MenuToevoegen, macroactie

In dit artikel worden de basisprincipes van de macroactie MenuToevoegen beschreven. Zie het artikel Aangepaste menu's en snelmenu's maken met macro's voor stapsgewijze instructies voor het maken van aangepaste menu's en snelmenu's.

Opmerking: De macroactie MenuToevoegen is niet beschikbaar in web-apps van Access.

Gebruik de actie MenuToevoegen om de volgende besturingselementen te maken:

  • Aangepaste menu's op het tabblad Invoegtoepassingen voor een bepaald formulier of rapport.

  • Een aangepast snelmenu voor een formulier, rapport of besturingselement. Het aangepaste snelmenu vervangt het ingebouwde snelmenu voor het formulier, rapport of besturingselement.

  • Een globaal snelmenu. Het globale snelmenu vervangt het ingebouwde snelmenu voor velden in tabel- en querygegevensbladen, formulieren en rapporten, behalve waar u een aangepast snelmenu hebt toegevoegd voor een formulier, rapport of besturingselement.

Instelling

De actie MenuToevoegen heeft de volgende argumenten.

Actieargument

Beschrijving

Menunaam

De naam van het menu, bijvoorbeeld Rapportfuncties of Extra.

Als u een toegangstoets wilt maken zodat u het menu met het toetsenbord kunt openen, typt u een en-teken (&) voor de letter die u als de toegangstoets wilt instellen. Deze letter wordt onderstreept in de naam van het menu op het tabblad Invoegtoepassingen.

Menumacronaam

De naam van de macrogroep die de macro's voor de menuopdrachten bevat. Dit is een verplicht argument.

Opmerking: Als u een macro uitvoert die de actie MenuToevoegen bevat in een bibliotheekdatabase, zoekt Access de macrogroep met deze naam alleen in de huidige database.

Statusbalkbericht

De tekst die moet worden weergegeven op de statusbalk als het menu is geselecteerd. Dit argument wordt genegeerd voor snelmenu's.

Opmerkingen

Als u de actie MenuToevoegen wilt uitvoeren in een VBA-module (Visual Basic for Applications), gebruikt u de methode MenuToevoegen van het object DoCmd. U kunt ook de eigenschap MenuBar of ShortcutMenuBar instellen in VBA om een aangepast menu te maken op het tabblad Invoegtoepassingen of om een aangepaste snelmenu te koppelen aan een formulier, rapport of besturingselement. Gebruik de eigenschap ShortcutMenuBar van het object Application om een globaal snelmenu te maken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×