Metagegevensnavigatie voor een lijst of bibliotheek instellen

Metagegevensnavigatie voor een lijst of bibliotheek instellen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Bij het instellen van navigatie via metagegevens in grote lijsten en bibliotheken, kunt u u eenvoudiger voor gebruikers om inhoud te zoeken. Navigatie via metagegevens kan gebruikers om te filteren en inhoud zoeken in lijsten en bibliotheken met behulp van een navigatiestructuur. Ze kunnen ook van toepassing sleutelfilters, die werken in combinatie met de boomstructuur om te verfijnen van de lijst met items die worden weergegeven.

Wanneer u metagegevensnavigatie instelt, kunt u bepalen welke kolommen uit de bibliotheek worden weergegeven in de navigatiehiërarchie en kunt u sleutelfilters opgeven. Op de volgende afbeelding ziet u een eenvoudige navigatiestructuur die op een inhoudstype is gebaseerd.

U kunt metagegevensnavigatie instellen voor een structuurbesturingselement in het deelvenster aan de linkerkant

Navigatie en filtering van metagegevens is op de meeste sites standaard ingeschakeld. Als deze functie niet is ingeschakeld op uw site, kunt u deze inschakelen op de pagina Siteonderdelen van uw site.

U moet een site-eigenaar of een beheerder van de siteverzameling zijn om navigatie en filtering van metagegevens te kunnen inschakelen.

Navigatie via metagegevens inschakelen

 1. Klik op Instellingen Knop Office 365-instellingen en klik vervolgens op Site-instellingen.

 2. Klik onder Siteacties op Siteonderdelen beheren.

 3. Zoek Navigatie en filtering van metagegevens in de lijst Onderdelen en klik op Activeren.

Metagegevensnavigatie instellen

U moet ten minste het machtigingsniveau Lijsten beheren hebben om metagegevensnavigatie voor een lijst of bibliotheek te kunnen instellen.

 1. Navigeer naar de lijst of bibliotheek waarvoor u wilt configureren van navigatie via metagegevens en klik op de titel.

 2. Klik op het tabblad lijst of bibliotheek op het lint en klik vervolgens op Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen.

 3. Klik onder Algemene instellingen op Metagegevens navigatie-instellingen.

  Opmerking: Metagegevensnavigatie en filtering is standaard ingeschakeld in de meeste sites. Als u de optie metagegevens navigatie-instellingen niet ziet, kunt u deze mogelijk uitgeschakeld op uw site. Als u wilt weten hoe u deze inschakelen, raadpleegt u metagegevensnavigatie en filtering inschakelen.

 4. Selecteer in de sectie Navigatiehiërarchieën configureren de velden die u wilt weergeven in de navigatiehiërarchie en klik vervolgens op Toevoegen.

  Instellingen voor metagegevensnavigatie stellen u in staat metagegevensvelden op te geven die kunnen worden toegevoegd aan een navigatiestructuurbesturingselement

 5. Mappen worden standaard automatisch weergegeven in de navigatiestructuur. Als u niet wilt dat mappen worden weergeven, selecteert u Mappen en klikt u vervolgens op Verwijderen.

 6. Selecteer in de sectie Sleutelfilters configureren de velden die u als sleutelfilters wilt toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen.

 7. Geef bij Automatische kolomindexering configureren voor deze lijst op of u automatisch indexen wilt maken voor deze lijst. Hiermee verbetert u de prestaties van de query's die de gebruikers uitvoeren wanneer ze de navigatiestructuur en de kolommen met sleutelfilters gebruiken die u hebt opgegeven. Wij raden u aan de optie Kolomindexen voor deze lijst automatisch beheren in te schakelen.

 8. Klik op OK.

Wanneer metagegevensnavigatie is ingesteld voor een lijst of bibliotheek, wordt links op de pagina op de SharePoint-site een boomstructuur weergegeven. In deze boomstructuur wordt een hiërarchie van mappen en beheerde metagegevenstermen weergegeven. Gebruikers kunnen items in de structuur selecteren en zo filteren wat wordt weergegeven op de pagina. Op deze manier kunnen gebruikers dynamische weergaven van inhoud maken. Gebruikers kunnen de weergave verder verfijnen met behulp van het besturingselement Sleutelfilters dat wordt weergegeven onder de navigatiestructuur en dat werkt in combinatie met de navigatiestructuur.

metagegevensnavigatie

 1. Boomstructuur

 2. Maphiërarchie van lijst of bibliotheek

 3. Term

 4. Onderliggende termen

 5. Sleutelfilters

Sitegebruikers kunnen de navigatiestructuur gebruiken om in een lijst of bibliotheek te bladeren via mappen of metagegevens. Wanneer gebruikers een beheerde metagegevensterm in de navigatiestructuur selecteren, worden alleen items weergegeven die zijn gelabeld met die term of de onderliggende items ervan. Als gebruikers alleen op een specifieke term willen filteren en onderliggende items willen uitsluiten, kunnen ze het item opnieuw selecteren. Metagegevensnavigatie werkt in combinatie met andere filters voor de lijst, zoals weergaven en kolomfilters.

U kunt metagegevensnavigatie instellen en gebruiken voor lijsten en bibliotheken, zelfs als deze geen kolommen met beheerde metagegevens gebruiken. Daarnaast kunt u sommige kolomtypen gebruiken als velden in een metagegevensnavigatiehiërarchie, zoals Inhoudstype en Keuzeveld met één waarde.

In de volgende lijst worden de kolomtypen weergegeven die door het besturingselement Sleutelfilters als velden kunnen worden gebruikt:

 • Beheerde metagegevens

 • Inhoudstype

 • Keuze

 • Persoon of groep

 • Datum en tijd

 • Getal

Informatie over het instellen van een kolom die metagegevens beheerde, raadpleegt u een kolom met beheerde metagegevens maken

Standaard maakt SharePoint automatisch indexen. Als automatische indexering is ingeschakeld, worden automatisch indexen gemaakt voor de velden die u toevoegt aan de navigatiestructuur en voor sleutelfilters. Indexen met één kolom worden gemaakt voor alle ondersteunde sleutelfiltervelden, behalve de velden Inhoudstype en Keuze. Samengestelde indexen worden gemaakt voor alle ondersteunde combinaties van navigatiehiërarchieën en sleutelfilters.

Wanneer automatisch indexen worden gemaakt, zijn query's ingeschakeld voor lijsten die meer items bevatten dan de limiet van de lijstweergave. In sommige gevallen moet u deze instelling echter mogelijk uitschakelen en indexen handmatig instellen. Als bijvoorbeeld de combinatie van indexen met één kolom en samengestelde indexen hoger is dan twintig (het maximumaantal indexen per lijst), moet u automatische indexering uitschakelen en de indexen handmatig configureren.

Navigatie en filtering van metagegevens is standaard ingeschakeld op de meeste sites die zijn gemaakt met SharePoint-producten. Zelfs als metagegevensnavigatie niet is ingesteld voor een specifieke lijst of bibliotheek, werken navigatie en filtering van metagegevens nog altijd op de achtergrond om de prestaties van weergaven in lijsten en bibliotheken te verbeteren. De functie voor navigatie en filtering van metagegevens selecteert automatisch de beste index om mee te werken wanneer een weergave wordt geladen. Wanneer gebruikers nieuwe weergaven laden, filters wissen of een sorteervolgorde toepassen, wordt met queryoptimalisatie de beste manier bepaald waarop een query voor de database wordt uitgevoerd zonder dat de lijstweergave wordt beperkt.

Als een gebruiker een weergave maakt of laadt die de drempel overschrijdt, wordt met navigatie en filtering van metagegevens een gewijzigde versie van de oorspronkelijke query gemaakt. Dit wordt een fallback-query genoemd. De fallback-query wordt uitgevoerd in een deel van de lijst in plaats van de gehele lijst. Daardoor wordt slechts een deel van de gevraagde items weergegeven. Fallback-query's bieden bruikbare resultaten in omstandigheden waarin de oorspronkelijke query vanwege een grote lijstweergavebeperking niet is toegestaan. Soms retourneren fallback-query's geen resultaten als er in het gedeelte van de lijst dat door de query wordt gescand, geen items overeenkomen met de oorspronkelijke query van de gebruiker.

Wanneer een fallback-query wordt uitgevoerd, wordt de gebruiker via een melding op het scherm gewaarschuwd dat slechts een deel van de resultaten wordt weergegeven en dat extra filters moeten worden toegepast om de volledige resultaten te kunnen zien.

Het bericht over de fallback-query waarschuwt lijst- of bibliotheekeigenaren ook dat gebruikers geen toegang hebben tot inhoud.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×