf het Microsoft Download-center.

Wie kunnen de dashboards en rapporten van Microsoft 365 Gebruiksanalyse bekijken?

De gebruiker die verbonden is met het inhoudspakket kan het inhoudspakket met iedereen delen met behulp van de Deelfunctionaliteit. De Power BI-licentie vereist dat zowel de delende gebruiker als de gebruiker met wie een dashboard is gedeeld, Power BI Pro of Power BI Premium hebben.

Kan iedereen het dashboard delen of moet dit de persoon zijn die verbonden is met het dashboard?

Bij het delen van het dashboard kunt u bepalen of gebruikers het dashboard met anderen opnieuw kunnen delen of niet. U kunt deze optie instellen op het moment van delen.

Is het mogelijk om aan het inhoudspakket te werken en deze aan te passen met een groep personen?

Ja. Als u een groep beheerders in staat wilt stellen om samen te werken in hetzelfde inhoudspakket, kunt u gebruikmaken van de functionaliteit van de app-werkruimte van Power BI. Zie voor meer informatie Hoe kan ik samenwerken en dashboards en rapporten delen?

Voor welke periode zijn gegevens beschikbaar?

Het grootste deel van de rapporten verstrekken gegevens van de afgelopen 12 maanden. Sommige grafieken geven echter minder geschiedenis weer, omdat het verzamelen van gegevens voor verschillende producten en rapporten op verschillende tijdstippen is gestart, en gegevens van de volledige afgelopen twaalf maanden mogelijk niet beschikbaar zijn. Alle rapporten bouwen na verloop van tijd een geschiedenis van 12 maanden op. Rapporten die details op gebruikersniveau weergegeven voor de volledige afgelopen maand.

Welke gegevens worden opgenomen in het inhoudspakket?

De gegevens in het inhoudspakket dekken op dit moment dezelfde set van statische gegevens beschikbaar in de Gebruiksactiviteitsrapporten van Office 365. Als rapporten zijn toegevoegd aan de Gebruiksactiviteitsrapporten, zullen ze worden toegevoegd aan het inhoudspakket in een toekomstige versie.

Hoe verschillen de gegevens in het inhoudspakket van de gegevens in de gebruiksrapporten in het beheercentrum?

De onderliggende gegevens die worden weergegeven in het inhoudspakket, komen overeen met de gegevens die worden weergegeven in de Activiteitsrapporten in het Office 365-beheercentrum. De belangrijkste verschillen zijn dat in het beheersportaal gegevens beschikbaar zijn voor de laatste 7/30/90 of 180 dagen terwijl het inhoudspakket gegevens weergeeft op maandbasis tot maximaal 12 maanden.

Daarnaast is informatie van gebruikersniveau in het inhoudspakket alleen beschikbaar van de afgelopen volledige maand voor gebruikers aan wie een productlicentie is toegewezen en een activiteit hebben uitgevoerd.

Wanneer gebruik ik het inhoudspakket en wanneer de gebruiksrapporten in het beheercentrum?

De Gebruiksactiviteitsrapporten van Office 365 zijn een goed begin om inzicht te krijgen in het gebruik en de implementatie van Office 365. Het inhoudspakket combineert de gebruiksgegevens van Office 365 en de Active Directory-informatie van uw organisatie, en stelt beheerders in staat analyseren van de gegevensverzameling te analyseren met behulp van de visuele analyse-mogelijkheden van Power BI. Hierdoor kunnen beheerders gebruiksgegevens van Office 365 niet alleen visualiseren en analyseren, maar ook opdelen in Active Directory-eigenschappen als afdeling, locatie, enz. Ze kunnen ook aangepaste rapporten maken en de inzichten delen binnen de organisatie.

Hoe vaak worden de gegevens vernieuwd?

Wanneer u voor de eerste keer verbinding maakt met het inhoudspakket, wordt deze automatisch gevuld met de gegevens van de afgelopen 12 maanden. Daarna worden de inhoudspakketgegevens wekelijks vernieuwd. Klanten kunnen kiezen voor het wijzigen van het vernieuwingsschema als hun gebruik van deze gegevens een andere update vereisen.

De back-end Office 365-service zal gegevens dagelijks vernieuwen en verstrekt gegevens tussen 5-8 dagen geteld vanaf de huidige datum.

De kolom Inhoudsdatum in elke tabel geeft de vernieuwingsdatum weer van de gegevens in het inhoudspakket.

Hoe wordt een actieve gebruiker gedefinieerd?

De definitie van actieve gebruiker komt overeen met de definitie van actieve gebruiker in de Activiteitsrapporten in het Office 365-beheercentrum.

Zie definitie actieve gebruiker voor meer informatie.

Zijn de SharePoint-siteverzamelingen opgenomen in de SharePoint-rapporten?

De huidige versie van het inhoudspakket bevat bestandsactiviteiten van SharePoint-teamsites en SharePoint-groepssites.

Welke groepen zijn opgenomen in het Office 365 Groupen-gebruiksrapport?

De huidige versie van het inhoudspakket bevat gebruik van Outlook-groepen, Yammer-groepen en SharePoint-groepen. Het bevat geen groepen gerelateerd aan Microsoft Teams of Planner.

Wanneer is een bijgewerkte versie van het inhoudspakket beschikbaar?

Belangrijke wijzigingen in het inhoudspakket worden twee keer per jaar uitgebracht, en kunnen nieuwe rapporten of nieuwe gegevens bevatten. Kleine wijzigingen aan de rapporten worden uitgebracht op meer regelmatig basis.

Is het mogelijk om de gegevens van het inhoudspakket te integreren in bestaande oplossingen?

De gegevens in het inhoudspakket kunnen worden opgehaald via de Office 365-API's (in voorbeeldweergave). Wanneer ze worden verzonden aan productie zullen ze worden samengevoegd binnen de Rapporterende API’s van Microsoft Graph.

Zijn er plannen om het inhoudspakket uit te breiden, zodat gebruiksgegevens uit andere Microsoft-producten worden weergegeven?

Dit wordt overwogen voor toekomstige verbeteringen. Controleer de Office 365 Roadmap op updates.

Hoe kan ik op bedrijfsgegevens groeperen in Active Directory?

Bedrijfsgegevens zijn opgenomen in een van de velden van Active Directory in het inhoudspakket, en dit kunt u zien als een ingebouwd filter in de rapporten Gebruikersactiviteit product. Het is beschikbaar als kolom in de tabel UserState.

Is het mogelijk om extra velden aan te brengen in Active Directory?

Extra aanpassing van deze gegevens is mogelijk door verbinding te maken met de Rapporterende API’s van Microsoft Graph om extra velden van Azure Active Directory te halen en deze aan de gegevensset toe te voegen.

Is het mogelijk om de gegevens in het inhoudspakket samen te voegen voor meerdere abonnementen?

Op dit moment is het inhoudspakket voor één abonnement, omdat het is gekoppeld met de inloggegevens die zijn gebruikt bij de eerste verbinding.

Is het mogelijk om gebruik per SKU te bekijken (d.w.z. E1, E3)?

In het inhoudspakket wordt gebruik weergegeven op productniveau. Gegevens over de verschillende abonnementen die zijn toegewezen aan gebruikers zijn beschikbaar, maar het is niet mogelijk om gebruiksactiviteit te correleren met het aan de gebruiker toegewezen abonnement.

Is het mogelijk om andere gegevenssets te integreren in het inhoudspakket?

U kunt Power BI Desktop gebruiken om verbinding te maken met de Office 365-API's (in voorbeeldweergave) om aanvullende gegevensbronnen te combineren met de gegevens van het inhoudspakket.

Zie voor meer informatie het document Aanpassen.

Is het mogelijk om de 'Grootste gebruikers' te bekijken voor een bepaalde periode? Bijvoorbeeld afgelopen maand of vorige week?

Alle gebruikersniveaurapporten tonen samengevoegde gegevens voor de afgelopen maand.

Wordt het inhoudspakket gelokaliseerd?

Dit zit momenteel nog niet in de planning.

Ik heb een specifieke vraag over de gegevens die ik zie van mijn organisatie. Met wie kan ik contact opnemen?

U kunt de knop feedback in het Activiteitenoverzicht van Office 365-beheercentrum gebruiken of u kunt een ondersteuningsaanvraag openen voor hulp bij het inhoudspakket.

Hoe krijgen partners toegang tot de gegevens?

Als u een partner gedelegeerde beheerdersrechten heeft, kan hij of zij verbinding maken met het inhoudspakket namens de klant.

Kan ik identificatiegegevens zoals namen van gebruikers, groepen en sites verbergen in rapporten?

Ja, zie Make the collected data anonymous (Verzamelde gegevens anoniem maken) voor meer informatie.

Verwante onderwerpen

Microsoft 365 Gebruiksanalyse inschakelen
Navigeren en gebruikmaken van de rapporten in Microsoft 365 Gebruiksanalyse
Actieve gebruiker in Office 365 gebruiksrapporten
Probleemoplossing Microsoft 365 Gebruiksanalyse
Datamodel Microsoft 365 Gebruiksanalyse
De rapporten in Microsoft 365 Gebruiksanalyse aanpassen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×