Met het webonderdeel XML-viewer gestructureerde gegevens en XML-documenten en -formulieren weergeven

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt het webonderdeel XML-viewer gebruiken om XML-inhoud (Extensible Markup Language) weer te geven en XSL-transformaties (Extensible Stylesheet Language) toe te passen op XML voordat de inhoud wordt weergegeven.

Belangrijk: De inhoud die wordt weergegeven in het webonderdeel XML mag geen HTML-element FORM bevatten. Als u het HTML-element FORM nodig hebt, kunt u overwegen het webonderdeel Paginaviewer of het webonderdeel Formulier te gebruiken.

In dit artikel

Manieren waarop u het webonderdeel kunt gebruiken

Manieren om inhoud toe te voegen aan het webonderdeel

Bewerkte en gekoppelde XML-inhoud combineren

Een webonderdeel toevoegen aan een pagina

De eigenschappen van een webonderdeel bewerken

De algemene eigenschappen van een webonderdeel configureren

Manieren om het webonderdeel te gebruiken

U kunt met het webonderdeel XML het volgende weergeven:

 • Gestructureerde gegevens vanuit databasetabellen of query's.

 • Op XML gebaseerde documenten.

 • XML-formulieren die een combinatie van gestructureerde en ongestructureerde gegevens bevatten, zoals wekelijkse statusrapporten of reiskostenoverzichten.

Naar boven

Manieren om inhoud toe te voegen aan het webonderdeel

U kunt op twee manieren inhoud toevoegen aan het webonderdeel XML-viewer:

 • XML- en XSL-editors     Met deze editors kunt u XML- en XSLT-broncode invoeren of wijzigen. De XML- en XSL-broneditors zijn gewone teksteditors die bedoeld zijn voor gebruikers met kennis van de syntaxis van XML- en XSLT-code.

 • XML- en XSL-koppelingen     In plaats van de XML en XSLT te bewerken, kunt u ook een hyperlink invoeren naar een tekstbestand dat XML- en XSLT-broncode bevat. U kunt de volgende twee geldige hyperlinkprotocollen gebruiken:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://).

  • Hypertext Transfer Protocol met privacy (https://). Hierbij wordt gebruikgemaakt van SSL-versleuteling (Secure Sockets Layer).

   U kunt een absolute URL of een relatieve URL invoeren. U kunt echter geen bestandspad gebruiken.

Naar boven

Bewerkte en gekoppelde XML-inhoud combineren

U kunt bewerkte en gekoppelde XML-inhoud combineren om zowel primaire als secundaire informatie te bieden. Zo kunt u bijvoorbeeld een foutbericht weergeven als secundaire informatie in de bewerkte XML-inhoud, als de gekoppelde XML-inhoud of de primaire informatie niet beschikbaar is. Als u zowel bewerkte als gekoppelde XML-inhoud biedt, wordt de gekoppelde XML-inhoud altijd als eerste gebruikt. Als de gekoppelde XML-inhoud niet toegankelijk is, wordt de bewerkte XML-inhoud gebruikt.

Opmerking:  Het op deze manier combineren van bewerkte en gekoppelde XSL-inhoud wordt niet ondersteund.

Naar boven

Een webonderdeel toevoegen aan een pagina

Als u een pagina wilt bewerken, moet u minimaal de machtigingen hebben verkregen doordat u aan de standaard SharePoint-ledengroep <Site-naam> voor de site bent toegevoegd.

 • Klik vanuit een pagina op het lint op het tabblad Pagina en klik vervolgens op de opdracht Bewerken.

  Opdracht Bewerken op tabblad Bewerken

  Opmerking:  Als de opdracht Bewerken is uitgeschakeld, hebt u mogelijk geen machtigingen om de pagina te bewerken. Neem contact op met de beheerder.

 • Klik op de plaats op de pagina waar u een webonderdeel wilt toevoegen, klik op het tabblad Invoegen en klik vervolgens op Webonderdeel.

  De opdracht Webonderdeel

 • Selecteer onder Categorieën een categorie, bijvoorbeeld Lijsten en bibliotheken, selecteer het webonderdeel dat u wilt toevoegen aan de pagina, bijvoorbeeld Aankondigingen, en klik vervolgens op Toevoegen.

  Webonderdeel selecteren

  Wanneer u een webonderdeel selecteert, wordt informatie over het webonderdeel weergegeven in Over het webonderdeel.

 • Wanneer u klaar bent met het bewerken van de pagina, klikt u op het tabblad Pagina en vervolgens op Opslaan.

Opmerking:  Het webonderdeel XML-viewer bevindt zich in de categorie Inhoud samenvatten.

Het webonderdeel XML-viewer wordt aan uw pagina toegevoegd op de locatie waar u het plaatst.

De eigenschappen van een webonderdeel bewerken

 1. Als u de eigenschappen van het webonderdeel wilt bewerken, wijst u het webonderdeel aan en klikt u op de pijl-omlaag.
  Wijs het webonderdeel aan

 2. Klik op Webonderdeel bewerken.
  Klik op Webonderdeel bewerken

De eigenschappen van het webonderdeel worden in het taakvenster weergegeven.

Naar boven

De aangepaste eigenschappen van het webonderdeel configureren

De volgende eigenschappen zijn uniek voor het webonderdeel XML:

Eigenschap

Beschrijving

XML-editor

Deze optie gebruikt u voor het invoeren van XML-broncode in een normale teksteditor. Er is wel kennis van de syntaxis van XML-code vereist om deze editor te kunnen gebruiken.

XML-koppeling

Gebruik deze optie voor het invoeren van een hyperlink naar een tekstbestand dat XML-broncode bevat. U kunt de volgende twee geldige hyperlinkprotocollen gebruiken:

 • Hypertext Transfer Protocol (http://).

 • Hypertext Transfer Protocol met privacy (https://). Hierbij wordt gebruikgemaakt van SSL-versleuteling (Secure Sockets Layer).

U kunt een absolute URL of een relatieve URL invoeren. U kunt echter geen bestandspad gebruiken.

XSL-editor

Deze optie gebruikt u voor het invoeren van XSLT-broncode in een normale teksteditor. Er is wel kennis van de syntaxis van XSLT-code vereist om deze editor te kunnen gebruiken.

XSL-koppeling

Gebruik deze optie voor het invoeren van een hyperlink naar een tekstbestand dat XSLT-broncode bevat. U kunt de volgende twee geldige hyperlinkprotocollen gebruiken:

 • Hypertext Transfer Protocol (http://).

 • Hypertext Transfer Protocol met privacy (https://). Hierbij wordt gebruikgemaakt van SSL-versleuteling (Secure Sockets Layer).

U kunt een absolute URL of een relatieve URL invoeren. U kunt echter geen bestandspad gebruiken.

Naar boven

De algemene eigenschappen van een webonderdeel configureren

Webonderdelen delen een gemeenschappelijke set met eigenschappen waarmee de vormgeving, de indeling en geavanceerde kenmerken van de webonderdelen worden bepaald. U wijzigt eigenschappen van een webonderdeel in het taakvenster.

Opmerking: De algemene eigenschappen voor webonderdelen die u in het taakvenster ziet, komen mogelijk niet overeen met de eigenschappen die in deze sectie worden beschreven. Dit kan verschillende redenen hebben:

 • U moet over de juiste machtigingen beschikken als u het gedeelte Geavanceerd wilt weergeven in het taakvenster.

 • Het is mogelijk dat de ontwerper van een webonderdeel ervoor heeft gekozen om een of meer van deze algemene eigenschappen niet weer te geven voor een specifiek webonderdeel. Ook kan de ontwerper ervoor hebben gekozen om extra eigenschappen te maken en weer te geven die niet zijn opgenomen in de gedeelten Vormgeving, Indeling en Geavanceerd van het taakvenster.

 • De eigenschappen voor webonderdelen kunnen door sommige instellingen voor machtigingen en eigenschappen worden uitgeschakeld of verborgen.

Vormgeving

Eigenschap

Beschrijving

Titel

Hiermee geeft u de titel van het webonderdeel op die wordt weergegeven in de titelbalk van het webonderdeel.

Hoogte

Hiermee geeft u de hoogte van het webonderdeel op.

Breedte

Hiermee geeft u de breedte van het webonderdeel op.

Chroomstatus

Hiermee geeft u op of het gehele webonderdeel op de pagina wordt weergegeven wanneer een gebruiker de pagina opent. Standaard is de chroomstatus ingesteld op Normaal en wordt het gehele webonderdeel weergegeven. Wanneer de chroomstatus is ingesteld op Geminimaliseerd, wordt alleen de titelbalk weergegeven.

Chroomtype

Hiermee geeft u op of de titelbalk en de rand van het webonderdeelframe worden weergegeven.

Indeling

Eigenschap

Beschrijving

Verborgen

Hiermee geeft u op of het webonderdeel zichtbaar is wanneer een gebruiker de pagina opent. Als u het selectievakje inschakelt, is het webonderdeel alleen zichtbaar wanneer u de pagina ontwerpt en wordt het achtervoegsel (verborgen) toegevoegd aan de titel.

U kunt een webonderdeel verbergen als u het wilt gebruiken om gegevens aan een ander webonderdeel te leveren via een webonderdeelverbinding, maar het webonderdeel zelf niet wilt weergeven.

Richting

Hiermee geeft u de richting van de tekst in het webonderdeel op. Arabisch is bijvoorbeeld een taal die van rechts naar links worden gelezen. Nederlands en de meeste andere Europese talen worden van links naar rechts gelezen. Deze instelling is mogelijk niet beschikbaar voor alle typen webonderdelen.

Zone

Hiermee geeft u op in welke zone op de pagina het webonderdeel zich bevindt.

Opmerking:  Zones op de pagina worden niet in de keuzelijst weergegeven wanneer u geen machtiging hebt om de zone te wijzigen.

Zone-index

Hiermee geeft u de positie van het webonderdeel in een zone op wanneer de zone meerdere webonderdelen bevat.

Typ een positief geheel getal in het tekstvak om de volgorde aan te geven.

Als de webonderdelen in de zone van boven naar beneden zijn gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel boven in de zone wordt weergegeven. Als de webonderdelen in de zone van links naar rechts zijn geordend, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel links in de zone wordt weergegeven.

Wanneer u bijvoorbeeld een webonderdeel toevoegt aan een lege zone die van boven naar beneden is gerangschikt, is de zone-index 0. Wanneer u een tweede webonderdeel toevoegt onder in de zone, is de zone-index van dat onderdeel 1. Als u het tweede webonderdeel naar de bovenkant van de zone wilt verplaatsen, typt u 0 en typt u vervolgens 1 voor het eerste webonderdeel.

Opmerking: Elk webonderdeel in de zone moet een unieke zone-indexwaarde hebben. Als de zone-indexwaarde voor het huidige webonderdeel wordt gewijzigd, kan ook de zone-indexwaarde voor andere webonderdelen in de zone worden gewijzigd.

Geavanceerd

Eigenschap

Beschrijving

Minimaliseren toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden geminimaliseerd.

Sluiten toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verwijderd uit de pagina met webonderdelen.

Verbergen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verborgen.

Wijzigen van zone toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verplaatst naar een andere zone.

Verbindingen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan deelnemen aan verbindingen met andere webonderdelen.

Bewerkingen in de persoonlijke weergave toestaan

Hiermee geeft u op of de eigenschappen van het webonderdeel kunnen worden gewijzigd in een persoonlijke weergave.

Exportmodus

Hiermee geeft u het niveau op voor de gegevens die mogen worden geëxporteerd voor dit webonderdeel. Het hangt af van uw configuratie of deze instelling beschikbaar is.

Titel-URL

Hiermee geeft u de URL op van een bestand dat extra informatie bevat over het webonderdeel. Het bestand wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de titel van het webonderdeel klikt.

Beschrijving

Hiermee geeft u de scherminfo op die wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer boven de titel of het pictogram van het webonderdeel houdt. De waarde van deze eigenschap wordt gebruikt wanneer u naar webonderdelen zoekt met de opdracht Zoeken in het menu Webonderdelen zoeken van het taakvenster.

Help-URL

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand dat Help-informatie over het webonderdeel bevat. De Help-informatie wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de opdracht Help in het menu Webonderdeel klikt.

Help-modus

Hiermee geeft u op hoe een browser de Help-inhoud voor een webonderdeel weergeeft.

Selecteer een van de volgende opties:

Modaal Er wordt een apart browservenster geopend, als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Het venster moet worden gesloten om terug te gaan naar de webpagina.

Zonder modus Er wordt een apart browservenster geopend, als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Het venster hoeft niet te worden gesloten om terug te gaan naar de webpagina. Dit is de standaardwaarde.

Navigeren De webpagina wordt geopend in het huidige browservenster.

Opmerking: Hoewel deze eigenschap wordt ondersteund in aangepaste Microsoft ASP.NET-webonderdelen, worden standaard-Help-onderwerpen van SharePoint alleen geopend in een afzonderlijk browservenster.

Afbeeldings-URL van het cataloguspictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt als pictogram voor het webonderdeel in de lijst met webonderdelen. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Afbeeldings-URL van het titelpictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt op de titelbalk van het webonderdeel. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Foutbericht importeren

Hiermee geeft u een bericht op dat wordt weergegeven als er zich een probleem voordoet met het importeren van het webonderdeel.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×