Office
Aanmelden

Met het webonderdeel HTML-formulier gegevens in een ander webonderdeel filteren en weergeven

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Met het webonderdeel HTML-formulier kunt u verbinding maken met een ander webonderdeel, zoals het webonderdeel Lijstweergave, en gegevens hieraan doorgeven.

In dit artikel:

Gebruik van het webonderdeel formulier

Een webonderdeel toevoegen aan een pagina

Het webonderdeel HTML-formulier verbinden met een ander webonderdeel

Het webonderdeel HTML-formulier aanpassen

De standaardinstelling webonderdeel HTML-formulier aanpassen

Een tekstvak met meerdere regels gebruiken

Keuzerondjes gebruiken

Gebruik een vervolgkeuzelijst met opties

Gebruik selectievakjes

De algemene eigenschappen van een webonderdeel configureren

Uiterlijk

Indeling

Geavanceerde

Het webonderdeel Formulier gebruiken

Met het webonderdeel HTML-formulier kunt u verbinding maken met een ander webonderdeel en gegevens hieraan doorgeven. U kunt bijvoorbeeld het standaardwebonderdeel HTML-formulier gebruiken om een regionaam te typen, de waarde door te voeren naar een webonderdeel Lijstweergave met klantgegevens en de gegevens filteren op deze regio. U kunt het webonderdeel HTML-formulier ook aanpassen, zodat een gebruiker bijvoorbeeld de regionaam kan selecteren in een vervolgkeuzelijst. U kunt tekstvakken, vervolgkeuzelijsten, tekstvakken met meerdere regels, selectievakjes of keuzerondjes gebruiken in het webonderdeel HTML-formulier.

De manier waarop u velden koppelt aan het andere webonderdeel, is afhankelijk van de manier waarop het andere webonderdeel is gedefinieerd voor het gebruik van webonderdeelverbindingen.

Hoewel een formulier meerdere elementen kan bevatten (tekstvak, keuzerondjes, enzovoort), kan er slechts één veld worden gekoppeld aan een webonderdeel Lijstweergave. Er kunnen echter verschillende velden tegelijk zijn verbonden met verschillende webonderdelen. U kunt bijvoorbeeld een webonderdeel HTML-formulier hebben met een tekstvak en een set keuzerondjes. Het tekstvak kan zijn verbonden met een webonderdeel Lijstweergave en de keuzerondjes met een ander webonderdeel Lijstweergave. Wanneer de gebruiker op de knop Start klikt, worden beide webonderdelen Lijstweergave gefilterd volgens de informatie die is ingevoerd in het webonderdeel HTML-formulier.

U kunt twee of meer velden in het webonderdeel HTML-formulier verbinden met een ander webonderdeel, als dit webonderdeel meerdere parameters kan accepteren. In dit geval hebt u mogelijk een webontwerpprogramma nodig dat compatibel is met SharePoint, zoals SharePoint Designer 2010, om de verbindingen te maken.

Naar boven

Een webonderdeel toevoegen aan een pagina

Als u een pagina wilt bewerken, moet u minimaal de machtigingen hebben verkregen doordat u aan de standaard SharePoint-ledengroep <Site-naam> voor de site bent toegevoegd.

 1. Klik vanuit een pagina op het lint op het tabblad Pagina en klik vervolgens op de opdracht Bewerken.

  Opdracht Bewerken op tabblad Bewerken

  Als de opdracht Bewerken is uitgeschakeld, hebt u mogelijk geen machtigingen om de pagina te bewerken. Neem contact op met de beheerder.

 2. Klik op de plaats op de pagina waar u een webonderdeel wilt toevoegen, klik op het tabblad Invoegen en klik vervolgens op Webonderdeel.

  de opdracht webonderdeel

 3. Selecteer onder Categorieën een categorie, bijvoorbeeld Lijsten en bibliotheken, selecteer het webonderdeel dat u wilt toevoegen aan de pagina, bijvoorbeeld Aankondigingen, en klik vervolgens op Toevoegen.

  Webonderdeel selecteren

 4. Wanneer u een webonderdeel selecteert, wordt informatie over het webonderdeel weergegeven in Over het webonderdeel.

 5. Wanneer u klaar bent met het bewerken van de pagina, klikt u op de tab Pagina en vervolgens op Opslaan en sluiten.

Naar boven

Verbinding maken tussen het webonderdeel HTML-formulier en een ander webonderdeel

Als u wilt gebruiken in het webonderdeel HTML-formulier, verbinden met een ander webonderdeel dat kan ontvangen waarden via een webonderdeelverbinding, zoals het webonderdeel Lijstweergave. De lijst die u wilt filteren, en de kolom waarop u wilt filteren, moeten zichtbaar zijn in een webonderdeel op dezelfde pagina als het webonderdeel HTML-formulier. Zie voor informatie over het toevoegen van een webonderdeel HTML-formulier aan een pagina, een webonderdeel aan een pagina toevoegen.

 1. Blader naar de pagina die het webonderdeel bevat dat u wilt filteren.

 2. Klik op het lint op de tab Pagina en klik op de opdracht Bewerken.

  Als de opdracht Bewerken is uitgeschakeld, hebt u mogelijk geen machtigingen om de pagina te bewerken. Neem contact op met de beheerder.

 3. Wijs het webonderdeel HTML-formulier aan, klik op de pijl-omlaag, klik op Verbindingen, wijs Formulierwaarden beschikbaar stellen aan aan en klik op de naam van het webonderdeel waarmee u verbinding wilt maken.

 4. Klik in het dialoogvenster Verbinding kiezen op de tab Verbinding configureren.

 5. Selecteer in het menu Verbindingstype het veld dat overeenkomt met de informatie uit het webonderdeel HTML-formulier.

Opmerking: De velden niet hoeft te hebben dezelfde naam, en ook niet hebben ze moeten hetzelfde type als de gegevens. De waarden van het webonderdeel HTML-formulier verzonden zijn tekstwaarden.

 1. Klik op Voltooien en klik vervolgens boven aan de pagina op Bewerkingsmodus verlaten.

U kunt standaard tekst invoeren in het tekstvak en op Start klikken of op ENTER drukken. In het andere webonderdeel worden alleen de gegevens weergegeven die overeenkomen met de tekst die u hebt getypt. Als u de tekst in het tekstvak wilt wissen, zodat u nieuwe tekst kunt typen, selecteert u de huidige tekst en verwijdert u de tekst.

Naar boven

Het webonderdeel HTML-formulier aanpassen

U kunt het webonderdeel HTML-formulier aanpassen met de Broneditor, die beschikbaar is in het taakvenster van het webonderdeel HTML-formulier, of met een webontwerpprogramma dat compatibel is met Windows SharePoint, zoals SharePoint Designer 2010. In plaats van het standaardtekstvak, kunt u keuzerondjes, selectievakjes, tekstvakken met meerdere regels en keuzelijsten gebruiken. U kunt ook labels toevoegen en een standaardwaarde toewijzen.

Als u het webonderdeel HTML-formulier aanpast, moet u rekening houden met het volgende:

 • Er kan slechts één knop Start (die gebruikmaakt van het element INPUT) worden gebruikt voor het doorgeven van gegevens aan een ander webonderdeel.

 • Het webonderdeel HTML-formulier maakt gebruik van het element FORM. Bepaalde HTML-elementen kunnen niet in het element FORM worden gebruikt, zoals het element HTML, het element BODY en het element FORM.

 • Alle veldnamen voor formulieren moeten uniek zijn. Iedere naamwaarde wordt gebruikt om verbinding te maken met een bijbehorende kolomnaam in het webonderdeel waarmee u verbinding maakt.

Als u het webonderdeel Formulier wilt aanpassen, gebruikt u de knop Broneditor om het dialoogvenster Teksteditor weer te geven en wijzigt u de HTML-broncode of voegt u deze toe.

Opmerking: Het webonderdeel HTML-formulier bevat alleen gegevens naar een ander webonderdeel, kan deze de gegevens ophalen uit een ander webonderdeel. U niet het webonderdeel HTML-formulier, bijvoorbeeld als een detailformulier gebruiken om een rij met gegevens weer te geven.

Naar boven

Het standaardwebonderdeel HTML-formulier aanpassen

Ga als volgt te werk als u het webonderdeel HTML-formulier wilt aanpassen:

 1. Klik op de pagina voor het weergeven van het webonderdeel HTML-formulier, op het lint op het tabblad bewerken en klik op de opdracht bewerken .

 2. Wijs het webonderdeel HTML-formulier, klikt u op de pijl-omlaag en klik vervolgens op Webonderdeel bewerken.

 3. Klik op het taakvenster op de knop Broneditor .

 4. Het dialoogvenster Tekstinvoer wordt geopend met standaard-HTML-code.

Voeg in de tekst regeleinden in om de regels af te breken zoals hierna wordt weergegeven, zodat de code beter leesbaar wordt en gemakkelijker kan worden gewijzigd:

<div onkeydown="javascript:if (event.keyCode == 13) _SFSUBMIT_">
<input type="text" name="T1"/>
<input type="button" value="Go" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>
</div>

U kunt het eerste element INPUT op verschillende manieren wijzigen, door de naam van een veld te wijzigen, labels aan velden toe te voegen of een standaardwaarde op te geven.

Eigenschap

Beschrijving

Veldnaam

De naam van het tekstvak standaard in het webonderdeel formulier is t 1. Dit is de naam die wordt weergegeven in het dialoogvenster Verbinding van de configuratie . Typ een nieuwe naam in plaats van de t 1als u wilt het veld een meer betekenisvolle naam geeft. Verwijder de aanhalingstekens niet.

Veldlabel

U kunt vóór of achter het formulierveld labeltekst toevoegen. Typ de tekst zonder aanhalingstekens.

Standaardwaarde

U kunt een standaardwaarde toevoegen aan het tekstgebiedveld. De gebruiker kan de waarde accepteren door op de knop Start te klikken of de waarde overschrijven. Als u een standaardwaarde wilt toevoegen, gebruikt u het waardekenmerk.

Als u bijvoorbeeld een duidelijkere naam wilt opgeven en een standaardwaarde en label wilt toevoegen, kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

Region: <input type="text" name="Region" value="India"/>

U kunt het tweede element INPUT wijzigen door de naam van de knop te wijzigen, zoals u kunt zien in het volgende voorbeeld:

<input type="button" value="SUBMIT" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>

U kunt ook andere HTML-elementen toevoegen voor en na het element DIV. Door een ankerlabel van de huidige pagina toe te voegen na het sluitende element DIV, kunt u bijvoorbeeld handig en eenvoudig inschakelen dat de gebruiker de pagina snel kan vernieuwen en de elementen FORM opnieuw kan instellen. Bijvoorbeeld:

<br/>
<a href="http://contoso/SitePages/CustByRegion.aspx">Refresh</a>

Belangrijk: Wijzig de andere HTML-code in het dialoogvenster Teksteditor niet. Het webonderdeel HTML-formulier wordt een scriptroutine dynamisch gemaakt tijdens de uitvoering naar de verbinding maken met het andere webonderdeel. Wijzig de code van de gebeurtenis onkeydown of onclick niet of u mogelijk per ongeluk de overname van het webonderdeel HTML-formulier.

Naar boven

Een tekstvak met meerdere regels gebruiken

Met het element TEXAREA wordt een invoerbesturingselement met meerdere regels gedefinieerd. Met het kenmerk ROWS wordt het aantal regels opgegeven dat zichtbaar is in het tekstveld. Met het kenmerk COLS wordt de breedte van het tekstgebied in tekens aangegeven. In het volgende voorbeeld ziet de gebruiker een tekstvak van 5 regels hoog en 30 tekens breed. Wanneer de gebruiker in het vak typt, loopt de tekst om na 30 tekens.

<textarea name="Region" rows=5 cols=30></textarea>

Tip: Controleer of dat er is geen ruimte in de broncode direct achter de punthaak rechts (>).

Naar boven

Keuzerondjes gebruiken

Met keuzerondjes kan een gebruiker kiezen uit opties die elkaar uitsluiten. In het volgende voorbeeld ziet u drie keuzerondjes. Gebruik dezelfde naam voor elk keuzerondje. Normaal gesproken worden de labels toegevoegd na elke knop. Als u elk keuzerondje wilt opmaken op een afzonderlijke regel, gebruikt u het element BR.

<input type="radio" name="Region" value="India"/> India<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="Spain"/> Spain<BR/>

Naar boven

Een vervolgkeuzelijst gebruiken

Als er veel keuzen zijn die elkaar uitsluiten, kunt u een vervolgkeuzelijst gebruiken via het element SELECT. Elke optie wordt weergegeven als afzonderlijke keuze in de lijst, maar de gebruiker kan slechts één keuze selecteren. De tekst na de punthaak sluiten van het element OPTION is wat wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst.

<select name="Region">
<option value="India">India</option>
<option value="USA">USA</option>
<option value="Spain"> Spain </option>
</select>

Ga als volgt te werk om een standaardwaarde, zoals Spanje, op te geven:

<option value="Spain" selected="selected"> Spain </option>

Naar boven

Selectievakjes gebruiken

Als er meerdere keuzen zijn die elkaar niet uitsluiten, kunt u selectievakjes gebruiken. Elke optie wordt weergegeven als afzonderlijk selectievakje, waarbij de gebruiker een of alle keuzen kan selecteren. Voor deze optie is een webonderdeel nodig waarin meerdere parameters worden geaccepteerd als onderdeel van de webonderdeelverbinding.

<input type="checkbox" name="region1" value="India"/> India<BR/>
<input type="checkbox" name="region2" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="checkbox" name="region3" value="Spain"/> Spain<BR/>

Ga als volgt te werk om een standaardwaarde, zoals Spanje, op te geven:

<input type="checkbox" name="region3" value="Spain" checked="checked"/> Spain<BR/> 

Naar boven

De algemene eigenschappen van een webonderdeel configureren

Webonderdelen delen een gemeenschappelijke set met eigenschappen waarmee de vormgeving, de indeling en geavanceerde kenmerken van de webonderdelen worden bepaald. U wijzigt eigenschappen van een webonderdeel in het taakvenster.

Opmerking: De gemeenschappelijke eigenschappen van webonderdelen die worden weergegeven in het taakvenster, kunnen om verschillende redenen afwijken van wat in deze sectie wordt vermeld:

 • U moet de juiste machtigingen hebben als u de sectie Geavanceerd wilt weergeven in het taakvenster.

 • Het is mogelijk dat de ontwerper van een webonderdeel ervoor heeft gekozen om een of meer van deze algemene eigenschappen niet weer te geven voor een specifiek webonderdeel. Ook kan de ontwerper ervoor hebben gekozen om extra eigenschappen te maken en weer te geven die niet zijn opgenomen in de gedeelten Vormgeving, Indeling en Geavanceerd van het taakvenster.

 • Eigenschappen van webonderdelen kunnen worden uitgeschakeld of verborgen bij bepaalde machtigings- en eigenschapsinstellingen.

Vormgeving

Eigenschap

Beschrijving

Titel

Hiermee geeft u de titel van het webonderdeel op die wordt weergegeven in de titelbalk van het webonderdeel.

Hoogte

Hiermee geeft u de hoogte van het webonderdeel op.

Breedte

Hiermee geeft u de breedte van het webonderdeel op.

Status van basis

Hiermee geeft u op of het gehele webonderdeel op de pagina wordt weergegeven wanneer een gebruiker de pagina opent. Standaard is de chroomstatus ingesteld op Normaal en wordt het gehele webonderdeel weergegeven. Wanneer de chroomstatus is ingesteld op Geminimaliseerd, wordt alleen de titelbalk weergegeven.

Type basis

Hiermee geeft u aan of de titelbalk en rand van het kader voor het webonderdeel worden weergegeven.

Indeling

Eigenschap

Beschrijving

Verborgen

Hiermee geeft u op of het webonderdeel zichtbaar is wanneer een gebruiker de pagina opent. Als u het selectievakje inschakelt, is het webonderdeel alleen zichtbaar wanneer u de pagina ontwerpt en wordt het achtervoegsel (verborgen) toegevoegd aan de titel.

U kunt een webonderdeel verbergen als u het wilt gebruiken om gegevens aan een ander webonderdeel te leveren via een webonderdeelverbinding, maar het webonderdeel zelf niet wilt weergeven.

Richting

Hiermee geeft u de richting op voor de tekst in de inhoud van het webonderdeel. Zo is Arabisch een voorbeeld van een taal die van rechts naar links wordt gelezen, terwijl Nederlands en de meeste andere Europese talen van links naar rechts worden gelezen. Het is mogelijk dat deze instelling niet voor alle typen webonderdelen beschikbaar is.

Zone

Hiermee geeft u op in welke zone op de pagina het webonderdeel zich bevindt.

Opmerking:  Zones op de pagina worden niet in de keuzelijst weergegeven wanneer u geen machtiging hebt om de zone te wijzigen.

Zone-index

Hiermee geeft u de positie op van een webonderdeel in een zone die meerdere webonderdelen bevat.

U kunt de volgorde opgeven door een positief geheel getal in het tekstvak te typen.

Als de webonderdelen in de zone van boven naar beneden worden gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel boven in de zone wordt weergegeven. Als de webonderdelen in de zone van links naar rechts zijn gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel links van de zone wordt weergegeven.

Wanneer u bijvoorbeeld een webonderdeel toevoegt aan een lege zone die van boven naar beneden is gerangschikt, is de zone-index 0. Wanneer u een tweede webonderdeel toevoegt onder in de zone, is de zone-index van dat onderdeel 1. Als u het tweede webonderdeel naar de bovenkant van de zone wilt verplaatsen, typt u 0 en typt u vervolgens 1 voor het eerste webonderdeel.

Opmerking: Elk webonderdeel in de zone moet een unieke waarde voor de zone-index hebben. Daarom kan het wijzigen van de waarde voor de zone-index in het huidige webonderdeel ook gevolgen hebben voor de waarde voor de zone-index van andere webonderdelen in de zone.

Geavanceerd

Eigenschap

Beschrijving

Minimaliseren toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel mag worden geminimaliseerd.

Sluiten toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verwijderd uit de pagina met webonderdelen.

Verbergen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel mag worden verborgen.

Wijzigen van zone toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel naar een andere zone mag worden verplaatst.

Verbindingen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel mag deelnemen aan verbindingen met andere webonderdelen.

Bewerken in persoonlijke weergave toestaan

Hiermee geeft u op of de eigenschappen van het webonderdeel mogen worden gewijzigd in een persoonlijke weergave.

Exportmodus

Hiermee geeft u op welk niveau gegevens mogen worden geëxporteerd voor dit webonderdeel.

Titel-URL

Hiermee geeft u de URL op van een bestand dat aanvullende informatie bevat over het webonderdeel. Het bestand wordt weergegeven in een apart browservenster als u op de titel van het webonderdeel klikt.

Description (Beschrijving)

Hiermee geeft u de scherminfo op die wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer boven de titel of het pictogram van het webonderdeel houdt. De waarde van deze eigenschap wordt gebruikt wanneer u naar webonderdelen zoekt met de opdracht Zoeken in het menu Webonderdelen zoeken van het taakvenster.

Help-URL

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand dat Help-informatie bevat over het webonderdeel. Deze Help-tekst wordt weergegeven in een apart browservenster als u op de opdracht Help in het menu Webonderdeel klikt.

Help-modus

Hiermee geeft u op hoe Help-informatie voor een webonderdeel wordt weergegeven in een webbrowser.

Selecteer een van de volgende opties:

Modaal Er wordt een apart browservenster geopend, als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Het venster moet worden gesloten om terug te gaan naar de webpagina.

Zonder modus Er wordt een apart browservenster geopend, als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Het venster hoeft niet te worden gesloten om terug te gaan naar de webpagina. Dit is de standaardwaarde.

Navigeren De webpagina wordt geopend in het huidige browservenster.

Opmerking: Hoewel deze eigenschap wordt ondersteund in aangepaste Microsoft ASP.NET-webonderdelen, worden standaard-Help-onderwerpen van SharePoint alleen geopend in een afzonderlijk browservenster.

URL pictogramafbeelding catalogus

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die u wilt gebruiken als pictogram voor het webonderdeel in de lijst met webonderdelen. De afbeelding moet 16 x 16 pixels groot zijn.

URL pictogramafbeelding titel

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die u wilt gebruiken in de titelbalk van het webonderdeel. De afbeelding moet 16 x 16 pixels groot zijn.

Bericht bij importfout

Hiermee geeft u een bericht op dat wordt weergegeven als er zich een probleem voordoet met het importeren van het webonderdeel.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×