Meerdere resultaten berekenen met een gegevenstabel

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een tabel met gegevens is een bereik van cellen waarin u kunt waarden in sommige in sommige cellen wijzigen en bovenkomen met verschillende antwoorden op een probleem. Een goed voorbeeld van een gegevenstabel maakt gebruik van de functie BET met verschillende lening bedragen en rente eraan is toegevoegd aan de betaalbare bedrag van een lening die hypotheek berekenen. Experimenteren met verschillende waarden naar de bijbehorende variatie in resultaten toekijken is een algemene taak in Gegevensanalyse.

Gegevenstabellen maken in Microsoft Excel, onderdeel van een groep opdrachten What-If-analyses's genoemd. Wanneer u maken en gegevenstabellen analyseren, doet u wat-als-analyse.

Wat-als-analyse is het proces van het wijzigen van de waarden in cellen om te zien hoe deze wijzigingen is van invloed op de resultaten van formules op het werkblad. Bijvoorbeeld: u kunt een gegevenstabel variëren van het rentepercentage en duur van periode voor een lening, mogelijke maandelijkse aflossing bedragen wordt berekend.

Opmerking: U kunt snellere berekeningen met gegevenstabellen en Visual Basic for Applications (VBA) uitvoeren. Zie voor meer informatie Excel ' wat als '-gegevenstabellen: snellere berekeningen met VBA.

Typen wat-als-analyse   

Er zijn drie soorten hulpmiddelen voor wat-als-analyse in Excel: scenario's, gegevenstabellenen Doelzoeken. Scenario's en gegevenstabellen kunnen sets met invoerwaarden mogelijke resultaten worden berekend. Sterk uiteenlopende Doelzoeken is, wordt een enkel resultaat gebruikt en mogelijke invoerwaarden die dat resultaat resulteert berekent.

Net als met scenario's kunt u met gegevenstabellen een aantal mogelijke resultaten onderzoeken. In tegenstelling tot scenario's bevatten gegevenstabellen alle resultaten in één tabel in één werkblad. Met gegevenstabellen kunt u eenvoudig een aantal mogelijkheden in een oogopslag bekijken. Omdat u zich slechts op een of twee variabelen concentreert, kunnen de resultaten duidelijk worden weergegeven in tabelvorm.

Een gegevenstabel kan niet meer dan twee variabelen bevatten. Als u meer dan twee variabelen wilt analyseren, moet u in plaats daarvan scenario's gebruiken. Hoewel een gegevenstabel is beperkt tot een of twee variabelen (een voor de rij-invoercel en een voor de kolominvoercel), kan een gegevenstabel zo veel verschillende variabele waarden bevatten als u wilt. Een scenario kan maximaal 32 verschillende waarden hebben, maar u kunt zo veel scenario's maken als u wilt.

Meer informatie in het artikel Inleiding tot ' wat als '-analyse.

Beide één variabele of met twee variabelen gegevenstabellen maken, afhankelijk van het aantal variabelen en formules die u wilt testen.

Gegevenstabellen met één variabele   

Gebruik een gegevenstabel met één variabele als u wilt zien hoe de verschillende waarden met één variabele in één of meer formules de resultaten van formules verandert. U kunt bijvoorbeeld een gegevenstabel met één variabele gebruiken om te zien hoe verschillende rentepercentages van invloed zijn op een maandelijkse aflossing voor een hypotheek met behulp van de functie BET. U voert u de waarden van variabelen in één kolom of rij en de resultaten worden weergegeven in een aangrenzende kolom of rij.

In de volgende afbeelding bevat cel D2 de formule voor de betaling, =BET(B3/12;B4;-B5), die verwijst naar de invoercel B3.

Gegevenstabel met één variabele

Gegevenstabellen met twee variabelen   

Gebruik een gegevenstabel met twee variabelen als u wilt zien welk effect verschillende waarden van twee variabelen in een formule hebben op de resultaten van deze formule. U kunt bijvoorbeeld een gegevenstabel met twee variabelen gebruiken om te bekijken wat het effect van verschillende combinaties van rentepercentages en het aantal termijnen is op het maandelijkse aflossingsbedrag voor een hypotheek.

In de volgende afbeelding bevat cel C2 de formule voor de betaling, =BET(B3/12;B4;-B5), die verwijst naar twee invoercellen, B3 en B4.

Gegevenstabel met twee variabelen

Gegevenstabelberekeningen   

Wanneer een werkblad wordt herberekend, een gegevenstabellen ook opnieuw wordt berekend, zelfs als er geen wijziging van de gegevens is. Als u wilt berekenen van een werkblad met een gegevenstabel versnellen, kunt u het berekeningsopties automatisch opnieuw berekenen van het werkblad, maar niet de gegevenstabellen wijzigen. Zie meer informatie de sectie berekeningen in een werkblad waarvan gegevenstabellen versnellen.

Een gegevenstabel met één variabele bevatten de invoerwaarden in één kolom (kolom-georiënteerd) of een rij (rij-georiënteerd). Een formule in een gegevenstabel met één variabele moet naar slechts één invoercelverwijzen.

Voer de volgende stappen uit:

 1. Typ de lijst met waarden die u wilt vervangen in de invoercel, één kolom of één rij. Laat een paar lege rijen en kolommen aan weerszijden van de waarden.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als de gegevenstabel kolomgeoriënteerd (uw variabele waarden zijn in een kolom) is, typt u de formule in de cel erboven met één rij en één cel rechts van de kolom met waarden. In deze gegevenstabel met één variabele kolomgeoriënteerd is, en de formule is opgenomen in cel D2.

   Gegevenstabel met één variabele

   Als u onderzoeken welke gevolgen het over de verschillende waarden in andere formules wilt, voert u de extra formules in cellen naar rechts van de eerste formule.

  • Als de gegevenstabel rij-georiënteerd (uw variabele waarden zijn in een rij) is, typt u de formule in de cel met één kolom aan de linkerkant van de eerste waarde en één cel onder de rij met waarden.

   Als u onderzoeken welke gevolgen het over de verschillende waarden in andere formules wilt, voert u de extra formules in cellen onder de eerste formule.

 3. Selecteer het bereik van cellen met de formules en waarden die u wilt vervangen. In de bovenstaande afbeelding is dit bereik C2:D5.

 4. Klik op het tabblad gegevens op -Analyse > Gegevenstabel (in de groep Hulpmiddelen voor gegevens of de groep Prognose Excel 2016).

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als de gegevenstabel kolomgeoriënteerd is, voert u de celverwijzing voor de invoercel in het veld Kolominvoercel . In de bovenstaande afbeelding is de invoercel B3.

  • Als de gegevenstabel rijgeoriënteerd is, voert u de celverwijzing voor de invoercel in het veld rij-invoercel .

   Opmerking: Nadat u uw gegevenstabel hebt gemaakt, wilt u mogelijk de opmaak van de resultaatcellen wijzigen. In de afbeelding, zijn de resultaatcellen opgemaakt als valuta.

Formules die worden gebruikt in een gegevenstabel met één variabele, moeten naar dezelfde invoercel verwijzen.

Voer de volgende stappen uit

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als de gegevenstabel kolomgeoriënteerd is, voert u de nieuwe formule in een lege cel rechts van een bestaande formule in de bovenste rij van de gegevenstabel.

  • Als de gegevenstabel rijgeoriënteerd is, voert u de nieuwe formule in een lege cel onder een bestaande formule in de eerste kolom van de gegevenstabel.

 2. Selecteer het cellenbereik dat de gegevenstabel en de nieuwe formule bevat.

 3. Klik op het tabblad gegevens op Wat-als-analyse > Gegevenstabel (in de groep Hulpmiddelen voor gegevens of de groep PrognoseExcel 2016).

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als de gegevenstabel kolomgeoriënteerd is, voert u de celverwijzing voor de invoercel in het vak Kolominvoercel .

  • Als de gegevenstabel rijgeoriënteerd is, voert u de celverwijzing voor de invoercel in het vak rij-invoercel .

In een gegevenstabel met twee variabelen wordt een formule gebruikt die twee lijsten met invoerwaarden bevat. In de formule moet naar twee verschillende invoercellen worden verwezen.

Voer de volgende stappen uit:

 1. Typ in een cel in uw werkblad de formule die verwijst naar de twee invoercellen.

  In het volgende voorbeeld, waarin de formule beginwaarden zijn ingevoerd in de cellen B3, B4 en B5, typt u de formule =PMT(B3/12,B4,-B5) in cel C2.

 2. Typ een lijst met invoerwaarden in dezelfde kolom (onder de formule).

  In dit geval typt u de verschillende rentepercentages in de cellen C3, C4 en C5.

 3. Voer de tweede lijst in dezelfde rij als de formule, aan de rechterzijde.

  Typ de leningstermijn (in maanden) in de cellen D2 en E2.

 4. Selecteer het cellenbereik dat de formule (C2), de rij en de kolom met waarden (C3:C5 en D2:E2) en de cellen waarin u de berekende waarden wilt weergeven (D3:E5) bevat.

  In dit geval selecteert u het bereik C2:E5.

 5. Klik op het tabblad gegevens in de groep Hulpmiddelen voor gegevens of de groep Prognose (in Excel 2016), klikt u op -Analyse > Gegevenstabel (in de groep Hulpmiddelen voor gegevens of de groep Prognose Excel 2016).

 6. Voer in het veld rij-invoercel de verwijzing naar de invoercel in voor de invoerwaarden in de rij.
  Typ cel B4 in het vak rij-invoercel .

 7. Voer in het veld Kolominvoercel de verwijzing naar de invoercel in voor de invoerwaarden in de kolom.
  Typ B3 in het vak Kolominvoercel .

 8. Klik op OK.

Voorbeeld van een gegevenstabel met twee variabelen

Hoe verschillende combinaties van rentepercentages kan worden gevuld met een gegevenstabel met twee variabelen en termen van de lening maandelijks hypotheekbetalingen beïnvloeden. In de afbeelding hier bevat cel C2 de aflossingsformule, =PMT(B3/12,B4,-B5), waarin twee invoercellen, B3 en B4.

Gegevenstabel met twee variabelen

Wanneer u deze berekeningsoptie instelt, wordt geen gegevenstabel berekeningen optreden bij een herberekening is uitgevoerd voor de hele werkmap. Als u wilt handmatig herberekenen uw gegevenstabel, selecteert u de formules en druk op F9.

Volg deze stappen om de berekening prestaties verbeteren:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • In Excel 2007, klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klikt u op Excel-optiesen klik vervolgens op de categorie formules .

  • In alle andere versies, klikt u op bestand > Opties > formules.

 2. Ga naar de sectie Berekeningsopties en klik onder Berekenen op Automatisch behalve voor gegevenstabellen.

  Tip: (Optioneel) Klik op het tabblad formules en klik op de pijl bij Berekeningsoptiesen klik op Automatisch behalve voor gegevenstabellen (in de groep berekening ).

Er zijn nog enkele andere Excel-invoegtoepassingen beschikbaar waarmee u een wat-als-analyse kunt uitvoeren als u specifieke doelen of grotere sets met variabele gegevens hebt.

Doelzoeken

Als u welk resultaat weet kunnen verwachten van een formule, maar niet precies welke invoerwaarde de formule nodig heeft om dat het resultaat niet weet, gebruikt u de functie Doelzoeken. Zie het artikel Gebruik Doelzoeken zoeken naar het resultaat dat u wilt dat door een invoerwaarde aan te passen.

Excel Oplosser

U kunt de invoegtoepassing Oplosser gebruiken om de optimale waarde voor een reeks invoer variabelen. Oplosser werkt met een groep cellen (beslissing variabelen, of gewoon variabelecellen genoemd) die in het berekenen van de formules in de doel- en cellen worden gebruikt. De waarden in de beslissingsvariabelecellen om te voldoen aan de beperkingen ten aanzien van beperkingscellen en het resultaat dat u wilt gebruiken voor de doelfunctiecel worden aangepast. Meer informatie in dit artikel: definiëren en oplossen met Oplosser.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×