Meervoudige verificatie voor Office 365-gebruikers instellen

Laatst bijgewerkt: 4 juni 2018

In dit artikel wordt beschreven hoe u Multi-Factor Authentication (MFA) voor Office 365-gebruikers kunt instellen. Zie Meervoudige verificatie plannen voor Office 365-implementaties en How Azure multi-factor authentication works (Hoe werkt Azure Multi-Factor Authentication?) voor meer informatie over MFA.

U krijgt een gratis versie van Azure Multi-Factor Authentication als onderdeel van uw zakelijke Office 365-abonnement. Zie How to get Azure Multi-Factor Authentication (Hoe kom ik aan Azure Multi-Factor Authentication) voor een lijst met functies die zijn opgenomen in uw versie van Office 365.

Multi-Factor Authentication instellen in het Office 365-beheercentrum

 1. U moet een globale beheerder van Office 365 zijn om deze stappen uit te voeren.

 2. Ga naar het Klik hier om naar het Office 365-beheercentrum te gaan. .

  Ga naar het Office 365-beheercentrum.

  Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 3. Ga naar Gebruikers > Actieve gebruikers.

 4. Kies Meer > Multi-Factor Authentication instellen voor Azure. Als u de optie Meer niet ziet, bent u geen globale beheerder voor uw abonnement.

  Het menu Meer op de pagina Actieve gebruikers, waarbij Azure Multi-Factor Authentication instellen is geselecteerd.
 5. Zoek de personen voor wie u MFA wilt inschakelen. Als u iedereen wilt zien, moet u mogelijk de weergave Status van Multi-Factor Authentication bovenaan wijzigen.

  De weergaven hebben de volgende waarden, gebaseerd op de MFA-status van de gebruikers:

  • Alle    Hiermee worden alle gebruikers weergegeven. Dit is de standaardstatus.

  • Ingeschakeld    De persoon is geregistreerd voor MFA, maar heeft het registratieproces niet voltooid. De gebruiker wordt gevraagd het proces bij de volgende aanmelding te voltooien.

  • Afgedwongen    De persoon heeft de registratie al dan niet voltooid. Als de gebruiker het registratieproces heeft voltooid, wordt MFA gebruikt. Anders wordt gevraagd om het proces bij de volgende aanmelding te voltooien.

 6. Schakel het selectievakje in naast de personen voor wie u MFA wilt inschakelen.

 7. Aan de rechterkant, onder snelle stappen, ziet u Inschakelen en Gebruikersinstellingen beheren. Kies Inschakelen.

 8. Kies in het dialoogvenster dat wordt weergegeven de optie multi-factor auth inschakelen.

MFA-gebruikers toestaan app-wachtwoorden te maken voor Office-client-apps

Belangrijk: App-wachtwoorden worden niet ondersteund voor Office 365 beheerd door 21Vianet.

MFA wordt per gebruiker ingeschakeld. Dit betekent dat als voor een gebruiker MFA is ingeschakeld, deze pas gebruik kan maken van een niet-browserclient, bijvoorbeeld Outlook 2013 met Office 365, als er een app-wachtwoord is gemaakt. Een app-wachtwoord is een wachtwoord dat is gemaakt in Azure Portal en waarmee de gebruiker MFA kan omzeilen en doorgaan met het gebruik van de toepassing.

Alle Office 2016-clienttoepassingen bieden ondersteuning voor MFA door middel van de Active Directory Authentication Library (ADAL). Dit betekent dat app-wachtwoorden niet vereist zijn voor Office 2016-clients. Als u echter merkt dat dit niet het geval is, controleert u of uw Office 365-abonnement is ingeschakeld voor ADAL. Maak verbinding met Exchange Online PowerShell en voer de volgende opdracht uit: Get-OrganizationConfig | Format-Table name, *OAuth*

Als u ADAL wilt inschakelen, voert u de volgende opdracht uit: Set-OrganizationConfig -OAuth2ClientProfileEnabled:$true

 1. U moet een globale beheerder van Office 365 zijn om deze stappen uit te voeren.

 2. Ga naar het Klik hier om naar het Office 365-beheercentrum te gaan. .

  Ga naar het Office 365-beheercentrum.

  Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 3. Ga naar Gebruikers > Actieve gebruikers.

 4. Kies Meer > Multi-Factor Authentication instellen voor Azure. Als u de optie Meer niet ziet, bent u geen globale beheerder voor uw abonnement.

  Het menu Meer op de pagina Actieve gebruikers, waarbij Azure Multi-Factor Authentication instellen is geselecteerd.
 5. Kies op de pagina meervoudige verificatie de optie service-instellingen.

  De pagina over het instellen van meervoudige verificatie met een hand die de koppeling naar de service-instellingen aanwijst.
 6. Kies onder appwachtwoorden de optie Gebruikers toestaan app-wachtwoorden te maken om zich aan te melden bij niet-browser-apps.

  Nadat een wachtwoord is gemaakt, kunnen de Office-client-apps worden gebruikt.

 7. Kies Opslaan en vervolgens Sluiten.

Instellingen van MFA-gebruikers beheren

 1. U moet een globale beheerder van Office 365 zijn om deze stappen uit te voeren.

 2. Schakel op de pagina meervoudige verificatie het selectievakje in naast de personen die u wilt beheren.

 3. Kies aan de rechterkant, onder snelle stappen, de optie Gebruikersinstellingen beheren.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Gebruikersinstellingen beheren een of meer van de volgende opties:

  • Bepaalde gebruikers moeten opnieuw contactmethoden opgeven

  • Alle bestaande appwachtwoorden verwijderen die zijn gegenereerd door de geselecteerde gebruikers

  • Meervoudige verificatie op alle geblokkeerde apparaten herstellen

 5. Kies Opslaan en vervolgens Sluiten.

Gebruikers bulksgewijs bijwerken in MFA

U kunt de status van bestaande personen bulksgewijs bijwerken met een CSV-bestand. Het CSV-bestand wordt alleen gebruikt om MFA in of uit te schakelen op basis van de gebruikersnamen in het bestand. Dit wordt niet gebruikt om nieuwe gebruikers te maken.

 1. U moet een globale beheerder van Office 365 zijn om deze stappen uit te voeren.

 2. Kies op de pagina meervoudige verificatie de optie bulksgewijs bijwerken.

 3. Kies in het dialoogvenster Een CSV-bestand selecteren de optie Bladeren naar bestand.

 4. Blader naar het bestand met de updates en kies Openen. De kolomkoppen in het bestand moeten overeenkomen met de kolomkoppen in het volgende voorbeeld:

  CSV-voorbeeldbestand bulksgewijs bijwerken
 5. Kies de pijl Volgende.

 6. Als het bestand is gecontroleerd, kiest u de pijl Volgende om de accounts bij te werken.

 7. Als het proces is voltooid, schakelt u het selectievakje Gereed in.

Instructies voor uw gebruikers nadat MFA is ingesteld

Nadat u MFA op de tenant hebt ingeschakeld, geeft u uw gebruikers de volgende instructies om hun tweede aanmeldingsmethode voor Office 365 in te stellen:

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×