Meertalige Communicatiesites, pagina's en nieuws maken

Meertalige Communicatiesites, pagina's en nieuws maken

Als uw organisatie een uiteenlopende populatie omvat, kunt u de inhoud van uw intranetsites beschikbaar maken in meerdere talen. Elementen van de gebruikersinterface, zoals sitenavigatie, sitetitel en beschrijving van sites, kunnen worden weergegeven in de voorkeurstaal van de gebruiker. Daarnaast kunt u pagina's en nieuwsberichten aanvullen op Communicatiesites die u vertaalt en welke worden weergegeven in de voorkeurstaal van de gebruiker.

Zorg er eerst voor dat de communicatiesite die u gebruikt, wordt gemaakt met de standaardtaal die u voor de site wilt gebruiken. De standaardtaal van de site kan niet later worden gewijzigd. Zie stappen om een communicatiesite te makenvoor meer informatie over het maken van Communicatiesites.

Nadat u hebt gecontroleerd of de communicatie is gemaakt met de standaardtaal die u wilt gebruiken, schakelt u de site in voor het gebruik van meertalige functies en kiest u de talen die u beschikbaar wilt maken.

Als u pagina's op een communicatiesite wilt maken in verschillende talen, kunt u de vertaalfunctie gebruiken om kopieën te maken van pagina's die in de standaardtaal zijn gemaakt. De kopieën kunnen vervolgens handmatig worden vertaald. Gepubliceerde Vertaal pagina's worden automatisch weergegeven in de juiste taal, waaronder de webonderdelen Nieuws en gemarkeerde inhoud van de taal.

Notities: 

 • Sommige functies worden geleidelijk geïntroduceerd voor organisaties die zich hebben aangemeld voor het targeted release-programma. Dit betekent dat u bepaalde functies nog niet kunt zien of dat de functies er anders uit kunnen zien dan beschreven in de Help-artikelen.

 • Functies voor pagina vertaling zijn alleen beschikbaar op de Communicatiesites.

 • Pagina's worden niet automatisch vertaald. Elke pagina die u in de standaardtaal hebt gemaakt, kan een corresponderende pagina hebben in de aangewezen doeltaal die u of iemand die u toewijst, handmatig vertalen. Nadat u een dergelijke pagina hebt vertaald en de publicatie hebt gepubliceerd, wordt deze automatisch weergegeven voor gebruikers die de gewenste taal gebruiken.

 • Wijzigingen in de oorspronkelijke bronpagina of andere Vertaal pagina's worden niet automatisch gesynchroniseerd met alle Vertaal pagina's. Elke pagina voor vertaling moet handmatig worden bijgewerkt.

 • De taal die voor een gebruiker wordt weergegeven is afhankelijk van hun persoonlijke taal-en landinstellingen.

 • U wordt aangeraden de stappen in dit artikel voor meertalige sites te gebruiken. Als u echter SharePoint Server-versies ouder dan 2019 gebruikt, raadpleegt u de variatie functie voor meertalige sites gebruiken.

In dit artikel

Meertalige functies inschakelen en talen kiezen

Pagina's maken voor de talen die u wilt

Een Vertaal pagina weergeven op de taal site

De status van pagina's controleren

Wat doet een vertaler?

E-mailmeldingen

De standaardtaal pagina bijwerken

Pagina goedkeuringen

Vertaal pagina's in het webonderdeel Nieuws en gemarkeerde inhoud

Een pagina voor vertaling verwijderen

Vertaal pagina's zoeken

Een meertalige sitenaam, navigatie en voettekst instellen

Algemene problemen oplossen

De meertalige functie inschakelen en talen kiezen

 1. Ga naar de communicatiesite waar u meertalige functies wilt inschakelen.

 2. Selecteer instellingen in de rechterbovenhoek en selecteer vervolgens site-informatie.

 3. Selecteer onder in het deelvenster sitegegevens de optie Alle site-instellingen weergeven.

 4. Selecteer onder site beheerde optie Taalinstellingen.

 5. Verschuif de schuifregelaar onder pagina's en nieuws laten vertalen in meerdere talen.

 6. Typ onder site talen toevoegen of verwijderenin de lijst een Taalnaam selecteren of een taal typenof kies een taal in de vervolgkeuzelijst. U kunt deze stap herhalen om meerdere talen toe te voegen.

 7. U kunt op elk gewenst moment talen toevoegen aan of verwijderen uit uw site door terug te gaan naar deze pagina.

  Taalinstellingen voor sites

 8. Als u pagina's gaat vertalen, moet u eventueel een of meer vertalers voor elke taal toewijzen (met uitzondering van de standaardtaal van de site). Typ in de kolom Translator de naam van een persoon die u wilt vertalen en selecteer de naam in de lijst.

  Opmerking: Iedereen in de Active Directory van uw organisatie kan worden toegewezen als vertaler. Personen die zijn toegewezen als vertaler, krijgen niet automatisch de juiste machtigingen. Wanneer iemand zonder machtigingen voor een site probeert toegang te krijgen tot de site, wordt deze omgeleid naar een webpagina waarop ze toegang kunnen aanvragen.

 9. Selecteer Opslaan.

Wanneer u talen hebt toegevoegd, ziet u een vervolgkeuzelijst op uw site om naar de verschillende taal sites te gaan die u kunt selecteren.

Pagina's maken voor de talen die u wilt

Wanneer u uw site hebt ingeschakeld voor meertalige functies en u hebt gekozen voor de talen die u beschikbaar wilt maken, kunt u de gewenste Vertaal pagina's maken. Dit doet u als volgt:

 1. Ga naar de standaardtaal die u in een andere taal beschikbaar wilt maken.

 2. Selecteer vertalenop de bovenste balk.

 3. Knop Vertaling

 4. Als u een pagina voor vertaling wilt maken in alle talen die beschikbaar zijn voor uw site, selecteert u maken voor alle talen. Anders selecteert u alleen maken voor de talen die u wilt.

  Vertaal venster

  Belangrijk: Nadat u de Vertaal pagina's hebt gemaakt, moet u de pagina standaardtaal publiceren (of opnieuw publiceren) om ervoor te zorgen dat:

  • Vertaal pagina's worden weergegeven in de bijbehorende taal site

  • Vertaal pagina's worden correct weergegeven in het webonderdeel Nieuws en de gemarkeerde webonderdelen voor inhoud

  • De vervolgkeuzelijst taal boven aan de site bevat alle talen die u hebt ingeschakeld.

Wanneer de pagina ('s) zijn gemaakt, worden de status van de pagina (concept opgeslagen, gepubliceerd, enzovoort) weergegeven in het deelvenster vertaling naast elke taal. De vertaler (s) die u hebt toegewezen, worden ook via e-mail op de hoogte gesteld van de vertaling.

Een Vertaal pagina op de site weergeven

Als u wilt controleren of de Vertaal pagina's in de juiste taal worden weergegeven, gaat u naar de pagina standaardtaal voor sites en selecteert u de vervolgkeuzelijst bovenaan de pagina. Kies de taal voor de Vertaal pagina die u wilt weergeven.

Opmerking: Wanneer u de taal in de vervolgkeuzelijst wijzigt, geldt deze voor alle pagina's op deze site gedurende de hele browsersessie. De optie is niet van invloed op de voorkeuren van de gebruikerstaal (die bepalen welke taal wordt weergegeven voor items zoals sitenaam, titel en navigatie). 

Vervolgkeuzelijst taal

De status van pagina's controleren

De status van elke pagina (concept opgeslagen, gepubliceerd, enzovoort) wordt weergegeven in het deelvenster vertaling naast elke taal. De status bekijken:

 1. Ga naar de pagina standaardtaal.

 2. Selecteer vertalen boven aan de pagina.

  In het deelvenster Vertaal aan de rechterkant ziet u de status van elke taal pagina en een koppeling voor het weergeven van de pagina.

Vertaalstatus

Wat doet een vertaler?

Vertalers handmatig de kopieën van de standaardtaal pagina vertalen in de opgegeven taal (talen). Wanneer de kopieën van de pagina's worden gemaakt, worden de vertalers in een e-mail op de hoogte gesteld van de gewenste vertaling. Het e-mailbericht bevat een koppeling naar de pagina standaardtaal en de pagina nieuw gemaakt vertalen. Zie de sectie e-mail meldingen hieronder voor meer informatie. De vertaler doet het volgende:

 1. Selecteer de knop Vertaal starten in het e-mailbericht.

 2. Selecteer bewerken in de rechterbovenhoek van de pagina en vertaal de inhoud.

 3. Wanneer u klaar bent, selecteert u Opslaan als concept (als u deze niet meer wilt weergeven voorlezers) of, als de pagina klaar is om te worden weergegeven voor iedereen die de taal op de site gebruikt, selecteert u nieuws publiceren of posten.

  Als goedkeuring of planning is ingeschakeld, kunnen de knoppen worden ingediend voorgoed keuring of later publiceren of later plaatsen.

 4. Er wordt een e-mail melding verzonden naar de persoon die de vertaling aanvraagt.

E-mailmeldingen

 • Wanneer u een Vertaal pagina maakt, wordt een e-mailbericht verzonden naar de toegewezen vertaler (en) om een vertaling aan te vragen. Het e-mailbericht bevat een knop beginnen te vertalen .

  E-mail voor vertaling aanvragen

 • Wanneer een Vertaal pagina wordt gepubliceerd met een vertaler, wordt een e-mailbericht verzonden naar de persoon die de vertaling vraagt.

 • Wanneer u een update naar de standaardtaal pagina en opgeslagen als concept opslaat, wordt een e-mailbericht verzonden naar de vertaler om te melden dat een update voor de Vertaal pagina is vereist.

U ontvangt zo nodig e-mail meldingen in stappen van 30 minuten. Wanneer bijvoorbeeld het eerste e-mailbericht met een pagina wordt verzonden, en er een update wordt uitgevoerd in de standaardtaal pagina, wordt de volgende meldings-e-mail of andere andere e-mailberichten die moeten worden verzonden, na 30 minuten verstuurd en verstuurd.

Pagina goedkeuringen

Wanneer pagina goedkeuringen zijn ingeschakeld, moet de standaardtaal pagina en de Vertaal pagina's worden goedgekeurd en gepubliceerd voordat de Vertaal pagina's beschikbaar zijn voor iedereen die toegang heeft tot de pagina.

De standaardtaal pagina bijwerken

Wanneer de standaardtaal pagina wordt bijgewerkt, moet de pagina opnieuw worden gepubliceerd. Vervolgens worden de vertaler (en) voor de Vertaal pagina's op de hoogte gesteld van een e-mail dat een update is uitgevoerd, zodat er updates voor de afzonderlijke Vertaal pagina's kunnen worden gemaakt.

Vertaal pagina's in het webonderdeel Nieuws en gemarkeerde inhoud

Vertaal pagina's en nieuwsberichten worden automatisch weergegeven in het webonderdeel Nieuws en gemarkeerde inhoud in de voorkeurstaal van de gebruiker. Als een Vertaal pagina niet beschikbaar is in de voorkeurstaal van de gebruiker, wordt de pagina standaardtaal voor sites weergegeven.

Vertaal pagina's en nieuwsberichten moeten worden goedgekeurd en gepubliceerd voordat ze worden weergegeven in het webonderdeel Nieuws of gemarkeerde inhoud.

Een pagina voor vertaling verwijderen

Wanneer u een pagina voor vertaling verwijdert, moet u een paar extra stappen uitvoeren om de koppeling tussen de standaardtaal pagina en de verwijderde pagina te verbreken, waaronder het openen van de standaardtaal pagina voor bewerken en opnieuw publiceren.

 1. Ga naar de bibliotheek pagina's voor de site.

 2. Zoek de pagina die u wilt verwijderen in de taal map die grenzen aan de standaardtaal pagina. De map kan worden geïdentificeerd door een code van 2 of 4 letters. De Franse map wordt bijvoorbeeld aangeduid als fr.

  Vertaal mappen

 3. Selecteer de gewenste pagina in de map en klik vervolgens op de drie puntjes (...) rechts van de geselecteerde pagina.

  Pagina's bibliotheek met het beletselteken naast het geselecteerde bestand.

 4. Klik op Verwijderen.

  Opdracht verwijderen naast geselecteerde pagina

 5. Nadat u de pagina hebt verwijderd, gaat u naar de pagina standaardtaal en selecteert u rechtsboven bewerken . Als u zich niet in de bewerkingsmodus bevindt, kunt u de rest van de stappen niet gebruiken.

 6. Selecteer vertalen boven aan de pagina.

 7. In het deelvenster vertaling ziet u een bericht met de mededeling dat er een koppeling met de pagina is opgelost.

 8. Publiceer de standaardtaal pagina opnieuw.

Vertaal pagina's zoeken

U kunt de vervolgkeuzelijst taal boven aan de paginaof in het deelvenster vertalinggebruiken, of de pagina vinden in de bibliotheek pagina's.

Ga als volgt te werk om het bestand te vinden in de bibliotheek pagina's:

 1. Ga naar de bibliotheek pagina's voor de site.

 2. Zoek de pagina die u wilt verwijderen in de taal map die grenzen aan de standaardtaal pagina. De map kan worden geïdentificeerd door een code van 2 of 4 letters. De Franse map wordt bijvoorbeeld aangeduid als fr.

  Vertaal mappen

Een meertalige sitenaam, navigatie en voettekst instellen

Als u de naam van de site, de navigatie en de voettekst van de site wilt weergeven in de verschillende talen die u beschikbaar hebt gemaakt, moet u deze handmatig vertalen.

Stel, u hebt een communicatiesite gemaakt met een Engelse standaardtaal en u hebt de site ingeschakeld voor de Spaanse en Duitse talen. Wanneer u een site maakt, stelt u de naam van de site en beschrijving in de standaardtaal in (in dit geval Engels). U kunt de naam en de beschrijving van de site ook bijwerken nadat u sites hebt gemaakt. Vervolgens maakt u de Navigatie knooppunten en voettekst inhoud in het Engels.

Wanneer de site is ingesteld in het Engels, wordt de inhoud van de titel, beschrijving, navigatie-en voettekst in het Spaans niet door een gebruiker met het Spaans gewijzigd. Een gebruiker met een Nederlandse voor keurige persoonlijke taal doet hetzelfde voor Duits. Wanneer de inhoud is vertaald, wordt deze weergegeven voor alle gebruikers van die voorkeurstalen. 

Notities: 

 • Gebruikers die de site-inhoud voor hun voorkeurstalen vertalen, moeten lid zijn van de groep eigenaren voor de site of gelijke site machtigingen hebben.

 • Als u een wijziging aanbrengt aan de naam van de site, de navigatie of voettekst in de standaardtaal, wordt het bijbehorende Vertaal punt in een andere taal niet automatisch bijgewerkt, tenzij u ervoor kiest om bestaande site vertalingen te overschrijven. Als u dat doet, wordt het vertaalde item vervangen door de update in de standaardtaal en moet u opnieuw handmatig vertalen. Als u vertalingen wilt overschrijven, gaat u naar de pagina site talen voor de standaardtaal en selecteert u Geavanceerde instellingen weergeven. Schuif de wisselknop voor vertalingen overschrijvennaar aan. Deze optie is niet van toepassing op de inhoud van een pagina of nieuws.

Algemene problemen oplossen

Enkele veelvoorkomende problemen die kunnen optreden:

 • Vertaal pagina's worden niet weergegeven in de bijbehorende taal site

 • Vertaal pagina's worden niet correct weergegeven in het webonderdeel Nieuws en de gemarkeerde inhouds onderdelen

 • De vervolgkeuzelijst taal boven aan de site bevat niet alle talen die u hebt ingeschakeld.

Als u een van deze problemen ondervindt, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een onderbreking in een pagina koppeling. Probeer het volgende:

 1. Ga naar de pagina standaardtaal.

 2. U moet in de bewerkingsmodus werken, dus Selecteer bewerken in de rechterbovenhoek van de pagina.

 3. Selecteer vertalen boven aan de pagina.

 4. Controleer in het deelvenster vertaling op een bericht waarin wordt aangegeven dat een koppeling met de pagina is opgelost:

  Foutbericht over vertaling.

 5. Publiceer de standaardtaal pagina opnieuw.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×