Metagegevensnavigatie voor een lijst of bibliotheek configureren

Metagegevensnavigatie voor een lijst of bibliotheek configureren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u het gebruikers gemakkelijker wilt maken inhoud in grote lijsten en bibliotheken te zoeken, kunt u navigatie van metagegevens configureren. Navigatie van metagegevens stelt gebruikers in staat inhoud in lijsten en bibliotheken dynamisch te filteren en te zoeken met behulp van een besturingselement voor navigatiehiërarchiestructuur om verschillende metagegevensfilters op de weergave toe te kunnen passen. Sleutelfilters kunnen in combinatie met de navigatiehiërarchie worden gebruikt om de weergegeven lijst met items te verfijnen.

In dit artikel

Functies voor navigatie en filtering van metagegevens

Configureerbare navigatiehiërarchieën en sleutelfilters

Automatisch indexen maken

Geïndexeerde query's en terugvalquery's

Navigatie en filtering van metagegevens inschakelen

Navigatie van metagegevens configureren

Gerelateerde taken

Functies voor navigatie en filtering van metagegevens

De functies voor navigatie en filtering van metagegevens vergemakkelijken het werken met grote lijsten en bibliotheken:

Configureerbare navigatiehiërarchieën en sleutelfilters

Wanneer navigatie van metagegevens is geconfigureerd voor een lijst of bibliotheek, wordt door een structuurbesturingselement aan de linkerkant van de pagina een hiërarchie van beide mappen en beheerde metagegevenstermen weergegeven die kunnen worden gebruikt voor het filteren van de weergave van items in de lijst of bibliotheek om dynamische weergaven van de inhoud te maken. Een extra besturingselement voor sleutelfilters wordt onder het besturingselement voor de navigatiehiërarchiestructuur weergegeven. Dit kan worden gebruikt in combinatie met de navigatiehiërarchie om de weergegeven lijst met items te verfijnen. U kunt bepalen welke kolommen uit de bibliotheek in de navigatiehiërarchie worden weergegeven en u kunt ook sleutelfilters opgeven als u navigatie van metagegevens configureert.

Sitegebruikers kunnen de navigatiehiërarchie gebruiken om in een lijst of bibliotheek te bladeren via mappen of metagegevens. Wanneer gebruikers een beheerde metagegevensterm in de navigatiehiërarchie selecteren, wordt de weergave automatisch gefilterd zodat alleen die items worden weergegeven die zijn gelabeld met die term of een of meer van de onderliggende items ervan. Als gebruikers alleen op een specifieke term willen filteren en onderliggende items willen uitsluiten, kunnen ze het item opnieuw selecteren. Navigatie van metagegevens werkt in combinatie met filters die in bestaande lijstweergaven zijn opgegeven en ook met filters die in kolommen voor de lijst zijn opgegeven.

metagegevensnavigatie

Boomstructuur

Maphiërarchie van lijst of bibliotheek

Term

Onderliggende termen

Sleutelfilters

U kunt navigatie van metagegevens voor lijsten en bibliotheken configureren en gebruiken, ook als deze lijsten en bibliotheken geen gebruikmaken van feitelijke beheerde metagegevenskolommen, omdat er extra kolomtypen zijn die als velden binnen een hiërarchie kunnen worden gebruikt voor navigatie van metagegevens, waaronder Inhoudstype en Keuzevelden met één waarde. Sleutelfilters kunnen naast de velden met beheerde metagegevens gebruikmaken van de volgende kolomtypen: Inhoudstype, Keuzeveld, Veld met personen of groepen, Veld met datum en tijd, en Numeriek velden.

Naar boven

Automatisch indexen maken

Als u navigatie van metagegevens voor een lijst of bibliotheek configureert, kunt u opgeven of er automatisch indexen moeten worden gemaakt voor de door u geselecteerde velden. Deze indexen worden toegevoegd aan de navigatiehiërarchie en sleutelfilters. Deze instelling is de aanbevolen instelling en is automatisch ingeschakeld. Als u automatische indexering hebt ingeschakeld, worden er eenkolomsindexen gemaakt voor alle ondersteunde sleutelfiltervelden (behalve voor Inhoudstype en Keuzevelden). Er worden samengestelde indexen gemaakt voor alle ondersteunde combinaties van navigatiehiërarchieën en sleutelfilters.

Als indexen automatisch worden gemaakt, zijn query's toegestaan voor lijsten met meer items dan de drempelwaarde voor lijstweergaven. In sommige gevallen dient u deze instelling wellicht uit te schakelen en aangepaste indexen handmatig te configureren. Als bijvoorbeeld de combinatie van indexen voor één kolom en samengestelde kolommen die voor de navigatiehiërarchie en sleutelfiltervelden is vereist, de 20 overschrijdt (het maximum aantal indexen per lijst), dient automatische indexering te worden uitgeschakeld.

Naar boven

Geïndexeerde query's en terugvalquery's

Navigatie en filtering van metagegevens is standaard ingeschakeld op de meeste sites die in SharePoint Server 2010 zijn gemaakt. Zelfs als de navigatie van metagegevens niet is geconfigureerd voor een bepaalde lijst of bibliotheek, is navigatie en filtering van metagegevens nog steeds actief achter de schermen om de prestaties van de weergaven in lijsten en bibliotheken te verbeteren. De functie Navigatie en filtering van metagegevens kan automatisch de meest geschikte index selecteren als een weergave wordt geladen. Door query-optimalisatie wordt bepaald wat de beste manier is voor het uitvoeren van een query op een database, of u nu nieuwe weergaven laadt, filters toepast op weergaven, filters verwijderd of een sorteringsbewerking uitvoert op een veld.

Als een gebruiker een weergave maakt of laadt die niet kan worden uitgedrukt als een selectieve indexquery, wordt door Navigatie en filtering van metagegevens een terugvalquery gemaakt en uitgevoerd. Een terugvalquery is een gewijzigde versie van de oorspronkelijke, door de gebruiker gemaakte query, waarbij een deelverzameling van de opgevraagde items wordt weergegeven omdat de query slechts wordt uitgevoerd op een deel van de lijst in plaats van de volledige lijst. Het doel van deze query is u te voorzien van enkele nuttige resultaten onder omstandigheden waarbij de oorspronkelijke query is geblokkeerd vanwege de beperkingen van grote lijsten. Af en toe worden nul resultaten geretourneerd als er geen items in dat deel van de lijst dat door de query wordt gescand, resultaten bevatten die overeenkomen met de oorspronkelijke query van de gebruiker.

Als er een terugvalquery optreedt, wordt de gebruiker gewaarschuwd door de melding op het scherm dat hij of zij slechts een deel van de resultaten ziet en dat hij of zij extra filters dient toe te passen om alle resultaten te kunnen zien.

Dit bericht is ook een waarschuwing aan eigenaren van lijsten of bibliotheken dat de gegevensdistributie in de lijst is vertekend en dat gebruikers geen toegang meer hebben tot inhoud die ze nodig hebben, omdat bepaalde gebruikersquery's niet alle resultaten retourneren.

Naar boven

Navigatie en filtering van metagegevens inschakelen

De functie Navigatie en filtering van metagegevens is op de meeste sites standaard ingeschakeld. Als deze functie niet is ingeschakeld op uw site, kunt u deze inschakelen op de pagina Siteonderdelen van uw site.

U moet een site-eigenaar of een beheerder van de siteverzameling zijn om Navigatie en filtering van metagegevens te kunnen inschakelen.

 1. Klik in het menu Siteacties op Site-instellingen.

 2. Klik onder Siteacties op Siteonderdelen beheren.

 3. Zoek Navigatie en filtering van metagegevens in de lijst Onderdelen en klik op Activeren.

Naar boven

Navigatie van metagegevens configureren

U moet ten minste het machtigingsniveau Lijsten beheren hebben om navigatie van metagegevens voor een lijst of bibliotheek te kunnen instellen.

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waarvoor u metagegevensnavigatie wilt configureren.

 2. Klik in het lint op het tabblad Lijst of Bibliotheek en klik vervolgens op Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen.

 3. Klik onder Algemene instellingen op Metagegevens navigatie-instellingen.

 4. Selecteer in de sectie Navigatiehiërarchieën configureren de velden die u wilt weergeven in de navigatiehiërarchie en klik vervolgens op Toevoegen.

 5. Mappen worden standaard automatisch weergegeven in de navigatiehiërarchie. Als u niet wilt dat mappen worden weergeven, selecteert u Mappen en klikt u vervolgens op Verwijderen.

 6. Herhaal stap 4 om extra velden toe te voegen.

 7. Selecteer in de sectie Sleutelfilters configureren de velden die u als sleutelfilters wilt toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen.

 8. Geef bij Automatische kolomindexering configureren voor deze lijst op of u automatisch indexen wilt maken voor deze lijst. Hiermee verbetert u de prestaties van de query's die de gebruikers uitvoeren wanneer ze de kolommen Navigatiehiërarchie en Sleutelfilter gebruiken die u hebt opgegeven. U wordt aangeraden de optie Kolomindexen voor deze lijst automatisch beheren in te schakelen.

 9. Klik op OK.

Naar boven

Gerelateerde taken

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×