Meerdere resultaten berekenen met een gegevenstabel

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een gegevenstabel is een bereik van cellen waarin u waarden kunt wijzigen in bepaalde cellen om verschillende antwoorden te vinden voor een probleem. Een goed voorbeeld is de functie AFLOSSING. Hiermee kunt u door verschillende bedragen en rentepercentages te gebruiken, uitrekenen hoeveel u maximaal wilt lenen voor een woning of een auto. Het experimenteren met variabele waarden om verschillende resultaten te verkrijgen, maakt deel uit van een discipline die gegevensanalyse wordt genoemd.

Gegevenstabellen maken deel uit van een groep opdrachten die hulpmiddelen voor 'wat als'-analyse wordt genoemd. Wanneer u gegevenstabellen gebruikt, voert u een 'wat als'-analyse uit.

Een 'wat als'-analyse is het proces waarbij de waarden in cellen worden veranderd om te zien hoe deze gewijzigde waarden van invloed zijn op het resultaat van formules in het werkblad. U kunt bijvoorbeeld een gegevenstabel gebruiken om het rentepercentage en het aantal termijnen voor een lening te variëren om het te betalen maandbedrag te bepalen.

Soorten 'wat als'-analyses    Er zijn drie soorten hulpmiddelen voor 'wat als'-analyses in Excel: scenario's, gegevenstabellen en Doelzoeken. Scenario's en gegevenstabellen gebruiken sets met invoerwaarden en bepalen mogelijke resultaten. Doelzoeken werkt anders dan scenario's en gegevenstabellen omdat daarbij aan de hand van een resultaat de mogelijke invoerwaarden worden bepaald die dat resultaat opleveren.

Net als met scenario's kunt u met gegevenstabellen een aantal mogelijke resultaten onderzoeken. In tegenstelling tot scenario's bevatten gegevenstabellen alle resultaten in één tabel in één werkblad. Met gegevenstabellen kunt u eenvoudig een aantal mogelijkheden in een oogopslag bekijken. Omdat u zich slechts op een of twee variabelen concentreert, kunnen de resultaten duidelijk worden weergegeven in tabelvorm.

Een gegevenstabel kan niet meer dan twee variabelen bevatten. Als u meer dan twee variabelen wilt analyseren, moet u in plaats daarvan scenario's gebruiken. Hoewel een gegevenstabel is beperkt tot een of twee variabelen (een voor de rij-invoercel en een voor de kolominvoercel), kan een gegevenstabel zo veel verschillende variabele waarden bevatten als u wilt. Een scenario kan maximaal 32 verschillende waarden hebben, maar u kunt zo veel scenario's maken als u wilt.

Voor informatie over wat-als-analyse, Zie Inleiding tot ' wat als '-analyse.

Basisinformatie over gegevenstabellen

U kunt gegevenstabellen met één variabele of met twee variabelen maken, al naargelang het aantal variabelen en formules dat u wilt testen.

Gegevenstabellen met één variabele    Gebruik een gegevenstabel met één variabele als u wilt zien hoe de verschillende waarden met één variabele in één of meer formules de resultaten van formules verandert. U kunt bijvoorbeeld een gegevenstabel met één variabele gebruiken om te zien hoe verschillende rentepercentages van invloed zijn op een maandelijkse aflossing voor een hypotheek met behulp van de functie BET. U voert u de waarden van variabelen in één kolom of rij en de resultaten worden weergegeven in een aangrenzende kolom of rij.

In de volgende afbeelding bevat cel D2 de formule voor de betaling, =BET(B3/12;B4;-B5), die verwijst naar de invoercel B3.

Gegevenstabel met één variabele

Gegevenstabellen met twee variabelen    Gebruik een gegevenstabel met twee variabelen als u wilt welk effect verschillende waarden van twee variabelen in een formule hebben op de resultaten van die formule. U kunt bijvoorbeeld een gegevenstabel met twee variabelen gebruiken om te bekijken wat het effect van verschillende combinaties van rentepercentages en het aantal termijnen is op het maandelijkse aflossingsbedrag voor een hypotheek.

In de volgende afbeelding bevat cel C2 de formule voor de betaling, =BET(B3/12;B4;-B5), die verwijst naar twee invoercellen, B3 en B4.

Gegevenstabel met twee variabelen

Gegevens van een tabel berekeningen    Gegevenstabellen zijn herberekend als een werkblad wordt herberekend, zelfs als ze niet zijn gewijzigd. Als u wilt berekenen van een werkblad met een gegevenstabel versnellen, kunt u het berekeningsopties automatisch opnieuw berekenen van het werkblad, maar niet de gegevenstabellen wijzigen. Zie het gedeelte berekeningen in een werkblad waarvan gegevenstabellen versnellen.

Gegevenstabellen met één variabele maken

Een gegevenstabel met één variabele bevat invoerwaarden die onder elkaar staan in een kolom (kolomgeoriënteerd) of naast elkaar in een rij (rijgeoriënteerd). Formules die worden gebruikt in een gegevenstabel met één variabele, moeten slechts naar een invoercel verwijzen.

 1. Typ de lijst invoerwaarden die u in de invoercel wilt gebruiken onder elkaar in een kolom of naast elkaar in een rij. Laat enkele rijen en kolommen leeg aan beide zijden van de waarden.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als de gegevenstabel kolomgeoriënteerd is (uw variabele waarden zijn in een kolom), typ de formule in de cel erboven met één rij en één cel rechts van de kolom met waarden. De gegevens met één variabele tabel afbeelding wordt weergegeven in de sectie Overzicht kolomgeoriënteerd is, en de formule is opgenomen in cel D2.
   Als u onderzoeken welke gevolgen het over de verschillende waarden in andere formules wilt, typt u de extra formules in cellen naar rechts van de eerste formule.

  • Als de gegevenstabel rijgeoriënteerd is (uw variabelen staan in een rij), typt u de formule in de cel één kolom links van de eerste waarde en één cel onder de rij met waarden.
   Als u de effecten van verschillende waarden op andere formules wilt bekijken, typt u de andere formules in cellen onder de eerste formule.

 3. Selecteer het cellenbereik met de formules en waarden die u wilt vervangen. Op basis van de eerste afbeelding in de voorgaande sectie Overzicht, is dit bereik C2:D5.

 4. Klik op het tabblad gegevens in de groep Hulpmiddelen voor gegevens of de groep Prognose (in Excel 2016), klikt u op ' Wat als '-analyseen klik vervolgens op Gegevenstabel.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als de gegevenstabel kolomgeoriënteerd is, typt u de celverwijzing voor de invoercel in het vak Kolominvoercel. Volgens het voorbeeld in de eerste afbeelding, is de invoercel B3.

  • Als de gegevenstabel rijgeoriënteerd is, typt u de verwijzing naar de invoercel in het vak Rij-invoercel.

   Opmerking: Nadat u de gegevenstabel hebt gemaakt, kunt u de opmaak van de resultaatcellen wijzigen. In de afbeelding zijn de resultaatcellen opgemaakt als valuta.

Formules toevoegen aan een gegevenstabel met één variabele

Formules die worden gebruikt in een gegevenstabel met één variabele, moeten naar dezelfde invoercel verwijzen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als de gegevenstabel kolomgeoriënteerd is (uw variabele waarden staan in een kolom), typt u de nieuwe formule in een lege cel rechts van een bestaande formule in de bovenste rij van de gegevenstabel.

  • Als de gegevenstabel rijgeoriënteerd is (uw variabele waarden staan in een rij), typt u de nieuwe formule in een lege cel onder een bestaande formule in de eerste kolom van de gegevenstabel.

 2. Selecteer het cellenbereik dat de gegevenstabel en de nieuwe formule bevat.

 3. Klik op het tabblad gegevens in de groep Hulpmiddelen voor gegevens of de groep Prognose (in Excel 2016), klikt u op ' Wat als '-analyseen klik vervolgens op Gegevenstabel.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als de gegevenstabel kolomgeoriënteerd is, typt u de celverwijzing voor de invoercel in het vak Kolominvoercel.

  • Als de gegevenstabel rijgeoriënteerd is, typt u de verwijzing naar de invoercel in het vak Rij-invoercel.

Gegevenstabellen met twee variabelen maken

In een gegevenstabel met twee variabelen wordt een formule gebruikt die twee lijsten met invoerwaarden bevat. In de formule moet naar twee verschillende invoercellen worden verwezen.

 1. Typ in een cel in uw werkblad de formule die verwijst naar de twee invoercellen.

  In het volgende voorbeeld, waarin de beginwaarden van de formule in de cellen B3, B4 en B5 zijn ingevoerd, typt u de formule =BET(B3/12;B4;-B5) in cel C2.

 2. Typ een lijst met invoerwaarden in dezelfde kolom (onder de formule).

  In dit geval typt u de verschillende rentepercentages in de cellen C3, C4 en C5.

 3. Voer de tweede lijst in dezelfde rij, rechts van de formule, in.

  Typ de leningstermijn (in maanden) in de cellen D2 en E2.

 4. Selecteer het cellenbereik dat de formule (C2), de rij en de kolom met waarden (C3:C5 en D2:E2) en de cellen waarin u de berekende waarden wilt weergeven (D3:E5) bevat.

  In dit geval selecteert u het bereik C2:E5.

 5. Klik op het tabblad gegevens in de groep Hulpmiddelen voor gegevens of de groep Prognose (in Excel 2016), klikt u op ' Wat als '-analyseen klik vervolgens op Gegevenstabel.

 6. Voer in het vak rij-invoercel de verwijzing naar de invoercel in voor de invoerwaarden in de rij.
  Cel B4 Typ in het vak rij-invoercel .

 7. Voer in het vak Kolominvoercel de verwijzing naar de invoercel in voor de invoerwaarden in de kolom.
  B3 Typ in het vak Kolominvoercel .

 8. Klik op OK.

Voorbeeld    In een gegevenstabel met twee variabelen kunt u zien welk effect verschillende combinaties van rentepercentages en leningstermijnen op het maandelijkse aflossingsbedrag hebben. In de volgende afbeelding bevat cel C2 de betalingsformule =BET(B3/12;B4;-B5) waarin twee invoercellen worden gebruikt, B3 en B4.

Gegevenstabel met twee variabelen

Berekeningen versnellen in een werkblad dat gegevenstabellen bevat

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • In Excel 2007, klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klikt u op Excel-optiesen klik vervolgens op de categorie formules .

  • In alle andere versies, klikt u op bestand > Opties > formules.

 2. Ga naar de sectie Berekeningsopties en klik onder Berekenen op Automatisch behalve voor gegevenstabellen.

  Tip: U kunt ook op het tabblad Formules in de groep Berekening op de pijl op Berekeningsopties klikken en vervolgens op Automatisch behalve voor gegevenstabellen.

Opmerking: Als u deze berekeningsoptie inschakelt, worden gegevenstabellen overgeslagen wanneer de rest van de werkmap opnieuw wordt berekend. Als u de gegevenstabellen handmatig opnieuw wilt berekenen, selecteert u de formules en drukt u vervolgens op F9.

Wat nu?

Er zijn nog enkele andere Excel-invoegtoepassingen beschikbaar waarmee u een wat-als-analyse kunt uitvoeren als u specifieke doelen of grotere sets met variabele gegevens hebt.

Doelzoeken

Als u weet dat het resultaat een formule, maar u niet zeker weet welke invoerwaarde de formule nodig heeft om dat resultaat te krijgen, gebruikt u de functie Doelzoeken. Zie het artikel Gebruik Doelzoeken zoeken naar het resultaat dat u wilt dat door een invoerwaarde aan te passen.

Excel Oplosser

U kunt de invoegtoepassing Oplosser gebruiken om de optimale waarde op basis van een aantal variabelen. Oplosser werkt met een groep cellen (beslissing variabelen of gewoon variabelecellen genoemd) die in het berekenen van de formules in de doel- en cellen worden gebruikt. De waarden in de beslissingsvariabelecellen om te voldoen aan de beperkingen ten aanzien van beperkingscellen en het resultaat dat u wilt gebruiken voor de doelfunctiecel worden aangepast. Zie het artikel definiëren en oplossen met Oplosser.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×