Micro soft Visual Basic .NET-code aan UML-toewijzing

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Tijdens reverse-engineering komen de volgende code constructies in Visual Basic .NET overeen met UML-elementen.

Naam

Een naam ruimte in Visual Basic wordt met reverse-engineering omgezet in een UML- pakket en omvat:

 • Name

 • Leden

Klas

Een klas in Visual Basic wordt met reverse-engineering omgezet in een UML- klasse en omvat:

 • Name

 • Overgenomen klassen en geïmplementeerde interfaces

 • Zicht baarheid (openbaar, beveiligd of privé)

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Leden bewerkingen/functies (lidvariabelen)

De volgende Visual Basic-klassen constructies worden niet ondersteund in micro soft Office Visio UML:

 • /

 • Scha duwen

Naam

Een interface in Visual Basic wordt met reverse-engineering omgezet in een UML- interface en omvat:

 • Name

 • Zicht baarheid (openbaar, beveiligd of privé)

 • IsLeaf

 • Basis interfaces

 • Leden bewerkingen

GeNummerd type

Een genummerd type in Visual Basic wordt met reverse-engineering omgezet in een UML- gegevenstype met < < Enum > > stereo type en omvat:

 • Name

 • Zicht baarheid (openbaar, beveiligd of privé)

 • IsLeaf

 • Basis klassen

 • Leden

Opmerking: In Visual Basic wordt er geen reverse-engineering toegepast op integrale typen.

Structuur

EEN structuur in Visual Basic wordt met reverse-engineering omgezet in de vorm van een UML-klasse met < < struct > > stereo type en omvat:

 • Name

 • Zicht baarheid (openbaar, beveiligd of privé)

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Basis klassen en geïmplementeerde interfaces

 • Leden

Eigenschappen

Eigenschappen in Visual Basic worden via reverse-engineering omgezet in UML-bewerkingen en deze omvatten:

 • Name

 • Zicht baarheid (openbaar, beveiligd of privé)

 • Type

 • Getter en setter

Opmerking: In Visual Basic wordt de eigenschap default niet ondersteund.

Gedelegeerden

Gemachtigden in Visual Basic worden via reverse-engineering omgezet in UML-klassen met het stereo type < < delegate > > en die het volgende bevatten:

 • Name

 • Zicht baarheid (openbaar, beveiligd of privé)

 • Hand tekening (toegevoegd aan de klas als een bewerking)

Leden bewerkingen

Bewerkingen van leden in Visual Basic worden toegevoegd aan het UML-model als UML-bewerkingen en omvatten:

 • Name

 • Zicht baarheid (openbaar, beveiligd of privé)

 • Bereik (statisch of gedeeld)

 • IsPolymorphic

 • IsAbstract

 • Type bewerking

Bewerkingen worden gemarkeerd op basis van hun type, zoals constructor, afbouw functie, operator of procedure. U kunt deze markeringen in het UML-model weer geven met behulp van de pagina opties voor het genereren van code in het dialoog venster Eigenschappen van UML-bewerking.

 • Retourtype

 • Parameters

 • mustOverride

Opmerking: De volgende bewerkingen van Visual Basic-leden worden niet ondersteund in micro soft Office Visio UML:

 • Niet-overridable — niet rechtstreeks ondersteund, wordt toegewezen aan UML-element: bewerking:: IsLeaf

 • Overbelasting (wordt niet ondersteund)

 • Grepen, niet ondersteund

Gebeurtenissen

Gebeurtenissen in Visual Basic worden toegevoegd aan het model als bewerkingen en omvatten:

 • Zicht baarheid (openbaar, beveiligd of privé)

 • Parameters

Constanten

Constanten in Visual Basic worden via reverse-engineering omgezet in UML-kenmerken en zijn onder andere:

 • Zicht baarheid (openbaar of privé)

 • Type

 • Aanvankelijke waarde

Constanten worden toegevoegd aan het model als kenmerken waarbij het veld Wijzigbaar is ingesteld op geblokkeerd.

Bijvoorbeeld de Visual Basic-regel:

Const str As String = "some text"

krijgt een aanvankelijke waarde van:

"some text"

geduld

Const x As Integer = 1

krijgt de aanvankelijke waarde 1.

Opmerking: Alleen-lezen-elementen in code worden reverse-engineering toegepast als constanten.

Lidvariabelen

Lidvariabelen in Visual Basic worden toegevoegd aan het UML-model als UML-kenmerken en omvatten:

 • Naam

 • Type

 • Zicht baarheid (openbaar, beveiligd of privé)

 • Bereik (statisch of gedeeld)

 • Gewijzigd (ingevroren of te wijzigen)

 • Aanvankelijke waarde

Methode parameters

Methode parameters in Visual Basic worden als UML-para meters toegevoegd aan het UML-model en omvatten:

 • Naam

 • Type

 • Richting (in, InOut, out of Return)

 • Standaardwaarde

Opmerking: De volgende Visual Basic-parameter constructies worden niet ondersteund in micro soft Office Visio UML:

 • Optioneel

 • ParamArray

Visual Basic-code constructies die niet worden ondersteund in UML

De volgende Visual Basic-code constructies worden niet toegewezen aan UML-elementen wanneer reverse-engineering van Visual Studio wordt gemaakt. NET naar micro soft Office Visio.

 • Klassen: Friend, beveiligde vriend, schaduw.

 • Gegevens leden: Dim, New, WithEvents.

 • Enumerated type: op integrale typen wordt geen reverse-engineering toegepast.

 • Leden bewerkingen: overbelasting, ingangen, niet overridable (toewijzingen aan UML-element: bewerking:: IsLeaf).

 • Para meter: optioneel, paramArray.

 • Eigenschap: standaard.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×