Meerdere waarden opslaan in een opzoekveld

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een opzoekveld maken waarin meerdere waarden per record zijn opgeslagen. Dit helpt u meerdere gerelateerde feiten over een onderwerp bij te houden. U hebt bijvoorbeeld een database voor het bijhouden van problemen en u wilt bijhouden welke werknemers aan de problemen werken. Eén werknemer kan aan verschillende problemen werken en aan elk probleem kunnen meerdere werknemers werken. Dit type gegevensstructuur wordt een veel-op-veel-relatie genoemd. In Access kunt u gemakkelijk dit soort gerelateerde gegevens bijhouden door een opzoekveld met meerdere waarden te gebruiken.

In dit artikel wordt uitgelegd wat een opzoekveld met meerdere waarden is, hoe u zo'n veld aan een tabel toevoegt en hoe u een bestaand opzoekveld wijzigt.

Opmerking:  In dit artikel niet van toepassing op Access-Webapps.

In dit artikel

Overzicht

Een opzoekveld met meerdere waarden maken in de gegevensbladweergave

Een opzoekveld met meerdere waarden maken in de ontwerpweergave

De wizard Opzoeken gebruiken om een opzoekveld met meerdere waarden te maken

Eigenschappen van opzoekvelden controleren of wijzigen in de ontwerpweergave

Het ontwerp van een opzoekveld met meerdere waarden wijzigen

Overzicht

Een opzoekveld is een tabelveld met waarden die afkomstig zijn van een tabel of query of van een lijst met waarden. Wanneer u op een opzoekveld in een gegevensblad klikt om gegevens in te voeren, wordt in Access een lijst met waarden weergegeven waaruit kan worden gekozen. Een opzoekveld kan meerdere waarden hebben, wat betekent dat u meer dan een item in de lijst kunt kiezen. U kunt de opties weergeven in een keuzelijst met invoervak of keuzelijst.

Een opzoekveld met meerdere waarden maken

U kunt een opzoekveld met meerdere waarden maken in de gegevensbladweergave of in de ontwerpweergave. Met de wizard Opzoeken wordt het proces vereenvoudigd, worden de juiste veldeigenschappen automatisch ingevuld en worden de juiste tabelrelaties gemaakt.

Een opzoekveld met meerdere waarden wijzigen

U kunt de wizard Opzoeken opnieuw uitvoeren om een bestaand veld met meerdere waarden te wijzigen.

Afhankelijke waarden en weergegeven waarden

Wanneer u een opzoekveld maakt dat gegevens uit een tabel of query ophaalt, wordt het sleutelveld van de brontabel gebruikt om te bepalen welke waarde bij welke record hoort. Sleutelvelden bevatten gewoonlijk echter gegevens die zelf geen betekenis hebben, zoals een id-veld van het gegevenstype AutoNumber. Bij een opzoekveld wordt de weergave van het sleutelveld vervangen door iets wat wel betekenis heeft, zoals een naam. De waarde die wordt opgeslagen, wordt de afhankelijke waarde genoemd. De waarde die wordt weergegeven, heet de weergegeven waarde.

Bijvoorbeeld: een groep met waarden voor werknemer-id's van een query genaamd 'Contactpersonen - uitgebreid' kan worden opgeslagen in een veld genaamd ToegewezenAan. Omdat ToegewezenAan echter een opzoekveld is, wordt in Access de groep opgezochte waarden in het queryresultaat weergegeven (in dit geval de namen van de contactpersonen). De waarden voor werknemer-id's zijn de afhankelijke waarden. De namen van de contactpersonen zijn de weergegeven namen.

Gegevensblad met weergegeven waarden en een gegevensblad met afhankelijke waarden

1. De weergegeven waarden.

2. De afhankelijke waarden.

Waarom afhankelijke waarden ertoe doen

De weergegeven waarden worden standaard automatisch weergegeven, wanneer u de tabel in de gegevensbladweergave opent. De afhankelijke waarden zijn echter de waarden die zijn opgeslagen in het zoekveld, die u gebruikt in de criteria van de query en die in Access standaard worden gebruikt in joins met andere tabellen.

Als u bijvoorbeeld een query hebt, waarbij het opzoekveld ToegewezenAan wordt gebruikt zoals in de voorgaande afbeelding te zien is, en u records wilt uitsluiten die de problemen vertegenwoordigen die aan Eva Valverde zijn toegewezen, moet het criterium waarmee zij wordt uitgesloten de afhankelijke waarde (9) gebruiken en niet haar naam, dus WHERE AssignedTo.Value <> 9.

Naar boven

Een opzoekveld met meerdere waarden maken in de gegevensbladweergave

U kunt een opzoekveld met meerdere waarden toevoegen aan een tabel die is geopend in de gegevensbladweergave.

 1. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel waarin u het opzoekveld wilt maken. De tabel wordt in de gegevensbladweergave geopend.

 2. Klik rechts van de laatste kolom op Klik om toe te voegen en klik vervolgens op Opzoeken en relatie.

  De wizard Opzoeken wordt gestart.

 3. Voer de resterende stappen van de wizard uit. Zie voor meer informatie het gedeelte De wizard Opzoeken gebruiken om velden met meerdere waarden te maken.

Naar boven

Een opzoekveld met meerdere waarden maken in de ontwerpweergave

U kunt een opzoekveld met meerdere waarden maken terwijl u in de ontwerpweergave werkt. Wanneer u in de ontwerpweergave werkt, maakt u een opzoekveld door dezelfde wizard Opzoeken te gebruiken die u in de gegevensbladweergave gebruikt. In de ontwerpweergave hebt u echter bovendien volledig toegang tot alle veldeigenschappen, zodat u die eigenschappen rechtstreeks kunt bewerken.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarin u het opzoekveld met meerdere waarden wilt toevoegen, en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Zoek de eerste beschikbare lege rij in het tabelontwerpraster.

 3. Klik in de eerste beschikbare lege rij in de kolom Veldnaam en typ een veldnaam voor het opzoekveld met meerdere waarden.

 4. Klik in de kolom Gegevenstype voor die rij, klik op de pijl en selecteer vervolgens in de vervolgkeuzelijst de optie Wizard Opzoeken.

  De wizard Opzoeken wordt gestart.

 5. Volg de stappen in de wizard. Voor meer informatie over het uitvoeren van de wizard Opzoeken raadpleegt u het gedeelte De wizard Opzoeken gebruiken om velden met meerdere waarden te maken.

 6. Nadat de wizard is voltooid, kunt u de eigenschappen van het opzoekveld bewerken. Voor meer informatie over eigenschappen van opzoekvelden raadpleegt u het gedeelte Eigenschappen van opzoekvelden controleren of wijzigen in de ontwerpweergave.

Wanneer u op Voltooien klikt, wordt een opzoekveld gemaakt waarvan de veldeigenschappen worden ingesteld op basis van de keuzen die hebt gemaakt in de wizard Opzoeken. De veldeigenschappen worden in het onderste deelvenster van de ontwerpweergave onder Veldeigenschappen weergegeven. Als u de eigenschappen wilt bekijken die van toepassing zijn op het opzoekveld, klikt u op het tabblad Opzoeken.

Naar boven

De wizard Opzoeken gebruiken om een opzoekveld met meerdere waarden te maken

U kunt de wizard Opzoeken gebruiken om een veld te maken dat is gebaseerd op een tabel of query, of dat is gebaseerd op een lijst met waarden die u typt. In dit gedeelte worden de stappen van de wizard Opzoeken beschreven.

Een veld met meerdere waarden maken op basis van een tabel of query

 1. Klik in de wizard Opzoeken op De waarden voor het opzoekveld moeten worden opgehaald uit een tabel of query en klik vervolgens op Volgende.

 2. Selecteer een tabel of query in de lijst en klik op Volgende.

 3. Klik onder Beschikbare velden op de velden die u wilt opnemen.

 4. Klik op de knop 'groter dan' (>) om de gekozen velden naar de lijst Geselecteerde velden te verplaatsen. Klik op de knop met het dubbele 'groter dan'-teken (») om alle velden naar de lijst Geselecteerde velden te verplaatsen en klik vervolgens op Volgende.

 5. Selecteer desgewenst een tot vier velden waarop de opzoekitems moeten worden gesorteerd, en klik vervolgens op Volgende.

 6. Pas desgewenst de breedte van de kolommen in het opzoekveld aan en klik vervolgens op Volgende.

 7. Schakel onder Wilt u meerdere waarden voor deze zoekactie opslaan? het selectievakje Meerdere waarden toestaan in.

  Opmerking: Dit selectievakje moet zijn ingeschakeld om meerdere waarden te kunnen opslaan.

 8. Klik op Voltooien.

  Wanneer u op Voltooien klikt, wordt een opzoekveld gemaakt waarvan de veldeigenschappen worden ingesteld op basis van de keuzen die hebt gemaakt in de wizard Opzoeken.

 9. Sla de tabel op door op het tabblad Bestand op Opslaan te klikken.

  Sneltoets  Ctrl+S

Een opzoekveld met meerdere waarden maken op basis van de waarden die u invoert

 1. Klik in de wizard Opzoeken op Ik typ de gewenste waarden en klik vervolgens op Volgende.

 2. Voer het aantal kolommen in. Typ vervolgens elke waarde. Als u naar de volgende kolom of rij wilt gaan, drukt u op de tabtoets.

  Opmerking:  Als u de lijst met waarden wilt kunnen bewerken, gebruikt u slechts één kolom.

 3. Wanneer u de waarden hebt ingevoerd, klikt u op Volgende.

 4. Als u bij stap 2 meer dan een kolom hebt opgegeven, moet u aangeven welke kolom u wilt gebruiken om elke waarde op unieke wijze te identificeren. Dubbelklik in het vak Beschikbare velden op de kolom die u wilt gebruiken om elke waarde op unieke wijze te identificeren.

  Opmerking: Deze stap verschijnt niet als u bij stap 2 niet meer dan een kolom hebt opgegeven.

 5. Typ in de wizard Opzoeken het label voor het opzoekveld.

 6. Schakel onder Wilt u meerdere waarden voor deze zoekactie opslaan? het selectievakje Meerdere waarden toestaan in.

  Opmerking: Dit selectievakje moet zijn ingeschakeld om meerdere waarden te kunnen opslaan.

 7. Klik op Voltooien.

 8. Sla de tabel op door op het tabblad Bestand op Opslaan te klikken.

  Sneltoets  Ctrl+S

Nadat u het veld met meerdere waarden hebt gemaakt, wordt dit weergegeven als een vervolgkeuzelijst met selectievakjes in de gegevensbladweergave.

Naar boven

Eigenschappen van opzoekvelden controleren of wijzigen in de ontwerpweergave

U kunt de eigenschappen van een opzoekveld onder Veldeigenschappen in het onderste deelvenster van de ontwerpweergave bekijken. Als u specifiek de eigenschappen wilt zien die betrekking hebben op het opzoekveld, klikt u op het tabblad Opzoeken.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarin u het opzoekveld wilt toevoegen, en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

 2. Klik in de kolom Veldnaam op de naam van het opzoekveld.

 3. Klik onder Veldeigenschappen op het tabblad Opzoeken.

  De opzoekeigenschappen worden weergegeven.

  Eigenschappen van opzoekveld met meerdere waarden

Wanneer u de waarde instelt van de eerste eigenschap (Weergave besturingselement), wordt de lijst met beschikbare eigenschappen aan uw keuze aangepast. U kunt de eigenschappen van een opzoekveld instellen om de werking van een opzoekveld te wijzigen. Als u de wizard Opzoeken gebruikt om een opzoekveld te maken, worden de eigenschappen van het veld door de wizard ingesteld.

Eigenschappen van opzoekveld

Stel deze eigenschap in

Als u dit wilt doen

Weergave besturingselement

Het type besturingselement instellen op Selectievakje, Tekstvak, Keuzelijst of Keuzelijst met invoervak. Keuzelijst met invoervak is de meest gebruikte optie voor een opzoekveld.

Type rijbron

Kiezen of het opzoekveld moet worden gevuld met waarden van een andere tabel of query, of van een lijst met waarden die u opgeeft. U kunt er ook voor kiezen de lijst te vullen met de namen van de velden in een tabel of query.

Rijbron

De tabel, query of lijst met waarden opgeven waarin de waarden voor het opzoekveld staan. Wanneer de eigenschap Type rijbron is ingesteld op Tabel/query of Lijst met velden, moet deze eigenschap worden ingesteld op de naam van een tabel of query of op een SQL-instructie die de query vertegenwoordigt. Wanneer de eigenschap Type rijbron is ingesteld op Lijst met waarden, moet deze eigenschap een lijst met waarden bevatten, die door puntkomma's worden gescheiden.

Afhankelijke kolom

De kolom in de rijbron opgeven die de waarde levert die wordt opgeslagen door het opzoekveld. Deze waarde kan variëren van één tot het aantal kolommen in de rijbron

Opmerking: De kolom die de waarde levert die moet worden opgeslagen, hoeft niet dezelfde kolom te zijn als de weergegeven kolom.

Aantal kolommen

Opgeven hoeveel kolommen in de rijbron kunnen worden weergegeven in het opzoekveld. Als u wilt selecteren welke kolommen moeten worden weergegeven, geeft u een kolombreedte op in de eigenschap Kolombreedten.

Kolomkoppen

Opgeven of kolomkoppen moeten worden weergegeven.

Kolombreedten

De kolombreedte voor elke kolom invoeren. Als u een kolom niet wilt weergeven, zoals een kolom met id's, geeft u 0 op voor de breedte.

Aantal rijen

Opgeven hoeveel rijen verschijnen wanneer u het opzoekveld weergeeft.

Lijstbreedte

De breedte opgeven van het besturingselement dat verschijnt wanneer u het opzoekveld weergeeft.

Alleen lijst

Kiezen of u een waarde kunt invoeren die niet in de lijst staat.

Meerdere waarden toestaan

Hiermee wordt aangegeven of bij het opzoekveld meerdere waarden mogen worden geselecteerd.

Opmerking:  U kunt de waarde van deze eigenschap niet wijzigen van Ja in Nee.

Bewerken lijst met waarden toestaan

Opgeven of u de items kunt bewerken in een opzoekveld dat is gebaseerd op een lijst met waarden. Wanneer deze eigenschap is ingesteld op Ja en u met de rechtermuisknop op een opzoekveld klikt dat is gebaseerd op een lijst met waarden van één kolom, wordt de menuoptie Lijstitems bewerken weergegeven. Als het opzoekveld meer dan een kolom heeft, wordt deze eigenschap genegeerd.

Bewerkingsformulier lijstitems

Een bestaand formulier opgeven dat moet worden gebruikt om de lijstitems te bewerken in een opzoekveld dat is gebaseerd op een tabel of query.

Alleen rijbronwaarden weergeven

Wanneer Meerdere waarden toestaan is ingesteld op Ja, alleen de waarden weergeven die overeenkomen met de huidige rijbron.

De afhankelijke waarde in een opzoekveld wordt bepaald door de eigenschap Afhankelijke kolom. De weergegeven waarde in een opzoekveld zijn de kolom(men) die in de eigenschap Kolombreedten als kolommen met een breedte anders dan nul worden aangegeven.

Naar boven

Het ontwerp van een opzoekveld met meerdere waarden wijzigen

Als u het ontwerp van een opzoekveld met meerdere waarden wilt wijzigen, kunt u op een van de volgende manieren te werk gaan:

 • De lijst met waarden bewerken van een opzoekveld met meerdere waarden op basis van een lijst

  Opmerking:  Als u wijzigingen wilt kunnen aanbrengen, mag de lijst met waarden slechts één kolom hebben en moet de eigenschap Bewerken lijst met waarden toestaan zijn ingesteld op Ja.

 • De eigenschappen van het opzoekveld bewerken in de ontwerpweergave

 • Wijzig een opzoekveld door het opzoekveld te selecteren en de wizard Opzoeken uit te voeren.

De lijst met waarden bewerken van een opzoekveld met meerdere waarden dat is gebaseerd op een lijst met waarden

U kunt iets toevoegen aan de lijst met waarden, de lijst met waarden wijzigen of een standaardwaarde instellen.

 1. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel die het veld met meerdere waarden bevat.

  De tabel wordt geopend in de gegevensbladweergave.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een cel in het opzoekveld met meerdere waarden.

 3. Klik op Lijstitems bewerken.

 4. Wijzig de lijst met waarden en klik vervolgens op OK.

De eigenschappen van een opzoekveld bewerken in de ontwerpweergave

Als u een opzoekveld met meerdere waarden wilt wijzigen, kunt u de tabel in de ontwerpweergave openen en de eigenschappen van het opzoekveld wijzigen. Voor informatie over de eigenschappen van opzoekvelden raadpleegt u het gedeelte Eigenschappen van opzoekvelden controleren of wijzigen in de ontwerpweergave.

Opzoekvelden met meerdere waarden wijzigen in de gegevensbladweergave

U kunt een opzoekveld in de gegevensbladweergave wijzigen door de wizard Opzoeken opnieuw uit te voeren.

 1. Open de tabel in gegevensbladweergave en selecteer het opzoekveld.

 2. Klik op het tabblad Velden in de groep Eigenschappen op Zoekacties wijzigen.

 3. Volg de stappen in de wizard om de gewenste wijzigingen aan te brengen. Voor meer informatie over de wizard raadpleegt u het gedeelte De wizard Opzoeken gebruiken om velden met meerdere waarden te maken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×